Bài thảo luận hệ gen người

9 39 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 23:31

Đại học Sư phạm Thái Nguyên Khoa Sinh học Bài thảo luận môn Sinh học đại: Hệ gen người vấn đề giải mã hệ gen người GVHD: GS TS: Chu Hồng Mậu Người thực hiện: Nhóm Phương pháp K25A - Phạm Thái Thủy Nguyễn Mai Hương Bùi Thị Thắm Bùi Thế Cơng Ngun Thị Lan Hồng Thị Biên Thùy Nguyễn Thị Thủy I ĐẶT VẤN ĐỀ Con người đối mặt với nhiều bệnh, tật di truyền “nan y” có liên quan đến gen bệnh bạch tạng, bệnh phenylketo niệu, bệnh ung thư, bệnh Alzheimer Suy giảm nhận thức: - Trí nhớ Khả điều hành, ý Tốc độ xử lý Triệu chứng rối loạn hành vi tâm thần - Ảo giác hoang tưởng Rối loạn khí sắc, hành vi, ăn, ngủ, ham muốn Mất chức sống: - Mất kỹ hoạt động sống nâng cao Mất chức sinh hoạt chăm sóc thân I ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh biểu có mặt mảng bám amyloid betaᵦ (A) ngoại bào đám rối tơ thần kinh (NFTs ) nội Nguyên nhân bào, làm suy giảm chức tế bào thần kinh gây chết tế bào Là loại bệnh liên quan đến protein Amyloid-beta, có liên quan đến bất thường ty thể Vậy việc giải mã hệ gen người có lợi ích với điều trị bệnh Alzheimer loại bệnh khác liên quan đến gen II NỘI DUNG Mục đích giải mã hệ gen người - Xác định tất gen ADN người Giải trình tự tỉ cặp base ADN người Lưu giữ thông tin di truyền sở liệu Cải tiến cơng cụ cho phân tích liệu Chỉ vấn đề đạo đức, xã hội việc giải mã hệ gen người Dự án giải mã hệ gen người 2.1 Tiến trình thực dự án - Năm 1900: Dự án bắt đầu hướng dẫn Jame D Watson sau Francis Collins Năm 2000: Công bố phác thảo Năm 2003: Hoàn thành dự án II NỘI DUNG 2.2 Phương pháp giải mã hệ gen người Bước 1: Thu nhập mẫu máu (phụ nữ) tinh trùng (đàn ông) từ lượng lớn người cung cấp để xử lý làm nguồn ADN Bước 2: Giải trình tự gen người Phương pháp - PP1: + Bẻ gãy gen thành đoạn lớn để tạo đồ NST có độ phân giải thấp + Làm sáng tỏ trình tự ADN đoạn + Lắp ráp tạo đpạn hoàn chỉnh - PP2: + Tất ADN chia thành mẫu ngẫu nhiên + Làm Làm sáng tỏ trình tự ADN mẫu + Máy tính lắp ráp liệu tạo thành gen hồn chỉnh Bước 3: Xây dựng gen chuẩn hoàn chỉnh II NỘI DUNG 2.3 Kết dự án giải mã hệ gen người Bộ gen người gồm tỷ phân tử ADN Giải mã hầu hết gen người Chỉ có 1,1 đến 1.5% gen người dùng đề mã hóa cho protein Các trình tự lặp lại chiếm 50% gen người Phân tử ADN linh hoạt, dễ bị bẻ gãy Có sai sót ADN không sửa chữa dẫn đến ĐBG -> Xuất bệnh tật DT Và việc giải mã gen người giải mục tiêu chính: - Dựng đồ di truyền; - Dựng đồ hình thể; - Giải giải mã xác “3 tỷ phân tử ADN” Có lợi ích: - Giải thích chế xuất tính trạng bình thường bệnh lý để có chẩn đốn xác hiệu quả; - Tách dòng gen cần nghiên cứu, sửa chữa gen phục vụ cho điều trị bệnh; - Sản xuất sản phẩm từ gen phục vụ đời sống, chẩn đoán điều trị bệnh II NỘI DUNG 2.4 Đặc điểm hệ gen người - Chiều dài ADN tương đương 107,8 tỷ km - Hệ gene có khoảng 20.000 gene - Có khoảng 37 gen khác hay gọi gen ty thể: - Bộ gen người phân bố vị trí xác định gen chuỗi ADN 24 NST người (22 NST thường NST X, Y) - “Ký tự” di truyền có 3,2 tỷ cặp - Chứa ADN rác: III KẾT LUẬN - Hệ gen người gồm tỉ nucleotide mang tồn thơng tin di truyền định đến hình dáng, sức khỏe phát triển người Hệ gen chuẩn người xây dựng xong vào năm 2001 với chi phí khoảng tỉ USD tiến hành vòng 15 năm Đây coi bước đột phá khoa học quan trọng kỉ 21 - Điều quan trọng bách khoa toàn thư ADN mở lĩnh vực hiểu biết hoàn toàn chế xuất bệnh tật cách ngăn ngừa chúng Bệnh tật xuất có thay đổi vùng mã gene bị coi “đồ bỏ đi”   ... thành gen hoàn chỉnh Bước 3: Xây dựng gen chuẩn hoàn chỉnh II NỘI DUNG 2.3 Kết dự án giải mã hệ gen người Bộ gen người gồm tỷ phân tử ADN Giải mã hầu hết gen người Chỉ có 1,1 đến 1.5% gen người. .. mã hệ gen người có lợi ích với điều trị bệnh Alzheimer loại bệnh khác liên quan đến gen II NỘI DUNG Mục đích giải mã hệ gen người - Xác định tất gen ADN người Giải trình tự tỉ cặp base ADN người. .. ADN tương đương 107,8 tỷ km - Hệ gene có khoảng 20.000 gene - Có khoảng 37 gen khác hay gọi gen ty thể: - Bộ gen người phân bố vị trí xác định gen chuỗi ADN 24 NST người (22 NST thường NST X, Y)
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thảo luận hệ gen người, Bài thảo luận hệ gen người

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay