chính sách phát triển công nghiệp sáng tạo của anh

10 40 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 22:45

1 Chính sách phát triển CNST Anh 1.1 Bối cảnh • Vương quốc Anh quốc gia đầu phát triển ngành công nghiệp sáng tạo văn hố giới • nước “cơng nghiệp già cỗi” Chính sách phát triển CNST Anh 1.1 Bối cảnh Phát triển ngành công nghiệp sáng tạo hướng tất yếu Vương quốc Anh Chính sách phát triển CNST Anh 1.1 Ngành công nghiệp sáng tạo Vương quốc Anh tác động Brexit • Ngành công nghiệp sáng tạo chiếm khoảng 9% GDP Anh Quốc năm 2016, sau Brexit cho khoảng 11% số người làm việc ngành công nghiệp sáng tạo Anh cư dân Vương quốc Anh • tài trợ từ chương trình EU • việc rời khỏi EU khiến ngành cơng nghiệp nước Anh cải thiện thay đổi và khơng bị ràng buộc EU với quy tắc, quy định, trợ cấp mà phủ châu Âu áp dụng Chính sách phát triển CNST Anh 1.1 Ngành công nghiệp sáng tạo Vương quốc Anh tác động Brexit ngành công nghiệp sáng tạo rủi ro Brexit mà nước Anh phải đối mặt Anh rời khỏi thị trường chung? Có ba vấn đề tác động đến công nghiệp sáng tạo Anh cần giải đáp là: Anh Quốc khai thác tài nước ngồi cho mục đích việc làm?  Anh Quốc xuất nhiều trước Brexit, quyền tiếp cận vào thị trường EU?  Anh Quốc có quyền tiếp cận vào quỹ châu Âu? 2.Chính sách phát triển CNST Anh • Năm 1997, Thủ tướng Anh thành lập tổ chức Nhiệm vụ ohats triển ngành công nghiệp sáng tạo (Creative Industries Task Force) Tổ chức góp phần nâng cao nhận thức tiềm kinh tế ngành cơng nghiệp sáng tạo • nhiệm vụ tư vấn hoạch định sách phát triển cơng nghiệp sáng tạo đảm nhiệm Nhóm chiến lược phủ ngành cơng nghiệp sáng tạo (Ministerial Creative Industries Strategy Group) 2.Chính sách phát triển CNST AnhChính phủ Anh thành cơng việc tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy đầu tư vào ngành cơng nghiệp sáng tạo, khuyến khích ngành phát triển mạnh mẽ động • Thành lập Quỹ hỗ trợ quốc gia cho khoc học, cơng nghệ nghệ thuật (NESTA) Có nhiệm vụ “làm cho nước Anh trở nên sáng tạo hơn”, nói cách khác khuyến khích sáng tạo, giúp đỡ doanh nghiệp sáng tạo thành lập 2.Chính sách phát triển CNST AnhChính phủ Anh đặt mục tiêu, đến năm 2030, nước Anh trở thành quốc gia sáng tạo giới đầu tư cho nghiên cứu & phát triển (R&D) chiếm tỷ trọng 2,4% GDP vào năm 2027, ngang với mức trung bình nước Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế - OECD, thay cho mức 1,7% Chính phủ Anh dự tính tăng thuế dành cho nghiên cứu phát triển lên mức 12% 3 Thành tựu phát triển ngành CNST Anh • Năm 2016, đem lại 84,1 tỷ bảng Anh, số kỷ lục chiếm 5,2% GVA (tổng giá trị gia tăng) toàn kinh tế Anh • Số lượng việc làm tăng 20%, chiểm 1.9 triệu nhân công Kinh nghiệm cho Việt Nam xây dựng sách coi sản phẩm văn hóa cơng nghiệp văn hóa Việt “sức mạnh mềm” Nam mang tính tồn diện, xu hướng phát triển đồng thời đại ngày chế đầu tư vốn thỏa đáng cho ngành công nghiệp văn hóa đội ngũ nghệ sỹ, doanh nhân nhà sáng tạo nghệ thuật đào tạo tạo mơi trường sáng tạo nói chung, mơi trường sáng tạo văn hóa nói riêng ...1 Chính sách phát triển CNST Anh 1.1 Bối cảnh Phát triển ngành công nghiệp sáng tạo hướng tất yếu Vương quốc Anh Chính sách phát triển CNST Anh 1.1 Ngành công nghiệp sáng tạo Vương quốc Anh. .. khác khuyến khích sáng tạo, giúp đỡ doanh nghiệp sáng tạo thành lập 2 .Chính sách phát triển CNST Anh • Chính phủ Anh đặt mục tiêu, đến năm 2030, nước Anh trở thành quốc gia sáng tạo giới đầu tư... công nghiệp sáng tạo đảm nhiệm Nhóm chiến lược phủ ngành cơng nghiệp sáng tạo (Ministerial Creative Industries Strategy Group) 2 .Chính sách phát triển CNST Anh • Chính phủ Anh thành công việc tạo
- Xem thêm -

Xem thêm: chính sách phát triển công nghiệp sáng tạo của anh, chính sách phát triển công nghiệp sáng tạo của anh, Chính sách phát triển CNST của Anh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay