CHUAN KIEN THUC KI NANG VAT LY 6789

150 37 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 22:17

LỚP A- CƠ HỌC I CHUẨN KIẾN THỨC, NĂNG CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ Đo độ dài Đo thể tích Kiến thức - Nêu số dụng cụ đo độ dài, đo thể tích với GHĐ ĐCNN chúng - Xác định GHĐ ĐCNN dụng cụ đo độ dài, đo thể tích - Xác định độ dài số tình thơng thường - Đo thể tích lượng chất lỏng Xác định thể tích vật rắn khơng thấm nước bình chia độ, bình tràn Chỉ dùng đơn vị hợp pháp Nhà nước quy định HS phải thực hành đo độ dài, thể tích theo quy trình chung phép đo, bao gồm: ước lượng cỡ giá trị cần đo; lựa chọn dụng cụ đo thích hợp; đo đọc giá trị đo quy định; tính giá trị trung bình Khối lượng lực a) Khối lượng b) Khái niệm lực c) Lực đàn hồi d) Trọng lực e) Trọng lượng riêng Khối lượng riêng Kiến thức - Nêu khối lượng vật cho biết lượng chất tạo nên vật - Nêu ví dụ tác dụng đẩy, kéo lực - Nêu ví dụ tác dụng lực làm vật biến dạng biến đổi chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hướng) - Nêu ví dụ số lực - Nêu ví dụ vật đứng yên tác dụng hai lực cân phương, chiều, độ mạnh yếu hai lực - Nhận biết lực đàn hồi lực vật bị biến dạng tác dụng lên vật làm biến dạng - So sánh độ mạnh, yếu lực dựa vào tác dụng làm biến dạng nhiều hay - Nêu đơn vị đo lực - Nêu trọng lực lực hút Trái Đất tác dụng lên vật độ lớn gọi trọng lượng 14 - Viết công thức tính trọng lượng P = 10m, nêu ý nghĩa đơn vị đo P, m - Phát biểu định nghĩa khối lượng riêng (D), trọng lượng riêng (d) viết cơng thức tính đại lượng Nêu đơn vị đo khối lượng riêng đo trọng lượng riêng - Nêu cách xác định khối lượng riêng chất - Đo khối lượng cân - Vận dụng công thức P = 10m - Đo lực lực kế - Tra bảng khối lượng riêng chất - Vận dụng công thức D = m P d = để giải tập đơn V V Ở Trung học sở, coi trọng lực gần lực hút Trái Đất chấp nhận vật Trái Đất có khối lượng 1kg có trọng lượng xấp xỉ 10N Vì P = 10m m tính kg, P tính N Bài tập đơn giản tập mà giải chúng, đòi hỏi sử dụng công thức tiến hành hay hai lập luận (suy luận) giản Máy đơn giản: mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc Kiến thức - Nêu máy đơn giản có vật dụng thiết bị thông thường - Nêu tác dụng máy đơn giản giảm lực kéo đẩy vật đổi hướng lực Nêu tác dụng ví dụ thực tế - Sử dụng máy đơn giản phù hợp trường hợp thực tế cụ thể rõ lợi ích II HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐO ĐỘ DÀI Stt Chuẩn kiến thức, Mức độ thể cụ thể Ghi 15 quy định chương chuẩn kiến thức, trình Nêu số dụng cụ [NB] Những dụng cụ đo độ dài: đo độ dài với GHĐ Thước dây, thước cuộn, thước ĐCNN chúng mét, thước kẻ Giới hạn đo thước độ dài lớn ghi thước Độ chia nhỏ thước độ dài hai vạch chia liên tiếp thước Xác định GHĐ, [VD] Xác định GHĐ, ĐCNN dụng cụ đo độ ĐCNN thước mét, thước dài dây, thước kẻ Xác định độ dài [VD] Đo độ dài bàn số tình học, kích thước sách, thông thường độ dài sân trường theo quy tắc đo Nhận biết được: - Đơn vị đo độ dài hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp Việt Nam mét, hiệu m - Đơn vị đo độ dài lớn mét kilômét (km) nhỏ mét đềximét (dm), centimét (cm), milimét (mm) 1km = 1000m 1m = 10dm 1m = 100cm Để đo độ dài nhỏ, đường kính ống trụ (ống nước, vòi máy nước) đường kính trục hay viên bi người ta cong dùng thước pame (trong thực tế, thay dùng thước kẹp người ta dùng compa để xác định khoảng cách (đường kính hay đường kính ngồi) dùng thước thẳng để đo độ dài khoảng cách * Quy tắc đo độ dài: + Ước lượng độ dài cần đo để chọn thước đo thích hợp + Đặt thước mắt nhìn cách + Đọc, ghi kết đo quy định *Lưu ý: - Nếu chọn dụng cụ đo có GHĐ nhỏ so với giá trị cần đo phải đo nhiều lần, dễ xác làm dụng cụ đo bị hỏng - Nếu chọn dụng cụ đo có ĐCNN q lớn so với giá trị cần đo không đo giá trị đo có sai số lớn, nhiều làm cho phép đo trở thành vơ nghĩa - HS biết làm tròn kết đo theo vạch chia gần với vật Điều có nghĩa phải ghi kết đo xác đến ĐCNN dụng cụ đo (chữ số cuối kết đo phải ghi theo ĐCNN dụng cụ đo: Ví dụ: Nếu dùng thước đo có ĐCNN 2cm kết đo phải bội số 2: l = 16cm; 1,6dm, 0,16m (trường hợp gần vạch 16) không ghi là: 160mm; 16,0cm 16 1m = 1000mm - Chỉ dùng đơn vị hợp pháp Nhà nước quy định ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG Chuẩn kiến thức, Mức độ thể cụ thể Stt quy định chương chuẩn kiến thức, trình Nêu số dụng cụ [NB] Những dụng cụ đo thể tích đo thể tích với GHĐ chất lỏng là: bình chia độ, ca ĐCNN chúng đong, chai, lọ, bơm tiêm có ghi sẵn dung tích Giới hạn đo bình chia độ thể tích lớn ghi bình Độ chia nhỏ bình chia độ phần thể tích bình hai vạch chia liên tiếp bình Xác định GHĐ, [VD] Xác định GHĐ, ĐCNN bình chia độ ĐCNN số bình chia độ khác phòng thí nghiệm Đo thể tích [VD] Đo thể tích lượng chất lỏng bình lượng nước bình chia độ chia độ Nhận biết được: Đơn vị đo thể tích thường dùng mét khối (m3) lít (l); 1l = 1dm3; 1ml = 1cm3 = 1cc Ghi Đối với ca đong chai lọ có ghi sẵn dung tích, có độ chi nên ĐCNN chúng GHĐ chúng: Chai bia 0,5 lít; loại ca 0,5 lít; lít; 1,5 lít Chỉ dùng đơn vị hợp pháp Nhà nước quy định Quy trình đo thể tích lượng chất lỏng bình chia độ: + Ước lượng thể tích chất lỏng cần đo; + Lựa chọn bình chia độ có GHĐ ĐCNN thích hợp; + Đổ chất lỏng vào bình; + Đặt bình chia độ thẳng đứng; 17 + Đặt mắt nhìn ngang với độ cao mực chất lỏng bình; + Đọc ghi kết đo theo vạch chia gần với mực chất lỏng; ĐO THỂ TÍCH CỦA VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC Chuẩn kiến thức, Stt quy định chương trình Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Xác định thể tích [VD] Đo thể tích vật rắn khơng thấm nước số vật rắn khơng thấm nước như: bình chia độ, bình đá, đinh ốc, khóa tràn Ghi Để đo thể tích vật rắn khơng thấm nước, dùng bình chia độ bình tràn: + Dùng bình chia độ để đo thể tích vật rắn bỏ lọt bình chia độ + Dùng bình chia độ bình tràn để đo thể tích vật rắn khơng bỏ lọt bình chia độ KHỐI LƯỢNG – ĐO KHỐI LƯỢNG Chuẩn kiến thức, Stt quy định chương trình Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Ghi Nêu khối lượng [NB] Khối lượng vật Ví dụ: Trên vỏ hộp sữa Ơng Thọ có ghi 397g, vật cho biết lượng lượng chất tạo thành vật lượng sữa chứa hộp chất tạo nên vật * Lưu ý: Khối lượng vật đại lượng vật lí đặc trưng đồng thời thuộc tính khác vật: thuộc tính "lượng chất tạo thành vật", thuộc tính "quán tính vật" thuộc tính "hấp dẫn vật" Trong vật lí lớp ta đề cập đến thuộc tính "lượng chất tạo thành vật" Đo khối lượng [VD] Sử dụng cân để biết cân Khi cho HS tìm hiểu cân GV cần hỏi HS vấn cân số vật: Sỏi cuội, khóa, 18 đinh ốc Chú ý: Nhận biết được: - Đơn vị đo khối lượng kilơgam, hiệu kg Các đơn vị khối lượng khác thường dùng gam (g), (t) - Một số loại cân thường gặp là: Cân đòn, cân đồng hồ, cân y tế đề sau: - Cách điều chỉnh số - ĐCNN cân (Đối với cân Robecvan, ĐCNN cân khối lượng cân nhỏ hộp cân) - GHĐ cân (Đối với cân Robecvan, GHĐ cân tổng khối lượng cáccquả cân hộp cân) LỰC HAI LỰC CÂN BẰNG Chuẩn kiến thức, Stt quy định chương trình Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Ghi Nêu ví dụ tác [VD] Nêu 01 ví dụ dụng đẩy, kéo lực tác dụng đẩy, 01 ví dụ tác dụng kéo lực Nhận biết được: Khi vật đẩy kéo vật kia, ta nói vật tác dụng lực lên vật Ví dụ: Gió thổi vào cánh buồm làm thuyền buồm chuyển động, gió tác dụng lực đẩy lên cánh buồm Đầu tàu kéo toa tàu chuyển động, đầu tàu tác dụng lực kéo lên toa tàu Nêu ví dụ vật đứng yên tác dụng hai lực cân phương, chiều, độ mạnh yếu hai lực + Ví dụ: Quyển sách nằm yên mặt bàn nằm ngang chịu tác dụng lực cân lực hút trái đất tác dụng lên sách có phương thẳng đứng từ xuống lực đỡ mặt bàn tác dụng lên sách có phương thẳng đứng chiều từ lên trên, hai lực có độ lớn [VD] Nêu ví dụ vật đứng yên tác dụng hai lực cân phương, chiều, độ mạnh yếu hai lực 19 Nhận biết được: Hai lực cân hai lực mạnh có phương, ngược chiều, tác dụng vào vật * Lưu ý: - Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi phương chiều lực gì? - Đối với lực cân bằng, ta đề cập đến đến cân hai lực đề cập đén trạng thái cân tĩnh cần cho HS ý vào biểu cân là: vật chịu tác dụng hai lực cân đứng yên Điều khẳng định "hai lực cân hai lực mạnh nhau: ddwwocj lấy từ kinh nghiệm sống HS mà không cần chứng minh TÌM HIỂU KẾT QUẢ TÁC DỤNG CỦA LỰC Chuẩn kiến thức, Stt quy định chương trình Nêu ví dụ tác dụng lực làm vật bị biến dạng biến đổi chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hướng) Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, [VD] Nêu 01 ví dụ tác dụng lực làm vật bị biến dạng, 01 ví dụ tác dụng lực làm biến đổi chuyển động (nhanh dần, chậm dần, đổi hướng) Nhận biết được: Lực tác dụng lên vật làm biến đổi chuyển động vật làm cho vật bị biến dạng Ghi Ví dụ: Dùng tay ép kéo lò xo, tức ta tác dụng lực vào lò xo lò xo bị biến dạng (hình dạng vật bị thay đổi so với trước bị lực tác dụng) Khi ta xe đạp, bóp phanh (tác dụng lực cản vào xe đạp) xe đạp chuyển động chậm dần dừng lại *Lưu ý: - Những biến đổi chuyển động tác dụng gây gia tốc cho vật, khơng đề cập đến khái niệm gia tốc nên ta dừng lại kết luận lực có tác dụng làm biến đổi chuyển động - Cần phát xem HS có quan niệm sai lầm lực gây chuyển động khơng Nếu có phải tìm cách sửa Phải cho 20 HS nhận thực lực không gây chuyển động mà làm biến đổi chuyển động Ngay vật đứng yên tác dụng lực vào vật làm vật chuyển động nói lực làm biến đổi chuyển động vật TRỌNG LỰC - ĐƠN VỊ LỰC Chuẩn kiến thức, Stt quy định chương trình Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Ghi Nêu trọng lực lực hút Trái Đất tác dụng lên vật độ lớn gọi trọng lượng [NB] Trọng lực lực hút Trọng lượng vật lực vật tác dụng lên giá đỡ Trái Đất tác dụng lên vật Trọng dây treo vật lực có phương thẳng đứng có chiều hướng phía Trái Đất Cường độ (độ lớn) trọng lực tác dụng lên vật gần mặt đất gọi trọng lượng vật Nêu đơn vị lực [NB] Đơn vị lực niutơn, Biết ước lượng độ lớn trọng lượng số vật thông hiệu N thường Một cân có khối lượng 0,1kg mặt đất có trọng lượng gần 1N *Lưu ý: Định nghĩa đơn vị lực hệ thống đơn vị hợp pháp Việt Nam là: " Niutơn cường độ lực tác dụng lên vật có khối lượng 1kg truyền cho vật gia tốc 1m/s2" Ở lớp 6, ta khơng đưa đơn vị nói mà thông báo đơn giản: " Đơn vị đo cường độ lực Niu tơn" LỰC ĐÀN HỒI 21 Chuẩn kiến thức, Stt quy định chương trình Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Ghi Nhận biết lực đàn [NB] Lực đàn hồi lực vật hồi lực vật bị biến bị biến dạng tác dụng lên vật làm dạng tác dụng lên vật làm biến dạng biến dạng Chỉ cần cho HS nhận biết vật đàn hồi vật lấy lại hình dạng ban đầu lực gây biến dạng đàn hồi ngừng tác dụng Cụ thể, vật đàn hồi mà ta nghiên cứu lò xo Biểu biến dạng thay đổi độ dài lò xo So sánh độ mạnh, [NB] Độ biến dạng vật đàn yếu lực đàn hồi dựa hồi lớn lực đàn hồi vào lực tác dụng làm biến lớn ngược lại dạng nhiều hay Với lò xo gia trọng giống nhau, treo vào lò xo gia trọng ta thấy lò xo giãn thêm đoạn l1, treo vào lò xo gia trọng ta thấy lò xo giãn thêm đoạn l2 = 2l1; Điều chứng tỏ độ biến dạng vật đàn hồi lớn lực đàn hồi lớn ngược lại Lưu ý: Không sâu vào khái niệm biến dạng nói chung, mà đề cập đến biến dạng lò xo Tất khái niệm như: biến dạng nhiều, biến dạng đề lấy từ biểu tượng thực tế Không yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Thế biến dạng, biến dạng nhiều, biến dạng ít? Chỉ yêu cầu HS diễn đạt cụ thể khái niệm biến dạng độ biến dạng lò xo - HS cần nắm mối quan hệ cường độ lực đàn hồi lò xo với độ biến dạng lò xo mà không cần đến kết luận cường độ lực đàn hồi tỷ lệ với độ biến dạng LỰC KẾ - PHÉP ĐO LỰC TRỌNG LƯỢNG VÀ KHỐI LƯỢNG 22 Chuẩn kiến thức, Stt quy định chương trình Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Ghi Đo lực lực kế [VD] Đo số lực Lực kế dụng cụ dùng để đo lực, có nhiều loại lực kế lực kế: Trọng lượng gia trọng, sách, lực tay tác dụng lên lò xo lực kế theo quy tắc đo Viết cơng thức tính trọng lượng P = 10m, nêu ý nghĩa đơn vị đo P, m Vận dụng công thức P = 10m [VD] Vận dụng công thức P = 10m để tính P biết m ngược lại Thơng hiểu được: Cơng thức: P = 10m; đó, m khối lượng vật, đơn vị đo kg; P trọng lượng vật, đơn vị đo N Ở THCS, coi trọng lực gần lực hút Trái Đất chấp nhận vật Trái Đất có khối lượng 1kg có trọng lượng xấp xỉ 10N P = 10m m tính kg, P tính N 10 KHỐI LƯỢNG RIÊNG TRỌNG LƯỢNG RIÊNG (lí thuyết thực hành) Chuẩn kiến thức, Stt quy định chương trình Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Ghi Phát biểu định nghĩa [NB] Khối lượng mét khối lượng riêng (D) khối chất gọi khối lượng viết cơng thức: riêng chất D m V m V Cơng thức: D  ; đó, D khối lượng riêng chất cấu tạo nên vật; m khối lượng vật; 23 f  d  d' 40 SỰ TẠO ẢNH TRÊN PHIM TRONG MÁY ẢNH ST T Chuẩn kiến thức, quy định chương trình Nêu máy ảnh dùng phim có phận vật kính, buồng tối chỗ đặt phim Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Ghi [TH] Chỉ yêu cầu nêu vật kính máy ảnh - Máy ảnh dụng cụ dùng để thu thấu kính hội tụ xét máy ảnh dùng phim ảnh vật mà ta muốn ghi lại - Mỗi máy ảnh có : + Vật kính thấu kính hội tụ + Buồng tối + Chỗ đặt phim (bộ phận hứng ảnh) - Lưu ý: Để thu ảnh rõ nét phim cần điều chỉnh khoảng cách từ vật kính đến phim - Đặc điểm ảnh phim máy ảnh ảnh thật, ngược chiều nhỏ vật 41 MẮT ST T Chuẩn kiến thức, Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến quy định Ghi thức, chương trình Nêu mắt có [NB] Mắt có phận thể thuỷ Thể thuỷ tinh thấu kính hội tụ phận thể thuỷ tinh màng lưới chất suốt mềm, dễ dàng phồng lên tinh màng lưới dẹt xuống nhờ vòng đỡ làm cho tiêu cự thay đổi Màng lưới màng đáy mắt, ảnh 149 vật thu rõ nét Nêu tương tự [TH] cấu tạo mắt - Sự tương tự cấu tạo mắt máy máy ảnh ảnh: Thể thủy tinh đóng vai trò vật kính, màng lưới đóng vai trò phận hứng ảnh Nêu mắt phải điều [TH] Khi muốn nhìn rõ vật vị trí xa, tiết muốn nhìn rõ vật gần khác mắt phải điều tiết vị trí xa, gần khác - Trong q trình điều tiết thể thuỷ tinh bị co giãn, phồng lên dẹt xuống, ảnh màng lưới rõ nét - Điểm xa mắt mà ta nhìn rõ khơng điều tiết gọi điểm cực viễn (Cv) - Điểm gần mắt mà ta nhìn rõ gọi điểm cực cận (Cc) 42 MẮT CẬN VÀ MẮT LÃO ST T Chuẩn kiến thức, Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến quy định Ghi thức, chương trình Nêu đặc điểm [TH] Khơng u cầu giải thích lí phải đeo kính để mắt cận cách sửa - Mắt cận nhìn rõ vật gần, sửa tật cận thị, lão thị khơng nhìn rõ vật xa Điểm cực viễn gần mắt bình thường - Cách khắc phục tật cận thị đeo kính cận thấu kính phân kì, có tiêu điểm trùng với điểm cực viễn mắt Nêu đặc điểm [TH] mắt lão cách sửa - Mắt lão nhìn rõ vật xa, khơng nhìn rõ vật gần Điểm cực cận 150 xa mắt bình thường - Cách khắc phục tật mắt lão đeo kính lão thấu kính hội tụ thích hợp để nhìn rõ vật gần bình thường 43 KÍNH LÚP ST T Chuẩn kiến thức, quy định chương trình Nêu kính lúp thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn dùng để quan sát vật nhỏ Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, [NB] - Kính lúp dụng cụ quang học dùng để quan sát vật nhỏ - Kính lúp thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn (dưới 10 cm) Ghi HS tìm hiểu cấu tạo, tác dụng nguyên tắc hoạt động dụng cụ việc quan sát vài kính lúp chuẩn bị sẵn HS vận dụng kiến thức có nhận thấu kính hội tụ Tuy nhiên cần lưu ý cho HS: - Kính lúp có tiêu cự ngắn - Kính lúp đặc trưng số bội giác, liên hệ với tiêu cự công thức G  25 f f đo đơn vị cm Nêu số ghi kính lúp số bội giác kính lúp dùng kính lúp có số bội giác lớn quan sát thấy ảnh lớn [TH] - Mỗi kính lúp có số bội giác (kí hiệu G) ghi số 2x, 3x, - Dùng kính lúp có số bội giác lớn để quan sát vật thấy ảnh lớn - Giữa số bội giác tiêu cự f (đo cm) kính lúp có hệ thức: G  25 f - Khi quan sát vật nhỏ qua kính lúp, phải đặt vật khoảng tiêu cự kính lúp, cho thu ảnh ảo lớn 151 vật 44 ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ ÁNH SÁNG MÀU ST T Chuẩn kiến thức, quy định chương trình Kể tên vài nguồn phát ánh sáng trắng thông thường, nguồn phát ánh sáng màu Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, [NB] - Nguồn phát ánh sáng trắng: Mặt Trời, bóng đèn dây tóc (bóng đèn pin; bóng đèn pha xe ơtơ, xe máy), lửa củi - Nguồn phát ánh sáng màu: Các đèn LED thường phát màu đỏ, màu vàng, màu lục Bút laze thường phát màu đỏ Đèn ống dùng quảng cáo thường có màu đỏ, màu vàng, màu tím, Nêu tác dụng [NB] lọc ánh sáng màu - Có thể tạo ánh sáng màu cách chiếu chùm sáng trắng qua lọc màu - Tấm lọc màu hấp thụ ánh sáng màu đó, hấp thụ hồn toàn ánh sáng khác màu Màu ánh sáng qua kính lọc màu gọi màu đơn sắc Ghi - Ví dụ : + Chiếu chùm sáng trắng qua lọc màu đỏ ánh sáng màu đỏ + Chiếu chùm sáng đỏ qua lọc màu đỏ ánh sáng màu đỏ + Chiếu chùm sáng đỏ qua lọc màu xanh khơng thấy gì, lọc màu xanh hấp thụ hồn tồn ánh sáng màu đỏ 45 SỰ PHÂN TÍCH ÁNH SÁNG TRẮNG ST Chuẩn kiến thức, Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến Ghi 152 T quy định chương trình Nêu chùm ánh sáng trắng có chứa nhiều chùm ánh sáng màu khác mơ tả cách phân tích ánh sáng trắng thành ánh sáng màu Giải thích số tượng cách nêu nguyên nhân có phân tích ánh sáng trắng thức, [TH] Một chùm sáng trắng hẹp qua Ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng lăng kính bị phân tích thành nhiều chùm đơn sắc có màu sắc biến thiên liên tục từ đỏ đến sáng màu khác nằm sát biến thiên tím liên tục từ đỏ đến tím (đỏ, da cam, vàng, lục, lam, chàm, tím) Vậy, ánh sáng trắng có chứa chùm ánh sáng màu khác [VD] - Chiếu ánh sáng trắng (ánh sáng mặt trời) vào mặt ghi đĩa CD Quan sát ánh sáng phản xạ đĩa CD, theo phương khác thấy ánh sáng màu khác - Vào đêm Trăng rằm, đặt gương phẳng đáy chậu nước Nhìn vào gương ta thấy Mặt trăng có nhiều màu khác nhau, ánh sáng Mặt Trăng bị phân tích - Khi quan sát váng dầu mỡ mặt nước, bóng bóng xà phòng hay cầu vồng, ta thấy chúng có nhiều màu sắc khác chùm ánh sáng Mặt Trời chiếu tới chúng bị phân tích thành nhiều màu khác 46 SỰ TRỘN CÁC ÁNH SÁNG MÀU ST T Chuẩn kiến thức, Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, quy định chương trình Nhận biết rằng, [NB] Ghi 153 nhiều ánh sáng màu chiếu vào chỗ ảnh trắng đồng thời vào mắt chúng trộn với cho màu khác hẳn, trộn số ánh sáng màu thích hợp với để thu ánh sáng trắng - Trộn hai hay nhiều ánh sáng màu với nhau, cách chiếu đồng thời hai hay nhiều chùm sáng màu vào vị trí ảnh màu trắng - Khi trộn hai ánh sáng màu với ánh sáng màu khác hẳn - Khi trộn ba chùm sáng màu đỏ, lục lam với cách thích hợp ánh sáng trắng - Trộn ánh sáng có màu từ đỏ đến tím với ánh sáng trắng - Lưu ý: Khi khơng có ánh sáng ta thấy tối, khơng có "ánh sáng đen" 47 MÀU SẮC CÁC VẬT DƯỚI ÁNH SÁNG TRẮNG VÀ DƯỚI ÁNH SÁNG MÀU S T T Chuẩn kiến thức, quy định chương trình Nhận biết rằng, vật tán xạ mạnh ánh sáng màu có màu tán xạ ánh sáng màu khác Vật màu trắng có khả tán xạ mạnh tất ánh sáng màu, vật có màu đen khơng có khả tán xạ ánh sáng màu Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, [TH] Dưới ánh sáng trắng, vật có màu có ánh sáng màu truyền vào mắt ta (trừ vật màu đen) Ta gọi màu vật Ví dụ: + Khi nhìn thấy vật màu đỏ, màu xanh có ánh sáng màu đỏ, ánh sáng màu xanh truyền từ vật đến mắt + Khi nhìn thấy vật màu đen khơng có ánh sáng màu truyền từ vật đến mắt Ta thấy vật màu đen có ánh sáng từ vật bên cạnh đến mắt Ghi Thực hành: Sử dụng “hộp quan sát ánh sáng tán xạ vật màu” để quan sát màu vật màu : đỏ, xanh lục đen trắng, chiếu chúng ánh sáng màu đỏ, ánh sáng trắng 154 - Các vật màu mà ta nhìn thấy khơng tự phát sáng Tuy nhiên, chúng có khả tán xạ ánh sáng (hắt lại theo phương) ánh sáng chiếu đến chúng - Vật màu trắng có khả tán xạ tất ánh sáng màu - Vật màu tán xạ tốt ánh sáng màu đó, tán xạ ánh sáng màu khác - Vật màu đen khơng có khả tán xạ ánh sáng màu 48 TÁC DỤNG CỦA ÁNH SÁNG S T T Chuẩn kiến thức, quy định chương trình Nêu ví dụ thực tế tác dụng nhiệt ánh sáng biến đổi lượng tác dụng Tiến hành thí nghiệm để so sánh tác dụng nhiệt ánh sáng lên vật có màu trắng lên vật có màu đen Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Ghi [NB] Ánh sáng chiếu vào vật làm - Ví dụ : chúng nóng lên Điều chứng tỏ ánh sáng Ánh sáng mặt trời chiếu vào nước biển có lượng Năng lượng ánh sáng bị ruộng muối, làm nước biển nóng lên bay biến thành nhiệt vật Đó tác dụng để lại muối kết tinh nhiệt ánh sáng Khi ta phơi thóc, ngơ, quần áo, ngồi trời nắng, chúng hấp thụ lượng ánh sáng mặt trời, làm động phân tử nước tăng lên bay [VD] Tiến hành thí nghiệm: Lần lượt chiếu ánh sáng vào kim loại có mặt sơn đen trắng khác - Theo dõi độ tăng nhiệt độ khoảng thời gian trường hợp: 155 Nêu ví dụ thực tế tác dụng sinh học ánh sáng biến đổi lượng tác dụng Nêu ví dụ thực tế tác dụng quang điện ánh sáng biến đổi lượng tác dụng + Chiếu ánh sáng mặt sơn màu trắng + Chiếu ánh sáng vào mặt sơn màu đen - Nhận xét rút kết luận: Trong tác dụng nhiệt ánh sáng vật có màu tối hấp thụ lượng ánh sáng mạnh vật có màu sáng [VD] Ánh sáng gây số biến đổi định sinh vật Đó tác dụng sinh học ánh sáng Trong tác dụng này, lượng ánh sáng biến thành dạng lượng cần thiết cho sinh vật -Ví dụ : + Cây cối cần có quang hợp lượng ánh sáng biến đổi thành dạng lượng hữu cần thiết tạo thành rễ, thân, vỏ, lá,… để phát triển + Khi tiếp xúc với ánh sáng Mặt Trời, da tổng hợp vitamin D giúp cho thể tăng cường sức đề kháng [NB] - Pin mặt trời gọi pin quang điện, nguồn điện phát điện có ánh sáng chiếu vào Trong pin có biến đổi trực tiếp lượng ánh sáng thành lượng điện Tác dụng ánh sáng lên pin quang điện gọi tác dụng quang điện - Pin quang điện dùng để chạy đồng hồ điện tử, máy tính cầm tay,…Đặc biệt, tàu vũ trụ khơng gian Vũ trụ nhờ có pin quang điện cung cấp điện để chúng hoạt động Hiện nay, nhiều nhà sản xuất xe ôtô đẩy mạnh việc nghiên cứu để sản xuất ôtô chạy lượng Mặt Trời 49 THỰC HÀNH: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC VÀ ÁNH SÁNG KHÔNG ĐƠN SẮC 156 S T T Chuẩn kiến thức, quy định chương trình Xác định ánh sáng màu có phải đơn sắc hay không đĩa CD Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Ghi [VD] Tiến hành thí nghiệm tối - Ánh sáng đơn sắc ánh sáng có màu định khơng thể phân tích ánh sáng thành ánh sáng có màu khác - Ánh sáng khơng đơn sắc ánh sáng có màu định pha trộn nhiều ánh sáng màu, nên phân tích thành nhiều ánh sáng màu khác - Thí nghiệm: + Lần lượt chiếu chùm sáng màu từ nguồn sáng khác (chùm sáng trắng chiếu qua lọc màu, chùm sáng từ đèn LED) vào mặt đĩa CD + Quan sát màu sắc ánh sáng thu (chùm sáng phản xạ mặt đĩa CD) ghi lại kết Rút kết luận chung ánh sáng chiếu đến đĩa CD đơn sắc hay không đơn sc D chuyển hoá bảo toàn lỵng I CHUẨN KIẾN THỨC NĂNG CHỦ ĐỀ MỨC CN T GHI CH Sự chuyển hoá bảo toàn lợng Kiến thức - Nêu đợc vật có lợng vật có khả thực công làm nóng vật khác - Kể tên đợc dạng lợng học Không đa định nghĩa lợng Chỉ yêu cầu HS nhận biết vật có lợng dựa vào khả thực công học làm nóng 157 a) Sự - Nêu đợc ví dụ mô tả đợc tợng vật khác chuyển có chuyển hoá dạng lợng học hoá đợc trình biến đổi dạng kèm theo chuyển hoá lợng từ dạng lợng sang dạng khác b) Định - Phát biểu đợc định luật bảo toàn chuyển luật bảo hoánăng lợng toàn lợng ng c nhiệt Hiệu suất động nhiệt Sự chuyển hoá điện loại máy phát điện KiÕn thøc - Nêu đợc động nhiệt thiết bị có biến đổi từ nhiệt thành Động nhiệt gồm ba phận nguồn nóng, phận sinh công nguồn lạnh - Nhận biết đợc số động nhiệt thờng gặp - Nêu đợc hiệu suất động nhiệt suất toả nhiệt nhiên liệu - Nêu đợc ví dụ mô tả đợc thiết bị minh hoạ trình chuyển hoá dạng lợng khác thành điện - Vận dụng đợc công thức tính hiệu suất H A để Q giải đợc tập đơn giản động nhiệt - Vận dụng đợc công thức Q = q.m, q suất toả nhiệt nhiên liệu - Giải thích đợc số tợng trình thờng 158 gặp sở vận dụng định luật bảo toàn chuyển hoá lợng II HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 50 NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ CHUYỂN HOÁ NĂNG LƯỢNG ST T Chuẩn kiến thức, quy định chương trình Nêu vật có lượng vật có khả thực cơng làm nóng vật khác Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, [NB] Một vật nặng độ cao h so với mặt đất, ô tô chạy đường, chúng có khả thực cơng, nghĩa chúng có lượng Năng lượng chúng tồn dạng - Một vật làm vật khác nóng lên vật có lượng Năng lượng vật tồn dạng nhiệt Kể tên dạng [TH] Các dạng lượng (thế lượng học động năng), nhiệt năng, điện năng, quang năng, hố Nêu ví dụ mơ tả tượng có chuyển hoá dạng lượng học trình biến đổi kèm theo chuyển hoá lượng từ dạng sang dạng khác Ghi Không đưa định nghĩa lượng, yêu cầu HS nhận biết vật có lượng dựa vào khả thực công học làm nóng vật khác [TH] Khi bánh xe đạp quay làm cho núm đinamô quay phát dòng điện làm bóng đèn sáng Như vậy, bánh xe chuyển hoá thành điện - Ví dụ : + Thế chuyển thành động bóng rơi ngược lại + Nhiệt chuyển hoá thành động nhiệt 159 + Điện biến đổi thành: nhiệt qua dụng cụ điện bàn là, bếp điện, nồi cơm điện; thành qua động điện; thành quang đèn ống, đèn LED + Quang biến biến đổi thành điện pin quang điện + Hoá biến đổi thành điện thông qua pin, ăcquy - Ta nhận biết dạng lượng hoá năng, quang năng, điện chúng biến đổi thành nhiệt Nói chung, q trình biến đổi tự nhiên có kèm theo biến đổi lượng từ dạng sang dạng khác 51 ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NĂNG LƯỢNG S T T Chuẩn kiến thức, quy định chương trình Phát biểu định luật bảo tồn chuyển hố lượng Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Ghi [TH] Năng lượng không tự sinh tự mà chuyển hoá từ dạng sang dạng khác, truyền từ vật sang vật khác Giải thích số [VD] Giải thích số Ví dụ Hòn bi thép lăn từ máng nghiêng xuống va chạm tượng trình thường tượng liên quan đến định vào miếng gỗ nằm yên Sau va chạm miếng gỗ chuyển gặp sở vận dụng luật động Như vậy, động bi truyền cho miếng định luật bảo toàn gỗ làm miếng gỗ chuyển động chuyển hố lượng Ví dụ Thả miếng đồng nung nóng vào cốc nước lạnh Miếng đồng truyền nhiệt cho nước làm 160 nước nóng lên Ví dụ Thế chuyển hố thành động bóng rơi xuống, bảo tồn (nếu ma sát nhỏ) Ví dụ Cọ xát miếng đồng lên mặt bàn, miếng đồng mặt bàn nóng lên, trường hợp chuyển hố hoàn toàn thành nhiệt miếng đồng mặt bàn 52 NĂNG SUẤT TOẢ NHIỆT CỦA NHIÊN LIỆU Chuẩn kiến thức, quy định Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, chương trình Nêu suất toả [NB] Đại lượng cho biết nhiệt lượng toả 1kg nhiên nhiệt liệu bị đốt cháy hồn tồn gọi suất toả nhiệt nhiên liệu - Đơn vị suất toả nhiệt nhiên liệu J/kg - Biết tra bảng suất toả nhiệt số nhiên liệu (Bảng 26.1 - SGK) Vận dụng cơng thức [TH] Cơng thức tính nhiệt lượng nhiên liệu bị đốt Q = q.m, q cháy toả : suất toả nhiệt Q = m.q, đó: nhiên liệu Q nhiệt lượng toả có đơn vị J; m khối lượng nhiên liệu có đơn vị kg; Q suất toả nhiệt nhiên liệu có đơn vị J/kg [VD] Vận dụng công thức Q = q.m để giải tập suất toả nhiệt nhiên liệu, biết giá trị hai ba đại lượng Q, q, m tìm giá trị đại lượng lại ST T Ghi 161 53 ĐỘNG CƠ NHIỆT ST T Chuẩn kiến thức, quy định chương trình Nêu động nhiệt thiết bị có biến đổi từ nhiệt thành Động nhiệt gồm ba phận nguồn nóng, phận sinh cơng nguồn lạnh Nhận biết số động nhiệt thường gặp Mức độ thể cụ thể chuẩn kiến thức, Ghi [NB] Động nhiệt động phần lượng nhiên liệu bị đốt cháy chuyển hoá thành [NB] Cấu tạo động nổ bốn gồm ba phận là: nguồn nóng, phận sinh công nguồn lạnh [NB] Động xăng thường lắp xe ơtơ du lịch so với động điezen, động xăng gọn nhẹ nên phù hợp với xe loại nhỏ Động xăng dùng để chạy máy phát điện gia đình gọn nhẹ tiếng ồn - Động điezen thường lắp xe tải động có hiệu suất cao nên tiết kiệm nhiên liệu Nêu hiệu suất động [TH] Hiệu suất động nhiệt khả động nhiệt biến đổi nhiệt lượng nhiên liệu bị đốt cháy thành cơng có ích - Cơng thức tính hiệu suất động nhiệt : H A 100%, : Q H hiệu suất động nhiệt, tính phần trăm; A cơng mà động thực (có độ lớn phần nhiệt lượng chuyển hố thành cơng), có đơn vị J; 162 Nêu ví dụ mơ tả thiết bị minh hoạ q trình chuyển hoá dạng lượng khác thành điện Vận dụng công thức H Q nhiệt lượng nhiên liệu bị đốt cháy tỏa ra, có đơn vị J [TH] Nhiệt nhiên liệu (than, xăng, dầu, khí ga,…) chuyển hố thành điện nhà máy điện, máy phát điện ôtô, xe máy Cơ dòng nước chuyển hố thành điện nhà máy thuỷ điện, máy phát điện loại nhỏ Năng lượng hạt nhân chuyển hoá thành điện nhà máy điện hạt nhân A [VD] Vận dụng công thức H  Q , để giải A để giải Q tập biết trước giá trị hai ba đại lượng tập đơn giản động tính đại lượng lại nhiệt 163 ... lồi kim loại nở nhiệt nhiều Khi làm lạnh, băng kép bị cong mặt lồi kim loại nở nhiệt Vận dụng ki n thức nở nhiệt để giải thích số tượng ứng dụng thực tế Giải thích: Khi đốt nóng băng kép, hai kim... tạo nên băng kép nở nhiệt khác nhau, kim loại nở nhiệt nhiều bị kim loại nở nhiệt ngăn cản, gây lực lớn kéo kim loại nở nhiệt nên băng kép bị cong mặt lồi kim loại nở nhiệt nhiều Đường bêtông... đơn giản để ki m chứng tác dụng yếu tố - Vận dụng ki n thức q trình chuyển thể để giải thích số tượng thực tế có liên quan II HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 15 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN Chuẩn ki n thức,
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUAN KIEN THUC KI NANG VAT LY 6789, CHUAN KIEN THUC KI NANG VAT LY 6789, - Nờu c tỏc dng ca mỏy c n gin l gim lc kộo hoc y vt v i hng ca lc. Nờu c tỏc dng ny trong cỏc vớ d thc t., - Vn dng c cụng thc A = F.s., - Phỏt biu c nh ngha nhit nng. Nờu c nhit ca mt vt cng cao thỡ nhit nng ca nú cng ln., PHNG TRèNH CN BNG NHIT, BI TP V CễNG SUT IN V IN NNG S DNG, TC DNG T CA DềNG IN - T TRNG, DềNG IN XOAY CHIU

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay