thủ tục và trình tự phiên tòa sơ thẩm giải quyết vụ án ly hôn phiên tòa giả định

11 44 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 10:20

THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN TÒAThư ký: Đọc nội quy phiên tòa. 1. Khi vào phòng xử án, mọi người đều phải chấp hành việc kiểm tra an ninh của lực lượng có trách nhiệm bảo vệ phiên tòa.Nghiêm cấm mang vũ khí, hung khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, đồ vật cấm lưu hành, truyền đơn, khẩu hiệu và tài liệu, đồ vật khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa vào phòng xử án, trừ vật chứng của vụ án phục vụ cho công tác xét xử hoặc vũ khí, công cụ hỗ trợ được người có thẩm quyền mang theo để làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa.2. Người tham gia phiên tòa theo yêu cầu của Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, các giấy tờ có liên quan khác cho Thư ký phiên tòa tại bàn thư ký chậm nhất là 15 phút, trước giờ khai mạc phiên tòa và ngồi đúng vị trí trong phòng xử án theo hướng dẫn của Thư ký phiên tòa; trường hợp đến muộn thì phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, các giấy tờ có liên quan khác cho Thư ký phiên tòa thông qua lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa.3. Người dưới 16 tuổi không được vào phòng xử án, trừ trường hợp được Tòa án triệu tập.4. Mọi người trong phòng xử án phải mặc quần áo nghiêm túc; có thái độ tôn trọng Hội đồng xét xử, giữ trật tự, không nói chuyện riêng và tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa phiên tòa.5. Không đội mũ, nón, đeo kính màu trong phòng xử án, trừ trường hợp có lý do chính đáng, được Chủ tọa phiên tòa cho phép; không sử dụng điện thoại di động trong phòng xử án; không hút thuốc, không ăn uống trong phòng xử án hoặc có hành vi khác ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của phiên tòa. THỦ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN TÒA Thư ký: Đọc nội quy phiên tòa Khi vào phòng xử án, người phải chấp hành việc kiểm tra an ninh lực lượng có trách nhiệm bảo vệ phiên tòa Nghiêm cấm mang khí, khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, đồ vật cấm lưu hành, truyền đơn, hiệu tài liệu, đồ vật khác ảnh hưởng đến tơn nghiêm phiên tòa vào phòng xử án, trừ vật chứng vụ án phục vụ cho cơng tác xét xử khí, cơng cụ hỗ trợ người có thẩm quyền mang theo để làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa Người tham gia phiên tòa theo yêu cầu Tòa án phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, giấy tờ có liên quan khác cho Thưphiên tòa bàn thư ký chậm 15 phút, trước khai mạc phiên tòa ngồi vị trí phòng xử án theo hướng dẫn Thưphiên tòa; trường hợp đến muộn phải xuất trình giấy triệu tập, giấy mời, giấy tờ có liên quan khác cho Thưphiên tòa thơng qua lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa Người 16 tuổi khơng vào phòng xử án, trừ trường hợp Tòa án triệu tập Mọi người phòng xử án phải mặc quần áo nghiêm túc; có thái độ tơn trọng Hội đồng xét xử, giữ trật tự, khơng nói chuyện riêng tn theo điều khiển Chủ tọa phiên tòa Khơng đội mũ, nón, đeo kính màu phòng xử án, trừ trường hợp có đáng, Chủ tọa phiên tòa cho phép; khơng sử dụng điện thoại di động phòng xử án; khơng hút thuốc, khơng ăn uống phòng xử án có hành vi khác ảnh hưởng đến tơn nghiêm phiên tòa Mọi người phòng xử án phải đứng dậy Hội đồng xét xử vào phòng xử án tuyên án, trừ trường hợp đặc biệt phép Chủ tọa phiên tòa Bị cáo bị tạm giam tiếp xúc với người bào chữa; việc tiếp xúc với người khác phải phép Chủ tọa phiên tòa Người tham gia phiên tòa theo u cầu Tòa án phải có mặt phiên tòa suốt thời gian xét xử vụ án, trừ trường hợp Chủ tọa phiên tòa cho phép rời khỏi phòng xử án đáng 9 Chỉ người Hội đồng xét xử cho phép hỏi, trả lời phát biểu Người hỏi, trả lời phát biểu phải đứng dậy, trừ trường hợp sức khỏe Chủ tọa phiên tòa cho phép ngồi để hỏi, trả lời phát biểu 10 Người vi phạm nội quy phòng xử án tùy trường hợp bị Chủ tọa phiên tòa cảnh cáo, phạt tiền, buộc rời khỏi phòng xử án, bị bắt giữ bị truy cứu trách nhiệm hình theo quy định pháp luật Đề nghị người đứng dậy, mời HĐXX vào phòng xử án -Hội đồng xét xử bước vào -Thẩm phán: đọc định mở phiên tòa xét xử Căn điều 203, điều 220 luật TTDS năm 2015, sau nghiên cứu hồ vụ án dân thẩm số: định đưa xét xử thẩm vụ án dân việc ly hôn Nguyên đơn: chị Nguyễn Nhật Oanh trú 79 Nguyễn Hữu Cảnh phường An Tây , Thành phố Huế Bị đơn: Nguyễn Tiến Phú trú 79 Nguyễn Hữu Cảnh phường An Tây thành phố Huế Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan : cháu Nguyễn Thị Thúy (10 tuổi) trú 79 Nguyễn Hữu Cảnh phường An Tây thành phố Huế Người làm chứng: Nguyễn Tất Tứ trú 78 Nguyễn Hữu Cảnh phường An Tây thành phố Huế Thời gian mở phiên tòa 9h ngày tháng năm 2018 Địa điểm mở phiên tòa: trụ sở tòa án nhân dân thành phố huế số 60 nguyễn huệ - thành phố Huế - tỉnh thừa thiên huế Vụ án đưa xét xử công khai Những người tiến hành tố tụng bao gồm: - Thẩm phán chủ tọa phiên tòa: Lê Thành Tài Các hội thẩm nhân dân: - Phạm Nguyễn Lệ Quyên Phan Thị Phương Thảo Thưtòa án ghi biên phiên tòa: Nguyễn Minh Thuận Đại diên viện kiểm soát nhân dân thành phố Huế: Phan Hồng Nhungkiểm soát viên Mời quý vị ngồi xuống Đề nghị thưphiên tòa đọc danh sách đương có mặt theo triệu tập tồ án Thư ký:Báo cáo HĐXX: + Nguyên đơn: bà nguyễn nhật oanh, có mặt + Bị đơn : nguyễn tiến phú, có mặt + Người có quyền, nghĩa vụ liên quan: nguyễn thị thúy, có mặt + Người làm chứng: ơng nguyễn tất tứ, có mặt -Thẩm phán: sau thay mặt HDXX tiến hành kiểm tra thẻ cước đương + Mời anh Nguyễn Tiến Phú đứng dậy, anh cho HDXX biết họ tên đầy đủ, năm sinh địa thường trú + Mời chị Nguyễn Nhật Oanhcđứng dậy, chịcho HDXX biết họ tên đầy đủ, năm sinh địa thường trú + Mời cháu Nguyễn Thị Thúy đứng dậy, cháu cho HDXX biết họ tên đầy đủ, năm sinh địa thường trú + Mời anh Nguyễn Tất Tứ đứng dậy, anh cho HDXX biết họ tên đầy đủ, năm sinh địa thường trú Trong phiên tòa ngày hơm anh Phú, chị Oanh cháu Thúy gọi chung đương Sau phổ biến quyền nghĩa vụ đương Mời đương đứng dậy Các đương có quyền nghĩa vụ ngang tham gia tố tụng: cung cấp chứng cứ, chứng minh để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp mình, yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng theo định pháp luật, yêu cầu cá nhân, quan, tổ chức lưu giữ quản chứng cung cấp chứng cho để phục vụ án , đề nghị tòa án xác minh thu thập chứng vụ án mà khơng thể thu thập được, đề nghị tòa án triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, định giá, khiếu nại với VKS chứng mà tòa án xác minh thu thập VKS trưng cầu, tự thỏa thuận với, việc giải vụ án, tự bảo vệ nhờ người khác bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp mình, đề xuất cho tòa án vấn đề hỏi người khác, đối chất với với nhân chứng Anh Tứ nhân chứng có quyền nghĩa vụ sau: cung cấp tồn tài liệu thơng tin liên quan đến việc giải vụ án, khai báo trung thực với tình tiết mà biết có liên quan đến vụ án, phải cam kết trước tòa án việc thực quyền nghĩa vụ Sau tơi xin giới thiệu thành phần tham gia phiên tòa ngày hôm gồm: - Tôi: Lê Thành Tài – thẩm phán chủ tọa phiên tòa - Hội thẩm nhân dân gồm có: + Ngồi bên trái tơi: bà : Phạm Nguyễn Lệ Quyên – đại diện hội liên hiệp phụ nữ thành phố Huế + Ngồi bên phải Bà : Phan Thị Phương Thảo – đại diện UBND phường An Tây – thành phố Huế +bên trái bà Nguyễn Thị Anh Thi – luật sư văn phòng luật sư Hạnh Phúc + bên phải ngồi cùng: bà Phan Hồng Nhung đại diện VKS nhân dân thành phố Huế + phía trước tơi Thưtòa án bà: Nguyễn Minh Thuận- cán tòa án Mời đương ngồi xuống Mời anh Phú đứng dậy: anh cho HDXX biết nghe rõ quyền nghĩa vụ chưa, anh có u cầu thay lời khai , nhân chứng, người tiến hành tố tụng khơng - BỊ ĐƠN: kính thưa HDXX tơi nghe rõ quyền nghĩa vụ khơng thay đổi lời khai, nhân chứng, người THTT - THẨM PHÁN: chị Nguyễn Nhật Oanh, chị cho HDXX biết nghe rõ quyền nghĩa vụ chưa, chị có yêu cầu thay đổi số người THTT khơng - NGUN ĐƠN: : kính thưa HDXX tơi nghe rõ quyền nghĩa vụ khơng người THTT - THẨM PHÁN: anh Nguyễn Tất Tứ Anh nghe rõ quyền nghĩa vụ chưa - NGƯỜI LÀM CHỨNG: thưa HDXX nghe rõ quyền nghĩa vụ tơi có u cầu thay đổi người tiến hành tố tụng - THẨM PHÁN: anh Nguyễn Tất Tứ lưu ý anh người làm chứng nên khơng có quyền thay đổi người tiến hành tố tụng - THẨM PHÁN: Anh Phú anh cho HDXX biết anh thỏa thuận việc giải vụ án ly hôn với chị Oanh không Nếu người thỏa thuận với cách tự nguyện khơng tr pháp luật trái đạo đức xã hội HDXX định cơng nhận thỏa thuận - BỊ ĐƠN: Thưa HDXX, thỏa thuận với cô - THẨM PHÁN: chị Oanh chị cho HDXX biết anh thỏa thuận việc giải vụ án ly hôn với Anh Phú khơng Nếu người thỏa thuận với cách tự nguyện khơng tr pháp luật trái đạo đức xã hội HDXX định cơng nhận thỏa thuận - NGUN ĐƠN: thưa HDXX tơi k thể thỏa thuận đc vs - TP: anh phú, phiên tòa ngày hơm anh có u cầu triệu tập thêm người tham gia tố tụng khơng, có xuất trình thêm chứng k? - BỊ ĐƠN: kính thưa HDXX, tơi k có u cầu -TP: chị Oanh, phiên tòa ngày hơm chị có yêu cầu triệu tập thêm người tham gia tố tụng khơng, có xuất trình thêm chứng k? -NGUN ĐƠN: kính thưa HDXX, tơi k có u cầu -TP: hội thẩm nhân dân có bổ sung mặt thủ tục khơng? - HT1: HTND k có ý kiến trình tự thủ tục - HT2: HTND k có ý kiến trình tự thủ tục -TP: HTND k có bổ sung phần thủ tục Thay mặt HDXX xin tuyên bố kết thúc phần thủ tục chuyển qua phần xét hỏi THỦ TỤC XÉT HỎI Thẩm phán: chị Oanh, chị cho HDXX biết phiên tòa ngày hơm chị có thay đổi bổ sung rút phần hay toàn yêu cầu k? Nguyên đơn: Thẩm phán: anh phú, anh HDXX biết phiên tòa ngày hơm anh có thay đổi bổ sung rút phần hay tồn yêu cầu k? Bị đơn: Thẩm phán: đề nghị chị oanh trình bày yêu cầu khỏi kiện tài liệu chứng chứng minh cho yêu cầu Nguyên đơn: yêu cầu xin ly hôn với anh phú Thẩm phán: đề nghị anh phú trình bày yêu cầu khỏi kiện tài liệu chứng chứng minh cho yêu cầu Bị đơn: Thẩm phán: chị Oanh , chị cho HDXX biết ngày tháng năm đăng ký kết hôn đk đâu - Sau ngày cưới anh chị sống đâu Anh chị sống hòa thuận năm Nguyên nhân mâu thuẩn Khi ac mâu thuẩn bên gd có hòa giải để ac hòa hợp với khơng Hiện chị tình cảm với anh phú k Tại phiên tòa ngày hơm anh có u cầu Mời chị ngồi Anh phú: - - Anh cho HDXX biết anh nghe rõ lời khai chị oanh việc kết hôn nơi sống sau kết chưa Anh có ý kiến lời khai anh phú k Anh có bổ sung thêm k (gây ồn ào) Đề nghị đươg trật Hiên có tình cảm với chị Oanh k Anh có u cầu quyền ni k Anh có u cầu tài sản chung k Mời anh ngồi Anh tứ: mời anh tứ đứng dậy - Xin mời anh cho biết nghề nghiệp - Theo lời khai anh vào ngày anh có chứng kiến cảnh anh Phú đánh chi Oanh nhà riêng có k? Anh trình bày lại vụ việc ngày hơm Anh có chắn điều thấy k HTND có hỏi k? Hội thẩm hỏi: Hội thẩm 1: - hỏi bị đơn : - Hỏi ng có quyền nghĩa vụ liên quan cháu thúy: Hội thẩm 2: xin đề nghị hỏi chị Oanh - Chuyện anh Phú đánh đập chửi bới chị xảy từ nào, Vậy chị yêu cầu ly hôn Vậy lại ly Chị có sở để dành quyền nuôi Đề nghị hỏi nhân chứng: Anh thấy a Phú đánh chửi chị Oanh lần Mỗi lần anh có can ngăn a phú k Khi mà can ngăn a phú có lm a k? TP: Luật sư: *Luật sư xin hỏi bị đơn Anh cho biết, nghề nghiệp anh gì? Thu nhập bình qn hàng tháng bao nhiêu? Ngồi chạy xe ơm anh thu nhập khác khơng? Anh cảm thấy ntn vợ đưa đơn ly đến tồ án? (hối hận cảm thấy yêu thương vợ Vì bị cáo làm mệt nên cảm thấy ức chế nên đổ hết lên đầu vợ ạ) - Anh có thường xuyên đánh đánh đập vợ khơng? - Bị đơn có cở để để giành quyền ni hay khơng? * Luật sư xin hỏi nguyên đơn - - Chị cho hội đồng xét xử biết, nội dung mà bị đơn trình bày có khơng? Chị có dành nhiều thời gian để chăm sóc gia đình khơng? Thu nhập bình qn hàng tháng chị bao nhiêu? Ai ngừoi trả tiền chi tiêu cho gia đình? Anh Phú có đưa tiền cho chị để chị chi tiêu ngày cho gia đình hay khơng? - Trong năm trở lại đây, chị thường bị anh Phú đánh đập Sau lần vậy, cảm thấy nào? * Luật sư xin hỏi người làm chứng - Anh có thường xun nhìn thấy anh Phú đánh đập chị Oanh cháu Thuý không? - Mức độ đánh đập nào? - Mỗi lần anh thấy anh Phú đánh đập chị Oanh cháu Thuý anh làm gì? (can ngăn) - Khi anh can ngăn anh Phú có dừng đánh đập khơng? (dừng đánh chửi rủa) Còn có câu hỏi k? Nếu hết câu hỏi tuyên bố kết thúc phần xét hỏi chuyển sang phần tranh tụng THỦ TỤC TRANH TỤNG - Thẩm phán: Luật sư: Kính thưa hội đồng xét xử, kính thưa q vị có mặt phiên tồ Tôi Nguyễn Thị Anh Thi, luật sư đại điện cho thân chủ bà Nguyễn Nhật Oanh Thông qua lời khai đương người làm chứng cho thấy tình trạng nhân chị Oanh anh Phú sau: Anh Phú thường xuyên đánh đập, ngược đãi, ức hiếp vợ sau lần uống rượu say với thiếu trách nhiệm anh việc chăm sóc gia đình làm cho tình cảm chị Oanh anh Phú ngày cách xa Từ chứng đưa phiên tồ này, tơi xét thấy anh Phú khơng có đủ tình thương, khơng có đủ trách nhiệm khơng có khả kinh tế chị Oanh để chăm sóc, ni dưỡng cách tốt Khi chị Oanh có đơn u cầu ly tồ tiến hành hồ giải chị Oanh khơng đồng ý cho anh phú khơng có thái độ hỗi lỗi sau lần đánh đập chị Oanh Tình trạng diễn khoảng thời gian dài Theo điều 56 Luật nhân gia đình 2014 u cầu giải ly chị Oanh hồn tồn hợp Về chung: Trong q trình nhân, vợ chồng có người chung sinh năm 2008, năm 10 tuổi nên quyền thể nguyện vọng với vợ chồng ly hôn Khi hội thẩm hỏi cháu thuý muốn với cháu có nguyện vọng muốn với mẹ Đồng thời chị Oanh người có trách nhiệm với gia đình, ln thương u chăm sóc con, ln gần gũi quan tâm cách chu đáo Theo khoản điều 81 luật hôn nhân gia đình 2014 u cầu quyền ni thân chủ hợp Tôi mong hội đồng xét xử xem xét cách khách quan để tạo điều kiện cho cháu Thuý sống, phát triển môi trường lành mạnh tốt đẹp sở tôn trọng nguyện vọng cháu Thuý sống với chị Oanh Đối với khoản tiền cấp dưỡng, thân chủ yêu cầu bị đơn trợ cấp triệu đồng tháng cho thân chủ tơi để thân chủ tơi nuôi dưỡng môtj cách tốt Về tài sản: Về xe máy, anh Phú mua trước kết hôn với chị Oanh trình chung sống, chị Oanh có đóng góp vào việc tu sửa xe Vì thu nhập chị Oanh cao anh Phú nên số tiền chị Oanh đóng góp nhiều Theo điểm b khoản điều 59 luật nhân gia đình 2014 xe máy hoàn toàn thuộc quyền sở hữu thân chủ ly hôn Thưa hội đồng xét xử, lời bị đơn nói khơng có sở Theo lời chị Oanh ngày anh Phú uống rượu say đánh đập chị Oanh Chị Oanh thường xun có vết bầm tím người Điều lời khai người làm chứng Tình trạng kéo dài làm cho chị Oanh ln sống tình trạng bất an, tinh thần chị Oanh sau lần bị đánh hoảng loạn cực độ Do tơi mong HĐXX xét xử cách khách quan để bảo vệ lợi ích đáng thân chủ Viện kiểm sát phát biểu ý kiến Thưa HĐXX , vào quy định pl trình tự thủ tục tố tụng BLTTDS 2015 phiên tồ ngày hơm nay, VKS đánh giá việc tuân theo pháp luật tố tụng sau: • Kể từ thụvụ án trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án, Thẩm phán, Hội đồng xét xử chấp hành thẩm quyền quy định pháp luật tố tụng; • phiên tòa thẩm trình tự thủ tục, khách quan, có cứ, pháp luật đảm bảo quyền lợi đương sự; • đương chấp hành quy định pháp luật tố tụng dân sự, thực quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật Thưa HĐXX , sau xem xét phân tích tài liệu hồ vụ án dựa quan điểm nguyện vọng đương phiên tòa, VKS có ý kiến việc giải vụ án sau: • nhân: chị oanh có đơn u cầu ly Tòa tiến hành hòa giải khơng thành nên tòa xử cho hai người ly hôn theo quy định Đ 51 khoản Đ 56 LHNVGD 2014 mặc dù, anh Phú tình cảm với chị Oanh nên khơng muốn ly hơn, lại khơng có biện pháp để cải thiện, hàn gắn tình cảm vợ chồng Chứng tỏ, tình trạng nhân chị Oanh anh Phú trở nên trầm trọng, phức tạp kéo dài, mục đích nhân gia đình khơng đạt Do đó, xét u cầu ly ngun đơn đáng • Về tài sản chung: theo yêu cầu hai người tài sản tự thỏa thuận với yêu cầu Tòa giải xe máy Phía VKS xét thấy tài sản anh Phú trc kết hôn chị Oanh góp tiền tu sửa lại q trình sống chung kết hôn phương tiện lao động anh Phú Theo Đ 59 khoản điểm a, b, c theo khoản việc xem xét phân chia tài sản VKS đề nghị tòa giải việc chia xe máy cho anh Phú để anh Phú có phương tiện để trì thu nhập sống, đồng thời việc chị Oanh đóng góp tiền tu sửa xe yêu cầu anh Phú trả lời theo hóa đơn mà chị Oanh trả lúc sửa chữa • Về chung : chị Oanh yêu cầu quyền trực tiếp nuôi dưỡng người chung 18 tuổi cháu Phạm Thị Thúy anh Phú khơng có u cầu với sở nguyện vọng cháu lời trình bày phiên tòa hơm mong muốn tha thiết tiếp tục với mẹ để có điều kiên ăn học Do đó, để đảm bảo quyền lợi mặt chung, vào khoản Điều 92 Luật nhân gia đình để giao cháu Thúy cho chị Oanh trực tiếp chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng Về cấp dưỡng nuôi con, chị Oanh yêu cầu anh Phú khoản tiền 500.000d tháng phù hợp với nghĩ vụ hoàn cảnh anh Phú theo quy định pháp luật • Về án phí dân thẩm: áp dụng luật phí lệ phí tòa số 97/2015 Quốc hội khóa 13 thông qua ngày 23/11/2015 theo nguyện vọng đương sự, chị Oanh tự nguyện chịu toàn án phí ly 200.000 đồng Trên ý kiến phía VKS việc giải vụ án, kính mong HĐXX xem xét đưa định phù hợp để vừa đảm bảo tính nhân đạo pháp luật vừa thấu tình đạt Phía VKS khơng có ý kiến thêm , mời HĐXX tiếp tục làm việc THỦ TỤC NGHỊ ÁN Thẩm phán: Thư ký: Thẩm phán đọc định:
- Xem thêm -

Xem thêm: thủ tục và trình tự phiên tòa sơ thẩm giải quyết vụ án ly hôn phiên tòa giả định, thủ tục và trình tự phiên tòa sơ thẩm giải quyết vụ án ly hôn phiên tòa giả định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay