KH Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2018

7 95 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 21:49

Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ nhằm tuyên dương thành tích của những Cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc và các tập thể Đội đã tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi; xây dựng hình mẫu cháu ngoan Bác Hồ trở thành mục tiêu phấn đấu, rèn luyện của mỗi đội viên và tập thể Đội; phát huy nhân tố mới trong việc xây dựng Đội vững mạnh và tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua của Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ THIỆN KẾ Số: 01 - KH/ĐTN ĐỒN TNCS HỒ CHÍ MINH Thiện Kế, ngày 28 tháng năm 2018 KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ xã Thiện Kế nhiệm kỳ 2018 - 2023 Thực Kế hoạch phối hợp số 08- KH/HĐĐ Hội Đồng đội huyện Bình Xuyên việc tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp sở tiến tơi Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Bình Xuyên lần thứ XV Sau báo cáo trí Đảng ủy, Ban Thường vụ Đồn xã Thiện Kế xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ xã Thiện Kế nhiệm kỳ 2018 – 2023, cụ thể sau: I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: Mục đích: - Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ nhằm tuyên dương thành tích Cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc tập thể Đội tích cực tham gia cơng tác Đội phong trào thiếu nhi; xây dựng hình mẫu cháu ngoan Bác Hồ trở thành mục tiêunohấn đấu, rèn luyện đội viên tập thể Đội; phát huy nhân tố việc xây dựng Đội vững mạnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh - Góp phần khẳng định vị trí tổ chức Đội việc chăm sóc, giáo dục, rèn luyện đội viên; thu hút quan tâm cấp, ngành, lực lượng xã hội cơng tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh Yêu cầu: - Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tổ chức thực hoạt động vui tươi, bổ ích thiếu nhi; cần tổ chức trang trọng, nội dung phong phú, mang tính giáo dục cao, an tồn tiết kiệm Đại biểu dự Đại hội phải cấp sở bình xét đề nghị danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ II NỘI DUNG: Thành phần, thời gian địa điểm tổ chức Đại hội: - Thành phần: + Đại biểu thức: 50 Đại biểu + Đại biểu khách mời: Thường trực Huyện Đồn Bình Xun, BCH Đảng ủy, BCH Đoàn xã, Hiệu trưởng Nhà trường địa bàn xã - Thời gian Đại hội: Dự kiến sáng ngày 06/4/2018 (Thứ sáu) - Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Thiện Kế 2 Nội dung chương trình Đại hội: Chương trình Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ thực Điều lệ Nghi thức Đội, cụ thể sau: - Tổ chức Lễ chào cờ theo Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh - Lễ dâng hoa lên Bác Hồ (phút sinh hoạt truyền thống) - Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu - Khai mạc Đại hội - Báo công dâng bác (Bằng hình thức báo cáo, hoạt cảnh, múa, hát, thơ…) - Tuyên dương, khen thưởng - Đại biểu phát biểu động viên, tuyên dương - Đại diện Đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ đọc tâm thư - Bế mạc Đại hội Tiêu chuẩn Đại biểu - Căn vào tiêu chuẩn tình hình cụ thể địa phương, BTV Đoàn xã đưa tiêu chuẩn cụ thể sau: + Có tinh thần đồn kết, thương u giúp đỡ bạn bè người xung quanh, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, biết lời giúp đỡ cha mẹ, xếp loại đạo đức tốt + Có tinh thần khắc phục khó khăn, vươn lên học tập có kết ngày tiến bộ, xếp loại học lực từ trở lên + Có ý thức chấp hành pháp luật, thực nếp sống văn minh nơi cơng cộng, nội quy trường lớp, tích cực lao động, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân môi trường + Tham gia đầy đủ có hiệu hoạt động Nhà trường phong trào Đội địa phương + Là Cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc lựa chọn từ em nhận danh hiệu “Cháu ngoan Bác Hồ” từ Liên đội + Kết học tập năm học 2016 – 2017 năm học 2017 – 2018 đạt loại giỏi khối THCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập rèn luyện khối Tiểu học + Xếp loại đạo đức tốt, xếp loại học lực giỏi; tham gia tích cực có hiệu hoạt động Nhà trường phong trào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức + Thực chương trình rèn luyện đội viên, cơng nhận hồn thành chun hiệu trở lên thực công nhận hồn thành chương trình dự bị đội viên theo độ tuổi (đối với nhi đồng) III TỔ CHỨC THỰC HIỆN: BTV Đoàn xã: - Chuẩn bị sở vật chất phục vụ cho Đại hội diễn thành công tốt đẹp - Chuẩn bị nội dung có liên quan đến chương trình Đại hội, phối hợp với Nhà trường tổ chức thành công Đại hội - Tham mưu cho UBND xã định thành lập BCĐ - BTC đại hội Các chi đoàn: - Căn vào tiêu chuẩn Đại biểu, chi đồn rà sốt, lập danh sách đại biểu có hộ thường trú địa bàn xã tham gia học tập trường địa bàn xã, có thành tích học sinh giỏi năm liền đạt giải thi huyện, tỉnh tổ chức (tính vòng năm gần nhất), có giấy khen phô tô kèm theo Nhà trường - BTV Đoàn xã phân bổ đại biểu dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tới Nhà trường địa bàn xã, gồm: Trường THCS, trường Tiểu học Thiện Kế A, Tiểu học Thiện Kế B Ban Giám hiệu Nhà trường vào bảng phân bổ đại biểu BTV Đoàn xã tiêu chuẩn đại biểu nêu trên, tổ chức rà soát, lựa chọn đại biểu có đủ tiêu chuẩn tham dự đại hội (Lưu ý: Chỉ lựa chọn đại biểu có hộ thường trú xã Thiện Kế học nhà trường) - Đối với trường THCS Thiện Kế: Cử đồng chí Bí thư chi đồn đồng chí Tổng phụ trách Đội trực tiếp làm công tác tổ chức Chuẩn bị người vật chất liên quan đến nội dung chương trình Đại hội nêu trên, gồm: Đội nghi thức; đội văn nghệ tham gia Lễ dâng hoa, báo công dâng Bác; đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ đọc tâm thư; 02 em học sinh dẫn chương trình Đại hội - Thời gian nộp danh sách Đại biểu: Các đơn vị nộp danh sách đại biểu theo bảng phân bổ Thường trực Đoàn xã trước ngày 12/3/2018 Trên Kế hoạch tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2018, BTV Đoàn xã đề nghị Ban giám hiệu nhà trường phối hợp tổ chức, chi đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện./ Nơi nhận: - TT Huyện Đoàn (b/c); - TT Đảng ủy (b/c); - TT UBND xã (b/c); - Trường THCS, TH TKA, TH TKB (t/h) - Các Chi đoàn (t/h); - Lưu VP Đoàn xã TM BAN THƯỜNG VỤ BÍ THƯ Lê Ngọc Đơng BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN XÃ THIỆN KẾ Số: KH/ĐTN ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Thiện Kế, ngày 26 tháng năm 2018 KẾ HOẠCH Dự trù kinh phí tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2018 Thực Kế hoạch phối hợp số 02- KH/HĐ BCH Huyện đoàn Bình Xuyên việc tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp sở tiến tơi Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Bình Xuyên lần thứ XV Căn vào Kế hoạch số 01-KH/ĐTN ngày 26 tháng năm 2018 BCH Đoàn xã Thiện Kế việc tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ năm 2018 Sau báo cáo trí Đảng ủy, Ban Thường vụ Đoàn xã Thiện Kế xây dựng Kế hoạch dự trù kinh phí tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ xã Thiện Kế nhiệm kỳ 2018 – 2023, cụ thể sau: I Thời gian địa điểm: Thời gian: 1/2 ngày, Dự kiến vào sáng ngày 26/3/2018 (Thứ hai) Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Thiện Kế II Chi nội dung Đại hội: Trang trí khánh tiết, băng zơn, hiệu: = 500.000đ Chi in cáp đại biểu thức, ĐB mời: 85 ĐB x 4.000đ/1ĐB = 340.000đ Chi nước uống, hoa tươi: = 1.000.000đ Chi thuê quần áo, đội văn nghệ, đội thiếu nhi: = 2.000.000đ Chi quà thiếu nhi: = 500.000đ Chi chế độ đại biểu: - Đại biểu thức: 100.000/1ĐB x 50 ĐB =3.500.000đ - Đại biểu mời: 35 ĐB x 80.000đ/1ĐB =2.800.000đ Tổng cộng: = 8.845.000đ (Tám triệu tám trăm bốn mươi năm nghìn đồng chẵn) Trên Kế hoạch dự trù kinh phí BCH Đồn xã báo cáo Đảng uỷ – UBND xã tạo điều kiện để BCH Đoàn xã hoàn thành nhiệm vụ XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG UỶ XÃ TM BCH ĐỒN XÃ Bí thư Lê Ngọc Đơng ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THIỆN KẾ Số: - QĐ/UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Thiện Kế, ngày 28 tháng năm 2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2018 –––––––––––––––––––––––– ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ Căn vào Kế hoạch số 02- KH/HĐ Hội Đồng đội huyện Bình Xuyên việc tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp sở tiến tơi Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Bình Xuyên lần thứ XV Căn vào Kế hoạch số: 01/KH-ĐTN ngày 28 tháng 02 năm 2018 BCH Đoàn xã Thiện Kế việc tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2018; Xét đề nghị BCH Đoàn xã QUYẾT ĐỊNH: Điều Thành lập Ban tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2018 gồm đồng chí có tên sau: Đ/c: Nguyễn Văn Dương - UV BTV – P CT UBND xã Trưởng ban Đ/c: Lê Ngọc Đông - Bí thư Đồn xã Phó ban Đ/c: Lưu Tiến Cường - Phó Bí thư Đồn xã Thành viên Đ/c: Đỗ Hồng Hà - CC Tài xã Thành viên Đ/c: Nguyễn Văn Thành - CB Văn hóa xã Thành viên Đ/c: Võ Thị Tâm - Hiệu trưởng T.THCS Thành viên Đ/c: Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng T Tiểu học B Thành viên Đ/c: Phan Trường Sơn - Hiệu trưởng T Tiểu học A Thành viên Điều Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm tổ chức Đại hội theo tinh thần Kế hoạch Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, ơng bà có tên điều Quyết định thi hành./ Nơi nhận: - TT Đảng uỷ xã (b/c); - BCH Huyện đoàn (b/c); - Như điều 3; - Lưu VP UBND xã TM ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CHỦ TỊCH Đào Trọng Tuấn ... tháng 02 năm 2018 BCH Đoàn xã Thiện Kế việc tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2018; Xét đề nghị BCH Đoàn xã QUYẾT ĐỊNH: Điều Thành lập Ban tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2018 gồm đồng... chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp sở tiến tơi Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Bình Xuyên lần thứ XV Căn vào Kế hoạch số 01 -KH/ ĐTN ngày 26 tháng năm 2018 BCH Đoàn xã Thiện Kế việc tổ chức Đại hội. .. hoạch số 02- KH/ HĐ Hội Đồng đội huyện Bình Xuyên việc tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp sở tiến tơi Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Bình Xuyên lần thứ XV Căn vào Kế hoạch số: 01 /KH- ĐTN ngày
- Xem thêm -

Xem thêm: KH Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2018, KH Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay