CHUYÊN đề kĩ NĂNG PHÂN TÍCH NHÂN vật

2 38 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 08:58

CHUYÊN ĐỀ: KĨ NĂNG PHÂN TÍCH NHÂN VẬT TRONG TÁC PHẨM ( HOẶC ĐOẠN TRÍCH) TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 9.A.Hệ thống số lượng nhân vật, nội dung và nghệ thuật xưng dựng nhân vật trong chương trình Ngữ văn 9:TTTên nhân vật( tác phẩm)Nội dung tư tưởngNghệ thuật xây dựng nhân vật1Vũ Nương( Chuyện người con gái Nam Xương Nguyễn Dữ)Qua nhân vật người đọc thấy được phẩm chất và số phận của người phụ nữ Việt Nam trong xã hội phong kiến. .Xây dựng nhiều tình tiết, chi tiết thử thách nhân vât. . Tự sự và miêu tả hấp dẫn . Sử dụng yếu tố hoang đường kì ảo.2Hình tượng Quang Trung – Nguyễn Huệ (Hoàng Lê nhất thống chí Ngô gia văn phái)vẻ đẹp hào hùng của người anh hùng áo vải Quang Trung trong chiến công lẫy lừng trong cuộc chiến đại phá quân Thanh.Miêu tả chân thực, sâu sắc hình tượng nvCách kể chuyện lôi cuốn, hấp dẫn.3 Ông Hai (Làng Kim Lân)Tình yêu làng thống nhất với lòng yêu nước và tinh thần kháng chiến của người trong hoàn cảnh đặc biệt.Xây dựng tình huống tâm lí.Miêu tả diễn biến tâm trạng và ngôn ngữ nhân vật.4Anh thanh niên ( Lặng lẽ Sa Pa Nguyễn Thành LongQua nhân vật anh thanh niên, TP ca ngợi những người lao động thầm lặng, có cách sống đẹp, cống hiến hết mình cho đất nước.Xây dựng tình huống truyện.Cách kể chuyện tự nhiên, kết hợp giữa tự sự, miêu tả và bình luận.5Bé ThuAnh SáuQua nhân vật, TP ca ngợi tình phụ tử trong hoàn cảnh éo le, đồng thời ngầm tố cáo sự tàn khốc của cuộc chiến tranh đối với nhân dân ta. Xây dựng tình huống bất ngờ mà tự nhiên, hợp lí.Miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật đặc sắc nhất là trẻ em.6Hình ảnh ba cô gái thanh niên xung phongPhương ĐịnhQua các nhân vật( Phương Định), thấy được tâm hồn trong sáng, mơ mộng, tinh thần dũng cảm, cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ, hi sinh nhưng rất hồn nhiên lạc quanChọn ngôi kể phù hợpNgôn ngữ sinh động, trẻ trung.Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật.B.Dạng đề bài thường gặpTTYêu cầu(, thể loại, lệnh đề)Đối tượngMục đích của đề 1Cảm nhận ( Hình tượng nhân vật( diễn biến tâm trạng, tâm lí nhân vật)Để làm sáng tỏ2Phân tích Ví dụ: Phân tích nhân vật ông Hai trong truyện ngắn làng của nhà văn Kim Lân để làm sáng tỏ tình yêu làng, yêu nước của người nông dân Việt Nam trong thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp.C.Các bước làm bài.1.Học sinh cần:Đọc kĩ văn bản: các chi tiết, hình ảnh, ngôn ngữ của nhân vật …Tóm tắt được văn bản.Nhớ được các luận điểm, luận cứ trong phần đọc hiểu.Bố cục một bài văn nói chung và bài văn phân tích nhân vật nói riêng.Kĩ năng xây dựng đoạn văn mở bài, các đoạn thân bài, kết bài; cách nối, liên kết câu và liên các đoạn văn. CHUYÊN ĐỀ: NĂNG PHÂN TÍCH NHÂN VẬT TRONG TÁC PHẨM ( HOẶC ĐOẠN TRÍCH) TRONG CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN A Hệ thống số lượng nhân vật, nội dung nghệ thuật xưng dựng nhân vật chương trình Ngữ văn 9: TT Tên nhân vật( tác phẩm) Nội dung tư tưởng Vũ Nương( Chuyện người gái Nam Xương- Nguyễn Dữ) Qua nhân vật người đọc thấy phẩm chất số phận người phụ nữ Việt Nam xã hội phong kiến Hình tượng Quang Trung – Nguyễn Huệ (Hồng Lê thống chí- Ngô gia văn phái) vẻ đẹp hào hùng người anh hùng áo vải Quang Trung chiến công lẫy lừng chiến đại phá quân Thanh Ông Hai (Làng- Kim Lân) Tình yêu làng thống với lòng Xây dựng tình tâm u nước tinh thần kháng chiến lí người hồn cảnh đặc biệt Miêu tả diễn biến tâm trạng ngôn ngữ nhân vật Anh niên ( Lặng Qua nhân vật anh niên, TP ca lẽ Sa Pa- Nguyễn Thành ngợi người lao động thầm Long lặng, có cách sống đẹp, cống hiến cho đất nước - Bé Thu - Anh Sáu Qua nhân vật, TP ca ngợi tình phụ tử hồn cảnh éo le, đồng thời ngầm tố cáo tàn khốc chiến tranh nhân dân ta - Hình ảnh ba gái niên Qua nhân vật( Phương Định), thấy tâm hồn sáng, mơ Nghệ thuật xây dựng nhân vật Xây dựng nhiều tình tiết, chi tiết thử thách nhân vât Tự miêu tả hấp dẫn Sử dụng yếu tố hoang đường ảo - Miêu tả chân thực, sâu sắc hình tượng nv - Cách kể chuyện lơi cuốn, hấp dẫn Xây dựng tình truyện Cách kể chuyện tự nhiên, kết hợp tự sự, miêu tả bình luận Xây dựng tình bất ngờ mà tự nhiên, hợp lí Miêu tả diễn biến tâm lí nhân vật đặc sắc trẻ em - Chọn kể phù hợp xung phong - Phương Định mộng, tinh thần dũng cảm, sống chiến đấu đầy gian khổ, hi sinh hồn nhiên lạc quan - Ngôn ngữ sinh động, trẻ trung - Nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật B Dạng đề thường gặp TT C D - Yêu cầu(, thể loại, lệnh đề) Cảm nhận ( Phân tích Đối tượng Hình tượng nhân vật ( diễn biến tâm trạng, tâm lí nhân vật) Mục đích đề Để làm sáng tỏ Ví dụ: Phân tích nhân vật ơng Hai truyện ngắn làng nhà văn Kim Lân để làm sáng tỏ tình u làng, u nước người nơng dân Việt Nam thời đầu kháng chiến chống Pháp Các bước làm Học sinh cần: Đọc văn bản: chi tiết, hình ảnh, ngơn ngữ nhân vật … Tóm tắt văn Nhớ luận điểm, luận phần đọc hiểu Bố cục văn nói chung văn phân tích nhân vật nói riêng xây dựng đoạn văn mở bài, đoạn thân bài, kết bài; cách nối, liên kết câu liên đoạn văn Cách làm Cách viết phần mở bài: Có nhiều cách, phổ biến lối từ khái quát đến cụ thể: + Câu 1:Giới thiệu tên tác giả với đặc điểm tiêu biểu thời đại trào lưu văn học VD: Kim Lân nhà văn tiêu biểu văn học đại + Câu 2: Giới thiệu đề tài quen thuộc tác giả VD: Ông nhà văn chuyên viết nông dân nông thôn + Câu 3: Phong cách văn chương: VD: Truyện ông ... miêu tả tâm lí nhân vật B Dạng đề thường gặp TT C D - Yêu cầu(, thể loại, lệnh đề) Cảm nhận ( Phân tích Đối tượng Hình tượng nhân vật ( diễn biến tâm trạng, tâm lí nhân vật) Mục đích đề Để làm sáng... kĩ văn bản: chi tiết, hình ảnh, ngơn ngữ nhân vật … Tóm tắt văn Nhớ luận điểm, luận phần đọc hiểu Bố cục văn nói chung văn phân tích nhân vật nói riêng Kĩ xây dựng đoạn văn mở bài, đoạn thân bài,... dụ: Phân tích nhân vật ơng Hai truyện ngắn làng nhà văn Kim Lân để làm sáng tỏ tình yêu làng, yêu nước người nông dân Việt Nam thời kì đầu kháng chiến chống Pháp Các bước làm Học sinh cần: Đọc kĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN đề kĩ NĂNG PHÂN TÍCH NHÂN vật, CHUYÊN đề kĩ NĂNG PHÂN TÍCH NHÂN vật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay