TU-TUONG

24 126 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 11:18

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM CHƯƠNG IV: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ VÀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN VÀ VÌ DÂN MƠN HỌC: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH DANH SÁCH NHĨM  Hoàng Ngọc Kiều Hân(15125079)  Hoàng Thị Vi(15950062)  Vũ Thị Ánh Ngọc (14148037)  Nguyễn Thị Mỹ Hồng (14148018)  Trần Kim Đinh Lăng (14148024)  Phạm Trần Cung My (14148031)  Phan Thảo Vy (14148071)  Hồ Thị Bích Thư (14148061)  Huỳnh Thị Thanh Truyền (15150144)  Lương Thị Thúy Nga ( 15125104) KẾT CẤU BÀI THUYẾT TRÌNH I QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ II QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN III KẾT LUẬN I.QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ 1.Quan niệm Hồ Chí Minh dân chủ o Quan niệm Hồ Chí Minh dân chủ biểu đạt qua hai mệnh đề ngắn gọn: “Dân chủ” “Dân làm chủ” Dân chủ Dân làm chủ Đề cập đến vị dân Đề cập lực trách nhiệm dân 2.Dân chủ lĩnh vực đời sống xã hội Bầu c o Dân chủ thể việc bảo đảm quyền người, quyền công dân  “Nhân dân ơng chủ nắm quyền Nhân dân bầu đại biểu Nhân dân bầu đại biểu thay mặt thi hành quyền Thế dân chủ” 3.Thực hành dân chủ a.Xây dựng hoàn thiện chế độ dân chủ rộng rãi Được thể đảm bảo Tuyên ngôn độc lập (2/9/1945) -> tuyên bố quyền dân chủ Hiến pháp Dân chủ tầng lớp b.Xây dựng tổ chức trị vững mạnh Xây dựng Đảng – với Xây dựng nhà nước Xây dựng mặt trận tư cách Đảng cầm -> thể chế hóa tổ chức đồn thể quyền -> Dân chủ chất dân chủ chế nhân dân Đảng độ II.QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 1.Xây dựng Nhà nước thể quyền làm chủ nhân dân a.Nhà nước dân: dân chủ -> xác định tư cách, vị trí dân Nhà nước b.Nhà nước dân: dân làm chủ  Tổ chức nên quan Nhà nước  Thực chế độ bãi miễn  Phê bình, kiểm tra…hoạt động quan nhà nước đại biểu  Có trách nhiệm xây dựng bảo vệ Nhà nước c.Nhà nước dân: phục vụ nhân dân  Cải thiện, chăm lo nâng cao mặt đời sống nhân dân  Nhà nước công bằng, sạch, liêm khiết Quan điểm Hồ Chí Minh thống chất giai cấp cơng nhân với tính nhân dân tính dân tộc Nhà nước a Bản chất giai cấp công nhân Nhà nước o Nhà nước mang chất giai cấp o Nhà nước Việt Nam mang chất giai cấp công nhân - Nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo - Bản chất giai cấp nhà nước ta thể tính định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển đất nước - Bản chất giai cấp công nhân Nhà nước thể nguyên tắc tổ chức, hoạt động nguyên tắc tập trung dân chủ b.Bản chất giai cấp cơng nhân thống với tính nhân dân, tính dân tộc Nhà nước Nhà nước Việt Nam đời thành đấu tranh cách mạng người dân Việt Nam Bảo vệ lợi ích nhân dân, lấy lợi ích dân tộc làm Nhà nước đứng làm nhiệm vụ dân tộc giao phó, lãnh đạo nhân dân kháng chiến bảo vệ độc lập tự Tổ quốc, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ giàu mạnh, góp phần tích cực vào phát triển tiến giới 3.Xây dựng Nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ a.Xây dựng Nhà nước hợp pháp, hợp hiến Là Nhà nước dân tổ chức nên thông qua bầu cử Nhà nước tổ chức hoạt động sở Hiến pháp b.Hoạt động quản lý nhà nước Hiến pháp, pháp luật trọng đưa pháp luật vào cuốc sống Bảo đảm tính Pháp luật phải đủ nghiêm minh hiệu lực pháp Tuyên truyền, giáo dục, đưa pháp luật vào luật đời sống điều kiện Người thực thi pháp luật phải công tâm nghiêm minh c.Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức có đủ đức tài Tuyệt đối trung thành với cách Yêu cầu cán công chức mạng Hăng hái, thành thạo công việc Liên hệ mật thiết với nhân dân Dám phụ trách, dám đốn Thường xun tự phê bình phê bình 4.Xây dựng Nhà nước sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu a.Đề phòng khắc phục tiêu cực hoạt động Nhà nước Những tiêu cực cần khắc phục: o Tham ơ, lãng phí, quan liêu o Tư túng, chia rẽ, kiêu ngạo b.Tăng cường tính nghiêm minh pháp luật đôi với đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng Xây dựng đồng hệ thống pháp luật Đẩy mạnh tuyên truyền Kết hợp giáo dục đạo đức giáo dục pháp luật với thực thi pháp luật dân thực tế III.KẾT LUẬN Nhà nước đảm bảo quyền làm chủ nhân dân Kiện toàn máy nhà nước Tăng cường lãnh đạo Đảng nhà nước ta Thầy Thái Ngọc Tăng CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE
- Xem thêm -

Xem thêm: TU-TUONG, TU-TUONG, I.QUAN ĐIỂM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay