THƯ VIỆN TRƯỜNG đại học nội vụ hà nội

10 80 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 22:55

QUẢN LÝ CÁC THIẾT CHẾ VĂN HOÁ THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ NỘI YÊU CẦU TÌM HIỂU • Nhiệm vụ : Thực báo cáo tình hình hoạt động hàng năm báo cáo đột xuất có yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Bộ, ngành chủ quản • Nơi khảo sát Trường đại học Nội vụ Nội Thư viện Trường đại học Nội vụ Nội phải báo cáo với cá nhân, tổ chức ? Hiệu trưởng trường ĐHNVHN Bộ văn hoá, thể thao du lịch Thư viện ĐHNVHN Sở văn hoá, thể thao thành phố HN Bộ giáo dục đào tạo Thư viện trường Đại học Nội vụ Nội cần báo cáo 1.Thời gian định kỳ - Hàng tháng - Hàng quý - tháng đầu năm, cuối năm - Hàng năm Báo cáo đột xuất - Khi có yêu cầu Hiệu trưởng, sở văn hoá thể thao thành phố Nôi, giáo dục đạo tạo, hay văn hoá thể thao du lịch Nội dung báo cáo 3.1 Đặc điểm tình hình a Thuận lợi: • Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đầy đủ • Được quan tâm BGH, sở, ban ngành • Có đầu tư thường xun cho kho sách • Cán cơng nhân viên nhiệt tình, có trình độ, có trách nhiệm b Khó khăn • Diện tích phòng đọc hẹp • chưa có số trang thiết bị đại phục vụ cho việc bảo quản sách, tài liệu Nội dung báo cáo 3.2 Kết hoạt động thư viện • Tổ chức hoạt động : • ví dụ như: Tháng lan toả văn hố đọc 1/6 – 30/6 • Library Huha chào mừng Ngày Sách Việt Nam, ngày sách quyền giới 20/4/ 2017  Phòng Đọc Tầng nhà H Nội dung báo cáo 3.2 Kết hoạt động thư việnThư viện đưa ứng dụng vào hệ thống quản lý • Theo tìm hiểu nhóm biết Thư viện Trường ĐHNVHN áp dụng nhiều công nghệ vào hệ thống quản lý thư viện , việc áp dụng Phần mềm Dspace 4.1 việt hoá, tới nâng cấp lên Dspace 6.0 Nội dung báo cáo 3.2 Kết hoạt động thư viện • Thời gian mở cửa thư viện - từ thứ đến thứ - Từ 7h 30 đến 11h30 13h30 đến 19h • Số lượng tài liệu • So sánh với tháng trước, năm trước,… Nội dung báo cáo 3.3 Phương hướng hoạt động tới • Đúc rút kinh nghiệm, nâng cao khâu quản lí tổ chức để hoạt động thư viện đạt kết cao •      Phát huy tốt việc sử dụng tủ sách dùng chung •      Kết hợp tốt với đồn trường, khoa, CLB •     Mua bổ sung thêm sách tham khảo, sách nghiệp vụ ... • Nơi khảo sát Trường đại học Nội vụ Hà Nội Thư viện Trường đại học Nội vụ Hà Nội phải báo cáo với cá nhân, tổ chức ? Hiệu trưởng trường ĐHNVHN Bộ văn hoá, thể thao du lịch Thư viện ĐHNVHN Sở... văn hoá, thể thao thành phố HN Bộ giáo dục đào tạo Thư viện trường Đại học Nội vụ Hà Nội cần báo cáo 1.Thời gian định kỳ - Hàng tháng - Hàng quý - tháng đầu năm, cuối năm - Hàng năm Báo cáo đột... nhà H Nội dung báo cáo 3.2 Kết hoạt động thư viện • Thư viện đưa ứng dụng vào hệ thống quản lý • Theo tìm hiểu nhóm biết Thư viện Trường ĐHNVHN áp dụng nhiều công nghệ vào hệ thống quản lý thư
- Xem thêm -

Xem thêm: THƯ VIỆN TRƯỜNG đại học nội vụ hà nội, THƯ VIỆN TRƯỜNG đại học nội vụ hà nội, Thư viện trường Đại học Nội vụ Hà Nội khi nào cần báo cáo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay