phan tich thiet ke he thong quan ly ban hang

9 54 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 21:38

ứng dụng công cụ Microsolf Access trong quản lý bán hàng. phân tích thiết kế hệ thống quản lý bán hàng. Thiết kế hệ thống về cơ sở dữ liệu. Hệ thống menu chính và hướng dẫn sử dụng chương trình. Việc bán hàng của công ty được thực hiện như sau: Khi khách hàng muốn mua hàng, họ gửi cho công ty một phiếu đặt hàng. Trên phiếu đặt hàng có các thông tin về các mặt hàng mà họ muốn mua cũng như các thông tin về chính họ. ĐẠI HỌC DUY TÂN KHOA CNTT BÀI THU HOẠCH PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG Sinh viên: Trần Thị Mỹ Hạnh MSSV: Lớp: IS 251 F Giáo viên hướng dẫn: Trần Huệ Chi Đà Nẵng, ngày 20 tháng 05 2017 I Mô tả hệ thống quản lý bán hàng: - Việc bán hàng công ty thực sau: Khi khách hàng muốn mua hàng, họ gửi cho công ty phiếu đặt hàng Trên phiếu đặt hàng có thơng tin mặt hàng mà họ muốn mua thông tin họ Khi nhận phiếu đặt hàng khách cơng ty thực kiểm tra mặt hàng mà khách yêu cầu Nếu mặt hàng mà khách u cầu khơng có bán cơng ty hết hàng đưa thơng báo từ chối bán hàng Nếu yêu cầu khách đáp ứng viết hố đơn gửi cho khách hàng để họ toán lưu lại hố đơn Khi khách hàng tốn xong xác nhận toán vào hoá đơn chuyển hoá đơn cho phận xuất chuyển hàng Bộ phận xuất hàng theo hoá đơn nhận Nếu khách nhận hàng trực tiếp công ty hàng giao cho khách Nếu cần phải chuyển hàng tới địa khách, phận lập phiếu chuyển hàng gửi cho nhân viên chuyển hàng Nhân viên chuyển hàng thực chuyển hàng cho khách theo phiếu chuyển nhận Khi chuyển hàng xong báo cáo lại cho cơng ty biết chuyển thành công Phiếu chuyển hàng lưu trữ lại - Các thơng tin hố đơn gồm: số hố đơn, số hiệu khách hàng, họ tên khách hàng, địa khách, điện thoại liên hệ, ngày lập hoá đơn, người lập hoá đơn, tổng số tiền cần toán, tốn hay chưa, ghi thơng tin chi tiết hàng bán bao gồm {mã hàng, tên hàng, mô tả mặt hàng, số lượng, đơn giá} - Các thông tin phiếu chuyển hàng bao gồm: số phiếu chuyển, số hoá đơn, số hiệu người chuyển hàng, ngày chuyển, tình trạng chuyển Mỗi hố đơn có phiếu chuyển hàng Mỗi phiếu chuyển hàng nhân viên chuyển hàng phụ trách Một nhân viên phụ trách nhiều phiếu chuyển hàng - Quản lý thông tin khách hàng: thêm mới, sửa chữa, xố bỏ thơng tin khách hàng Các thơng tin khách hàng bao gồm: số hiệu khách hàng, họ tên khách hàng, địa chỉ, điện thoại liên hệ, đặc điểm khác Tất thông tin khách hàng lưu trữ lại - Quản lý thông tin hàng: thêm hàng hàng đưa về, sửa thông tin hàng cần thiết xố thơng tin hàng khơng kinh doanh Các thông tin hàng bao gồm: mã hàng, tên hàng, mô tả hàng, thời gian bảo hành, nhà sản xuất, số lượng có Những thơng tin hàng nhân viên quản lý kho hàng cung cấp hàng chuyển đến kho - Để theo dõi quản lý nhân viên chuyển hàng cơng ty có danh sách nhân viên chuyển hàng Việc quản lý thực cách thêm vào danh sách có nhân viên tuyển, sửa đổi thơng tin có biến đổi xảy xóa bỏ nhân viên hết hợp đồng bị sa thải Các thông tin nhân viên chuyển hàng gồm: số hiệu người chuyển hàng, họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ, mô tả khác - Ngoài ra, để tiện theo dõi việc kinh doanh công ty, hàng tháng công ty lập báo cáo gửi cho ban giám đốc doanh thu tháng, mặt hàng bán ra, hàng tồn kho để ban giám đốc có biện pháp điều chỉnh II Thiết kế hệ thống sở liệu: Mơ hình liên kết thực thể: III Hệ thống menu hướng dẫn sử dụng chương trình: Sau truy cập vào form “Quản lý”, thấy xuất menu Hệ thống quản lý Hệ thống menu chính: Cách sử dụng Chương trình Quản lý bán hàng: Menu Cập nhật: Giúp cập nhật liệu, bổ sung, thay đổi, điều chỉnh thông tin liên quan thao tác in ấn, … B1: Kích tùy chọn mục muốn cập nhật, form cập nhật hiển thị (Ví dụ: Cập nhật thơng tin khách hàng) B2: Kích “Thêm mới” muốn bổ sung liệu mới, form với ô trắng hiển thị B3: Nhập vào ô trắng liệu tương ứng với tên trường B4: Kích “Xóa” “In” xóa/ in record hiển thị B5: Kích mũi tên bên (next record) để chuyển đến record muốn thực thao tác 2 Menu Tìm kiếm: Giúp tìm kiếm hay xuất thơng liên quan dựa kiện có B1: Kích tùy chọn tìm theo kiện có, khung yêu cầu hiển thị (Ví dụ: kiện có Mã Hóa đơn, kích chọn “Tìm theo Mã Hóa đơn.) B2: Nhập vào khung Mã tương ứng, nhấn Enter “OK”, hình hiển thị loạt thơng tin liên quan… Menu Thống kê: Giúp xem xét, theo dõi kết thống kê từ hoạt động kinh doanh Kích tùy chọn kết thống kê DN quan tâm (Ví dụ: DN muốn biết kết “Tổng Doanh thu mặt hàng theo tháng”) Nội dung chi tiết hiển thị (hình bên dưới) giúp DN tiện theo dõi Menu Báo cáo: Tương tự chức Thống kê, Báo cáo hiển thị chi tiết kết hoạt động kinh doanh, thường dùng để in ấn báo cáo lên cấp phê duyệt lưu trữ cứng Kích tùy chọn báo cáo mà DN quan tâm (Ví dụ: DN cần báo cáo “Doanh thu theo Khách hàng”), kích chọn, ta hình hiển thị:
- Xem thêm -

Xem thêm: phan tich thiet ke he thong quan ly ban hang, phan tich thiet ke he thong quan ly ban hang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay