Bài dự thi dạy học theo hướng tích hợp

9 39 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 23:26

SỞ GD – ĐT QUẢNG NINH TRƯỜNG THPT BÃI CHÁY BÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC HỌ VÀ TÊN GIÁO VIÊN: PHẠM THỊ THÁI THỦY GIÁO VIÊN: SINH TỔ: HÓA – SINH – CÔNG NGHỆ TRƯỜNG: THPT BÃI CHÁY ĐIỆN THOẠI: 0982566487 EMAIL: phamthithaithuy.c3baichay@quangninh.edu.vn Hạ Long, tháng năm 2013 Phiếu mô tả dự án dự thi TÊN DỰ ÁN DẠY HỌC: Tích hợp GDMT cho học sinh trung học phổ thơng qua hoạt động giáo dục ngồi lên lớp MỤC TIÊU DẠY HỌC: 2.1 KiÕn thøc: - Giúp cho học sinh nắm kiến thức môi trường ô nhiễm môi trường 2.2 - Kỹ năng: Rốn luyn c mt s k nng hc tập sau đây:  Quan sát, phân tích tổng hợp kiến thức,  Vận dụng kiến thức vật lý, hóa học sinh học để giải vấn đề ô nhiễm môi trường - Một số kỹ sống cần hình thành:  Kỹ tìm kiếm xử lý thông tin  Kỹ giải tình thực tiễn 2.3 Thái độ: - Hình thành thái độ xu hướng hành vi vấn đề bảo vệ môi trường Đối tượng dạy học dự án - Học sinh THPT có kiến thức mơn vật lý, hóa học, sinh học hiểu biết môi trường Ý nghĩa dự án - Cung cấp số kiến thức môi trường để từ nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm vấn đề bảo vệ môi trường - Giúp học sinh tiếp cận kiến thức chủ động, sáng tạo tự giải tình xảy thực tiễn Thiết bị dạy học, học liệu - Tư liệu môi trường ô nhiễm môi trường học sinh khai thác từ Internet - Máy tính, máy chiếu máy ảnh - Bút dạ, băng dính, tờ nguồn khổ A0 Hoạt động dạy học tiến trình dạy học: Bài dạy: Mơi trường sống nhân tố sinh thái 6.1 Mục tiêu: KiÕn thøc: - Nêu khái niệm môi trường nhân tố sinh thái, ảnh hưởng nhân tố sinh thái đến đời sống sinh vật - Nêu khái niệm ô nhiễm môi trường nguyên nhõn gõy ụ nhim mụi trng Kỹ năng: - Rèn luyện số kỹ học tập sau đây:  Quan sát, phân tích tổng hợp kiến thức,  Vận dụng kiến thức vật lý, hóa học sinh học để giải vấn đề ô nhiễm môi trường - Một số kỹ sống cần hình thành:  Kỹ tìm kiếm xử lý thông tin  Kỹ giải tỡnh thc tin Thái độ: - Hỡnh thành thái độ xu hướng hành vi vấn đề bảo vệ môi trường 6.2 Nội dung: - Gồm phần sau đây: Khái niệm mơi trường nhân tố sinh thái Khái niệm ô nhiễm môi trường Tác động người đến môi trường Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường hậu - Bài giảng thiết kế gồm: 48 slide gồm slide nội dung, hình ảnh minh họa Trong đó: Từ slide thứ 23 đến slide 48 học sinh sưu tầm thiết kế để tham gia lớp học - Bài giảng thực trường THPT Bãi Cháy vào tháng 11 tham gia ngày hội Eco – 2012 6.3 Phương pháp dạy học: - Phương pháp vấn đáp - Tổ chức hoạt động nhóm - Đóng vai xử lí tình 6.4 Phương pháp kiểm tra: - Trắc nghiệm khách quan - Viết tiểu luận - Vẽ tranh làm sản phẩm, mơ hình học tập từ sản phẩm tái chế Kiểm tra đánh giá kết học tập: - Tiêu chí đánh giá: Theo điểm số + Điểm 5,6: Đạt + Điểm 7,8: Khá + Điểm 9, 10: Tốt - Kết kiểm tra: Tổng số học sinh tham gia dự án dạy học 60 + Loại tốt: 40/60 = 66.7% + Loại khá: 20/60 = 33.3% > Sau dự án học sinh có nhận thức tốt vấn đề môi trường bước đầu biết cách vận dụng kiến thức học để giải vấn đề ô nhiễm môi trường Các sản phẩm học sinh - Mơ hình: Các dụng cụ học tập hộp bút, giá sách, thước kẻ, lọ hoa, đèn….được làm từ sản phẩm tái chế bìa cát tơng, ống nhựa, chai nhựa…  Một số mơ hình học tập: Chùa cột làm từ bìa cát tơng bỏ Bản đồ Việt Nam làm từ thủy tinh đạp nhỏ cắt từ xốp Chu trình tuần hoàn nước làm từ vải mưa giấy bìa - Các hiệu tranh vẽ mơi trng Bài : Môi trờng sống nhân tố sinh thái Thi gian: 120 phỳt I Mục tiêu: KiÕn thøc: - Nêu khái niệm môi trường nhân tố sinh thái, ảnh hưởng nhân tố sinh thái đến đời sống sinh vật - Nêu khái niệm ô nhiễm môi trường nguyên nhõn gõy ụ nhim mụi trng Kỹ năng: - Rèn luyện số kỹ học tập sau đây:  Quan sát, phân tích tổng hợp kiến thức,  Vận dụng kiến thức vật lý, hóa học sinh học để giải vấn đề ô nhiễm môi trường - Một số kỹ sống cần hình thành:  Kỹ tìm kiếm xử lý thông tin  Kỹ giải cỏc tỡnh thc tin Thái độ: - Hình thành thái độ xu hướng hành vi vấn đề bảo vệ môi trường II ChuẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: - Tư liệu môi trường ô nhiễm môi trường học sinh khai thác từ Internet - Máy tính, máy chiếu máy ảnh - Bút dạ, băng dính, tờ nguồn khổ A0 III Phơng pháp dạy học: - Phng phỏp ỏp - Tổ chức hoạt động nhóm - Đóng vai xử lí tình TiÕn tr×nh GIỜ DẠY – GIÁO DC: II ổn định tổ chức: GV: Chia lp thành nhóm: KiĨm tra kiến thức: - Theo em, mơi trường sống có vai trò i sng ngi? Bài mới: Hoạt động 1: Môi trờng nhân tố sinh thái - Mục tiªu:  Nêu khái niệm mơi trường nhân tố sinh thái, ảnh hưởng nhân tố sinh thái đến đời sống sinh vật  Phân biệt loại môi trường - Nội dung: Nhân tố sinh thỏi GV: Chiếu số hình ảnh ảnh hởng yếu tố môi trờng đến SV thĨ: ánh sáng CO2, O2… TVật Nước Động vật Vi sinh vật Đất Con người  GV: Cã nh÷ng nhân tố tác động đến đời sống xanh? HS: Thảo luận trả lời GV: Hóy xp cỏc nhân tố đợc xếp vào cỏc nhóm NTST bản? HS: Thảo luận trả lêi  GV: Từ VD, nêu khái niệm: Nhân tố sinh thái gì? Kể tên nhóm NTST c bn? HS: Thảo luận trả lời GV: Nhận xét, bổ sung kết luận Khái niệm: NTST yếu tố môi trờng có ảnh hởng trực tiếp gián tiếp đến đời sống sinh vật Gồm nhóm: Nhân tố vô sinh: Nhân tố vật lí hoá học môi trờng Nhân tố hữu sinh: TV, ĐV, Con ngời, VSV Mụi trng: GV: Các nhóm NTST thuộc loại môi trờng nào? Có loại môi trờng chính? HS: Thảo luận trả lời GV: Môi trờng gì? HS: Thảo luận trả lời GV: Nhận xét, bổ sung kết luận Môi trờng nhân tố bao quanh sinh vật có tác động trực tiêp gián tiếp tới sinh vật Có loại môi trờng chủ yếu: Môi trờng nớc Môi trờng không khí Môi trờng đất Môi trờng sinh vật Hoạt động 2: tích hợp gdmt  GV: Chia lớp thành nhóm: Nhóm 1,2: Tìm hiểu tác động tích cực người tới mơi trường Nhóm 3,4: Tìm hiểu tác động tiêu cực người tới môi trường Nêu tác động người tới môi trường khổ A0 thời gian phút đại diện trình bày phút  GV: Hãy rút kết luận tác động người tới môi trường  Con người nhân tố sinh thái đặc biệt có tác động mạnh mẽ đến mơi trường  GV: Nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường? Hậu quả? Nhóm 1,2: Trình bày ngun nhân gây ô nhiễm môi trường từ tư liệu chuẩn bị sẵn Nhóm 3,4 : Trình bày hậu ô nhiễm môi trường từ tư liệu chuẩn bị sẵn Mỗi nhóm chuẩn bị phút trình bày phút GV: Chiếu phim ô nhiễm môi trường cung cấp số thông tin môi trường Hãy nêu hành vi em làm làm để bảo vệ môi trường HS: Tự phát biểu ý kiến tổng hợp  Xử lý tình huống: - TH1: Lan Hà đường học đến trường Lan nói với Hà: “Chiều hơm qua, CLB tình nguyện xanh có buổi dã ngoại thất thú vị Trong buổi dã ngoại, dọn vệ sinh bãi biển trơng xanh ven biển…” Lan hào hứng với câu chuyện mình, Hà cắt ngang: “CLB bà tồn người dở Bãi biển có cơng nhân vệ sinh dọn Việc trơng cây, có công ty công viên – xanh… Đối với thay dã ngoại, tơi nhà nghe nhạc xem tivi cho sướng Việc xã hội có người lớn lo”… Các em suy nghĩ câu nói hành động Hà? - TH2: Hùng vừa tới nhà, mẹ la lớn: Chiều nay, đâu? Hùng đáp: Con bạn trường vận động người dân khu phố không vứt rác bừa bãi bảo vệ môi trường…Mẹ Hùng phàn nàn: Trời ơi, …là Việc đâu có phải con… Nếu bạn Hùng, bạn giải thích cho mẹ nào?  Luyện tập: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm  Vẽ tranh hiệu môi trường  Kiểm tra đánh giá: Thu hoạch kiến thức - Nêu khái niệm dạng tài nguyên thiên nhiên: - Chúng ta cần làm để sử dụng tài nguyên thiên nhiên cách bền vững , vừa thoả mãn nhu cầu người để phát triển xã hội, vừa đảm bảo trì lâu dài tài nguyên cho hệ mai sau ? Thu hoạch nhận thức - Mỗi học sinh cần phải làm để góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường quản lý việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên cách bền vững ? ...Phiếu mô tả dự án dự thi TÊN DỰ ÁN DẠY HỌC: Tích hợp GDMT cho học sinh trung học phổ thơng qua hoạt động giáo dục ngồi lên lớp MỤC TIÊU DẠY HỌC: 2.1 KiÕn thøc: - Giúp cho học sinh nắm kiến... Hình thành thái độ xu hướng hành vi vấn đề bảo vệ môi trường Đối tượng dạy học dự án - Học sinh THPT có kiến thức mơn vật lý, hóa học, sinh học hiểu biết môi trường Ý nghĩa dự án - Cung cấp số... bảo vệ môi trường - Giúp học sinh tiếp cận kiến thức chủ động, sáng tạo tự giải tình xảy thực tiễn Thi t bị dạy học, học liệu - Tư liệu môi trường ô nhiễm môi trường học sinh khai thác từ Internet
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài dự thi dạy học theo hướng tích hợp, Bài dự thi dạy học theo hướng tích hợp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay