MÔN PPNCKH STT 2 PHẠM THÁI BÌNH thầy minh

13 31 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 08:51

BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲMôn: Phương pháp nghiên cứu khoa họcCâu hỏi : Nêu sự khác biệt giữa tri thức thông thường và tri thức khoa học (nêu một số ví dụ minh họa). Làm thế nào để có được tri thức khoa học?Bài làm1.Khoa học là gì? Khoa học là một hình thái ý thức xã hội phản ảnh hiện thực khách quan, tạo ra hệ thống chân lý về thế giới. Hệ thống chân lý này được diễn đạt bằng các khái niệm, phạm trù trừu tượng, những nguyên lý khái quát, những giả thuyết, học thuyết,.... Khoa học không những hướng vào việc giải thích thế giới mà còn nhắm đến việc quản lý, cải tạo thế giới phục vụ cuộc sống của con người.2. Sự khác biệt giữa tri thức khoa học và tri thức thông thường.TRI THỨC THÔNG THƯỜNGTRI THỨC KHOA HỌC1. Khái niệm Trong cuộc sống đời thường, khi tiếp xúc với tự nhiên và xã hội bằng các giác quan, tri giác con người cảm nhận được về bản thân, về thế giới và xã hội xung quanh mình, họ tích lũy được nhiều kinh nghiệm và những hiểu biết về nhiều mặt trong mối quan hệ giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên gọi là tri thức thông thường.2. Quá trình hình thành Tri thức thông thường được tạo ra từ phép quy nạp đơn giản, chưa chỉ ra được bản chất bên trong, chưa phát hiện được quy luật của sự vật hiện tượng quan sát được, do đó nó chưa tạo được hệ thống tri thức vững chắc và có hệ thống. Tri thức thông thường được con người không ngừng sử dụng và phát triển. 3. Đặc điểm nhận biết Không chặt chẽ, không bền vững; Không được giải thích bằng lý luận. Mang tính cá nhân, mang tính văn hóa vùng miền, tính phổ quát thấpVí dụ: Bằng sư quan sát, kiểm chứng và đúc kết từ kinh nghiệm thực tế. Khoai đất lạ, mạ đất quen. Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng bay vừa thì dâm.1. Khái niệm Là hệ thống tri thức khái quát về sự vật, hiện tượng của thế giới và về các quy luật vận động của chúng. Là hệ thống tri thức được xác lập trên căn cứ xác đáng, có thể kiểm tra được và có tính ứng dụng.2. Quá trình hình thành Tri thức khoa học là kết quả của quá trình nhận thức có mục đích, có kế hoạch, có phương pháp, phương tiện thích hợp và do đội ngũ các nhà khoa học thực hiện.3. Đặc điểm nhận biết Chặt chẽ, logic và bền vững và được kiểm chứng bằng kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học. Không mang tính văn hóa vùng miền, mang tính phổ quát cao.Ví dụ: Các công thức toán học, vật lí, hóa học,… BÀI KIỂM TRA GIỮA KỲ Môn: Phương pháp nghiên cứu khoa học Câu hỏi : Nêu khác biệt tri thức thông thường tri thức khoa học (nêu số ví dụ minh họa) Làm để có tri thức khoa học? Bài làm Khoa học gì? Khoa học hình thái ý thức xã hội phản ảnh thực khách quan, tạo hệ thống chân lý giới Hệ thống chân lý diễn đạt khái niệm, phạm trù trừu tượng, nguyên lý khái quát, giả thuyết, học thuyết, Khoa học hướng vào việc giải thích giới mà nhắm đến việc quản lý, cải tạo giới phục vụ sống người Sự khác biệt tri thức khoa học tri thức thơng thường TRI THỨC THƠNG THƯỜNG TRI THỨC KHOA HỌC Khái niệm Khái niệm Trong sống đời thường, tiếp Là hệ thống tri thức khái quát xúc với tự nhiên xã hội giác vật, tượng giới quan, tri giác người cảm nhận quy luật vận động chúng Là thân, giới xã hội xung quanh hệ thống tri thức xác lập mình, họ tích lũy nhiều kinh nghiệm xác đáng, kiểm tra hiểu biết nhiều mặt mối quan có tính ứng dụng hệ người với người, người với thiên nhiên gọi tri thức thông thường Quá trình hình thành Quá trình hình thành Tri thức khoa học kết Tri thức thơng thường tạo từ q trình nhận thức có mục đích, có phép quy nạp đơn giản, chưa kế hoạch, có phương pháp, phương chất bên trong, chưa phát quy luật tiện thích hợp đội ngũ nhà vật tượng quan sát được, khoa học thực chưa tạo hệ thống tri thức vững có hệ thống Tri thức thông thường người không ngừng sử dụng phát triển Đặc điểm nhận biết Đặc điểm nhận biết - Chặt chẽ, logic bền vững - Không chặt chẽ, không bền vững; kiểm chứng kết nghiên Khơng giải thích lý luận cứu nhà khoa học - Mang tính cá nhân, mang tính văn hóa vùng miền, tính phổ qt thấp - Khơng mang tính văn hóa vùng miền, mang tính phổ quát cao Ví dụ: Bằng sư quan sát, kiểm chứng đúc kết từ kinh nghiệm thực tế Ví dụ: - Các cơng thức tốn học, vật lí, - Khoai đất lạ, mạ đất quen hóa học,… - Trăng quầng hạn, trăng tán mưa - Chuồn chuồn bay thấp mưa, bay cao nắng bay vừa dâm Tri thức khoa học có từ đâu - Tri thức khoa học tri thức thơng thường khác có mối quan hệ mật thiết - Tri thức khoa học xuất phát từ gợi ý hiểu biết thông thường, từ nhu cầu thực tế sống để tiến hành nghiên cứu sâu sắc Tuy nhiên tri thức khoa học tri thức thông thường hệ thống hố lại Ví dụ: Ở ngơi mộ chơn đơi ta thấy có tượng ánh sáng lập lòe ngơi mộ vào ban đêm Nhiều người gọi Ma Xuất phát từ thực tế đó, nhà khoa học nghiên cứu, để giải thích tượng đó: Trong xương người não người chết có nhiều photpho, sau chết vi khuẩn phân hủy xác sinh photphin diphotphit bốc lên ngồi, gặp khơng khí số điều kiện bốc cháy thành lửa Bản chất tri thức khoa học - Là hệ thống tri thức quy luật tự nhiên, xã hội tư duy, giới KQ - Là nhận thức tích luỹ có hệ thống, tổng kết tập hợp tri thức, khái quát thành lý thuyết chất vật, tượng theo phương pháp tiếp cận, phương pháp kỹ thuật nghiên cứu đặc thù BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ Môn: Phương pháp nghiên cứu khoa học ĐỀ BÀI: Xây dựng ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU CỦA MỘT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU ( LUẬN VĂN THẠC SĨ QLGD) BÀI LÀM Tên đề tài: “Xây dựng đội ngũ giáo viên THCS nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục” 1.XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU: Chúng ta biết rằng: Trong nhà trường, đội ngũ giáo viên có vai trò định chất lượng giáo dục, chất lượng giáo viên có tốt chất lượng giáo dục tốt Trường có nhiều giáo viên giỏi có nhiều lớp đạt chất lượng cao Muốn có phong trào tồn diện mạnh phải có đội ngũ giáo viên cốt cán giỏi chuyên môn nghiệp vụ, giỏi công tác chủ nhiệm lớp, giỏi đạo hoạt động Đồn, Đội Có đội ngũ cốt cán giỏi, điều hành để họ tận tâm với nghề lại có trách nhiệm cao tập thể, phối hợp nhịp nhàng, đồng thuận, mục tiêu chung trường, trách nhiệm lại nhà quản lý Như vậy: Vai trò đội ngũ giáo viên quan trọng Muốn đạo điều hành đội ngũ giáo viên để họ tận tâm với nghề, có trách nhiệm cao với tinh thần tập thể, phối hợp tốt công việc đồng thuận mục tiêu lớn trường đòi hỏi người Hiệu trưởng phải có giải pháp hợp lý nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục Trong nghiệp cách mạng Đảng, Đảng ta ln đặc biệt coi trọng vị trí người, coi người vừa mục tiêu vừa động lực phát triển Đứng trước yêu cầu cách mạng, Giáo dục - Đào tạo phải đào tạo người tự chủ, động, sáng tạo, có lực giải vấn đề thường gặp, tự lo việc làm, lập nghiệp thăng tiến sống, qua góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Thực nhiệm vụ Giáo dục không khác ngồi vai trò người thầy giáo, lực lượng chủ chốt ngành, đồng thời định thành bại nghiệp Giáo dục - Đào tạo Bàn vị trí vai trò người thầy giáo nghiệp giáo dục, nguyên thủ tướng Phạm Văn Đồng có nói:” Thầy giáo nhân vật trung tâm nhà trường, người định đào tạo nên người xã hội chủ nghĩa Chính vậy, thầy giáo phải khơng ngừng phấn đấu vươn lên, rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu mặt, để thực xứng đáng người thầy giáo xã hội chủ nghĩa Thủ tướng rõ: “ Vấn đề lớn giáo dục tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ giáo viên trở thành đội quân đủ lực, đủ tư cách làm tròn sứ mạng Chất lượng giáo dục trước mắt tương lai tuỳ thuộc vào đội ngũ Cho nên lo cho phát triển giáo dục khâu quan trọng bậc lo cho chất lượng đội ngũ giáo viên.” Từ nhận thức vai trò người giáo viên trên, cán quản lý, nhận thấy cần phải quan tâm đặc biệt tới công tác bồi dưỡng xây dựng đội ngũ giáo viên xem đòi hỏi cấp bách cần giải Trong năm qua trường tập trung đạo, thực nhiều giải pháp quản lý có hiệu để xây dựng đội ngũ giáo viên trì nề nếp, hoạt động, chun mơn nhà trường ổn định, góp phần tạo nên chất lượng giáo dục nhà trường ngày phát triển Tôi xin đưa kinh nghiệm: “ Xây dựng đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục” MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI : Đề tài “Xây dựng đội ngũ giáo viên THCS nhà trường, nâng cao chất lượng giáo dục” nhằm tìm tìm hiểu thực trạng , đánh giá tình hình đội ngũ GV để từ đề xuất số biện pháp xây dựng phát triển đội ngũ có tâm huyết với nghề, có lực sư phạm, có chun mơn vững vàng để bước nâng cao chất lượng dạy – học ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU, KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT: 3.1 Khách thể nghiên cứu: - Ban Giám hiệu, GV HS lớp 6,7,8,9 địa bàn nghiên cứu 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu: - Thực trạng việc quản lý, xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên THCS - Một số tồn quản lý phát triển giáo viên THCS 3.3 Đối tượng khảo sát: Giáo viên học sinh THCS NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU - Thực trạng việc quản lý, xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên THCS - Những biện pháp quản lý nhằm phát triển đội ngũ giáo viên trường THCS Chi Lăng giai đoạn PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Do điều kiện thời gian có hạn, tơi nghiên cứu địa bàn huyện Quế Võ - tỉnh Bắc Ninh PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Thu thập tài liệu, tiến hành đọc, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa nguồn tài liệu lý luận thực tiễn có liên quan đến thực trạng, Các tài liệu phân tích, nhận xét, tóm tắt trích dẫn phục vụ trực tiếp cho việc giải nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn * Phương pháp quan sát - Quan sát trình thảo luận nhóm học sinh trường THPT Sào Nam nhằm tìm hiểu thực trạng, kỹ thảo luận nhóm * Phương pháp điều tra anket - Điều tra học sinh để tìm hiểu thực trạng kĩ thảo luận nhóm, thực trạng tính tích cực việc thảo luận nhóm học sinh THPT trường Sào Nam - Đối tượng điều tra học sinh THPT trường Sào Nam * Phương pháp điều tra trò chuyện Chúng ta tiến hành trò chuyện với học sinh giáo viên trường THPT Sào Nam Từ đưa đánh giá khách quan, đắn xác kỹ thảo luận nhóm học sinh nhằm thu thập thông tin cần thiết bổ sung cho phương pháp điều tra an két * Phương pháp nghiên cứu sản phẩm Nghiên cứu kế hoạch tổ chức thảo luận nhóm học sinh sản phẩm khác có liên quan đến đề tài 6.3 Nhóm phương pháp thống kê tốn học Các phương pháp thống kê toán học sử dụng để xử lý kết điều tra định lượng, chủ yếu tính điểm trung bình, tính phần trăm CƠ SỞ LÝ LUẬN Đội ngũ giáo viên lực lượng chủ yếu, quan trọng tập thể sư phạm nhà trường làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục nhà trường, nhân tố định chất lượng đào tạo nhà trường Vì cần bồi dưỡng để phát triển đội ngũ giáo viên Đặc điểm mục tiêu: Mục tiêu tập thể sư phạm hoàn toàn thống với mục tiêu giáo dục trường trung học "Nhằm giúp học sinh củng cố phát triển kết giáo dục của trung học sở, hồn thiện học vấn phơ thơng hiểu biết thông thường kỹ thuật hướng nghiệp, có điều kiện phát huy lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học nghề, hoặc vào sống lao động" ( Luật Giáo dục ) Trong trình hoạt động thực mục tiêu đó, tập thể sư phạm nhà trường đảm bảo thống nhu cầu lợi ích thành viên với mục tiêu tập thể mục tiêu xã hội Sự thống hài hoà ba lợi ích điều kiện tiên tồn phát triển tập thể "Trong thực tiễn của tập thể sư phạm, mỗi bước có đối chọi mục tiêu cá nhân tập thể vấn đề hồ hợp mục đích Nếu tập thể cảm thấy mâu th̃n mục đích chung mục đích riêng có nghĩa tập thể chưa tơ chức đắn Chỉ ở nơi mục đích chung mục đích riêng hồ hợp, nơi khơng có lạc điệu ở tập thể tập thể vững mạnh" (Macarencô) Giáo viên trường THCS tổ chức thành tổ chun mơn theo mơn học nhóm mơn học, mỡi tổ chun mơn có tổ trưởng Tổ trưởng tổ phó chun mơn có vai trò quan trọng, nòng cốt hoạt động chun mơn tổ Nhiệm vụ họ xây dựng kế hoạch hoạt động tổ, hướng dẫn quản lý kế hoạch giáo viên tổ theo kế hoạch dạy học, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng thực nhiệm vụ giáo viên Tổ trưởng sử dụng buổi sinh hoạt chuyên môn để thực nhiệm vụ quản lý Phát triển đội ngũ tổng thể hoạt động học tập có tổ chức tiến hành khoảng thời gian định để nhằm tạo thay đổi hành vi nghề nghiệp người lao động Các hoạt động cung cấp vài giờ, vài ngày chí tới vài năm, tùy vào mục tiêu học tập; nhằm tạo thay đổi hành vi nghề nghiệp cho người lao động theo hướng lên, tức nhằm nâng cao khả trình độ nghề nghiệp họ Như vậy, xét mặt nội dung, phát triển đội ngũ bao gồm bốn loại hoạt động là: giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng phát triển Bồi dưỡng đội ngũ hoạt động nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ chuyên môn cho cán bộ, công chức tổ chức hành nhà nớc mà kiến thức, kỹ đợc đào tạo trớc lạc hậu, không đủ để thực có hiệu hoạt động chuyên mơn, nghiệp vụ tổ chức Sự thay đổi đời sống kinh tế - xã hội diễn thờng xuyên dới tác động tiến khoa học công nghệ phát triển khoa học quản lý làm cho kiến thức kỹ hoạt động chuyên môn cán bộ, công chức mỗi quan ln bị lạc hậu đòi hỏi phải đợc bồi dỡng thờng xuyên Đó lý triết lý học tập liên tục, suốt đời sống đại tất tổ chức nhà nước nhà nước Mục tiêu vai trò phát triển đội ngũ nhằm sử dụng tối đa nguồn nhân lực có nâng cao tính hiệu tổ chức thông qua việc giúp cho người lao động hiểu rõ công việc, nắm vững nghề nghiệp thực chức năng, nhiệm vụ cách tự giác hơn, với thái độ tốt hơn, nâng cao khả thích ứng họ với công việc tương lai 8 CẤU TRÚC NGHIÊN CỨU Phần II: NỘI DUNG Chương I : CƠ SỞ KHOA HỌC 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN Chương II : THỰC TRẠNG CỦA VIỆC QUẢN LÝ , XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 2.1.1 Đặc điểm tình hình địa phương 2.1.2 Vài đặc điểm của trường THCS Chi Lăng 2.2 MỘT SỐ TỒN TẠI TRONG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS 2.2.1 Những tồn chung chất lượng đội ngũ giáo viên : 2.2.2 Những tồn riêng của GV THCS a Về tư tưởng trị, đạo đức lý tưởng nghề nghiệp: b Về lòng nhân sư phạm d Năng lực làm công tác xã hội hoá giáo dục e Năng lực tin học g) Năng lực ngoại ngữ 2.3 MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG VIỆC QUẢN LÝ NHẰM PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Chương III : NHỮNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS CHI LĂNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 1.1 Đảm bảo tính hệ thống chủ trương phát triển Bộ GD-ĐT Sở GDĐT cho giáo viên THPT Trên sở đó, nhà trường vận dụng phát triển vào thực tiễn trường THCS 1.2 Đảm bảo tính tích cực, chủ động giáo viên việc bồi dưỡng phát triển Từng giáo viên, phải tự giác, tích cực chủ động việc tiếp nhận nội dung bồi dưỡng cấp trên, đồng thời nêu cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng Mỗi giáo viên, nhận thức rõ cần thiết phải bồi dưỡng tự bồi dưỡng họ có động cơ, thái độ đắn, có tâm cao, từ nâng cao chất lượng cơng tác 1.3 Đảm bảo kết hợp hài hoà yêu cầu trước mắt lâu dài Trước mắt cần đảm bảo cho giáo viên cập nhật kiến thức cần điều chỉnh đổi chương trình mơn học, đổi phương pháp dạy học, giáo dục Về lâu dài, giáo viên cần bồi dưỡng nâng chuẩn lên trình độ Đại học để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ người giáo viên trường THCS thời kỳ 1.4 Đảm bảo vai trò quản lý ý thức trách nhiệm người quản lý công tác bồi dưỡng nguyên tắc Hiệu trưởng giữ vai trò định việc tổ chức hoạt động bồi dưỡng Hiệu trưởng cần giáo dục để giáo viên nhận thức sâu sắc cần thiết phải nâng cao tự nâng cao trình độ, lực Hiệu trưởng cần thống yêu cầu xây dựng phát triển đội ngũ toàn trường với mục tiêu phấn đấu mỗi giáo viên, thu hút giáo viên vào hình thức học tập phù hợp TĂNG CƯỜNG NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN VỀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ 2.1 Nội dung tăng cường Những nội dung cần bồi dưỡng nhận thức sau: Bồi dưỡng nhận thức vai trò giáo dục phát triển Phải làm cho người thấu triệt giáo dục có vai trò to lớn việc phát triển cá nhân xã hội Giáo dục coi đồng nghĩa với phát triển Giáo dục ngày coi móng phát triển khoa học kỹ thuật đem lại thịnh vượng cho kinh tế quốc dân Nền giáo dục phát triển nhân cách mỗi cá thể sắc dân tộc góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước Bồi dưỡng nhận thức quan điểm đạo phát triển giáo dục, nhiệm vụ giáo dục thời kỳ CNH, HĐH 10 + Đảng ta thực coi giáo dục quốc sách hàng đầu + Mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục là: "Tiếp tục nâng cao chất lượng tồn diện, đơi mới nội dung phương pháp dạy học phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ, sáng tạo của học sinh thực giáo dục cho người, nước thành xã hội học tập" Tăng cường nhận thức thực trạng giáo dục đất nước, đặc biệt thấy rõ yếu giáo dục, như: chất lượng giáo dục - đào tạo đại trà thấp, đội ngũ giáo viên thiếu số lượng, cấu không đồng bộ, chất lượng thấp, phương pháp giảng dạy, giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu xã hội tương lai Tăng cường nhận thức vai trò người thầy giáo việc thực mục tiêu, chiến lược phát triển giáo dục Phải làm cho người thấy vai trò chất lượng đội ngũ giáo viên yếu tố định chất lượng giáo dục đất nước Mục tiêu giáo dục đào tạo người phát triển toàn diện, phải tạo chất lượng cho nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước Muốn làm tròn sứ mệnh cao đó, giáo dục phải có thay đổi đồng mặt, yếu tố có ý nghĩa định phải nâng cao chất lượng toàn diện đội ngũ giáo viên 2.2 Hình thức tăng cường Có thể vận dụng nhiều hình thức, như: - Đẩy mạnh cơng tác trị - tư tưởng - Mời cán tun huấn nói chuyện thời sự, trị - Mời cán , GV có kinh nghiệm,năng lực , tâm huyết bồi dưỡng đổi phương pháp giảng dạy - Tổ chức học tập trị cho cán bộ, giáo viên - Phổ biến văn kiện Đảng, Nhà nước - Mua tài liệu - Giáo viên tăng cường đọc sách, báo, tài liệu - Giáo viên viết thu hoạch - Bồi dưỡng qua sinh hoạt tập thể 11 - Các tổ có kế hoạch hoạt động, đăng ký nội dung BD ĐA DẠNG HỐ CÁC NỘI DUNG, HÌNH THỨC BỒI DƯỠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN 3.1 Đa dạng hoá nội dung bồi dưỡng a) Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức lòng nhân sư phạm b) Bời dưỡng lực sư phạm c) Bồi dưỡng lực chuyên môn d) Bồi dưỡng lực công tác xã hội hố giáo dục e) Bời dưỡng kiến thức khoa học bơ trợ 3.2 Đa dạng hố hình thức bời dưỡng chất lượng đội ngũ giáo viên a) Bồi dưỡng trường b) Bồi dưỡng ngắn hạn: c) Học lớp đào tạo bồi dưỡng từ xa d) Học lớp tập trung e) BD chuyên đề theo cụm trường g) Bồi dưỡng qua tự học, tự rèn ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG 4.1 Nội dung thi đua 4.2 Các hình thức thi đua, khen thưởng CÁC CHÍNH SÁCH THU HÚT GIÁO VIÊN CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHẰM PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ a) Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, đạo, kiểm tra đánh giá b) Người quản lý phải nắm đặc điểm tập thể sư phạm, đội ngũ giáo viên Đó đặc điểm mục tiêu, đặc điểm lao động sư phạm, đặc điểm yếu tố tâm lý, giá trị tập thể sư phạm c) Đảm bảo chế độ sách cho đội ngũ giáo viên, xây dựng khối đại đoàn kết thống tập thể sư phạm, đội ngũ giáo viên d) Xây dựng bầu khơng khí tâm lý thuận lợi tập thể đội ngũ giáo viên Hiệu trưởng cần phối hợp với tổ chức trị, xã hội thường xuyên tổ chức 12 sinh hoạt tập thể, chuyến tham quan, nghỉ mát, hội thảo, quan tâm đến sinh hoạt tập thể, quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần giáo viên Hiệu trưởng cần hoàn thiện phong cách quản lý phong cách quản lý hiệu trưởng có ảnh hưởng tới bầu khơng khí tâm lý tập thể sư phạm qua tiếp xúc hiệu trưởng với giáo viên điều tiết quan hệ thành viên tập thể e) Tăng cường quy chế, cải cách hành nhà trường nhằm xây dựng kỷ cương, nếp dạy học, nhằm phát huy chức máy nhà trường, phát huy sức mạnh mỗi cá nhân cộng đồng Phần III : KẾT LUẬN 1.Những vấn đề quan trọng đề cập đến SKKN - Nâng cao nhận thức cho giáo viên việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên THPT - Đa dạng hố nội dung hình thức bồi dưỡng - Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng - Có sách thu hút giáo viên Hiệu mà đề tài mang lại vận dụng : Kiến nghị với cấp quản lí Học viên Phạm Thái Bình 13 ... THCS 2. 1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 2. 1.1 Đặc điểm tình hình địa phương 2. 1 .2 Vài đặc điểm của trường THCS Chi Lăng 2. 2 MỘT SỐ TỒN TẠI TRONG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG THCS 2. 2.1... toàn diện đội ngũ giáo viên 2. 2 Hình thức tăng cường Có thể vận dụng nhiều hình thức, như: - Đẩy mạnh cơng tác trị - tư tưởng - Mời cán tuyên huấn nói chuyện thời sự, trị - Mời cán , GV có kinh nghiệm,năng... giảng dạy - Tổ chức học tập trị cho cán bộ, giáo viên - Phổ biến văn kiện Đảng, Nhà nước - Mua tài liệu - Giáo viên tăng cường đọc sách, báo, tài liệu - Giáo viên viết thu hoạch - Bồi dưỡng
- Xem thêm -

Xem thêm: MÔN PPNCKH STT 2 PHẠM THÁI BÌNH thầy minh, MÔN PPNCKH STT 2 PHẠM THÁI BÌNH thầy minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay