Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH Đức Việt – Quảng Bình

78 25 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 21:20

1 of 128 HỒ SƠ SINH VIÊN CHỊU TRÁCH NHIÊM CHÍNH Họ tên sinh viên: PHẠM THỊ TUYẾT Giới tính: Nữ Năm sinh: 30/9/1993 Nơi sinh: Hồng Thủy- Lệ Thủy - Quảng Bình Ngành học: Kế tốn Dân tộc: Kinh Lớp: Đại học kế tốn K53 Khóa: 53 Khoa: Kinh Tế - Du lịch Điện thoại: 01678.368.931 Email: tuyetpham3009@gmail.com Tên đề tài: Thực trạng phân tích báo cáo tài cơng ty TNHH Đức Việt – Quảng Bình Thuộc lĩnh vực: Kinh tế: Danh sách đồng tác giả (họ, tên sinh viên; ngành học, khóa, khoa): Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Trang Ngành học: Kế Toán Khóa: 53 Khoa: Kinh tế kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page of 128 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cơng cơng nghiệp hóa – đại hóa diễn ngày mạnh mẽ, mức độ cạnh tranh thị trường ngày “khốc liệt”, trình đem lại hội to lớn đồng thời đặt nhiều thách thức đường xây dựng phát triển đất nước quốc gia công ty nhân tố đóng góp vào cơng Nhận thức vấn đề này, thân công ty khơng ngừng hồn thiện phương hướng chiến lược riêng Những phương hướng chiến lược nhà quản trị dựa sở phân tích báo cáo tài cơng ty Tuy nhiên, thực tế cho thấy Doanh nghiệp nước nói chung Doanh nghiệp địa bàn tỉnh nói riêng cơng tác phân tích báo cáo tài tiêu phân tích tài có hạn chế định, đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu bổ sung để việc phân tích báo cáo tài trở thành cơng cụ đắc lực cho nhà quản trị đối tượng quan tâm Xuất phát từ thực tế đó, lựa chon đề tài “Thực trạng phân tích báo cáo tài cơng ty TNHH Đức Việt – QB” làm đề tài nghiên cứu khoa khọc Mục tiêu nghiên cứu  Hệ thống hóa sở lý luận phân tích báo cáo tài doanh nghiệp nói chung  Tìm hiểu đánh giá thực trạng cơng tác phân tích báo cáo tài cơng ty TNHH Đức Việt – QB  Từ sở lý luận thực tiễn phân tích báo cáo tài cơng ty để đưa số giải pháp hồn thiện cơng tác phân tích báo cáo tài cơng ty TNHH Đức Việt – QB Phương pháp nghiên cứu kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page of 128  Phương pháp thu thập xử lý số liệu: Thông qua báo cáo tài chính, giáo trình, mạng internet tiến hành thu thập, nghiên cứu để tìm hiểu hoạt động phân tích báo cáo tài Cơng ty  Phương pháp phân tích: phương pháp dựa số liệu có sẵn để phân tích nhằm hiểu rõ vấn đề từ tìm nguyên nhân giải pháp khắc phục  Phương pháp so sánh: phương pháp xem xét tiêu phân tích cách dựa việc so sánh số liệu với tiêu sở (chỉ tiêu gốc) Tiêu chuẩn để so sánh thường là: Chỉ tiêu kế hoạch kỳ kinh doanh, tình hình thực kỳ kinh doanh qua, tiêu doanh nghiệp tiêu biểu ngành Các tiêu so sánh phải phù hợp yếu tố không gian, thời gian, nội dung kinh tế, đơn vị đo lường, phương pháp tính tốn Với hai hình thức so sánh tuyệt đối so sánh tương đối từ để thấy tăng giảm tiêu phân tích  Phương pháp thống kê: thống kê thông tin, số liệu thu thập phục vụ cho công tác phân tích Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng phân tích báo cáo tài cơng ty TNHH Đức Việt - QB, bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh  Phạm vi nghiên cứu: hoạt động phân tích báo cáo tài công ty TNHH Đức Việt - QB thông qua số liệu nghiên cứu thực trạng phân tích báo cáo tài cơng ty qua năm 2011, 2012 2013 Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, mục lục, phụ lục, chuyên đề kết cấu theo chương sau: Chương I: Những vấn đề lý luận chung phân tích báo cáo tài doanh nghiệp kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page of 128 Chương II: Thực trạng phân tích báo cáo tài cơng ty TNHH Đức Việt – Quảng Bình Chương III: Phương hướng giải pháp hồn thiện phân tích báo cáo tài cơng ty TNHH Đức Việt – Quảng Bình kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page of 128 CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.1 Khái niệm Phân tích báo cáo tài vận dụng cơng cụ kỹ thuật phân tích vào báo cáo tài chính, tài liệu liên quan nhằm rút ước tính kết luận hữu ích cho định kinh doanh Phân tích báo cáo tài công cụ sàng lọc chọn lựa “ứng viên” đầu tư hay sát nhập, công cụ dự báo điều kiện hậu tài tương lai Phân tích báo cáo tài khơng q trình tính tốn tỷ số mà q trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu so sánh số liệu kết hành so với khứ nhằm đánh giá thực trạng tài Doanh nghiệp, đánh giá làm được, nắm vững tiềm năng, dự kiến xảy ra, sở kiến nghị biện pháp để tận dụng triệt để điểm mạnh, khắc phục điểm yếu Nói cách khác, phân tích báo cáo tài cần cho số báo cáo “biết nói” để người sử dụng chúng hiểu rõ tình hình tài doanh nghiệp mục tiêu, phương án hoạt động kinh doanh nhà quản lý doanh nghiệp 1.1.2 Ý nghĩa Phân tích báo cáo tài q trình xem xét, kiểm tra, đối chiếu so sánh số liệu tài hành khứ Qua phân tích báo cáo tài đánh giá đầy đủ, xác tình hình phân phối, sử dụng quản lý loại vốn, nguồn vốn, vạch rõ khả tiềm tàng vốn doanh nghiệp Trên sở đề biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page of 128 Phân tích báo cáo tài công cụ quan trọng chức quản trị có hiệu doanh nghiệp Đây trình nhận thức hoạt động kinh doanh, sở cho định đắn tổ chức quản lý, chức kiểm tra, đánh giá điều hành hoạt động kinh doanh để đạt mục tiêu kinh doanh Phân tích báo cáo tài công cụ thiếu phục vụ công tác quản lý cấp trên, quan tài chính, ngân hàng như: đánh giá tình hình thực chế độ, sách tài Nhà nước, xem xét việc cho vay vốn Các báo cáo tài phản ánh kết tình hình thực mặt hoạt động doanh nghiệp tiêu kinh tế Những báo cáo kế toán soạn thảo định kỳ nhằm mục đích cung cấp thơng tin kết tình hình tài doanh nghiệp cho người có nhu cầu sử dụng Tuy nhiên nhu cầu sử dụng thông tin báo cáo tình lại khác phụ thuộc vào mục đích họ  Đối với nhà quản lý doanh nghiệp chủ doanh nghiệp, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc: báo cáo tài cung cấp thơng tin để doanh nghiệp phân tích, đánh giá tổng hợp thực trạng tiềm tài chính, khả tốn, tình hình kết hoạt động kinh doanh, tình hình thực trạng quản lý kinh tế tài chính, để từ hoạch định sách quản lý sử dụng tài sản, sách huy động sử dụng vốn, sách quản lý doanh thu, chi phí sử dụng luồng tiền doanh nghiệp  Đối với đối tượng sử dụng bên doanh nghiệp nhà đầu tư, chủ nợ, ngân hàng: thông tin báo cáo tài giúp họ đánh giá tiềm thực trạng tài chính, thực trạng hoạt động kinh doanh khả sinh lời, khả toán rủi ro, để có định hợp lý việc đầu tư, mức độ thời hạn cho vay, lãi suất cho vay, nhà cung cấp khách hàng thông tin báo cáo tài giúp họ có đánh giá triển vọng kinh doanh khả cung cấp nguồn hàng, khả kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page of 128 toán ngắn hạn, để có định đắn quan hệ kinh doanh, bạn hàng  Đối với người lao động: thơng tin báo cáo tài giúp họ hiểu khả tiếp tục hoạt động, khả sinh lời khả toán, chi trả doanh nghiệp để họ có định việc làm thu nhập  Đối với quan quản lý nhà nước quan quản lý tài chính, đăng ký kinh doanh, quan thuế quan quản lý nhà nước khác: vào thông tin báo cáo tài để thực chức kiểm tra, giám sát tính tuân thủ pháp luật kinh doanh, pháp luật quản lý tài chính, thuế doanh nghiệp đề định quản lý Nhà nước phù hợp… 1.2 MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.2.1 Mục tiêu Cung cấp thơng tin hữu ích cho nhà đầu tư, chủ nợ người sử dụng khác để họ định đầu tư , tín dụng, định tương tự Thơng tin phải dễ hiểu người có nhu cầu nghiên cứu thông tin cần phải có trình độ tương đối kinh doanh hoạt động kinh tế Cung cấp thông tin để giúp nhà đầu tư, chủ nợ người sử dụng khác đánh giá số lượng, thời gian rủi ro khoản thu tiền từ cổ tức tiền lãi Cung cấp thông tin nguồn lực kinh tế doanh nghiệp, nghĩa vụ doanh nghiệp nguồn lực tác động nghiệp vụ kinh tế, kiện tình có làm thay đổi nguồn lực nghĩa vụ nguồn lực 1.2.2 Nhiệm vụ Nhiệm vụ phân tích báo cáo tài Doanh nghiệp nguyên tắc tài doanh nghiệp để phân tích, đánh giá tình hình thực trạng triển vọng hoạt động tài chính, vạch rõ mặt tích cực tồn việc thu kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page of 128 chi tiền tệ, xác định nguyên nhân mức độ ảnh hưởng yếu tố Trên sở đó, đề biện pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.3 TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.3.1 Tài liệu phân tích Theo Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 Bộ trưởng Bộ Tài Chính, hệ thống báo cáo tài hành Việt Nam bao gồm báo cáo tài năm: + Bảng cân đối kế tốn Mẫu số B 01 – DN + Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Mẫu số B 02 – DN + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B 03 – DN + Bản thuyết minh báo cáo tài Mẫu số B 09 – DN Đây tài liệu chủ yếu sử dụng phân tích hoạt động tài doanh nghiệp 1.3.1.1 Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán báo cáo tài tổng hợp, phản ánh tổng quát tồn giá trị tài sản có nguồn hình thành tài sản doanh nghiệp thời điểm định Bảng cân đối kế tốn có ý nghĩa quan trọng công tác quản lý doanh nghiệp Số liệu bảng cân đối kế toán cho biết tồn giá trị tài sản có doanh nghiệp theo cấu tài sản; nguồn vốn cấu hình thành tài sản Thơng qua bảng cân đối kế tốn nhận xét, nghiên cứu đánh giá khái qt tình hình tài doanh nghiệp, Trên sở đó, phân tích báo cáo sử dụng vốn q trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Bảng cân đối kế toán kết cấu dạng bảng cân đối số dư tài khoản kế toán xếp theo trật tự phù hợp với yêu cầu quản lý kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page of 128 Bảng cân đối kế tốn trình bày theo hình thức: hình thức cân đối hai bên: bên tài sản, bên nguồn vốn Hình thức cân đối theo hai phần liên tiếp: phần tài sản, phần nguồn vốn, đó: Phần tài sản: Là phần phản ánh tồn giá trị tài sản có doanh nghiệp thời điểm lập báo cáo thuộc quyền quản lí sử dụng doanh nghiệp Các tiêu phản ánh bên phần tài sản xếp theo nội dung kinh tế công dụng loại tài sản trình sản xuất kinh doanh.Tài sản chia: A Tài sản ngắn hạn B Tài sản dài hạn  Xét mặt kinh tế: số liệu phần tài sản phản ánh qui mô kết cấu loại tài sản, tài sản doanh nghiệp có đến thời điểm báo cáo tồn hình thái vật chất cụ thể: tài sản lưu động bao gồm: tiền mặt, đầu tư ngắn hạn, khoản phải thu tồn kho Tài sản cố định gồm tài sản cố định hữu hình vơ hình, tài sản cố định thuê dài hạn, đầu tư dài hạn, chi phí xây dựng dở dang, kí cược, kí quỹ dài hạn Căn vào tiêu bên phần tài sản đánh giá cách tổng qt qui mơ tài sản, tính chất hoạt động trình độ sử dụng tài sản  Xét mặt pháp lý: số tài sản thuộc quyền quản lý sử dụng doanh nghiệp Phần nguồn vốn: phản ánh nguồn hình thành loại tài sản doanh nghiệp đến thời điểm lập báo cáo Các tiêu nguồn vốn thể trách nhiệm pháp lí doanh nghiệp tài sản quản lí sử dụng doanh nghiệp đồng thời tiêu xếp theo tính chất sở hữu thời hạn loại nguồn vốn Nguồn hình thành nên tài sản doanh nghiệp bao gồm nguồn bản: nguồn tài trợ từ bên (các khoản nợ phải trả) nguồn tài trợ bên (nguồn vốn chủ sở hữu) Nguồn vốn chia: A Nợ phải trả B Nguồn vốn chủ sở hữu kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 10 of 128  Xét mặt kinh tế: số liệu tiêu phần nguồn vốn thể cấu nguồn vốn tài trợ, huy động vào trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Căn vào tiêu bên phần nguồn vốn đánh giá khái quát khả năng, mức độ tự chủ tài doanh nghiệp thời hạn tài trợ nguồn vốn  Xét mặt pháp lý: số liệu bên phần nguồn vốn thể trách nhiệm pháp lý doanh nghiệp chủ sở hữu số vốn đầu tư, ngân hàng bên cho vay vốn, góp vốn số vốn cho vay, vốn liên doanh liên kết, góp cổ phần, khách hàng đối tượng khác khoản phải trả Căn vào số liệu tiêu phần nguồn vốn bảng cân đối kế tốn, đối tượng quan tâm biết tỷ lệ nguồn vốn tổng số nguồn vốn có, mức độ độc lập hay phụ thuộc mặt tài doanh nghiệp Tuy nhiên dựa vào tăng giảm tổng số tài sản tổng số nguồn vốn chưa thấy rõ tình hình tài doanh nghiệp Vì xem xét đến mối quan hệ cân đối tiêu, khoản mục bảng cân đối kế toán Cụ thể: Nguồn vốn chủ sở hữu + Nợ phải trả = Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn Điều có nghĩa nguồn vốn chủ sở hữu vừa đủ trang trải loại tài sản cho hoạt động chủ yếu doanh nghiệp mà vay chiếm dụng Song cân đối mang tính lý thuyết Trong thực tế, thường xảy hai trường hợp sau:  Trường hợp 1: Vế trái lớn vế phải Doanh nghiệp thừa nguồn vốn, không sử dụng hết nên bị chiếm dụng  Trường hợp 2: Vế trái nhỏ vế phải Doanh nghiệp thiếu nguồn vốn để trang trải cho tài sản sử dụng nên phải vay mượn  Do ln tồn mối quan hệ kinh tế với đối tượng khác nên xảy tượng chiếm dụng bị chiếm dụng 1.3.1.2 Bảng kết hoạt động kinh doanh kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 10 64 of 128 (Đơn vị tính: Triệu đồng) Đồ thị 3.1: Sự biến động tài sản cơng ty giai đoạn 2011 – 2013 (Đơn vị tính: Triệu đồng) Đồ thị 3.2: Sự biến động nguồn vốn công ty giai đoạn 2011 – 2013 Qua bảng số liệu 3.1 đồ thị 3.1, 3.2 biểu diễn biến động tiêu tài sản nguồn vốn công ty TNHH Đức Việt – QB qua ba năm từ 2011 đến kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 64 65 of 128 năm 2013 Trong giai đoạn tổng tài sản nguồn vốn có biến động nhẹ Trong giai đoạn 2011 đến năm 2012 tăng từ 4.155 triệu đồng lên 5.017 triệu đồng tương ứng tăng 20,74% Qua năm 2013, giá trị có xu hướng giảm giảm khơng đáng kể, với 4.807 triệu đồng tương ứng giảm 4,19% so với năm 2012 Nhìn vào biểu đồ 3.1 ta thấy tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản công ty chiếm 80% qua năm Trong giai đoạn giá trị tài sản ngắn hạn tăng nhanh so với tài sản dài hạn Qua ba năm TSNH tăng từ mức 3.168 triệu đồng năm 2011 lên mức 3.919 triệu đồng năm 2013, TSDH khơng có dấu hiệu việc tăng, thay vào xu hướng giảm chậm từ 987 triệu đồng năm 2011 xuống 887 triệu đồng năm 2013 Tương tự, nguồn vốn công ty khơng có nhiều biến động Vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản Giai đoạn 2011 - 2013 có chiều hướng tăng từ 3.147 triệu đồng lên 3.183 triệu đồng Nợ phải trả công ty tăng từ 1.007 triệu đồng (năm 2011) lên 1.623 triệu đồng năm 2013 tăng 61,17% Với tỷ suất tự tài trợ phản ánh tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng nguồn vốn doanh nghiệp năm 2011 75,75%; với tỷ lệ cao, cho thấy khả tự chủ doanh nghiệp lớn, nhiên đến năm 2012 có xu hướng giảm xuống 63,46% nhiên giảm khơng đáng kể Năm 2013 tăng lên 66,22% Nhìn chung, tỷ suất tự tài trợ cơng ty có biến động, nhiên khơng đáng kể Nợ phải trả cơng ty có xu hướng tăng đáng kể, tăng 826 triệu đồng từ năm 2011 đến năm 2012, tổng nguồn vốn “rót” thêm, khơng đáng kể so với việc tăng lên nợ phải trả Do vậy, tỷ lệ nợ năm 2011 đến năm 2012 tăng từ 24,24% lên 36,53% Việc tăng lên tỷ lệ nợ ảnh hưởng tới khả tự chủ doanh nghiệp (giảm khả tự chủ) Tuy nhiên, năm 2012 đến năm 2013 tỷ lệ có xu hướng giảm, giảm không đáng kể so với năm 2011, cho thấy tín hiệu tốt khả tốn nợ cơng ty kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 65 66 of 128 Ở giai đoạn này, kinh tế nước giới có nhiều biến động, song tình hình tài sản nguồn vốn công ty năm qua ổn định, cơng ty có bước tiến đáng kể đạt nhiều thành tựu định Hầu hết tiêu đánh giá có chênh lệch, nhiên mức độ vừa phải, nhìn chung xu hướng tăng tất tiêu Bên cạnh việc lập bảng tính tốn giá trị sau tiến hành so sánh đánh giá để phân tích cấu tài sản nguồn vốn cơng ty, theo tác giả đưa thêm số đồ thị hình tròn để biểu thị thay đổi kết cấu tài sản nguồn vốn qua năm (2011 -2013) sau: Đồ thị 3.3: Sự thay đổi kết cấu tài sản qua năm công ty TNHH Đức Việt –QB Đồ thị 3.4: Sự thay đổi kết cấu nguồn vốn qua năm công ty TNHH Đức Việt - QB Qua hai đồ thị 3.3 3.4 ta thấy rõ thay đổi kết cấu tài sản nguồn vốn công ty qua năm Tỷ trọng tài sản ngắn hạn tổng tài sản chiếm kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 66 67 of 128 ưu có xu hướng tăng lên qua năm Đây xu tất yếu đặc thù công ty thương mại thị trường kinh doanh Tỷ trọng vốn chủ sở hữu giảm qua năm chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn Tỷ trọng vốn chủ sở hữu lớn khả tự chủ việc trả khoản nợ tạo thuận lợi kinh doanh cho cơng ty thời gian tới 3.4.2.2 Hồn thiện phân tích tình hình cơng nợ khả tốn cơng ty Phân tích tình hình cơng nợ công ty dừng lại việc so sánh, đối chiếu số tiêu công nợ, khoản phải thu, phải trả năm phân tích năm trước Để làm rõ tình hình phân tích cơng nợ khả tốn cơng ty, theo tác giả ngồi việc mở rộng phạm vi phân tích, cần bổ sung tiêu trình phân tích sau: Bảng 3.2 Phân tích khoản nợ phải thu khoản nợ phải trả công ty TNHH Đức Việt – QB giai đoạn 2011 -2013 Chỉ tiêu ĐVT Tổng nợ phải thu Đồng Tổng nợ phải trả Đồng Hệ số nợ phải thu so với nợ phải trả (3=1/2) Năm 2011 Năm 2012 884.803 Năm 2013 193.048.827 19.043.018 1.007.644.561 1.883.188.802 1.623.394.186 Lần 0,00088 0,10 0,012 (Nguồn: Tính tốn tác giả) Qua bảng số liệu 3.2 thấy mối quan hệ vốn chiếm dụng vốn bị chiếm dụng hệ số nợ phải thu so với nợ phải trả qua ba năm 2011- 2013 Hệ số có xu hướng biến động thất thường Năm 2011 hệ số 0,00088, năm 2012 hệ số tăng lên 0,10 đến năm 2013 hệ số 0,012 Tỷ lệ khoản phải thu nợ phải trả < chứng tỏ số vốn mà công ty bị chiếm dụng nhỏ số vốn mà Tổng công ty chiếm dụng Bảng 3.3 Phân tích hệ số khả tốn cơng ty Đức Việt – QB qua năm 2011- 2013 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 67 68 of 128 ĐVT Chỉ tiêu Tiền khoản tương đương tiền Tài sản ngắn hạn Tổng tài sản (tổng nguồn vốn) Nợ phải trả (nợ ngắn hạn) Hệ số khả toán khái quát(5=3/4) Hệ số khả toán nợ ngắn hạn(6=2/4) Hệ số khả toán nhanh (7=1/4) Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Đồng 862.289.717 397.948.581 192.575.004 Đồng 3.168.147.516 4.105.813.504 3.919.384.620 Đồng 4.155.626.516 5.017.636.504 4.807.079.620 Đồng 1.007.644.561 1.833.188.802 1.623.394.186 Lần 4,12 2,74 2,96 Lần 3,14 2,24 2,41 Lần 0,86 0,22 0,12 (Nguồn: Tính tốn tác giả) 4.12 3.14 2.96 2.74 2.24 2.41 0.22 0.12 0.86 Năm 2011 Năm 2012 Hệ số khả toán khái quát Hệ số khả toán nợ ngắn hạn Hệ số khả toán nhanh Năm 2013 Đồ thị 3.5 Các hệ số khả toán cơng ty giai đoạn 2011 -2013 Để hồn thiện tình hình khả tốn cơng ty ngồi việc mở rộng phạm vi phân tích để thấy xu hướng biến động q trình phân tích cần lồng ghép đồ thị minh họa xu hướng biến động hệ số toán qua năm Qua bảng 3.3 đồ thị 3.5 thấy rõ khả tốn cơng ty qua ba năm 2011 – 2013 Nhìn chung ba hệ số có xu hướng giảm, hệ số kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 68 69 of 128 khả toán khái quát năm 2011 4,12 đến năm 2012 giảm xuống 2,74 đến năm 2013 lại tăng lên 2,96 Cũng giống hệ số khả toán khái qt hệ số khả tốn nợ ngắn hạn giảm vào năm 2012 giảm từ 3,14 xuống 2,24 qua năm 2013 hệ số tăng lên 2,41 Mặc dù có tăng giảm qua năm nhìn chung tài sản ngắn hạn tổng tài sản sử dụng để trả nợ qua năm, khả tốn cơng ty tốt Còn hệ số khả tốn nhanh năm 2011 0,86 đến năm 2012 giảm xuống 0,22 hệ số tiếp tục giảm xuống vào năm 2013 0,12 Hệ số nói lên khả tốn nhanh cơng ty thấp, lượng tiền mặt tương đương tiền công ty giảm qua năm, làm tăng tốc độ luân chuyển vốn dẫn đến hiệu sử dụng vốn cao 3.4.2.3 Hoàn thiện tỷ số hiệu hoạt động Bảng 3.4 Các tỷ số hoạt động công ty TNHH Đức Việt – QB giai đoạn 2011 -2-13 Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Kỳ thu tiền bình quân (DSO) 37,08 5,82 4,38 Số vòng quay hàng tồn kho (VHTK) 3,73 3,42 4,01 2,71 2,90 3,78 2,06 2,37 3,08 Số vòng quay tài sản lưu động (VTSLĐ) Vòng quay tài sản (VTS) (Nguồn: Tính tốn tác giả)  Năm 2012 :  Trong năm 2011 2012, kỳ thu tiền bình qn gần cơng ty có chênh lệch lớn DSO = 5,82 có nghĩa công ty phải ngày để thu tiền từ khách hàng mua theo phương tức tín dụng Kết cho thấy tốc kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 69 70 of 128 độ luân chuyển khoản phải thu công ty năm tốt nhiều so với năm 2011 phải 37 ngày thu tiền từ khách hàng mua  Vòng quay hàng tồn kho 3,42 có nghĩa đồng hàng tồn kho tạo 3,42 đồng doanh thu cho công ty.Vong quay hàng tồn kho giảm so với năm 2011 nguyên nhân hàng tồn kho tăng 51,67% doanh thu tăng 38,93% năm 2012  VTSLĐ = 2,90 Số vòng quay tài sản lưu động cho biết đồng tài sản lưu động đem lại cho doanh nghiệp 2,90 đồng doanh thu Nguyên nhân việc tăng tốc độ tăng doanh thu nhanh vốn lưu động, cụ thể doanh thu tăng 38,93% vốn lưu động tăng 29,57%  Vòng quay tài sản 2,37 Tỷ số cho biết đồng tài sản tạo cho doanh nghiệp 2,37 đồng doanh thu So với năm 2011 tỷ số tăng 15% Qua cho thấy hiệu sử dụng tài sản công ty nâng cao  Năm 2013:  Công ty để thu tiền, giảm ngày so với năm 2012 Cho thấy tốc độ quay khoản phải thu nhanh hơn, nguyên nhân khoản phải thu giảm mạnh 90,13% doanh thu lại tăng 24,33% so với năm 2012  Vòng quay hàng tồn kho tăng lên 4,01 Việc tăng nói lên việc lưu chuyển hàng tồn kho nhanh Đây tín hiệu vui cho doanh nghiệp kinh doanh cho thấy việc tổ chức quản lý hàng tồn kho doanh nghiệp tốt lên  Do TSLĐ giảm 4,55 doanh thu tăng 24,33% so với năm 2012 nên vòng quay tài sản lưu động tăng lên Từ đồng tài sản lưu động tạo 3,78 đồng doanh thu Như hiệu sử dụng tài sản lưu động công ty tăng lên  Cùng với việc tăng hiệu sử dụng tài sản lưu động hiêu sử dụng vốn công ty tăng lên nhiều Tăng lên 3,08 tăng gần 30% so với năm 2012 Một đồng tài sản tạo 3,08 đồng doanh thu Nguyên nhân tổng tài sản giảm mạnh doanh thu tăng lên năm 2013 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 70 71 of 128  Qua bảng với phân tích ta thấy, kỳ thu tiền bình quân giảm độ chuyển đổi thành tiền khoản phải thu ngày nhanh có ảnh hưởng tích cực đến khả tốn hoạt động cơng ty Cơng ty cần phát huy tối đa thành có việc thu hồi khoản nợ để giảm lượng vốn bị chiếm dụng, để giảm kỳ thu tiền bình quân.trong năm tới Đồng thời, tốc độ luân chuyển tài sản lưu động tổng tài sản công ty tăng lên qua năm cho ta thấy công ty giai đoạn kinh doanh thuận lợi, hiệu sử dụng vốn kinh doanh tăng nói lên vai trò ban lãnh đạo công ty việc quản lý kiểm sốt vốn có hiệu cao 3.4.2.3 Phân tích đòn bẩy kinh doanh thơng qua phân tích tài Dupont a Phân tích ROA nhân tố ảnh hưởng : Bảng 3.5 : Các nhân tố ảnh hưởng đến ROA Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 ROS 0,57 0,19 0,20 VTS 2,06 2,37 3,08 Doanh lợi tài sản(ROA) 1,17 0,45 0,616 ( Nguồn: Công ty TNHH Đức Việt – QB)  Năm 2012 : ROS giảm 66,66% làm cho ROA giảm 61,53% so với năm 2011 vòng quay tài sản tăng lên Nguyên nhân việc giảm lợi nhuận sau thuế giảm 52,22% doanh thu tăng 38,93%  Năm 2013 : ROS tăng không đáng kể tăng 5,26% vòng quay tài sản tăng làm cho ROA tăng lên 36,88% so với năm 2012  Ta thấy số vòng quay tài sản có khả làm tăng doanh lợi tài sản, tài sản có số vòng quay lớn, ln chuyển nhiều lợi ROA lớn ngược lại, dù ROS khơng đổi b Phân tích ROE nhân tố ảnh hưởng : kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 71 72 of 128 Bảng 3.6: Các nhân tố ảnh hưởng đến ROE Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 ĐBTC = TS / VCSH 1,32 1,57 1,51 ROA 1,17 0,45 0,616 ROE = ĐBTC * ROA 1,54 0,70 0,93 ( Số liệu tính tốn từ BCTC) Đồ thị 3.6: Các tỷ suất sinh lời công ty Nhìn lên đồ thị 3.6 ta thấy doanh lợi tài sản năm 2011 1,17 đồng với tác dụng đòn bẩy tài mà ROE đạt đến 1,54 đồng  Năm 2012 : ROA giảm 61,53% đòn bẩy tài tăng 18,93% kéo cho ROE giảm xuống 54,54% so với năm 2011 Trong trường hợp gia tăng đòn bẩy tài tác động tiêu cực tới doanh nghiệp, làm cho doanh lợi vốn chủ sở hữu giảm mạnh Điều nói lên mặt thứ hai đòn bẩy tài chính, doanh nghiệp kinh doanh không hiệu đòn bẩy tài cao kéo theo hệ lụy làm cho lợ nhuận đồng vốn chủ sở hữu giảm đáng kể kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 72 73 of 128  Năm 2013 : ROA tăng 36,89% so với năm 2012 đòn bẩy tài giảm 3,82% nên ROE tăng 32,85% so với năm 2012 Trong trường hợp ta thấy công ty giảm tài sản với tỷ lệ không lớn tỷ lệ nguồn vốn chủ sở hữu khơng giảm đòn bẩy tài qua hai năm khơng có nhiều thay đổi Việc tăng ROA kéo ROE tăng theo năm 2013  Đòn bẩy khơng có khả làm tăng mà kéo doanh lợi vốn chủ sở hữu giảm xuống Vì vậy, dao hai lưỡi mà công ty cần phải thật cân nhắc thận trọng sử dụng Tùy theo điều kiện kinh doanh mà doanh nghiệp cần lựa chọn sử dụng đòn bẩy cách để nâng cao hiểu hoạt động 3.4.3 Hồn thiện thơng tin sử dụng để phân tích Để cơng tác tài đạt kết xác, đánh giá thực trạng tranh tài doanh nghiệp, yêu cầu nhà phân tích phải kết hợp đồng nhiều thông tin a ) Với nguồn thơng tin bên ngồi Hiện nay, theo quy định Nhà Nước, năm doanh nghiệp phải gửi báo cáo tài cho quan tài chính, quan thuế, quan thống kê Bộ Kế Hoạch Đầu Tư doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi Ngồi ra, số doanh nghiệp, theo quy định Nhà Nước phải công bố công khai số tỷ lệ tài Vì vậy, quan nói hồn tồn cung cấp tiêu trung bình ngành cho công ty công ty yêu cầu Tuy nhiên, thực trạng phổ biến doanh nghiệp khâu hạch toán thường làm để đối phó với quan thuế vụ cấp Không trường hợp doanh nghiệp tồn ba loại sổ sách hạch tốn riêng: cho mình, cho cấp trên, cho quan thuế vụ Chính vậy, tiêu trung bình ngành thường sai lệch so với thực tế Mặt khác, hoạt động phân tích tài nước ta chưa trở thành việc làm thường xuyên hệ thống thông tin chưa hồn hảo nên tiêu trung bình kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 73 74 of 128 ngành dù quan trọng công ty TNHH Đức Việt - QB nên xem tiêu chuẩn để tham khảo Do đó, cán phân tích giỏi chuyên môn, am hiểu thị trường quan trọng Nguồn thơng tin bên ngồi bao gồm thơng tin tình hình nước quốc tế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty, đó, cán phân tích tài cơng ty cần thực theo giải pháp sau  Theo dõi biến động lãi suất ngân hàng cách thường xuyên ảnh hưởng đến số lãi vay ngân hàng khoản nợ ngắn dài hạn, đến khoản đầu tư tài cơng ty  Thu thập thông tin thay đổi số giá yếu tố đầu vào hoạt động kinh doanh để kết hợp phân tích, có giải pháp hợp lý trường hợp khan hàng hóa hay trường hợp số giá biến động thất thường  Tìm hiểu chiến lược kinh doanh đối thủ để có biện pháp đối phó kịp thời ảnh hưởng đến doanh thu, lợi nhuận công ty  Các chủ trương, sách Nhà Nước liên quan liên quan đến ngành thương mại nói riêng sách tỉnh Quảng Bình ưu tiên cho việc phát triển kinh tế nói chung Để có nguồn thơng tin cán phân tích theo dõi phương tiên thông tin đại chúng báo chí, truyền hình, internet…đặt mua văn pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động cơng ty Trên sở đó, cán phân tích sử dụng thơng tin để dự tốn nhu cầu tài doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm tới b ) Với nguồn thông tin bên Công ty cần thu thập tất số liệu kế toán cần thiết để lập đầy đủ báo cáo tài chính, nguồn thơng tin chủ yếu cho việc phân tích tài Các thơng tin phải cung cấp cách kịp thời, cập nhật, đầy đủ để công tác phân tích đạt hiệu kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 74 75 of 128 Sử dụng thông tin phải kết hợp với yêu cầu thông tin sử dụng phải có tính xác Do đó, kế tốn trưởng nên đạo cơng tác kiểm tốn nội công ty để đảm bảo thông tin sử dụng thơng tin “ sạch” Bên cạnh đó, cơng ty nên khuyến khích phân tích, đề xuất cán cơng nhân viên tình hình sản xuất kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa nguồn thơng tin bổ sung quan trọng, góp phần làm tăng thơng tin cho cơng tác phân tích 3.4.4 Hồn thiện phương pháp sử dụng phân tích báo cáo tài Hồn thiện phương pháp phân tích báo cáo tài chủ yếu hồn thiện phương pháp sử dụng bổ sung số phương pháp để việc phân tích tình hình tài tiến hành cách toàn diện Các phương pháp mà công ty sử dụng bao gồm: phương pháp tỷ lệ, phương pháp so sánh, phương pháp chi tiết Chúng dừng lại phương pháp truyền thống đưa cách nhìn phiến diện thiếu tổng quát Công ty nên áp dụng phương pháp phân tích cách hợp lý linh hoạt mang lại hiệu cao để tránh tính đơn lẻ, rời rạc việc phân tích Cụ thể: Phương pháp đồ thị: Tại công ty có sử dụng phương pháp đồ thị chiếm tỷ lệ chưa nhiều chủ yếu báo cáo thường niên Phương pháp cần sử dụng nhiều giúp cho việc phân tích thể rõ ràng, trực quan mối liên hệ tiêu tài chính, xu hướng biến động tăng giảm hay so sánh tiêu mối tương quan với doanh nghiệp khác Đồ thị sử dụng công ty sử dụng cách đa dạng linh hoạt dạng hình cột, hình tròn, đồ thị đường… Trong q trình hồn thiện nội dung phân tích tình hình tài cơng ty, tác giả tiến hành lồng ghép số đồ thị để giúp cho việc theo dõi q trình phân tích rõ ràng, trực quan sinh động Phương pháp tỷ lệ: Đây phương pháp áp dụng cách thường xun việc tính tốn tiêu tài q trình phân tích cơng ty Việc áp dụng phương pháp cần ý tính xác việc lấy tiêu để có kết xác, phản ánh chất tỷ số mà đưa kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 75 76 of 128 Phương pháp Dupont xem xét tác động tương hỗ tỷ số tài cách biến tiêu tổng hợp thành hàm số loạt biến số Vì nhà phân tích đánh giá ảnh hưởng nhiều yếu tố đến biến động yếu tố tài nghiên cứu, việc phân tích giúp cho nhà quản lý có nhìn cụ thể định xem nên cải thiện tình hình tài cơng ty cách Phương pháp thường áp dụng phân tích ROE hay ROA ROE = Tỷ suất lợi nhuận doanh thu x Số vòng quay tài sản x Hệ số tài sản vốn chủ sở hữu Hay: ROE = LN sau thuế Doanh thu x Doanh thu Tổng tài sản x Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu Qua phương pháp ta thấy tác động doanh thu tiêu thụ, hiệu suất sử dụng tài sản, nghịch đảo hệ số cấu nguồn vốn biến động doanh lợi vốn chủ sở hữu Như tiêu lợi nhuận chi tiết thành tiêu tỷ suất lợi nhuận doanh thu phản ánh khả sinh lời, số vòng quay tài sản phản ánh hiệu sử dụng tài sản hệ số tài sản phản ánh rủi ro tài Bảng 3.5 Phân tích tiêu ROE theo phương pháp Dupont ĐVT Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 % 0,57 0,19 0,20 Hệ số vòng quay tài sản Lần 2,06 2,37 3,08 Tổng tài sản vốn chủ sở hữu Lần 1,32 1,57 1,51 % 1,54 0,70 0,93 Chỉ tiêu Tỷ suất lợi nhuận sau tổng doanh thu (ROS) ROE (4=1x2x3) (Nguồn: tính tốn tác giả) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 76 77 of 128 Nhìn vào bảng ta thấy tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu công ty giảm từ năm 2011 đến năm 2012 từ 1,54 % xuống 0,70% qua năm 2013 tỷ suất có tăng tăng khơng đáng kể (tăng lên 0,93%) Ta thấy tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu công ty mức thấp nguyên nhân tỷ suất sinh lợi doanh thu thấp, nhà quản trị cần phải tìm giải pháp kinh doanh nhằm đem lại hiệu kinh tế cao cho công ty nâng cao khả sinh lời Sự phân tích thành phần doanh lợi vốn chủ sở hữu cho thấy hệ số nợ tăng lên doanh lợi vốn chủ sở hữu cao Tuy nhiên, nợ lại cơng cụ có tính hai mặt: Một mặt khuyếch đại tỷ suất lợi nhuận doanh nghiệp làm ăn hiệu quả, dự án đầu tư từ vốn vay đem lại tỷ lệ hoàn vốn cao chi phí lãi vay phần chênh lệch bổ sung cho lợi nhuận chủ sở hữu; mặt khác vay nợ làm thua lỗ thêm nặng nề doanh nghiệp thua lỗ lợi nhuận thấp phải đeo gánh nặng chi phí lãi Trên giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác phân tích báo cáo tài cơng ty TNHH Đức Việt – QB Chúng hy vọng điều giúp ích phần cho phát triển công ty tương lai kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 77 78 of 128 KẾT LUẬN Để tồn phát triển môi trường kinh doanh cạnh tranh gay gắt, công ty phải tự xây dựng cho tiềm lực tài vững hệ thống cơng tác kế toán chặt chẽ Mặt khác, nhằm nâng cao hiệu hoạt động sức cạnh tranh việc hồn thiện phân tích báo cáo báo cáo tài nhu cầu thiết Đề tài “Thực trạng phân tích báo cáo tài cơng ty TNHH Đức Việt – QB” thực dựa sở lý luận - thực tiễn phân tích báo cáo tài cơng ty Qua đó, tiến hành đánh giá ưu điểm tồn cần khắc phục phân tích báo cáo tài cơng ty Từ đó, đưa số phương hướng giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện Ngồi ra, đề tài tổng hợp dung hòa kiến thức lý thuyết kinh nghiệm thực tiễn qua trình tiếp xúc trực tiếp với môi trường Doanh nghiệp Qua đây, xin chân thành cảm ơn quý công ty tạo điều kiện tốt trình thu thập phân tích tài liệu, xin cảm ơn tận tình giúp đỡ Th.s Phan Thị Thu Hà suốt trình thực đề tài Với nội dung báo cáo, mong muốn số giải pháp khả thi áp dụng để giải vấn đề hạn chế việc phân tích báo cáo tài cơng ty Trong q trình báo cáo, khơng tránh khỏi sai sót, vậy, kính mong đóng góp ý kiến q thầy giáo để đề tài hồn thiện có tính ứng dụng cao vào thực tiễn kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 78 ... báo cáo tài công ty TNHH Đức Việt – QB  Từ sở lý luận thực tiễn phân tích báo cáo tài cơng ty để đưa số giải pháp hồn thiện cơng tác phân tích báo cáo tài cơng ty TNHH Đức Việt – QB Phương pháp... Chương II: Thực trạng phân tích báo cáo tài cơng ty TNHH Đức Việt – Quảng Bình Chương III: Phương hướng giải pháp hồn thiện phân tích báo cáo tài cơng ty TNHH Đức Việt – Quảng Bình kho tai lieu -123doc-doc-luan... VỀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.1 Khái niệm Phân tích báo cáo tài vận dụng cơng cụ kỹ thuật phân tích vào báo cáo tài chính,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH Đức Việt – Quảng Bình, Thực trạng phân tích báo cáo tài chính tại công ty TNHH Đức Việt – Quảng Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay