BÀI THẢO luận nguyên lí mác lê nin1

11 41 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 11:34

BÀI THẢO LUẬN Đề Tài : Quan điểm CNDVLS vai trò sáng tạo lịch sử quần chúng nhân dân Sự vận dụng Đảng Cộng Sản Việt Nam trình xây dựng đất nước Nội dung thuyết trình Phần I: Mở đầu Phần II : Nội dung •Phần A: Cơ sở thuyết •Phần B: Sự vận dụng Đảng Cộng Sản Việt Nam trình xây dựng đất nước Phần A: Cơ sở thuyết I – CHỦ NGHĨA MÁC NIN Ở NƯỚC TA •CN Mác nin sở lý luận đảng cộng sản Việt Nam , coi vũ khí luận giai cấp cơng nhân Hồ Chí Minh đưa vào Việt Nam •Chủ Nghĩa Mác nin kim nan hoạt động Đảng Cộng Sản Việt Nam Chính phủ Việt Nam để đưa Việt Nam tiến lên CNXH Chủ nghĩa Mác nin môn khoa học môn khoa học II QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN VÀ VAI TRÒ SÁNG TẠO LỊCH SỬ Khái niệm quần chúng nhân dân •Quá trình vận động , phát triển lịch sử diễn thong Vaiđộng trò chúngđảo nhân qua2hoạt củaquần khối đơng condân người gọi quần • Thứ : Quần nhân lựccá lượng chúng nhân dân , dướichúng lãnh đãodân củalàmột nhânsản , tổxuất củanhằm xã hội , trực sảnđích xuấtvàralợi vậtmình chất , sở tồn chức thực hiệntiếp mục íchcảicủa phát triển củadân xã hội •Quần chúng nhân cộng đồng bất biến mà động lực thay•Thứ đổi hai càng: Quần nhiều chúng với sựnhân hoạt dân độnglàcủa nhiệm vụ xã, hội lịchcuộc sử ởcách mạng thời đại giai đoạn phát triển •Thứ định ba : Quần chúng nhân dân người sáng tạo giá trị văn hóa tinh thần PHẦN B: SỰ VẬN DỤNG CỦA ĐẢNG VỀ VAI TRÒ SÁNG TẠO LỊCH SỬ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC Về kinh tế Trong giai đoạn 1976 – 1986 giai đoạn áp dụng mơ hình kinh tế cũ miền Bắc cho nước sau thống đồng thời giai đoạn tìm tòi để khỏi mơ hình Đẩy mạnh sản xuất tập trung miền Bắc : Theo kế hoạch năm 1976 – 1980 diện tích đơn vị sản xuất , tức hợp tác xã nông nghiệp miền Bắc tăng gấp đến 2,5 lần kích thích sản xuất trì trệ Cải cách xã hội chủ nghĩa miền Bắc Thời kì đổi Công nghiệp : Các doanh nghiệp nhà nước giao quyền tự chủ , thực hoạch toán kinh tế , xóa bỏ bao cấp , giảm tiêu pháp lệnh , khuyến khích thành phần kinh tế mở rộng sản xuất , thu hút đầu tư phát triển cơng nghiệp , luật đầu tư nước ngồi với nhiều ưu đãi ban hành tạo môi trường đầu tư thơng thống , góp phần nâng cao ực sản xuất Thời kì sản xuất cơng nghiệp then chốt , công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng phát triển ổn định tăng trưởng Nông nghiệp : Thành tựu bật giải vững vấn đề lương thực bảo đảm an ninh lương thực quốc gia Việt Nam từ nước thiếu lương thực triền miên trở thành nước xuất lương thực đứng thứ giới lien tục từ 1989 đến Sản xuất công nghiệp , ăn có bước phát triển cao , chăn ni tăng trưởng ổn định Tình hình văn hóa dân tộc Chủ trương tiếp tục phát triển sâu rộng nâng cao chất lượng văn hóa tiên tiến , đậm đà sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ đồng với phát triển kinh tế - xã hội Giáo dục Cùng với củng cố kết xóa mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học , việc phổ cập giáo dục THCS triển khai tích cực Quy mơ giáo dục tiếp tục mở rộng trình độ dân trí nâng cao lên rõ rệt THE END FOR WATCHING AND LISTENING ... •Phần A: Cơ sở lí thuyết •Phần B: Sự vận dụng Đảng Cộng Sản Việt Nam trình xây dựng đất nước Phần A: Cơ sở lí thuyết I – CHỦ NGHĨA MÁC – LÊ NIN Ở NƯỚC TA •CN Mác – Lê nin sở lý luận đảng cộng... khí lí luận giai cấp cơng nhân Hồ Chí Minh đưa vào Việt Nam •Chủ Nghĩa Mác – Lê nin kim nan hoạt động Đảng Cộng Sản Việt Nam Chính phủ Việt Nam để đưa Việt Nam tiến lên CNXH Chủ nghĩa Mác – Lê. .. cập giáo dục THCS triển khai tích cực Quy mơ giáo dục tiếp tục mở rộng trình độ dân trí nâng cao lên rõ rệt THE END FOR WATCHING AND LISTENING
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THẢO luận nguyên lí mác lê nin1, BÀI THẢO luận nguyên lí mác lê nin1, Phần A: Cơ sở lí thuyết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay