Hướng dẫn thiết kế nhà kết cấu thép sử dụng phần mềm sap 2000 ( DESIGN GUIDE FOLLOW BMB STEEL STANDARD )

48 128 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/04/2018, 06:03

Hướng dẫn thiết kế nhà kết cấu thép sử dụng phần mềm sap 2000 ( DESIGN GUIDE FOLLOW BMB STEEL STANDARD ) Trong những năm 1980 trở lại đây, công nghệ máy tính đã có những bước phát triển mạnh mẽ, nó góp phần thúc đẩy nghiên cứu và phát triển công nghệ trên thế giới trong hầu hết các lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Trong lĩnh vực xây dựng, công nghệ máy tính cũng đã được ứng dụng rộng rãi, bao gồm các phần mềm về quản lý xây dựng, kinh tế xây dựng, phân tích nội lực kết cấu, thiết kế kết cấu thép và kết cấu bê tông cốt thép, thiết kế và thể hiện bản vẽ kỹ thuật...   BM Best Metal Buildings DESIGN GUIDE & DEPLOYMENT DRAWING FOLLOW BMB STEEL STANDARD   A DESIGN GUIDE: I HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ NHÀ THÉP SỬ DỤNG PHẦN MỀM SAP 2000 DỰNG MƠ HÌNH & GÁN TẢI TRỌNG Ở file hướng dẫn sử dụng Sap 2000 V16 để hướng dẫn thiết kế nhà xưởng  Mở Sap dựng mơ hình: - Chọn đơn vị KN-m-C Đây đơn vị chuẩn mà BMB sử dụng - Chọn khai báo hệ lưới - Xuất họp thoại click OK để bỏ qua vào phần bên chỉnh lại hệ lưới theo ý mong muốn Để khỏi khó chịu làm việc với Background màu trắng vào Options Colors -> Display để chỉnh lại màu cho hợp lý,dễ chịu làm việc (tham khảo hình)   BM Best Metal Buildings DESIGN GUIDE & DEPLOYMENT DRAWING FOLLOW BMB STEEL STANDARD    Khai báo hệ lưới: - Khai báo kích thước theo phương X Z tùy theo cơng trình Nếu cơng trình giải khung 3D cần khai báo thêm theo phương Y - Khai báo hệ lưới phụ thuộc vào chia đoạn kèo Việc chia đoạn kèo quan trọng Chia đoạn kèo phụ thuộc vào yếu tố: + Thuận lợi gia công: Đoạn kèo thường bội số 6m khổ thép BMB sử dụng 1.5m x 6m Những đoạn kèo BMB thường sử dụng 6m, 9m, 12m (nếu vận chuyển nước) , 3m (nếu nhà có cột giữa) + Đúng sơ đồ làm việc: Dạng biểu đồ moment,chuyển vị   BM Best Metal Buildings DESIGN GUIDE & DEPLOYMENT DRAWING FOLLOW BMB STEEL STANDARD   - Khi khai báo muốn Insert Row hay Delete Row vào - Chúng ta đóng cửa sổ làm việc chuyển sang mặt phẳng làm việc XZ (nếu giải khung phẳng) - -  Dựng mô hình Vẽ hình dạng khung theo đường lưới tạo,vẽ thêm cột phụ để bẻ gãy đoạn kèo Thông thường vẽ kèo từ điểm đầu cột đến điểm cuối đỉnh kèo sau bẽ gãy giao điểm cột phụ Có thể vẽ tồn cơng trình vẽ ½ cơng trình vẽ đối xứng (nếu cơng trình đối xứng)   BM Best Metal Buildings DESIGN GUIDE & DEPLOYMENT DRAWING FOLLOW BMB STEEL STANDARD   - Chọn tồn (Ctrl+A) sau vào Divide Frames… để bẻ gãy giao điểm Ngoài để nối đoạn thẳng lại với vào Join Frames…   BM Best Metal Buildings DESIGN GUIDE & DEPLOYMENT DRAWING FOLLOW BMB STEEL STANDARD   - Để hiển thị nút điểm đầu cuối vào Display Options bỏ chọn Invisible - Xóa cột phụ khơng có cơng trình - Để khai báo đối xứng chọn phần đối xứng vào Edit -> Replicate (Ctrl+R)   BM Best Metal Buildings DESIGN GUIDE & DEPLOYMENT DRAWING FOLLOW BMB STEEL STANDARD   - Khai báo điều kiện chân cột : Chọn tất chân cột vào Assign -> Joint -> Restraints…để khai báo chân cột Ngàm – Khớp 1> 2> 3> 4> Ngàm chân cột Khớp ngăn cản chuyển vị đứng chuyển vị ngang Khớp ngăn cản chuyển vị đứng Nút cứng  Khai báo tải trọng: Vào Define -> Load Patterns…   BM Best Metal Buildings DESIGN GUIDE & DEPLOYMENT DRAWING FOLLOW BMB STEEL STANDARD   - Đối với tĩnh tải chọn hệ số Self Weight = (khi tính tốn kể đến trọng lượng thân) , trường hợp tải khác = Tên tải trọng phải thống giống quy chuẩn BMB xem bảng cách viết tắc tên tải trọng sau: DL AL LL WL1 WL2 WL3 WL4 WLY WLY1 WLY2 FL1 FL2 FL3 FL4 FL5 CR1 CR2 CR3 CR4 CR5 EL1 EL2 EL3 EL4 Dead Load Collateral Load Live Load Left Windload Case1 Left Windload Case2 Right Windload Case1 Right Windload Case2 Windload-Y Left Windload-Y Right Windload-Y Floor Load Floor Load Floor Load Floor Load Floor Load Crane Load Crane Load Crane Load Crane Load Crane Load Earthquake Load Earthquake Load Earthquake Load Earthquake Load   BM Best Metal Buildings DESIGN GUIDE & DEPLOYMENT DRAWING FOLLOW BMB STEEL STANDARD    Khai báo trường hợp phân tích tải trọng Vào Define -> Load Case… - Chọn khai báo trường hợp tải trọng Nonliear Static  Khai báo tổ hợp tải trọng Vào Define -> Load Combinations…   BM Best Metal Buildings DESIGN GUIDE & DEPLOYMENT DRAWING FOLLOW BMB STEEL STANDARD   - Tổ hợp tải trọng theo tiêu chuẩn ASCE 7-10 Xem thêm tiêu chuẩn COMBO COMBO COMBO COMBO COMBO COMBO COMBO COMBO COMBO COMBO 10 COMBO 11 COMBO 12 COMBO 13 - - DL + LL DL + 0.6WL1 DL + 0.6WL2 DL + 0.6WL3 DL + 0.6WL4 DL + 0.75LL + 0.45WL1 DL + 0.75LL + 0.45WL2 DL + 0.75LL + 0.45WL3 DL + 0.75LL + 0.45WL4 0.6DL + 0.6WL1 0.6DL + 0.6WL2 0.6DL + 0.6WL3 0.6DL + 0.6WL4 Ngoài cần tạo thêm tổ hợp Combo Enve (Combo Bao) để kiểm tra không xuất Combo làm thuyết minh  Gán tải trọng Chọn cấu kiện cần gán tải vào Assign -> Frame Loads -> Distributed   BM Best Metal Buildings DESIGN GUIDE & DEPLOYMENT DRAWING FOLLOW BMB STEEL STANDARD   - Gán tĩnh tải: bước cột 8m, tĩnh tải 0.1kN/m2,quy tải phần bố kèo 0.8kN/m Tương tự với hoạt tải: hoạt tải khung 0.3kN/m2,quy tải phần bố 2.4 kN/m Với tải đứng: nhập tải theo phương trọng lực (Gravity) hệ trục tọa độ tổng thể Với tải gió ý nhập gió: + Vơ cột theo phương X hệ trục tọa độ tổng thể + Vô kèo theo phương hệ trục tọa độ địa phương   BM Best Metal Buildings DESIGN GUIDE & DEPLOYMENT DRAWING FOLLOW BMB STEEL STANDARD    Xóa liệu không cần thiết file chỉnh sửa cho hình cho hợp lý để nhìn gọn gàng đẹp   BM Best Metal Buildings DESIGN GUIDE & DEPLOYMENT DRAWING FOLLOW BMB STEEL STANDARD    Số liệu đầu ( đơn vị kN-m): thao tác tương tự input  Biểu đồ Moment     Biểu đồ lực cắt Biểu đồ lực nén Chuyển vị đứng Chuyển vị ngang Chuyển vị cho phép nhà thép tiền chế tra theo bảng 1.3.1(b) trang 6, bảng 3.3 trang 331, bảng 3.5 trang 333, MBMA 2012   BM Best Metal Buildings DESIGN GUIDE & DEPLOYMENT DRAWING FOLLOW BMB STEEL STANDARD    Xuất nội lực Sap   BM Best Metal Buildings DESIGN GUIDE & DEPLOYMENT DRAWING FOLLOW BMB STEEL STANDARD    Thiết kế ( đơn vị kN.m): thao tác tương tự input  Xuất số liệu Sap KIỂM TRA VÀ CHUYỂN SANG PDF  Dùng phần mềm Adobe Acrobat Professional (chuyển PDF)  Cài phần mềm Adobe xong cách chuyển PDF nhanh  Bước 1: Ta chọn hết sheet file excel cách click chuột trái + shift chọn trang đầu trang cuối sheet Những ô không cần chuyển sang PDF ta không chọn  Bước 2: ctrl + P chọn phần mềm Adobe PDF → OK để chuyển lượt sheet excel  Bước 3: Dẫn đường chuyền đến file cần lưu đánh số trang từ ?? → ??  Tổng hợp file PDF - Chọn file PDF cần tổ hợp   BM Best Metal Buildings DESIGN GUIDE & DEPLOYMENT DRAWING FOLLOW BMB STEEL STANDARD   - Nhấp phải chọn : Combine supported files in Acrobat -Sắp xếp file theo thứ tự cách sử dụng Move up & Move down - Combine Files   BM Best Metal Buildings DESIGN GUIDE & DEPLOYMENT DRAWING FOLLOW BMB STEEL STANDARD    Đánh số trang cho file PDF Chọn công cụ Tools (bên phải) Chọn Header & Footer Add Header & Footer Trường hợp thêm trang hay xóa trang muốn đánh số trang lại sử dụng Update   BM Best Metal Buildings DESIGN GUIDE & DEPLOYMENT DRAWING FOLLOW BMB STEEL STANDARD     BM Best Metal Buildings DESIGN GUIDE & DEPLOYMENT DRAWING FOLLOW BMB STEEL STANDARD   - Chọn Page Range Options : đánh số trang bỏ trang bìa   BM Best Metal Buildings DESIGN GUIDE & DEPLOYMENT DRAWING FOLLOW BMB STEEL STANDARD    Mục lục PDF - Chọn Bookmarks - Chuột phải – Properties – Actions – Edit - Trang cần dẫn đến ( thứ tự trang theo PDF)   BM Best Metal Buildings DESIGN GUIDE & DEPLOYMENT DRAWING FOLLOW BMB STEEL STANDARD     BM Best Metal Buildings DESIGN GUIDE & DEPLOYMENT DRAWING FOLLOW BMB STEEL STANDARD   B DEPLOYMENT DRAWING: QUY ĐỊNH & TRÌNH TỰ TRIỂN KHAI BẢN VẼ TRÌNH DUYỆT QUY ĐỊNH KHỔ GIẤY     Khổ giấy A4: (297x210)mm Khổ giấy A3: (297x420)mm Khổ giấy A2: (594x420)mm Khổ giấy A1: (840x420)mm QUY ĐỊNH TEXT      Font chữ : vn-vni.shx Text style : BMB-TEXT Chiều cao chữ 500-350-250 (text height) Kiểu chữ : Viết hoa tất ghi Chữ ghi chú:    Layer: 25TEXT-BMB Height: 250 Width factor: 0.75   BM Best Metal Buildings DESIGN GUIDE & DEPLOYMENT DRAWING FOLLOW BMB STEEL STANDARD    Chữ tiêu đề nhỏ  Layer: 35TEXT-BMB  Height: 350  Width factor: 0.75  Chữ tiêu đề lớn  Layer: 50TEXT-BMB  Height: 500  Width factor: 0.75 QUY ĐỊNH KÍCH THƯỚC Ví dụ: 1-20 IN 150   BM Best Metal Buildings DESIGN GUIDE & DEPLOYMENT DRAWING FOLLOW BMB STEEL STANDARD    Text  Primary Units   BM Best Metal Buildings DESIGN GUIDE & DEPLOYMENT DRAWING FOLLOW BMB STEEL STANDARD    Fit QUY ĐỊNH NÉT IN A3 BMB 1-BMB…………………………………………0.10 2-BMB…………………………………………0.20 25TEXT-BMB…………………………………0.20 35TEXT-BMB…………………………………0.25 50TEXT-BMB…………………………………0.35 BOLT-BMB……………………………………0.10 BR-BMB …………………………………… 0.35 CLOUD-BMB………………………………….0.20 COLUMN-BMB……………………………….0.35 DIM-BMB…… ………………………………0.10 GRIDLINE-BMB………………………………0.07 HATCH-BMB………………………………….0.07 KHUNG TEN-BMB……………………………0.20 PURLIN HIDDEN-BMB………………………0.20 PURLIN-BMB…………………………………0.20 RAFTER-BMB……………………………… 0.25 ROD12-BMB……………………………….….0.10 STEEL PLATE-BMB……………………….…0.20 TOLE-BMB……………………………………0.20 TRIM-BMB……………………………………0.35   BM Best Metal Buildings DESIGN GUIDE & DEPLOYMENT DRAWING FOLLOW BMB STEEL STANDARD   TRÌNH TỰ DANH MỤC BẢN VẼ ĐIỂN HÌNH                      BÌA & KHUNG TÊN BẢN VẼ GHI CHÚ CHUNG MẶT BẰNG BU LÔNG NEO CHI TIẾT BU LÔNG NEO MẶT BẰNG TẢI TREO MẶT BẰNG TẢI SÀN MẶT BẰNG HOẠT ĐỘNG DẦM CẦU TRỤC MẶT BẰNG KẾT CẤU MÁI MẶT BẰNG JACK BEAM MẶT BẰNG SÀN MẶT BẰNG CẦU TRỤC KHUNG CHÍNH KHUNG ĐẦU HỒI MẶT ĐỨNG ĐẦU HỒI MẶT ĐỨNG TƯỜNG BÊN MẶT BẰNG MÁI CHI TIẾT DẦM CẦU TRỤC CHI TIẾT LIÊN KẾT DẦM SÀN SPANNER- CANOPY - NÓC GIÓ - BÁN MÁI CẦU THANG - THANG LEO CHI TIẾT MỐI NỐI ĐIỂN HÌNH CHI TIẾT PHỤ KIỆN (A 00/…) (AB 01/…) (AB 02/…) (S 01/…) ... tiêu chuẩn thiết kế thép mà BMB sử dụng BMB thiết kế thép theo tiêu chuẩn AISC 360-10/ASD Chọn tổ hợp để thiết kế Vào Design -> Steel Frame Design -> Select Design Combos….Khi thiết kế ý không... Người thiết kế Người kiểm  Giới thiệu (sửa tên BMB hay BMB &A)   BM Best Metal Buildings DESIGN GUIDE & DEPLOYMENT DRAWING FOLLOW BMB STEEL STANDARD     BM Best Metal Buildings DESIGN GUIDE. .. DRAWING FOLLOW BMB STEEL STANDARD    Mục lục (chỉnh tên mục lục số trang cho phù hợp)   BM Best Metal Buildings DESIGN GUIDE & DEPLOYMENT DRAWING FOLLOW BMB STEEL STANDARD    Tiêu chuẩn thiết kế
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn thiết kế nhà kết cấu thép sử dụng phần mềm sap 2000 ( DESIGN GUIDE FOLLOW BMB STEEL STANDARD ), Hướng dẫn thiết kế nhà kết cấu thép sử dụng phần mềm sap 2000 ( DESIGN GUIDE FOLLOW BMB STEEL STANDARD )

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay