Xây dựng bản đồ dạng đất và đề xuất cây trồng rừng bằng công nghệ GIS xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

77 56 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 21:21

1 of 128 UBND TỈNH QUẢNG BÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Mã số: CS.8.2014 Chủ nhiệm đề tài: Th.S Phan Thanh Quyết Quảng Bình, tháng 12 năm 2014 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 UBND TỈNH QUẢNG BÌNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Mã số: CS.8.2014 Xác nhận Nhà trường Chủ nhiệm đề tài Quảng Bình, tháng 12 năm 2014 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 DANH SÁCH THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH I Danh sách thành viên tham gia nghiên cứu STT Họ tên Trần Thế Hùng Trình độ CM Đơn vị công tác TS Lâm nghiệp Khoa Nông – Lâm – Thủy sản Trường ĐH Quảng Bình Cao Thị Thanh Thủy Th.S Địa lí Khoa Khoa học Xã hội Trường ĐH Quảng Bình Nguyễn Tiến Đạt Th.S Địa lý môi trường UBMT TQ huyện Quảng Ninh Lương Văn Đức NCS Khoa học môi trường Khoa Nông – Lâm – Thủy sản Trường ĐH Quảng Bình Nguyễn Thị Thanh Hương NCS Phát triển nông thôn Khoa Kinh tế - Du Lịch II Danh sách đơn vị phối hợp chính Ủy ban nhân dân xã Trường Sơn Huyện Quảng Ninh tỉnh Quảng Bình kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 TRƯỜNG ĐH QUẢNG BÌNH Đơn vị: Trung tâm NC THƠNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung - Tên đề tài: “Xây dựng đồ dạng đất đề xuất trồng rừng công nghệ GIS Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình” - Mã số: CS.8.2014 - Chủ nhiệm: Th.S Phan Thanh Quyết - Đơn vị chủ trì: Trường đại học Quảng Bình - Thời gian thực hiện: 01 năm Mục tiêu Xây dựng sở liệu phục vụ quản lý, quy hoạch sử dụng đất hợp lý bền vững tài nguyên đất, từ đề xuất mợt số lồi trồng rừng địa bàn nghiên cứu Tính sáng tạo Kết quả đề tài kết hợp chức ứng dụng của phần mềm GIS vào vấn đề thực tiễn của địa phương việc xây dựng bộ sở liệu dạng đất đáp ứng vấn đề quy hoạch sử dụng đất đai bố trí trồng rừng Với khả phân tích khơng gian của phần mềm GIS, kết quả của đề tài đã phân tích liệu để từ đưa loại bản đồ số phục vụ cho cơng tác của địa Kết nghiên cứu Kết quả của đề tài đã hoàn thiện nôi dung bản thuyết minh của đề tài, bao gồm: + Đặc điểm điều kiện tự nhiên, dân sinh kinh tế khu vực nghiên cứu + Xác định yếu tố phân cấp tiêu xây dựng bản đồ + Ứng dụng GIS xây dựng bản đồ dạng đất kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page of 128 + Điều tra tình hình sinh trưởng suất lập địa mợt số loại trồng lâm nghiệp địa bàn nghiên cứu + Đề xuất giải pháp cần thiết để bảo vệ, cải tạo đất khắc phục yếu tố hạn chế Sản phẩm Sản phẩm của đề tài kết hợp GIS điều tra thực địa để xây dựng bản đồ dạng đất, đồng thời lập ô đo đếm tiêu sinh trưởng của loại trồng rừng dạng đất để từ có sở để đề xuất trồng rừng phù hợp với địa phương + Bản đồ dạng đất xã Trường Sơn + Khóa tập huấn GIS cho cán bợ địa Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết nghiên cứu khả áp dụng 6.1 Hiệu * Giáo dục đào tạo Kết quả nghiên cứu của đề tài, đáp ứng nhu cầu thực tiễn sản xuất lâm nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Bình nói riêng cả nước nói chung Thơng qua đề tài, tiếp cận với cộng đồng dân cư xã vùng sâu vùng xa, từ tổ chức lớp tập huấn GIS cho cán bợ địa chính, cán bợ khún nơng khuyến lâm xã, đồng thời tổ chức lớp học cho sinh viên, cho học viên có nhu cầu địa bàn, đặc biệt chuyên ngành lâm nghiệp Bộ liệu của đề tài, tồn bợ liệu tḥc tính dạng đất phân theo đai cao, đợ dốc, loại đất của xã Trường Sơn, từ cung cấp nguồn số liệu quan trọng cho quan quản lý lâm nghiệp địa bàn có định hướng quy hoạch trồng rừng, quy hoạch sử dụng đất hợp lý Thơng qua đề tài nhóm nghiên cứu muốn phổ biến rộng rãi ứng dụng của công nghệ GIS khóa học cho đối tượng địa bàn tỉnh với mục đích phục vụ tốt cho NCKH cho công tác Kết quả cụ thể: + 01 Lớp chuyển giao kỹ thuật công nghệ GIS cho địa chính xã Trường Sơn + 01 đề tài sinh viên NCKH cấp trường đạt giải ba kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page of 128 * Kinh tế - hội Ứng dụng công nghệ GIS vào thực tiễn sản xuất giảm bớt công tác điều tra thực địa, một công việc phức tạp, nhiều cơng sức, đòi hỏi nhiều thời gian tốn kinh tế Kết quả, sản phẩm của đề tài bản đồ dạng đất nguồn số liệu đất đai thành lập theo bợ tiêu chí của tổng cục Lâm nghiệp, kết hợp vơi công tác điều tra thực địa của đội ngũ điều tra viên có kinh nghiệm, có đợ xác cao; phục vụ cho cơng tác quản lý, quy hoạch sử dụng đất, thiết kế trồng rừng,…giúp việc quản lý thuận lợi Mặt khác, hiện công tác quy hoạch sử dụng đất đai của cấp quyền triển khai địa bàn xã, đồng thời dự án lâm nghiệp triển khai như: Dự án vùng đệm vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng; Dự án REDD+; Dự án Giao rừng cộng đồng;…Do , thuận tiện việc kết nối với đối tác, mở rộng tính liên kết, hợp tác tương lai 6.2 Phương thức chuyển giao khả ứng dụng * Khả ứng dụng Với việc ứng dụng công nghệ GIS vao thực tiễn sản xuất một hướng phát triển đã ứng dụng rợng rãi tồn quốc thế giới Chính vậy, phạm vi nghiên cứu ứng dụng của đề tài vào tỉnh Quảng Bình mợt hướng phát triển cấp quyền dự án quan tâm hiện Kết quả của đề tài ứng dụng cho đơn vị lâm nghiệp, tài nguyên đất đai địa bản tỉnh làm sở cho việc quy hoạch sử dụng đất đề xuất trồng rừng * Phương thức chuyển giao kết nghiên cứu Chuyển giao kết quả nghiên cứu thông qua tổ chức buổi Cemina, tập huấn chuyên đề phương pháp lập ô tiêu chuẩn, quy trình thành lập bản đồ dạng đất Bên cạnh sản phẩm bản đồ giấy, bản đồ file dạng đất, thông qua đề tài hướng cho đọc giả cách sử dụng công cụ hỗ trợ phần mềm chuyên ngành: Arcview;Argis;Mapinfo,…kết hợp với kinh nghiệm của điều tra viên đã tạo sản phẩm đề tài đạt đợ xác cao kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page of 128 Đề tài kết hợp chặt chẽ GIS kết quả khảo sát thực tế, nguồn số liệu, sản phẩm cung cấp liệu đáng tin cậy cho quan quản lý địa phương nói riêng quan lâm nghiệp nói chung sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên Ngày 10 tháng 11 năm 2014 Đơn vị chủ trì Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên) (ký, họ tên) Hiệu trưởng (ký, họ tên, đóng dấu) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page of 128 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU STT Số kí hiệu Bảng1 Bảng Bảng Bảng Tên Cấu trúc liệu đồ dạng đất Tổng hợp dạng đất Trường Sơn Kết điều tra sinh trưởng số loài trồng rừng dạng đất Trường Sơn, huyện Quảng Ninh Đề xuất loại trồng rừng Trường Sơn Trang 31 32 39 43 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page of 128 DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH STT Số kí Tên Trang hiệu Hình Phạm vi nghiên cứu đề tài Hình Phương pháp vấn Hình Phương pháp điều tra thực địa Hình Ứng dụng GIS lập tiêu chuẩn đo đếm Hình Phương pháp điều tra đo đếm ô tiêu chuẩn Hình Sơ đồ vị trí khu vực nghiên cứu 13 Hình Ứng dụng GIS cập nhật liệu thuộc tính cho đường đồng mức 25 Hình Dữ liệu thuộc tính địa hình sau cập nhật 26 Hình Bản đồ mơ hình số độ cao Trường Sơn(DEM) 27 10 Hình 10 Bản đồ mơ hình số độ cao sau phân loại lại(Reclassify) 28 11 Hình 11 Bản đồ mơ hình số độ dốc Trường Sơn 29 12 Hình 12 Kết xây dựng mơ hình số độ dốc sau phân loại lại(Reclassify) 30 12 Hình 13 Dữ liệu vector khu vực nghiên cứu 31 13 Hình 14 Ứng dụng GIS gộp, cắt lớp đồ đơn tính 31 14 Hình 15 Bản đồ dạng đất Trường Sơn 32 15 Hình 16 Ứng dụng GIS thiết kế cấu trúc trường liệu thuộc 34 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 10 of 128 tính 16 Hình 17 Bản đồ dạng đất nguồn liệu khơng gian thuộc tính phần mềm ứng dụng GIS 35 17 Hình 18 Bản đồ phân bố nhóm dạng đất núi đá vơi Trường Sơn 39 18 Hình 19 Bản đồ phân bố nhóm dạng đất Xám Feralit phát triển 40 đá nông(Xf-đ1) 19 Hình 20 Bản đồ phân bố nhóm dạng đất Xám Feralit phát triển 41 đá sâu(Xf-đ2) 20 Hình 21 Bản đồ phân bố nhóm dạng đất Xám mùn phát triển đá nơng(Xh-đ1) 42 21 Hình 22 Bản đồ phân bố nhóm dạng đất Xám Feralit phát triển 43 đá điển hình(Xf-h) 22 Hình 23 Bản đồ phân bố nhóm dạng đất phù sa chua điển hình(Pc-h) 44 10 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 10 63 of 128 Keo lai hom 2010 14,79 7,16 3,70 1,94 N3IIP-g1 Keo lai hom 2010 14,91 7,29 3,73 1,96 Keo lai hom 2011 15,57 7,56 5,19 1,46 Keo tai tượng 2010 13,78 8,15 3,45 2,36 Keo tai tượng 2010 10,15 7,22 2,54 2,84 N3IIP-g1 Keo tai tượng 2010 12,99 8,95 3,25 2,76 N3IVXfđ1 10 Bạch đàn 2008 8,54 6,32 1,42 4,44 N3IVXfđ1 11 Bạch đàn 2009 8,76 5,90 1,75 3,37 N3IIP-g1 N3IIIXfđ1 N3IIXfđ2 N3IVXfđ2 Kết quả điều tra cho thấy loài trồng toàn xã tương đối nghèo nàn chủ yếu loại trồng sau: Keo tai tượng, Keo lai hom, Bạch đàn, Lim xanh, Huê, Cao Su trồng tiểu vùng lập địa thích hợp Cây bản địa gây trồng chịu chi phối của nhiều yếu tố không đồng nhất: Một là, điều kiện lập địa khác địa hình, khí hậu, thủy văn Hai là, nguồn giống đơn vị tự chủ tùy thuộc vào năm trồng, xuất xứ, có lồi giống khơng qua kiểm định, kiểm dịch Ba là, khác phương thức trồng bao gồm tổ thành loài, mật đợ, phương pháp xủa lý thực bì, biện pháp kỹ thuật trồng chăm sóc Bốn là, Cách thức tổ chức sản xuất kinh doanh của đơn vị 63 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 63 64 of 128 Kết quả điều tra bảng (3) cho thấy lượng tăng trưởng bình quân hàng năm theo đường kính, chiều cao(ZD, ZH)1 của lồi có khác trồng dạng lập địa khác nhau, hay mợt lồi cây, trồng mợt năm trồng dạng lập địa khác tốc đợ tăng trưởng khơng giống nhau; Ví dụ: Cùng mợt loài Keo tai tượng, trồng cùng năm 2010 Keo tai tượng trồng nhóm dạng đất P-g1có tốc đợ tăng trưởng lớn Keo tai tượng trồng nhóm dạng đất Xf-đ2 4.2 Đánh giá khả thích hợp mợt số lồi trồng rừng 4.2.1 Keo tai tượng ( Acacia mangium) Keo tai tượng thích nghi với nhiều loại đất trừ nơi ngập úng kéo dài Kết quả điều tra cho thấy Keo tai tượng thích hợp sinh trưởng đất Xám feralit phát triển đá nơng, kế phát triển đá đá sâu Keo tai tượng loài sinh trưởng mọc nhanh, có tác dụng cải tạo đất làm nguyên liệu giấy Keo tai tượng có nhược điểm dễ gãy đổ mùa gió bão Trong địa bàn xã, hiện Keo tai tượng trồng thuần lồi nhằm mục đích kinh tế mợt số diện tích Keo tai tượng trồng hỗ giao với mợt số bản địa với mục đích phòng hợ năm đầu 4.2.2 Lim xanh (Erythrophroeum fordii) Đây loài điều tra độ cao từ 701 - 1700 m, nơi đất tốt, có tầng đất dày, sinh trưởng tốt đất Xám Feralit phát triển đá sâu, loài ưa sáng nhiên năm đầu trồng, cần che bóng thích hợp Đây lồi có nguồn giống từ địa phương, người dân thu hái làm giống từ mẹ rừng Gần loài Lim xanh gây trồng nhằm mục đích bảo tồn loài bản địa Dự án GIZ tài trợ Địa điểm triển khai bản Cổ Tràng Bản Sắt tḥc Trường Sơn, với hình thức trồng bổ sung để làm giàu rừng tự nhiên ZD: Lượng tăng trưỏng thường xuyên hàng năm theo đường kính ZH: Lượng tăng trưởng thường xuyên hàng năm theo chiều cao 64 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 64 65 of 128 4.2.3 Keo lai hom (Acacia hybrid) Chủ yếu trồng loại đất Xám feralit, tầng dầy tối thiểu 35cm, tối ưu: 40 – 50 cm Đất phù sa cổ, đất xám bạc màu, đất phèn lên luống khơng bị ngập nước trồng Do bộ rễ keo lai giâm hom chủ yếu rễ bàn nên độ dầy tầng đất rừng trồng nguyên liệu 5-7 năm tiến hành khai thác thì khơng thiết phải có đợ dầy tầng đất ≥ 40-50 cm Nhưng điều kiện cụ thể, Keo lai giâm hom không trồng loại đất sau đây: + Đất trơ sỏi đá, tầng đất mỏng, độ sâu tầng đất < 20 cm + Đất cát trắng, đất cát di động + Đất nhiễm mặn thuờng xun ngập úng + Đất bị đá ơng hố, sét hoá Hiện tại, đa số diện tích rừng trồng loài keo lai hom phân bố dọc tuyến đường gần khu dân cư, nguồn thu nhập tương đối cho bà vùng núi người dân chính quyền xã đã có biện pháp để bảo vệ như: xây dựng hệ thống biển báo cấm đốt lửa rừng; cấm chăn thả gia súc, cấm chặt phá rừng; nơi giới thì phòng chống cháy rừng cách cày sạch cỏ theo hàng Trên hàng phải phát dãy sạch cỏ, đưa cỏ rụng khỏi hai hàng để xử lý thực bì làm tơi đất, kết hợp chống cháy rừng Đất đồi núi làm giới thì phát dọn thủ cơng tồn bợ thực bì, dây leo, bụi phần diện tích lại ngồi hàng 4.2.4 Bạch đàn (Eucalyptus camaldulensis) Loài Bạch đàn trồng địa bàn xã Trường Sơn chủ yếu loài bạch đàn trắng(E.camaldulensis), lồi thích nghi với nhiệt đợ từ 18-320C, lượng mưa bình quân 1.400-1.800 mm/năm, độ cao so với mặt biển từ 100 đến 300m, độ dày tầng đất từ 50-100cm, nâu, vàng phù sa bồi tụ thích hợp nhất, thích hợp vừa nhóm đất chua phèn, thích hợp cát, vùng bán khơ hạn, thích hợp nhóm đất mặn, cát di đợng, đất phèn, mùn núi, xói mòn trơ đá Hiện tại địa bàn mợt số diện tích rừng trồng Bạch đàn phân bố rải rác thôn, bản dọc tuyến đường HCM Tây, với mục đích trồng rừng làm nguyên liệu giấy 65 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 65 66 of 128 làm cột xây dựng Trước đây, dự án phân cấp giảm nghèo đã triển khai địa bàn, đã cung cấp giống cho bà trồng với mục đích trồng rừng kinh tế, năm trở lại loài sinh trưởng tương đối chậm, khơng có tác dụng cải tạo đất mà làm cho đất ngày bị nghèo chất dinh dưỡng nên người dân khơng quan tâm đến loài 4.2.5 Cao Su (Hevea brasiliensis) Trong năm gần đây, quan tâm của quyền, công ty trồng rưng, dự án nên địa bàn xã Trường Sơn đã có quy hoạch trồng rừng cao su, một bước đột phá lớn cấu chuyển đổi trồng Hiện tại cao su đã trồng khu vực gần xã Trường Xuân công ty Hồng Đức quản lý Qua kết số liệu báo cáo của công ty kết quả khảo sát bổ sung cho thấy, cao su thích hợp với điều kiện lập địa địa bàn xã Trường Sơn sau: + Độ dốc 300 + Tầng đất dày tối thiểu 0,7 m + Độ sâu mực nước ngầm lớn 1,2 m khơng bị ngập úng có mưa + Thành phần giới đất từ thịt nhẹ đến thịt nặng, thoát nước tốt + Mức độ kết von, đá lẫn tầng đất canh tác < 50% 4.3 Đề xuất một số lồi trồng rừng quy trình thành lập đồ dạng đất Chọn loài trồng cho phù hợp một yếu tố quan trọng cơng tác trồng rừng, có ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng đến thành bại của công tác trồng rừng Trước hết, chọn loài trồng phải phù hợp với đất đai, khí hậu vùng theo nguyên tắc “đất ấy”, đảm bảo trồng sinh trưởng tốt, phát triển nhanh đạt suất cao, phải phù hợp với mục tiêu trồng rừng Cây bản địa có tính thích nghi cao đặc tính sinh vật học phù hợp với điều kiện lập địa Đặc điểm sinh thái sở để lựa chọn điều kiện lập địa phù hợp Xét thực tế lựa chọn điều kiện lập địa hoàn toàn phù hợp với yêu cầu đặt của đặc điểm sinh thái, phải xem xét, cân nhắc để không vượt qua khỏi ngưỡng thích nghi của yếu tố chọn nhiều yếu tố tốt Trong quan trọng có ́u tố như: nhiệt đợ, lượng mưa, độ tàn che, độ cao, giống, đặc biệt phải chọn giống có xuất xứ đã tìm thấy 66 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 66 67 of 128 trồng khu vực vùng lân cận Việc lựa chọn loài bản địa phải thực mang tính khoa học thực tiễn đáp ứng nhu cầu đặt Căn vào mục đích vào mục đích trồng rừng nói chung tính cấp thiết của công tác trồng rừng địa bàn xã Trường Sơn nói riêng, từ chúng tơi đề xuất: 4.3.1.Chọn lồi trồng nhóm dạng đất Căn vào tình hình, nhu cầu của địa phương nguồn giống trồng lâm nghiệp phục vụ cho trồng rừng giai đoạn tiếp theo, thích nghi của giống trồng với dạng đất mức độ phù hợp của loại trồng hiện tại địa bàn xã để đề xuất một số lồi trồng rừng cho nhóm dạng đất với mức độ phù hợp Trên địa bàn chủ yếu tập trung vào 03 nhóm dạng đất sau: - Nhóm dạng đất xám Feralit phát triển đá nơng (Xf-đ1), thích hợp trồng loại cây: Keo tai tượng, Keo lai, Cao su, Lim xanh, Sao đen, Huỷnh, Tre lấy măng mợt số lồi trồng bổ sung tán rừng như: Song mây - Nhóm dạng đất xám Feralit phát triển đá nơng (Xf-đ2), thích hợp trồng loại cây: Keo tai tượng, Keo lai một số giống nơng nghiệp: đậu xanh, ngơ,… - Nhóm dạng đất đất xám Mùn phát triển núi đá sâu (Xh-đ1), thích hợp trồng loại cây: Keo lai, Keo tai tượng, Cao su, Huỷnh Ngoài nếu phục vụ cho trồng rừng đặc sản phát triển kinh tế nhóm dạng đất Xám feralit đá nơng đá sâu nên trồng Ba kích, Sâm dây, lồi ăn quả Bên cạch đó, địa bàn có nhóm dạng đất núi đá vơi thích hợp cho trồng bảo tồn loài lan Kim tuyến (Anoectochilus setaceus) Đây lồi có giá trị cao hiện tại mọc tự nhiên vùng núi đá vôi địa bàn Một số hộ gia đình thu hái bán, chưa có biện pháp gây trồng loài địa bàn 4.3.2 Chọn tập đoàn trồng phù hợp với chức rừng 4.3.2.1 Đối với trồng rừng phòng hộ - Ngun tắc chọn lồi trồng rừng phòng hợ + Có hệ rễ phát triển vững chắc, sâu rợng, có khả giữ đất, giữ nước 67 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 67 68 of 128 + Khả thích nghi với mọi điều kiện lập địa, khí hậu thủy văn, có khả tái sinh chồi tái sinh hạt, sinh trưởng tốt lá, có khả phòng chống sâu bệnh lửa rừng +Phải loài sinh trưởng, phát triển nhanh, nhiều tầng tán, có tác dụng bảo vệ đất, đáp ứng yêu cầu phòng hợ + Phải lồi đa tác dụng: vừa có khả phòng hợ, vừa có tác dụng cải thiện môi trường sinh thái, vừa kết hợp lợi ích kinh tế + Ưu tiên lồi bản địa đã trồng thành công địa bàn - Tập đoàn trồng: Căn vào điều kiện lập địa, đặc điểm lâm học, đặc điểm sinh thái loài cây, mợt số lồi trồng đề xuất sau: + Keo tai tượng (Acacia mangium), đối tượng đất Xf-đ1 Xf-đ2 + Sao đen (Hopea odorata), đối tượng dạng đất N2IIIXf-đ1 + Huỳnh (Tarrietia cochinchinensis), đối tượng đất Xf-đ2 + Sến trung (Homalium hainammensis), đối tượng đất Xf-đ1 + Lim xanh (Erythrophroeum fordii ), đối tượng đất Xf-đ1 Xf-đ2 + Cao su (Eucalyptus camaldulensis), đối tượng đất Xf-đ1 4.3.2.2 Đối với rừng sản xuất - Nguyên tắc chọn loài trồng rừng sản xuất + Có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với mục đích kinh doanh + Cây sinh trưởng phát triển nhanh + Thích nghi với mọi điều kiện lập địa + Phù hợp với quy hoạch vùng nguyên liệu hàng hóa, phù hợp với trước mắt lâu dài, có khả cung cấp nguyên liệu cho sở chế biến + Cây có khả cải tạo bảo vệ đất - Tập đoàn trồng đề xuất trồng rừng sản xuất sau: + Keo tai tượng (Acacia mangium), đối tượng đất Xf-đ1; Xf-đ2 + Song mây (sp), đối tượng đất Xf-đ1 68 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 68 69 of 128 + Keo lai, đối tượng đất Xf-đ1; Xf-đ2 Bảng Đề xuất loại trồng rừng Trường Sơn Dạng đất thích hợp TT Lồi đề xuất Tên dạng đất Diện tích Keo tai tượng, Keo lai hom, Lim xanh, Cao su, Tre lấy măng, Song mây Xf-đ1 47.023,37 Keo tai tượng, Keo lai hom, loại nông nghiệp ngắn ngày Xf-đ2 7.865,98 Huỷnh, Lim xanh, Sến trung Xh-đ1 1.869,36 Các loài ăn quả Xf-h 1.982,97 4.4 Đề xuất giải pháp cần thiết để bảo vệ, cải tạo đất khắc phục yếu tố hạn chế 4.4.1 Các giải pháp nhằm nâng cao độ phì cho đất * Sản xuất lâm nghiệp Thực hiện biện pháp kỹ thuật lâm sinh công tác trồng rừng chăm sóc rừng trồng, bao gồm: - Xử lý thực bì - Làm đất - Trồng chăm sóc rừng trồng * Sản xuất nơng nghiệp Hiện địa bàn khu vực biên giới áp dụng một số biện pháp bản nhằm nâng cao độ phì cho đất sản xuất nơng nghiệp: - Bón phân hoá học phân chuồng hoai: Đa số hợ gia đình đã biết cách bón phân cho sau trồng xong, chủ yếu bón phân NPK, mợt số hợ gia đình bón phân chuồng hoai cho lúa, chuối, ngô,…nên năm trở lại độ phì, độ màu 69 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 69 70 of 128 mỡ của đất đảm bảo cho sản xuất suất trồng tăng lên đáng kể Nguồn phân bón NPK chủ yếu dự án, chương trình hỗ trợ, ngồi hợ gia đình bỏ vốn tự mua phân - Phương pháp luân canh trồng: Đây phương pháp nhằm thay đổi trồng vụ hay năm Phương pháp giúp bà tránh việc độc canh trồng nhiều năm Điều thể hiện rõ trêm đất hoa màu, năm thứ bà trồng sắn, năm thứ hai trồng ngô, năm thứ ba trồng cả ngô sắn, đa số bà trồng kết hợp ngô sắn chủ yếu - Phương pháp trồng xen: Trên một diện tích đất, ngồi trồng chủ đạo ngơ sắn, người dân bao giờ trồng xen với nhiều loại khác như: đậu xanh, đậu huyết, cải,…nhằm cải tạo đất, làm chất đốt sau thu tăng thu nhập cho bà 4.4.2 Các giải pháp chống xói mòn, rửa trơi cho đất Phần lớn đất sản xuất của bà khu vực biên giới đất vùng núi có đợ dốc tương đối lớn, khu vực có lượng mưa hàng năm lớn nên đất nhanh chóng bị rửa trơi Để thích ứng với tình trạng đó, thì việc ứng dụng biện pháp chống xói mòn hết sức cần thiết Mợt số biện pháp chống xói mòn bản mà địa bàn đã áp dụng để hạn chế xói mòn: * Sản xuất lâm nghiệp Là biện pháp có tác dụng lớn đến phòng chống xói mòn, thực hiện biện pháp sau: - Triệt để bảo vệ rừng, rừng đầu nguồn, rừng hành lang để hạn chế nước lũ - Xác định diện tích định khai hoang, vị trí khai phá cụ thể, hợp lý, khơng khai hoang rừng đỉnh đồi, băng rừng, tránh khai phá liền khu nơi có đợ dốc cao - Tiến hành trồng rừng đất trống, đồi trọc, trồng rừng bảo vệ sườn đồi dốc, trồng rừng xen với bản địa, phân xanh - Áp dụng biện pháp nông lâm kết hợp hiệu quả * Sản xuất nông nghiệp - Làm đất gieo trồng theo đường đồng mức 70 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 70 71 of 128 Là biện pháp áp dụng chủ yếu sử dụng đất đồi núi để trồng trọt Trước địa bàn có áp dụng rợng rãi, vài năm trở lại khơng áp dụng bà khó thực hiện, lâu khơng làm nên qn kỹ thuật, không quen - Che phủ mặt đất trồng che phủ mặt đất cách trồng xen, trồng gối, phủ đất loại cỏ rác vào mùa mưa Trồng họ đậu xen lẫn với Keo 1–2 năm đầu để bổ sung thêm nguồn chất hữu cho đất -Làm mương ruộng bậc thang Canh tác vùng đồi núi cách làm ruộng bậc thang biện pháp chống xói mòn tốt Ruộng bậc thang một dải đất nằm ngang một mức độ cao chạy cắt ngang sườn dốc, khoảng cách dải phụ thuộc vào độ dốc, dốc dải đất hẹp gần Các dải đất nằm ngang dùng để canh tác, chúng giữ bờ dốc hay mái dốc đất đá - Bồi dưỡng đất Cần thường xuyên bón phân đầy đủ cho đất nhằm tạo điều kiện cho trồng sinh trưởng, phát triển tốt che kín đất nhanh, bợ rể phát triển mạnh có tác dụng chống xói mòn Bón phân hữu cơ, bón vơi, tăng lượng mùn cho đất đồng thời trì cải thiện kết cấu đất, hạn chế xói mòn, tăng cường xới xáo làm tơi xốp đất, tăng độ thấm nước của đất, giữ ẩm cho đất C KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ I KẾT LUẬN 71 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 71 72 of 128 Trên kết quả điều tra xây dựng bản đồ dạng đất đề xuất mợt số lồi trồng rừng xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Trên sở ứng dụng GIS mợt số phần mềm tin học khác nghiên cứu bước đầu đã xây dựng nguồn sở liệu đa tiêu chí cả không gian phi không gian phục vụ cho công tác đánh giá đất quy hoạch sử dụng đất địa bàn Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Từ kết quả nghiên cứu, hỗ trợ cho qúa trình khai thác sử dụng đất, qui hoạch đất đai định hướng hợp lý khả thi bố trí cấu trồng phân bổ đất phù hợp với tiềm vùng tiểu vùng sinh thái của Hệ thống thông tin dạng đất sở liệu của nghiên cứu nguồn thông tin quan trọng hữu ích phục vụ cho việc đánh giá thích hợp đất với trồng qui hoạch sử dụng đất Tất cả hệ thống thông tin đất đưa vào quản lý, lưu trữ, cập nhật, truy xuất, in ấn thuận lợi cả hai phần mềm của GIS Mapinfo Arcgis truy cập truy xuất nguồn sở liệu thơng qua phần mềm MS Excel Qua q trình triển khai thực hiện đề tài, nhóm đã triển khai mợt khóa đào tạo chuyển giao ứng dụng phần mềm GIS quản lý hiện trạng sử dụng đất cho cán bợ địa cấp Bản đồ dạng đất xây dựng dựa sở kế thừa nhiều nguồn tài liệu từ bản đồ đất tỉnh Quảng Bình, đồng thời kiểm tra bổ sung trực tiếp qua điều tra thực địa Kết quả điều tra dạng đất tình hình sinh trưởng rừng trồng đã xác định phân bố diện tích của dạng đất, đánh giá tình hình sinh trưởng của một số loài trồng mối quan hệ trồng dạng đất Tuy nhiên để đánh giá kết quả rừng trồng của loài bản địa tương đối khó, khơng mang tính khoa học thuần túy một số đề tài khác, mà cơng việc điều tra đánh giá tồn bộ, tức từ thực tiễn sản xuất rút lý luận thực tiễn áp dụng lại sản xuất thời gian sau Mặc dù báo cáo đã đề xuất mợt số lồi trồng rừng cho xã Trường Sơn, cở sở cho việc đề xuất hướng quy hoạch sử dụng đất hợp lý đầu tư thực thi dự có hiệu quả, đáp ứng mục tiêu trồng rừng cho xã giai đoạn tới II KIẾN NGHỊ 72 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 72 73 of 128 Xã Trường Sơn có diện tích tự nhiên diện tích rừng lớn, nhiên bên cạnh khu vực tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, vì cần phải có sách hỗ trợ người dân đặc biệt vấn đề trồng rừng Để có sở liệu tốt chính xác phục vụ công tác đánh gia đất qui hoạch sử dụng đất chi tiết cấp sở (cấp xã) cần có mợt hệ thống bản đồ đơn tính đồng cả thơng số bản đồ, tỷ lệ bản đồ, phần mềm lưu trữ thời điểm đo vẽ Việc thời gian đến cần quan chuyên môn cấp xã, huyện tỉnh quan tâm, vì nếu hệ thống bản đồ manh mún nằm nhiều quan khác thu thập tổng hợp gặp nhiều khó khăn tốn nhiều kinh phí thời gian để xây dựng lại bản đồ Để đưa suất trồng rừng xã Trường Sơn, khu vực biên giới huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình thiết phải đầu tư kỹ thuật, đặc biệt khâu tạo giống có suất, chất lượng cao thiết lập mô hình vườn giống, rừng giống địa bàn Mặt khác, việc ứng dụng chuyển giao công nghệ cho cán bộ địa chính xã Trường Sơn gặp mợt số khó khăn đa số phần mềm ứng dụng của GIS tương đối so với địa phương, giao diện phần mềm tiếng Anh nên khó cho người sử dụng triển khai nghiên cứu địa bàn chưa ứng dụng phần mềm 73 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 73 74 of 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Chu Văn Chung, 2007 “Ứng dụng GIS phân cấp xung yếu lưu vực Hiếu, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum” [2] Lê Thị Khiếu, 2004 Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý thành lập đồ sử dụng đất luận văn thạc sĩ [3] Nguyễn Hiếu Trung, 2004 Ứng dụng Hệ thống thông tin Địa lý công tác quản lý địa phương cấp phường, xã, Đề tài nghiên cứu Khoa học cấp trường, Trường Đại học Cần Thơ, Cần Thơ [4] Nguyễn Thế Thận, 2002 Cơ sở hệ thống thông tin địa lý GIS, NXb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội [5] Nguyễn Thế Thận, 2002 Cơ sở hệ thống thông tin địa lý GIS, NXb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội [6] Nguyễn Văn Lợi, 2010 GIS Lâm nghiệp, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội [7] Đặng Văn Đức, “Hệ thống thông tin địa lý”, Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2001 [8] Phạm Văn Cự, 2007 Ứng dụng Hệ thông tin địa lý Viễn thám quản lý môi trường tài nguyên Việt Nam Thực trạng, thuận lợi thách thức Trung tâm Viễn thám Geomatics VTGE [9] Trần Trọng Đức, 2008 Ứng dụng GIS quản lý biến động đất Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh [10] Trần Trọng Đức, 2008 Ứng dụng GIS quản lý biến động đất Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh [11] Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Quy trình đánh giá đất đai phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 1999 [12] Niên giám thống kê huyện Quảng Ninh, 2012 [13] Báo cáo tổng kết tháng đầu năm phương hướng hoạt động UBND xã Trường Sơn, 2013 74 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 74 75 of 128 [14] Báo cáo tổng kết vùng đệm PN – KB năm 2012 75 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 75 76 of 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO [15] Chu Văn Chung, 2007 “Ứng dụng GIS phân cấp xung yếu lưu vực Hiếu, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum” [16] Lê Thị Khiếu, 2004 Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý thành lập đồ sử dụng đất luận văn thạc sĩ [17] Nguyễn Hiếu Trung, 2004 Ứng dụng Hệ thống thông tin Địa lý công tác quản lý địa phương cấp phường, xã, Đề tài nghiên cứu Khoa học cấp trường, Trường Đại học Cần Thơ, Cần Thơ [18] Nguyễn Thế Thận, 2002 Cơ sở hệ thống thông tin địa lý GIS, NXb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội [19] Nguyễn Thế Thận, 2002 Cơ sở hệ thống thông tin địa lý GIS, NXb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội [20] Nguyễn Văn Lợi, 2010 GIS Lâm nghiệp, Nhà xuất bản nông nghiệp Hà Nội [21] Đặng Văn Đức, “Hệ thống thông tin địa lý”, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 2001 [22] Nguyễn Hiếu Trung 2004, Ứng dụng Hệ thống thông tin Địa lý công tác n lý địa phương cấp phường, xã, Đề tài nghiêncứu Khoa học cấp trường, Trường Đại học Cần Thơ, Cần Thơ [23] Phạm Văn Cự, 2007 Ứng dụng Hệ thông tin địa lý Viễn thám quản lý môi trường tài nguyên Việt Nam Thực trạng, thuận lợi thách thức Trung tâm Viễn thám Geomatics VTGE [24] Trần Trọng Đức, 2008 Ứng dụng GIS quản lý biến động đất Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh [25] Trần Trọng Đức, 2008 Ứng dụng GIS quản lý biến động đất Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh [26] Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Quy trình đánh giá đất đai phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 1999 [27] Niên giám thống kê huyện Quảng Ninh, 2012 [28] Báo cáo tổng kết tháng đầu năm phương hướng hoạt động UBND xã Trường Sơn, 2013 [29] Báo cáo tổng kết vùng đệm PN – KB năm 2012 76 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 76 77 of 128 77 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 77 ... vùng đệm của tỉnh Quảng Bình Với lý chúng tơi tiến hành thực hiện đề tài: Xây dựng đồ dạng đất đề xuất trồng rừng công nghệ GIS xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cần thiết... KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung - Tên đề tài: Xây dựng đồ dạng đất đề xuất trồng rừng công nghệ GIS xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình - Mã số: CS.8.2014 - Chủ nhiệm: Th.S... CÁC BẢNG BIỂU STT Số kí hiệu Bảng1 Bảng Bảng Bảng Tên Cấu trúc liệu đồ dạng đất Tổng hợp dạng đất xã Trường Sơn Kết điều tra sinh trưởng số loài trồng rừng dạng đất xã Trường Sơn, huyện Quảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng bản đồ dạng đất và đề xuất cây trồng rừng bằng công nghệ GIS xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, Xây dựng bản đồ dạng đất và đề xuất cây trồng rừng bằng công nghệ GIS xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay