Thuyết minh tính toán kết cấu trang trại bò sữa vinamilk

111 44 1
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 06:23

Thuyết minh tính toán kết cấu trang trại bò sữa vinamilk Dự án được quy hoạch thành 4 cụm giống nhau với quy mô mỗi cụm là 4.000 con bò. Hiện tại dự án đang triển khai giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2017. Giai đoạn 2 đang trong thời gian lập hồ sơ thiết kế trình duyệt Thiết kế cơ sở, Thiết kế thi công, Thiết kế Phòng cháy chữa cháy và Xin phép Xây dựng. Dự kiến khởi công vào đầu tháng 10 năm 2017. Phụ lục tính tốn kết cấu PHỤ LỤC TÍNH TỐN KẾT CẤU Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) 111 Phụ lục tính tốn kết cấu Mục lục Giới thiệu 2 Cơ sở thiết kế 2.1 Tiêu chuẩn, qui chuẩn, tài liệu tham khảo 2.2 Các tiêu thiết kế 2.3 Điều kiện địa chất 2.4 Tải trọng thiết kế 2.5 Chỉ tiêu kỹ thuật vật liệu PHÂN TÍCH KẾT CẤU 3.1 Tính tốn kết cấu 3.2 Phân tích kết cấu 3.3 Kết phân tích: 3.4 Phân tích mơ hình Tính tốn 11 4.1 Các hạng mục chuồng 11 4.2 Cụm bể ủ 30 4.3 Chuồng nuôi bê 42 4.4 Nhà vắt sữa 60 4.5 Kho rơm 76 4.6 Ga 93 Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Phụ lục tính tốn kết cấu Giới thiệu Thuyết minh thực để giải trình tính tốn, phân tích, kiểm tra cấu kiện hệ kết cấu thỏa mãn yêu cầu tính tốntheo độ bền đáp ứng u cầu sử dụng bình thường hạng mục cơng trình: - Chuồng ni - Cụm bể ủ - Nhà vắt sữa - Các hạng mục phụ trợ cho công trình Cơ sở thiết kế 2.1 Tiêu chuẩn, qui chuẩn, tài liệu tham khảo Bảng 2-1: Tiêu chuẩn, qui chuẩn thiết kế TCVN 2737 : 1995 TCVN 9362-2012 Tải trọng tác động-Tiêu chuẩn thiết kế Tiêu chuẩn thiết kế nhà cơng trình TCVN 5574: 2012 Kết cấu bê tông bêtông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5575 : 2012 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 1651 : 2008 Tiêu chuẩn đặc điểm kỹ thuật cho thép có gân carbon – Kết cấu bê tông cốt thép TCXD 227 : 1999 Cốt thép bê tông – Hàn hồ quang TCVN 3223 : 2000 Que hàn điện dành cho thép bon thép hợp kim thấp TCVN 3104:1979 Thép kết cấu hợp kim thấp - Mác, yêu cầu kỹ thuật TCVN 5709:1993 Thép cacbon cán nóng dùng cho xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6522:2008 Thép kết cấu cán nóng TCVN 1916:1995 Bu lơng, vít, vít cấy đai ốc – Yêu cầu kỹ thuật TCVN 8789:2011 Sơn bảo vệ kết cấu thép Yêu cầu kỹ thuật phương pháp thử  Tài liệu tham khảo - Tính tốn tiết diện cột bê tơng cốt thép, Nguyễn Đình Cống, Nhà Xuất Xây Dựng 2006 - Tính tốn thực hành cấu kiện bê tơng cốt thép, Nguyễn Đình Cống, Nhà Xuất Xây Dựng 2008 - MBBA -2002: Metal BuildingSystems Manual  Phần mềm sử dụng - Phần mềm phân tích kết cấu ETABS Nonlinear V9.7.4 - AutoCAD v2007 Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Phụ lục tính tốn kết cấu - Microsoft office version 2007 2.2 Các tiêu thiết kế 2.2.1 Kết cấu Bê Tơng cốt thép  Điều kiện hình thành mở rộng khe nứt Bệ rộng vết nứt cho phép kết cấu bê tông lấy theo tiêu chuẩn TCVN5574:2012, bảng bảng thể bảng sau; Bảng 2-2: Bề rộng vết nứt cho phép Stt Trường hợp Đơn vị Bề rộng vết nứt cho phép Điều kiện khô, bảo vệ bề mặt mm 0.30 Điều kiện ẩm, ngập đất mm 0.30 Các cấu kiện kết cấu bế tông cốt thép mm 0.30  Chiều dày lớp Bêtông bảo vệ Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cho phép kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2012, thể bảng sau; Bảng 2-3: Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cho thép Cấu kiện Chiều dày lớp bê tông bảo vệ (mm) Sàn 15 Dầm cột 25 Cấu kiện tiếp xúc trực tiếp với đất 70 Móng tồn khối có lớp Bêtơng lót 35 Ghi chú: Lớp bê tơng bảo vệ tính từ mép cấu kiện đến mép thép đai 2.2.2 Kết cấu thép Biến dạng kết cấu thép xác định theo tải trọng tiêu chuẩn Không kể đến hệ số động lực không xét giảm yếu tiết diện lỗ liên kết  Độ võng tính tốn lớn cho hép cấu kiện kết cấu thépđược quiđ ịnh theo TCVN 5574-2012 sau; Bảng 2-4: Độ võng giới hạn đề nghị tính tốn Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Phụ lục tính tốn kết cấu Loại cấu kiện Độ võng cho phép Dầm sàn nhà mái: Dầm Dầm trần có trát vữa, tính võng cho tải trọng tạm thời Các dầm khác, trường hợp Tấm sàn L /400 L /350 L /250 L /150 Dầm có đường ray: Dầm đỡ sàn cơng tác có đường ray nặng 35 kg/m lớn Như trên, đường ray nặng 25 kg/m nhỏ L /600 L /400 Xà gồ: Mái lợp ngói khơng đắp vữa, mái tơn nhỏ Mái lợp ngói có đắp vữa, mái tôn múi mái khác L /150 L /200 Dầm giàn đỡ cầu trục: Cầu trục chế độ làm việc nhẹ, cầu trục tay, palăng Cầu trục chế độ làm việc vừa Cầu trục chế độ làm việc nặng nặng L /400 L /500 L /600 Sườn tường: Dầm đỡ tường xây Dầm đỡ tường nhẹ (tôn, fibrô ximăng), dầm đỡ cửa kính Cột tường L /300 L /200 L /400 CHÚ THÍCH: L nhịp cấu kiện chịu uốn Đối với dầm cơng xơn L lấy lần độ vươn dầm  Tham khảo tiêu chuẩn thiết kế nhà cơng nghiệp Mỹ, độ vóng tính toán cho phép khung kèo >= L/180  Chuyển vị ngang mức mép mái nhà công nghiệp kiểu khung tầng, không cầu trục, gây tải trọng gió tiêu chuẩn qui định theo TCVN 5574-2012 sau; Bảng 2-5: Chuyển vị ngang giới hạn đề nghị tính tốn Loại cấu kiện Chuyển vị cho phép Khi tường tôn kim loại; H/100 Khi tường vật liệu nhẹ khác H/150 Khi tường gạch bê tơng H/240 CHÚ THÍCH: H chiều cao cột Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Phụ lục tính tốn kết cấu 2.3 Điều kiện địa chất A.Tại khu vực khảo sát, phát đơn ngun địa chất cơng trình sau  Lớp 1: Sét, dẻo cứng đến nửa cứng  Lớp 2: Sét dẻo mềm B.Địa điểm địa chất thủy văn:  Tại khu vực khảo sát chưa phát tầng nước ngầm Bảng tổng hợp tiêu lớp địa chất Lớp 1: - Độ ẩm tự nhiên : W = 35.8 % - Dung trọng tự nhiên : g = 1.842 g/cm3 - Dung trọng khô : g = 1.357 g/cm3 - Sức chịu nén đơn : Qu = 1.669 kG/cm2 - Lực dính đơn vị : C = 0.351 kG/cm2 - Góc ma sát : ∅ = 16o10’ - Lực dính tổng: Ccu = 0.306 kG/cm2 - Góc ma sát tổng : ∅cu = 16o37’ - Lực dính có hiệu: C’cu = 0.270 kG/cm2 - Góc ma sát có hiệu : ∅’cu = 18o57’ - Lực dính tổng : Cuu = 0.311 kG/cm2 - Góc ma sát tổng : ∅ uu = 11o16’ - Hệ số nén cố kết : Cv0.5-1.0= 6.07x10-4 cm2/sec Lớp 2: - Độ ẩm tự nhiên: W = 45.7 % - Dung trọng tự nhiên: g = 1.745 g/cm3 - Dung trọng khô: g = 1.198 g/cm3 - Sức chịu nén đơn: Qu = 0.716 kG/cm2 - Lực dính đơn vị: C = 0.185 G/cm2 - Góc ma sát : ∅= 8o60’ - Lực dính tổng: Ccu = 0.206 kG/cm2 - Góc ma sát tổng: ∅cu = 10o49’ - Lực dính có hiệu: C’cu = 0.180 kG/cm2 - Góc ma sát có hiệu: ∅’cu = 13o34’ - Lực dính tổng: Cuu = 0.184 kG/cm2 - Góc ma sát tổng: ∅uu = 7o08’ Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Phụ lục tính tốn kết cấu - Hệ số nén cố kết: Cv1.0-2.0= 4.60x10-4 cm2/sec 2.4 Tải trọng thiết kế Tải trọng sử dụng thiết kế tính tốn phân tích sau; 2.4.1 Tĩnh tải (DL) 2.4.1.1 Tải trọng thân tĩnh tải khác Trọng lượng thân vật liệu sau: - Bê tông cốt thép - Gạch ống - Vữa - Gạch ceramic - Thép - Gạch lát dày 1cm - Vữa lát gạch, láng tạo dốc 3cm - Vữa trát trần, tường dày 1.5cm - Tĩnh tải tường - : 25.0kN/m³ : 15.0kN/m³ : 18.0kN/m³ : 22kN/m3 : 78.5 kN/m3 : 0.2 kN/m2 : 0.54 kN/m2 : 0.27kN/m2 Tĩnh tải sàn lầu 2.4.2 HoạtTải (LL) Theo tiêu huẩn TCVN 2737:1995, hoạt tải tiêu chuẩn phân bố sàn sau; Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Phụ lục tính tốn kết cấu Mái BTCT = kN/m2 0.3 2.4.3 Tải trọng gió Tải trọng gió tính tốn tn theo TCVN 2737:1995 “ Tải trọng tác động - Tiêu chuẩn thiết kế” Vị trí cơng trình nằm vùng gió áp lực gió IIIB (phụ lục E TCVN 2737:1995), giá trị áp lực gió tính tốn Wo = 1.25 KN/m2 Giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh tải trọng gió độ cao Z so với mốc chuẩn xác định theo cơng thức: W = W0.k.c Trong đó: W0: Giá trị áp lực gió theo phân vùng lãnh thổ Việt Nam k: Hệ số tính đến thay đổi áp lực gió theo độ cao dạng địa hình c: Hệ số khí động, phụ thuộc sơ đồ cơng trình (Giá trị dương (+) áp lực đẩy, giá trị âm (-) áp lực hút) TT W0 ( Kg/m2) 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 n 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 h 4.65 9.69 11.24 11.74 11.74 11.24 9.69 4.65 k ct b(m) 0.871 0.994 1.021 1.029 1.029 1.021 0.994 0.871 -0.412 -0.467 -0.6 -0.6 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 Wtt( Kn/m ) 0.00 -4.79 0.00 -5.62 -7.22 0.00 -6.98 0.00 2.4.4 Tải trọng áp lực đất Áp lực đất lên tường tăng dần theo chiều sâu, áp lực đất độ sâu z tính: Pz = α.gz.z.tan2(/4-j/2) 2.5 Chỉ tiêu kỹ thuật vật liệu 2.5.1 Bê tơng Bê tơng cấp độ bền chịu nén B20(M250) sử dụng cho kết cấu cột, dầm, vách, sàn Cường độ tính tốn tính theo trạng thái giới hạn thứ là: Rb =11.5MPa Rbt =0.9MPa Eb =27000MPa Bê tông cấp độ bền chịu nén B10(M150) sử dụng cho lớp bê tơng lót bảo vệ kết cấu chính; 2.5.2 Cốt thép Thép dùng loại thép carbon theo TCVN 1651 : 2008 - Cốt thép Dùng loại AIII tương đương có: Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cơng nghiệp dân dụng (IDCo) Phụ lục tính tốn kết cấu Cường độ tính tốn Rs = 365Mpa - Cốt thép đai, thép xiên.Dùng loại AI tương đương có: Cường độ tính tốn Rsw= 175Mpa 2.5.3 Que hàn - Vật liệu que hàn sử dụng phù hợp với qui định tiêu chuẩn Việt Nam Sử dụng loại que hàn N50, cho thép tuân theo TCVN 3223 : 2000; có cường độ tính tốn fwf = 215 MPa; 2.5.4 Thép cán nóng Thép phù hợp với ASTM A 572/A 572M-07 Loại tương đương - Giới hạn chảy tối thiểu: t Thoûa Ptctb < R => Thỏa Điều kiện thỏ a mã n Kế t luận = 5.25T/m2 =31.19T/m2 Nề n dướ i đáy mó ng đủ khả năn g chòu lưc Tính lú n dướ i đá y g Kiểm tra lún theo phương phá p công lú n lớ p Công thứ c tính lún = 4.05 T/m1 = 1.20 T/m2 = 0.80 m = 1.10 m = 0.32 m = 1.38 Ei = 761 Quy phạ m quy đònh b = 0.80 Dung trọ ng lớp đấ t đá y mó ng gi = 1.84 sbt Chia đấ t đá y khối quy ước nh cá c lớ p Mun biến ng lớp đất dướ i đáy mó ng Điểm Độ sâ u z k0 m T/m2 T/m3 sbt sglz sglz TB Si (T/m2) (T/m2) (T/m2) (T/m2) 1.0000 4.05 1.20 3.380 1.18 0.00040 01 0.32 0.9713 5.89 1.16 5.058 1.09 0.00037 02 0.64 0.8462 7.74 1.01 7.629 0.91 0.00031 0.0004 0.00 Giới hạ n nề n lấy đến điể m thứ độ sâ u 0.32m kể từ đá y mó ng = 0.04 cm Tra bả ng 16 TCXD 45-78 nhà khung bêt ông cốt thép có tường chèn Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) 99 Phụ lục tính tốn kết cấu Sgh Như điều kiệ n = 8.00 S < Sgh => Đã thỏ a mã n Tính toá n cấu tạo đài mó ng Bê tôn g đà i mó ng Mác 250 Cốt thé p đà i mó ng Má c AIII Cường độ chòu né n tính toá n bê t ô ng Rn = 110 KG/cm2 Cường độ chòu kéo tính toá n bêt ô ng Rk = 8.80 KG/cm2 Cường độ chòu kéo tính toá n thé p Ra = 3600 KG/cm2 = 0.20 m 5.1 p lực tính toá n đế mó ng Khoảng cách từ đế g đé m điể m đặt lực Q h' = Chiề u cao tiết diện cột lc = 0.50 Chiề u rộ ng tiết diện cột bc = 0.30 m p lực tính toá n max đế móng Pttmax = 2.20 T/m2 p lực tính toá n đế móng Pttmin = 0.65 T/m2 tt = 1.42 T/m2 p lực tính toá n trung bình đế móng P tb m m m 5.2 Chiề u cao làm việc móng btt = 2.20 = lm btr = 0.50 = lc = 1.90 T/m2 K.cách mé p móng -> mé p cộ t phương dài = 0.85 m K.cách mé p móng -> mé p cộ t phương ngắ n = 0.65 m = 1.60 T/m2 Lớp bả o vệ cố t thép Chiề u cao đài tính toán h0 > 0.12 m a' = 0.050 m m h ñ = h0 + a' = 0.17 Chiề u cao đài chọn hđ = 0.35 m Chiề u cao làm việ c củ a đà i h0 = 0.300 m bm = 1.60 m lm = 2.20 m bñt = 0.90 m lñt = 1.10 m Fñt = 0.88 m2 = 1.90 T/m2 Kiể m tra chống đâ m thủ ng móng Đá y móng Đá y củ a tháp đâ m thủ ng Chiề u cao làm việ c chốn g đâ m thủ ng g Diện tích nằm ngoà i đáy thá p đâm thủn g Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) 100 Phụ lục tính tốn kết cấu Lực gây đâm thủ ng Lực chố ng đâm thủng = 1.81 T/m2 = 0.550 m = 2.00 T/m2 Nct = Ptttb Fct = 1.76 T btb = bc + ho = 0.60 m Nct = 0,75.Rk.h0 btb = 11.88 T => Móng thỏ a mã n điều kiệ n đâm thủng Tính cố t thé p cho đài mó ng Momen ứ ng vớ i mặt ngàm I-I = 1.15 Tm Momen ứ ng vớ i mặt ngàm II-II = 0.66 Tm Cốt thép chòu Momen MI-I = 1.19 cm2 Cốt thép để chòu Momen MII-II = Bố trí Fa1 chọn = f10 a200 Bố trí 0.68 f12 a150 Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) 7.07cm2 cm2 Fa2 choïn = 18.1cm2 101 Phụ lục tính tốn kết cấu Xà gồ thép: TÍNH TOÁ N XÀ GỒ: 1.1 Tải trọng tác dụng lên xà gồ: Tấm lợp có chiều dày 0.45 mm Trọng lượng lợp qt = qt = Trọng lượng xà gồ 29.313 Kg/m Bước xà gồ bxg = = = = = Bước cột Hệ số vượ t tải b n = = Hoạt tải mái Cương độ thép làm xà gồ p f = = 0.3 KN/m 345 MPa Tổng tải trọng tính toán q tt = 0.594 KN/m tc q = 0.522 KN/m My = qx.l y /8 = q sina l y /8 Độ dốc mái ==> Tổng tải trọng tiêu chuẩ n 1.2 Nội lự c củ a xà gồà : 0.104 51.810 33 18.263 1.2 KN/m Kg/m % độ m 8.50 m 1.0 2 tt = 1.682 KN.m tt = 5.096 KN.m Mx = qy.l x /8 = q cosa l x /8 a qxg qxg i a 0.049 KN/m 1.3 Chọn tiết diện xà gồ: Wx = Wy = Chọn xà gồ: Mx σ My σ = 14.772 cm3 = 4.875 cm3 CHxWxt: C2006518 Trọng lượng xà gồ có đặc trưng sau: qxg = 0.104 KN/m Wx = 86.935 cm3 Wy = 15.042 cm3 Jx = 1086.682 cm4 Jy = 70.258 cm4 1.4 Kieåm tra tiết diện xà gồ chọn: 1.4.1 Điều kiện beà n: σ= My Mx  Wx Wy = 170.436 < R.g = 314 MPa OK!! Đảm bảo chòu lực theo điề kiện bền 1.4.2 Điều kiện độ võng: q tc sin α l 4x fx = = 0.075 m 384 EJ y fy = ==> f = ==> f l tc q cos α l y 384 EJ x f x2  f y2 = 0.015 m = 0.077 m f  0.00904    = 0.010 l Đảm bảo chòu lực theo điều kiện độ võng = OK!! Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) 102 Phụ lục tính tốn kết cấu Tính tốn khung kèo: Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5575 : 2012 X I/Số liệu chung : 1.Nội lực Momemt "M" M= 56.5 Lực dọc "N" N= 33.51 Lực cắt "V" V= 24.28 KN Nhịp dầm L= 20 2.4 m Hệ số điều kiện làm việc "γ c" γc 0.9 f= 345 182 210000 KHA NANG 2.Hệ số : 3.Số liệu thép: Y Mác Thép Cường độ tính tốn Cường độ tính tốn chịu cắt KN.m KN N/mm² N/mm² N/mm² Modul đàn hồi fv = E= Chiều cao tiết diện "h" h 200 mm hf 192 mm hw 184 mm Bề rộng tiệt diện "bf" bf 150 mm Bề dày bụng "tw" tw mm II/ Thông số tiết diệ n dầm X Y Bề dày trung bình cánh "tf" tf Moment quán tính "Jx, Jy " Jx,y 2471.40 450.2 cm Moment chống uốn "Wx, Wy" Wx,y 247.14 60.03 Bán kính quán tính"rx, ry" rx,y 8.63 3.68 cm cm Moment tĩnh nửa tiết diện "Sx" Sx 136.36 cm Diện tích tiết diện ngang"A" A 33.20 cm Moment quán tính xoắn tiết diện "Jt" Jt 5.89 Chiều dài tính tốn dầm "lo " lo 14.0 mm 3 2.4 cm m III/Kiểm tra độ bền dầm Kiểm tra độ bền chịu uốn M y M X y  x = J nx J ny Ứng suất pháp uốn  = Ứng suất pháp cho phép σgh = f.γc = Kiểm tra độ bền chịu cắt M y M X  = y  x J nx J ny  = Vmax.Sx/Jxtw = fv.gc =  = Vmax.Sx/Jxtw < Kiểm tra độ bền chịu đồng thời uốn, cắt 2 N/mm² 310.50 N/mm² Thỏa < f.gc Ứng suất tiếp cắt Ứng suất tiếp cho phép all= 26.79 163.72 N/mm² N/mm² Thỏa fv.gc 0.5 σtd = (σ + 3 )^ = Ứng suất tương đương Ứng suất tương đương cho phép σall =1.15f.gc = 2 0.5 σtd = (σ + 3 )^ < 238.71 243.18 357.08 N/mm² Thỏa 1.15f.gc IV/Kiểm tra ổn định tổng thể dầm Tỷ lệ lo/bf giới hạn  b lo gioihan = 0,35 0,0032 f bf tf   b b  E   0,76 0,02 f  f  =  t f  hf  f  30.86 lo = bf 16.00 Tỷ lệ lo/bf phần tử Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) 103 Phụ lục tính tốn kết cấu lo gioihan bf  lo t w h b  f f a = 8 lo = bf <      1  at w  b t3 f f  ====> Không kiểm tra ổn định tổng thể  =   54.65 j1 =  Jy  h  E   = jx  lo  f 0.00 φb =  = 1,6  0,08a = 5.26 M max = j bWc = Mmax/φbW c < fγ c Kiểm tra 0.00 0.00 N/mm² 310.50 Thỏa V/Kiể m tra ổn định cục dầm *Cánh dầm hw/tw= 36.8 < ,7 E / f = Khi 72.50 bof / tf 9.06 [bof /tf ]=0.5 E/ f = ===> 66.6 bof = (b-tw)/2 Kiểm tra điều kiện mm 12.34 Thỏa bof / t f  0.5 E / f *Bụng dầm 0,5 Độ mảnh quy ước Không cần kiểm tra ổn định cục : w=hw/tw.(f/E) = Độ mảnh quy ước w= 1.49 < 3.5 Không cần tăng cường s ườn ngang : Độ mảnh quy ước w= 1.49 < 3.2 ,==> ứng xuất cục σc= 0.00  w 1.49 ≤ Với sườn ngang @ = Ứng suất cục bộ; Các ứng suất tới hạn ccr = 33.3 ts>= = :tỉ số cạnh lớn ô chia cho canh nhỏ δ = 2.67 β= o = d tw f = E 0.8 Lực tập trung P = mm   cr = c cr f /  2w = 0.00  0.00  cr = 10  76 /  f v /  2o = 0.5 [(σ/σcr)2 + (/ cr) ] = 0.00 gc = Kiểm tra 0.90 Thỏa Trong d: cạnh bé Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cơng nghiệp dân dụng (IDCo) 104 Phụ lục tính tốn kết cấu Cộtthép: Thiế t kế kế t cấu thé p theo TCVN 5575 : 2012 I SỐ LIỆ U n= COÄT I xa H x = I cot L  = 1 0.38 = n y = 0.27 3.09 I NỘI LỰ C Mô đun đàn hồi thé p E= 210000 MPa Cườ ng độ tính toá n thé p f= 345 MPa Chiề u cao cột khung H= 4.8 m Nhòp khung ngang L= 17.6 m Chiề u cao tiế t diệ n h= 200 (mm) Chiều rộng tiế t diệ n bf = 150 (mm) Bề dà y bụng tw = (mm) Bề dà y cánh tf = (mm) Lực doï c N= Moment Mx = 42 kN 10 kN-m Moment My = 10 kN-m Lự c cắt Q= 40 kN Diện tích tiế t diệ n An = 3320 (mm ) Moment n tính tiế t diệ n trục X Ix = 4 2471.4027 (x10 mm ) Moment quán tính tiết diện đố i vớ i trụ c Y Iy = 4 450.2 (x10 mm ) Moment ng uố n phầ n cánh trục X Sf = 3 115.2 (x10 mm ) Bán kính quán tính rx = III ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC TIẾ T DIỆ N 86.3 (mm) Bán kính quán tính ry = 36.8 (mm) Chiề u dài tính toá n Lx = 14852 (mm) Chiề u dài tính toá n Ly = 4800.0 (mm) Moment ng uoá n Wx = 3 247.1 (x10 mm ) Moment ng uố n Wy = 3 60.0 (x10 mm ) x = L x / rx = 172 y = L y / ry = 130  x = x f / E = 6.98  y = y f / E = 5.29 Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cơng nghiệp dân dụng (IDCo) 105 Phụ lục tính tốn kết cấu IV.TÍNH KIỂ M TRA (Tiế t diện không đổ i) 1.KIỂM TRA BỀ N (7.4.1.2) N Mx My   = An Wxn W yn 21.97 kN/cm2 fg c = 23.28 kN/cm2 N Mx My    fg c An W xn W yn Thoû a 2.KIỂM TRA Ổ N ĐỊNH a/Kiểm tra ổn đònh mặt phẳ ng uốn mx = 0.1 < mx < M A = N Wx (7.4.2.2) 3.20 me = .m x = 3.80 Af / Aw = 1.20  = (1.45  0.05m x )  0.01(5  m x ) x = je = 1.19 0.092 N / je A = 13.75 kN/cm2 fg c = 23.28 kN/cm2 `  D9-PL-D Thoû a N / j e A  fg c b/Kiểm tra ổn đònh mặt phẳ ng uốn `  4.5 (7.4.2.4)  mx   a = 0.65  0.05mx = 0.81 c = 3.14 E / f = 77.47  y  c   = j c / j y = 1.53 mx   c =  /(1  a.mx ) = 0.43 (7.4.2.5)  y  4.5  j y = 332 /  y (51   y ) = 0.26 (7.3.2.1) N / cj y A = 11.45 kN/cm2 fg c = 23.28 kN/cm2 N / cj y A  fg c Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế cơng nghiệp dân dụng (IDCo) Bả ng 16 Thỏ a 106 Phụ lục tính tốn kết cấu c/Kiểm tra ổn đònh uốn hai phương (My  0), Ix > Iy (7.4.2.8) j exy = j ey (0.63 c  0.44 c = 0.13 m x = e x  A / Wx  = mex = .m x = 3.20 Af / Aw = 1.20  = (1.45  0.05m x )  0.01(5  m x ) x = 1.19 D9-PL-D  mx   a = 0.65  0.05mx = 0.81 Baû ng 16 mx   c =  /(1  a.mx ) = 0.43 (7.4.2.5)  y  c   = j c / j y = 1.53 Baû ng 16 my = ey ( A / Wy ) = 13.17  = (1.45  0.05m y )  0.01(5  m y ) y = 1.34 mey =  m y = 17.66 j ey = 0.168 N / j exy A = fg c = 9.71 kN/cm2 32.78 kN/cm2 `  3.80 D9-PL-D Thoû a N / j exy A  fg c 3.KIỂM TRA Ổ N ĐỊNH CỤ C BỘ a/Kiểm tra ổn đònh cụ c bả n bụng cộ t hw / t w = 36.80 mx = 3.20 x = 6.98 m x  1,  x   hw / t w  = (1.2  0.35 x ) E / f = 89.84  hw / t w  hw / t w  2.3 E / f = (2.5  3)hw = khoả ng h sườn cứng  hw / t w  2.3 E / f bs  hw / 30  40mm, bs = t s  2bs f / E , ts = (7.6.2.1) Baûn bụng ổn đònh cụ c (7.6.2.6) 56.75 552 mm Khô ng cầ n gia cường sườn cứng 46.13 mm 3.74 mm b/Kiểm tra ổn đònh cụ c bả n cánh cộ t   0.8   x   bo / t f = (0.36  0.1 x ) E / f = 26.09 bo / t f = 9.06  bo / t f  [bo / t f ] Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) (7.6.3) (7.6.3.3) Bản cánh ổn đònh cụ c 107 Phụ lục tính tốn kết cấu - Liên Kết Kèo Với Cột: Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 338 : 2005 I/Số liệu chung : 1.Nội lực momemt "M" Lực cắt "V" Lực dọc "N" Hệ số điều kiện làm việc bu lông "γb" Hệ số điều kiện làm việc kết cấu "γc" Số mặt cắt qua bu lông Cấp độ bền 2.Số liệu Bulong: Cường độ tính tốn chịu cắt II/ Thơng số hình học liên kết: _ nv 8.8 33.69 kN.m 17 kN 36 kN 0.9 0.95 fvb 320 N/mm² Cường độ tính tốn chịu kéo ftb 400 N/mm² Cường độ tính tốn chịu ép mặt fcb 505 N/mm² Cường độ tính tốn đường hàn loại que N46 Giới hạn chảy thép CT34N Số hàng bu lông Số bu lông hàng Khoảng cách hai hàng bu lông Khoảng cách hai bu lơng Đường kính bu lơng fw fc m n e1 e2 d Ab 200 N/mm² 230 N/mm² mm mm 125 mm 130 mm 20 mm Diện tích bu lơng Chiều cao dầm "h" Chiều rộng dầm "b" Chiều dày bụng tw A M V N γb γp Chiều dày cánh tf 314.16 370 150 mm mm mm mm mm Chiều cao đường hàn "hf " mm Tổng chiều dài đường hàn "Σlw " 1040 mm III/Kiểm tra liên kết hàn mã cột: 127 N/mm² 3.27 N/mm² Ứng suất Moment gây đường hàn M/(Wxw+Wyw)= Ứng suất Lực cắt gây đường hàn V/Σlwhf= III/ Lực tác dụng bulong: IV/ Kiểm tra độ bền bulong Ứng suất Lực dọc gây đường hàn N/0.7Σlwhf= Tổng ứng suất nội lực gây Kiểm tra khả chịu lực que hàn τ=√[(τM +τN)²+τ²Q )]
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh tính toán kết cấu trang trại bò sữa vinamilk, Thuyết minh tính toán kết cấu trang trại bò sữa vinamilk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay