khai thác động cơ mercedes

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 22:41

Vào năm 2004, Daimler giới thiệu loại động cơ mới (M271) với các phát triển công nghệ vượt bậc vào thời điểm đó. Động cơ mói tạo dựng một tiêu chuẩn cao trong việc nghiên cứu, phát triển liên quan đến việc tiêu thụ nhiên liệu, nâng cao moomen xoắn và công suất động cơ nhưng có trọng lượng nhẹ và hoạt động êm ái. Với động cơ này, Daimler cam kết khách hàng sẽ có một cái nhìn hoàn toàn khác về động cơ có dung tích 1796 cm3: lợi ích mang lại chokhachs hàng là rõ rệt thông qua việc vận hành êm ái, nâng cao được momen xoắn và phát triển công suất và nhờ đó cảm giác lái được đảm bảo tối ưu.
- Xem thêm -

Xem thêm: khai thác động cơ mercedes, khai thác động cơ mercedes

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay