thuyet trinh node js react js

40 41 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 12:21

bài thuyết trình so sánh giữa Node js và react js này sẽ giúp các bạn hiểu thêm về công nghệ web node js và react js ,dựa vào đó sẽ cho các bạn sự lựa chọn về công cụ nào giúp cho hướng đi của từng dự án phù hợp vs từng công nghệ “ Add your company slogan ” Thành Viên Nhóm: Bùi Quang ĐứcWed Tri Công nghệ Trần Công Nghĩa Đặng Văn Duy Node JsNhựt / React LOGO Huỳnh Công Minh Js Trần Thiện Khoa Nội Dung Chính : Thông tin tuyển dụng Node JS Node Js ? Thông tin tuyển dụng React Js React Js ? Kết Luận Tuyển Dụng 3 4 Node Js ? Quá trình phát triển  Node.js tạo Ryan Dahl(2009)  Được tài trợ công ty Joyent  04 /4/2018  version 9.11.1 (hiện tại)  Khái niệm: Node JSNode Js tảng FrameWork mạnh mẽ xây dựng dựa JavaScript Engine  Được dùng để phát triển ứng dụng hướng nhiều đến I/O VD: Video Stream Site, Single - page App,…  Node.js hệ thống phần mềm thiết kế để viết ứng dụng internet có khả mở rộng, đặc biệt máy chủ web 10 Tuyển dụng 26 27 Diagram Quá trình phát triển : 28  Khái niệm: React Js  Dùng để xây dựng giao diện người dung (User Interface – UI)  Dùng để xây dựng ứng dụng lớn mà liệu chúng thay đổi liên tục theo thời gian 29  Đặc tính: React Js Có đặc điểm React là: •Just the UI: Chỉ sử dụng React để xây dựng giao diện người dùng, hiểu đơn giản mơ hình MVC, React coi phần V •Virtual DOM: cơng nghệ DOM ảo giúp tăng hiệu cho ứng dụng(Document Object Model ("Mơ hình Đối tượng Tài liệu")) •Data Flow: React sử dụng luồng liệu chiều giúp kiểm soát liệu dễ dàng 30  Mơ Hình MVC  Model –Là thành phần thấp mơ hình có nhiệm vụ trì liệu  View –Có nhiệm vụ hiển thị phần liệu đến người sử dụng  Controller - Là phần code điều khiển tương tác Model View 31  Một số chức năng: React Js 32  Cấu trúc: React JsReact Template Language  Separation of Components : chia thành component  Mọi thứ JavaScript Component  Sử dụng JSX (JavaScript XML) 33  Ưu Điểm • • Reactjs giúp việc viết đoạn code JS dễ dàng Có nhiều cơng cụ phát triển • Render tầng server: Một vấn đề với ứng dụng đơn trang tối ưu SEO thời gian tải trang 34 • Hiệu cao ứng dụng có liệu thay đổi liên tục, dễ dàng cho bảo trì sửa lỗi  NHƯỢC ĐIỂM : • Reactjs phục vụ cho tầng View • Tích hợp Reactjs vào framework MVC truyền thống yêu cầu cần phải cấu hình lại • React nặng so với framework khác • Khó tiếp cận cho người học Web 35  Kết Luận : 36  Tính năng: vs 37 Kết luận :  Nodejs đơn giản thời gian chạy JavaScript nhẹ nhanh. Nó chủ yếu tạo để xây dựng ứng dụng mạng nhanh mở rộng  ReactJS thích hợp cho dự án web phát triển lâu dài: khó viết dễ mở rộng sau  Nếu bạn muốn xây dựng sản phẩm đòi hỏi phải cập nhật, bổ sung tính suốt đời ReactJS lựa chọn tốt 38 DEMO 39 “ Add your company slogan ” LOGO 40
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyet trinh node js react js, thuyet trinh node js react js

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay