CÔNG tác kế HOẠCH hóa NGUỒN NHÂN lực xã hội

15 39 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 09:01

CÔNG TÁC KẾ HOẠCH HÓA NGUỒN NHÂN LỰC XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY – NHÌN TỪ GÓC ĐỘ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄNTóm tắt: KHHNNLXH là một trong những nội dung của QLNN về nguồn nhân lực xã hội. Trên cơ sở nhận thức chung về một số vấn đề của công tác KHHNNLXH như: khái niệm, đối tượng, mục tiêu, nội dung, vai trò; bài viết phân tích một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện KHHNNLXH ở Việt Nam hiện nay; từ đó đưa ra những đề xuất đổi mới công tác này nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới. CƠNG TÁC KẾ HOẠCH HĨA NGUỒN NHÂN LỰC HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY – NHÌN TỪ GĨC ĐỘ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN Tóm tắt: KHHNNLXH nội dung QLNN nguồn nhân lực hội Trên sở nhận thức chung số vấn đề công tác KHHNNLXH như: khái niệm, đối tượng, mục tiêu, nội dung, vai trò; viết phân tích số tồn tại, hạn chế việc thực KHHNNLXH Việt Nam nay; từ đưa đề xuất đổi công tác nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - hội giai đoạn tới Kế hoạch hóa nguồn nhân lực (KHHNNL) nội dung trình quản lý nguồn nhân lực KHHNNL diễn ba cấp độ: cấp độ tổ chức; cấp độ ngành, lĩnh vực; cấp độ quốc gia Tuy nhiên, thời gian qua, KHHNNL nghiên cứu, làm rõ góc độ vi mơ (hay cấp độ tổ chức), góc độ vĩ mơ (cấp độ ngành, lĩnh vực, quốc gia) cơng tác chưa quan tâm mức Điều gây nên khó khăn khơng nhỏ cho công tác quản lý nhà nước (QLNN) nguồn lực quan trọng bậc Những hệ hội như: tình trạng sinh viên trường thất nghiệp hay làm trái ngành nghề ngày phổ biến; bất hợp lý cấu theo cấp bậc đào tạo theo ngành nghề; phân bố nguồn nhân lực theo ngành, theo vùng, lãnh thổ chưa hiệu quả…đều xuất phát từ hạn chế KHHNNL Việc tiếp tục làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn KHHNNL góc độ vĩ mơ có ý nghĩa quan trọng hướng tới mục tiêu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - hội bối cảnh kinh tế Việt Nam hội nhập với kinh tế toàn cầu Nhận thức chung kế hoạch hóa nguồn nhân lực hội Kế hoạch hoá nội dung chức quan trọng trình quản lý Bởi lẽ, kế hoạch hoá gắn liền với việc lựa chọn tiến hành chương trình hành động tương lai tổ chức, doanh nghiệp Kế hoạch hoá việc lựa chọn phương pháp tiếp cận hợp lý mục tiêu định trước Kế hoạch hoá sở để thực chức kiểm tra, khơng có kế hoạch khơng thể kiểm tra Vì vậy, quan quản lý cấp phải làm tốt cơng tác kế hoạch hố Kế hoạch hóa có ba đặc tính quan trọng: có tính tương lai (đó tính tốn, dự báo xảy tương lai chuẩn bị trước nguồn lực để đáp ứng giai đoạn tới); có tính hành động (bao gồm giải pháp để thực kế hoạch đề ra); có thành tố người tổ chức thực (bộ máy tổ chức nhân sự) Trong công tác quản trị nhân lực, KHHNNL cần tiến hành cấp độ tổ chức (vi mô); cấp độ hội, ngành, lĩnh vực quốc gia (vĩ mô) Tương ứng với cách tiếp cận này, KHHNNL hiểu theo hai nghĩa bản: nghĩa hẹp nghĩa rộng Theo nghĩa hẹp, KHHNNL trình gồm nhiều nội dung liên quan đến phân tích, dự báo, đánh giá, xác định nhu cầu nguồn nhân lực để đáp ứng mục tiêu công việc tổ chức xây dựng kế hoạch, biện pháp để đảm bảo tổ chức có đủ số lượng người (hay nguồn nhân lực) bố trí nơi, lúc Đây KHHNNL cấp độ tổ chức Còn theo nghĩa rộng (hay KHHNNL cấp độ vĩ mơ) khái niệm chưa có thống Dựa vào đặc tính quan trọng kế hoạch hóa, đối tượng mục tiêu hướng tới, tác giả đưa quan điểm khái niệm sau: KHHNNL (hay KHHNNLXH)1 phận kế hoạch phát triển kinh tế - hội; trình đánh giá, xác định nhu cầu, xác định mục tiêu phát triển, sử dụng, phân bố nguồn nhân lực hội để đáp ứng nhu cầu nhân lực ngành, vùng nước cách thức để đạt mục tiêu KHHNNL diễn cấp độ ngành, lĩnh vực, quốc gia, vậy, đối tượng mà KHHNNL hướng tới không nguồn nhân lực tổ chức mà rộng nguồn nhân lực hội Do vậy, KHHNNL cấp độ vĩ mô (theo nghĩa rộng) KHHNNLXH thực chất Trong viết này, tác giả thống dùng thuật ngữ KHHNNLXH thay cho KHHNNL cấp độ vĩ mô thông qua việc xây dựng kế hoạch lao động, chiến lược nguồn nhân lực, thiết lập chương trình Đối tượng kế hoạch hóa hướng đến nguồn nhân lực hội Nguồn nhân lực hội khả lao động hội, xác định “dân số độ tuổi lao động có khả lao động” [4;63] Do vậy, nguồn nhân lực hội có phạm vi rộng nhiều so với nguồn nhân lực tổ chức, bao gồm người có việc làm, người thất nghiệp, người khơng thuộc đối tượng có việc làm khơng gọi thất nghiệp (như người độ tuổi lao động theo học sở đào tạo; quân nhân ngũ sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp,…) Mục tiêu KHHNNLXH hướng đến nhằm đảm bảo số lượng chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - hội ngành, vùng, nước… thời kỳ hay đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sản xuất tương lai Nội dung cơng tác KHHNNLXH bao gồm2: ước tính có người tham gia làm việc (cung nhân lực - gắn với kế hoạch việc làm hay kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực hội); ước tính xem cần người có trình độ lành nghề để thực nhiệm vụ đặt (cầu nhân lực - gắn với kế hoạch đào tạo hay kế hoạch phát triển nguồn nhân lực hội); lựa chọn giải pháp để cân đối cung cầu nhân lực thời điểm thích ứng tương lai Như vậy, với nội dung cơng tác KHHNNLXH bao trùm nội dung khác quản lý nguồn nhân lực hội, thể kế hoạch phát triển nguồn nhân lực hội, kế hoạch sử dụng có hiệu nguồn nhân lực hội kế hoạch phân bố nguồn nhân lực hội KHHNNLXH công cụ để Nhà nước tiến hành quản lý nguồn nhân lực hội Hiện chưa có pháp lệnh quy định KHHNNLXH Do vậy, hình thức tồn KHHNNLXH “nằm chiến lược phát triển kinh tế - hội; chiến lược phát triển giáo dục, chiến lược phát triển nguồn nhân Hiện nay, nội dung công tác KHHNNL cấp độ tổ chức làm rõ Tuy nhiên, riêng KHHNNLXH chưa đề cập Do vậy, tác giả vào đặc trưng kế hoạch hóa nội dung quản lý nguồn nhân lực hội để xác định nội dung lực, kế hoạch phát triển kinh tế - hội vùng, tỉnh thành, chương trình quốc gia…” [5; tr 44-45] Vai trò KHHNNLXH: Trong chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp trước đây, đề cao mức, chí tuyệt đối hố kế hoạch hóa (bao gồm KHHNNLXH), xem kế hoạch hóa bao trùm có tính pháp lệnh bắt buộc Nhà nước chủ thể sở hữu nguồn nhân lực Do vậy, Nhà nước tiến hành kế hoạch hóa áp đặt từ xuống dưới, nên kế hoạch hóa mang tính tập trung, quan liêu, khơng đáp ứng đòi hỏi thị trường Khi chuyển sang chế quản lý mới, lại có người phủ nhận hồn tồn vai trò kế hoạch hóa, xem nhẹ công tác Do vậy, vấn đề đặt nhà quản lý cần tránh hai thái cực trên, phải xem xét lại vai trò KHHNNLXH kinh tế thị trường để từ thay đổi tư duy, sử dụng cơng cụ kế hoạch hóa cách hiệu Cần khẳng định: KHHNNLXH có vai trò quan trọng khơng kinh tế bao cấp trước mà kinh tế thị trường, cụ thể: Thứ nhất, KHHNNLXH trình nhìn nhận lại vấn đề NNL Liệu NNL ngành, lĩnh vực, địa phương, vùng, quốc gia,…đã đủ số lượng, đáp ứng yêu cầu chất lượng, cấu có hợp lý hay khơng, phân bố phù hợp chưa cần nhìn nhận, đánh giá lại Đây q trình tự xem xét lại đặc điểm nguồn nhân lực hội, xác định đặc điểm lợi để phát huy, đặc điểm bất lợi để từ nhà quản lý lường trước vấn đề nảy sinh đưa giải pháp nhằm khắc phục hạn chế Thứ hai, KHHNNLXH cách cần thiết để giải khó khăn nguồn nhân lực Xuất phát từ việc nhà quản lý nhìn nhận thẳng thắn thực trạng nguồn nhân lực tại, so sánh với mục tiêu phát triển kinh tế - hội ngành, lĩnh vực, địa phương, quốc gia tương lai Liệu nguồn nhân lực có đáp ứng u cầu phát triển hay khơng? Nếu khơng cần phải có giải pháp để giải khó khăn nguồn nhân lực đó? Hiện nay, việc đưa giải pháp cân đối cung cầu nhân lực thông qua việc tác động đến cung nhân lực cầu nhân lực hướng nhằm giải vấn đề phát sinh từ hạn chế nguồn nhân lực Thứ ba, KHHNNLXH tạo điều kiện phát triển nguồn nhân lực - hoàn thiện nâng cao mặt chất lượng tạo hội sử dụng nguồn nhân lực cách có hiệu Đây cách thức hữu hiệu để đảm bảo có nguồn nhân lực mong muốn nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - hội thời kỳ phát triển Những tồn tại, hạn chế việc thực KHHNNLXH nước ta Trước đổi (1986), công tác KHHNNLXH Việt Nam diễn chế kinh tế tập trung Do vậy, KHHNNLXH thực theo nguyên tắc cân đối “2 lên xuống”3 Từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI (1986), đặc biệt sau năm 1989, kinh tế kế hoạch hóa tập trung dần chuyển sang kinh tế thị trường Cơng tác KHHNNLXH có chuyển biến sau: Thứ nhất, “Nhà nước không tham gia trực tiếp vào việc xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp” [5;222] Nhà nước chuyển từ phương thức quản lý trực tiếp sang chủ yếu sử dụng đòn bẩy kinh tế nguồn nhân lực; phân biệt kế hoạch hóa vĩ mơ kế hoạch hóa khu vực nhà nước “Chỉ tiêu lao động việc làm khơng tiêu pháp lệnh doanh nghiệp khu vực kinh tế quốc doanh Tuy nhiên, Nhà nước giữ kiểm soát vấn đề lao động, tiền lương trì thơng qua việc áp dụng sách tiền lương tối thiểu, hệ thống thang bảng lương, quy định khác lao động, việc làm…” [5; tr 222-223] Thứ hai, KHHNNLXH bước đầu lồng ghép với kế hoạch phát triển kinh tế phát triển thị trường lao động (TTLĐ); “nội dung KHHNNLXH tập trung chủ yếu vào xây dựng chiến lược, kế hoạch lao động việc làm năm hàng năm” [5;223] Thứ ba, “vai trò ngành, cấp địa phương cơng tác kế hoạch hóa lao động - việc làm nâng lên, thể chế phân bổ Trên giao dự kiến xuống, phản hồi lên, điều chỉnh đưa xuống, sữa chữa gửi lên cuối khẳng định kế hoạch cho đơn vị (2 lần gửi lên, lần gửi xuống) vốn quốc gia chương trình việc làm” [5; 223] Sự tham gia ngành, cấp mở rộng, không khu vực kinh tế nhà nước mà khu vực kinh tế nhà nước, theo chiều dọc lẫn chiều ngang,… Trong thời gian qua, công tác KHHNNLXH Nhà nước số tỉnh thành triển khai Cụ thể: Bộ Lao động Thương binh hội quan tâm đạo đầu tư trực tiếp cho tỉnh, thành phố để xây dựng hệ thống thông tin TTLĐ, gắn kết với việc phát triển hệ thống thông tin TTLĐ quốc gia Thông tin TTLĐ tập hợp xử lý theo số kênh phương pháp chủ yếu sau: - Hệ thống thống kê, báo cáo thức Nhà nước hệ thống tổ chức kinh tế - hội - Kênh hoạt động giao dịch việc làm - Các khảo sát, điều tra với kinh phí từ ngân sách nhà nước, tài trợ nước (chủ yếu tổ chức quốc tế khuôn khổ dự án ODA) - Các nghiên cứu độc lập vấn đề liên quan tới nhân lực, thực tổ chức nghiên cứu, tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn khoa học công nghệ, tổ chức giáo dục đào tạo cá nhân nhà khoa học Trước năm 2007, việc thu thập thông tin TTLĐ thực qua kênh hoạt động giao dịch việc làm Giao dịch việc làm đơn vị giới thiệu việc làm, sở giáo dục đại học, quan hành nhà nước địa phương đồn thể tiến hành tổ chức thông qua ngày hội nghề nghiệp, hội chợ việc làm Nhìn chung, giai đoạn chưa Nhà nước quan tâm đầu tư Từ năm 2009, Bộ Lao động Thương binh hội ban hành thông tư 25/2009/TT-BLĐTBXH thu thập thông tin cung cầu lao động phạm vi nước Hiện nay, số bộ, ngành, địa phương thành lập trung tâm chức dự báo nhân lực như: Trung tâm dự báo Nguồn nhân lực Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm giới thiệu việc làm Hiện nay, quan chịu trách nhiệm tổng thể công tác KHHNNLXH Bộ Kế hoạch Đầu tư (ở trung ương) Sở Kế hoạch Đầu tư (ở địa phương) Chức thu thập thông tin TTLĐ dự báo nguồn nhân lực giao cho Bộ Kế hoạch Đầu tư (Cụ thể Tổng cục Thống kê) Lao động, Thương binh hội Tuy nhiên, theo nghiên cứu điều tra khảo sát thực tế tác giả (đặc biệt địa bàn thành phố Hồ Chí Minh) chức sở Kế hoạch Đầu tư thể mờ nhạt (thuộc Sở Lao động Thương binh hội), Trung tâm Dự báo phát triển nguồn nhân lực (Đại học Quốc gia Hà Nội), Trung tâm Hỗ trợ đào tạo cung ứng nhân lực (Bộ Giáo dục Đào tạo), Trung tâm Dự báo nguồn nhân lực quốc gia (Bộ Lao động Thương binh hội)… Các trung tâm tập trung nghiên cứu, khảo sát, thu thập phân tích, quản lý khai thác liệu lao động, việc làm, nhu cầu đào tạo nhu cầu lao động để dự báo nguồn nhân lực thông tin liệu TTLĐ Sự đời trung tâm góp phần không nhỏ công tác dự báo nhu cầu người lao động doanh nghiệp với ngành nghề, từ định hướng đào tạo định hướng việc làm tương lai; giải phần “độ vênh” cung cầu lao động thị trường [6] Trong tỉnh thành nước, Thành phố Hồ Chí Minh địa phương đầu nước việc dự báo nguồn nhân lực thu thập thông tin TTLĐ Chính quyền có hướng đắn việc đầu tư xây dựng trung tâm dự báo nhân lực Do vậy, địa phương khác nước học hỏi kinh nghiệm thành phố Hồ Chí Minh để nhân rộng mơ hình trung tâm dự báo Việc tăng cường công tác KHHNNLXH hướng đắn tình hình bối cảnh Việt Nam Tuy nhiên, bên cạnh kết đáng ghi nhận vấn đề tồn số hạn chế định sau: Thứ nhất, xây dựng KHHNNLXH - tín hiệu thông tin TTLĐ chưa đáp ứng yêu cầu mặt số lượng chất lượng Một quan trọng KHHNNLXH tín hiệu thơng tin TTLĐ Tín hiệu thơng tin TTLĐ dòng thơng tin thu nhận từ TTLĐ, bao gồm thông điệp, mẩu tin, số trạng xu hướng vận động TTLĐ Các tín hiệu bao gồm tín hiệu có tính định lượng định tính, hoạt động tầm vĩ mơ, vùng sở Khi tín hiệu thu thập cách định kỳ, phân tích cách hệ thống tạo thành hệ thống thơng tin TTLĐ Tuy nhiên, có ý nghĩa có hệ thống thơng tin số liệu hồn chỉnh, có độ tin cậy phải cập nhật thường xuyên, liên tục (thông tin dân số, dân số hoạt động kinh tế, lực lượng lao động, việc làm, tỷ lệ thất nghiệp, giá nhân công loại…) Kênh thu thập thông tin TTLĐ thông thường phụ thuộc vào trung tâm dự báo nhân lực Tuy nhiên, hạn chế trung tâm dự báo nhân lực cách tiếp cận thu thập thông tin Trong dự báo nguồn nhân lực, việc thu thập thơng tin đạo thống gặp nhiều khó khăn Số liệu thức cung - cầu lao động thường không khớp ban ngành tỉnh, thành nói riêng, nước nói chung Muốn có số liệu thống xác, rộng khắp, đầy đủ bắt buộc phải khảo sát doanh nghiệp Điều chưa làm được, phần xuất phát từ doanh nghiệp khơng chịu báo cáo báo cáo chậm, đại đa số doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam chưa đưa số xác nhu cầu nhân lực tương lai dự báo NNL dài hạn mình; phần luồng lao động di chuyển chỗ ở, di chuyển chỗ làm việc thường xuyên, tính ổn định tạo bất ổn cho thị trường, gây khó khăn cho cơng tác quản lý, thu thập thơng tin TTLĐ; phần thiếu đội ngũ điều tra nhân lực chuyên nghiệp, chuyên gia giỏi, có khả phân tích số liệu đưa dự báo; phần điều tra, khảo sát, công cụ xử lý, cách thức thu thập thông tin… hạn chế, chưa phản ánh kịp thời tình hình, chất lượng thơng tin khơng đáp ứng u cầu thơng tin TTLĐ cơng bố thức thường có độ trễ lớn so với tình hình thực tế Chẳng hạn, gần hết quý năm 2015, Bản tin cập nhật TTLĐ Việt Nam Bộ Lao động Thương binh hội số 3, quý - 2014 Những nguyên nhân làm cho sở liệu mà trung tâm thu nhận chưa thực xác để cung cấp cho người lao động sở đào tạo NNL, việc dự báo nhu cầu nhân lực khơng xác gây khó khăn cho hoạch định chiến lược TTLĐ lâu dài Rõ ràng khâu dự báo nguồn nhân lực nội dung quan trọng KHHNNLXH, có vai trò cần thiết nước ta công tác dự báo không đặt tầm làm hình thức gây khó khăn lớn cho việc hoạch định sách liên quan đến lao động - việc làm Thứ hai, KHHNNLXH tập trung vào khu vực thức, chưa ý đến kế hoạch phát triển, sử dụng nguồn nhân lực khu vực nơng nghiệp khu vực phi thức; kế hoạch đào tạo có cân đối cấu ngành nghề cấu đào tạo; kế hoạch đào tạo chưa gắn với kế hoạch việc làm Việc cân đối nghề dự báo NNL thường thể trầm trọng số lượng mà chất lượng nghề dự báo, đặc biệt yêu cầu thái độ công việc, hành vi cảm nhận cá nhân, việc đánh giá nghề khác Công việc dự báo thường chung chung, chủ yếu áp đặt khu vực thức số ngành nghề yêu cầu kỹ cao mà không trọng mức đến khu vực phi thức thành thị lẫn nơng thơn Kế hoạch đào tạo có bất cập lớn Trước kết phải kể đến dự báo ngành nghề: thực tế có ngành lạc hậu hóa dầu, lượng, đóng tàu…nhưng lại xác định ngành mũi nhọn Điều dẫn đến tình trạng em học sinh “đâm đầu” vào ngành kinh tế ảo, thi vào ngành kinh tế, ngân hàng, quản trị kinh doanh…trong ngành sản xuất vật chất (nông nghiệp, thủy lợi, mỏ) lại thiếu nguồn nhân lực Tình trạng tăng nhanh tỉ lệ cao đẳng, đại học, đào tạo nghề hay trung cấp q gây nên tình trạng “thừa thầy thiếu thợ”, không đáp ứng nhu cầu nhân lực kinh tế Một vấn đề không phần quan trọng nhắc đến quản trị nguồn nhân lực phải trọng hai khâu bản: đào tạo sử dụng Nguyên tắc hai khâu phải gắn kết chặt chẽ Theo đó, thơng tin dự báo lao động, việc làm sau đưa đầy đủ xác cần phải có gắn kết với q trình đào tạo mong đạt hiệu sử dụng nhân lực Nhưng nay, chưa có quan, tổ chức Nhà nước đứng chịu trách nhiệm gắn kết thông tin dự báo việc làm với trường, sở đào tạo; thiếu tương tác dự báo đào tạo dự báo việc làm (hay kế hoạh đào tạo kế hoạch việc làm) Việc thực kế hoạch hóa việc làm kế hoạch hóa đào tạo phải có kết hợp chặt chẽ Giáo dục Đào tạo Bộ Lao động, Thương binh hội thiếu chế tài quy định trách nhiệm chế phối hợp nên ngành “mảnh người làm”, chưa có liên kết việc hoạch định nguồn nhân lực Thực trạng ảnh hưởng định đến hiệu phát triển sử dụng nguồn nhân lực Số nhân lực qua đào tạo không đưa vào sử dụng gây lãng phí lớn cho hội Thứ ba, thiếu quan đầu mối quản lý công tác KHHNNLXH, chưa phân định rõ chức năng, nhiệm vụ chế tài xử phạt cho quan chịu trách nhiệm chính, tổng thể việc xây dựng chế phối hợp quan liên quan việc KHHNNLXH KHHNNLXH Chiến lược tổng hợp cấp quốc gia Do vậy, Các Bộ, ngành, địa phương đơn vị, tổ chức, tập đồn kinh tế, tổng cơng ty lớn, doanh nghiệp, sở đào tạo… phải có trách nhiệm vấn đề Tuy nhiên, việc triển khai KHHNNLXH số quan liên quan đến lĩnh vực lao động việc làm, đào tạo quan tâm, lại tỉnh thành, bộ, ngành chưa thực hiện; chưa có thống nhất, phối hợp chặt chẽ quan chức năng: Bộ Lao động Thương binh hội, Tổng cục Thống kê, Liên đoàn Lao động, tổ chức, doanh nghiệp…, Trung ương địa phương Hiện nay, trách nhiệm cơng tác KHHNNLXH giao cho Kế hoạch Đầu tư - cấp trung ương, sở Kế hoạch Đầu tư - cấp địa phương Tuy nhiên, quan lại chuyển giao trách nhiệm cho Lao động Thương binh hội sở Lao động Thương binh hội việc thu thập, đánh giá, phân tích hệ thống thơng tin TTLĐ Ở xảy tình trạng trốn tránh trách nhiệm Xuất phát từ tính chất vĩ mơ KHHNNLXH, đặt bối cảnh mới, Nhà nước chưa xây dựng sở lý luận lộ trình chuyển KHHNNLXH sang điều kiện chế thị trường, chưa có pháp lệnh 10 KHHNNLXH chồng chéo chức năng, thiếu thống nhất, chế tài chế phối hợp cụ thể quan liên quan Thứ tư, KHHNNLXH chủ yếu xuất phát từ sức ép cung lao động, có chủ động việc lập kế hoạch, có phân tích điều chỉnh mục tiêu Nguồn nhân lực nước ta có quy mô lớn tăng nhanh, đặc biệt bối cảnh lợi “dân số vàng” quy mơ nhân lực lớn tạo nên nguồn lực quan trọng cho trình phát triển kinh tế - hội Bên cạnh tác động tích cực đặc điểm quy mơ nhân lực lớn tạo áp lực nhu cầu an sinh hội giáo dục, y tế, nhà ở…đặc biệt vấn đề giải việc làm nan giải Cung nhân lực lớn, chất lượng thấp cầu nhân lực hạn chế, đặc biệt lại đòi hỏi khắt khe mặt chất lượng nguồn cung lao động Sự chênh lệch cung cầu lao động gây nên tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm Từ đặt yêu cầu cấp bách cần phải cân cung cầu nhân lực Đây nội dung quan trọng công tác KHHNNLXH Nhà nước phải có chủ động việc hoạch định sách liên quan đến phát triển sử dụng nguồn nhân lực, việc đề chương trình, giải pháp tạo cơng ăn việc làm khả thi cho người lao động nâng cao chất lượng sức lao động Tuy nhiên, cơng tác kế hoạch khơng có quan tâm sát đáng, nghiêm túc thực nên địa phương, ngành rơi vào bị động, chịu sức ép từ nguồn cung lao động lớn bắt đầu lập kế hoạch KHHNNLXH đáp ứng phần u cầu trước mắt, lâu dài chưa có chiến lược, hệ thống giải pháp mang tính khả thi Thứ năm, KHHNNLXH chưa đồng kế hoạch ngành, vùng quốc gia; thiếu chế theo dõi, giám sát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch KHHNNLXH có đối tượng, mục tiêu, tính chất, phạm vi đặc biệt sở liệu TTLĐ phải tổng hợp cấp ngành, cấp vùng, địa phương Tuy nhiên, việc thu thập thông tin TTLĐ, việc dự báo nhân lực thiếu 11 đồng bộ, phối hợp cấp gây nên tình trạng KHH không phù hợp với chiến lược, định hướng phát triển kinh tế - hội Ngoài ra, việc giám sát KHHNNLXH giao cho Bộ Kế hoạch Đầu tư (cơ quan chịu trách nhiệm tổng thể Trung ương) sở Kế hoạch Đầu tư (cơ quan chịu trách nhiệm tổng thể địa phương) Bộ trưởng - người đứng đầu ngành theo dõi KHHNNL bộ, ngành quản lý Tuy nhiên, thực tế việc giám sát chưa thực nghiêm túc, tình trạng “đánh trống bỏ dùi” phổ biến Như vậy, tồn tại, hạn chế công tác KHHNNLXH làm giảm phần vai trò hiệu cơng tác thực tế, chưa đáp ứng yêu cầu tình hình đặt Do vậy, việc đổi cơng tác KHHNNLXH trở thành đòi hỏi yêu cầu cấp thiết Một số đề xuất đổi cơng tác KHHNNLXH Từ phân tích trên, để nâng cao hiệu công tác KHHNNLXH thời gian tới, chúng tơi có đưa số đề xuất mang tính gợi ý sau: Thứ nhất, cần nhận thức, tư lại KHHNNLXH Cần nhận thức vai trò, chất nội dung KHHNNLXH để từ nhà quản lý nhân lực có quan tâm mức cơng tác có chủ động, tránh trường hợp làm để đối phó Điều gắn liền với việc hình thành hệ thống sở lý luận mang tính thống, cơng khai phổ biến rộng rãi cho nhà khoa học nhà quản lý Do vậy, cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng hệ thống lý luận này, thu hút nhà khoa học tham gia nghiên cứu Bên cạnh đó, cơng tác giảng dạy cho đối tượng nhà quản lý tương lai cần trang bị lại hệ thống lý luận công tác KHHNNLXH làm tảng kiến thức để họ áp dụng thực tiễn Thứ hai, hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến công tác KHHNNLXH Cần quy định rõ hay pháp lệnh hóa KHHNNLXH: Vì nay, Nhà nước xây dựng KHHNNLXH sở lồng ghép với chiến lược phát triển kinh tế 12 hội, chiến lược phát triển giáo dục, chiến lược phát triển NNL, kế hoạch phát triển kinh tế - hội địa phương,…Do vậy, KHHNNLXH mang tính chung chung, thiếu rõ ràng việc quy định rõ lộ trình thực hiện, quan chịu trách nhiệm Nên cần quy định rõ nữa, cần pháp lệnh hóa KHHNNLXH để quan, bộ, ngành phải có trách nhiệm việc thực thi Trong quy định pháp luật này, cần bổ sung, hoàn thiện số quy định sau: - Quy định rõ quan chịu trách nhiệm chính, quan phối hợp; làm rõ chức năng, nhiệm vụ cụ thể quan quan này; quy định rõ chế phối hợp quan liên quan, đặc biệt quan liên quan trực tiếp đến quản lý TTLĐ nhằm tránh tình trạng chồng chéo, “cha chung khơng khóc” - Quy định rõ chế tài chịu trách nhiệm, quy chế kiểm tra, giám sát: nay, cơng tác giám sát mang tính hình thức, chưa phát huy vai trò Cần quy định rõ chế tài chịu trách nhiệm quan thực hiện; quy định rõ quan chịu trách nhiệm giám sát Thứ ba, hoàn thiện máy QLNN nâng cao đội ngũ nhân lực làm cơng tác KHHNNLXH Cơng tác KHHNNLXH chưa có máy quản lý cụ thể, thông thường phụ thuộc bộ, sở, ngành Tuy nhiên, tùy thuộc vào nhận thức bộ, ngành mà cơng tác có quan tâm hay không; nhân ngành nào, có đáp ứng mặt chất lượng hay khơng phải đánh giá lại cách nghiêm túc Do vậy, gợi ý đổi cơng tác KHHNNLXH cần phải hồn thiện máy QLNN cấp trung ương, thành lập quan chuyên quản lý nguồn nhân lực hội thực tất nội dung quản lý nguồn nhân lực như: KHHNNLXH, phát triển, sử dụng phân bố nguồn nhân lực hội Cơ quan đầu mối quản lý nguồn nhân lực, “tổng huy” cho hệ thống quan, trung tâm dự báo nguồn nhân lực tỉnh thành, điều phối nguồn nhân lực hiệu tránh tình trạng phân tích 13 Về nguồn nhân lực, đặc biệt trung tâm dự báo, cần hoàn thiện mặt chất lượng, bổ sung mặt số lượng Thơng qua sách thu hút người tài làm việc, chế độ đãi ngộ lương thưởng phù hợp; trọng công tác đào tạo nâng cao trình độ cho người làm việc cách xây dựng chương trình tập huấn liên quan đến công tác dự báo để tạo điều kiện cho cán làm cơng tác nghiên cứu có thêm kiến thức thống phương pháp nghiệp vụ triển khai thực hiện, tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho nhân phụ trách công tác KHHNNLXH …sẽ đòn bẩy để đảm bảo yêu cầu nhân lực lĩnh vực phức tạp mẻ Thứ tư, hoàn thiện hệ thống thông tin TTLĐ Nâng cao độ tin cậy thông tin dự báo thông qua việc củng cố phát triển thông tin TTLĐ gắn liền với việc thành lập hệ thống quản lý TTLĐ, xây dựng tiêu, liệu thông tin TTLĐ thống nhất, đồng quan chức Bộ lao động Thương binh hội, Tổng cục Thống kê, Liên đoàn Lao động, quan doanh nghiệp,…Xây dựng chế tăng cường mối quan hệ hợp tác nhà kế hoạch lao động việc làm kế hoạch đào tạo; bộ, ngành, lĩnh vực, địa phương…Đẩy mạnh công tác điều tra, khảo sát, thống TTLĐ, cung cấp thông tin xác thực cần thiết cho tác nhân tham gia TTLĐ Cần nhân rộng mô hình Trung tâm dự báo Nguồn nhân lực Thơng tin thị trường địa phương, tỉnh thành khác nước Đổi hướng dự báo theo hướng dự báo xu hướng số thông tin TTLĐ lĩnh vực thiếu lao động phát triển nhanh Đổi phương pháp tiếp cận KHHNNLXH theo hướng tăng cường sử dụng hệ thống thông tin TTLĐ Điều gắn liền với việc phổ biến thông tin TTLĐ để có định hướng định việc làm đào tạo cá nhân hội Đổi tiếp cận kế hoạch đào tạo, tập trung vào việc xác định nhu cầu thị trường thông qua thông tin trạng việc làm sinh viên tốt 14 nghiệp, mức độ sử dụng kiến thức đào tạo, khả đáp ứng nhu cầu người sử dụng Tóm lại, KHHNNLXH nội dung quan trọng công tác QLNN nguồn nhân lực hội Tuy nhiên, cấp độ vĩ mơ, vấn đề chưa nhà khoa học nhà quản lý quan tâm mức, gây hệ hội nghiêm trọng hiệu QLNNLXH chưa đạt thực tế Do vậy, việc nghiên cứu, bổ sung, đánh giá công tác nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nguồn nhân lực nói riêng yêu cầu phát triển kinh tế - hội nói chung đòi hỏi yêu cầu cấp thiết TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Lao động Thương binh hội, Tổng cục Thống kê, Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam, số 1, quý 1-2014 Bộ Lao động Thương binh hội, Tổng cục Thống kê, Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam, số 2, quý 2-2014 Bộ Lao động Thương binh hội, Tổng cục Thống kê, Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam, số 3, quý 3-2014 Học viện Hành (2008), Giáo trình quản lý nguồn nhân lực hội, NXB Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội Phạm Thành Nghị (Chủ biên), 2006, Nâng cao hiệu quản lý nguồn nhân lực q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, NXB Khoa Học hội, Hà Nội Hà Xuyên, (2011) Tìm giải pháp khắc phục độ vênh cung cầu, http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn/tin-tuc/4220 Trần Anh Tuấn, (2014), Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực thành phố Hồ Chí Minh năm 2020-2015, http://www.dubaonhanluchcmc.gov.vn/tin-tuc/4305 THƠNG TIN TÁC GIẢ Họ tên: Nguyễn Thị Huệ Chức danh: Giảng viên Địa chỉ: Bộ môn Quản lý nhà nước hội – Học viện Hành Quốc gia, sở TP Hồ Chí Minh, số 10, đường 3/2, quận 10, TP.HCM Địa liên hệ: Điện thoại: 0966 894 011; Email: hue.napa@gmail.com 15 ... khác quản lý nguồn nhân lực xã hội, thể kế hoạch phát triển nguồn nhân lực xã hội, kế hoạch sử dụng có hiệu nguồn nhân lực xã hội kế hoạch phân bố nguồn nhân lực xã hội KHHNNLXH công cụ để Nhà... việc xây dựng kế hoạch lao động, chiến lược nguồn nhân lực, thiết lập chương trình Đối tượng kế hoạch hóa hướng đến nguồn nhân lực xã hội Nguồn nhân lực xã hội khả lao động xã hội, xác định “dân... chuyên quản lý nguồn nhân lực xã hội thực tất nội dung quản lý nguồn nhân lực như: KHHNNLXH, phát triển, sử dụng phân bố nguồn nhân lực xã hội Cơ quan đầu mối quản lý nguồn nhân lực, “tổng huy”
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG tác kế HOẠCH hóa NGUỒN NHÂN lực xã hội, CÔNG tác kế HOẠCH hóa NGUỒN NHÂN lực xã hội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay