3 BB nghiệm thu Công việc (1)

1 37 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 09:55

0CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lâp – Tự – Hạnh Phúc -o0o Vinh, ngày tháng năm BIÊN BẢN SỐ: 01/NTEC Cơng trình: Hạng mục: Địa điểm : Chung cư tecco Bến Thủy Ép cọc Khối 13 Phường Bến Thủy - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An Đối tượng nghiệm thu: Định vị, ép cọc, hàn nối cọc, kết thúc ép cọc số 406, 405, 404, 403, 400, 399, 398, 397, 396, 395, 394, 393, 392, 391, 390, 389, 388, 383, 378, 371, 370, 369 Thành phần tham gia nghiệm thu: a Đại diện đơn vị TVGS: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư Tín Minh - Ơng: Nguyễn Văn Thảo - Chức vụ: Tư vấn Trưởng - Ông: Nguyễn Trung Kiên - Chức vụ: Tư vấn giám sát b Đại diện đơn vị thi công: Công ty cổ phần phát triển đô thị Vinh (Vinhland) - Ơng: Lương Đình Hải - Chức vụ: Chỉ huy trưởng - Ông: Trần Xuân Duy - Chức vụ: Kỹ thuật thi công Thời gian nghiệm thu : Bắt đầu : 16h30 ngày tháng năm Kết thúc : 15h30 ngày tháng năm Ép cọc Tại cơng trình: Định vị, ép cọc, hàn nối cọc, kết thúc ép cọc số 406, 405, 404, 403, 400, 399, 398, 397, 396, 395, 394, 393, 392, 391, 390, 389, 388, 383, 378, 371, 370, 369 Nội dung nghiệm thu: a Các tài liệu nghiệm thu: - Phiếu yêu cầu nghiệm thu nhà thầu thi công xây dựng số: 01/NTEC; - Hồ sơ thiết kế vẽ thi công phê duyệt thay đổi thiết kế chấp thuận; - Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng áp dụng: + Nghị định 46/2015/NĐ-CP Quản lý chất lượng cơng trình xây dựng; + TCVN 5308 – 91: Qui phạm kĩ thuật an tòan trong0 xây dựng 16h30 - Nhật ký thi công, nhật ký tư vấn giám sát giám sát văn khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu; b Chất lượng: Thi công theo thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng Chất lượng đạt yêu cầu kỹ thuật c Các ý kiến khác có: Khơng Kết luận: Đồng ý nghiệm thu Cho phép đơn vị thi công triển khai công việc ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT Giám sát kỹ thuật Nguyễn Trung Kiên ` ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG Kỹ thuật thi công Trần Xuân Duy
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 BB nghiệm thu Công việc (1), 3 BB nghiệm thu Công việc (1)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay