Tiểu luận xác định nấm trichoderma

15 30 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 21:24

Tiểu Luận Phân Lập Nấm Trichoderma Từ Phân Bón Sơ Dừa SVTH: Nguyễn Văn Long Bùi Tuấn Tú Nguyễn Thị Hồng Hạnh GVHD: ThS Trần Thị M Nội Dung Tổng quan Phân lập nấm Trichoderma Tổng Kết 1.Tổng Quan 1.1 Nấm Trichoderma • Là nấm đối kháng Khả chống lại VSV gây bệnh, giúp trồng sinh trưởng tốt • Khả cạnh tranh chất dinh dưỡng • Sản sinh Cyanide tăng tính chống chịu trồng • Khả phân giải độc tố VSV gây bệnh tiết Bào tử Nấm có dạng hình trứng, màu xanh lục đính sợi nấm 1.2 Ứng dụng Phân hữu vi sinh Công nghệ chuyển gen Chế phẩm sinh học Trong dệt may 1.3 Phân bón sơ dừa từ nấm Trichoderma Khả phân hủy nhanh Tanin làm phân hữu vi sinh Lignin hiệu Phải khử hai thành phần chất chát gây trở ngại cho hoạt động VSV q trình phân hủy sơVơi dừa Nước Phân lập nấm Trichoderma 2.1 Phương Pháp Môi Trường PDA 500 ml nước cất Phương pháp tạo khuẩn lạc đơn kỹ thuật hộp trải Sau đếm số khuẩn lạc sử dụng cơng thức sau so sánh với tiêu chuẩn phân để kết luận phân có đạt khơng Tổng kết Mẫu 10 Mẫu đối chứng -1 Mẫu 10 -2 Mẫu 10 -3 Mẫu 10 -4 Hình thái nấm bào tử hình dạng trứng màu xanh phù hợp với hình thái Trichoderma Trần Minh Hiền, Nghiên Cứu Xử lý phụ phế phẩm Nơng Nghiệp làm phân bón 2006 Cảm ơn người lắng nghe Chúc bạn có buổi học vui vẻ! ... Nguyễn Thị Hồng Hạnh GVHD: ThS Trần Thị M Nội Dung Tổng quan Phân lập nấm Trichoderma Tổng Kết 1.Tổng Quan 1.1 Nấm Trichoderma • Là nấm đối kháng Khả chống lại VSV gây bệnh, giúp trồng sinh trưởng... bệnh tiết Bào tử Nấm có dạng hình trứng, màu xanh lục đính sợi nấm 1.2 Ứng dụng Phân hữu vi sinh Công nghệ chuyển gen Chế phẩm sinh học Trong dệt may 1.3 Phân bón sơ dừa từ nấm Trichoderma Khả... lập nấm Trichoderma 2.1 Phương Pháp Môi Trường PDA 500 ml nước cất Phương pháp tạo khuẩn lạc đơn kỹ thuật hộp trải Sau đếm số khuẩn lạc sử dụng cơng thức sau so sánh với tiêu chuẩn phân để kết luận
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận xác định nấm trichoderma, Tiểu luận xác định nấm trichoderma

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay