chính sách phát triển cnvh của trung quốc

14 55 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 22:45

1 Chính sách phát triển CNVH Trung Quốc 1.1 Bối cảnh A Kinh tế - Chính Trị - Trung Quốc nước xã hội chủ nghĩa - Chuyển từ kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường => Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc B Văn hoá - Gắn chặt văn hoá với ý thức hệ tư tưởng - Văn hoá yếu tố quan để xây dựng người xã hội chủ nghĩa chủ nghĩa xã hội - Nhà nước cải cách sách quản lý văn hố nhằm xây dựng “văn hoá xã hội chủ nghĩa với nét đặc trưng Trung Quốc” 2.Chính sách phát triển Cơng nghiệp văn hố Trung Quốc • Bộ Văn hố tiến hành cải cách hệ thống văn hoá để “tiếp thêm luồng sinh khí cho ngành văn hố” • Đa dạng quyền sở hữu sở văn hoá nghệ thuật, thay đổi chế lãnh đạo, quản lý, hệ thống nhân hệ thống sản phẩm dịch vụ văn hố • Ví dụ: Tinh giảm máy quản lý triển khai hệ thống thi tuyển việc làm tổ chức nghệ thuật thuộc quản lý Bộ Văn hoá 2.Chính sách phát triển Cơng nghiệp văn hố Trung Quốc • Xây dựng nhiều sách kinh tế lĩnh vực văn hố : sách thuế sách giá lĩnh vực văn hố • Thực quản lý tầm vĩ mô, Trung Quốc thực nhiều cải cách thuế hệ thống tài chính, sách miễn giảm thuế áp dụng nhiều mức thuế linh hoạt cho hoạt động sản xuất kinh doanh văn hố, áp dụng quyền trung ương địa phương Ví dụ • Mức thuế kinh doanh dịch vụ văn hoá 3% ( 5% so với hình thức kinh doanh khác) • Thuế linh hoạt từ 6-20% cho hoạt động kinh doanh giải trí với mức lợi nhuận cao khác 2.Chính sách phát triển Cơng nghiệp văn hố Trung Quốc • Năm 1993, Trung Quốc đưa chế độ miễn giảm thuế cho hoạt động liên quan đến văn hố Ví dụ • Thu nhập từ việc bán vé cho hoạt động văn hố khu di tích, bảo tàng, trung tâm văn hoá,…được miễn thuế kinh doanh Khu di tích Cố Tây An-Trung Quốc 2.Chính sách phát triển Cơng nghiệp văn hố Trung QuốcChính sách giá hàng hoá văn hoá: điều chỉnh giá cả, đảm bảo mức giá hợp lý cho sản phẩm văn hố đặc biệt Nhà nước có sách hỗ trợ giá cho sản phẩm văn hố đặc biệt Ví dụ: • Sản phẩm văn hố cho thiếu nhi cần có mức giá ữu đãi để hệ trẻ tiếp cận loại sản phẩm này, Vì Nhà nước hỗ trợ giá, để giá sản phẩm bán thị trường thấp nhất, tạo sức mua lớn thị trường độ tuổi từ 3-15 tuổi Thành tựu phát triển ngành CNVH Trung Quốc • Nhờ sách đổi mở cửa trên, ngành CNVH Trung Quốc bước phát triển mạnh mẽ, đem lại nhiều lợi ích xã hội lẫn kinh tế • Ngành cơng nghiệp xuất bản, nước có khoảng 2000 tờ báo, 8000 tạp chí, 500 nhà xuất xuất 100.000 đầu sách năm • Ngành cơng nghiệp nghe nhìn, có khoảng 300 doanh nghiệp nghe nhìn, sản xuất khoảng 200 triệu băng đĩa nghe nhìn năm Số lượng đài phát Trung Quốc 1500 số lượng đài truyền hình gần 1000 Lượng phủ sóng đài truyền hình đạt 86,2% • Các ngành cơng nghiệp văn hố sử dụng cơng nghệ đại Thành tựu phát triển ngành CNVH Trung Quốc • Các chương trình truyền thơng Trung Quốc xuất tới nước châu Á, châu Âu, Bắc Phi Bắc Mỹ • Theo UNESCO, từ năm 1998, Trung Quốc gia nhập nhóm quốc gia xuất sản phẩm văn hoá nghệ thuật hàng đầu giới • Các số liệu thống kê cho thấy, năm 2014, Trung Quốc xếp thứ hai sau Mỹ thị trường game tính quy mô doanh thu với 18 tỷ USD so với 21,3 tỷ USD Mỹ, dự đoán năm 2018, thị trường game Trung Quốc có doanh thu 32,8 tỉ USD, vươn lên vị trí số giới cung cấp game, game PC (gồm webgame game online) chiếm thị phần áp đảo Tiếp đến Mỹ với 24 tỷ USD Các vị trí Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Anh, Pháp, Brazil, Canada Mexico 4 Kinh nghiệm cho Việt Nam • Hoạt động văn hóa Việt Nam quy hoạch phát triển theo định hướng • Chúng ta phải lựa chọn lĩnh vực mạnh văn hóa, đầu tư nhiều để làm rõ “quốc tuý” trước sóng du nhập ạt văn hóa giới • Việt Nam cần có nhiều sách phát triển, chế tác sản xuất sản phẩm văn hóa chất lượng cao mang tầm cỡ quốc gia để tạo chỗ đứng vững chắc, trước hết tạo lòng tin cộng đồng Kinh nghiệm cho Việt Nam • Coi thị trường văn hóa lĩnh vực quan trọng cần quan tâm phát triển kinh tế • Việt Nam cần kết hợp hoạt động văn hóa với du lịch, đưa sản phẩm văn hóa vào danh mục sản phẩm phục vụ kinh doanh du lịch • Tăng cường sách bảo hộ sách xã hội hóa hoạt động văn hóa • ban hành nhiều chế độ ưu tiên thuế, Trung Quốc làm Kinh nghiệm cho Việt Nam • Chống độc quyền, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ • Nâng cao cơng tác đào tạo nhân lực quản lý văn hóa • Chúng ta cần có thái độ mở việc nhìn nhận giá trị văn hóa ngoại lai khả tham gia làm giàu vốn văn hóa Việt Nam 1 Một số vấn đề phát triển ngành CNVH Việt Nam • Lý luận mối quan hệ văn hóa kinh tế, có vấn đề phát triển ngành CNVH chưa theo kịp với phát triển • nhận thức lý luận thực tiễn để phát triển ngành cơng nghiệp văn hóa hạn chế • Xung đột giá trị văn hóa vốn mang tính trừu tượng, định tính với hiệu kinh tế thị trường vốn mang tính định lượng • vấn đề bình đẳng văn hóa • tính phụ thuộc gia tăng, nảy sinh hệ luỵ khơn lường văn hóa Việt Nam nên tập trung vào phân ngành ? • Theo nhóm 3, Việt Nam nên tập trung vào phân ngành bao gồm :, quảng cáo, du lịch văn hoá , vì: Vì quảng cáo du lịch ? • Lợi nhuận • Cam kết chiến lược • Kết hợp ngành với • Độc đáo • Giàu có Chính quyền Văn hố Lịch Sử Con người • Thích ứng • Đổi • Tài • Sáng tạo ... hoá khu di tích, bảo tàng, trung tâm văn hố,…được miễn thuế kinh doanh Khu di tích Cố Tây An -Trung Quốc 2 .Chính sách phát triển Cơng nghiệp văn hố Trung Quốc • Chính sách giá hàng hoá văn hoá:... mua lớn thị trường độ tuổi từ 3-15 tuổi Thành tựu phát triển ngành CNVH Trung Quốc • Nhờ sách đổi mở cửa trên, ngành CNVH Trung Quốc bước phát triển mạnh mẽ, đem lại nhiều lợi ích xã hội lẫn kinh... Thành tựu phát triển ngành CNVH Trung Quốc • Các chương trình truyền thơng Trung Quốc xuất tới nước châu Á, châu Âu, Bắc Phi Bắc Mỹ • Theo UNESCO, từ năm 1998, Trung Quốc gia nhập nhóm quốc gia
- Xem thêm -

Xem thêm: chính sách phát triển cnvh của trung quốc, chính sách phát triển cnvh của trung quốc, Chính sách phát triển Công nghiệp văn hoá của Trung Quốc, Kinh nghiệm cho Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay