trả lời câu hỏi hóa môi trường

2 44 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 10:59

ôn tập hóa môi trường: ô nhiễm nguồn nước mặt bởi các chất hữu cơ,Sương khói kiểu Los Angeles, sương khói London,Các pp sinh học để xử lý nc thải:,hứ nhà kính, Độ độc cấp tính: là độ độc thể hiện sau khi phơi nhiễm một thời gian ngắn với chất độc. thông thường chỉ có thể gặp các TH ngộ độc cấp tính đv độg vật và ng trog các sự cố or do vc sd hóa chất thiếu cẩn thận. Độ độc mãn tính -SO2: nguồn:núi lửa, hđ sih học đất,đốt nhiên liệu hóa thạch Chuyển hóa trog k2:2SO2+O2→2SO3, SO3+H2O→H2SO4 Tác độg:gây viêm cuống phổi,ngạt thở,tê liệt,chết, Bp kiểm sốt:xử lí loại SO2 khỏi khí thải,loại S khỏi nliệu trc đốt,Sd loại nhiên liệu chứa S, Thay việc đốt nhiên liệu= nguồn lg khác -N2O: nguồn: qt đehidrat hóa of số vsv trg đk thiếu O2 đất or trg nc,đc sih trg qt đốt nhiên liệu hóa thạch Chuyển hóa trg K2: 2N2O+hv→2N2 + O2 N2O+O*→2NO Tác độg: loại khí nhà kính phân hủy O3.kém hđ hóa học →t/g lưu tầng đối lưu ≈20 năm -Nox:(NO,NO2); Vd: trc có mặt trời, nồng độ Nox tương đối ổn định cao nồng độ cực tiểu khoảng 6-8h: mật độ gthog ↑→nồng độ NO ↑ đạt cực đại, 9-10h: nồng độ NO2 ↑, lương xạ UV ↑ NO+O, 10-12h: NO↓ 0.1ppm có tích tụ O3 15-20h: nồng độ NO↑ lượng Gthog ↑ O3 ban ngày + NO ban đêm làm noog độ NO2 ↑, nồng độ O3 ↓ - NO: nguồn: cháy rừng, sấm chớp, oxi hóa nitrat, đốt sinh khối or nhiên liệu hóa thạch Chuyển hóa: NO+O3→O2+NO2, NO2+hv→NO+O, O+O2+M→O3+M tác động: tạo sương khói quang hóa,tạo chất ô nhiễm thứ cấp biện pháp:Sd chất xtac để chuyển hóa Nox trog khí thải động xe máy,Sd Qt “ đốt gđ” giảm đến 90% lượng Nox khí thải nhà máy phát điện - CO2: nguồn: qt hô hấp, đốt nhiên liệu, khí từ đại dương, đốt sinh khối,…tác động: H/Ứ nhà kính Bp kiểm sốt : ↓ sd nhiên liệu hóa thạch, trồng rừng,hấp thụ lưu giữ CO2 -CO: nguồn: Oxi hóa CH4, Hđ núi lửa, sink:di chuyển lên tầng bình lưu, hấp thụ vào đất thực vật, bị oxy hóa gốc hydroxyl:OH+CO→H+CO2 Các biến đổi: 2C+O2→2CO,CO2+C→2CO,CO2→C O+O Tác động: nồng độ CO k2:gây tác hại đến skhoe ng CO+Hb tác nhân vận chuyển O2 máu: HbO2+CO→O2+HbCO làm thiêu O2 cho q trình hơ hấp, ả/h đến hvi, Hđg gây tử vong Ksoat: SD chuyển hóa xúc tác để xử lí khí thải trg đcơ xe máy Các hạt lơ lửng tầng đối lưu gồm hạt bụi đất, hạt nước biển, phấn hoa,bào tử, tro bụi núi lửa,khói sinh khối cháy, hạt lơ lửng có kthuoc bé Qt skin: lắng đọng ướt: rửa trôi theo nước mưa, tuyết, lắng đọng khô: kết tụ hạt nhỏ thành hạt lớn, Tác động: S bề mặt lớn→ xúc tiến hóa học, tán xạ á/s →ả/h tầm nhìn, thời tiết gây bệnh phổi,ung thư… -CFCs:KN: hợp chất bay có từ 1-2 nguyên tử C ptu lkết với nguyên tử C, F (CFC-11, CFC-12) Tác hại: gây thủng tầng O3, CF2Cl2 + hv →CF2Cl +Cl, Cl+O3→ClO+O2, ClO+O→Cl+O2 Hợp chất thay CFCs HCFCs, hợp chất dễ phân hủy tầng đối lưu - O3: phản ứng tạo thành phân hủy trg tầng bình lưu: phản ứng tạo O3: O2+hv(UV-C)→2O, O+O2+M→O3+M p/ứ phân hủy O3: O3+hv(UV-B)→O2+O O+O3→2O2, X+O3→XO+O2, XO+O→X+O2, O+O3→2O3 P/ứ phân hủy O3 bị gián đoạn X hay OX tham gia phản ứng khác: Cl(X)+CH4→CH3+HCl, ClO(XO,X=Cl)+NO2+M→M+ClONO2 NO2(XO,X=NO)+OH+M→M+HNO3 HNO3,HCl,ClONO2 nơi chứa tạm thời tác nhân phân hủy O3 Nguyên nhân of lỗ thủng tầng O3 Nam Cưc: nhiệt độ khu vực tầng bình lưu tầng đối lưu thấp -75oC bắt đầu tạo thành đám mây chứa hat HNO3.3H2O đơng đặc gọi mây tầng bình lưu vùng cực loại NO2+H2O→PSC(loại 1) Trên bề mặt PSC xảy ra: ClONO2+ HCl+PSC→Cl2 +HNO3 ClONO2+H2O→HOCl+HNO3 Khi mặt trời mọc vào mùa xuân, bxa tử ngoại of á/s mặt trời phân hủy Cl2 HOCl tạo lượng lớn Cl tự làm phân hủy O3 Vào cuối xuân, lốc Nam Cực tan dần, Cl bị khếch tán bớt có mặt of N oxit từ K2 bên nên qt phân hủy O3 chậm lại dần vùng O3 bị suy giảm nặng D/chuyển phía xích đạo phục hồi dần Sương khói kiểu Los Angeles: nguyên nhân: hđ giao thông Diễn biến: Nox đc sinh khí thải đcơ xe máy tác dụng a/s mtroi tạo thành O3,PANs,HNO3, gây hại cho hệ hơ hấp.gây h/ứ synergims Sương khói London:ngnhan: sương+khói than Diễn biến: vào buổi sáng mùa đơng , mặt trời sưởi ấm dần lớp kk phá vỡ htg đảo nhiệt sương tạo thành trog lớp kk lạnh sát mặt đất, trog đk này,các hạt sương ptrien chug quanh hạt khói tạo nên tượng sương khói LA LD T/g hè Đơng nĐộ khí 24-32oC -1-4oC Độ ẩm kk
- Xem thêm -

Xem thêm: trả lời câu hỏi hóa môi trường, trả lời câu hỏi hóa môi trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay