cong ty co phan nhua binh minh

1 33 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 14:15

Câu 3: Cơng ty Cp Nhựa Bình Minh Tầm nhìn: Duy trì vị doanh nghiệp hàng đầu ngành nhựa vật liệu xây dựng Việt Nam Chủ động hoàn thiện lực, sẵn sàng cạnh tranh khu vực quốc tế Sứ mệnh: Cung ứng sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường Bảo đảm hài hòa lợi ích khách hàng, người lao động, cổ đông xã hội Giá trị cốt lõi: Đồng thuận cao Tôn trọng khứ Vững vàng Tự tin hướng tới tương lai Mục tiêu chiến lược điều hành: Mục tiêu phát triển bền vững, tiếp tục đầu tư công nghệ, đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu kinh doanh tích cực tham gia vào hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường Định hướng chiến lược chất lượng: CHẤT LƯỢNG HOÀN HẢO - CHUẨN MỰC QUỐC TÊ Định hướng chiến lược sản phẩm: ĐÔNG B Ô SẢN PHẨM - ĐA DANG ỨNG DỤNG Định hướng chiến lược kinh doanh: THỐNG NHẤT THỊ TRƯỜNG - LINH HOAT CHÍNH SÁCH Định hướng phát triển thị trường: TẬP TRUNG NỘI ĐỊA - ĐỊNH HƯỚNG XUẤT KHẨU Định hướng chiến lược phát triển thương hiêu truyền thơng: THƯƠNG HI ÊU Q́C GIA - HƯỚNG RA KHU VỰC Định hướng chiến lược đầu tư: THIẾT BỊ HI ÊN ĐAI - CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG Định hướng hội nhập cạnh tranh quốc tế: CANH TRANH BÌNH ĐẲNG - HỢP TÁC PHÁT TRIỂN Định hướng tổ chức mơ hình quản trị: QUY MÔ PHÙ HỢP - QUẢN TRỊ TIÊN TIẾN Định hướng hoạt động môi trường, xã hội cộng đồng: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG - CHIA SẺ CỘNG ĐÔNG Định hướng chiến lược quản trị tài chính: MINH BACH THÔNG TIN - NGĂN NGỪA RỦI RO Định hướng văn hóa cơng ty: ĐƠNG THUẬN - CẨN TRỌNG - SÁNG TAO – TIÊN PHONG Định hướng phát triển bền vững: HÀI HỊA LỢI ÍCH – PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
- Xem thêm -

Xem thêm: cong ty co phan nhua binh minh, cong ty co phan nhua binh minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay