pháp luật về ngân hàng nhà nước việt nam các tổ chức tín dụng

12 35 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 10:10

pháp luật về hợp đồng tín dụng hợp đồng cho vay. thực trang và giải pháp thực tiễn đề ra hiện nay áp dụng hợp đồng tổ chức tín dụng hợp đồng cho vay tại việt nam .ví dụ thực tiễn chứng minh các dạng tranh chấp hợp đồng tín dụng:Tình huống: Bà Phan Ngọc Dung ở Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2004 bà thế chấp ngôi nhà của mình để vay vốn ngân hàng đầu tư và phát triển chi nhánh Tân Tạo số tiền 240 triệu VNĐ đầu tư cho cơ sở may gia công. Nhưng sau đó do không có hiểu biết về những quy định của pháp luật bà Dung đã ký hợp đồng bán nhà để đảm bảo cho khoản vay mới. Hiện tại, khoản tín dụng mới không vay được, khoản tín dụng trước thì chưa có khả năng thanh toán và bên vay còn phải đối mặt với nguy cơ mất nhà do chủ nợ đang khởi kiện ra toà yêu cầu thực hiện hợp đồng bán nhà trên. I Những vấn đề chung hợp đồng tín dụng Khái niệm hợp đồng tín dụng Hợp đồng tín dụng thỏa thuận văn bên TCTD (bên cho vay) với bên tổ chức cá nhân (bên vay) nhằm xác lập quyền nghĩa vụ định bên trình vay tiền, sử dụng toán tiền vay Điều kiện hợp đồng tín dụng  Đối tượng hợp đồng tín dụng Hợp đồng tín dụng ngân hàng có đối tượng khoản vốn thể hình thức tiền tệ  Mục đích hợp đồng tín dụng Ln nhằm mục đích lợi nhuận (hợp đồng có lãi suất ) Trong giao kết thực hợp đồng tín dụng, tổ chức tín dụng thu lợi nhuận khơng nhằm mục đích bù đắp chi phí kinh doanh : trả lãi tiền gửi, trả lương nhân viên … mà nhằm bù đăp rủi ro xảy cho tổ chức tín dụng cho người gửi tiền  Về hình thức Hợp đồng tín dụng ngân hàng luôn lập thành văn theo điều 23 thỏa thuận cho vay Thông tư 39/2016/TT-NHNN Hợp đồng tín dụng ngân hàng đa phần hợp đồng theo mẫu Hợp đồng tín dụng công chứng, chứng thực phụ thuộc vào thỏa thuận bên  Chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng tín dụng - Tham gia quan hệ có hai chủ thể: bên cho vay bên vay, bên cho vay ln tổ chức tín dụng có đủ điều kiện luật định, bên vay tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác có đủ điều kiện vay vốn pháp luật quy định - Điều kiện chủ thể:  Bên cho vay : ln tổ chức tín dụng, ngân hang tổ chức tín dụng phi ngân hang đáp ứng điều kiện sau: có giấy phép thành lập hoạt động Ngân hang nhà nước cấp; có điều lệ ngân hang nhà nước chuẩn y; có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hợp pháp ; có người đại diện đủ lực thẩm quyền để giao kết hợp đồng tín dụng với khách hàng  Bên vay: o Thứ : khách hàng vay pháp nhân cá nhân Việt Nam: Pháp nhân phải có lực pháp luật dân sự; cá nhân chủ doanh nghiệp tư nhân phải có lực pháp luật lực hành vi dân sự; đại diện hộ gia đình phải có lực pháp luật lực hành vi dân sự; đại diện tổ hợp tác phải có lực pháp luật lực hành vi dân sự; thành viên hợp danh công ty hợp danh phải có lực pháp luật lực hành vi dân sự; o Thứ hai : khách hàng vay pháp nhân cá nhân nước ngoài: Năng lực pháp luật dân lực hành vi dân theo quy định pháp luật nướcpháp nhân có quốc tịch cá nhân cơng dân, pháp luật nước ngồi Bộ Luật Dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, văn pháp luật khác Việt Nam quy định điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết tham gia quy định Nội dung hợp đồng tín dụng 3.1 Điều khoản điều kiện vay vốn - Khách hàng vay phải có lực pháp luật lực hành vi dân đầy đủ - Mục đích sử dụng tiền vay hợp pháp - Có khả tài đảm bảo trả nợ thời hạn cam kết - Tính khả thi hiệu dự án đầu tư - Điều kiện đảm bảo tiền vay 3.2 Điều khoản mục đích sử dụng tiền vay Trong hợp đồng tín dụng bên phải thỏa thuận rõ khách hàng sử dụng tiền vay nhằm vào hoạt động nhằm đảm bảo tính hợp pháp, có tính khả thi tránh trường hợp khách hàng sử dụng tiền vay vào mục đích bất hợp pháp, khơng hiệu quả, tổ chức tín dụng khơng thu hồi khoản vay 3.3 Điều khoản phương thức cho vay Có phương thức cho vay sau: Cho vay lần; Cho vay theo hạn mức tín dụng; Cho vay theo dự án đầu tư; Cho vay hợp vốn; Cho vay trả góp; Cho vay theo hạn mức dự phòng; Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng; Cho vay theo mức thấu chi thỏa thuận phương thức cho vay khác phù hợp với quy định pháp luật 3.4 Điều khoản số tiền vay, lãi suất, thời hạn vay Các bên phải thỏa thuận ghi rõ hợp đồng để đảm bảo hạn chế việc xảy tranh chấp 3.5 Điều khoản phương thức trả nợ kỳ hạn nợ Thoả thuận phương thức trả nợ kỳ hạn trả nợ phải vào đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ, đời sống khách hàng, vào khả tài chính, thu nhập nguồn trả nợ khách hàng đề phương thức trả nợ toàn gốc lãi lúc thời hạn vay vốn kết thúc; toàn gốc trả lần thời hạn vay vốn kết thúc; việc trả nợ thực theo kì hạn thỏa thuận 3.6 Điều kiện hình thức bảo đảm khoản vay giá trị tài sản dùng làm bảo đảm khoản vay Đối với tổ chức tín dụng tài sản dùng làm đảm bảo tiền vay sở quan trọng để tổ chức tín dụng thu hồi nợ khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ Đối với khách hàng tài sản bảo đảm giúp khách hàng sử dụng tiền vay có hiệu hơn, nâng cao trách nhiệm khách hàng việc trả nợ không muốn tài sản bảo đảm bị đem xử lý 3.7 Điều khoản giải tranh chấp Đây điều khoản thường lệ Do đó, bên thỏa thuận không Theo quy định pháp luật cách thức giải tranh chấp thơng qua đường thương lượng, hòa giải, giải tranh chấp trọng tài Tòa án Nếu bên khơng có thỏa thuận việc giải tranh chấp phát sinh bên giải Tòa án theo quy định pháp luật Giao kết hợp đồng tín dụng 4.1.Đề nghị vay vốn lập hồ sơ – Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng gửi cho tổ chức tín dụng giấy đề nghị vay vốn tài liệu cần thiết chứng minh đủ điều kiện vay vốn 4.2.Thẩm định hồ sơ vay vốn : Đây giai đoạn mang tính nghiệp vụ quan trọng việc hạn chế rủi ro tín dụng.Cơng việc thẩm định bao gồm : khả tài chính; tính khả thi dự án; uy tín khách hàng; biện pháp bảo đảm tín dụng Trong trường hợp cần thiết Tổ chức tín dụng thành lập hội đồng thẩm định thuê, trưng cầu quan chuyên môn để thẩm định 4.3.Quyết định cho vay: Trên sở kết luận khả tài chính; tính khả thi dự án đầu tư, mục đích tiêu dùng, sinh họat…cá nhân có thẩm quyền (Trường phòng Tín dụng; phó giám đốc; giám đốc chi nhánh…) định cho vay Tổ chức tín dụng quy định cụ thể niêm yết công khai thời hạn tối đa phải thông báo định cho vay không cho vay khách hàng, kể từ nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn thông tin cần thiết khách hàng khơng cho vay, tổ chức tín dụng phải thơng báo cho khách hàng văn bản, nêu rõ từ chối cho vay 4.4.Ký kết hợp đồng tín dụng - Hợp đồng tín dụng ký theo cách: trực tiếp( bên ký kết ràng buộc bên phải cử người thanm gia đàm phán) gián tiếp (dưới hỗ trợ Internet; Fax; telex…và phương tiện khác.) - Trên sở kết thẩm định hồ sơ tín dụng, đánh giá tính khả thi, hiệu dự án sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đời sống khả hoàn trả doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tín dụng (TCTD) phải định thông báo cho doanh nghiệp định cho vay Trong trường hợp định không cho vay, TCTD phải nêu rõ lý từ chối cho vay Hiệu lực hợp đồng tín dụng 5.1 Các điều kiện có hiệu lực hợp đồng tín dụng Hợp đồng tín dụng có hiệu lực thỏa mãn điều kiện sau đây: Chủ thể tham gia vào hợp đồng tín dụng phải đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật ; mục đích nội dung hợp đồng không trái với quy định pháp luật đạo đức xã hội; có đồng thuận ý chí bên cam kết nguyên tắc tự nguyện ,bình đẳng tự ý chí ; hình thức hợp đồng tín dụng phải phù hợp với quy định pháp luật 5,2.Thời điểm phát sịnh hiệu lực hợp đồng tín dụng Là thời điểm bên thỏa thuận ghi rõ hợp đồng ký tên đóng dấu(nếu có) vào văn hợp đồng tín dụng 5.3 Hợp đồng tín dụng vơ hiệu hậu pháp lý Hợp đồng tín dụng vơ hiệu không đáp ứng tất điều kiện chủ thể, nội dung, hình thức tính tự nguyện Hậu pháp lý cho vô hiệu hợp đồng không phát sinh hiệu lực kể từ thời điểm ký kết; bên phải phục hồi tình trạng ban đầu trước kí kết hợp đồng Thực hợp đồng tín dụng trách nhiệm vi phạm hợp đồng tín dụng 6.1 Thực hợp đồng tín dụng Trong q trình thực hợp đồng xuất phát từ nhu cầu bảo vệ lợi ích hợp pháp mình, bên thường quan tâm đến vấn đề sau: - Thỏa thuận biện pháp cần thiết để bảo đảm thực nghĩa vụ hợp đồng, chủ yếu bảo đảm thực nghĩa vụ hồn trả tiền vay cho tổ chức tín dụng - Thỏa thuận việc gia hạn nợ hoăc điều chỉnh kì hạn trả nợ 6.2 Trách nhiệm pháp lý vi phạm hợp đồng tín dụng Có hai loại trách nhiệm pháp lý trách nhiệm nộp phạt trách nhiệm bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng tín dụng, dựa thỏa thuận hai bên hợp đồng theo quy định phấp luật để giải II Thực trạng giải pháp đề xuất Thực trạng Chiếm tỷ lệ lớn tranh chấp hợp đồng tín dụng hành vi vi phạm nghĩa vụ bên hợp đồng.Và hành vi bên cho vay (các ngân hàng định chế tài khác) Có nhiều trường hợp sau ký kết hợp đồng tín dụng với khách hàng bên cho vay không thực thực không đầy đủ nghĩa vụ giải ngân Hậu bên cho vay bị tổn thất lớn hiệu kinh tế làm tổn hại đến uy tín, danh dự, chí thương hiệu bên vay Tranh chấp HĐTD xuất phát từ việc vi phạm nghĩa vụ trả lãi chí gốc lãi Có trường hợp hai bên khơng thoả thuận rõ ràng lãi suất thời hạn vay ban đầu cần tiền để thực kế hoạch nên khách hàng chấp nhận mức lãi suất sau thời gian thực hợp đồng phía khách hàng nhận thấy lãi suất cao nên không đồng ý Tuy nhiên, đa phần dạng tranh chấp vi phạm nghĩa vụ trả nợ khách hàng đáo hạn Tình huống: Năm 1995, nhu cầu sản xuất kinh doanh mở rộng, công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Đông (CTPĐ) vay Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông Thôn chi nhánh tỉnh Bắc Giang số tiền 400,667 triệu VNĐ, lần vay cuối ngày 24/6/1996 80 triệu VNĐ trung tâm tư vấn doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang bảo lãnh Số vay lại công ty Phương Đông chấp nhà ba tầng có diện tích 482 mét vng, trụ sở làm việc mặt sản xuất công ty Nhưng sau đó, hoạt động kinh doanh thua lỗ nên đến hạn công ty Phương Đông thực nghĩa vụ trả nợ đến hạn cam kết Vì thế, ngày 12/4/1999 ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Bắc Giang khởi kiện cơng ty Phương Đơng phải tốn gốc lãi 802.877 triệu VNĐ.1 Đây dạng tranh chấp xảy nhiều tranh chấp hợp đồng tín dụng Dạng tranh chấp phổ biến HĐTD tranh chấp việc thực biện pháp bảo đảm HĐTD có bảo đảm tài sản, để bảo vệ lợi ích ngân hàng thường yêu cầu người vay phải có bảo đảm cần thiết ngoại trừ khách hàng hoạt động tốt có quan hệ tín dụng thường xuyên Với tư cách chủ nợ có bảo đảm, đến hạn mà khách hàng khơng thực thực không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ tổ chức tín dụng quyền ưu tiên toán từ số tiền bán tài sản bảo đảm trước chủ nợ có bảo đảm đăng ký sau trước chủ nợ khơng có bảo đảm tài sản Tiếp đến dạng tranh chấp định giá, xử lý tài sản bảo đảm HĐTD có bảo đảm tài sản Có nhiều trường hợp nhân viên ngân hàng thẩm định khơng kỹ, kết thẩm định khơng xác dẫn đến chấp nhận tài sản bảo đảm không quy định pháp luật giao dịch bảo đảm Đối với hợp đồng cho vay kinh doanh, liên quan tới xác định tài sản bảo đảm có thuộc quyền sở hữu hợp pháp bên khách hàng hay khơng, tổ chức có đủ tư cách pháp lý theo quy định pháp luật để tiến hành ký kết hợp đồng không? Trên thực tế, HĐTD ký kết phía ngân hàng biết bên khách hàng ký không thẩm quyền VietNamnet ngày 5/7/2004 Dạng tranh chấp HĐTD chủ thể xác lập, thực hợp đồng Tranh chấp ngày đa dạng phức tạp trường hợp có yếu tố nước ngồi Điều gây khơng khó khăn cho quan giải tranh chấp Liên quan tới tổ chức tín dụng 100% vốn nước ngồi, chi nhánh, văn phòng đại diện ngân hàng định chế tài nước ngồi khác Tranh chấp phát sinh từ HĐTD tranh chấp luật áp dụng quan giải tranh chấp trường hợp hai bên bên nước mà ký kết hợp đồng bên không thoả thuận lựa chọn quan giải tranh chấp luật áp dụng Nguyên nhân 2.1 Nguyên nhân từ phía bên cho vay bao gồm : Ngân hàng khơng thực thực không đầy đủ nghĩa vụ giải ngân cho khách hàng cam kết Các tổ chức tín dụng khơng chấp hành nghiêm chỉnh chế độ tín dụng điều kịên cho vay Nhiều tổ chức cho vay khơng tiến hành quy trình thẩm định theo quy trình quy định, đa số dựa vào cảm tính nhân viên ngân hàng Điều này, tạo điều kiện cho tổ chức “tín dụng đen” ngày tổ chức phạm vi rộng rãi hơn, quy mô nhiều người trở thành nạn nhân tổ chức Trên thực tế, bên cho vay tiến hành thẩm định kiểm tra bên vay có thơng qua tổ chức tín dụng đen khơng Chính sách quy trình cho vay chưa thực chặt chẽ, chưa có quy trình quản trị rủi ro hữu hiệu, chưa trọng đến phân tích khách hàng, xếp loại rủi ro tín dụng để tính tốn điều kiện khả trả nợ khách hàng đáo hạn Bên cho vay chấp hành chưa đầy đủ điều kiện biện pháp bảo đảm tiền vay Ngân hàng Nhà nước, chưa phân tích, đánh giá điều kiện biện pháp bảo đảm tiền vay Phần lớn nhân viên tín dụng phân tích, đánh giá chưa xác tiến hành thẩm định nên kết thường phán ánh không thực tế hoạt động khách hàng Năng lực phẩm chất đạo đức số nhân viên tín dụng chưa cao dẫn đến có trường hợp khách hàng vay vốn chấp tài sản giữ vật chấp giấy tờ gốc chứng minh quyền sở hữu hợp pháp họ Rồi sau đó, khách hàng đem bán tài sản bảo đảm cho người thứ ba Khi ngân hàng người thứ ba cho tài sản phải thuộc sở hữu Thực tế, có nhiều tranh chấp HĐTD phát sinh nguyên nhân 2.2 Nguyên nhân từ phía bên vay: - Bên vay không thực nghĩa vụ thực không đầy đủ nghĩa vụ Điều này, nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan chi phối NN khách quan: nguyên nhân tác động ngồi ý chí khách hàng thiên tai, hoả hoạn, thay đổi sách quản lý kinh tế, điều chỉnh quy hoạch, biến động thị trường nước, quan hệ cung cầu hàng hoá thay đổi… làm cho hoạt động bên vay không tiến hành kế hoạch định NN chủ quan: yếu tố xuất phát từ khách hàng Đó xuất phát từ vốn tự có tham gia sản xuất kinh doanh doanh nghiệp không đáp ứng làm ảnh hưởng tới trình kinh doanh dẫn đến DN lâm vào tình trạng phá sản Ngoài ra, nhiều trường hợp khách hàng cố tình đưa thơng tin sai thật từ vay vốn - Do khách hàng thiếu hiểu biết pháp luật Thực tế, có nhiều trường hợp khách hàng ký hợp đồng trái pháp luật, đặt thân họ vào tình trạng bất lợi phải gánh chịu nhiều hậu nặng nề Tình huống: Bà Phan Ngọc Dung Quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, năm 2004 bà chấp ngơi nhà để vay vốn ngân hàng đầu tư phát triển chi nhánh Tân Tạo số tiền 240 triệu VNĐ đầu tư cho sở may gia công Nhưng sau khơng có hiểu biết quy định pháp luậtDung ký hợp đồng bán nhà để đảm bảo cho khoản vay Hiện tại, khoản tín dụng khơng vay được, khoản tín dụng trước chưa có khả tốn bên vay phải đối mặt với nguy nhà chủ nợ khởi kiện yêu cầu thực hợp đồng bán nhà Trong tình trên, bà Dung có kiến thức pháp luật pháp luật ngân hàng khơng dẫn đến ký hợp đồng bán nhà để đảm bảo cho khoản vay Hiện nay, hiểu biết quy định pháp luật số lượng lớn người dân nhiều hạn chế 2.3 Nguyên nhân làm phát sinh tranh chấp HĐTD quy định pháp luật Nhiều quy định pháp luật chưa hiểu thống nhất, dẫn đến bên hiểu theo cách khác nhằm bảo vệ cho quyền lợi ích mình, từ nảy sinh bất đồng mâu thuẫn đến tranh chấp Nhiều quy định chồng chéo BLDS với luật chuyên ngành số bất cập Cụ thể, Khoản Điều 91 Luật Các TCTD 2010 quy định việc xác định lãi suất hoạt động cấp tín dụng TCTD theo chế thoả thuận lại kèm theo cụm từ “theo quy định pháp luật” phía sau Việc ghi thêm cụm từ làm cho TCTD, khách hàng có quan hệ tín dụng với TCTD quan chức thực thi pháp luật khó áp dụng quy định thực tế, khiến cho họ rơi vào lúng túng khơng biết theo pháp luật tín dụng ngân hàng (không áp dụng trần lãi suất cho vay) hay theo pháp luật dân (áp dụng trần lãi suất cho vay) Để hạn chế tranh chấp trước hết phải có cách hiểu thống quy định cần hướng dẫn thi hành cách cụ thể Đây công tác cần làm tốt trình ban hành sửa đổi quy định pháp luật * Ngoài ra, với tranh chấp việc giải tranh chấp quan giải tòa án nhiều bất cập, là: Tình trạng để vụ tranh chấp thời hạn không giải Nhiều vụ tranh chấp để kéo dài, qua nhiều lần xét xử khơng tìm phương án giải thoả đáng, làm ảnh hưởng tới quyền lợi ích bên Vẫn tình trạng số án Tồ án khơng rõ ràng, gây khó khăn cho việc đảm bảo án tồ thi hành Trong q trình giải tranh chấp, đánh giá chứng không với thật khách quan, chí có thẩm phán xác định sai tư cách tố tụng đương sự, đội ngũ cán Tồ án thiếu số lượng yếu lực, năm 2006, có 21 cán Tồ án bị xử lý kỷ luật, có thẩm phán, có trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình Cơng tác thụ lý giải theo thủ tục phúc thẩm chậm, nhiều án phúc thẩm giải chưa thoả đáng, việc phát sai sót Tồ án sơ thẩm chưa tiến hành kịp thời để đưa giải pháp khắc phục Một số giải pháp mà nhóm đề xuất 3.1 Về phía quan giải tranh chấp - Tranh chấp cần giải cách kịp thời, xác, pháp luật, để hạn chế đến mức thấp rủi ro tận dụng hội kinh doanh cho chủ thể tham gia tranh chấp - Trong trình giải tranh chấp phải bảo đảm giữ bí mật hoạt động kinh doanh uy tín bên quan hệ tranh chấp - Cần tăng cường biện pháp giám sát, kiểm tra Viện kiểm sát hoạt động tố tụng Toà án Làm tốt cơng tác có ý nghĩa quan trọng góp phần đảm bảo trình tố tụng tiến hành quy định pháp luât giảm đáng kể số án xử oan, sai, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật kiến thức HĐTD giải tranh chấp - Cần đề cao trách nhiệm cá nhân chức danh cán tư pháp, đặc biệt người đứng đầu đơn vị thẩm phán Tăng cường thực công tác tra, kiểm tra xử lý nghiêm minh cá nhân, tập thể cán tòa án có vi phạm - Thanh tra Ngân hàng Nhà nước nên xây dựng đội ngũ chuyên gia làm công tác dự báo rủi ro luật sách Có tham mưu kịp thời để Ngân hàng Nhà nước có thay đổi luật sách điều hành phù hợp Trong thời gian tới, Nhà nước cần có nhiều kênh thơng tin tạo hội cho khách hàng tiếp cận nắm vững quy định pháp luật, hạn chế rủi ro bên 3.2 Về khía cạnh pháp luật - Một là, cần sửa đổi khoản Điều 91 Luật Các TCTD để có cách hiểu thống xây dựng pháp luật áp dụng pháp luật Việc sửa đổi cần vào quy định Hiến pháp BLDS 2015, quyền dân bị hạn chế luật, mục đích nội dung quy định Điều 468 BLDS năm 2015, khoản Điều 91 Luật Các TCTD, khoản Điều 12 Luật NHNN Việt Nam, sửa đổi theo hướng “TCTD khách hàng có quyền thỏa thuận lãi suất, phí cấp tín dụng hoạt động ngân hàng TCTD, trừ trường hợp NHNN áp dụng lãi suất theo quy định khoản điều này” - Hai là, cần thường xuyên tổ chức đánh giá lại việc thực thi văn pháp luật, để từ sớm nhận diện vướng mắc, lỗ hổng luật Luật Các tổ chức tín dụng 2010 có hiệu lực năm chưa có khảo sát hay đánh giá quy mô việc thi hành luật - Ba là, phạm vi hoạt động tổ chức tín dụng rộng nên thường liên quan đến nhiều văn luật khác nhau, đó, Luật Các tổ chức tín dụng trọng tâm Do đó, xây dựng luật, sách liên quan đến hoạt động tổ chức tín dụng, cần phải nghiên cứu đến văn pháp luật khác để có quy định tồn diện đồng Quan hệ xã hội mà pháp luật điều chỉnh luôn biến chuyển không ngừng, tạo nhiều lỗ hổng pháp luật Do đó, nhà thi hành pháp luật nhà làm luật cần có nhìn cụ thể quan hệ xã hội thay đổi để từ phát lỗ hổng, bất hợp lý tồn 3.3 Về phía bên cho vay Thứ nhất, quy trình cho vay TCTD xác định rõ trách nhiệm cán tín dụng phải u cầu cung cấp thơng tin TSBĐ thẩm định, xem xét việc cấp tín dụng hồ sơ vay vốn phải có văn cung cấp thơng tin có xác nhận quan đăng ký giao dịch bảo đảm Từng bước nâng cao chất lượng công tác định giá TSBĐ Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp thơng qua việc đăng ký giao dịch bảo đảm trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản Ngay nhận chấp tài sản, TCTD cần thực việc đăng ký giao dịch bảo đảm theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định pháp luật Thứ hai, mở lớp đào tạo nghiệp vụ ngân hàng, lớp nâng cao trình độ chun mơn để nhân viên giữ chức vụ TCTD hoạt động đắn có hiệu Đồng thời, kịp thời phát xử lý trường hợp vi phạm quy định TCTD không kiểm tra kĩ thông tin khách hàng, bỏ qua thông tin hay thực qua loa, dẫn đến sai xót, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Thứ ba, Xây dựng sách quy trình cho vay cách chặt chẽ, có chiến lược, đặt yêu cầu người TCTD thực sách quy trình Bên cạnh cần phải có quy trình quản trị rủi ro hữu hiệu, làm hạn chế rủi ro mà khách hàng gây ra, phải trọng đến phân tích khách hàng, xếp loại rủi ro tín dụng để tính tốn điều kiện khả trả nợ khách hàng đáo hạn Ngoài ra, cần xây dựng chế xử lý hợp lý tình trạng khơng thực thực khơng đầy đủ nghĩa vụ khách hàng để hạn chế tình trạng 3.4 Về phía bên vay - Người vay cần phải tìm hiểu thật kỹ TCTD mà thực hoạt động vay, đọc đầy đủ nội dụng Hợp đồng tín dụng để tránh tình trạng ký hợp đồng khơng pháp luật dẫn đến nhiều hậu nặng nề - Thường xuyên tìm hiểu pháp luật để hiểu biết hơn, bên cạnh cần phải cẩn trọng kinh doanh để hạn chế thua lỗ, ảnh hưởng đến trình kinh doanh dẫn đến Doanh nghiệp phá sản,
- Xem thêm -

Xem thêm: pháp luật về ngân hàng nhà nước việt nam các tổ chức tín dụng, pháp luật về ngân hàng nhà nước việt nam các tổ chức tín dụng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay