hoatdonggoc lethihung mnphucthinh

16 27 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 20:12

Trẻ em hôm nay. Thế giới ngày mai. Đó là vần thơ. Cũng là câu hát ……….”Chính những câu hát vang lên trong ngày khai trường đã làm cho những cô giáo Mầm non chúng ta luôn suy nghĩ và trăn trở phải “làm gì” và “làm như thế nào” đối với thế hệ măng non, những chủ nhân tương lai của đất nước. Bởi hơn ai hết chúng ta hiểu tâm lý của trẻ ở giai đoạn này là “học mà chơi, chơi mà học”. Hoạt động vui chơi giữ vai trò chủ đạo và vui chơi là hoạt động chiếm nhiều thời gian nhất trong một ngày ở trường của trẻ. Chơi là hình thức giúp trẻ học, là con đường để trẻ lớn lên và phát triển nhân cách toàn diện. Chính vì lẽ đó mà nhiều nhà giáo dục đã nói: “ Trò chơi là trường học cuộc sống”. Trẻ cần được chơi như cần được ăn no, mặc ấm, cần được yêu thương. Trò chơi nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ mà không có gì thay thế đượcTrường mầm non là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ, hình thành cho “con” những kỹ năng đầu đời để con vững bước trên những chặng đường phía trước. Bởi ở đây, ngoài hoạt động học trẻ còn được khám phá thế giới xung quanh qua các hoạt động như: Hoạt động ngoài trời, hoạt động vui chơi mọi lúc mọi nơi và đặc biệt là hoạt động góc .. Thông qua hoạt động góc giúp trẻ hiểu được nội dung của công việc thật mà trẻ chưa hề thực hiện được.Qua các góc chơi sẽ giúp trẻ nhận ra cái xấu, cái đẹp, cái nên, không nên, từ đó phát triển óc thẩm mỹ và hành vi đạo đức cho trẻ. Thế nhưng, thực tế hiện nay điều kiện phục vụ cho các hoạt động nói chung và hoạt động góc nói riêng cũng hạn chế. Đồ dùng tự làm từ các nguyên liệu trong thiên nhiên còn ít. Đồ dùng đồ chơi ở dạng mở phục vụ cho các góc chưa nhiều. Giáo viên chưa linh hoạt sáng tạo trong khi tổ chức hoạt động góc cho trẻ. Môi trường lớp học, các góc chơi trong lớp mặc dù đã có cải tạo nhưng việc bố trí các góc chơi chưa thật hợp lý. Kỹ năng chơi của trẻ còn hạn chế và chưa thể hiện được tính độc lập trong các góc.Chính vì những điều đó khiến tôi luôn băn khoăn suy nghĩ, tìm tòi : “Một số biện pháp tổ chức tốt hoạt động góc cho trẻ 45 tuổi ở trường mầm non Phúc Thịnh”. A ĐẶT VẤN ĐỀ: “Trẻ em hôm Thế giới ngày mai Đó vần thơ Cũng câu hát ……….” Chính câu hát vang lên ngày khai trường làm cho cô giáo Mầm non ln suy nghĩ trăn trở phải “làm gì” “làm nào” hệ măng non, chủ nhân tương lai đất nước Bởi hết hiểu tâm lý trẻ giai đoạn “học mà chơi, chơi mà học” Hoạt động vui chơi giữ vai trò chủ đạo vui chơi hoạt động chiếm nhiều thời gian ngày trường trẻ Chơi hình thức giúp trẻ học, đường để trẻ lớn lên phát triển nhân cách tồn diện Chính lẽ mà nhiều nhà giáo dục nói: “ Trò chơi trường học sống” Trẻ cần chơi cần ăn no, mặc ấm, cần u thương Trò chơi ni dưỡng tâm hồn trẻ mà khơng có thay được! Trường mầm non nôi nuôi dưỡng tâm hồn trẻ, hình thành cho “con” kỹ đầu đời để vững bước chặng đường phía trước Bởi đây, ngồi hoạt động học trẻ khám phá giới xung quanh qua hoạt động như: Hoạt động trời, hoạt động vui chơi lúc nơi đặc biệt hoạt động góc Thơng qua hoạt động góc giúp trẻ hiểu nội dung công việc thật mà trẻ chưa thực được.Qua góc chơi giúp trẻ nhận xấu, đẹp, nên, khơng nên, từ phát triển óc thẩm mỹ hành vi đạo đức cho trẻ Thế nhưng, thực tế điều kiện phục vụ cho hoạt động nói chung hoạt động góc nói riêng hạn chế Đồ dùng tự làm từ ngun liệu thiên nhiên Đồ dùng đồ chơi dạng mở phục vụ cho góc chưa nhiều Giáo viên chưa linh hoạt sáng tạo tổ chức hoạt động góc cho trẻ Mơi trường lớp học, góc chơi lớp có cải tạo việc bố trí góc chơi chưa thật hợp lý Kỹ chơi trẻ hạn chế chưa thể tính độc lập góc Chính điều khiến tơi ln băn khoăn suy nghĩ, tìm tòi : “Một số biện pháp tổ chức tốt hoạt động góc cho trẻ 4-5 tuổi trường mầm non Phúc Thịnh” B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ LÝ LUẬN: Theo điều 23 luật GDMN 2005 ban hành số 38/2005 QH11 ngày 14/6/2005 yêu cầu nội dung phương pháp GDMN ghi: Phương pháp giáo dục mầm non chủ yếu thông qua việc tổ chức hoạt động vui chơi để giúp trẻ em phát triển tồn diện Theo chương trình Giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số : 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) nêu rõ: Mục tiêu giáo dục mầm non giúp trẻ em phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, chuẩn bị cho trẻ em vào lớp một; hình thành phát triển trẻ emnhững chức tâm sinh lí, lực phẩm chất mang tính tảng, kĩ sống cần thiết phù hợp với lứa tuổi, khơi dậy phát triển tối đa khả tiềm ẩn, đặt tảng cho việc học cấp học cho việc học tập suốt đời Vì vậy: Giáo dục mầm non tiếp tục tìm phương pháp để giảng dạy có nhu cầu vui chơi hay gọi hoạt động góc quan trọng phân bổ hoạt động ngày, thơng qua hoạt động góc giúp trẻ rèn luyện trí nhớ, tính quan sát, kỹ phân biệt, so sánh, … nhằm giúp trẻ khắc sâu kiến thức, trẻ hiểu thêm nội dung học, phát triển trí tuệ trẻ cách tồn diện Thông qua đồ chơi tự tạo tiết hoạt động góc giúp trẻ hiểu nội dung cơng việc thật mà trẻ chưa thực ( Như chơi trò chơi “ gia đình” trẻ phải học cách làm mẹ, công việc mẹ, cách chăm nào? ) Trẻ tuổi ngày ý thức thành viên tập thể Chúng dành phần lớn thời gian để tạo dựng giữ vững vị trí với trẻ đồng trang lứa Chúng dễ dàng sử dụng vốn từ vựng để khen, chê “chỉnh” đứa trẻ khác nhằm hướng ý vào khả chúng thuyết phục bạn chơi chấp nhận ý tưởng mà chúng đưa ra.Trẻ 4-5 tuổi cần nhiều khơng gian để chơi, trò chúng chơi Chính q trình giáo dục trẻ nói chung, tổ chức cho trẻ chơi nói riêng Giáo viên viên cần phải biết dạy cho trẻ chơi ? Chơi thể để đem lại kiến thức phục vụ cho hoạt động học, phục vụ cho phát triển tư trẻ Vì góc chơi phong phú kích thích trẻ chơi nhiêu tạo ham muốn khám phá mở mang kiến thức giới xung quanh trẻ nhiêu Từ thực tế mà thể lớp, việc cho trẻ hoạt động góc tơi nhận thấy việc thực hoạt động góc khơng phải trẻ chơi khơng mà giúp trẻ phát triển tồn diện lĩnh vực ngơn ngữ, thẩm mỹ, thể chất, nhận thức tình cảm xã hội, hay nói cách khác mắc xích gắn kết hỗ trợ lẫn Thơng qua hoạt động góc giúp trẻ hiểu nội dung cơng việc thật mà trẻ chưa thực Chơi hoạt động góc giúp trẻ từ chỗ khơng biết, chưa biết rõ đến nắm mục đích nội dung làm giàu vốn kinh nghiệm tăng thêm hiểu biết phát triển tri thức cho trẻ Hoạt động góc giúp trẻ phát triển giao lưu qua lời nói, làm giàu vốn từ cho trẻ Chơi hoạt động góc giúp trẻ thể tình cảm, giáo dục nhân cách cho trẻ, tình cảm trẻ hình thành qua mối quan hệ tốt người với người, mối quan hệ người lao động, trẻ gia đình, tình cảm thể cánh chân thành qua trò chơi như: Xây dựng, Gia đình, Bán hàng … Chơi hoạt động góc giúp trẻ phát triển tình cảm tập thể, trung tâm tập hợp trẻ chơi với theo nhóm, thể đoàn kết giúp đỡ lẫn nhóm chơi trẻ Thơng qua chơi giúp trẻ có lòng dũng cảm, cương quyết, có tính phấn khởi, vui mừng Khi chơi xong trẻ tích cực học tập mang lại giá trị tinh thần tốt cho sức khoẻ Khi chơi trẻ thực động tác tự nhiên với đồ dùng, đồ chơi có ý thức giữ gìn đồ chơi góc II.THỰC TRẠNG CỦA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GÓC CHO TRẺ 4-5 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON PHÚC THỊNH: Đầu năm học 2013 – 2014 nhà trường phân cơng dạy lớp mẫu giáo 4-5 tuổi, theo chương trình mầm non hành nhận thấy điều kiện thuận lợi khó khăn sau: Thuận lợi: Được quan tâm giúp đỡ ban giám hiệu chuyên môn xây dựng phương pháp đổi hình thức tổ chức hoạt động giáo dục mầm non, tạo điều kiện giúp thực tốt chương trình mầm non - Ban giám hiệu thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên môn đợt lên chuyên đề hoạt động góc, tiết dạy mẫu, hội thi đồ dùng đồ chơi cho chị em đồng nghiệp học tập rút kinh nghiệm - Phụ huynh quan tâm đến em mình, nhiệt tình ủng hộ việc dạy dỗ cháu thường xuyên ủng họ nguyên vật liệu để làm đồ dùng dạy học vui chơi góc cho cháu - Bản thân giáo viên có trình độ chuẩn chun mơn, nhiệt tình u nghề mến trẻ Bản thân tơi có nhiều cố gắng trình tự học, tự rèn làm đồ chơi phục vụ cho góc - Được Ban giám hiệu nhà trường hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho hoạt động tương đối đầy đủ, phòng học có diện tích rộng rãi, thoải mái phục vụ cho chơi, đặc biệt thống mát, có đủ ánh sáng - Bản thân tơi có nhiều cố gắng trình tự học, tự rèn làm đồ chơi phục vụ cho góc - Được Ban giám hiệu phân cơng mở chun đề hoạt động góc cho chị em dự hỗ trợ Ban giám hiệu nhà trường - Được tín nhiệm tin cậy phụ huynh Khó khăn: Từ đầu năm học đươc ban giám hiệu tập thể giáo viên nhà trường tin tưởng phân công chủ nhiệm lớp 4-5 tuổi tổng số cháu 25 cháu, q trình dạy trẻ gặp khơng khó khăn việc tổ chức hoạt động góc cho trẻ - Thời gian dành cho việc làm đồ dùng góc ít, đồ dùng, đồ chơi cho chủ đề thiếu, chưa phong phú… - Mơi trường lớp học, góc chơi lớp có cải tạo việc bố trí góc chơi chưa thật hợp lý, chưa thể tính độc lập góc - Một số trẻ lớp có tính thụ động giao lưu chơi - Công tác phối hợp với hội cha mẹ học sinh việc sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ hạn chế Kết thực trạng: Với khó khăn thuận lợi nêu tơi khảo sát trẻ đầu năm học lớp sau: Số trẻ Nội dung khảo sát - Trẻ hứng thú chơi - Trẻ có kỹ chơi thành thạo -Trẻ biết lựa chọn đồ chơi phù hợp, tạo sản phẩm chơi - Chơi đoàn kết, biết chơi tham gia khảo sát 25 25 Kết cụ thể Đạt Không đạt SC % SC % 17 15 68% 60% 10 32% 40% 25 18 70% 30% 25 20 80% 20% Theo kết khảo sát nhận thấy rằng: Số trẻ hứng thú chơi thấp, kỹ chơi hạn chế, đa số trẻ lựa chọn đồ dùng, đồ chơi chưa phù hợp, sản phẩm tạo chưa cao, Sự đoàn kết, phối hợp với chơi thấp Vì tơi nghĩ cần phải làm làm để đạt kết cao để làm tăng vốn hiểu biết trẻ tạo hứng thú, chơi có kỹ năng,có nề nếp chơi Từ tình trạng thực tế mà tơi nêu Là giáo viên đứng lớp thân băn khoăn lo lắng suy nghĩ, tìm số biện pháp tối ưu nhằm giúp trẻ, lôi trẻ tham gia chơi tốt hoạt động sau: III CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC TỐT HOẠT ĐỘNG GÓC CHO TRẺ 4-5 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON PHÚC THỊNH: 1.Điều tra thực tiễn: Việc thường xuyên quan sát điều tra thực tiễn giúp cho giáo viên nhìn nhận xác tình trạng thực tiễn lớp từ đưa hoạt động điều chỉnh đến cá nhân trẻ trẻ có khả sử dụng đồ dùng, đồ chơi cách khác Để cho trẻ chơi tốt hoạt động góc việc điều tra thực tiễn lớp điều quan trọng lẽ đó, từ đầu năm học tơi điều tra lớp để xem khả trẻ lớp, hứng thú trẻ trò chơi… để từ bố trí xếp trẻ chơi cho hợp lý Ví dụ: Những trẻ có khả chơi trò chơi nào? chơi với trò chơi hứng thú tơi đặt trẻ chơi trò chơi để hướng dẫn cho bạn chưa biết lôi bạn hứng thú tham gia vào trò chơi Giờ đón trả trẻ, chơi tự tơi thương xun trao đổi, trò chuyện với trẻ để tạo gần gũi, thân thiện cô trẻ Và đặc biệt giờ hoạt động góc, tơi đến góc chơi quan sát gợi hỏi trẻ để trẻ nêu lên ý nghĩ trẻ Ví dụ: Thấy góc học tập trẻ chơi tơi đến bên trẻ hỏi: Vì khơng thích chơi góc này? trẻ trả lời: khơng thích ngồi nối số lượng tương ứng mãi; cháu khác góc nghệ thuật cháu nói: Con vẽ hoa xong rồi; Còn lại số cháu khơng tập trung vào góc chơi mà hay dạo đến góc chơi bạn Chính coi việc điệc thường xuyên điều tra thực tiễn quan trọng cần thiết việc cho trẻ chơi tốt hoạt động góc điều tra thực tiễn giúp giáo viên nhìn nhận xác tình trạng thực tiễn lớp từ dưa điều chỉnh đến cá nhân trẻ trẻ có khả sử dụng đồ dùng, đồ chơi khác ( Có trẻ vào chơi nhóm bán hàng trẻ nhanh chán khơng tập trung góc chơi, chơi với đồ chơi chọn mà hay dạo đến nhiều góc chơi khác ) Điều đặc biệt thường tổ chức hoạt động chơi góc để theo dõi trẻ nắm bắt tâm tư suy nghĩ trẻ, nắm bắt trẻ hứng thú trò chơi này- góc chơi mà khơng hứng thú góc chơi khác… Từ biết việc xếp, phân bổ góc chơi, đồ dùng, đồ chơi góc tách bạch rõ ràng chưa, xếp đồ chơi khoa học chưa, trang trí góc có thu hút ý trẻ khơng? Có phù hợp khơng? Bên cạnh sau chơi tơi nhận nội dung chơi chung chung nên dẫn đến sử dụng đồ dùng đồ chơi vai chơi trẻ có mối quan hệ vơi nhau, làm nội dung chơi bị hạn chế Việc quan sát trẻ sử dụng đồ chơi theo dõi thường xuyên vào hoạt động sau để ghi lại thật cụ thể trẻ chơi góc nào, với đồ chơi gì, trẻ khơng thích chơi ngun nhân sao? Sưu tầm nguyên vật liệu, phế liệu để làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ Muốn cho trẻ hoạt động tốt hoạt động này, từ đầu năm học lên kế hoạch cho việc làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ góc, khơng lên cách chung chung mà vạch rõ ràng cụ thể cho việc làm đồ dùng, đồ chơi Ngồi đồ dùng, đồ chơi có sẵn tận dụng nguyên vật liệu dạng phế liệu sẵn có địa phương như: Thùng cát tơng, xốp, đĩa video cũ, giấy báo có trang bìa quảng cáo, chai nhựa, vỏ hộp sữa chua, hộp đựng cơm, vải vụn, chuổi hạt, vỏ ốc, vỏ ngao, vỏ điệp, ống chỉ, tăm tre, khối gỗ, … tất ngun vật liệu cần đảm bảo an tồn tính mạng, không gây độc hại, không sắc nhọn, không nặng nề trẻ Từ nguyên vật liệu làm nhiều đồ chơi tạo vốn đồ chơi phong phú góc cho trẻ * Ví dụ: Dùng bình nhựa làm số đồ dùng gia đình như: Nồi cơm điện, đồ uốn tóc dùng ốc gạo xếp hình ngơi nhà, xếp thành chữ cái; Tôi dùng đĩa video cũ cắt hình rẽ quạt, hình thoi, trang trí giấy đề can cho trẻ xếp hình cá giấy bìa báo vò thành nắm nhỏ đắp núi, làm cây, làm lá, Từ vải vụn làm thành rối trẻ chơi đóng kịch, may quần áo, cá làm từ đĩa video Cũng từ nguyên vật liệu đó, trẻ sử dụng hoạt động góc trẻ làm nhiều sản phẩm như: Trẻ dùng hộp đựng cơm kết hợp với giấy thấm làm loại rau; dùng hộp giấy làm số biển báo phương tiện giao thông; dùng tăm tre gấp lại thành hình vng, hình chữ nhật… Đặc biệt việc chuẩn bị đồ dùng cần phải phù hợp với nội dung chủ đề Ví dụ: Chủ đề Tết – Mùa xn giáo cần chuẩn bị đồ dùng như: Lon nước, hộp giấy hình vng, chuối, cành khô, giấy màu, hồ dán, tranh ảnh ngày tết, hát, thơ mùa xuân, … trẻ chơi góc phân vai đồ dùng để thực số nội dung như: Làm bánh ngày tết, cắm hoa ngày tết, tranh ảnh ngày tết, mùa xuân; Tận dụng khối xốp để làm bánh sinh nhật để tổ chức sinh nhật cho trẻ có ngày sinh mùa xuân; Tận dụng quạt hư đem dán giấy lại để làm quạt cho lúc chơi đóng kịch, từ quạt tơi hát múa sử dụng quạt hoạt động chung trẻ thích Từ nội dung đó, nhằm hỗ trợ cho hoạt động chung giúp trẻ sáng tạo việc thực số hoạt động giúp trẻ khắc sâu kiến thức Như vậy, nguyên vật liệu gần gũi với trẻ tạo sản phẩm thân thiện, hữu ích trẻ Từ kích thích tính tò mò, thu hút trẻ tham gia vào góc chơi 3.Biện pháp 3: Lựa chọn nội dung chơi, đồ chơi phù hợp tăng cường hiệu đồ chơi Muốn cho trẻ thực hoạt động vui chơi góc cách rõ ràng, cụ thể mang tính chặt chẽ việc quan trọng là: chọn nội dung chơi góc, nhu cầu sử dụng đồ chơi trẻ thông qua việc sử dụng đồ chơi để phát triển nội dung chơi Vì muốn trẻ chơi tốt cần phải hiểu ý nghĩa trò chơi cho phù hợp với chủ đề Nắm khả trẻ lớp kiến thức, kỹ cần phát triển cho trẻ * Ví dụ: Trong trò chơi xây dựng phải hiểu ý nghĩa trò chơi xây dựng trẻ loại trò chơi biểu khả tạo hình trẻ, từ khối gỗ, khối nhựa, hộp giấy, … với dạng kích thước khác trẻ lắp ghép, xây dựng nên cơng trình cơng viên, trường học, …; từ vật liệu thiên nhiên vỏ sò, vỏ ốc, đá, sỏi, … trẻ xây nên vườn trường, vườn cây, … cơng trình sáng kiến trẻ bộc lộ rõ nét Tuỳ theo hoàn cảnh sống, vốn sống khả tưởng tượng trẻ điều có khả riêng biệt biểu cơng trình Qua trò chơi thoả mản nhu cầu tìm hiểu đặc điểm, tính cất giới xung quanh, đặc biệt đồ vật xung quanh trẻ Thơng qua trò chơi trẻ rèn luyện khả lắp ghép xây dựng, đồng thời phát triển trí tưởng tượng, ý thức, tình cảm, tính tò mò, tính ham hiểu biết, … phẩm chất cần thiết cho người thời đại phát triển Trong trò chơi xây dựng thường hay vấp phải chủ đề xây dựng mơ hình, như: Chủ đề trường mầm non cho trẻ xây dựng trường mầm non, xây dựng lặp đi, lặp lại nhiều lần chủ đề đặc biệt góc xây dựng khơng có mối liên hệ với góc chơi khác, tình trạng làm cho trẻ nhàm chán khơng phát triển tính sáng tạo trẻ Từ tơi tìm biện pháp khắc phục sau: + Tôi luôn làm phong phú mối quan hệ xã hội cách liên kết góc chơi theo chủ đề thành xã hội thu nhỏ, có nhiều ngành nghề khác nhau, góc xây dựng mẫu giáo phải có mối quan hệ qua lại góc chơi khác, trẻ khơng đặt mối quan hệ nhóm 10 mà biết nhân rộng mối quan hệ với nhóm khác Khi chơi xây dựng, ngồi tạo cơng viên định, giáo gợi ý cho trẻ mở rộng liên kết với góc khác đường nối từ góc sang góc kia, từ khu chợ đến góc gia đình, từ khu vui chơi đến cửa hàng, lúc góc xây dựng làm nhiệm vụ trung tâm nối góc lại với nhau, muốn chợ phải băng qua góc xây dựng Tuy nhiên, góc chơi tơi gặp khó khăn vật liệu xây dựng Để khắc phục điều cách lấy thùng giấy, ống chỉ, … để làm hàng rào, đường + Hoặc để làm phong phú thêm góc chơi dùng thùng giấy làm đường hầm cho trẻ chui qua, nhằm tạo khéo léo, hứng thú cho trẻ + Đơi cơng trình xây dựng phục vụ cho khởi đầu cho đóng vai *Ví dụ: Xây dựng nhà hát để bắt đầu cho trẻ chơi đóng kịch diễn rối + Góc xây dựng chỗ trưng bày sản phẩm góc tạo hình sau trẻ làm xong sản phẩm, từ trẻ kể câu chuyện mà nhân vật trẻ tạo Đồ chơi trẻ mẫu giáo cần đa dạng phong phú Nhiều đồ chơi trẻ có kích thích nhỏ nên làm lâu, đòi hỏi tơi phải chịu khó kiên trì làm đồ chơi cho trẻ Ngồi thân tơi biết tơi hỏi thêm bạn đồng nghiệp để tạo đồ dùng, đồ chơi phong phú hơn, phù hợp với nội dung chơi Khi tổ chức hoạt động tơi chọn góc chơi vừa phải , phù hợp để thời gian cho việc chuẩn bị đồ chơi cho trẻ Điều đặc biệt có nhiều góc chơi làm cho trẻ khơng hứng thú góc việc quản lý, quan sát trẻ bị hạn chế Bên cạnh việc tăng cường hiệu đồ chơi góc quan trọng Vì việc chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ vất vả công phu không quan tâm việc sử dụng đồ chơi cho trẻ giảm tác dụng giáo dục đồ chơi với trẻ * Ví dụ: Ở góc xây dựng cho trẻ xây vườn bách thú: Nguyên vật liệu gạch, hộp,các, khối gỗ,khối nhựa,bộ lắp ghép Nếu khơng có gợi ý trẻ 11 khơng biết làm để khu vườn bách thú Khi gợi ý trẻ có tưởng tượng, tư để xây nên vườn bách thú mong muốn Ở chủ đề ngồi đồ dùng đồ chơi làm tiếp tục lựa chọn đồ dùng đồ chơi trẻ chơi làm cách sử dụng góc chơi cũ mà di chuyển sang góc với kỹ chơi khác * Ví dụ: Ở chủ đề "gia đình" góc chơi với "em bé" đồ chơi chén, muỗng, ly trẻ cho búp bê ăn bột, uống nước Sang chủ đề "động vật" góc chơi "bác sỹ thú y" đồ chơi chén, muỗng, ly trẻ sử dụng cho vật ăn cho vật uống thuốc Song sang chủ đề nghề nghiệp đồ dùng chén, muỗng, ly lại sử dụng trò chơi bán hàng Biện pháp 4: Tuyên truyền kết hợp với phụ huynh Như thấy môi trường tiếp xúc trẻ chủ yếu gia đình nhà trường Chính việc kết hợp gia đình nhà trường biện pháp thiếu Phụ huynh nhân tố định việc tạo nguồn nhiên liệu cho góc chơi cho trẻ Có thể nói cơng tác tun truyền với phụ huynh việc quan trọng việc dạy trẻ chơi góc tạo hứng thú cho trẻ chơi Trong họp phụ huynh đầu năm nêu tầm quan trọng việc chơi mà học trẻ việc bổ sung đồ dùng, đồ chơi cho trẻ chơi Hàng tháng tuyên truyền với phụ huynh qua biểu bảng nêu lên nội dung chơi theo chủ đề cần ngun vật liệu Qua phụ huynh thấy việc chơi góc cần thiết trẻ phát triển đức, trí, thể, mỹ, lao động Từ huy động phụ huynh đóng góp nguyên vật liệu cần thiết để bổ sung đồ dùng đồ chơi cho trẻ chơi Muốn có nguồn nguyên vật liệu dồi việc kết hợp với phụ huynh, tơi liên hệ với em trường Tiểu học, Trung học đồ dùng thủ công mà học sinh làm Tìm kiếm loại tranh ảnh, tờ lịch có tranh liên quan đến trò chơi Tơi ln quan sát q trình chơi ghi chép lại nguyên vật liệu, đồ chơi mà trẻ thích để cung cấp kịp thời cho nhu cầu trẻ IV KIỂM NGHIỆM 12 Qua thời gian áp dụng biện pháp trên, với đạo Ban giám hiệu nhà trường, góp ý bạn đồng nghiệp trường qua buổi dự Lớp học thu hoạch kết cao Về thân: + Nắm nội dung, phương pháp tổ chức hoạt động góc cho trẻ + Có nhiều kinh nghiệm việc sưu tầm nguyên vật liệu + Nâng cao tay nghề việc làm đồ chơi + Tôi tận dụng nguyên vật liệu sẵn có, dễ tìm để tạo nhiều loại đồ chơi phong phú, đa dạng, sử dụng có hiệu việc giúp trẻ chơi tốt hoạt động góc Về trẻ: + Qua thời gian áp dụng biện pháp nhận thấy trẻ lớp có khả giao tiếp mạnh dạn hơn, sử dụng đồ dùng khéo léo hơn, tạo nhiều sản phẩm đẹp có nhều sáng tạo tạo sản phẩm + Biết thể tình cảm giao lưu bạn bè, trẻ cơ, thích chơi bạn biết nhiệm vụ bạn chơi, có thái độ tự giác bạn đến góc chơi, hứng thu chơi + Kết cụ thể sau: Nội dung khảo sát Số Kết đầu năm trẻ học Đạt Không Kết cuối năm học Đạt Không 13 khảo Trẻ hứng thú chơi Trẻ có kỹ chơi thành thạo Trẻ biết lựa chọn đồ chơi phù hợp,tạo sản phẩm SC % đạt SC % SC % sát 25 17 68% 32% 25 100% 25 15 60% 10 40% 24 96% 25 18 70% 30% 25 100% đạt SC % 4% chơi Chơi đoàn kết, biết 25 20 80% 20% 25 100% chơi Về phụ huynh: Có thay đổi nhìn nhận việc học chơi mình, nhận thấy tầm quan trọng trò chơi hoạt động góc, có nhiều giúp đỡ cho giáo viên việc tìm kiếm nguyên vật liệu làm đồ dùng C KẾT LUẬN I Bài học kinh nghiệm: Qua trình nghiên cứu thực số biện pháp cho trẻ chơi tốt hoạt động góc năm học tơi thấy 14 Việc cho trẻ hoạt động góc hoạt động vô quan trọng hàng ngày trẻ khơng thể thiếu Vì giáo viên cần xác định nhiệm vụ quan trọng phải khắc phục khó khăn để tổ chức cho trẻ hoạt động hàng ngày góc Cho trẻ hoạt động xuyên suốt, liên tục từ độ tuổi lớp bé, giáo viên phải nắm vai trò quan trọng hoạt động góc trẻ ln tìm số biện pháp trẻ thực hoạt động Biết tìm giải pháp để thực tốt chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ Để việc tổ chức tốt hoạt động góc lớp cho thấy rằng, giáo viên muốn tổ chức tốt hoạt động góc cho trẻ cần: Có kế hoạch thực hoạt động góc phù hợp với độ tuổi mầm non, phù hợp theo chủ đề Áp dụng tốt phương pháp dạy học tích cực vào lớp học Tìm tòi đồ dùng, đồ chơi đẹp, hấp dẫn tạo thu hút trẻ Nội dung hoạt động góc phù hợp với chủ đề, cụ thể, rõ ràng Biết kích thích động bên trẻ, gây hứng thú cho trẻ; Khen chê mức, động viên khích lệ kịp thời Ln giữ mối quan hệ chặt chẽ với phụ huynh, nhờ phụ huynh hỗ trợ đồ dùng, đồ chơi II Ý kiến đề xuất: Với tình hình bậc học mầm non thân xin đề xuất số ý kiến sau: -Tăng cường thêm sở vật chất dạy học đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc dạy học trẻ Trên đây, sáng kiến kinh nghiệm thân nghiên cứu tìm : “Một số biện pháp tổ chức tốt hoạt động góc cho trẻ 4-5 tuổi trường mầm non Phúc Thịnh” Bản thân áp dụng vào hoạt động góc lớp học có số kinh nghiệm rút từ thực tế Rất mong nhận góp ý, nhận xét Hội đồng khoa học Trường Mầm Non Phúc Thịnh, Hội đồng khoa học 15 Phòng GD&ĐT Ngọc Lặc để thân có kinh nghiệm quý báu, giúp cho việc tổ chức hoạt động cho trẻ lớp tốt Xin chân thành cảm ơn! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Phúc Thịnh, ngày 08 tháng năm 2014 ………………………………………………… Tôi xin cam đoan SKKN ………………………………………………… viết, khơng chép nội dung người ………………………………………………… khác ………………………………………………… Người viết ………………………………………………… ………………………………………………… Lê Thị Hưng 16
- Xem thêm -

Xem thêm: hoatdonggoc lethihung mnphucthinh, hoatdonggoc lethihung mnphucthinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay