diễn văn kỷ niệm 40 thành lập xã

11 743 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 20:46

diễn văn kỷ niệm 40 năm thành lập xã BÀI DIỄN VĂN KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP … (20/4/1978 – 20/4/2018) Kính thưa đồng chí Kính thưa quý vị đại biểu khách quý, tồn thể bà nhân dân kính mến Trong khơng khí phấn khởi tồn Đảng, tồn qn, tồn dân ta sức thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày gải phóng Miền Nam, thống đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018); kỷ niệm 64 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2018) kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) Hơm nay, Đảng bộ, quyền nhân dân … long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập xã, nhằm ôn lại lịch sử truyền thống tốt đẹp vùng đất người ; dịp để đánh giá, ghi nhận trình xây dựng trưởng thành nhân dân, cán qua thời kỳ Từ khơi dậy niềm tự hào lớn lao Đảng nhân dân xã; khẳng định tâm tiếp tục phấn đấu vươn lên mạnh mẽ nghiệp đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH, xây dựng nông thôn thời kỳ hội nhập phát triển Thay mặt Đảng nhân dân dân tộc …, xin chào mừng chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách quý, đồng chí, đồng bào quan tâm, dành tình cảm dự chung vui, động viên cán nhân dân nhà; Xin kính chúc đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa đồng chí, đồng bào! … trước vùng kháng chiến cũ huyện Krông Bông Trước cách mạng tháng Tám năm 1945 địa bàn có họ tộc đồng bào dân tộc chỗ sinh sống dọc theo sông suối Sau cách mạng tháng 8/1945 quyền thành lập có tên Lăk – Cư Phiằng Từ năm 1955 đến 1965 tổ chức hành huyện thành lập thời gian mang tên A1 thuộc B5 Tháng 5/1965 tồn huyện giải phóng, huyện trở thành địa cách mạng vững (trong có Bn Ngơ … bây giờ), quan hậu cần tỉnh đội, kinh tài, tuyên huấn, binh vận tổ chức Tỉnh uỷ trực tiếp đóng qn bn Ngơ bn Ngô chỗ dựa tin cậy Đảng diễn Đại hội Đảng Tỉnh lần thứ vào tháng 5/1970 Nhân dân buôn đóng góp nhiều sức người, sức cho cơng đấu tranh giải phóng đất nước), lúc huyện đổi tên thành huyện H9 đổi tên thành Ea Drui ngày đất nước hoàn toàn giải phóng Sau đại thắng Mùa Xuân năm 1975 số đồng bào dân tộc chỗ trở buôn làng sinh sống, đồng thời năm 1976 tiếp nhận đồng bào kinh từ Hội An lên xây dựng kinh tế Ngày 20/4/1978 Bộ trưởng Phủ Thủ tướng Quyết định số 72-BT việc thành lập số thuộc tỉnh Đăk Lăk có Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa đồng chí, đồng bào! Những ngày đầu thành lập, với tình hình chung huyện, tỉnh đất nước, nhiều mặt khó khăn, yếu Cơ cấu kinh tế chủ yếu nông - lâm nghiệp, lực, hiệu sản xuất thấp; sở vật chất kỹ thuật, tổ chức máy, đội ngũ cán quản lý vừa thiếu, vừa yếu; đời sống đại phận nhân dân nhiều khó khăn, thiếu thốn; y tế, giáo dục khơng đáp ứng kịp u cầu; thêm vào tình hình Fulro lưu vong diễn biến phức tạp Trước tình hình đó, với quan tâm lãnh đạo, đạo trực tiếp toàn diện Huyện, cán nhân dân tập trung khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất, xây dựng củng cố hệ thống trị, bước ổn định phát triển Từ đó, trình xây dựng phát triển, thời kỳ cách mạng, giai đọan lịch sử khác nhau, Đảng nhân dân dân tộc bám sát lãnh đạo Huyện ủy, đề nhiều chủ trương, giải pháp nhằm lãnh đạo, tổ chức thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trị thời kỳ Giai đoạn đầu thành lập, thực nhiệm vụ tiếp tục xây dựng vùng kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng định canh định cư lâu dài tiến hành nghiệp đổi Đảng lãnh đạo, Đảng chủ trương tổ chức sản xuất nông nghiệp xây dựng hợp tác xây dựng sở hạ tầng, tiếp tục củng cố hệ thống giáo dục, y tế, tăng cường cơng tác phòng chống dịch bệnh, vận động xóa bỏ tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan vùng đồng bào dân tộc, tăng cường xây dựng củng cố hệ thống trị, đảm bảo quốc phòng an ninh, bước ổn định kinh tế - hội Những ngày đầu thành lập địa bàn có hợp tác Sơn Phong, hợp tác Cẩm Phong chủ yếu quản lý sản xuất nông nghiệp có 01 hợp tác mua bán nơi trao đổi hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp người dân làm Bước vào thời kỳ 1991 - 1995, tình hình quốc tế nước có nhiều diễn biến phức tạp; với sụp đổ Liên Xô nước Đông Âu, lực thù địch nước tăng cường chiến dịch “diễn biến hòa bình”, chuẩn bị kế hoạch “bạo loạn lật đổ” hòng xóa bỏ chế độ XHCN Việt Nam Trong ngày tháng gian nan đó, nhiều cán bộ, đảng viên nhân dân dân tộc giữ vững lĩnh trị, trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo Đảng, kiên trung theo đường Đảng Bác Hồ chọn Cả hệ thống trị tập trung lãnh đạo nhân dân dân tộc vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục thực chủ trương, giải pháp đổi lĩnh vực; tập trung chỉnh đốn Đảng, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng bộ; tháo gỡ khó khăn để tiếp tục phát triển kinh tế hội bước ổn định Sang giai đoạn 1996-2000, sau 20 năm xây dựng phát triển, tình hình kinh tế hội có nhiều bước phát triển, đạt nhiều thành tựu quan trọng, đời sống nhân dân ổn định ngày phát triển Tuy nhiên, phải đối mặt với khơng khó khăn, thử thách, kinh tế phát triển chậm chủ yếu sản xuất nơng nghiệp, sở hạ tầng nhiều thiếu thốn, giao thông chủ yếu đường đất lầy lội, làng xóm mái tranh tre tạm bợ Để tiếp tục nghiệp đổi mới, Đảng tập trung lãnh đạo thực chủ trương đẩy mạnh lãnh đạo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa cho nhân dân xây dựng, củng cố hệ thống trị Trên sở đó, tập trung củng cố, xây dựng phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế trang trại hộ gia đình; hồn thành cơng tác định canh định cư cho thôn buôn đồng bào dân tộc chỗ; thực có hiệu chương trình xóa đói, giảm nghèo Giai đoạn 2001- 2010, trước thời thuận lợi khó khăn địa phương, đất nước, xác định nông nghiệp mặt trận hàng đầu mạnh địa phương, Đảng nhân dân dân tộc đoàn kết, tập trung lãnh đạo, phát huy nguồn lực thực nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn; trọng tâm phát triển nông nghiệp gắn với phát triển nông thôn, kết hợp chặt chẽ nông - lâm nghiệp, phát triển cân đối trồng trọt với chăn nuôi, sản xuất chế biến, xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất đời sống Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng hệ thống trị vững mạnh; thực tốt sách hội, bước nâng cao đời sống nhân dân Giai đoạn 2010-2015, với tinh thần phát huy dân chủ, đổi mới, huy động nguồn lực, xây dựng phát triển toàn diện bền vững, Đảng tập trung lãnh đạo thực chương trình kinh tế - hội trọng tâm là: Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn nhân dân đồng tình ủng hộ, hưởng ứng đóng góp tiền mặt tỷ 908 triệu đồng, góp 6.925 cơng nhiều phương tiện khác để xây dựng, sửa chữa công trình cơng cộng địa bàn làm cho mặt nông thôn đổi mới, khang trang đẹp - Kính thưa quý vị đại biểu! - Kính thưa đồng chí, đồng bào! Trải qua 40 năm qua, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện …, giúp đỡ, tạo điều kiện ban, ngành, MTTQ, đoàn thể huyện, với giúp đỡ, động viên có hiệu tinh thần, vật chất Thành phố Hội An địa phương ngồi huyện, Đảng bộ, Chính quyền nhân dân đoàn kết, tập trung lãnh đạo khắc phục khó khăn, phát huy tiềm nguồn lực thực công đổi mới, nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa, tạo nên phát triển toàn diện đạt nhiều thành tựu to lớn lĩnh vực Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực có chiều sâu Về lĩnh vực kinh tế: Trước năm 1978 cấu kinh tế chủ yếu nông nghiệp, lâm nghiệp chiếm 95% đến cuối năm 2017 cấu kinh tế chuyển dịch mạnh sang thương mại dịch vụ Nông, lâm, thủy sản chiếm 65,2%; công nghiệp - xây dựng chiếm 4,7%; thương mại - dịch vụ chiếm 30,1% Bình quân lương thực đầu người: năm 1978 80,6kg đến năm 2017 1.350 kg , so với năm 1978 tăng gấp 16,8 lần Bình quân thu nhập đầu người : năm 2017 15 triệu 070 nghìn đồng/người/năm, so với năm 1978 tăng hơn 27 lần Lĩnh vực văn hóa hội: An sinh hội đảm bảo Y tế, giáo dục liên tục phát triển phục vụ nhân dân nâng cao đời sống vật chất tinh thân Năm 2008 công nhận đạt chuẩn quốc gia y tế Năm 1997 công nhận đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục tiểu học Năm 2008 công nhận đạt chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục trung học sở Lĩnh vực Quốc Phòng An Ninh: An ninh trị giữ vững Từ đầu năm 2001 đến nay, lực thù địch ln tìm cách chống phá ta, kích động gây chia rẽ dân tộc địa bàn khơng xảy biểu tình, bạo loạn, khơng có người vượt biên trái phép, khơng có người mắc tệ nạn hội tiêm chích, hút hít ma túy, mại dâm hành nghề mê tín dị đoan Cùng với thành tựu lĩnh vực kinh tế - hội, quốc phòng - an ninh, hệ thống trị khơng ngừng củng cố phát triển Từ ngày đầu thành lập, có 01 chi xã, có đảng viên, đến Đảng có 17 chi 121 đảng viên Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành cấp ủy, quyền cấp, phẩm chất đạo đức, tinh thần phục vụ nhân dân đội ngũ cán không ngừng nâng lên; công tác cải cách hành triển khai có nhiều tiến bộ, mang lại hiệu thiết thực Hoạt động MTTQ đồn thể có nhiều đổi mới, sát dân, sát sở hơn, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc thi đua phát triển kinh tế - hội nhà Với thành tích đạt 40 năm xây dựng phát triển, Đảng nhân dân … vinh dự, tự hào Đảng, Nhà nước tặng thưởng: 01 cờ thi đua xuất sắc UBND tỉnh Đăklăk, 11 Bằng khen UBND Tỉnh Đăk Lăk, 01 Bằng khen Tổng cục thống kê, 02 Bằng khen Bộ Văn hóa thơng tin; 01 Bằng khen UBTWMTTQVN Đó ghi nhận Đảng Nhà nước nỗ lực cố gắng Đảng nhân dân 40 năm xây dựng phát triển Tuy nhiên, bên cạnh thành đạt đó, … khó khăn, thách thức: kinh tế phát triển chưa mạnh mẽ; cấu kinh tế chuyển dịch chậm, tỷ trọng nông nghiệp cao cấu kinh tế; kết cấu hạ tầng kinh tế, hội giao thông, thủy lợi, giáo dục, văn hóa yếu thiếu, chưa đồng bộ; đời sống phận nhân dân khó khăn; an ninh trị, trật tự an tồn hội tiềm ẩn yếu tố phức tạp - Kính thưa quý vị đại biểu! - Thưa đồng chí, đồng bào! Nhiệm kỳ 2015 - 2020, bên cạnh thời cơ, thuận lợi to lớn, đồng thời phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức Nghị Đại hội Đảng lần thứ XI xác định “Xây dựng hệ thống trị vững mạnh, đặc biệt trọng phát triển kinh tế hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo tồn phát huy sắc văn hóa dân tộc” Để phát huy thành tựu đạt được, tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị Đại hội Đảng đề ra, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ kêu gọi cán bộ, đảng viên nhân dân dân tộc nhà phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống đồn kết, ý chí tự lực, tự cường sức sáng tạo, tâm phát huy tối đa nguồn lực, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng bộ, thực cơng nghiệp hóa, đại hóa gắn với xây dựng nơng thơn mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo thêm lực để xây dựng … phát triển nhanh kinh tế, đẹp văn hoá, vững trị, mạnh quốc phòng - an ninh - Kính thưa quý vị đại biểu! - Thưa đồng chí, đồng bào! Có thể nói, sau 40 năm xây dựng trưởng thành, có bước phát triển lĩnh vực kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống trị hơm bên cạnh đồng bào Thành phố Hội An người dân Tây Nguyên, có đồng bào khắp nước từ Hà Giang, Cao Bằng đến… với 12 dân tộc chung sống Bà mang theo tên làng, tên quận, tên huyện đoàn kết chung tay xây dựng quê hương mới, tạo nên sắc đậm đà văn hóa đa dạng vùng miền Văn hóa truyền thống dân tộc, vùng miền giao thoa, tiếp biến, nâng niu, trân trọng, bảo tồn, phát huy phát triển Đó thành cơng đổi Đảng khởi xướng lãnh đạo, kết lãnh đạo, đạo toàn diện, sâu sát Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Krông Bông; hỗ trợ giúp đỡ to lớn Thành phố Hội An, … nhiều địa phương nước; quan tâm Phòng, ban, ngành, Mặt trận đoàn thể huyện; sẻ chia, giúp đỡ Đảng nhân dân xã, thị trấn huyện Là kết tinh thành lao động, phấn đấu không ngừng nhiều hệ cán bộ, nhân dân suốt chặng đường xây dựng phát triển Thay mặt Đảng bộ, Chính quyền nhân dân dân tộc , biểu dương tinh thần đoàn kết, cống hiến cán nhân dân dân tộc nhà, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Huyện ủy – HĐND – UBND UBMTTQVN huyện Krông Bông, Thành ủy – HĐND – UBND - UBMTTQVN thành phố Hội An; xã, phường thành phố Hội An, lãnh đạo Cơ quan, Ban, ngành, MTTQ, đoàn thể huyện Krông Bông thành phố Hội An, lãnh đạo xã, thị trấn huyện quan tâm lãnh đạo, đạo hỗ trợ, giúp đỡ cho suốt thời gian qua Nhân dịp lần thay mặt cán nhân dân , xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu, đồng chí, đồng bào dự lễ góp phần động viên, khích lệ Đảng nhân dân nhà nghiệp xây dựng phát triển địa phương Xin trân trọng cảm ơn! BÀI PHÁT BIỂU ĐẠI DIỆN CHO TUỔI TRẺ HOÀ PHONG Tại buổi lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập (20/4/1978 - 20/4/2018) Kính thưa đ/c đảng viên lão thành cách mạng, Thưa vị đại biểu khách quý, thưa bà mẹ VNAH, thưa toàn thể bà nhân dân, đờng chí đồn viên niên! Trong khơng khí trang nghiêm, long trọng Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Hồ Phong (20/4/1978-20/4/2018), tơi vinh dự xúc động đại diện cho hệ trẻ nhà dự phát biểu cảm tưởng buổi Lễ trọng đại đầy ý nghĩa Lời đầu tiên, cho phép trân trọng gửi tới đồng chí lãnh đạo, vị đại biểu, mẹ VNAH, toàn thể bà nhân dân đồng chí đồn viên niên lời chúc sức khỏe thành đạt sống, chúc buổi lễ thành cơng tốt đẹp Kính thưa vị đại biểu! Thưa đờng chí! Được sinh lớn lên hòa bình, khơng phải chịu đựng đau thương cảnh “nước nhà tan” kiếp “nô lệ” khổ nhục, chịu hộ cướp bóc bọn thực dân phong kiến chứng kiến hy sinh, mát mà lớp cha anh phải trải qua độc lập tự dân tộc… hiểu hạnh phúc ngày hôm tiếp nối truyền thống anh hùng, bất khuất dân tộc, bước đường cứu nước người niên yêu nước Nguyễn Tất Thành; bao xương máu chiến sĩ hi sinh quên thân để bảo vệ, giữ tấc đất thiêng liêng Tổ quốc Các anh làm lên chiến công “lừng lẫy châu, chấn động địa cầu” đập tan ách đô hộ chiếm đóng đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược đem lại hồ bình, độc lập, tự cho đất nước ánh sáng Đảng Tại buổi Lễ trang nghiêm, long trọng đầy ý nghĩa này, hệ trẻ hơm ln khắc ghi vào tâm trí lòng biết ơn vơ hạn anh hùng liệt sỹ hy sinh xương máu, biết ơn Đảng, biết ơn Bác Hồ kính yêu tạo dựng vun đắp để hôm hệ trẻ thừa hưởng sống hồ bình, ấm no, hạnh phúc Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn, quan tâm, lãnh đạo đạo cấp uỷ Đảng, quyền, tạo điều kiện phối hợp ban, ngành đoàn thể toàn thời gian qua tạo điều kiện cho hệ trẻ chúng tơi có mơi trường tốt để rèn luyện, cống hiến trưởng thành, hướng cho tuổi trẻ sống có lý tưởng, hồi bão, ước mơ, phấn đấu vươn lên lập thân, lập nghiệp công xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN Kính thưa vị đại biểu tồn thể đờng chí! Phát huy truyền thống, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Hoà Phong ( 20/4/1978- 20/4/2018) lãnh đạo Đảng bộ, điều hành quyền, tuyên truyền vận động Mặt trận tổ quốc đồn thể trị, nhiều cơng trình, phong trào nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện, tiếp tục lãnh đạo động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tập trung phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống trị vững mạnh Những thành tích đạt thời kỳ đổi tiền đề quan trọng để nhà vững bước đường cơng nghiệp hố - đại hố đất nước, nhanh chóng xây dựng Hồ Phong thành nơng thơn Thưa đờng chí! Ý thức trách nhiệm trước Đảng nhân dân, nhận thức đầy đủ thời thách thức, với niềm tin vững vào lãnh đạo Đảng tâm, trí đồng lòng nhân dân Hồ Phong, cơng tác xây dựng tổ chức Đồn ln quan tâm đầu tư mức có nhiều chuyển biến tích cực, phong trào “4 đồng hành với niên lập thân lập nghiệp” “5 xung kích phát triển kinh tế - hội bảo vệ tổ quốc” triển khai rộng khắp, thu nhiều kết đáng trân trọng Các phong trào “ Ngày thứ tình nguyện” “ Ngày Chủ nhật xanh”, phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa”, “ uống nước nhớ nguồn” cấp đoàn ĐVTN tích cực hưởng ứng tham gia Cơng tác đội phong trào thiếu nhi có nhiều đổi mới, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiếu niên nhi đồng, tuổi trẻ hôm tâm phát huy truyền thống văn hiến cách mạng, kiên cường bất khuất cha anh Nguyện sức học tập, rèn luyện lao động sản xuất Nguyện đoàn kết tâm vững mạnh Đảng bộ, phát triển quê hương Hoà Phong việc làm cụ thể, với tinh thần xung kích, tình nguyện, để tham gia phát triển kinh tế - hội, giữ gìn an ninh trị, trật tự an tồn hội, xung kích hội nhập quốc tế, xây dựng quê hương ngày giàu, đẹp, văn minh Một lần xin kính chúc vị đại biểu, tồn thể bà nhân dân, đ/c ĐVTN luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc thành đạt, chúc buổi Lễ thành công tốt đẹp! Xin trân trọng cảm ơn! 10 11 ... bước ổn định kinh tế - xã hội Những ngày đầu thành lập địa bàn xã có hợp tác xã Sơn Phong, hợp tác xã Cẩm Phong chủ yếu quản lý sản xuất nông nghiệp có 01 hợp tác xã mua bán xã nơi trao đổi hàng... ơn! BÀI PHÁT BIỂU ĐẠI DIỆN CHO TUỔI TRẺ XÃ HOÀ PHONG Tại buổi lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Xã (20/4/1978 - 20/4/2018) Kính thưa đ/c đảng viên lão thành cách mạng, Thưa vị đại biểu khách... XHCN Kính thưa vị đại biểu tồn thể đờng chí! Phát huy truyền thống, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập xã Hoà Phong ( 20/4/1978- 20/4/2018) lãnh đạo Đảng bộ, điều hành quyền,
- Xem thêm -

Xem thêm: diễn văn kỷ niệm 40 thành lập xã, diễn văn kỷ niệm 40 thành lập xã

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay