Liên hệ thực tiễn công tác tổ chức bộ máy quản trị nhân lực tại công ty cổ phần sữa vinamilk

18 64 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 23:42

Trong Thời kỳ mở của nền kinh tế hiện nay, chúng ta không thể phủ nhận tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có chiến lược kinh doanh và cơ cấu tổ chức tốt sẽ giúp nó phát triển và có thể cạnh tranh được với các công ty cạnh tranh khác trong khu vực và trên thế giới.Trong những năm qua mặc dù phải cạnh tranh với các sản phẩm sữa của các đối thủ cạnh tranh, song bằng nhiều nỗ lực, Vinamilk đã duy trì vai trò chủ đạo của mình trên thị trường. Vinamilk là công ty sữa hàng đầu Việt Nam năm thứ tư liên tiếp được bình chọn đứng Top đầu trong top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Và điều đó chứng tỏ rằng doanh nghiệp đã có một cơ cấu tổ chức tốt, hiệu quả. Cũng chính vì điều này, nhóm 5 xin lựa chọn đề tài: “Liên hệ thực tiễn công tác tổ chức bộ máy quản trị nhân lực tại công ty cổ phần sữa Vinamilk” BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI  ĐỀ TÀI Liên hệ thực tiễn công tác tổ chức máy quản trị nhân lực công ty cổ phần sữa Vinamilk Giảng viên hướng dẫn : Vũ Thu Hà Nhóm thực : 07 Đề tài: Liên hệ thực tiễn công tác tổ chức máy quản trị nhân lực công ty cổ phần sữa Vinamilk Phần I: Lý chọn đề tài Lý chọn đề tài: 1.1 Trong Thời kỳ mở kinh tế nay, phủ nhận tầm quan trọng chiến lược kinh doanh cấu tổ chức doanh nghiệp Một doanh nghiệp chiến lược kinh doanh cấu tổ chức tốt giúp phát triển cạnh tranh với công ty cạnh tranh khác khu vực giới Trong năm qua phải cạnh tranh với sản phẩm sữa đối thủ cạnh tranh, song nhiều nỗ lực, Vinamilk trì vai trò chủ đạo thị trường Vinamilk công ty sữa hàng đầu Việt Nam năm thứ tư liên tiếp bình chọn đứng Top đầu top 100 nơi làm việc tốt Việt Nam Và điều chứng tỏ doanh nghiệp cấu tổ chức tốt, hiệu Cũng điều này, nhóm xin lựa chọn đề tài: “Liên hệ thực tiễn công tác tổ chức máy quản trị nhân lực công ty cổ phần sữa Vinamilk” Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng: cấu tổ chức công ty cổ phần sữa Vinamilk Phạm vi nghiên cứu: Công ty Vinamilk Việt Nam 1.2 1.3: Các mục tiêu nghiên cứu Qua lý luận nắm bắt thực tế công ty cổ phần sữa Vinamilk đề tài mục tiêu nghiên cứu sau:  Phân tích đánh giá thực trạng hiệu tổ chức máy quản trị công ty cổ phần sữa Vinamilk  Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức máy quản trị nhân lực công ty Phần II: sở lý luận tổ chức máy quản trị nhân lực tổ chức, doanh nghiệp 2.1 Khái niệm tổ chức máy quản trị nhân lực: Tổ chức máy quản trị nhân lực trình xác định công việc phải làm tực chức năng, nhiệm vụ quản trị nhân lực tổ chức/ doanh nghiệp người làm cơng việc đó, chuyển giao nhiệm vụ quyền hạn cho cá nhân trách nhiệm hồn thành nhiệm vụ, xác lập mối liên hệ tiến hành công việc 2.2 Vai trò tổ chức máy quản trị nhân lực: Thứ nhất: Tổ chức máy quản trị nhân lực giúp khẳng định phát huy vai trò chức quản trị nhân lực tổ chức, doanh nghiệp Thứ hai: Tổ chức máy quản trị nhân lực giúp tạo móng vững cho trình thực chức năng, nhiệm vụ quản trị nhân lực tổ chức, doanh nghiệp Thứ ba: Tổ chức máy quản trị nhân lực giúp nâng cao tính chuyên nghiệp cho hoạt động tổ chức, bao gồm hoạt động quản trị nhân lực hoạt động quản trị khác Thứ tư: Tổ chức máy quản trị nhân lực giúp giảm thiểu khó khăn phức tạp gặp phải trình quản trị 2.3.Chức năng,nhiệm vụ phận quản trị nhân lực 2.3.1.Chức Bộ phận quản trị nhân lực chức tham mưu, giúp việc cho ban giám đốc công tác tổ chức cán bộ, quản trị nhân lực tổ chức Cụ thể gắn với hoạt động: -Hoạch định:Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực; xây dựng sách nhân lực, kế hoạch nhân lực;… -Triển khai thực hiện: Tổ chức máy(phân công công việc), tổ chức hoạt động, thiết lập, thực hay chấm dứt hợp đồng lao động, -Kiểm soát đánh giá hoạt động quản trị nhân lực tổ chức, doanh nghiệp 2.3.2.Nhiệm vụ - Đề xuất xây dựng chiến lược nguồn nhân lực hướng tới chiến lược phát triển tổ chức, doanh nghiệp – Nghiên cứu, đề xuất xây dựng cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ đơn vị tổ chức, doanh nghiệp phù hợp với tình hình phát triển tổ chức, doanh nghiệp theo giai đoạn – Xây dựng quy hoạch phát triển nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển kế hoạch sản xuất, kinh doanh tổ chức, doanh nghiệp -Tham mưu xây dựng, ban hành sách,các quy chế, quy định, hướng dẫn giúp ban giám đốc quảncông tác tuyển dụng; bổ nhiệm, điều động, luân chuyển,miễn nhiệm; đào tạo; thi đua- khen thưởng; đánh giá thực công việc; đãi ngộ nhân lực; -Xây dựng kế hoạch chương trình quản trị nhân lực theo giai đoạn cụ thể để thực theo chiến lược, sách, quy chế quản trị nhân lực xây dựng -Triển khai thực chiến lược, sách, quy chế, quy định, kế hoạch, chương trình quản trị nhân lực xây dựng (gắn với hoạt động tuyển dụng nhân lực, bố trí sử dụng nhân lực, đào tạo phát triển nhân lực, …) – Tổ chức công tác bảo quản, cập nhật hồ sơ người lao động tổ chức,doanh nghiệp -Kiểm soát quản trị nhân lực, kịp thời đưa hành động điều chỉnh cần thiết nhằm đảm bảo thực chức phậnThực nhiệm vụ khác ban giám đốc giao theo chức phận quản trị nhân lực 2.4 Hình thức tổ chức máy quản trị nhân lực: 2.4.1 Cấu trúc giản đơn: Đặc điểm cấu trúc giản đơn máy quản trị nhân lực tổ chức theo dạng đẳng cấp trực tuyến, kênh liên hệ theo kênh đường thẳng, tính phức tạp thấp Giám đốc ( người đứng đầu tổ chức/ doanh nghiệp) trực tiếp phụ trách vấn đề quản trị nhân lực tổ chức/ doanh nghiệp Cấu trúc phù hợp với doanh nghiệp vừa nhỏ, số lượng lao động 100 người lao động Ví dụ: Mơ hình cấu trúc tổ chức máy quản trị nhân lực theo cấu trúc giản đơn • Ưu điểm cấu trúc đơn giản - Ở động nó, nhỏ tập trung hóa cao độ nên doanh nghiệp theo cấu trúc đơn giản nhanh chóng tận dụng hội thị trường - Cấu trúc với tầng nấc trung gian cho phép thông tin trực tiếp nhanh - Sự đơn giản cấu trúc cho phép loại trừ rắc rối hợp tác phậnnhân – điều thường hay xảy tổ chức phức tạp • Nhược điểm cấu trúc đơn giản - Nó mức độ thức hóa thấp nên cá nhân khơng hiểu biết cách rõ ràng trách nhiệm nghĩa vụ họ Điều thường dẫn đến xung đột nhầm lẫn tổ chức - Do thiếu quy định nên cá nhân tổ chức hành động quyền lợi cá nhân họ, từ dẫn đến suy giảm động viên thỏa mãn dẫn tới việc sử dụng khơng hiệu nguồn lực tổ chức Hơn nữa, cấu trúc đơn giản, tầng nấc trung gian tạo hội thăng tiến cho thành viên tổ chức Điều gây khó khăn tuyển mộ trì nguồn nhân lực chất lượng cao vào tổ chức 2.4.2 Cấu trúc tổ chức chức Đặc điểm tổ chức máy quản trị nhân lực chia thành mảng chức chuyên sâu khác nhau, nhân viên chuyên trách thực mảng chuyên sâu chức quản trị nhân lực Ví dụ: Mơ hình tổ chức quản trị nhân lực theo cấu trúc chức năng: • Ưu điểm cấu theo chức năng: - Phản ánh logic chức - Nhiệm vụ phân định rõ ràng - Tuân theo ngun tắc chun mơn hóa ngành nghề - Phát huy sức mạnh khả đội ngũ cán theo chức - Giảm chi phí rút ngắn thời gian đào tạo - Tạo biện pháp kiểm tra chặt chẽ cấp cao • Nhược điểm cấu quản lý theo chức năng: - Chỉ cấp quản lý cao trách nhiệm hiệu cuối toàn thể cơng ty - Qua chun mơn hóa tạo cách nhìn hẹp với cán chủ chốt - Hạn chế phát triển người quản lý chung - Gặp nhiều khó khăn cần phối hợp chức 2.4.3 Cấu trúc tổ chức hỗn hợp: Đặc điểm mơ hình cấu trúc tổ chức nayflaf máy tổ chức quản trị nhân lực phân tán theo đơn vị trực tiếp kinh doanh Tính tập trung thấp tính phức tạp cao • Ưu điểm: - Giải tình phức tạp - Cho phép chun mơn hóa số cấu trúc tổ chức - Rèn luyện kĩ tổng hợp cho nhà quản trị • Nhược điểm: - Tính tập trung thấp - Cấu trúc tổ chức phức tạp - Quyền lực trách nhiệm nhà quản trị trùng lặp - Tránh xung đột - Khó kiểm sốt 2.4.4 Cấu trúc tổ chức HRPB: Khái niệm phận HRBP Bộ phận HRBP phận nhân cần phải đứng cao hẳn lên vượt tầm đứng bên cạnh phận hoạch định chiến lược để nhìn rõ chức công ty mối liên hệ chức với tổng thể HRBP(nhân sự- đối tác chiến lược kinh doanh) nhà nhân đủ kiến thức kỹ chuyên sâu nhân đồng thơi, họ phải hiểu biết tốt hoạt động kinh doanh triển vọng kinh doanh cách gọi ngắn vỏ bọc kinh doanh • Cấu trúc mơ hình HRBP Mơ hình HRBP phận phụ trách quản trị nhân lực cấu trúc theo chiều ngang Khi phận quản trị nhân lực chie làm loại chính: phận nghiệp vụ nhân sự, trung tâm hoạt động nhân sự, HRBP • Ưu điểm: - Đãi ngộ nhân viên cao • Nhược điểm: - Doanh nghiệp lớn, chuyên nghiệp - Năng lực HRBP cao - Bộ máy cồng kềnh, chi phí cao 2.4.5 III) Thực trạng cấu tổ chức quản trị nhân lực Vinamilk: 3.1 Sơ lược công ty 3.1.1 Giới thiệu chung: Loại hình Cơng ty Cổ phần Ngành nghề Sữa chế phẩm từ sữa Thành lập 20 tháng năm 1976 Trụ sở 10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam Khu vực hoạt động Việt Nam, Châu Á-Thái Bình Dương, Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi, Bắc Mỹ Nhân viên chủ chốt Lê Thị Băng Tâm - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Dịch vụ Doanh thu Mai Kiều Liên - Tổng Giám đốc Sữa, phòng khám đa khoa, nước trái cây, đầu tư tài 46.965 tỷ đồng (2016) Lợi nhuận 9.364 tỷ đồng (2016) kinh doanh Số nhân viên 6000 (2016) Website https://www.vinamilk.com.vn/ 3.1.2 Sứ mạng tầm nhìn:  TẦM NHÌN “Trở thành biểu tượng niềm tin hàng đầu Việt Nam sản phẩm dinh dưỡng sức khỏe phục vụ sống người“  SỨ MỆNH “Vinamilk cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng chất lượng cao cấp hàng đầu trân trọng, tình u trách nhiệm cao với sống người xã hội 3.1.3) Qúa trình phất triển: Giai đoạn bao cấp 1976-1986 Giai đoạn thành lập năm 1976, Vinamilk tên gọi Công ty sữa cà phê miền nam trực thuộc Tổng cục thực phẩm Năm 1982 Công ty sữa cà phê miền nam đổi tên thành xí nghiệp liên hiệp Sữa-Cà phê-Bánh kẹo, chuyển giao cơng nghiệp thực phẩm Thời điểm xí nghiệp thêm hai nhà máy trực thuộc Nhà máy bánh kẹo Lubico Nhà máy bột dinh dưỡng Bích Chi Giai đoạn đổi 1986-2003 • Tên gọi Cơng ty sữa Việt Nam, gọi tắt Vinamilk thức từ tháng 3/1992 Cơng ty quyền quảnBộ Công nghiệp nhẹ, chuyên sản xuất chế biến sữa, sản phẩm từ sữa • Năm 1994 Vinamilk thêm nhà máy Hà Nội, tổng nhà máy trực thuộc nhằm chiếm lĩnh thị trường miền bắc • Năm 1996 Vinamilk liên doanh với Công ty Cổ phần Đông lạnh Quy Nhơn tiến tới thành lập Xí Nghiệp Liên Doanh Sữa Bình Định nhằm thâm nhập thị trường miền nam • Năm 2000 xây dựng nhà máy sữa Cần thơ Cần Thơ xí nghiệp Kho vận Hồ Chí Minh Giai đoạn cổ phần hóa từ 2003 đến • Năm 2003 Công ty sữa Việt Nam chuyển thành Công ty Cổ phần sữa Việt Nam, mã giao dịch VNM sàn giao dịch chứng khốn • Năm 2004 Vinamilk mua loại cơng ty Cổ phần sữa Sài Gòn • Năm 2005 Vinamilk mua số cổ phần lại đối tác liên doanh Nhà máy sữa Bình Định, mở cửa Nhà máy Sữa Nghệ An Tháng 8/2005 công ty liên doanh thành lập Công ty TNHH Liên Doanh SABMiller Việt Nam, tung thị trường thương hiệu Zorok vào năm 2007 • Năm 2006 niêm yết thị trường chứng khốn; mở phòng khám An Khang thành phố Hồ Chí Minh với dịch vụ tư vấn dinh dưỡng, tư vấn nhi khoa, khám sức khỏe, phụ khoa Ngồi cơng ty khởi động chương trình trại sữa • Năm 2007 Vinamilk mua cổ phần chi phối 55% Công ty sữa Lam Sơn, tiếp tục trụ sở Khu cơng nghiệp Lễ Mơn, Thanh Hóa vào thánh • Năm 2009 cơng ty tiếp tục phát triển 135 nghìn đại lý phân phối nhà máy, trang trại ni sữa hai tỉnh Nghệ An, Tuyên Quang • Năm 2010 – 2012 cơng ty rót vốn 220 triệu USD đầu tư xây dựng nhà máy sữa nước sữa bột Bình Dương • Năm 2011 cơng ty chi 30 triệu USD nhằm hoạt động nhà máy sữa Đà Nẵng Từ 2011 đến 2011: Đưa vào hoạt động nhà máy sữa Đà Nẵng với vốn đầu tư 30 triệu USD 2013: Đưa vào hoạt động nhà máy Sữa Việt Nam (Mega) khu cơng nghiệp Mỹ Phước 2, Bình Dương giai đoạn với cơng suất 400 triệu lít sữa/năm 2016: Khánh thành nhà máy Sữa Angkormilk Campuchia 2017: Khánh thành trang trại Vinamilk Organic Đà Lạt, trang trại sữa hữu Việt Nam 3.1.3 Quy mô công ty: Quy mô công ty lớn nhiều đơn chi nhánh, nhà máy, trực thuộc khắp nước  14 Nhà Máy • Nhà máy Sữa Thống Nhất • Nhà máy Sữa Trường Thọ • Nhà máy Sữa Dielac • Nhà máy Sữa Cần Thơ • Nhà máy Sữa Sài Gòn • Nhà máy Sữa Bình Định • Nhà máy Sữa Nghệ An • Nhà máy Sữa Lam Sơn • Nhà máy Sữa Tiên Sơn • Nhà máy Sữa Đà Nẵng • Nhà máy Nước Giải Khát Việt Nam • Nhà máy Sữa Bột Việt Nam • Nhà máy Sữa Việt Nam (MEGA) • Nhà máy Sữa Angkor (Angkor Dairy Products Co., Ltd - Angkormilk) Cambodia  Chi nhánh • Chi nhánh Hà Nội • Chi nhánh Đà Nẵng • Chi nhánh Cần Thơ • Văn phòng đại diện Thái Lan  Kho vận • • Xí nghiệp kho vận Hồ Chí Minh Xí nghiệp kho vận Hà Nội  cấu sản phẩm: 3.2.Hình thức tổ chức máy quản trị nhân lực công ty:  SƠ ĐỒ TỔ CHỨC Sơ đồ tổ chức Vinamilk thể cách chuyên nghiệp phân bổ phòng ban cách khoa học hợp lý, phân cấp cụ thể trách nhiệm thành viên phòng ban cơng tác điều hành cơng việc ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC GĐ KIỂM TOÁN NỘI BỘ GĐ KIỂM SOÁT NỘI BỘQUẢN LÍ RỦI RO GĐ ĐIỀU HÀNH PHÁT TRIỂN VÙNG NHIÊN LIỆU GĐ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT & PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM GĐ ĐIỀU HÀNH CHUỖI CUNG ỨNG GĐ ĐIỀU HÀNH TÀI CHÍNH H GĐ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN GĐ ĐIỀU HÀNH MARKE TING GĐ ĐIỀU HÀNH KINH DOAN H GĐ ĐIỀU HÀNH HÀNH CHÍN H NHÂN SỰ  Đánh giá cấu tỏ chức công ty • Loại hình tổ chức Nhận xét: Theo sơ đồ cơng ty Vinamilk, sơ đồ theo cấu “ Cấu trúc chức ” Bởi vì: - Mơ hình cấu trúc chức nhiều cấp quản lý( nhiều cấp thủ trưởng ) phận giúp việc cho thủ trưởng cấp trung cấp cao Theo cấu người lãnh đạo doanh nghiệp giúp sức người lãnh - - đạo chức để chuẩn bị định, hướng dẫn kiểm tra việc thực định cấu “ Cấu trúc chức năng” áp dụng phổ biến doanh nghiệp lớn vừa.Với quy mô với 6000 nhân viên ( Năm 2016), 14 nhà máy, chi nhánh kho vận chuyển lớn với sản phẩm từ sữa công nghệ cao phân phối khắp nước công ty Vinamilk doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam theo Bảng xếp hạng VNR500 năm 2015 VietNam Report Ngồi ra,mơ hình phù hợp với mơi trường kinh doanh ổn định, ngành hang đòi hỏi tính chun mơn hóa cá, địa bàn hoạt động rộng Thực chức quyền hạn Tổng giám đốc - - - - - Tổ chức thực định hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết định tất vấn đề khơng cần phải nghị hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết hợp đồng tài thương mại, tổ chức điều hành hoạt động sản xuâts kinh doanh thường nhật công ty theo thông lệ quản lí tốt Kiến nghị số lượng vị trí quản lý mà cơng ty cần th Tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị để định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao đông họ Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài sở đáp ứng yêu cầu ngân sách phù hợp Tổng giám đốc người đại diện cho công ty ủy quyền cho cán quản lý cấp cao để thực việc tuyển dụng ký kết hợp đồng lao động Điều hành công việc hàng ngày công ty theo quy định pháp luật Các phận quản lí cấp cao - Chịu trách nhiệm trước tổng giám đốc hoạt động phận Nhận chi tiêu kế hoạch công ty khai thác thực Tổ chức điều hành, thực hoàn thành kế hoạch công ty giao Quản lý điều hành đào tạo đội ngũ cán công nhân viên xây dựng hệ thống quảnThực nội quy quy chế quản lý lao động quản lý trang thiết bị tài sản công ty - Quyền ký định bổ nhiệm, bãi nhiệm, điều động nhân phận Báo cáo kết tình hình hoạt động phận cho Tổng giám đốc công ty Ban kiểm soát - Giám sát hội đồng quản trị, tổng giám đốc cán quản lý cấp cao việc quản lý điều hành công ty - Kiểm tra tính hợp lý hợp pháp tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý điều hành hoạt động kinh doanh tổ chức công tác kế tốn thống kê lập báo cáo tài - Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh báo cáo tài hàng năm tháng hàng quý công ty báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị - Khi phát thành viên hội đồng quản trị tổng giám đốc vi phạm bị nghĩa vụ người quảncông ty phải thơng báo văn với Hội đồng Quản Trị Yêu cầu người hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm giải pháp khắc phục hậu 3.3.Đánh giá cấu trúc máy QTNL cơng ty  Mơ hình cấu trúc tổ chức máy quản trị nhân lực Vinamilk theo - - “ Cấu trúc chức ”  Bộ phận quản trị nhân lực chia thành mảng chức chuyên sâu, chức quản trị nhân lực: tuyển dụng, đào tạo, công tác tiền lương, kỉ luật,…  Tính tập trung cấu trúc cao,người đứng đầu phận tồn quyền giải vấn đề liên quan đến mảng quản trị nhân lực  Theo cấu người lãnh đạo doanh nghiệp giúp sức người lãnh đạo chức để chuẩn bị định, hướng dẫn kiểm tra việc thực định • Ưu điểm: Thể phân quyền quảnnhân lực, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm phận nhân lực, ví trí tổ chức đảm bảo cho công việc thực thông suốt, tạo điều kiện cho cấp chủ động chuyên sâu vào cơng việc Cấu trúc qn triệt tồn diện nguyên tắc tập trung dân chủ Một động lực phát huy tiềm nhân tố người hoạt động đặc biệt hoạt động quản trị nhân lực - - - - Cấu trúc thu hút chun gia trình độ cao vào nghiên cứu, chuẩn bị định vấn đề liên quan đến hoạt động quản trị nhân lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm nhân viên cơng việc đồng thời giúp cho người quản lý kiểm soát hệ thống cơng ty đạt hiểu cao • Nhược điểm: thể dẫn đến hợp tác lỏng lẻo phận làm cho tính hệ thống doanh nghiệp bị suy giảm đó, tính bao qt, phối hợp phận kể phận lãnh đạo bị hạn chế nhiều, cơng ty phải đối phó với ảnh hưởng mơi trường kinh doanh từ bên ngồi Vì cấu trúc theo kiểu hướng nội, nghĩa xuất phát từ yêu cầu bên yêu cầu thị trường hay khách hàng Mặt khác, phận chuyên mơn vận động mục tiêu riêng nên ảnh hưởng khơng tốt đến vận động mục tiêu chung công ty Các phận cấu tổ chức tính chun mơn hóa cao, mà trách nhiệm quyền hạnh phải phân định rõ ràng khơng dễ xảy xu hướng lạm quyền hạn, nảy sinh mâu thuẫn chồng chéo cản trở hoạt động chung công ty Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện máy quản trị nhân lực Vinamilk: _ Tổ chức nhiều phong trào thi đua với tên gọi phần thưởng hấp dẫn, nội dung phát huy tính tự lực tự cường, đổi mới, sáng tạo cách nghĩ cách làm Điều không giúp người lao động sân chơi bổ ích mà phát huy ý tưởng mới, tạo đoàn kết, gắn tập thể hạn chế hợp tác lỏng lẻo phận _Thường xuyên tổ chức đợt tập huấn để nâng cao chuyên môn nhằm thực mục tiêu chung ngày đáp ứng tốt yêu cầu thị trường, khách hang _ Xây dựng chế độ trả lương, thưởng, bảo hiểm, trợ cấp hợp lý Vinamilk nên sách dành riêng cho lao động lành nghề, thâm niên cơng tác cơng ty Bên cạnh xây dựng hệ thống đánh giá lấy ý kiến từ người lao động, thưởng phạt rõ ràng, lắng nghe phản hồi từ nhiều phía _Chế độ phạt: ăn cắp ăn trộm tài sản công ty, khai khống, tiến hành kỷ luật trước toàn thể, quy kết trách nhiệm cá nhân _Phương pháp tác động đến người lao động: giáo dục, kinh tế, hành Liên tục nâng cao kiến thức tay nghề cho người lao động, giúp họ tiếp cận kỹ thuật mới, trang thiết bị máy móc đại, nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm cơng việc… _Đãi ngộ tinh thần: bố trí công việc phù hợp, quan tâm thường xuyên thăm hỏi động viên, sinh hoạt nghỉ mát, vui chơi, giải trí KẾT LUẬN Từ thành lập đến Vinamilk trở thành công ty hàng đầu Việt Nam chế biến cung cấp sản phẩm sữa, xếp Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam Chiến lược phát triển dài hạn Vinamilk đạt mức doanh số để trở thành 50 công ty sữa lớn giới, với mục tiêu giai đoạn 2012 - 2017 đạt mức doanh số tỷ USD Trong giai đoạn này, ba lĩnh vực quan trọng tạo đòn bẩy cho việc đạt sứ mệnh Vinamilk phát triển quản trị nguồn nhân lực chiến lược, trở thành doanh nghiệp mơi trường làm việc mà nhân viên phát huy tốt khả năng, đóng góp vào thành tựu chung trở thành doanh nghiệp hàng đầu mà nhân viên đánh giá lý tưởng để làm việc Vinamilk nhận thức rõ tầm quan trọng việc phát triển nhân viên vấn đề xây dựng môi trường làm việc hiệu tích cực Vì thế, Vinamilk dành phần ngân sách không nhỏ cho hoạt động đào tạo nhân viên thường niên thơng qua chương trình đào tạo nội bên ngồi Cơng ty mong muốn tạo hội điều kiện tốt cho nhân viên nâng cao kiến thức, phát triển thân đồng thời đóng góp cho phát triển doanh nghiệp cộng đồng Quản trị nguồn nhân lực lĩnh vực phức tạp khó khăn Quản trị nguồn nhân lực vừa khoa học vừa nghệ thuật Vinamilk quan tâm tới công tác QTNNL xác định nguồn nhân lực giỏi lợi cạnh tranh hàng đầu Đó nguyên nhân quan trọng làm cho Công ty trở thành Công ty sữa hàng đầu Việt Nam ... giá thực trạng hiệu tổ chức máy quản trị công ty cổ phần sữa Vinamilk  Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức máy quản trị nhân lực công ty Phần II: Cơ sở lý luận tổ chức máy quản trị nhân. .. nhân lực tổ chức, doanh nghiệp 2.1 Khái niệm tổ chức máy quản trị nhân lực: Tổ chức máy quản trị nhân lực q trình xác định cơng việc phải làm tực chức năng, nhiệm vụ quản trị nhân lực tổ chức/ ... trúc máy QTNL công ty  Mơ hình cấu trúc tổ chức máy quản trị nhân lực Vinamilk theo - - “ Cấu trúc chức ”  Bộ phận quản trị nhân lực chia thành mảng chức chuyên sâu, chức quản trị nhân lực:
- Xem thêm -

Xem thêm: Liên hệ thực tiễn công tác tổ chức bộ máy quản trị nhân lực tại công ty cổ phần sữa vinamilk, Liên hệ thực tiễn công tác tổ chức bộ máy quản trị nhân lực tại công ty cổ phần sữa vinamilk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay