quyền của người khuyết tật pháp luật về quyền con người

6 42 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 11:18

1.2. Thành tựu thực hiện một số quyền dân sự đặc thù của người khuyết tật.Hiện nay Việt Nam có hơn 5,4 triệu người khuyết tật, chiếm 6,63% dân số. Nhà nước Việt Nam luôn khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật thực hiện bình đẳng các quyền về dân sự, chính trị; kinh tế, xã hội và văn hóa, phát huy khả năng của mình để ổn định đời sống, hòa nhập cộng đồng, tham gia các hoạt động xã hội. Người khuyết tật được Nhà Nước và xã hội trợ giúp chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, tạo việc làm phù hợp và được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật. Quan điểm này được phản ánh trong quy định của Hiến pháp và được cụ thể hóa trong một số văn bản luật quan trọng như Bộ luật Lao động, Luật Giáo dục, Luật Dạy nghề, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Công nghệ thông tin, Luật Người khuyết tật. 1.2 Thành tựu thực số quyền dân đặc thù người khuyết tật Hiện Việt Nam có 5,4 triệu người khuyết tật, chiếm 6,63% dân số Nhà nước Việt Nam ln khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho người khuyết tật thực bình đẳng quyền dân sự, trị; kinh tế, xã hội văn hóa, phát huy khả để ổn định đời sống, hòa nhập cộng đồng, tham gia hoạt động xã hội Người khuyết tật Nhà Nước xã hội trợ giúp chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, tạo việc làm phù hợp hưởng quyền khác theo quy định pháp luật Quan điểm phản ánh quy định Hiến pháp cụ thể hóa số văn luật quan trọng Bộ luật Lao động, Luật Giáo dục, Luật Dạy nghề, Luật Bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Công nghệ thông tin, Luật Người khuyết tật Việt Nam quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương xây dựng triển khai kế hoạch dài hạn người khuyết tật UNESCAP đề xướng Việt Nam ký Công ước quốc tế quyền người khuyết tật tích cực chuẩn bị để phê chuẩn công ước Việt Nam xây dựng hệ thống quan, tổ chức có phạm vi hoạt động tất cấp toàn quốc nhằm bảo vệ quyền lợi ích người khuyết tật bao gồm Bộ Lao động – Thương binh xã hội, Hội bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi, Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam, Hội Người mù, Hội Nạn nhân chất độc màu da cam/Dioxin Việt Nam, Ban Điều phối hỗ trợ hoạt động người tàn tật, Hiệp hội sản xuất kinh doanh người tàn tật Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện để quyền người khuyết tật Việt Nam ngày đáp ứng tốt Nhiều người khuyết tật nặng, thương binh, bệnh binh, người bị di chứng chất độc da cam, có trẻ em, Nhà nước trợ cấp nuôi dưỡng - Quyền sống người khuyết tật Đối với người khuyết tật, quyền sống tồn coi vấn đề đáng quan tâm Không phải có hội sống mức đáp ứng nhu cầu tối thiểu người, nhu cầu ăn, mặc, tối thiểu – nhu cầu người Đối với người khuyết tật yếu tố thiết yếu giúp họ tồn phát triển Việt Nam nước có truyền thống lâu đời việc giúp đở tương thân tương người có hồn cảnh khó khăn, nhiều nghĩa cử “ lành đùm rách” tồn cộng đồng từ xưa Chính sách Đảng Nhà nước khơng qn người có hồn cảnh khó khăn, nhiều sách đời từ ngày thành lập nước hỗ trợ thương binh, bệnh binh người yếu xã hội Luật người khuyết tật năm 2010 ghi nhận việc đảm bảo quyền sống độc lập hào nhập cộng đồng người khuyết tật Điều 2, khoản 7, Luật 2010 có quy định “Sống độc lập việc người khuyết tật tự chủ định vấn đề có liên quan đến sống mình” Sống độc lập khái niệm du nhập vào Việt Nam Sống độc lập khơng có nghĩa người khuyết tật phải tự làm việc sống Thực chất, sống độc lập có nghĩa người khuyết tật tự định điều khiển tồn hỗ trợ người khác mình, có việc sử dụng thiết bị trợ giúp cần thiết cho sống hàng ngày thân; tiếp cận cách bình đẳng với người khơng khuyết tật hội nhà ở, giao thông vận tải, y tế, giáo dục – đạo tạo, việc làm phúc lợi, dịch vụ xã hội khác Hiện nay, Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh hai thành phố đầu việc thử nghiệm Trung tâm sống độc lập, hỗ trợ người khuyết tật nặng việc học cách tự định điều khiển sống với giúp đỡ tài kĩ thuật Quỹ Nippon, Nhật Bản, Tại Hà Nội, Trung tâm sống độc lập trực thuộc Hội người khuyết tật Hà Nội hỗ trợ cho 55 người khuyết tật nặng năm hoạt động Những người khuyết tật nặng cung cấp dịch vụ tư vấn đồng cảnh, người hỗ trợ cá nhân để phát huy khả sống hòa nhập cộng đồng Để mơ hình có giá trị bền vững đòi tham gia tích cực tổ chức quốc tế cộng đồng xã hội - Quyền bình đằng trước pháp luật người khuyết tật Quyền bình đẳng trước pháp luật quyền dân quan trọng ngườingười khuyết tật Do đó, xu hướng đấu tranh tìm quyền bình đẳng cho nhóm yếu có hồn cảnh đặc biệt ln tồn Điều lý giải cho việc người khuyết tật đấu tranh quyền bình đẳng Tuy nhiên, cần phải thấy người khuyết tật bình đằng trước pháp luật hiểu cho thỏa đáng? Vai trò trách nhiệm nhà nước việc thực bình đẳng Câu trả lời Nhà nước phải tạo điều kiện hỗ trợ cho người khuyết tật thực quyền bình đẳng sách phát triển, quy định điều kiện tiếp cận để tạo hội bình đẳng cho người khuyết tật Trong văn luật điều chỉnh lĩnh vực nhấn mạnh tính bình đẳng thực Bình đẳng kèm với không phân biệt đối xử Những hành vi xa lánh, từ chối, ngược đãi, phỉ báng, có thành kiến hạn chế quyền người khuyết tật cho phân biệt đối xử Nguyên tắc công dân bình đẳng trước pháp luật ghi nhận Hiến pháp năm 1946 “Tất công dân Việt Nam bình đẳng trước pháp luật”; Hiến pháp năm 1959 (Điều 22); Hiến pháp năm 1980 (Điều 55); kế thừa phát triển Hiến pháp năm 1992 “ Mọi cơng dân bình đẳng trước pháp luật” (Điều 52) Quyền hiến định cụ thể hóa văn luật luật Nguyên tắc cơng dân bình đẳng trước pháp luật xét xửa công người, tội trở thành nguyên tắc xuyên suốt Bộ luật Tố tụng hình sự; nguyên tắc sở để đời Nghị số 388/2003/NQ-UBTVQH “Về bồi thường thiệt hại cho người bị oan sai người có thẩm quyền hoạt động tố tụng hình gây ra” ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành ngày 17-3-2003 Theo quy định pháp luật, nguyên tắc cơng dân bình đẳng trước pháp luật thực chất là: cơng dân bình đẳng ngang quyền nghĩa vụ, khơng có công dân hưởng quyền lợi mà không gánh vác nghĩa vụ Tuy nhiên, góc độ quyền người, khơng thể hiểu bình đẳng trước pháp luật công dân theo nghĩa cào bằng, máy móc Bởi vì, người có đặc điểm riêng thể chất tinh thần, có điều kiện hoàn cảnh khác sức khỏe, điều kiện kinh tế, khả tiếp cận để hưởng quyền gánh vác nghĩa vụ Cụ thể người khuyết tật, nhóm dễ bị tổn thương, họ gặp nhiều trở ngại tiếp cận hưởng thụ quyền; Nhà nước phải có trách nhiệm tạo điều kiện hỗ trợ, phá bỏ rào cản để họ bình đẳng hội để tiếp cận hưởng thụ quyền, bình đẳng theo ý nghĩa Điều thể cụ thể nhiều lĩnh vực, chẳng hạn, theo quy định luật hình năm 1999, người có hành vi phạm tội mắc bệnh tâm thần mà không điều chỉnh hành vi mình, tức khơng có lực chịu trách nhiệm pháp lý khơng phải chịu trách nhiệm hình Quyền dân nhóm dễ bị tổn thương khác người cao tuổi, dân di biến động, người bị tước tự do, người nhiễm HIV/AIDS ngày quan tâm tiin trọng đảm bảo thực tốt 2 Một số hạn chế thực quyền dân người yếu Việt Nam Thực tế cho thấy người yếu thuộc nhóm dễ bị tổn thương ln phải đối diện với nhiều rào cản việc tiếp cận hưởng thụ quyền, bao gồm: - Rào cản mặt tinh thần phân biệt đối xử xã hội hội tiếp cận hưởng thụ quyền; non nớt thể chất tinh thần họ thuộc nhóm trẻ em, mặc cảm tự ti thân họ phụ nữ, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người có HIV/AIDS - Rào cản mặt vật chất điều kiện sở vật chất không cho phép họ tiếp cận tham gia đầy đủ có hội tiếp cận giao thông công cộng, tiếp cận cơng sở, cơng trình phúc lợi xã hội, trường học, bệnh viện, cơng trình nhà ở, dịch vụ chăm sóc sức khỏe - Rào cản thể chất việc Nhà nước chưa có đủ điều luật cần thiết quy định chế tài xử phạt nghiêm minh hành vi phân biệt đối xử hội tiếp cận dịch vụ xã hội, sách phúc lợi xã hội chưa đáp ứng nhu cầu tối thiểu người thuộc nhóm dễ bị tổn thương, để họ có hội tham gia hoạt động xã hội đầy đủ hiệu Cho dù quốc gia tâm hướng đến xã hội khơng rào cản để nhóm dễ bị tổn thương đặc biệt phải kể đến người khuyết tật có hội tham gia đầy đủ vào hoạt động xã hội người bình thường Do đó, họ cần nhà nước, cộng đồng gia đình trợ giúp, tạo điều kiện thuận lợi, hội bình đẳng để họ phát huy khả vươn lên làm chủ sống 2.4 Hạn chế việc bảo đảm quyền dân người khuyết tật Quyền người khuyết tật có điều kiện để thực đầy đủ dễ bị lạm dụng Do đặc điểm khuyết tạt mình, nên có hai trường hợp: người khuyết tật không thực hết quyền tự vốn có mình, hai người khuyết tật dễ bị bỏ quên không tiếp cận hưởng thù quyền Đối với trường hợp 1, quyền dân sự, người khuyết tật nặng, người tâm thần khơng có/hạn chế lực hành vi dân hay lực hành vi dân khơng có quyền thực quyền dân khơng trực tiếp thực mà cần thơng qua người giám hộ Còn trường hợp 2, nhiều người khuyết tật không bị ảnh hưởng trí tuệ dễ bị bỏ rơi không thân thiện môi trường vật thể thiếu hiểu biết lĩnh vực khuyết tật, thái độ sách chưa phổ biến rộng nên quyền y tế, hay giáo dục, có việc làm khơng đảm bảo, kéo theo quyền dân sự, trị khơng thực Ngồi ra, quyền người dễ bị lạm dụng vi phạm họ khơng thể thực khơng có khả bảo vệ quyền Điều đòi hỏi Nhà nước phải có sở pháp lý đảm bảo bảo vệ cho quyền người khuyết tật nặng, người tâm thần thiểu trí tuệ thực thực tế Trong thực tế việc bảo đảm quyền người khuyết tật nhiều bất cập Vẫn tình trạng người khuyết tật bị phân biệt đối xử, chí bị miệt thị, bị lạm dụng, bị lãng quên, dẫn đến người khuyết tật vốn yếu trở nên yếu Về thực trạng sống người khuyết tật Việt Nam: Do bệnh tật nên đa số người khuyết tật phải sống phụ thuộc vào gia đình ( thành thị từ 70% - 80%; nông thôn từ 65% - 70% ) Chỉ có tỉ lệ nhỏ sống lang thang (5,27%) Trẻ em khuyết tật sống phụ thuộc gia đình với tỉ lệ lớn (97.77%) Phần lớn gia đình người khuyết tật có mức sống trung bình nghèo tập trung chủ yếu nơng thơn (87,27%) Các hộ có người khuyết tật có mức sống thấp (32,5%); 58% số hộ có mức sống trung bình , có 9% số hộ thuộc loại 0,5% số hộ thuộc hộ giàu Hộ có nhiều người khuyết tật nghèo Hộ có người khuyết tật có 31% thuộc diện hộ nghèo; hộ có người khuyết tật 63% thuộc diện hộ nghèo; có 24% số hộ nhà tạm Đặc biệt, có tới 44,82% số hộ có người nhiễm chất độc hóa học có mức sống nghèo đói Cuộc người khuyết tật cực có khoảng 33,92% người khuyết tật có hoạt động tạo thu nhập cho thân gia đình Số người khuyết tật nặng, cần trợ cấp xã hội hình thức trợ giúp vật chất khác cộng đồng lớn Tuy trợ giúp mức thấp hạn chế số lượng (17,8%), lại dựa vào gia đình trợ cấp (69,39%) Những khó khăn cản trở người khuyết tật tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, học nghề, tìm kiếm việc làm, tham gia giao thơng, dẫn đến khó khăn sống hội nhập cộng đồng Phần lớn người khuyết tật khơng có trợ giúp đặc biệt cho hoạt động sinh hoạt ngày họ Bởi vậy, trợ cấp xã hội quan trọng hộ gia đình có người khuyết tật Tuy nhiên, có người khuyết tật nặng nhân trợ cấp từ Nhà nước ngân sách phủ dành cho người khuyết tật thường đáp ứng đủ theo nhu cầu Về mặt xã hôi, người khuyết tật người tổn thương nhóm dễ tổn thương, người yếu xã hội Họ bị yếu họ bị khiếm khuyết thể chất tinh thần Do bị khuyết tật nhận thức chưa xã hội nên họ thường phải đối mặt với kì thị phân biệt đối xử từ phía cộng đồng Người khuyết tật nặng dễ bị coi nghiệp chướng, đồ bỏ đi; dẫn đến đa số người khuyết tật ... cộng đồng xã hội - Quyền bình đằng trước pháp luật người khuyết tật Quyền bình đẳng trước pháp luật quyền dân quan trọng người có người khuyết tật Do đó, xu hướng đấu tranh tìm quyền bình đẳng cho... đình có người khuyết tật Tuy nhiên, có người khuyết tật nặng nhân trợ cấp từ Nhà nước ngân sách phủ dành cho người khuyết tật thường đáp ứng đủ theo nhu cầu Về mặt xã hôi, người khuyết tật người. .. bảo đảm quyền dân người khuyết tật Quyền người khuyết tật có điều kiện để thực đầy đủ dễ bị lạm dụng Do đặc điểm khuyết tạt mình, nên có hai trường hợp: người khuyết tật không thực hết quyền tự
- Xem thêm -

Xem thêm: quyền của người khuyết tật pháp luật về quyền con người, quyền của người khuyết tật pháp luật về quyền con người

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay