Bảo tàng mỹ thuật Hà Nội

13 48 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 22:55

QUẢN LÝ CÁC THIẾT CHẾ VĂN HOÁ BẢO TÀNG MỸ THUẬT NỘI Giới thiệu Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam • Là bảo tàng có vị trí quan trọng việc lưu giữ kho tàng di sản văn hóa nghệ thuật cộng đồng dân tộc Việt Nam • toạ lạc địa 66 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, thành phố Nội • xây dựng từ thời Pháp thuộc Năm 1966 • diện tích 4737m2 với diện Các hoạt động nghiệp vụ 2.1 Nghiên cứu sưu tầm • Trong suốt 50 năm qua , bảo tàngthuật Việt Nam có nhiều cơng trình nghiên cứu mĩ thuật có giá trị • Bảo tàng tổ chức nhiều hội thảo mĩ thuật bảo tàng học • hệ thống lý thuyết tư liệu quý làm sở lý luận phục vụ hoạt động chuyên môn bảo tàng 2 Các hoạt động nghiệp vụ 2.1 Nghiên cứu sưu tầm • chọn mua tác phẩm qua triển lãm mỹ thuật toàn quốc, khu vực, tác phẩm tư nhân • Mua vật cổ thời kỳ,hiện vật thủ công mỹ nghệ truyền thống có giá trị mỹ thuật • Đi khảo sát, nghiên cứu di tích, sưu tầm tư liệu viết, phim ảnh, lập thư viện mỹ thuật Việt Nam giới phục vụ công tác nghiên cứu • Tổ chức hội nghị khoa học Bảo tàng tham gia hội thảo khoa học quan khác tổ chức • Tham gia viết nghiên cứu mỹ thuật Việt Nam cho số tạp chí 2 Các hoạt động nghiệp vụ 2.2 Giáo dục tuyên truyền • Tổ chức trưng bày thường xuyên sưu tập cố định, trưng bày chuyên đề, tổ chức triển lãm lưu động giới thiệu mỹ thuật Việt Nam tỉnh, thành phố nước Tổ chức hướng dẫn tham quan Bảo tàng cho đối tượng khác • Phối hợp với tổ chức, cá nhân nước giới thiệu mỹ thuật Việt Nam giới Bảo tàng • Gửi số vật theo chủ đề Bảo tàng trưng bày triển lãm nước Marketing Bảo tàng thông tin tuyên truyền mỹ thuật Việt Nam In ấn phẩm giới thiệu Bảo tàng, tài liệu nghiệp vụ (kỷ Các hoạt động nghiệp vụ 2.2 Giáo dục tuyên truyền • Mục đích dự án phát triển hoạt động giáo dục Bảo tàng là: • Làm giàu thêm kiến thức nhà trường thông qua hoạt động khám phá, cảm thụ trải nghiệm • Bổ sung kiến thức mỹ thuật • Tổ chức trưng bày sản phẩm nghệ thuật chọn lựa từ hoạt động giáo dục khơng gian • Kết nối hoạt động với trưng bày thường xuyên trưng bày chuyên đề 2 Các hoạt động nghiệp vụ 2.2 Giáo dục tuyên truyền • Xây dựng bước đầu triển khai đề án phát triển chương trình giáo dục nghệ thuật cho trẻ em Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Bảo tàng xây dựng đề án phát triển chương trình giáo dục nghệ thuật cho trẻ em Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với mục tiêu cụ thể là: • Phải tạo khơng gian bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam dành giêng cho trẻ em, giúp em khấm phá hiểu sâu sắc nội dung trưng bày thường xuyên trưng bày chyên đề bảo tàng, để hiểu nghệ thuật • Phải xây dựng phương pháp giáo dục đại, học mỹ thuật cách chủ động hiệu • Phải cố gắng để thu hút khách tham quan nhiều hơn, đơng hơn, có hiệu • Phải tạo khơng khí mới, gắn bảo tàng với cơng chúng, với đời sống nghệ thuật 2 Các hoạt động nghiệp vụ 2.3 bảo quản tu sửa phục chế - Thường xuyên kiểm kê, phân loại khoa học kho vật.  - Nghiên cứu phương pháp bảo quản, tu sửa phục chế vật với nhiều chất liệu khác (sơn mài, giấy, lụa, sơn dầu, gốm, )  - thành lập Trung tâm tu sửa, phục chế bảo quản tác phẩm mỹ thuật nhằm giải nghiệp vụ Bảo tàng giúp đỡ Sở Văn hóa Thơng tin thuộc tỉnh thành nước, bảo tàng khác hoạt động này.  Các hoạt động nghiệp vụ 2.3 bảo quản tu sửa phục chế 2004, Bảo tàng thực chương trình hợp tác với tổ chức ASIALINK (của Australia) tu sửa thí điểm tranh sơn dầu “Em Thúy” họa sĩ Trần Cẩn chuyên gia phục chếVăn người Úc Caroline tranh sơn dầu “Em Thúy” họa sĩ Trần Văn Cẩn Fry tiến hành phục chế Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Theo đánh giá Fry sau phục chế tranh trì tình trạng tốt khoảng 20 năm.[7] Bức tranh thức bàn giao cho Bảo tàng Mỹ thuật ngày  Các hoạt động nghiệp vụ 2.4 tài liệu hoá KH • sưu tầm, lưu giữ khối lượng gần 20.000 vật, tác phẩm mĩ thuật • Có thể coi sưu tập đày đủ nội dung đa dạng chất liệu : có giai đoạn Các hoạt động nghiệp vụ Giai đoạn 1945: 2.4 tài liệu1975 hoá KH Giai đoạn sau 1975: Một số tác phẩm sáng Giai đoạn 1925 – 1945: xu hương sáng tác lãng mạn thực :, Ra đồng ( lụa, 1940) Nguyễn Phan Chánh, Người đàn ông Việt nam đội mũ tế (đồng, 1931) Vũ Cao Đàm, , Hai thiếu nữ em bé (sơn dầu, 1944) Tơ Ngọc Vân… tác thời kì đầu cách mạng tháng : Bác Hồ làm việc Bắc Bộ phủ ( khắc gỗ, 1946) Tô Ngọc Vân, Phố Nội (sơn dầu,1946) Bùi Xuân Phái Năm 1954, sau hiệp định Giơ- ne- vơ, hòa bình lập lại miền Bắc thời kì nghệ thuật tạo hình việt nam phát triển mạnh mẽ Về tranh sơn mài: Trong lòng đất (1976) Trần Văn Cẩn, Mừng xn 81 (1981) Hồng Tích Chù, Về tranh sơn khắc: Định canh, định cư(1983-1996) Huỳnh Văn Thuận, Phong cảnh Sài Sơn (1990) Công Văn Chung … Về tranh sơn dầu: Tiếng hát mùa chiến dịch (1995) Mai Văn Hiến, Về tranh lụa: Lưới sông Hậu (1981) Phan Kế An, , Các hoạt động nghiệp vụ 2.5 chức thơng tin, giải trí thưởng thức • nghiên cứu sưu tầm lưu giữ truyền thơng điệp quan trọng tồn văn minh nhân loại thông qua di sản văn hóa mà lồi người sáng tạo • tham gia có đóng góp tích cực vào việc tổ chức sử dụng thời gian rỗi nhân dân, đáp ứng nhu cầu giải trí sau lao động căng thẳng mệt nhọc, cho phép công chúng sử dụng sản phẩm bảo tàng phương tiện nghe nhìn khác bảo tàng Các hoạt động nghiệp vụ 2.5 chức thông tin, giải trí thưởng thức • Chào Xn Đinh Dậu 2017 mừng 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm tranh ký họa màu nước chủ đề "Những nẻo đường đất nước", từ ngày 23 đến 26-1 66 Nguyễn Thái Học, Nội riển lãm gồm 100 tác phẩm nằm sưu tập Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Trong đó, có tác phẩm danh họa mỹ thuật tiếng Việt Nam Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Sáng, Nguyễn Văn Tỵ, Tạ Thúc Bình, Trần Đình Thọ, Huỳnh Văn Thuận… nổi bật vs "Sông Đông Ba - Huế" họa sĩ Nguyễn Văn Long (1941) tác phẩm gần Một tranh ký hoạ màu nước xuất triển lãm ... triển chương trình giáo dục nghệ thuật cho trẻ em Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Bảo tàng xây dựng đề án phát triển chương trình giáo dục nghệ thuật cho trẻ em Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam với mục tiêu... giới thiệu mỹ thuật Việt Nam tỉnh, thành phố nước Tổ chức hướng dẫn tham quan Bảo tàng cho đối tượng khác • Phối hợp với tổ chức, cá nhân nước giới thiệu mỹ thuật Việt Nam giới Bảo tàng • Gửi... thiệu Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam • Là bảo tàng có vị trí quan trọng việc lưu giữ kho tàng di sản văn hóa nghệ thuật cộng đồng dân tộc Việt Nam • toạ lạc địa 66 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo tàng mỹ thuật Hà Nội, Bảo tàng mỹ thuật Hà Nội, Giới thiệu về Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay