CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP văn HOÁ của VƯƠNG QUỐC ANH

7 39 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 22:45

NHĨM 3: CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CƠNG NGHIỆP VĂN HỐ CỦA VƯƠNG QUỐC ANH Bối cảnh kinh tế vương quốc Anh - Vương quốc Anh quốc gia đầu phát triển ngành cơng nghiệp sáng tạo văn hố giới - Vương quốc Anh nước “công nghiệp già cỗi” quốc gia tiến hành q trình cơng nghiệp hố từ sớm - Tuần tự phát triển kinh tế Anh: kinh tế nông nghiệp => kinh tế công nghiệp => kinh tế tri thức - Hiện cấu kinh tế Anh, ngành tài chính, thương mại dịch vụ chiếm tỉ trọng đáng kể - Phát triển ngành công nghiệp sáng tạo hướng tất yếu Vương quốc Anh : + ngành cơng nghiệp sản xuất Anh đóng tàu, dệt, sản xuất máy móc khí,… khơng thể cạnh tranh với kinh tế phát triển hậu thuẫn nguồn nguyên liệu nhân lực dồi dào, giá rẻ Maylaysia, Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, … - Vì , Vương quốc Anh chuyển hướng , tập trung phát triển ngành công nghiệp sáng tạo, dựa nguồn lực tri thức tiềm sáng tạo để tạo sản phẩm dịch vụ mẻ, có giá trị gia tăng cao Đây xu hướng chung nhiều kinh tế phát triển giới - Ngành công nghiệp sáng tạo Vương quốc Anh tác động Brexit + Ngành công nghiệp sáng tạo chiếm khoảng 9% GDP Anh Quốc năm 2016 Theo McVay, người soạn thảo báo cáo phủ vấn đề hội ngành sau Brexit cho khoảng 11% số người làm việc ngành công nghiệp sáng tạo Anh cư dân Vương quốc Anh + sau Brexit Anh tài trợ từ chương trình EU 1,46 tỷ EURO năm chương trình “sáng tạo châu Âu” + Tuy nhiên, việc rời khỏi EU khiến ngành cơng nghiệp nước Anh cải thiện thay đổi khơng bị ràng buộc EU với quy tắc, quy định, trợ cấp mà phủ châu Âu áp dụng + ngành công nghiệp sáng tạo rủi ro Brexit mà nước Anh phải đối mặt Anh rời khỏi thị trường chung? Có ba vấn đề tác động đến cơng nghiệp sáng tạo Anh cần giải đáp là:    Anh Quốc khai thác tài nước ngồi cho mục đích việc làm? Anh Quốc xuất nhiều trước Brexit, quyền tiếp cận vào thị trường EU? Anh Quốc có quyền tiếp cận vào quỹ châu Âu? Chính sách phát triển cơng nghiệp sáng tạo văn hoá Vương quốc Anh - Năm 1997, Thủ tướng Anh thành lập tổ chức Nhiệm vụ ohats triển ngành công nghiệp sáng tạo (Creative Industries Task Force) Tổ chức góp phần nâng cao nhận thức tiềm kinh tế ngành công nghiệp sáng tạo - Tổ chức mở diễn đàn để trưởng ngành nhân vật hàng đầu kinh tế gặp gỡ, phân tích nhu cầu ngành công nghiệp sáng tạo phát triển sách hợp tác ngành Chính phủ để khai thác phát huy giá trị kinh tế ngành  Chính phủ Anh nhận rõ vai trò tiềm ngành công nghiệp sáng tạo thấy rõ nhu cầu hợp tác quan liên phủ, quyền doanh nghiệp Đây bước khoa học hợp lý, đảm bảo cho phát triển kinh tế - Hiện nay, nhiệm vụ tư vấn hoạch định sách phát triển công nghiệp sáng tạo đảm nhiệm Nhóm chiến lược phủ ngành cơng nghiệp sáng tạo (Ministerial Creative Industries Strategy Group) , vấn đề quan tâm - - - + Nghiên cứu ảnh hưởng Internet với hoạt động kinh doanh sáng tạo + Đánh giá lại kỹ đào tạo kỹ cho ngành công nghiệp sáng tạo + Nghiên cứu nhu cầu tài đào tạo kỹ cho ngành cơng nghiệp sáng tạo + Các phương pháp phương tiện để thúc đẩy xuất ngành công nghiệp sáng tạo vốn mạnh Anh + Nhận diện tầm quan trọng luật sở hữu trí tuệ + Phát hội phát triển ngành công nghiệp sáng tạo khu vực khắp nước Anh + Xác định quy mơ đóng góp ngành công nghiệp sáng tạo kinh tế Vương quốc Anh  Các hoạt động có nguồn gốc từ sáng tạo, kỹ tài cá nhân, có khả tạo cải việc làm thông qua việc tạo khai thác sở hữu trí tuệ Vì thế, phủ Anh tiến hành nghiên cứu nhu cầu thu thập liệu nguồn lực, sở hạ tầng, nhân lực hoạt động doanh nghiệp Chính phủ Anh thành cơng việc tạo mơi trường thuận lợi để thúc đẩy đầu tư vào ngành cơng nghiệp sáng tạo, khuyến khích ngành phát triển mạnh mẽ động Thành lập Quỹ hỗ trợ quốc gia cho khoc học, công nghệ nghệ thuật (NESTA) Có nhiệm vụ “làm cho nước Anh trở nên sáng tạo hơn”, nói cách khác khuyến khích sáng tạo, giúp đỡ doanh nghiệp sáng tạo thành lập Chương trính phát triển ngành cơng nghiệp sáng tạo phủ tập trung vào lĩnh vực then chốt sau: + Phát triển kỹ năng, cải cách giáo dục đào tạo để phát triển tư sáng tạo nhà trường, đảm bảo nguồn nhân lực tương lai có kỹ cần thiết cho ngành công nghiệp sáng tạo + Tăng cường tính cạnh tranh thực thi nghiêm luật sở hữu trí tuệ để Vương quốc Anh trở thành môi trường kinh doanh sáng tạo thuận lợi hàng đầu giới 3 + Về công nghệ tối đa hoá hội tạo nên Internet kỹ thuật số + Hỗ trợ đa dạng, giảm thiểu rào cản người sáng tạo + sở hạ tầng, hỗ trợ củng cố điều kiện đặc thù cho phát triển ngành công nghiệp sáng tạo + Khẳng định luận chứng, chứng tầm quan trọng ngành công nghiệp sáng tạo kinh tế quốc gia • Ngành cơng nghiệp sáng tạo Vương quốc Anh Anh rời khỏi EU - Chính phủ Anh đặt mục tiêu, đến năm 2030, nước Anh trở thành quốc gia sáng tạo giới đầu tư cho nghiên cứu & phát triển (R&D) chiếm tỷ trọng 2,4% GDP vào năm 2027, ngang với mức trung bình nước Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế OECD, thay cho mức 1,7% Chính phủ Anh dự tính tăng thuế dành cho nghiên cứu phát triển lên mức 12% Thành tựu phát triển ngành công nghiệp sáng tạo Anh - Số liệu thống kê năm 2016 Chính phủ Anh cơng bố rằng, ngành công nghiệp sáng tạo Anh đem lại 84,1 tỷ bảng Anh, số kỷ lục chiếm 5,2% GVA (tổng giá trị gia tăng) toàn kinh tế Anh Tăng trưởng ngành đạt 8,9% năm 2013 - 2014 so với mức tăng trưởng 4,6% tất ngành kinh tế Trong đó, ngành sản xuất phim Anh, âm nhạc, trò chơi video, đồ thủ cơng xuất ngành cơng nghiệp sáng tạo có quy mơ lớn có ảnh hưởng văn hóa mạnh mẽ Anh Đây ngành giữ vai trò dẫn đầu việc thúc đẩy phục hồi kinh tế Anh - Số lượng việc làm ngành cơng nghiệp sáng tạo nước Anh vòng năm trở lại tăng gần 20%, thu hút 1,9 triệu nhân công Ngành tạo nhiều việc làm, tăng doanh thu từ xuất sản phẩm công nghiệp sáng tạo, phát triển kinh tế địa phương thơng qua ngành, nghề điển hình nơi, tạo trung tâm văn hóa nghệ thuật thu hút khách du 4 lịch Đây xem ngành thu hút lao động nhanh nhất, đồng thời ngành thành công Anh Việc làm ngành công nghiệp sáng tạo chiếm 1/11 công ăn việc làm tốt nhất, tốc độ tăng nhanh so với tất ngành khác kinh tế nằm số nhóm ngành có khả bị cạnh tranh Kinh nghiệm cho Việt Nam Trên thực tế, Việt Nam chưa thực có cơng nghiệp văn hóa Thị trường văn hóa phẩm hình thành năm qua mang tính tự phát, manh mún, chí nói “mạnh làm” Qua nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm số quốc gia giới, điển hình Anh, thiết nghĩ để hình thành cơng nghiệp văn hóa phát triển mạnh, Việt Nam cần tính đến số giải pháp sau: - xây dựng sách cơng nghiệp văn hóa Việt Nam mang tính tồn diện, đồng bộ, xác định quan điểm, mục tiêu, chiến lược, sản phẩm rõ ràng với chế sách ưu đãi đặc biệt (nhất giai đoạn đầu) Theo đó, định sách sử dụng tài ngun văn hóa, sách thuế tài chính, sách bồi dưỡng nhân tài văn hóa nghệ thuật, sách xã hội hóa nhằm tạo mơi trường thơng thống cho phát triển cơng nghiệp văn hóa; định sách kết cấu cơng nghiệp văn hóa, sách tổ chức quản lý sách phân bố khu vực, ngành, nghề văn hóa; xây dựng hệ thống pháp lý nhằm bảo đảm thực sách cơng nghiệp văn hóa - coi sản phẩm văn hóa “sức mạnh mềm” xu hướng phát triển thời đại ngày Vì vậy, cần xác định cơng nghiệp văn hóa mục tiêu chiến lược việc xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, coi cơng cụ quảng bá văn hóa Việt Nam thị trường giới Cần phải nhận thức rằng, phát triển mạnh mẽ công nghiệp văn hóa đường hướng, đồng thời biện pháp quan trọng đẩy mạnh việc xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc, phương thức quan trọng để thỏa mãn nhu cầu văn hóa - - - ngày cao nhân dân, bên cạnh đó, phát huy lợi cạnh tranh văn hóa Việt Nam quốc tế Việt Nam cần có đội ngũ nghệ sỹ, doanh nhân nhà sáng tạo nghệ thuật đào tạo Lấy ví dụ Anh, chương trình đào tạo sáng tạo nghệ thuật đa dạng phong phú Ở cấp độ, người học dễ dàng lựa chọn khóa học nghệ thuật thiết kế cấp trung học phổ thông (GCSE), Dự bị đại học (A Level, Bằng Tú tài quốc tế); ngồi có hàng trăm khóa tập trung chun sâu vào môn nghệ thuật thiết kế với chứng nghề quốc gia (NVQ) cao đẳng quốc gia (BTEC) Ở bậc đại học, người học có khóa lấy cử nhân, đại học đại cương, nghề hướng nghiệp quốc gia (HND) nhiều cấp khác với nhiều chuyên ngành khác Đối với bậc học sau đại học Thạc sĩ (MA) Tiến sĩ (PhD) có chế đầu tư vốn thỏa đáng cho ngành cơng nghiệp văn hóa Mặc dù nguồn tài dành cho lĩnh vực văn hóa tăng lên năm, nhiên, Nhà nước đầu tư cho lĩnh vực văn hóa khơng đầu tư vào lĩnh vực sinh lời Điều đáng nói trách nhiệm quan, đơn vị ngành xây dựng kế hoạch phát triển sử dụng khoản đầu tư Nhà nước cho văn hóa có hiệu cần tạo mơi trường sáng tạo nói chung, mơi trường sáng tạo văn hóa nói riêng Theo Báo cáo Hội đồng Anh, thành phố Việt Nam có mơ hình khơng gian sáng tạo định như: The Star Centre, Work Saigon, Học viện ADC, Saigon Ourcast, Hanoi Rock City, Hầm Hành, Wuder Lab, Zone (X98), nhiên dừng lại mức nhỏ lẻ  Có thể thấy, ngành cơng nghiệp văn hóa dần xem thứ “quyền lực mềm” nhiều quốc gia Ở Việt Nam, thuật ngữ “cơng nghiệp văn hóa” chưa xác định rõ ngành cơng nghiệp mạnh, đủ để tạo dấu ấn mang thương hiệu Việt Nam Chúng ta có thị trường nội địa rộng lớn, có dân số trẻ dễ dàng tiếp cận với công nghệ cao; ngồi ra, Việt Nam có nhiều mạnh đa dạng văn hóa, cảnh quan văn hóa Việt Nam phong phú, từ hệ thống di tích, di sản thành phố động phát triển; từ thực hành văn hóa truyền thống thời trang truyền thông đương đại Phần đông người Việt Nam tự hào đặc sắc văn hóa có xu hướng mạnh mẽ giữ gìn văn hóa truyền thống Sự phong phú khác biệt vùng, miền tạo điều kiện ni dưỡng văn hóa sáng tạo Cần phải khẳng định rằng, ngành cơng nghiệp văn hóa cần khuyến khích sách Nhà nước việc xây dựng sách phù hợp, thiết lập công cụ pháp lý đắn để trở thành điểm tựa cho tăng cường đa dạng hóa nguồn lực văn hóa Để kiến tạo tảng đồng thời phát huy nguồn lực ngành cơng nghiệp văn hóa, Việt Nam cần nhận diện hội thách thức đưa giải pháp cụ thể việc phát triển ngành cơng nghiệp văn hóa Những gợi mở giúp cho Việt Nam phát huy tối đa nguồn lực xã hội để phát triển ngành cơng nghiệp văn hóa cách hiệu bền vững ... tiếp cận vào quỹ châu Âu? Chính sách phát triển cơng nghiệp sáng tạo văn hoá Vương quốc Anh - Năm 1997, Thủ tướng Anh thành lập tổ chức Nhiệm vụ ohats triển ngành công nghiệp sáng tạo (Creative... phát triển ngành công nghiệp sáng tạo + Khẳng định luận chứng, chứng tầm quan trọng ngành công nghiệp sáng tạo kinh tế quốc gia • Ngành công nghiệp sáng tạo Vương quốc Anh Anh rời khỏi EU - Chính. .. ngun văn hóa, sách thuế tài chính, sách bồi dưỡng nhân tài văn hóa nghệ thuật, sách xã hội hóa nhằm tạo mơi trường thơng thống cho phát triển cơng nghiệp văn hóa; định sách kết cấu cơng nghiệp văn
- Xem thêm -

Xem thêm: CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP văn HOÁ của VƯƠNG QUỐC ANH, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP văn HOÁ của VƯƠNG QUỐC ANH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay