Thuyết minh thiết kế thi công trang trại bò sữa vinamilk

46 99 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 06:23

Thuyết minh thiết kế thi công trang trại bò sữa vinamilk Dự án được quy hoạch thành 4 cụm giống nhau với quy mô mỗi cụm là 4.000 con bò. Hiện tại dự án đang triển khai giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2017. Giai đoạn 2 đang trong thời gian lập hồ sơ thiết kế trình duyệt Thiết kế cơ sở, Thiết kế thi công, Thiết kế Phòng cháy chữa cháy và Xin phép Xây dựng. Dự kiến khởi công vào đầu tháng 10 năm 2017. 1 Giới thiệu chung Quy mô Hiện trạng sử dụng đất hạ tầng kỹ thuật: Điều kiện tự nhiên Căn lập thiết kế 5.1 Căn pháp lý 5.2 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng thiết kế : 6 Giải pháp Thiết Kế 6.1 Tổng mặt : Tổng mặt thiết kế đoạn tuân thủ theo quy hoạch 1/500 đẫ phê duyệt , bao gồm hạng mục cơng trình : 6.2 Cấp điện: 10 6.3 Chiếu sáng: .10 6.4 Hệ thống báo cháy tự động: 10 6.4.1 Cấu tạo hệ thống báo cháy: .10 6.4.2 Các thiết bị báo cháy: 10 6.5 Hệ thống cấp thoát nước: 11 Giải pháp thiết kế công trình : 12 7.1 Chuồng sữa 1; 2; 3; : 12 7.1.1 Kiến trúc: .12 7.1.2 Kết cấu: 12 7.1.3 Điện: 12 7.1.4 Nước: .13 7.2 Nhà vắt sữa: 13 7.2.1 Kiến trúc: .13 7.2.2 Kết cấu: 14 7.2.3 Điện: 14 7.2.4 Nước: .14 7.3 Chuồng bê: 15 7.3.1 Kiến trúc: .15 7.3.2 Kết cấu: 15 7.3.1 Điện: 15 Thuyết minh Thiết kế thi công : Trung tâm trang trại chăn ni sữa chất lượng cao - gđ 7.3.2 Nước: .16 7.4 Chuồng đẻ : 16 7.4.1 Kiến trúc: .16 7.4.2 Kết cấu: 16 7.4.3 Điện: 17 7.4.4 Nước: .17 7.5 Chuồng chăm sóc đặc biệt : 17 7.5.1 Kiến trúc: .17 7.5.2 Kết cấu: 18 7.5.3 Điện .18 7.5.4 Nước: .18 7.6 Chuồng tơ : 19 7.6.1 Kiến trúc: .19 7.6.2 Kết cấu: 19 7.6.3 Điện .19 7.6.4 Nước: .20 7.7 Chuồng cai sữa : 20 7.7.1 Kiến trúc: .20 7.7.2 Kết cấu: 20 7.7.3 Điện .21 7.7.4 Nước: .21 7.8 Bể ủ có mái che : 21 7.8.1 Kiến trúc: .21 7.8.2 Kết cấu: 22 7.8.3 Điện .22 7.8.4 Nước 22 7.9 Bể ủ khơng có mái che : 22 7.9.1 Kiến trúc: .22 7.10 Nhà chứa phân : 22 7.10.1 Kiến trúc: .22 7.10.2 Kết cấu: 23 7.10.3 Điện .23 7.10.1 Nước: 23 Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Trang Thuyết minh Thiết kế thi công : Trung tâm trang trại chăn ni sữa chất lượng cao - gđ 7.11 Gara : 23 7.11.1 Kiến trúc: .23 7.11.2 Kết cấu: 24 7.11.3 Điện 24 7.12 Bãi rơm 24 7.13 Hồ Biogas : 24 Sân đường: 29 8.1.1 Quy mô– tiêu chuẩn kỹ thuật tuyến đường 29 8.1.2 Thiết kế bình đồ .30 8.1.3 Trắc dọc 30 8.1.4 Thiết kế đường 30 8.1.5 Kết cấu áo đường 30 Cảnh quang – xanh: 31 9.1 Bố trí Cây xanh 31 10 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 33 10.1 Các tiêu chuẩn, quy phạm PCCC áp dụng tham khảo thiết kế: 33 10.2 Yêu cầu độ tin cậy tính hiệu thiết bị, phương tiện trình thiết kế: 34 10.3 Phương án thiết kế hệ thống chữa cháy: 34 10.3.1 Phương tiện, trang thiết bị PCCC chỗ (ban đầu): 34 10.3.2 Hệ thống chữa cháy nước 34 10.3.3 Nguyên lý làm việc hệ thống bơm chữa cháy cuộn vòi tự động: .35 10.3.4 Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường: .35 10.3.5 Hệ thống chữa cháy bên ngoài: 36 10.3.6 Hệ thống chữa cháy tự động đầu phun sprinkler: 36 10.3.7 Bể chứa nước chữa cháy: .36 10.3.8 Tính tốn lựa chọn bơm chữa cháy cuộn vòi , bên ngồi tự động : 37 10.3.9 Hệ thống báo cháy: 38 10.3.10 Hệ thống chiếu sáng cố: 38 10.3.11 Hệ thống chống sét: 39 10.3.12 Nguồn điện cấp nguồn máy bơm chữa cháy 39 10.3.13 Kết luận 40 11 Kết luận : 40 Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Trang Thuyết minh Thiết kế thi công : Trung tâm trang trại chăn ni sữa chất lượng cao - gđ Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Trang Thuyết minh Thiết kế thi công : Trung tâm trang trại chăn ni sữa chất lượng cao - gđ 2 Giới thiệu chung Dự án "Trung tâm trang trại chăn ni sữa chất lượng cao" với quy mơ tổng đàn đạt 16.000 bò, xây dựng tren diện tích 146,92ha phê duyệt quy hoạch điều chỉnh tỉ lệ 1/500 số 1117/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân huyện Yên Định cấp ngày 14 tháng năm 2017 Dự án quy hoạch thành cụm giống với quy mô cụm 4.000 Hiện dự án triển khai giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành vào tháng năm 2017 Giai đoạn thời gian lập hồ sơ thiết kế trình duyệt Thiết kế sở, Thiết kế thi cơng, Thiết kế Phòng cháy chữa cháy Xin phép Xây dựng Dự kiến khởi công vào đầu tháng 10 năm 2017  CHỦ ĐẦU TƯ : CÔNG TY TNHH BỊ SỮA THỐNG NHẤT THANH HĨA  Địa chỉ: THỊ TRẤN THỐNG NHẤT, HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HÓA Điện thoại: 0373514020 Fax: 0373599008  Tên dự án: TRUNG TÂM CÁC TRANG TRẠI CHĂN NI BỊ SỮA CHẤT LƯỢNG CAO  Địa điểm: THỊ TRẤN THỐNG NHẤT, HUYỆN N ĐỊNH, TỈNH THANH HĨA  Phía Bắc: Giáp đường Minh Sơn - Thành Minh  Phía Nam: giáp đất nông nghiệp, đất hàng năm lâu năm  Phía Đơng: giáp đất trồng hàng năm  Phía Tây: giáp đất trồng lâu năm Quy mô  Quy mơ tồn dự án : Tổng đàn đạt 16.000 Tổng mứ dầu tư : 1.600 tỷ (trong giá trị xây dựng 562,580 tỷ đồng) Tổng diện tích đất : 1.462.703 m2, diện tích xây dựng chuồng trại khoảng 258.539 m2 , Dự án đoạn phân làm giai đoạn đầu tư sau:  Giai đoạn : đầu tư từ năm 2015 đến 2017 Quy mơ 4.000 bò, Tổng mức đầu tư 566,875 tỷ đồng ( giá trị xây lắp 158,178 tỷ đồng ) , đầu tư xây dựng Diện tích xây dựng chuồng trại 67.419 m2 Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Trang Thuyết minh Thiết kế thi công : Trung tâm trang trại chăn ni sữa chất lượng cao - gđ  Giai đoạn : đầu tư từ năm 2017 đến 2018 Quy mơ 4.000 bò, Tổng mức đầu tư 600 tỷ đồng ( giá trị xây lắp 186,2 tỷ đồng ) Diện tích xây dựng chuồng trại 62.557 m2  Giai đoạn (dự kiến) : đầu tư từ năm 2018 đến 2019 Quy mơ 4.000 bò, Diện tích xây dựng chuồng trại 62.557 m2  Giai đoạn (dự kiến) : đầu tư từ năm 2019 đến 2020 Quy mô 4.000 bò, Diện tích xây dựng chuồng trại 62.557 m2 Hiện trạng sử dụng đất hạ tầng kỹ thuật:  Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật , sân đường – giao thông giai đoạn  Hệ thống cấp điện đẫ đầu tư tuyến 35kv cung cấp điện cho toàn dự án  Cấp nước đầu tư giai đoạn bao gồm cho giai đoạn Hệ thống thoát nước mưa thu gom dự án chảy môi trường tự nhiên, nước thải xử lý cơng nghệ sinh học, đảm bảo đủ điều kiện trước thải môi trường  Điều kiện tự nhiên a) Vị trí địa lý Thanh Hố tỉnh nằm cực Bắc vùng Duyên hải Bắc Trung bộ, cách Thủ Hà Nội 153km phía Bắc, phía Nam cách Thành phố Vinh tỉnh Nghệ An 138 km, cách thành phố Hồ Chí Minh 1.560km Thanh Hố Nằm vị trí từ 19,18o đến 20,40o vĩ độ Bắc; 104,22o đến 106,40o kinh độ Đơng Có ranh giới sau:   Phía Bắc giáp tỉnh: Ninh Bình, Hồ Bình, Sơn La  Phía Nam giáp tỉnh Nghệ An  Phía Tây giáp tỉnh Hủa Phăn - CHDCND Lào  Phía Đơng giáp biển Đơng Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Trang Thuyết minh Thiết kế thi công : Trung tâm trang trại chăn ni sữa chất lượng cao - gđ Thanh hoá nằm vùng ảnh hưởng tác động từ vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, tỉnh Bắc Lào vùng trọng điểm kinh tế Trung Bộ, vị trí cửa ngõ nối liền Bắc Bộ với Trung Bộ, có hệ thống giao thơng thuận lợi như: Đường sắt xuyên Việt, đường Hồ Chí Minh, quốc lộ 1A, 10, 45, 47, 217, cảng biển nước sâu Nghi Sơn hệ thống sơng ngòi thuận lợi cho lưu thông Bắc Nam, với vùng tỉnh quốc tế Thanh Hố có sân bay Sao Vàng quy hoạch mở thêm sân bay Thanh Hóa thuộc địa bàn xã Hải Ninh, Hải An, Hải Châu huyện Tĩnh Gia phục vụ cho kinh tế Nghi Sơn tồn tỉnh  b) Điều kiện địa hình  Địa hình khu vực gần ngun dạng có độ dốc tương đối lớn Địa hình có độ dốc từ trung tâm khu đất dốc phía Đơng Bắc phía Nam Cốt cao 36,0m (phía Tây Bắc khu đất); cốt thấp 15-16m (phía Tây Nam Đông Bắc khu đất)   Khu vực quy hoạch đa phần thực phủ, đất nông nghiệp trồng dứa, cao su mía c) Địa chất, thủy văn: Nền địa chất khu vực quy hoạch tương đối ổn định, khơng có tượng sụt lở đất mùa mưa  Nói chung địa chất đảm bảo cho việc kiến thiết, xây dựng cơng trình sở hạ tầng, kinh tế - văn hóa - xã hội phát triển Công – Nông nghiệp  d) Khí hậu thời tiết: Thanh Hố nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa với mùa rõ rệt: Mùa hạ nóng, ẩm mưa nhiều chịu ảnh hưởng gió Tây Nam khơ, nóng Mùa đơng lạnh mưa  Chế độ nhiệt: Thanh Hố có nhiệt độ cao, nhiệt độ trung bình năm khoảng 230C240C, tổng nhiệt độ năm vào khoảng 8.5000C- 8.7000C Hàng năm có tháng nhiệt độ trung bình thấp 200C (từ tháng XII đến tháng III năm sau), có tháng nhiệt độ trung bình cao 200C (từ tháng IV đến tháng XI) Biên độ ngày đêm từ 70C - 100C, biên độ năm từ 110C - 120C Tuy vậy, chế độ nhiệt có khác biệt rõ nét tiểu vùng  Vùng khí hậu đồng ven biển có nhiệt độ cao, biên độ năm từ 110C - 130C, biên độ nhiệt độ ngày từ 5,50C -70C, nhiệt độ trung bình năm 24,20C Vùng khí hậu trung du có nhiệt độ cao vừa phải, tổng nhiệt độ trung bình năm 7.6000C -8.5000C, nhiệt độ trung bình năm khoảng 24,10C Vùng khí hậu núi cao có nhiệt độ thấp, mùa đơng rét có sương muối, mùa hè mát dịu, bị ảnh hưởng gió khơ nóng, tổng nhiệt độ trung bình năm khoảng 8.0000C, nhiệt độ trung bình năm khoảng 23,80C Đơn vị tư vấn: Cơng ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Trang Thuyết minh Thiết kế thi công : Trung tâm trang trại chăn ni sữa chất lượng cao - gđ Độ ẩm: Độ ẩm khơng khí biến đổi theo mùa chênh lệch độ ẩm mùa không lớn Độ ẩm trung bình tháng hàng năm khoảng 85%, phía Nam có độ ẩm cao phía Bắc, khu vực núi cao ẩm ướt có sương mù  Chế độ mưa: Lượng mưa Thanh Hóa lớn, trung bình năm từ 1.456,6 - 1.762,6 mm, phân bố không hai mùa lớn dần từ Bắc vào Nam từ Tây sang Đông Mùa khô (từ tháng XI đến tháng IV năm sau) lượng mưa ít, chiếm 15 - 20% lượng mưa năm, khô hạn tháng I, lượng mưa đạt - mm/tháng Ngược lại mùa mưa (từ tháng V đến tháng X) tập trung tới 80 - 85% lượng mưa năm, mưa nhiều vào tháng VIII có 15 đến 19 ngày mưa với lượng mưa lên tới 440 - 677 mm Ngoài mùa thường xuất giông, bão kèm theo mưa lớn diện rộng gây úng lụt Độ ẩm không khí tương đối cao, trung bình từ 84 - 86% có chênh lệch vùng theo mùa Mùa mưa độ ẩm khơng khí thường cao mùa khô từ 10 - 18%  Chế độ nắng bức xạ mặt trời: Tổng số nắng bình quân năm từ 1.600 - 1.800 Các tháng có số nắng nhiều năm từ tháng V đến tháng VIII đạt từ 237 - 288 giờ/tháng, tháng XII tháng I có số nắng thấp từ 55- 59 giờ/tháng  Tổng bức xạ vào tháng mùa hè lên cao, đạt tới 500 - 600 cal/cm2/ngày từ tháng V đến tháng VII, thời kỳ mây mặt trời gần thiên đỉnh Tuy nhiên vào mùa đông xuân nhiều mây, nắng mặt trời xuống thấp bức xạ mặt trời giảm sút rõ rệt, cực tiểu vào tháng XII tháng I với mức độ 200 - 500 cal/cm2/ngày  Chế độ gió: Thanh Hoá nằm vùng đồng ven biển Bắc Bộ, hàng năm có ba mùa gió:  Gió Bắc (còn gọi gió Bấc): Do khơng khí lạnh từ Bắc cực qua lãnh thổ Trung Quốc thổi vào Gió Tây Nam: Từ vịnh Belgan qua lãnh thổ Thái Lan, Lào thổi vào, gió nóng nên gọi gió Lào hay gió phơn Tây Nam Trong ngày, thời gian chịu ảnh hưởng khơng khí nóng xảy từ 10 sáng đến 12 đêm Gió Đơng Nam (còn gọi gió nồm): Thổi từ biển vào đem theo khơng khí mát mẻ Vào mùa hè, hướng gió thịnh hành hướng Đông Đông Nam; tháng mùa đơng hướng gió thịnh hành hướng Bắc Đơng Bắc Tốc độ gió trung bình năm từ 1,3-2 m/s, tốc độ gió mạnh bão từ 30-40 m/s, tốc độ gió gió mùa mạnh 20 m/s  Qua theo dõi năm gần vùng núi gió khơng to lắm, bão gió mùa Đơng Bắc yếu vùng khác Tốc độ gió giảm thấp, bình qn tốc độ gió khoảng 1,0-1,5 m/giây; gió bão khoảng 25 m/giây Đơn vị tư vấn: Cơng ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Trang Thuyết minh Thiết kế thi cơng : Trung tâm trang trại chăn ni sữa chất lượng cao - gđ Bão áp thấp nhiệt đới: Tình hình thời tiết Việt Nam nói chung Thanh Hố nói riêng bất thường, bão lũ xuất khơng theo tính quy luật, mức độ ngày nhiều, cường độ ngày tăng, phạm vi xảy khắp vùng miền gây hậu hết sức nặng nề người của, làm ảnh hưởng lớn đến tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng tỉnh  Thanh Hóa thuộc vùng Bắc Trung Bộ, vùng dễ bị tổn thương tác động biến đổi khí hậu Những năm gần đây, có nhiều biểu rõ thay đổi thời tiết thiên tai thường xuyên xảy với mức độ ngày khắc nghiệt Nhiệt độ tháng VI, VII, VIII có xu tăng lên rõ Lượng mưa tháng VIII năm gần cao trung bình nhiều năm  Các bão Thanh Hố thường xuất từ tháng VIII đến tháng X hàng năm Tốc độ gió trung bình 1,72 m/s, dao động từ 1,2 - 3,8 m/s, tốc độ gió mạnh bão ghi nhận từ 30 - 40 m/s Theo số liệu thống từ năm 1996 đến 2005 có 39 bão áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam, có 13 bão áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp tới Thanh Hóa  Lũ lũ ống: Đã xuất vùng núi đe doạ sinh mạng tàn phá tài sản, ảnh hưởng đến sinh thái tổn thất kinh tế tỉnh  Căn lập thiết kế Căn pháp lý Căn cứ Luật Xây Dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/ 2014 Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;  Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 phủ quản lý đầu tư xây dựng cơng trình  Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 phủ quản lý chất lượng bảo trì cơng trình xây dựng  Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 Bộ Xây dựng việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơng trình hạ tầng kỹ thuật thị;  Hướng dẫn 184/SXD-HT ngày 14/01/2015 Sở Xây dựng hướng dẫn thực dự án đầu tư xây dựng Trung tâm trang trại chăn ni sữa chất lượng cao thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định;  Văn số 96/UBND-THKH ngày 07/01/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa việc chấp thuận chủ trương, địa điểm thực dự án đầu tư xây dựng Trung tâm trang trại chăn ni sữa chất lượng cao thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định;  Giấy phép quy hoạch số 186/GPQH-UBND ngày 06/02/2015 Ủy ban nhân dân huyện Yên Định cấp cho Cơng ty TNHH Sữa Thống Nhất Thanh Hóa làm dự án Trung tâm trang trại chăn nuôi sữa chất lượng cao thị trấn Thống Nhất;  Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Trang Thuyết minh Thiết kế thi công : Trung tâm trang trại chăn ni sữa chất lượng cao - gđ 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.7.1 Khu vực xử lý nước thải phân cho cơng trình có tổng kích thước 170,00 X 128,50m độ sâu đáy hồ 4,50m với cốt trung bình đáy +13.50m cốt trung bình bờ đê +18.00m theo cốt VN-2000 Khu vực xử lý nước thải ngăn đê thành (6) sáu hồ: (2) hai hồ biogas, (3) ba hồ sinh học, (1) bể Earotank  (2) hai bể hồ biogas mổi bể có kích thước 25,0m X 120,0m sâu 4,50m với taluy vát tỷ lệ 1:1.50 Mực nước thiết kế dự định cho hồ biogas 3,70m (+17.500m) từ đáy hồ với cốt trung bình đáy +13.50m theo cốt VN-2000  Thể tích thiết kế chứa nước tối đa hầm Biogas cho GĐ -2 (2 hồ) X 18 X 113 X 3,7 ≈ 14910 m3 Thể tích duyệt theo ĐTM Vd = 8607,5 m3 Vậy Vd ≈ 14910 m3 > Vd = 8607,5 m3 Kết luận : thể tích thiết kế hầm biogas cho giai đoạn -2 đạt cao thể tích tối thiểu duyệt theo ĐTM  (2) hai bể hồ sinh học mổi bể có kích thước 30,0m X 120,0m sâu 4,50m với taluy vát tỷ lệ 1:1.50 Mực nước thiết kế dự định cho hồ sinh học 3,70m (+17.300m) từ đáy hồ với cốt trung bình đáy +13.50m theo cốt VN2000 (1) bể hồ sinh học có kích thước 30,0m X 96,0m sau 4,50m với taluy vát tỷ lệ 1:1.50 Mực nước thiết kế dự định cho hồ sinh học 3,70m (+17.100m) từ đáy hồ với cốt trung bình đáy +13.50m theo cốt VN-2000  (2 hồ) X 23 X 113 X 3,70 ≈ 16188 m3  (1 hồ) X 23 X 89 X 3,70 ≈ 7296 m3 Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Trang 27 Thuyết minh Thiết kế thi cơng : Trung tâm trang trại chăn ni sữa chất lượng cao - gđ Vd =16188 m3 + 7296 m3 ≈ 23484 m3 Thể tích chứa nước tối đa hồ sinh hoc thiết kế cho GĐ-2 Vd ≈ 23484m3  (1) bể hồ Earotank có kích thước 30,0m X 20,0m sau 4,50m với taluy vát tỷ lệ 1:1.50 Mực nước thiết kế dự định cho bể hồ Earothank 3,60m (+17.500m) từ đáy hồ với cốt trung bình đáy +13.50m theo cốt VN-2000  23 X 13 X 3,3 ≈ 990 m3 Thể tích chứa nước tối đa hồ Earotank thiết kế cho GĐ-1 Vd ≈ 990m3 Phân + nước thải phát sinh từ chuồng nuôi Mương BTCT (B=0,6m; H=0,8m)  Quy trình xử lý nước thải giai đoạn - Phân khô đưa nhà chứa phân Bơm nước thải từ hố ga máy tách phân Dịch phân Hầm Biogas Khí gas - Đun nấu - Thắp sáng phủ bạt HDPE Bùn cặn Ủ, khử trùng (V = 16.534,5 m33) Hồ chứa nước sinh học Phân bón cho cỏ - Đèn sưởi Tưới nước cho đồng cỏ, Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tưcây vấn xanh, thiết kế vệ côngsinh nghiệp dân dụng (IDCo) chuồng trại Trang 28 Thuyết minh Thiết kế thi cơng : Trung tâm trang trại chăn ni sữa chất lượng cao - gđ Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Trang 29 Thuyết minh Thiết kế thi công : Trung tâm trang trại chăn ni sữa chất lượng cao - gđ Nước thải phân từ máy tách phân dẫn hầm biogas để xử lý Tại đây, chất hữu có nước thải bị phân hủy hầm Biogas tạo thành bùn Sau đó, nước thải từ hầm biogas dẫn sang hồ sinh học  Khí sinh học sinh lên phía hầm có hàm lượng khí mê tan sử dụng làm khí đốt để đun nấu sưởi ấm  Bùn sinh hầm Biogas nạo hút định kỳ, đem ủ để làm phân bón cho  trồng  Cơ chế hoạt động hầm Bioga phủ bạt HDPE Nước thải sau xử lý qua hầm biogas dẫn hồ sinh học Các hồ sinh học có nhiệm vụ chứa xử lý nước thải  Các kim loại nặng, hàm lượng Nito Photpho nước thải qua hồ sinh học xử lý nhờ động vật thủy sinh bèo, ốc, cá Đồng thời chất cặn bẩn có nước thải lắng xuống đáy hồ   Nước thải sau ao sinh học đạt theo tiêu chuẩn sau QCVN 40:2011/BTNMT (Cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp  QCVN 39:2011/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước dùng cho tưới tiêu  QCVN 01-39:2011/ BNNPTNT -Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vệ sinh nước dùng chăn nuôi  Cuối cùng, nước thải dùng để tưới cho đồng cỏ Trong giai đoạn trang trại vào hoạt động phần lớn lượng nước ao sinh học tái sử dụng bơm nước tưới cỏ (khu trồng cỏ gần khu vực trang trại) Ngoài ra, nước sử dụng cho vệ sinh chuồng trại tưới xanh, tưới đường khu vực trang trại  Sân đường: 2.1.1 Quy mô– tiêu chuẩn kỹ thuật tuyến đường Tuyến đường thiết kế theo loại nội với tiểu chuẩn sau: Trang trại thiết kế theo cấp quản lý : cấp IV, cấp kỹ thuật 40 – TCXDVN 104 : 2007 "Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế " đường phố thị thứ yếu qui mô tiêu chuẩn tuyến đường khu quy hoạch duyệt Các tiêu thiết kế chủ yếu lựa chọn sau :   Loại đường : Đường nội  Cấp kỹ thuật : 20  Tải trọng trục xe thiết kế : H=12tấn Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Trang 30 Thuyết minh Thiết kế thi công : Trung tâm trang trại chăn ni sữa chất lượng cao - gđ  Kết cấu mặt đường : Bêtông Xi Măng Các thông số kỹ thuật yêu cầu:  Tốc độ tính tốn : 20km/giờ  Độ dốc dọc tối thiểu  Độ dốc dọc tối đa : 0,0% : 6,0%  Độ dốc ngang mặt đường : 2,0%  Độ dốc siêu cao lớn : 6,0% 2.1.2 Thiết kế bình đồ Về tim tuyến đường hệ thống giao thông bám sát theo hoạch duyệt   tim quy Bán kính cong vỉa R = 12- 20m 2.1.3 Trắc dọc  Các điều kiện khống chế cao độ thiết kế đường sau :  Đảm bảo đấu nối cao độ đường khu vực  Đảm bảo theo cao độ thiết kế tối thiểu :  Cao độ tối thiểu hxd ≥24.80m  Độ dốc, cao độ tuyến đảm bảo cho việc thoát nước 2.1.4 Thiết kế đường  Mặt đường bù vênh đất, đắp đến cao trình thiết kế lu lèn đạt k > 0.98 Nền đường sau thi cơng xong đạt kích thước hình học, cao độ, độ chặt, mái dốc taluy theo yêu cầu thiết kế  Tất đường trang trại dụng KCAD loại 2, riêng đường A3, A4 sử dụng kết cấu áo đường loại  2.1.5 Kết cấu áo đường  Kết cấu áo đường loại I  Tấm bê tông xi măng M300, dày 20cm  Láng nhựa lớp tiêu chuẩn 1,2kg/m2  Cấp phối đá dăm loại I, gia cố xi măng 5% độ chặt K98, dày 20cm  Lớp đất chọn lọc dày 30cm, K=0.98  Nền đường đầm chặt k >0.93 dày 50cm Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Trang 31 Thuyết minh Thiết kế thi công : Trung tâm trang trại chăn ni sữa chất lượng cao - gđ  Đất đầm chặt  Kết cấu áo đường loại II  Tấm bê tông xi măng M300, dày 18cm  Lớp giấy dầu  Cấp phối đá dăm loại I dày 20cm  Nền đường đầm chặt k >0.93 dày 50cm,  Đất đầm chặt Cảnh quang – xanh: 1.1 Bố trí Cây xanh Trên sở nguyên lý chung thiết kế trồng đường phố công viên dự án, việc chọn loài giống cần xem xét đến yếu tố sinh lý, sinh thái trồng Trên quan điểm đó, số tiêu chí đề nghị để chọn loại trồng sau:   Cây có tán đẹp, hoa trái có màu sắc xinh tươi  Dây leo có tán đẹp, hoa có màu sắc sinh tươi  Hoa, lá, trái, mùi, nhựa khơng gây độc hại  Khơng có hệ thống rễ ăn ngang, lồi lõm làm hư hại mặt đường nhà cửa cơng trình, dễ đổ ngã  Thân cành nhánh khơng thuộc loại dòn dễ gãy, trái khơng to, dễ gây nguy hiểm cho người đường, không thu hút ruồi muỗi  Lá thường xanh, không thuộc chủng loại rụng tồn phần, kích thước khơng nên nhỏ (sẽ gây khó khăn cho việc vệ sinh thị)  Cây (hoặc dây leo) có khả thích nghi, có thể thích nghi phát triển tốt môi trường bị ô nhiễm, đất đai nghèo dưỡng chất, chu trình nước rối loạn thị  Tăng trưởng không nhanh không chậm  Trên thực tế có chủng loại thỏa mãn tất yếu tố việc chọn chủng loại trồng đường phố có tính tương đối Trong dự án chọn loại sau để trồng Cây me tây:  Họ thực vật: Fabaceae (họ Đậu)  Tên phổ thông: Me tây (Cây Còng, Muồng Tím, Cây mưa, Muồng ngủ)  Tên khoa học: Samanea saman  Chiều cao: 3,5-4 m Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Trang 32 Thuyết minh Thiết kế thi công : Trung tâm trang trại chăn ni sữa chất lượng cao - gđ  Đường kính thân: 8-10 cm  Thân, tán , lá: Cây me tây gỗ cực lớn, cao từ 15-25 m, điều kiện thích hợp có thể cao đến 50m, gốc có bạnh vè lớn Đường kính thân tán lớn, có tán rộng đến 30m Tán rậm rạp, ln xanh có hình mâm xơi hay hình dù Vỏ màu nâu đen Lá kép lông chim hai lần chẵn, mang từ 6-16 cặp nhỏ, ngủ trước mặt trời lặn trời vần vũ chuyển mưa nên có tên mưa  Hoa, quả, hạt: Cụm hoa đầu, hoa nhỏ có năm cánh dính màu hồng tím nhạt, nở bung đẹp thơm Quả đậu, dẹp, không nứt, màu đà đen, dài 10-20 cm Hạt 10 – 15 có cơm dính  Đặc điểm sinh lý, sinh thái: Tốc độ sinh trưởng: nhanh Phù hợp với: điều kiện khí hậu thời tiết, từ vùng biển khắc nghiệt vùng trung du, đồi núi Phù hợp với đa số loại đất, có khả chịu hạn cao Lượng mưa thích ứng từ 600-3000 mm Cây lim xẹt:  Họ đậu  Tên phổ thông: lim xẹt  Tên khoa học: Peltophorum pterocarpum  Thân, tán, lá: Cây gỗ có thể cao 10-25m, thân màu xám trắng, tán rộng 10-15m  Lá kép long chim hai lần, có cuống chung dài 25-30cm mang đến 10 đôi cấp  Hoa chùm tụ tán đầu cành có long màu hoe đỏ nhung dài 20-40cm, hoa nhỏ 2cm có năm cánh màu vàng  Đặc điểm sinh lý, sinh thái: Tốc độ sinh trưởng nhanh, ưa sáng đất giàu dinh dưỡng thoát nước tốt không cần cắt tỉa thường xuyên Cây viết:  Họ thực vật: Sapotaceae (Sến)  Tên phổ thông: Viết, Sến xanh, Sến Cát  Tên khoa học: Mimusops elengi L  Thân, tán, lá: Cây Viết thuộc loài thực vật thân gỗ trung bình, cao từ 10-20m, thân có nhựa mủ trắng, cành nhánh nhiều tán sum suê Cây Viết có đơn, mép nguyên mọc cách Lá có phiến khơng lơng, cứng dài 12cm, rộng 6cm với màu xanh đậm láng bóng mặt trên, nhạt màu mặt  Hoa hạt: Cây Viết có hoa màu trắng mọc nách lá, hoa có hương thơm thoang thoảng Qủa Viết thuộc dạng mọng hình trứng dài khoảng 2cm mang hạt dẹt bên Qủa có màu xanh bóng, chín chuyển sang màu cam, thịt có thể ăn Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Trang 33 Thuyết minh Thiết kế thi công : Trung tâm trang trại chăn ni sữa chất lượng cao - gđ  Đặc điểm sinh lý, sinh thái: Cây Viết thường nhân giống từ hạt, với sức nảy mầm mạnh hạt Viết có thể tạo khỏe mạnh vườn ươm, sau ni dưỡng tốt đem trồng ngồi cơng trình tạo cảnh quan xanh mát Cây Viết thích đất ẩm, lồi ưa sáng tồn phần nên tránh trồng bóng râm để Viết phát triển tán tốt, khỏe, dáng đẹp  Một số loại khác:  Ngồi sử dụng loại khác trồng khuôn viên xanh dải phân cách đường : Hồng lộc, cỏ gừng,  vỉa gốc  Theo mẫu định hình Sở giao thơng Vận tải thành phố Hồ Chí Minh ban hành, kích thước bồn 1,3x1,3m vị trí khơng vướng lối vào cơng trình thực kết nối bồn nhằm tăng mảng xanh tăng lượng nước cung cấp cho đường phố  Tất bồn sau hoàn tất trồng lát gạch gốc trồng cỏ gừng cỏ đậu phụng Hệ thống phòng cháy chữa cháy 1.2 Các tiêu chuẩn, quy phạm PCCC áp dụng tham khảo thiết kế: QCVN 06 - 2010/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn cháy cho nhà cơng trình  TCVN 2622 – 1995: Phòng cháy chống cháy cho tòa nhà, trụ sở cơng trình - u cầu thiết kế  TCVN 5760 – 1993: Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt sử dụng   TCVN 4513 – 1988: Cấp nước bên – Yêu cầu thiết kế  TCXDVN 33 – 2006: Cấp nước mạng lưới bên – Yêu cầu thiết kế  TCVN 3254 – 1989: An toàn cháy – Yêu cầu chữa cháy  TCVN 6100 – 1996: PCCC – Chất chữa cháy CO2  TCVN 6102 – 1996: PCCC – Chất chữa cháy bột  TCVN 7026 – 2013: Chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay - Tính năng, cấu tạo  TCVN 7336 – 2003: Hệ thống sprinkler tự động Yêu cầu thiết kế lắp đặt TCVN 3890: 2009: Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà cơng trình – Trang bị bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng   TCVN 5738-2001: Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật  TCVN 9888:2013: Bảo vệ chống sét Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Trang 34 Thuyết minh Thiết kế thi công : Trung tâm trang trại chăn nuôi sữa chất lượng cao - gđ TCVN 9358: 2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho cơng trình cơng nghiệp - u cầu chung  TCVN 9385: 2012 Chống sét cho cơng trình xây dựng- Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra bảo trì hệ thống   TCVN 7568:2013: Hệ thống báo cháy 1.3 Yêu cầu độ tin cậy tính hiệu thiết bị, phương tiện trình thiết kế: Việc đầu tư lắp đặt hạng mục báo cháy tự động, PCCC & chống sét cho cơng trình khơng có nghĩa vấn đề ngăn ngừa cố cháy, nổ phạm vi cơng trình giải Trong q trình sử dụng có thể có trục trặc định Vì vậy, yêu cầu đặt phát kịp thời để có thể cứu chữa hiệu đám cháy Mức độ an toàn PCCC cơng trình phụ thuộc nhiều vào độ tin cậy thiết bị, phương tiện báo cháy chữa cháy Ngồi ra, thiết bị phải đáp ứng yêu cầu khác như: Độ bền, độ ổn định phải thuận tiện, dễ sử dụng, …  Hệ thống PCCC phải đảm bảo tình trạng hoạt động bình thường, đáp ứng yêu cầu đảm bảo cơng tác an tồn PCCC cho cơng trình suốt thời gian hoạt động khu nhà Những trục trặc từ chối hoạt động hệ thống phép xảy giới hạn cho phép  Đảm bảo số lượng chủng loại phương tiện, thiết bị PCCC phải tính tốn cụ thể dựa tiêu chuẩn, quy phạm đặc điểm mục tiêu bảo vệ kết hợp với thông số kỹ thuật, tính tác dụng phương tiện PCCC sử dụng  Do đặc điểm, tính chất cơng trình tồn hệ thống PCCC thiết kế tự động hóa mức tương đối cao Phải có liên kết báo cháy chữa cháy Tuy nhiên yếu tố người quan trọng định tới tồn q trình PCCC  1.4 Phương án thiết kế hệ thống chữa cháy: 4.1.2 Phương tiện, trang thiết bị PCCC chỗ (ban đầu): Phương tiện chữa cháy ban đầu (các bình bột, bình khí chữa cháy, thang, rìu cứu hỏa,) trang bị cho khu vực tòa nhà Các phương tiện cán công nhân viên sử dụng phát cháy trước phương tiện chữa cháy khác đội chữa cháy chuyên nghiệp đến ứng cứu  Các phương tiện chữa cháy ban đầu quy định tiêu chuẩn Việt Nam công tác an toàn PCCC Số lượng chủng loại phương tiện thể dự tốn thi cơng  4.1.3 Hệ thống chữa cháy nước  Hệ thống chữa cháy cuộn vòi tự động, bao gồm:  01 Bơm chữa cháy (Động điện) Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Trang 35 Thuyết minh Thiết kế thi công : Trung tâm trang trại chăn ni sữa chất lượng cao - gđ  01 Bơm chữa cháy dự phòng (Động diesel)  01 Bơm bù áp Jockey (Động điện)  Mạng đường ống cấp nước chữa cháy vách tường tự động  Các họng nước chữa cháy vách tường  Các đầu phun chữa cháy tự động sprinkler  Các trụ chữa cháy, hộp chữa cháy bên  Ngàm tiếp nước từ xe PCCC  Hệ thống van & tủ điều khiển việc chữa cháy  Bể chứa nước chữa cháy 4.1.4 Nguyên lý làm việc hệ thống bơm chữa cháy cuộn vòi tự động: Hệ thống bao gồm mạng đường ống ln trì áp lực nước 4.0kg/cm2 Tại vị trí thích hợp mà đường ống qua bố trí họng cấp nước, họng phun cố định, trụ cấp nước, …  Bình thường bơm Jockey ln đảm bảo áp lực nước đường ống từ 4.0 đến 5.0 kg/cm2 Nếu áp lực nước giảm xuống 3.5 kg/cm2 (Do hao hụt tự nhiên, rò rỉ, hay người sử dụng, …), bơm Jockey tự động chạy để tăng áp lực nước đường ống lên đủ 4.0 kg/cm2 bơm Jockey tự ngừng hoạt động  Trong trường hợp có cháy mở nước chữa cháy áp lực ống giảm xuống nhanh Bơm Jockey khơng đủ trì áp lực dẫn đến áp lực nước tụt xuống mức 3.0 kg/cm2 , lúc máy bơm chữa cháy tự động chạy cung cấp nước cho yêu cầu chữa cháy  Khi áp lực nước đường ống tiếp tục xuống 2.0 kg/cm2 lý bơm chữa cháy dự phòng tự động chạy (Một bơm bị cố khơng sử dụng nhu cầu cần thiết phục vụ chữa cháy có thể chạy đồng thời với máy bơm chữa cháy chính)  Việc tắt bơm chữa cháy dự phòng phải nhân viên thực tay sau dập tắt xong đám cháy  4.1.5 Hệ thống chữa cháy họng nước vách tường: Theo thiết kế xây dựng, cứ vào TCVN 2622 – 1995, ta bố trí họng nước vách tường phù hợp  Đối với khu vực nhà vắt sữa kho rơm : Tại vị trí họng nước vách tường bố trí hộp tơn sơn đỏ cửa kính bên gồm có: cuộn vòi DN50 dài 20m, 02 lăng phun B13 02 họng chờ B nối vào hệ thống cấp nước chữa cháy nhà Các họng nước đảm bảo vị trí nhà có thể sử dụng 02 họng chữa cháy  Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Trang 36 Thuyết minh Thiết kế thi công : Trung tâm trang trại chăn ni sữa chất lượng cao - gđ  Các họng chờ đặt cách sàn nhà 1,25m theo quy định 4.1.6 Hệ thống chữa cháy bên ngoài: Theo thiết kế xây dựng, cứ vào TCVN 2622 – 1995, ta bố trí trụ chữa cháy hộp chữa cháy bên khu vực ngã ngã đường nội Mỗi trụ chữa cháy cách khoảng 80 - 150m  4.1.7 Hệ thống chữa cháy tự động đầu phun sprinkler: Theo thiết kế xây dựng, cứ vào TCVN 7336 – 2003 ta bố trí đầu phun sprinkler khắp vị trí nhà kho (xem vẽ thiết kế) Khoảng cách đầu phun sprinkler 3.5m Mỗi đầu phun phụ trách 12m2, áp lực tối thiểu đầu phun 1bar  4.1.8 Bể chứa nước chữa cháy:  Bể chứa nước: bể cấp nước chữa cháy lấy từ nguồn nước ngầm trang trại Căn cứ vào u cầu xây dựng cơng trình, ta thấy vị trí xuất đám cháy tính khu vực nhà kho vị trí bất lợi Giả sử cố cháy xảy vị trí hệ thống 02 họng nước chữa cháy vách tường trụ chữa cháy, đầu phun chữa cháy srinkler tự động hoạt động   Như ta tính lưu lượng dung tích nước cần thiết:  Với họng nước vách tường cấp nước nhà sử dụng cuộn vòi D50 với lăng B13 có lưu lượng tối thiểu cần cho họng 2.5 (l/s) Như tổng lưu lượng yêu cầu là: x 2.5 = (l/s) Theo u cầu tính tốn lượng nước dùng cho chữa cháy thấp phải đảm bảo chữa cháy liên tục Vvt = (l/s) x 3600 (s) = 18 m3 Lượng nước 54 (m3)  Với trụ nước chữa cháy bên ngồi dựa vào khối tích & kết cấu nhà mục đích sử dụng nhà, tra bảng TCVN 2622 – 1995 ta suy lưu lượng chữa cháy bên 15 (l/s) Theo u cầu tính tốn lượng nước dùng cho chữa cháy thấp phải đảm bảo chữa cháy liên tục Vtcc = 10 (l/s) x 3600 (s) = 36 (m3) Lượng nước 108(m3)  Với hệ thống chữa cháy tự động: cứ vào TCVN 7336 – 2003 dựa vào diện tích nhà kho mục đích sử dụng nhà kho thấy cơng trình thuộc nhóm III nguy cháy trung bình, tra bảng ta được:  Cường độ phun đầu phun sprinkler 0.3 (l/s/m2)  Diện tích bảo vệ đầu phun sprinkler 12 m2 lưu lượng chữa cháy tối thiểu đầu phun sprinkler là: qsp = 0.3 (l/s/ m2) * 12 (m2) = 3.6 (l/s) Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Trang 37 Thuyết minh Thiết kế thi công : Trung tâm trang trại chăn ni sữa chất lượng cao - gđ  Diện tích tính toán 360 m2  Thời gian chữa cháy 60 phút lượng nước dùng cho hệ thống chữa cháy tự động phải đảm bảo chữa cháy liên tục là: Vtđ = 0.3 (l/s/m2) x 360 (m2) x 3600= 388.8 (m3)  Như vậy, lượng nước cần cho hệ thống chữa cháy là: Vcc = 54 +108 + 388.8 = 550 (m3) 4.1.9 Tính tốn lựa chọn bơm chữa cháy cuộn vòi , bên ngồi tự động :  Dựa vào lưu lượng chữa cháy vách tường bên ngồi & đầu phun sprinkler bơm chữa cháy tối thiểu phải đạt lưu lượng là: Qb = 5+10+108 = 443 (m3/h) = 123 (l/s)  Tính toán áp lực máy bơm: áp lực đầu phun chữa cháy tự động tối thiểu bar tương đương 10 m H2O Vị trí đầu phun sprinkler nằm xa cao so với bể nước chữa cháy 7m  Áp lực máy bơm Hb: Hb xác định theo công thức: Hb = Hh + Hd + Hdđ + Hcb (m)  Hh: chiều cao hút nước bơm (chiều cao hình học từ mực nước thấp bể chứa nước đến trục máy bơm)  Hd: chiều cao đẩy nước (chiều cao hình học từ trục bơm đến đầu phun sprinkler xa cộng với áp lực hoạt động cần thiết đầu phun đó)  Hdđ: tổn thất dọc đường ống hút ống đẩy phụ thuộc vào chiều dài ống hút ống đẩy, vận tốc chảy ống, vật liệu ống pm = 6.05 (Q’/C)1.85 *105/D4.87 = 0.003 (bar/m) Trong đó: pm: độ ma sát (bar/m) Q’: lưu lượng đoạn ống (lít/phút) C: hệ số ma sát với hệ số ma sát C = 110: ống sắt tráng kẽm D: đường kính ống 250(mm)  Chiều dài đọan ống từ hệ thống bơm đến vị trí khu vực cháy xa 550m => tổn thất đường dài là: Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Trang 38 Thuyết minh Thiết kế thi công : Trung tâm trang trại chăn ni sữa chất lượng cao - gđ Hdd = Hf-L = Lpm =550 * 0.003 = 1.65 (bar) = 16.5(m)  Hcb: tổn thất áp lực cục qua phụ tùng thiết bị ống hút ống đẩy  Trong hệ thống ống cấp nước chữa cháy Hcb = 30% Hdd = 4.95 (m) => Hb = Hh + Hd + Hdđ + Hcb = + (5 + 10) + 16.5 + 4.95 = 39.45 (m)  Lưu lượng : Q  123 (l/s)  Áp suất : H  39.45 m Vậy hệ thống bơm cấp nước chữa cháy là: bơm chữa cháy động điện Q = 123 (l/s), H = 40m bơm chữa cháy dự phòng động diezel Q = 123 (l/s), H = 40m bơm bù áp Jockey động điện Q = 36 m3/h, H = 50m 4.1.10 Hệ thống báo cháy:  Hệ thống báo cháy cơng trình thiết kế hệ thống báo cháy tự động loại thông thường kết hợp với hệ thống báo cháy địa Trong hạng mục cơng trình sử dụng tủ báo cháy đặt hạng mục, từ hạng mục liên kết đến tủ báo cháy đặt nhà bảo vệ  Hệ thống báo cháy tự động hoạt động liên tục, tín hiệu báo cháy tin cậy xác cung cấp từ đầu báo cháy tủ báo cháy Tủ báo cháy trung tâm cấp điện nguồn, có nguồn từ ắc quy dự phòng thời gian tối thiểu 12 cho thiết bị chế độ thường trực có cháy  Khu vực kho lắp đặt đầu dò khói tia chiếu, hộp nút nhấn, chng báo, đèn báo cháy lắp đặt vị trí hiểm, vị trí dễ quan sát nhằm thuận tiện việc thao tác có cháy nổ xảy Các đầu báo cháy kết nối với tủ báo cháy đặt hạng mục  Cáp tín hiệu loại cáp chống cháy luồn vào ống trung tâm báo cháy trung tâm, phần ống chôn ngầm (nếu có) chơn sâu cách mặt 0,8 mét  Hệ thống báo cháy thiết kế tuân theo TCVN 7568:2013: Hệ thống báo cháy, TCVN 5738:2001: Hệ thống báo cháy tự động – yêu cầu kỹ thuật 4.1.11 Hệ thống chiếu sáng cố:  Chiếu sáng cố nhằm đảm bảo cho việc di tản người khỏi vùng có cố trường hợp hệ thống chiếu sáng bình thường khơng thể hoạt động  Hệ thống chiếu sáng khẩn cấp đèn hiệu lối thoát phải tự động sáng lên điện  Chiếu sáng cố bao gồm: đèn dẫn hướng ra, lối thoát hiểm gần đèn chiếu sáng khẩn cấp Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Trang 39 Thuyết minh Thiết kế thi công : Trung tâm trang trại chăn ni sữa chất lượng cao - gđ  Các đèn dẫn thoát hiểm khẩn cấp bố trí vị trí hiểm, lối vào, vị trí dễ quan sát nhằm thuận tiện việc di chuyển nhanh chóng có cố xảy  Đèn dẫn thoát hiểm khẩn cấp có nguồn điện dự phòng đảm bảo thời gian hoạt động tối thiểu có cố  Hệ thống chiếu sáng cố thiết kế tuân theo TCVN 3890: 2009: Phương tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà cơng trình – Trang bị bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng 4.1.12 Hệ thống chống sét:  Tồn cơng trình bảo vệ kim thu sét (loại kim chống sét tiên đạo, chống sét đánh trực tiếp), kim đặt mái nhà xưởng gắn trụ STK cao 5m so với mái, bán kính bảo vệ cấp 3, R= 107m  Bán kính bảo vệ kim thu sét tính tốn sau:  Dựa vào bán kính bảo vệ diện tích cần bảo vệ cơng trình ta tính số kim thu sét cần bảo vệc cho tồn cơng trình 08 kim thu sét có đường kính bảo vệ  Kim thu sét nối với hệ thống tiếp địa để tản sét cáp đồng trần 70mm2 Hệ thống tản sét cho kim thu sét gồm hệ thống cọc đồng đóng sâu cách mặt đất 25m cọc tiếp địa loại cọc mạ đồng có chiều dài 2,4m tiết diện 16mm2, điện trở tiếp địa cho hệ thống không vượt 10 Ohm  Điện trở nối đất hệ thống kiểm tra năm vào đầu mùa mưa phải đảm bảo nhỏ 10 Ohm, không đạt phải bổ sung phụ gia 4.1.13 Nguồn điện cấp nguồn máy bơm chữa cháy  Nguồn điện cấp nguồn cho máy bơm chữa cháy động điện cấp từ nguồn độc lập Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Trang 40 Thuyết minh Thiết kế thi công : Trung tâm trang trại chăn ni sữa chất lượng cao - gđ  Cáp cấp nguồn cho bơm chữa cháy động điện cáp chống cháy luồn ống hay máng cáp 4.1.14 Kết luận  Toàn hệ thống phòng cháy chữa cháy nêu thiết kế với độ an tồn xác cao theo tiêu chuẩn PCCC hành Việt Nam có tham khảo tiêu chuẩn nước tiên tiến nhằm hạn chế mức thấp người tài sản có cháy nổ xảy ra, chúng tơi tin an toàn PCCC đảm bảo  Các thiết bị lựa chọn loại có tuổi thọ cao, tính kỹ thuật ưu việt Trong q trình thi cơng lắp đặt số vật tư, phụ kiện có thể sử dụng loại nước sản xuất nhằm giảm giá thành tăng hiệu kinh tế Kết luận : Thuyết minh thiết kế sở dựa án: “Trung tâm trang trại chăn ni sữa chất lượng cao” Cơng ty Cổ phần Tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng lập tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn quy phạm hành, đáp ứng yêu cầu giai đoạn hồ sơ thiết kế sở Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Trang 41 ... trại chăn ni bò sữa chất lượng cao - gđ Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thi t kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Trang Thuyết minh Thi t kế thi công : Trung tâm trang trại chăn ni bò sữa chất lượng... tâm trang trại chăn ni Bò sữa chất lượng cao thị trấn Thống Nhất;  Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thi t kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Trang Thuyết minh Thi t kế thi công : Trung tâm trang. .. Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn thi t kế công nghiệp dân dụng (IDCo) Trang 13 Thuyết minh Thi t kế thi công : Trung tâm trang trại chăn ni bò sữa chất lượng cao - gđ 10.2.2 Kết cấu:  Phần
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh thiết kế thi công trang trại bò sữa vinamilk, Thuyết minh thiết kế thi công trang trại bò sữa vinamilk, Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng trong thiết kế :, Giải pháp Thiết Kế, Nước thải phân: Nước phân được đưa về hố bơm phân, Trong kế hoạch xây dựng giai đoạn 2 dự án, hệ thống xử lý nước thải phân bò cho công trình các chuồng bò được đặt ở phía bắc khu đất dự án, trong vùng có địa hình thuận tiện cho công tác san lấp các hồ xử lý nước thải. Hệ thống bao gồm hồ biogas, hồ sinh , Dự vào hồ sơ ĐTM được thẩm định phê duyệt, trang 151, dung tích hệ thống xử lý nước thải phân bò cho công trình bao gồm (4) bốn cụm chuồng bò và các hạng muc phu trợ với tổng đàn 16000 con bò là, Khi áp lực nước trong đường ống tiếp tục xuống dưới 2.0 kg/cm2 do bất kỳ lý do gì thì bơm chữa cháy dự phòng được tự động chạy (Một trong các bơm chính bị sự cố không sử dụng được hoặc do nhu cầu cần thiết phục vụ chữa cháy có thể chạy đồng thời với máy b, Như vậy ta tính được lưu lượng và dung tích nước cần thiết:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay