môi trường ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NGUỒN nước và các GIẢI PHÁP sử DỤNG hợp LÝNGUỒN nước ở VIỆT NAM và THẾ GIỚI

7 28 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 11:13

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NGUỒN NƯỚC CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HỢP LÝNGUỒN NƯỚC VIỆT NAM THẾ GIỚI I.Đánh giá trạng nguồn nước Tài nguyên nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng, thành phần thiết yếu sống môi trường, nhân tố định tồn phát triển bền vững quốc gia Tài nguyên nước ngày khan hiếm, suy giảm số lượng chất lượng, kèm theo hạn hán lũ lụt xảy gay gắt quy mô, mức độ thời gian nhu cầu sử dụng nước ngày tăng ngun nhân gây khủng hoảng nước Việc quản lý, khai thác sử dụng có hiệu tài nguyên nước có ý nghĩa quan trọng tồn phát triển người trở thành chủ đề quan trọng không Việt Nam mà chủ đề bàn thảo nhiều diễn đàn Quốc tế Giải vấn đề liên quan đến tài nguyên nước cần thiết phải xem xét yếu tố có liên quan quan điểm tổng hợp, toàn diện mục tiêu cuối đạt hài hòa phát triển kinh tế, xã hội bảo vệ môi trường Trước tài nguyên nước quản lý theo hướng tiếp cận đơn ngành, nghĩa nước quản lý theo ngành dọc, theo đơn vị sử dụng nước riêng lẻ khơng có kết nối Để thay đổi nhận thức cách tiếp cận quản lý tài nguyên nước, tuyên bố Dublin năm 1992 nêu rõ "Quản lý tổng hợp tài nguyên nước trình đẩy mạnh phối hợp phát triển quản lý tài nguyên nước, đất tài nguyên liên quan, cho tối đa hoá lợi ích kinh tế phúc lợi xã hội cách cơng mà khơng phương hại đến tính bền vững hệ sinh thái thiết yếu", coi tảng công tác quản lý tổng hợp nguồn nước Như vậy, quản lý tổng hợp tài nguyên nước không đơn việc lập quy hoạch, kế hoạch mà q trình, cần nỗ lực quản lý theo hướng tổng hợp, cần giải tốt mối quan hệ tương tác người tự nhiên; đất nước; nước mặt nước đất; khối lượng chất lượng; thượng lưu hạ lưu; nước vùng ven biển; nước nước; đối tượng sử dụng nước Nói cách tổng quát, Quản lý tổng hợp tài nguyên nước nhìn nhận với ý nghĩa là: mơt qua trình để quản lý tài nguyên nước ngày môt hiêu lực mục tiêu phát triển bền vững; mơt quan điểm bao trùm từ trách nhiêm nhà nước đến trách nhi êm tổ chức cộng đồng khai thác sử dụng hiệu tài nguyên nước; môt cach têp cân vân dụng hài hòa dạng thể chế quản lý tài nguyên dịch vụ nước ngành nước Cùng chung xu phát triển giới, Việt Nam chuyển hướng tiếp cận quản lý tổng hợp tài nguyên nước, đặc biệt sau Luật Tài nguyên nước năm 1998 ban hành Tuy nhiên, qua 12 năm thực hiện, Luật bộc lộ nhiều nhược điểm, bất cập Đáng ý Luật chưa quy định đầy đủ, toàn diện số nội dung quan trọng quản lý tài nguyên nước, có bảo vệ tài nguyên nước Năm 2012, Luật Tài nguyên nước sửa đổi Quốc hội thông qua nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tài nguyên nước trước sách phát triển đất nước phù hợp với bối cảnh phát triển chung toàn giới Đất nước ta q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hoá, nhu cầu sử dụng nước cho phát triển kinh tế, phục vụ dân sinh ngày lớn nguồn nước có hạn, đặt yêu cầu chia sẻ nguồn nước Sự chuyển dịch cấu kinh tế đòi hỏi phải chuyển dịch cấu sử dụng nước phù hợp Mặt khác, biến đổi khí hậu gây nhiều mối đe dọa đến tài nguyên nước Trước tình hình đó, cần củng cố mạnh mẽ công tác quản lý tổng hợp tài nguyên nước, hồn thiện sách quản lý bảo vệ nguồn nước hướng tới phát triển bền vững đất nước Các yêu cầu quản lý, bảo vệ tài nguyên nước Việt Nam Mặc dù Việt Nam có 108 lưu vực sơng, với 3.450 sơng, suối tương đối lớn tổng lượng nước trung bình năm khoảng 830 tỷ m3, chủ yếu từ nước chảy vào tập trung số lưu vực sông lớn, lượng nước nội sinh chiếm khoảng 37% tổng lượng nước, bình quân đầu người đạt khoảng 9000 m3/năm Nước đất dù có tiềm ước tính khoảng 63 tỷ m 3/năm tập trung số khu vực đồng Bắc bộ, đồng Nam khu vực Tây Nguyên Trước yêu cầu khai thác, sử dụng bền vững, bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia bối cảnh biến đổi khí hậu, tài nguyên nước Việt Nam phải đối mặt với thách thức chủ yếu sau đây: - Thứ nhất: nguồn nước có hạn, nguy suy thối, cạn kiệt nguồn nước có chiều hướng gia tăng: tăng trưởng kinh tế nhanh, đời sống người dân ngày cao khiến cho nhu cầu sử dụng nước ngày tăng nguồn nước có hạn hiệu sử dụng nước thấp Khai thác nước chưa kiểm sốt chặt chẽ, tình trạng nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước ngày gia tăng mức độ nghiêm trọng phạm vi ảnh hưởng - Thứ hai: Lũ lụt, hạn hán, xâm nhập mặn, ngập úng, nước biển dâng, tác động biến đổi khí hậu tới tài nguyên nước; - Thứ ba: vấn đề hài hòa lợi ích đối tượng sử dụng nước thượng lưu hạ lưu: tính cạnh tranh khai thác, sử dụng nguồn nước ngày tăng, đặc biệt việc sử dụng nước thượng lưu hạ lưu sông lớn có hồ chứa thủy điện Bên cạnh đó, vấn đề sử dụng nước phía thượng lưu sơng liên quốc gia tiềm ẩn nhiều nguy ảnh hưởng đến nguồn nước Việt Nam Gần 2/3 lượng nước nước ta hình thành từ ngồi lãnh thổ, chưa có chế, biện pháp hiệu để hợp tác, chia sẻ nguồn nước quốc gia có chung nguồn nước, quốc gia thượng nguồn tăng cường hoạt động khai thác, sử dụng; Với thách thức này, ngành nước cần định hướng giải pháp thích hợp để quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu tài ngun nước, đảm bào hài hòa lợi ích đối tượng sử dụng, đồng thời đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững đất nước Định hướng quản lý, bảo vệ tài nguyên nước hướng tới mục tiêu phát triển bền vững Để đáp ứng yêu cầu ngày cao công tác quản lý nhà nước tài nguyên nước năm tới, đặc biệt để triển khai thực Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13, bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng hoạt động khai thác sử dụng nước ngày gia tăng nước quốc gia thượng nguồn sông liên quốc gia có chung nguồn nước với Việt Nam, cơng tác quản lý tài nguyên nước thời gian tới tập trung vào số nội dung chủ yếu sau: Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống văn quy phạm pháp luật theo Luật Tài nguyên nước năm 2012 Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác sử dụng nước, xả nước thải, bảo vệ số lượng nước, chất lượng nước; kiểm soát chặt hoạt động phòng, chống nhiễm suy thối, cạn kiệt nguồn nước từ triển khai đầu tư dự án phát triển Tập trung triển khai biện pháp, công cụ kinh tế theo quy định Luật để bước ngăn chặn, tiến tới hạn chế dần tình trạng sử dụng nước lãng phí, hiệu quả, thực việc thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Triển khai thực đề án kiểm kê tài nguyên nước, kiểm kê trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước theo Kế hoạch quốc gia nâng cao hiệu quản lý, bảo vệ, sử dụng tổng hợp tài nguyên nước đến 2020 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Tiếp tục kiện toàn, củng cố tăng cường máy quản lý tài nguyên nước cấp, cấp Sở Phòng Tài ngun Mơi trường cấp huyện; hình thành tổ chức lưu vực sơng xây dựng chế điều phối, giám sát hoạt động quản lý tài nguyên nước lưu vực sông để bảo đảm phối hợp đồng Bộ, ngành, địa phương giải vấn đề chung khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước phòng chống tác hại nước gây lưu vực sơng Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu tác động việc sử dụng nước phía thượng lưu nguồn nước liên quốc gia; Tăng cường hợp tác quốc tế lĩnh vực tài nguyên nước, đặc biệt cần xây dựng chế quản lý, khai thác, sử dụng nguồn nước chế chia sẻ thông tin phục vụ quản lý nguồn nước liên quốc gia; Nâng cao lực quản lý cấp, lực chuyên môn phục vụ quản lý, lực đàm phán liên quan đến nguồn nước liên quốc gia, lực ứng dụng khoa học công nghệ; Nâng cao nhận thức cộng đồng có sách phù hợp để thu hút cộng đồng, tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào việc bảo vệ tài nguyên nước Nhận thức tồn thực tế thách thức tương lai quản lý tài nguyên nước, ngành nước cần có thay đổi tổ chức, hồn thiện thể chế, xác định chiến lược phát triển có sách phù hợp để bảo vệ phát triển tài nguyên nước Quản lý tài nguyên nước cần đẩy mạnh phối hợp phát triển quản lý tài nguyên nước với lĩnh vực có liên quan đất tài nguyên khác cho tối đa hố lợi ích kinh tế, hài hòa lợi ích đối tượng sử dụng, đảm bảo bền vững hệ sinh thái phụ thuộc vào nguồn nước Các hoạt động quản lý cần thực thống từ cấp trung ương đến địa phương quản lý thống theo lưu vực sông, quản lý số lượng chất lượng Chính sách bảo vệ tài nguyên nước phải xây dựng thực sở đánh giá cao giá trị kinh tế nước giá trị nước cộng đồng Bên cạnh đó, vai trò cộng đồng bảo vệ nguồn nước cần làm mạnh mẽ hơn, cộng đồng cần có tiếng nói để bảo vệ quyền lợi cho Nói cách khác, cách tiếp cận theo hướng quản lý tổng hợp, đảm bảo tài nguyên nước khai thác, sử dụng bền vững, hướng tới tăng trưởng xanh Dù có nhiều thách thức, ngành nước Việt Nam hội tụ nhiều hội để phát triển Điều then chốt cần định hướng quản lý cho phù hợp, xác định sách bảo vệ phát triển nguồn nước hết, cần nỗ lực việc thay đổi nhận thức toàn cộng đồng giá trị tài nguyên nước, tầm quan trọng việc bảo vệ nguồn nước để sách quản lý, bảo vệ nguồn nước thực vào đời sống II Giải pháp sử dụng hợpnguồn nước Hạn chế giảm thiểu suy thối Tài ngun nước biến đổi khí hậu tồn cầu a Giảm nhẹ khí nhà kính theo kế hoạch hành động Quốc gia b Từ 1994- 2020, xây dựng thêm khoảng 70 hồ chứa Thuỷ lợi, Thuỷ điện có Vhi ≥ 10 triệu m3 với ∑Vtb > 50 tỷ m3, ∑Vhi > 33 tỷ m3, có 46 hồ chứa với Vhi ≥ 400 triệu m3 c Cải thiện, nâng cấp mở rộng hệ thống thoát lũ, tiêu úng 1) Nâng cấp hệ thống cũ 2) Qui hoạch xây dựng bổ sung hệ thống mới, độc lập với tưới, cấp nước 3) Thực nghiêm chỉnh Luật Tài nguyên nước, Bảo vệ mơi trường, Đê Điều…bảo đảm lũ, bảo vệ bờ sơng, chỉnh trị lòng sơng, cửa sơng thơng lũ… d Nâng cấp đê biển, đê cửa sông e Củng cố bồi trúc đê sơng đảm bảo an tồn đê với mực nước thiết kế qui định g Khai thác hợp lý đất đai chưa sử dụng h Thực chế sản xuất Hạn chế giảm thiểu suy thoái Tài nguyên nước Phát triển, sử dụng Tài nguyên nước không hợp lý a Giảm nhu cầu nước 1) Tưới tiết kiệm nước 2) Giảm tổn thất nước: - Cứng hoá kênh mương - Nâng cấp cơng trình đầu mối - Nâng cao hiệu quản lý * Quản lý theo nhu cầu dùng nước khơng phải quản lý theo khả cơng trình * Tạo điều kiện thuận lợi cho tham gia quản lý xã hội, công dân cộng đồng * Tăng cường lực quản lý 3) Chuyển đổi cấu trồng vật ni có nhu cầu sử dụng nước thấp 4) Phòng chống nhiễm nước b Công nghiệp 1) Nâng cao hiệu tái sử dụng nước 2) Xây dựng hệ thống xử lý nước thải 3) Phòng chơng nhiễm nguồn nước c Du lịch- Dịch vụ- Sinh hoạt 1) Sử dụng nước tiết kiệm chống lãng phí 2) Giảm nhu cầu nước cách hợp lý, cải tiến thiết bị sử dụng nước 3) Phòng chống nhiễm nguồn nước d Khai thác sử dụng nguồn nước đôi với bảo vệ nguồn nước, bảo đảm trì dòng chảy mơi trường cho sông khoẻ mạnh bảo vệ phát triển hệ sinh thái thuỷ sinh Pháp lý hoá nội dung đảm bảo dòng chảy mơi trường qui hoạch, thiết kế vận hành hồ chứa nước thuỷ lợi, thuỷ điện đập dâng Có kế hoạch biện pháp bổ cập nước ngầm vùng khai thác mức, phòng chống hoang mạc hoá e Đầu tư nghiên cứu kiểm kê đánh giá qui hoạch dự báo dài hạn Tài nguyên nước Dự báo theo mùa, năm nhiều năm nguồn nước, thiên tai lũ lụt, hạn hán kèm với tượng LaNina, ElNino… để có kế hoạch sử dụng hợp lý an toàn nguồn nước g Quản lý tổng hợp Tài nguyên nước Tổ chức Lưu vực sơng có chế quản lý thích hợp, hiệu h Bảo vệ mơi trường nước, phòng chống giảm thiểu ô nhiễm nước, thực Luật văn Luật có liên quan 1) Hiểu thực đầy đủ Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên nước, Luật Đê Điều, Chiến lược quốc gia Tài nguyên nước đến năm 2020 Nghị định, Qui định Chính phủ có liên quan 2) Thực người gây nhiễm phải trả phí 3) Tạo điều kiện thuận lợi cho xã hội cộng đồng tham gia quản lý bảo vệ môi trường nước 4) Cải tạo, cải thiện khơi phục có kiểm sốt dòng sơng bị nhiễm, bị tù sơng Đáy, sơng Nhuệ, sơng Cầu, sơng Sài Gòn sông, kênh nội đô Hạn chế giảm thiểu suy thoái Tài nguyên nước Quản lý, Tổ chức Luật pháp 1) Nhà nước sớm ban hành đầy đủ đồng văn Luật hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường Luật có liên quan đến Tài nguyên nước 2) Nhà nước sớm sửa đổi Luật Tài nguyên nước cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội (đã bộc lộ số điều bất cập) văn Luật 3) Nhà nước sớm tập trung thống quan quản lý Tài nguyên nước thông suốt từ Trung ương đến Địa phương sớm thành lập Tổ chức quản lý lưu vực sơng thích hợp với nhiệm vụ chức rõ ràng, hoạt động có hiệu thực “người lưu vực sơng” tự quản lý có hỗ trợ Trung ương (chứ dừng lại quản lý qui hoạch, mà thực chất qui hoạch chưa có Lãnh đạo quản lý chủ yếu “người Trung ương” nên hoạt động hiệu quả, hình thức) 4) Nhà nước nên có chế, sách để người dân, tổ chức cộng động tham gia thực bảo vệ Tài nguyên nước, bảo vệ môi trường nước, tạo điều kiện cho người dân tham gia từ lập qui hoạch xây dựng đến khai thác sử dụng bảo vệ 5) Nhà nước sớm ban hành văn qui định bước đảm bảo đủ dòng chảy mơi trường cho sơng để sông thực sống, khoẻ lành mạnh làm sở cho phát triển bền vững Tài nguyên nước III Kết luận Suy thoái Tài nguyên nước biến đổi khí hậu phát triển kinh tế xã hội rõ ràng đáng kể Tác động biến đổi khí hậu rõ rệt tăng cao nhiệt độ khơng khí kéo theo tăng cao bốc hơi, tăng cao nhu cầu sử dụng nước Nó làm tăng tần số cường độ bão đổ vào nước ta đồng thời làm nước biển dâng lên Kết hợp với tượng ElNino- LaNina tạo nên thiên tai lụt bão, hạn hán, lũ quét xâm nhập mặn ngày tăng Tác động phát triển kinh tế xã hội làm ô nhiễm đoạn sơng, chí sơng (Nội đơ) tạo sông chết, khúc sông chết Những biện pháp khắc phục hay giảm thiểu có hiệu thực đồng bộ, thống hành động từ xuống từ lên trên, từ nâng cao nhận thức, ý thức đến hoạt động cụ thể, việc làm cụ thể ... 1) Sử dụng nước tiết kiệm chống lãng phí 2) Giảm nhu cầu nước cách hợp lý, cải tiến thiết bị sử dụng nước 3) Phòng chống nhiễm nguồn nước d Khai thác sử dụng nguồn nước đôi với bảo vệ nguồn nước, ... hưởng đến nguồn nước Việt Nam Gần 2/3 lượng nước nước ta hình thành từ ngồi lãnh thổ, chưa có chế, biện pháp hiệu để hợp tác, chia sẻ nguồn nước quốc gia có chung nguồn nước, quốc gia thượng nguồn. .. quản lý tổng hợp tài ngun nước, hồn thiện sách quản lý bảo vệ nguồn nước hướng tới phát triển bền vững đất nước Các yêu cầu quản lý, bảo vệ tài nguyên nước Việt Nam Mặc dù Việt Nam có 108 lưu
- Xem thêm -

Xem thêm: môi trường ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NGUỒN nước và các GIẢI PHÁP sử DỤNG hợp LÝNGUỒN nước ở VIỆT NAM và THẾ GIỚI, môi trường ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG NGUỒN nước và các GIẢI PHÁP sử DỤNG hợp LÝNGUỒN nước ở VIỆT NAM và THẾ GIỚI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay