đề giữa kỳ 2 tiếng việt

8 68 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 10:36

Trường: ………………… ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KỲ II Họ tên : …… …… … …… NĂM HỌC: 2017 - 2018 Lớp:…… Môn: Tiếng Việt Lớp - Thời gian: 70 phút Ngày kiểm tra: ……… tháng … năm 2018 Điểm Nhận xét giáo viên: I/ PHẦN ĐỌC PHẦN ĐỌC THÀNH TIẾNG (4 điểm) - Yêu cầu học sinh bốc thăm đọc thành tiếng đoạn số sau, trả lời câu hỏi nội dung kèm theo Đề 1: Bài Những đào đoạn "Sau chuyến xa Ơng hài lòng nhận xét" (Tiếng Việt 2, trang 91) Câu hỏi: Người ông chia đào cho ai? Đề 2: Bài Chim rừng Tây Nguyên đoạn "Nơi cất lên… nghe tiếng sáo” (Tiếng Việt 2, trang 34) Câu hỏi: Quanh hồ Y-rơ-pao có lồi chim gì? Đề 3: Bài Voi nhà đoạn ”Gần sáng, trời tạnh… Phải bắn thôi!” (Tiếng Việt 2, trang 57) Câu hỏi: Mọi người lo lắng thấy voi đến gần xe? Đề 4: Bài Quả tim khỉ đoạn "Một hôm, Cá Sấu mời Khỉ… dâng lên vua bạn” (Tiếng Việt 2, trang 51) Câu hỏi: Khỉ nghĩ mẹo để nạn? Đề 5: Bài Chi sơn ca cúc trắng đoạn"Bỗng có hai cậu bé… thương xót” (Tiếng Việt 2, trang 23) Câu hỏi: Hành động cậu bé gây chuyện đau lòng? Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra phần kiến thức môn Tiếng Việt (Kiến thức từ câu) (6đ) (35 phút) Đọc văn sau trả lời câu hỏi: SỰ TÍCH HOA DẠ LAN HƯƠNG Ngày xưa ,có ông lão thấy hoa bị vứt lăn lóc ven đường, mang nhà trồng Nhờ ơng hết lòng chăm bón, hoa sống lại Rồi nở bơng hoa thật to lộng lẫy để tỏ lòng biết ơn ơng Nhưng ban ngày ơng lão bận, làm có thời gian ngắm hoa Hoa xin Trời cho đổi vẻ đẹp thành hương thơm để mang lại niềm vui cho ông lão tốt bụng Cảm động trước lòng hoa, Trời biến thành lồi hoa nhỏ bé, sắc màu không lộng lẫy tỏa hương thơm nồng nàn vào ban đêm Đó hoa lan hương (Theo Trần Hồi Dương ) Khoanh tròn vào chữ trước ý trả lời đúng: Câu 1: Ông lão thấy hoa bị vứt đâu? (M1: 0,5) A Bên bờ rào B Ở chậu C Ở ven đường D Trong sân trường Câu 2: Cây sống lại nhờ ? (M1:0,5) A Nhờ bố hết lòng chăm bón B Nhờ ơng hết lòng chăm bón C Nhờ chị hết lòng chăm bón D Nhờ anh hết lòng chăm bón Câu 3: Cây tỏ lòng biết ơn ông lão cách ? (M1:0,5) A Nở thật to đẹp B Nở nụ thật xinh xắn C Nở thật to lộng lẫy D Nở nụ thật to Câu 4: Đặt dấu châm, dấu phẩy vào ô trống đoạn văn sau (M2: 0,5) Ngày xưa có đơi bạn Cò Diệc Chúng thường làm việc chơi hình với bóng ăn Hai bạn gắn bó với Câu 5: Vì trời lại cho hoa có hương thơm vào ban đêm ? (M2: 1đ) ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu 6: Câu chuyện nói điều ? (M3: 1đ) ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Câu 7: Em rút cho học từ câu chuyện ? (M4:1đ) ……… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Câu 8: Câu: Hoa nở hoa thật to lộng lẫy để tỏ lòng biết ơn ơng lão Bộ phận “ để tỏ lòng biết ơn ơng lão” câu trả lời cho câu hỏi ? (M1:0,5đ) A Để làm ? B Khi ? C Ở đâu ? D Như ? Câu 9: Trong câu “Nhờ ông hết lòng chăm bón, hoa sống lại ” thay từ chăm bón từ ? (M2:0,5đ) A trông nom B chăm bẵm C chăm lo D chăm sóc Chính tả nghe- viết ( điểm ) 15phút Nghe - viết bài: Việt Nam có Bác – (Sách TV2 – Tập II, trang 109) Tập làm văn ( điểm ) 25phút Viết đoạn văn từ 3-5 câu Bác Hồ a Ảnh Bác treo đâu ? b Trông Bác ( râu, tóc , vầng trán , đôi mắt ….) c Em muốn hứa với Bác điều ? ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM CHI TIẾT Phần Câu Điểm thành phần Mỗi HS đọc đoạn - Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu: khoảng 50 – 60 tiếng/ phút - Đọc tiếng, từ (không sai tiếng): - Ngắt nghỉ dấu câu, cụm từ rõ nghĩa: Trả lời câu hỏi nội dung đoạn đọc: Đề 1: Bài Những đào đoạn "Sau chuyến xa Ông hài lòng nhận xét" (Tiếng Việt 2B, trang 18) Đọc thành tiếng 4đ 1 Đáp án: Người ông chia to cho bà nhỏ cho cháu Đề 2: Bài Ai ngoan thưởng đoạn " Các em nhỏ đứng thành vòng rộng đến hết" (Tiếng Việt 2B, trang 34) Đáp án: Vì hơm Tộ không lời cô, Tộ chưa ngoan Đề 3: Bài Chuyện bầu đoạn "Trước rừng hai vợ chồng thoát nạn" (Tiếng Việt 2B,trang 57) Đáp án: Hai vợ chồng lấy khúc gỗ to, khoét rỗng ruột, bịt kín miệng gỗ sáp ong, chui vào Đề 4: Bài Bóp nát cam đoạn "Vừa lúc cho Quốc Toản cam" (Tiếng Việt 2B, trang 70) Đáp án: Vì Vua thấy Quốc Toản nhỏ mà biết lo cho việc nước nên tha tội thưởng cho cam Đề 5: Bài Người làm đồ chơi đoạn "Dạo hàng bác cảm động ôm lấy tôi" (Tiếng Việt 2B, trang 81) Đáp án: Hàng bác Nhân dạo bị ế, có nhiều đồ chơi nhựa xuất Đọc hiểu c b c Ngày xưa có đơi bạn Cò Diệc Chúng thường ở, ăn, làm việc chơi Hai bạn gắn bó với hình với bóng 0,5 0,5 0,5 0,5 6đ Chính tả Tập làm văn Nội dung Trời cho hoa có hương thơm vào ban đêm thời gian ơng lão nghỉ ngơi, thưởng thức hương thơm hoa Nếu HS khơng nhắc lai câu hỏi ghi 0,75 đ; có ý mà câu chưa gãy gọn 0,5 đ Câu chuyện nói lên lòng biết ơn hoa ơng lão tích hoa lan hương Từ câu chuyện em rút học phải biết ơn người giúp đỡ a d - Nghe – viết đúng, tốc độ viết khoảng 50 chữ/15 phút: - Chữ viết rõ ràng, viết chữ, cỡ chữ: - Viết tả( khơng mắc q lỗi) - Trình bày quy định, viết sạch, đẹp 0,5 0.5 1 1 Ảnh Bác treo đâu ? Trông Bác ( râu, tóc , vầng trán , đôi mắt ….)? 0.5 1 MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP Chủ đề Đọc hiểu Mức TN TL Số câu Mức TN TL Mức TN TL Mức TN TL 1 0.5 Em muốn hứa với Bác điều ? Học sinh viết câu, câu văn có sáng tạo, logic, có câu văn hay chứa cảm xúc Kỹ - Chữ viết rõ ràng, viết tả: điểm năng: - Dùng từ hợp lí, viết câu ngữ pháp: điểm - Viết có sáng tạo: 1điểm TT Tổng 7 4đ 6đ Văn Câu số Số điểm Kiến Số thức câu Câu Tiếng số Việt Số điểm Tổng số câu (điểm) 1-23 1,5 1 0,5 0,5 0,5 4-5 1,5 1 2 1,5 1 1 ... từ ? (M2:0,5đ) A trông nom B chăm bẵm C chăm lo D chăm sóc Chính tả nghe- viết ( điểm ) 15phút Nghe - viết bài: Việt Nam có Bác – (Sách TV2 – Tập II, trang 109) Tập làm văn ( điểm ) 25 phút Viết... dung đoạn đọc: Đề 1: Bài Những đào đoạn "Sau chuyến xa Ơng hài lòng nhận xét" (Tiếng Việt 2B, trang 18) Đọc thành tiếng 4đ 1 Đáp án: Người ông chia to cho bà nhỏ cho cháu Đề 2: Bài Ai ngoan... vòng rộng đến hết" (Tiếng Việt 2B, trang 34) Đáp án: Vì hơm Tộ không lời cô, Tộ chưa ngoan Đề 3: Bài Chuyện bầu đoạn "Trước rừng hai vợ chồng thoát nạn" (Tiếng Việt 2B,trang 57) Đáp án: Hai vợ chồng
- Xem thêm -

Xem thêm: đề giữa kỳ 2 tiếng việt, đề giữa kỳ 2 tiếng việt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay