ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI.

7 28 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 11:11

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HỒ CHÍ MINH KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ  Báo cáo đề tài ĐƯỜNG LỐI CƠNG NGHIỆP HĨA- HIỆN ĐẠI HĨA THỜI KỲ ĐỔI MỚI Mơn học: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM HỌC KỲ: – NĂM HỌC: 2015-2016 THỨ TIẾT 10 - 12 DANH SÁCH NHÓM: TÊN MSSV Cơng nghiệp hóa, đại hóa 1.1 Khái niệm cơng nghiệp hóa, đại hóa Cơng nghiệp hóa q trình chuyển đổi bản, tồn diện hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ cơng sang sử dụng cách phổ biến sức lao động dựa phát triển công nghiệp khí Hiện đại hóalà q trình ứng dụng trang bị thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, đại vào trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quản lí kinh tế xã - hội 1.2 Cơng nghiệp hóa gắn với đại hóa 1.2.1 Hồn cảnh Việt Nam phải thực Cơng nghiệp hóa gắn liền với Hiện đại hóa vì:Trên giớiKhoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, thành tựu khoa học tiên tiến đời với q trình tồn cầu hóa phát triển mạnh mẽ Trong nước ta lại có kỹ thuật nơng nghiệp lạc hậu, sử dụng cơng cụ thơ sơ, khơng có áp dụng thành tựu tiên tiến TG vào sản xuất với chiến tranh kéo dài hậu chiến tranh tàn phá nặng nề,sự quản lý nhà nước yếu kém, ảnh hưởng thời bao cấp nên Việt Nam muốn rút ngắn khoảng cách lạc hậu so với nước phát triển Cơng nghiệp hóa phải gắn liền với Hiện Đại Hóa 1.2.2 Thành tựu cơng nghiệp Từ năm 1986 đến 2013, tỷ trọng khu vực nông nghiệp GDP giảm từ 38.1% xuống 18.4%, tỷ trọng công nghiệp tăng từ 28.9% lên 38.3% Hình thành số vùng kinh tế trọng điểm, nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất nước thu hút tham gia manh mẽ thành phần kinh tế, thúc đẩy quà trình chuyển dịch cấu lao động nâng cao sức cạnh tranh kinh tế 1.3 Việt Nam, thách thức hội thời đại Việt Nam nước cơng nghiệp hóa muộn, có lợi nước sau Nhưng để phát huy “ưu hậu phát” nước sau đòi hỏi phải xác định mơ hình cơng nghiệp hóa vừa phù hợp với điều kiện cụ thể đất nước, vừa phù hợp với xu hướng vận động chung giới; vừa cho phép rút ngắn thời kỳ cơng nghiệp hóa, vừa giữ mục tiêu định hướng xã hội chủ nghĩa Trên sở phân tích học kinh nghiệm nước, vào thực tiễn Việt Nam giới, Mơ hình cơng nghiệp hóa nước ta thập niên đầu kỷ XXI là: Công nghiệp hóa, đại hóa rút ngắn theo định hướng xã hội chủ nghĩa, gắn với phát triển kinh tế tri thức hội nhập quốc tế Để thực hóa mơ hình cơng nghiệp hóa đó, phải phân tích điều kiện bên bên ngồi, quan trọng là: có tiền đề kinh tế - kỹ thuật nước CNH trước tạo ra, kinh tế phải hội nhập ngày sâu rộng vào kinh tế thị trường giới, có nguồn nhân lực trình độ cao, đặc biệt phải có phủ hiệu Cơng nghiệp hóađại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức 2.1 Khái niệm kinh tế tri thức Kinh tế tri thức kinh tế sản sinh ra, phổ cập sử dụng tri thức giữ vai trò định phát triển kinh tế,tạo cải nâng cao chất lượng sống 2.2 Vai trò kinh tế tri thức Từ tri thức, công nghệ kỹ thuật mới, tư liệu lao động mới, hệ thống máy móc thơng minh, tự động hóa tạo Q trình giúp phát sáng tạo nhiều đối tượng lao động mới, nguyên liệu mới, lượng mới,…có thể trước chưa xuất hiện, tạo nhiều giá trị sử dụng mới, đáp ứng thỏa mãn nhu cầu xã hội ngày tốt hơn, giảm bớt việc khai thác ngường tài nguyên hữu KTTT động lực thúc đẩy tiến trình xã hội hóa quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất, làm cho phân công lao động xã hội phát triển chiều rộng lẫn chiều sâu Nó thúc đẩy nơng nghiệp phát triển nhanh thông qua cách mạng, cách mạng xanh,cách mạng sinh học… Thúc đẩy công nghiệp, không ngừng tăng hàm lượng khoa học-kỹ thuật, công nghệ sản phẩm cơng nghiệp qua mà gia tăng giá trị sử dụng, giá trị trao đổi sản phẩm công nghiệp đẩy mạnh phát triển ngành dịch vụ, thông tin, thương mại, tiền tệ,…với nhiều hình thức phong phú.Vànâng cao đời sống xã hội, hướng đến văn minh cao 2.3 Thực trạng kinh tế 2.3.1 Đối với Việt Nam Việt Nam: Đã đạt thành tựu kinh tế - xã hội quan trọng: kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao - 8%/năm nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh giới Trong 10 năm qua, GDP bình quân đầu người tăng gấp ba lần (năm 2000 390 USD, năm 2010 1.168 USD); đời sống nhân dân cải thiện đáng kể; kinh tế chuyển mạnh sang kinh tế thị trường; thể chế kinh tế thị trường bắt đầu hình thành q trình hồn thiện 4 Nước ta nước đứng hàng đầu giới xuất gạo, cà phê, cao su… nước giải tốt mối quan hệ tăng trưởng kinh tế với tiến xã hội, tổ chức quốc tế thừa nhận có thành tích xóa đói, giảm nghèo nhanh Trong lĩnh vực KH&CN, trình độ cơng nghệ số lĩnh vực nâng cao theo kịp trình độ chung nước khu vực; là, CNTT truyền thông, điện tử… (năm 1996 nước ta bắt đầu sử dụng internet; đến nay, số người sử dụng internet so với số dân đạt 31%, mức bình quân giới) Nền khoa học công nghệ nước ta đạt tiến định: tỷ lệ đầu tư cho KH&CN tổng chi ngân sách nhà nước từ mức 0,78% năm (1996), đến tăng lên 2%; CNTT ứng dụng rộng rãi ngành kinh tế quốc dân, như: tài chính, thống kê, điện lực, hàng không, y tế, giáo dục, quản lý doanh nghiệp… để cải tiến tổ chức quản lý, mở rộng thị trường, nâng cao lực cạnh tranh, bước đầu đạt kết tốt Trong năm đổi mới, bước tạo tảng sở vật chất nguồn nhân lực, đủ điều kiện để thực thành công đường lối phát triển KTTT Mặc dù đạt thành tựu đáng khích lệ, song kinh tế nước ta nhiều mặt yếu kém, chất lượng tăng trưởng thấp, phát triển chưa bền vững Báo cáo trị Đại hội XI Đảng nêu rõ: “Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với khả năng; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế kém; cấu kinh tế chuyển dịch chậm” Nền kinh tế nước ta dựa chủ yếu vào tài nguyên lao động, giá trị tri thức tạo chưa đáng kể Cơ cấu kinh tế nặng nơng nghiệp khai thác tài ngun Đóng góp vào tăng trưởng kinh tế chủ yếu vốn (chiếm 52,7%) Giá trị xuất cao, hiệu kém: sản phẩm xuất chủ yếu nơng sản ngun liệu qua chế biến Năng suất lao động nước ta thấp từ đến 15 lần so với số nước ASEAN… 2.3.2 Đối với giới Thế giới: Ngay từ năm 70 kỷ XX, quốc gia có kinh tế khoa học công nghệ phát triển đề chương trình, chiến lược nhằm hướng kinh tế phát triển theo đặc trưng kinh tế tri thức Có thể kể đến ví dụ điển hình như: từ 1984 đến nay, năm phủ Mỹ chi hàng trăm tỷ USD cho hoạt động khoa học, công nghệ Từ năm 80 kỷ XX, phủ Nhật dành cho chương trình vi điện tử 100 tỷ USD Những năm 90 đến nay, nước Nhật dành khoảng 3% tổng sản phẩm quốc dân cho hoạt động nghiên cứu triển khai Các nước Tây Âu đẩy mạnh hoạt động vào lĩnh vực công nghệ cao, như: công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, điển hình nước Đức, Pháp, Italia, Anh, Ba Lan để đo lường phát triển kinh tế tri thức quốc gia, có số KEI(knowledge economy index) Ngân hàng giới Năm 2012, Thụy Điển, Phần Lan Đan Mạch quốc gia đạt hạng cao giới phát triển kinh tế tri thức với số điểm 9,43, 9,33 9,16 Trong bảng đánh giá này, Việt Nam xếp hạng 104 với số điểm 3,4, tăng bậc so với năm 2000 2.4 Cơng nghiệp hóaHiện đại hóa gắn với kinh tế tri thức Trên giới nay, công nghiệp hóa khơng gắn với mục tiêu, giải pháp có “tính chất truyền thống”, mà phải đạt tới mục tiêu đại dựa công cụ, giải pháp đại Cơng Nghiệp Hóa phải đạt đến trình độ tiên tiến thời đại Vì thế, CNH,HĐH hiểu q trình cơng nghiệp hóa với mục tiêu giải pháp phù hợp với điều kiện xu hướng phát triển đại Từ thập kỷ cuối kỷ XX nay, khoa học cơng nghệ (KH&CN) có bước phát triển kỳ diệu, đặc biệt cách mạng công nghệ thông tin (CNTT) Sự phát triển nhanh chóng ngành cơng nghệ cao, như: CNTT, công nghệ sinh học, công nghệ nanô hội tụ với để tạo thành tảng cho hệ thống công nghệ kỷ XXI - công nghệ KTTT Hệ thống công nghệ làm biến đổi sâu sắc trình sản xuất, cách thức sản xuất, kinh doanh lĩnh vực đời sống xã hội loài người Đây không cách mạng kỹ thuật, kinh tế mà cách mạng khái niệm, tư duy, cách sống, cách làm việc quan hệ xã hội… Đi đôi với trình biến đổi lực lượng sản xuất, từ kinh tế cơng nghiệp chuyển lên KTTT, q trình tồn cầu hóa (trên thực tế hình thành KTTT tồn cầu) Đó xu phát triển tất yếu khách quan, xu lôi tất quốc gia, không loại trừ Như vậy, đẩy mạnh CNH,HĐH gắn với phát triển KTTT phương thức xây dựng đất nước công nghiệp điều kiện cách mạng KH&CN, xu hướng tồn cầu hóa kinh tế gia tăng mạnh mẽ 2.5 Lý CNH – HĐH phải gắn với phát triển kinh tế tri thức 2.5.1 Không phải sống lệ thuộc vào tự nhiên Từ trước đến nay, người phải sống lệ thuộc vào thiên nhiên, từ nguồn thực phẩm đến nguồn lượng để phục vụ đời sống vật chất cho người Nhưng nguồn tài nguyên thiên nhiên có hạn hết vài thập kỹ tới nên thiết phải tìm nguồn tài nguyên để thay 6 Và để làm điều đó, cần kinh tế tri thức phát triền để tạo nguồn tài nguyên nhân tạo, không phụ thuộc vào tự nhiên VD: lượng sinh học Năng lượng mặt trời, Vật liệu Composite 2.5.2 Là động lực để thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu Phát triển kinh tế tri thức làm thúc đẩy sáng tạo sản phẩm mới, công nghệ làm cho kinh tế thị trường động, cạnh tranh Làm nâng cao suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm cững đa dạng mẫu mã Từ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tồn cầu VD: máy bóc vỏ hạt điều làm tăng suất lao động Hệ thống phân loại sản phẩm Máy anh kỹ thuật số Công nghệ cảm ứng điện dùng điện thoại thông minh Hệ thống điện tốn đám mây: trao đổi, số hóa tài liệu quản lý học tập, lưu trữ tài liệu dạng số 2.5.3 Khoa học kỹ thuật phát triển Nền khoa học kỹ thuật thời đại ngày phất triển mổi ngày lại có phát minh Thế giới phải cập nhật liên tục thành tựu phát triển liên tục nhờ vào kinh tế tri thức Nhờ mà tri thức người phát triển, từ tác động ngược lại cơng nghiệp hóađại hóa Các sản phẩm kỹ thuật ngày nhiều, phục vụ cho nhu cầu người nghiên cứu khám phá giới mới, nơi người chưa thể đến VD: Phát minh robot thăm dò giúp người thám hiểm Hỏa vùng nguy hiểm độc hại cho người Phát minh nguyên liệu khói đóng băng: nhẹ so với thép lại cứng Phát triển hệ thống xe chạy điện thân thiện với môi trường 7
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI., ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP HÓA HIỆN ĐẠI HÓA THỜI KỲ ĐỔI MỚI.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay