Bai de tai ke toan hoàn thành nhất 07 11 2017 (1)

65 74 0
  • Loading ...
1/65 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 20:46

LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới Ban Giám Đốc, Khoa Kinh Tế, thầy giáo, cô giáo thuộc Phân hiệu trường Đại Học Lâm Nghiệp Đồng Nai nhiệt tình giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình học tập làm chuyên đề tốt nghiệp Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đỗ Thị Bích, người dành cho em lời bảo ân cần với kiến thức kinh nghiệp quý báu, giúp em vững tin vượt qua khó khăn trở ngại trình học tập nghiên cứu để hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp tỉnh Đắk Nông tham gia đóng góp ý kiến, cung cấp thơng tin, tư liệu trình làm Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn tới người thân gia đình giúp đỡ vật chất tinh thần để em yên tâm làm tốt chuyên đề tốt nghiệp Trong qua trình hồn thành chun đề tốt nghiệp, em khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong thầy giáo, cô giáo bạn đồng nghiệp thông cảm đưa dẫn quý báu để giúp đỡ em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn ! Đắk R’lấp, ngày 16 tháng 05 năm 2017 Người viết chuyên đề Võ Thị Hồng i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Diễn giải BCTC Báo cáo tài BGDĐT Bộ giáo dục đào tạo BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BL Bảng lương CB Cán CCDC Công cụ dụng cụ CKKB Chuyển khoản kho bạc CNV Công nhân viên GDĐT Giáo dục đào tạo GTGT Giá trị gia tăng GV Giáo viên HCSN Hành nghiệp HĐ Hóa đơn HP Học phí KBNN Kho bạc nhà nước KPCĐ Kinh phí cơng đồn NS Ngân sách SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định VD Ví dụ XDCB Xây dựng ii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN .i DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU v DANH MỤC SƠ ĐỒ vi LỜI MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Nội dung chuyên đề CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI ĐƠN VỊ HCSN 1.1 Khái niệm, vai trò kế toán HCSN 1.1.1 Khái niệm kế toán HCSN 1.1.2 Vai trò kế tốn HCSN 1.2 Nhiệm vụ kế tốn đơn vị hành nghiệp 1.3 Các phần hành kế toán HCSN .4 1.3.1 Yêu cầu tổ chức kế toán đơn vị HCSN .4 1.3.1 Kế toán tiền mặt Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán quỹ tiền mặt .6 1.3.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng .6 1.3.3 Kế tốn vật tư, cơng cụ, dụng cụ .7 1.3.4 Kế toán tài sản cố định 1.3.5 Kế tốn khoản phải trả cơng chức, viên chức 11 1.3.6 Kế toán nguồn kinh phí hoạt động 12 1.3.7 Kế toán khoản thu nghiệp .13 1.3.8 Kế toán chi hoạt động 14 CHƯƠNG 17 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐẮK R’LẤP 17 2.1 Lịch sử hình thành phát triển Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp 17 2.1.1 Khái quát chung 17 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 17 iii 2.2 Chức nhiệm vụ 20 2.3 Tổ chức máy quản lý Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp 20 2.3.1 Sơ đồ tổ chức 20 2.3.2 Chức nhiệm vụ cuả từng phận quản lý 21 Biểu 2.1: Tình hình sở vật chất Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp 22 2.5 Tình hình tài sản nguồn hình thành tài sản Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp 24 2.6 Tình hình sử dụng lao động trường 25 Biểu 2.3 Cơ cấu lao động trường .25 CHƯƠNG 26 THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN HCSN 26 TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐẮK R’LẤP 26 3.1 Nhiệm vụ phận kế toán Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp .26 3.2.1 Tình hình tổ chức máy kế tốn Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp .26 Sơ đồ 3.1: sơ đồ tổ chức máy kế toán 26 3.2.2 Tình hình tổ chức hệ thống chứng từ ghi chép ban đầu Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp 27 3.2.3 Tình hình tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp 27 Biểu 3.1 Bảng hệ thống tài khoản mà đơn vị sử dụng .28 3.2.4 Tình hình vận dụng hình thức kế tốn tổ chức hệ thống sổ kế toán đơn vị Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp .28 Sơ đồ 3.2 Trình tự hạch tốn theo hình thức kế tốn máy 29 3.2.5 Tổ chức kiểm tra kế toán Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp 29 3.2.6 Tổ chức lập báo cáo tài Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp 30 3.2.7 Tổ chức phân tích cơng khai tài Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp 31 Đơn vị thực việc công khai tài đơn vị theo quy định thơng tư 21/2005/TT-BTC tài việc hướng dẫn thực quy chế cơng khai tài đơn vị dự toán ngân sách tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ 31 iv 3.3.8 Tổ chức trang bị ứng dụng phương tiện xử lý thông tin ở Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp 31 3.3 Thực trạng công tác kế toán Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp .31 45 3.3.7 Quyết tốn tài chính: .50 b Về trình tự lập biểu mẫu: 51 MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐẮK R’LẤP 51 4.1 Nhận xét cơng tác kế tốn ở Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp: 51 4.1.1.1 Về tổ chức hạch toán ban đầu 52 4.1.1.2 Về vận dụng hệ thống tài khoản 52 4.1.1.3 Về vận dụng hình thức kế tốn sổ kế toán 52 4.1.1.5 Tổ chức hạch toán từng loại nghiệp vụ ở đơn vị 52 4.1.1.6 Về việc trang bị phương tiện 53 4.1.1.7 Về phân tích cơng khai tài 53 4.1.2 Hạn chế: 53 4.2 Căn vào thực tế hạn chế cơng tác kế tốn đơn vị nhằm đề giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn hành nghiệp .53 KẾT LUẬN 55 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 2.1: Tình hình sở vật chất Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp………….25 Biểu 2.2 Tình hình tài sản nguồn hình thành tài sản đơn vị…………………27 Biểu 2.3 Cơ cấu lao động đơn vị 28 Biểu 3.1 Bảng hệ thống tài khoản mà đơn vị sử dụng .33 v DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán quỹ tiền mặt Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán tiền gửi ngân hàng 10 Sơ đồ 3.1: sơ đồ tổ chức máy kế toán 31 Sơ đồ 3.2 Trình tự hạch tốn theo hình thức kế toán máy 32 Sơ đồ 3.3: Quy trình ghi sổ nguồn kinh phí hoạt động………………………………43 vi Sơ đồ 3.4: Quy trình ghi sổ khoản thu …44 vii LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu Ngày nay, xu chung thời đại "khu vực hóa" "tồn cầu hóa", để hội nhập phát triển Việt Nam không ngừng đẩy mạnh Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, đổi tồn diện nến kinh tế tích cực tìm kiếm sách, cơng cụ kinh tế quan trọng Đảng nhà nước ta có nhiều cải cách quan trọng tất lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt quan trọng cải cách thủ tục hành kế tốn đơn vị hành nghiệp Trong đơn vị hành nghiệp, quan nhà nước sử dụng nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu từ ngân sách nhà nước Chính thế, để đảm bảo cho trình hoạt động thường xuyên, liên tục quan nhà nước cơng tác kế tốn thu, chi hoạt động đóng vai trò quan Trong đơn vị hành nghiệp việc nắm vững cơng tác kế tốn thu, chi hoạt động trình tiến hành thu, chi quan trọng đảm bảo cơng tác kế toán thực hiên theo quy định pháp luật, thực theo tiêu, định mức cho phép dự toán giao Đặc biệt việc hạch toán kế toán thu, chi hoạt động phải đảm bảo thống cơng tác lập dự tốn đảm bảo khớp đúng, thống sổ kế tốn với chứng từ báo cáo tài Nhận thức rõ tầm quan trọng kế toán hành nghiệp đơn vị hành nghiệp quản lý nhà nước nên em tâm học hỏi, nghiên cứu để nâng cao hiểu biết vị trí vai trò cơng tác quản lý tài - kế tốn đơn vị hành nghiệp Đồng thời qua em củng cố mở rộng thêm kiến thức học trường để từ gắn lý luận với thực tế cơng tác đơn vị Chính vậy, khóa thực tập đơn vị Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp Tỉnh Đăk Nông thuộc quản lý Bảo hiểm xã hội Tỉnh Đăk Nông, em chọn đề tài " Nghiên cứu công tác kế toán Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp Tỉnh Đắk Nông" làm chuyên đề báo cáo tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu thực trạng cơng tác kế tốn BHXH huyện Đắk R’lấp, từ đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn BHXH huyện Đắk R’lấp tỉnh Đắk Nông 2.2 Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa sở lý luận cơng tác kế tốn đơn vị HCSN - Tìm hiểu đặc điểm đơn vị Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp Tỉnh Đăk Nông - Nghiên cứu thực trạng cơng tác kế tốn Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp Tỉnh Đăk Nông - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn tai Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp Tỉnh Đăk Nông Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp ngoại nghiệp + Phương pháp kế thừa : Tìm hiểu đọc nghiên cứu tài liệu, khóa luận chuyên đề liên quan đến đề tài nghiên cứu + Phương pháp điều tra thu thập số liệu có sẵn thơng qua sổ sách kế toán Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp Tỉnh Đăk Nông + Phương pháp vấn: thông tin, số liệu thu thập cách tiến hành vấn giao tiếp với cán bộ, viên chức kế tốn phòng kế tốn + Phương pháp quan sát : Quan sát, theo dõi nghiệp vụ cụ thể, thao tác tiến hành nghiệp vụ nhân viên kế toán - Phương pháp nộii nghiệp : Phân tích tổng hợp số liệu thu thập - Phương pháp so sánh, đối chiếu : Các thông tin số liệu sau thu thập tiến hành đối chiếu với mục tiêu, phương hướng đề để đánh giá việc thực so với kế hoạch có đạt u cầu, hiệu hay khơng - Phương pháp tổng hợp phân tích : Các thơng tin số liệu sau thu thập tổng hợp lại theo đặc điểm nghiệp vụ theo khoản chi theo nguồn kinh phí, sau để kết luận đưa giải pháp phù hợp với vấn đề nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian : Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp Tỉnh Đăk Nông - Phạm vi thời gian : Nghiên cứu hoạt động trường năm từ năm 2014 đến năm 2016 cơng tác kế tốn Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp Tỉnh Đăk Nông năm 2016 -Phạm vi nội dung: Nguyên cứu công tác kế toán Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp tỉnh Đăk Nông Nội dung chuyên đề Chương : Cơ sở lý luận công tác kế toán đơn vị HCSN Chương : Đặc điểm khái quát Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp Tỉnh Đăk Nông Chương : Thực trạng cơng tác kế tốn Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp Tỉnh Đăk Nông Chương : Một số ý kiến đề xuất nhằm hồn cơng tác kế toán Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp Tỉnh Đăk Nơng 11 Trích 8% BHXH trừ lương Trích 1.5% BHYT trừ 11 lương 11 Trích 1% BHTN trừ lương 3321 4.170.837 782.032 3322 3324 Cộng phát sinh Cộng lũy kế 521.355 128.809.752 128.809.752 128.809.752 128.809.752 Số dư đến cuối kỳ Sổ có trang, đánh số từ trang đến trang Ngày mở sổ: 01/01/2015 Người lập Kế toán trưởng Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp ., Ngày .tháng năm Thủ trưởng đơn vị Mẫu số: S01 - H (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC SỔ CÁI Quý năm 2017 Tài khoản: 332 – khoản trích theo lương Tài Chứng từ Số Ngày A P.T CT C GS B C 11 11 Nội dung D Số dư đầu kỳ Trích 17.5% BHXH trừ lương Trích nộp 17.5% BHXH Cộng phát sinh tháng Quý IV Lũy cuối kỳ Số dư đến cuối kỳ 44 Số phát sinh khoản đối Nợ Có ứng 66121 46121 12.251.833 12.251.833 12.251.833 12.251.833 12.251.833 12.251.833 0 Sổ có trang, đánh số từ trang đến trang Ngày mở sổ: 01/01/2015 Người lập (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) ., Ngày .tháng năm Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên, đóng dấu) 3.3.5 Kế tốn nguồn kinh phí hoạt động: a Khái niệm: Nguồn kinh phí nguồn tài mà đơn vị quyền sử dụng để phục vụ cho việc thực nhiệm vị trị, chun mơn có tính chất HCSN - Nguồn kinh phí đơn vị hình thành từ - Ngân sách Nhà nước cấp hàng năm - Bổ sung từ khoản thu phí, lệ phí khoản thu khác đơn vị theo quy định chế độ tài b Chứng từ sử dụng: - Các hóa đơn mua hàng , ủy nhiệm chi, giấy rút dự toán ngân sách… c Sổ kể toán: Sổ cái, sổ theo dõi sử dụng nguồn kinh phí, sổ tổng hợp sử dụng nguồn kinh phí d Tài khoản sử dụng: - Tài khoản 46121: Nguồn kinh phí hoạt động e Quy trình ghi sổ: Chứng từ kế toán Phần mềm kế toán Sổ 46121 f Phương pháp hạch toán: - Các nghiệp vụ phát sinh đơn vị Phản ánh tiền lương phải trả cho cán công nhân viên người lao động: Nợ TK 66121: Có TK TK 334: 128.809.752đ 128.809.752đ Chuyển tiền lương cho CBVC quan tháng 9/2017 45 Nợ TK 334: Có TK 46121: 128.809.752đ 128.809.752đ ĐT Có TK 0081: 128.809.752đ Căn vào bảng tốn BHXH Tính 10,5% BHXH, BHYT, BHTN trừ vào lương Nợ TK 334: Có TK 3321: 5.474.223 đ (10,5%) 4.170.837 đ (8%) Có TK 3322: 782.032đ (1,5%) Có TK 3324: 521.355đ (1%) Chuyển nộp khoản đóng góp trừ vào lương: Nợ TK 3321: 4.170.837 đ Nợ TK 3322: 782.032đ Nợ TK 3324: 521.355đ Có TK 46121: 5.474.223 đ Ngày 18/9/2017 toán tiền điện thắp sáng số hóa đơn 908517615 số tiền 1.089.993đ Nợ TK 66121: 1.089.993đ Có TK 46121: 1.089.993đ Ngày 30/09/2017 Chuyển tiềnThanh tốn tiền nước sinh hoạt số hóa đơn 29606 số tiền là: 249.845đ Nợ TK 66121: Có TK 46121: 249.845đ 249.845đ Ngày 01/08/2017 Chuyển toán tiền bảo trì xe tơ hóa đơn số 1325 số tiền 1.014.200đ Nợ TK 66121: 1.014.200đ Có TK 46121: 1.014.200đ 7.Ngày 15/9/2017 chuyển tiền xăng dầu chạy máy nỗ cho quan số 2814 số tiền 1.508.909đ Nợ TK 66121: 1.508.909đ Có TK 46121: 1.508.909đ 46 Mẫu số: S01 - H (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Quý năm 2017 Tài khoản: 46121 -Nguồn kinh phí hoạt động Số phát sinh Tài Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp Chứng từ Số Ngày A P T C B CT Nội dung GS C khoản đối Nợ Có ứng D Số dư đầu kỳ 18/9/2017 Chuyển khoản tiền điện 66121 1.089.993 30/9/2017 Chuyển khoản tiền nước 66121 249.845 01/8/2017 Chuyển khoản Bảo trì xe 66121 1.014.200 15/9/2017 Chuyển khoản xăng dầu 66121 1.508.909 Cộng phát sinh 3.862.947 Cộng lũy kế 3.862.947 Số dư 3.862.947 Sổ có trang, đánh số từ trang đến trang Ngày mở sổ: 01/01/2017 Người lập Kế toán trưởng ., Ngày .tháng năm Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 47 3.3.6 Kế toán chi thường xuyên: a Khái niệm: Phản ánh khoản chi mang tính chất hoạt động thường xuyên theo dự toán chi duyệt b Chứng từ sử dụng: phiếu chi, giấy rút dự toán ngân sách, hóa đơn… c Sổ kế tốn: Sổ tài khoản 66121 d Tài khoản sử dụng: Tài khoản 66121: chi thường xuyên e Quy trình chi sổ: Chứng từ kế toán Phần mềm kế toán Sổ 66121 f Phương pháp hạch toán: Các nghiệp vụ thực tế phát sinh đơn vị: Phản ánh tiền lương phải trả cho cán công nhân viên chức người lao động: Nợ TK 66121: 128.809.752đ Có TK TK 334: 128.809.752đ Rút dự toán tra lương cho CBCNV nhà trường Nợ TK 334: 128.809.752đ Có TK 46121: 128.809.752đ ĐT Có TK 0081: 128.809.752đ Căn vào bảng toán BHXH Tính 10,5% BHXH, BHYT, BHTN trừ vào lương Tính 10,5% BHXH, BHYT, BHTN trừ vào lương Nợ TK 334: Có TK 3321: 5.474.223 đ (10,5%) 4.170.837 đ (8%) Có TK 3322: 782.032đ (1,5%) Có TK 3324: 521.355đ (1%) Chuyển nộp khoản đóng góp trừ vào lương: Nợ TK 3321: 4.170.837 đ Nợ TK 3322: 782.032đ Nợ TK 3324: 521.355đ 48 Có TK 46121: 5.474.223 đ Ngày 18/9/2017 tốn tiền điện thắp sáng số hóa đơn 908517615 số tiền 1.089.993đ Nợ TK 66121: 1.089.993đ Có TK 1121: 1.089.993đ Ngày 30/09/2017 Chuyển tiềnThanh toán tiền nước sinh hoạt số hóa đơn 29606 số tiền là: 249.845đ Nợ TK 66121: Có TK 1121: 249.845đ 249.845đ Ngày 01/08/2017 Chuyển tốn tiền bảo trì xe tơ hóa đơn số 1325 số tiền 1.014.200đ Nợ TK 66121: 1.014.200đ Có TK 1121: 1.014.200đ 7.Ngày 15/9/2017 chuyển tiền xăng dầu chạy máy nỗ cho quan số 2814 số tiền 1.508.909đ Nợ TK 66121: 1.508.909đ Có TK 1121: 1.508.909đ 49 Mẫu số: S01 - H (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/03/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Quý năm 2017 Tài khoản: 66121 - chi thường xuyên Số phát sinh Tài Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp Chứng từ Số Ngày A P T C B Nội dung CT GS C khoản đối Nợ Có ứng D Số dư đầu kỳ 18/9/2017 Chuyển khoản tiền điện 1121 1.089.993 30/9/2017 Chuyển khoản tiền nước 1121 249.845 01/8/2017 Chuyển khoản Bảo trì xe 1121 1.014.200 15/9/2017 Chuyển khaorn xăng dầu 1121 1.508.909 Cộng phát sinh 3.862.947 Cộng lũy kế 3.862.947 Số dư 3.862.947 Sổ có trang, đánh số từ trang đến trang Ngày mở sổ: 01/01/2017 Người lập Kế toán trưởng ., Ngày .tháng năm Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 3.3.7 Quyết tốn tài chính: a Về biểu mẫu: - Bảng cân đối tài khoản - Báo cáo thu- chi quỹ khen thưởng phúc lợi - Tổng hợp tình hình kinh phí tốn kinh phí sử dụng - Báo cáo thu BHXH, BHYT, BHTN - Biên kiểm quỹ hang tháng 50 - Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kho bạc ngân hàng hàng tháng, quý, năm - Báo cáo số dư tài khoản ngân hàng kho bạc - Báo cáo lãi số dư khoản tiền gửi - Biên kiểm ấn đặc biệt - Thuyết minh báo cáo tài b Về trình tự lập biểu mẫu: Đơn vị vận dụng linh hoạt hợp lý đầy đủ theo thực tế đơn vị tài khoản, theo định số 19/2006/QĐ- BTC ngày 30/03/2006 Bộ trưởng tài Thơng tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 Chứng từ kế toán Sổ kế toán Phần mềm kế toán Sổ tổng hợp chứng từ kế toán loại Máy vi tính Bảng cân đối kế tốn Báo cáo QT tài Ghi chú: - Nhập số liệu hàng ngày: - In sổ, báo cáo cuối tháng: - Đối chiếu, kiểm tra: CHƯƠNG MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐẮK R’LẤP 4.1 Nhận xét công tác kế toán ở Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp: 4.1.1 Ưu điểm: 51 4.1.1.1 Về tổ chức hạch tốn ban đầu - Do đơn vị có tổ chức với quy mơ nhỏ, nên kế tốn kịp thời theo dõi tình hình biến động tình hình đơn vị - Do cơng tác kế tốn đơn vị dựa tình hình thực tế vận dụng sáng tạo chế độ kế tốn hành - Q trình hạch toán kế toán, phận kế toán kiểm sốt chứng từ gốc cách xác, đầy đủ, kịp thời, chế độ kế toán theo quy định Nhà nước góp phần hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao 4.1.1.2 Về vận dụng hệ thống tài khoản Đơn vị vận dụng linh hoạt hợp lý đầy đủ theo thực tế đơn vị tài khoản, theo định số 19/2006/QĐ- BTC ngày 30/03/2006 Bộ trưởng tài Thơng tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 Bộ tài 4.1.1.3 Về vận dụng hình thức kế tốn sổ kế tốn Hiện tại, đơn vị sử dụng hình thức kế tốn hình thức kế tốn máy ghi sổ nhật ký chung có ưu điểm mẫu sổ đơn giản, dễ làm Đảm bảo thống đồng hệ thống nhanh gọn, tiết kiệm thời gian 4.1.1.4 Về hệ thống báo cáo tài Thực theo quy định thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/06/2003, thông tư số 53/2005/TT-BTC ngày 23/06/2005, thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 01/01/2007 Bộ tài chính, định số 24/2006/QĐ-BTC ngày 06/04/2006, định số 14/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 Bộ trưởng tài hướng dẫn thông tư Các biểu mẫu số liệu báo cáo lập xác, đầy đủ kịp thời 4.1.1.5 Tổ chức hạch toán loại nghiệp vụ ở đơn vị Việc tổ chức hạch toán nghiệp vụ đơn vị phù hợp đảm bảo đầy đủ nội dung phát sinh Các nghiệp vụ hạch toán theo quy định hành dễ hiểu Hạch toán nghiệp vụ kịp thời, dễ theo dõi, xác Ghi chép đầy đủ, kịp thời hệ thống chứng từ, sổ sách chi tiết tổng hợp phần hành kế toán 52 4.1.1.6 Về việc trang bị phương tiện Đơn vị trang bị đầy đủ phương tiện làm việc cho cơng tác tài như: máy tính, máy in, phần mềm … 4.1.1.7 Về phân tích cơng khai tài Đơn vị thực đúng, đầy đủ biểu mẫu cơng khai tài theo quy định thông tư số Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 Bộ tài Các số liệu cơng khai lập xác, có phân tích chi tiết nội dung trích dẫn để dễ hiểu biểu mẫu 4.1.2 Hạn chế: Từ ưu điểm đơn vị rút số hạn chế cần sữa chữa khắc phục tồn - Hiện phận kế tốn đơn vị bố trí cán đảm nhiệm cơng tác tài kế tốn, đồng thời đơn vị giao cho đồng chí kế tốn kiêm nhiệm nhiều cơng viêc lĩnh vực khác cơng tác lập kế hoạch rà sốt sổ BHXH, BHYT…, kiêm nhiệm kế tốn cơng đồn, kiêm nhiệm đồn nhiên… Vì đơi cơng việc tải gây nhiều áp lực dẫn đến việc cung cấp thông tin cho quản lý khơng kịp thời, nhanh chóng - Thường xun nâng cấp phần mềm sử dụng phần mềm kế toán ( phần mềm thường hay bị lỗi) - Do đơn vị áp dụng hình thức kế tốn máy nên máy vi tính ln cần bảo trì cơng cụ ảnh hưởng khơng đến cơng tác kế tốn, cần có tổ chức lưu trữ cho hợp lý để tránh liệu - Đơn vị nên có kế hoạch cho nhân viên kế tốn đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ kế toán - Bộ máy kế toán phải thực sách, chế độ quy định quản lý kinh tế tài Tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm hạn chế sai sót có 4.2 Căn vào thực tế hạn chế cơng tác kế tốn đơn vị nhằm đề giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn hành nghiệp 4.2.1 Giải pháp tổ chức hạch toán kế toán 53 Tổ chức hạch tốn đơn vị có hiệu hay khơng phụ thuộc lớn vào cách tổ chức máy kế tốn đơn vị, có ý nghĩa thiết thực khơng đơn vị mà cần thiết cho quan nhà nước liên quan Do việc không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng máy kế toán vấn đề đơn vị cần quan tâm Từ thực tế làm việc thực tập đơn vị tơi có ý kiến để hồn thiện cơng tác kế tốn đơn vị sau: - Một là, thường xuyên theo dõi, nâng cấp phần mềm kế toán mà quan sử dụng (do phần mềm thường hay bị lỗi) - Hai là, quan áp dụng hình thức kế tốn máy nên máy vi tính ln cần bảo trì cơng cụ ảnh hưởng khơng đến cơng tác kế tốn, cần có tổ chức lưu trữ cho hợp lý để phòng tránh liệu - Ba là, quan nên có kế hoạch cho cán kế tốn đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ kế tốn tuyển dụng thêm cán để kế tốn giảm bớt cơng việc kiêm nhiệm tập trung thời gian nhiều cho công tác chun mơn - Bốn là, máy kế tốn phải thực sách, chế độ quy định quản lý kinh tế tài Tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm hạn chế sai sót có 4.2.2 Giải pháp cơng tác thống kê: Tổ chức công tác thống số liệu đơn vị có hiệu hay khơng phụ thuộc lớn vào cách tổ chức máy kế tốn đơn vị, có ý nghĩa thiết thực khơng đơn vị mà cần thiết cho quan quản lý cấp Phải thực thông xuất từ đến sở - Đối chiếu, kiểm tra đơn đốc chất lượng quy trình dử lệu hồ sơ lưu trử, thống toàn sổ sách, số liệu khớp từ chứng từ , sổ sách… - Là đơn vị thực công tác thu, chi chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người sử dụng lao động người lao động toàn huyện nên việc thực công tác thống đơn vị tồn huyện quản lý cần thiết cho kế toán đơn vị thu phải đủ, chi đến tận tay cho đối tượng Ví dụ: Chi lương hưu cho đối tượng hết thời gian công tác đủ tuổi hưu, chế độ thai sản cho người lao động tham gia BHXH, chế độ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên… -Nhìn chung cơng tác thống đơn vị khâu quan trọng đòi hỏi độ sách chặt chẻ, số liệu khớp đúng, theo theo định 54 4.2.3 Giải pháp trang thiết bị, phương tiện: - Đơn vị nên có kế hoạch cho nhân viên kế tốn đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ công nghệ thông tin, thường xuyên nâng cấp phần mền Vi Sa đáp ứng chặc chẻ đến công tác dử liệu để thực việc lưu trử cho đơn vị theo quy định công tác lưu trử phần mền - Tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm hạn chế sai sót có - Phương tiện thiết bị máy móc chuẩn đáp ứng cho hoạt động quan KẾT LUẬN Qua thời gian làm việc , nghiên cứu tổ chức cơng tác kế tốn hành nghiệp Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp, giúp đỡ nhiệt tình lãnh đạo đơn vị, toàn thể cán trongcơ quan giáo viên hướng dẫn thực tập cô Lê 55 Ngọc Diệp với cố gắng nỗ lực thân em rút học kinh nghiệm bổ ích sau: Đối với người cán làm kế tốn đức tính thận trọng, tỉ mỉ, xác, trung thực, khoa học điều khơng thể thiếu Nhìn chung cơng tác tổ chức kế tốn Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp ghi chép đầy đủ, khoa học, chứng từ ghi sổ đơn giản, gọn nhẹ ,chính xác Các chế độ cán chế độ khác đảm bảo kịp thời, thực theo quy định pháp luật Các báo cáo tài chính, cơng khai tài hàng năm lập đầy đủ, trình tự đảm bảo thời gian theo quy định Nhà nước Sổ sách chứng từ in, đóng thành đầy đủ, trình bày, xếp gọn gàng Trang thiết bị cơng nghệ ln đơn vị quan tâm, bảo trì máy tính theo định kỳ, nâng cấp phần mềm kế tốn có biểu mẫu thay đổi theo thơng tư nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên kế toán an tâm làm việc Và từ chuyên đề tốt nghiệp học thân hệ thống hóa sở lý luận cơng tác tốn tạ đơn vị HCSN tìm hiểu đặc điểm tình hình nghiên cứu cơng tác kế toán đơn vị BHXH huyện Đắk R’lấp từ đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn quan Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp tỉnh Đắk Nơng Tồn báo cáo mà thời gian thực tập Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp em nắm q trình nghiên cứu tìm tòi học hỏi Tuy nhiên điều kiện nghiên cứu, thời gian khả hạn chế nên chuyên đề báo cáo thực tập khơng thể tránh thiếu sót Em kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô giáo để em làm tốt thời gian tới Đắk R’lấp, tháng 10 năm 2017 Sinh viên thực Ý kiến, Xác Nhận đơn vị thực tập: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… 56 ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………… Đắk R’lấp, tháng 10 năm 2017 Lãnh đạo BHXH Đắk R’lấp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tên biểu mẫu B01-BH C02a-HD Diển giải Bảng cân đối tài khoản Bảng toán tiền lương 57 C11-HD S33-H Bảng trích nộp khoản theo lương Sổ chi tiết tài khoản Ủy nhiệm chi Hóa đơn 58 ... - Hao mòn TSCĐ Có TK 211, 213 - TSCĐ * Số chi nhượng bán, lý TSCĐ ghi Nợ TK 5118 Các khoản thu Có TK 111 1, 112 1 * Số thu nhượng bán, lý TSCĐ ghi Nợ TK 111 1, 112 1 Có TK 5118 Các khoản thu * Bổ... ứng kinh phí tiền mặt, kế tốn phản ánh Nợ TK 111 : Tiền mặt Có TK 312; Tạm ứng 5111 111 1 112 1 Thu nghiệp khoản thu khác Xuất tiền mặt gửi kho bạc 112 1 312 Rút tiền gửi ngân hàng kho bạc nhập quỹ... 213 TSCĐ nguyên giá Số tiền thu Nợ 111 , 112 1 Có TK 5111 - khoản thu Bổ sung số chênh lệch thu lớn chi nhượng bán lý TSCĐ vào nguồn kinh phí hoạt động ghi Nợ TK 511 khoản thu Có TK 46121 - Nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai de tai ke toan hoàn thành nhất 07 11 2017 (1), Bai de tai ke toan hoàn thành nhất 07 11 2017 (1), CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI ĐƠN VỊ HCSN, Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán quỹ tiền mặt, ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐẮK R’LẤP, Biểu 2.1: Tình hình cơ sở vật chất của Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp, TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐẮK R’LẤP, Biểu 3.1 Bảng hệ thống tài khoản mà đơn vị đang sử dụng, Đơn vị thực hiện việc công khai tài chính tại đơn vị theo đúng quy định tại thông tư 21/2005/TT-BTC của bộ tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy chế công khai tài chính đối với các đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, 3 Thực trạng công tác kế toán tại Bảo hiểm xã hội huyện Đắk R’lấp., b. Về trình tự lập các biểu mẫu:, MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐẮK R’LẤP

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay