Renkynangsong trinhthilung MNPhucThinh ngoclac

15 31 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 20:05

A. ĐẶT VẤN ĐỀNhư chúng ta đã biết. Giáo dục lễ giáo cho trẻ là một phần quan trọng trong nội dung giáo dục trẻ, đó là khâu đầu tiên hình thành nhân cách cho trẻ đặc biệt là lứa tuổi mầm non. Vì vậy, trong mục tiêu giáo dục đào tạo ghi rõ hình thành cho trẻ những cơ sở ban đầu của nhân cách con người mới xã hội chủ nghĩa: khỏe mạnh, nhanh nhẹn, phát triển hài hòa, cân đối, giàu lòng yêu thương biết quan tâm, nhường nhịn giúp mọi người, biết yêu thích và giữ gìn cái đẹp, thông minh, ham hiểu biết, thích khám phá và tìm tòi một số kỹ năng cơ bản như: nhẹ nhàng, khéo léo, biết xin lỗi và nhận lỗi khi mình có lỗi.Muốn hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ lứa tuổi mầm non, việc giáo dục lễ giáo cho trẻ đóng vai trò hết sức quan trọng, cần thiết và có ý nghĩa.Giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non là bước đầu hình thành cho trẻ những cơ sở đầu tiên của nhân cách con người mới. Đó là những hành vi ứng xử có văn hóa với những người xung quanh và sự thể hiện tình cảm của con người đối với các sự vật hiện tượng.Qua thực tế của lớp tôi thấy rằng hầu hết các cháu chưa làm quen với môi trường sư phạm, đa số cháu chưa đến trường lớp. Phần lớn bố mẹ của các cháu làm nông nên việc quan tâm đến con em còn hạn chế. Thời gian đầu trẻ đến lớp với thói quen tự do, hay nói lêu, trả lời có những câu cụt, câu què, ra vào lớp tự nhiên...Đứng trước tình hình như vậy, tôi rất lo lắng phải dạy trẻ như thế nào và bằng những biện pháp gì để tất cả trẻ lớp tôi có những thói quen và hành vi đạo đức và phù hợp với chuẩn mực xã hội.Từ những lý do đó mà năm học này tôi đã đi sâu nghiên cứu để tìm ra “Môt số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 34 tuổi trường mầm non Phúc Thịnh”. A ĐẶT VẤN ĐỀ Như biết Giáo dục lễ giáo cho trẻ phần quan trọng nội dung giáo dục trẻ, khâu hình thành nhân cách cho trẻ đặc biệt lứa tuổi mầm non Vì vậy, mục tiêu giáo dục đào tạo ghi rõ hình thành cho trẻ sở ban đầu nhân cách người xã hội chủ nghĩa: khỏe mạnh, nhanh nhẹn, phát triển hài hòa, cân đối, giàu lòng yêu thương biết quan tâm, nhường nhịn giúp người, biết yêu thích giữ gìn đẹp, thơng minh, ham hiểu biết, thích khám phá tìm tòi số kỹ như: nhẹ nhàng, khéo léo, biết xin lỗi nhận lỗi có lỗi Muốn hình thành phát triển nhân cách cho trẻ lứa tuổi mầm non, việc giáo dục lễ giáo cho trẻ đóng vai trò quan trọng, cần thiết có ý nghĩa Giáo dục lễ giáo cho trẻ mầm non bước đầu hình thành cho trẻ sở nhân cách người Đó hành vi ứng xử có văn hóa với người xung quanh thể tình cảm người vật tượng Qua thực tế lớp thấy hầu hết cháu chưa làm quen với môi trường sư phạm, đa số cháu chưa đến trường/ lớp Phần lớn bố mẹ cháu làm nông nên việc quan tâm đến em hạn chế Thời gian đầu trẻ đến lớp với thói quen tự do, hay nói lêu, trả lời có câu cụt, câu què, vào lớp tự nhiên Đứng trước tình vậy, tơi lo lắng phải dạy trẻ biện pháp để tất trẻ lớp tơi có thói quen hành vi đạo đức phù hợp với chuẩn mực xã hội Từ lý mà năm học tơi sâu nghiên cứu để tìm “Mơt số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi trường mầm non Phúc Thịnh” B GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I CƠ SỞ LÝ LUẬN Giáo dục mầm non mắt xích hệ thống giáo dục quốc dân Giáo dục mầm non có nhiệm vụ xây dựng sở ban đầu, đặt móng cho việc hình thành nhân cách người Trẻ em hạnh phúc gia đình, tương lai dân tộc Việc bảo vệ chăm sóc trẻ khơng phải trách nhiệm người, xã hội toàn nhân loại Ở lứa tuổi thời điểm mấu chốt quan trọng nhất, tất việc bắt đầu: Bắt đầu ăn, bắt đầu nói, bắt đầu nghe, nhìn vận động đơi chân đơi tay Tất cử làm lên thói quen, kể thói xấu Nếu trường mầm non khơng làm tốt việc chăm sóc - giáo dục trẻ năm việc giáo dục lại khó khăn, phức tạp Vì vậy, Nghị TW 2, khoá VIII Đảng cộng sản Việt Nam "Định hướng chiến lược giáo dục - đào tạo thời kỳ cơng nghiệp hố, đại hố đề mục tiêu giáo dục Mầm non phải trang bị cho trẻ tốt kể mặt vật chất tinh thần cách toàn diện” Giáo dục lễ giáo cho trẻ nhỏ cơng việc khó khăn vơ quan trọng Ơng cha ta có câu “ Dạy từ thủa thơ” Dưới tác động sư phạm người lớn, đứa trẻ từ tháng năm đời lĩnh hội số khái niệm, biểu tượng đạo đức đơn giản có hành vi phù hợp với khái niệm , biểu tượng Trong giao tiếp với người lớn trẻ chứng kiến hành vi họ đánh giá, cho phép “ Nên” “ Không nên” “ Được phép” “ Không phép” … người lớn Từ trẻ biết tốt , xấu theo đánh giá người lớn trẻ tiếp thu, thấm nhuần biểu tượng đạo đức sơ đẳng Giáo dục lễ giáo chuẩn mực trình giáo dục đạo đức cho trẻ, đóng vai trò to lớn việc phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ Có thể nói: Khơng thể thiếu giáo dục lễ giáo việc giúp trẻ trở thành người Xã hội chủ nghĩa Giáo dục lễ giáo hình thành cho trẻ kỹ tự phục vụ thân, có hành vi, cách ứng xử phù hợp có văn hố gia đình, trường lớp xã hội Giáo dục lễ giáo cho trẻ nói chung cho trẻ mầm non nói riêng vô quan trọng Trẻ mầm non giống trang giấy trắng Người lớn viết vào thành Những tính cách, thói quen hình thành cho trẻ từ lứa tuổi mầm non theo trẻ suốt đời khó thay đổi Trẻ mầm non cần giáo dục lễ giáo không gia đình mà cần phải giáo dục ngồi xã hội, trường học mơi trường học tập trẻ quan trọng Hơn hết giáo người giúp trẻ có thói quen tốt, hành vi văn minh sống Với trẻ cô giáo gương sáng Những giáo nói, việc giáo làm trẻ cho đúng, hay Vậy muốn có ngoan, trò ngoan người lớn, “ Bố mẹ cô giáo” phải chăm lo, giáo dục trẻ từ thơ dại Ở lứa tuổi từ 3-4 tuổi, trẻ học kỹ chào hỏi, lễ phép với người lớn, biết cám ơn xin lỗi Một số kỹ tự phục vụ tự xúc ăn, tự uống nước, tự mặc áo quần số kỹ vệ sinh cá nhân đơn giản rửa tay xà phòng trước ăn sau vệ sinh Kỹ khám phá giới nhận biết cách gọi tên đồ dùng cá nhân, đồ dùng gia đình, cách nhận biết việc, mối quan hệ gần gũi với trẻ sống.… Các kỹ làm việc nhóm giải tình đơn giản sống Lý thuyết đôi với thực hành thông qua nhiều hoạt động hỗ trợ tổ chức theo thời khóa biểu định hàng tuần chương trình giáo dục, khiến cho trẻ cảm thấy hứng thú với học theo phương pháp học mà chơi, chơi mà học Những học từ trường mẫu giáo giúp trẻ phát triển tâm sinh lý lứa tuổi, có sức khỏe tốt, tự tin, mạnh dạn để học tập sống tích cực, phát huy tốt khả sở trường Trăn trở với mục tiêu chung giáo dục người giáo viên Mầm non tơi nguyện góp sức phần nhỏ bé vào việc giáo dục lễ giáo cho trẻ trường mầm non đặc biệt trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi, nhằm góp phần hình thành nhân cách ban đầu cho trẻ II.THỰC TRẠNG CỦA VIỆC GIÁO DỤC LỄ GIÁO CHO GIÁO 3-4 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON PHÚC THỊNH Trong năm học 2013-2014 Ban giám hiệu nhà trường phân công giảng dạy lớp 3-4 tuổi, nhận thấy điều kiện thuận lợi khó khăn lớp sau: Thuận lợi: Bản thân tơi giáo viên có trình độ chuẩn chuyên môn, yêu nghề mến trẻ, nghiên cứu tìm tòi lựa chọn phương pháp, hình thức phù hợp có khả tạo hứng thú cho trẻ hoạt động Thường xuyên tham dự buổi sinh hoạt cụm chuyên môn trường để trao đổi kinh nghiệm Dự đồng nghiệp để trao đổi kiến thức nâng cao chất lượng rèn nề nếp, hành vi văn minh, thói quen cho trẻ lớp Bản thân người địa phương , địa bàn , thôn dễ dàng cho việc nắm bắt điều kiện hồn cảnh trẻ , từ dễ gần gũi tìm hiểu cháu nhận biết đức tính tốt hay mặt hạn chế cháu để từ có hướng giáo dục trẻ tốt Được giúp đỡ nhiệt tình ban giám hiệu nhà trường, hội cha mẹ học sinh lớp Trường lớp có quy mơ gọn gàng phòng học rộng rãi, thống mát, đảm bảo hợp vệ sinh an tồn cho trẻ Lớp có 32 cháu độ tuổi, tuổi Tuy nhiên, việc thực giáo dục lễ giáo cho trẻ lớp gặp khó khăn sau: Khó khăn: Phúc Thịnh xã nghèo nên chịu ảnh hưởng khơng nhỏ vấn đề tiêu cực chế thị trường Một số gia đình lo làm ăn kinh tế nên phó mặc Một số cháu đến lớp lần đầu, số cháu lại một, gia đình giả, ơng , bà, cha, mẹ cưng chiều nên việc giáo dục lễ giáo cho cháu có phần hạn chế, cháu thường hay ngổ ngịch, muốn Số lượng trẻ/ lớp đông, nên việc theo sát, uốn nắn hành vi, cử cho trẻ vấn đề khó khăn Điều kiện sở vật chất để dạy trẻ thực hành hành vi lễ giáo, liên hệ thức tế nhiều hạn chế dừng lại việc cung cấp kiến thức cho trẻ Nội dung giáo dục lễ giáo Chương trình chăm sóc – giáo dục trẻ mầm non hạn chế: nặng lý thuyết, thiếu nhiều tập thực hành kỹ ứng xử, giải tình Bên cạnh đó, vốn tài liệu nguồn để giáo viên khai thác, tham khảo để dạy trẻ thiếu chưa phong phú Từ nguyên nhân bắt đầu khảo sát chất lượng trẻ, kết đạt sau: Kết thực trạng: Tôi tiến hành khảo sát 32 cháu lớp từ đầu năm học kết đạt sau: Nội dung đánh giá Biết chào hỏi, xưng hô lễ phép Biết xin lỗi, biết cảm ơn Biết giữ gìn, cất đồ chơi nơi quy định Biết giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường Biết nhường nhịn, giúp đỡ bạn Trẻ mạnh dạn, tự tin giao tiếp TS Kết đầu năm trẻ 32 32 Đạt 25 20 32 21 66% 11 34% 32 20 63% 12 37% 32 32 19 17 59% 53% 13 15 41% 47% % K đạt % 78% 22% 62% 12 38% Qua kết khảo sát tơi thấy , tỷ lệ trẻ thể ý thức thân, có hành vi thói quen văn minh sống, có kỹ tự phục vụ thân biết thể cảm xúc, tình cảm với người, vật, tượng xung quanh thấp Những nguyên nhân việc lựa chọn vận dụng biện pháp chưa phù hợp, cứng nhắc Đứng trước tình vậy, tơi lo lắng phải dạy trẻ biện pháp để tất trẻ lớp tơi có thói quen hành vi đạo đức phù hợp với chuẩn mực xã hội III CÁC BIỆN PHÁP GIÁO DỤC LỄ GIÁO CHO TRẺ 3-4 TUỔI TRƯỜNG MẦM NON PHÚC THỊNH Từ thực trạng trên, để công tác giáo dục lễ giáo cho trẻ 3-4 tuổi đạt hiệu quả, tơi trăn trở suy nghĩ tìm biện pháp phù hợp khắc phục thực trạng diễn nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ 3-4 tuổi trường Mầm non Phúc Thịnh Biện pháp 1: Cô giáo phải gương sáng để trẻ noi theo: Đối với trẻ mầm non cô giáo đặc biệt quan trọng gắn liền với trẻ thời gian tổ chức họat động học tập, vui chơi, ăn ngủ trẻ trường dài từ sáng đến nhà để ăn buổi tối , ngủ đêm lại tiếp tục đến trường ngày hơm sau Vì vậy, nhân cách, tính cách biểu cá nhân thể trường lớp thơng qua giáo Vì mà tơi ln rèn cho tác phong chuẩn mực lời nói, việc làm, ln thương yêu gần gũi mực giao tiếp với trẻ , ln coi trẻ mình, tơn trọng ý kiến trẻ ln lấy tình cảm mẹ để giáo dục trẻ, tạo cho trẻ an tồn tuyệt đối bên Khơng qua nng chiều khơng q khó khăn với trẻ, ln tạo bầu khơng khí tâm lý tốt sáng làm gương cho trẻ từ lời nói , dáng đi, cử chỉ, hành vi không học mà lúc nơi trẻ bắc chước đâu Tôi hứa điều với trẻ thực lời hứa, trẻ có hành vi lời nói khơng hay tơi nhẹ nhàng góp ý khuyến khích trẻ tránh sai phạm lần sau Tuyệt đối không chạm tự trẻ làm trẻ phải sợ hãi lo lắng Tác phong quần áo ý ăn mặc đẹp, lịch sự, tươi trẻ cháu thích Tóm lại: Trẻ dễ trở thành cô giáo : nói nhỏ, nhẹ nhàng trẻ học theo, nói nhanh, to, ồn ào, trẻ giống cơ, dịu dàng hay mạnh bạo, cô vui tươi hay sầu não ảnh hưởng đến trẻ Vì vậy, giáo dục lễ giáo cho trẻ qua gương đòi hỏi giáo viên mầm non cần tu dưỡng rèn luyện trở thành giáo viên mẫu mực từ lời nói đến cử chỉ, phong cách Dạy trẻ mầm non "dạy ăn, dạy nói, dạy gói, dạy mở" Biện pháp 2: Xây dựng môi trường thân thiện ngồi nhóm/lớp Muốn trẻ có kỹ năng, thói quen hành vi tốt trẻ phải nghe thấy nhìn thấy hành động Do đó, việc tạo mơi trường đẹp, có nội dung giáo dục cao vô cần thiết Việc giáo dục lễ giáo cho trẻ tất hoạt động kiến thức trẻ đầy đủ thói quen, hành vi văn minh trẻ củng cố bền vững * Mơi trường ngồi lớp học: Ngay từ đầu năm học, trọng đến việc tạo môi trường cho trẻ cho hài hòa, đẹp mắt, kích thích tư cho trẻ đặc biệt rõ nội dung giáo dục lễ giáo Đặc biệt khn viên bên ngồi như: Vườn rau, vườn thuốc nam, vườn cổ tích nhà trường phân cho nhóm/ lớp Tơi ln sưu tầm trồng nhiều cảnh, để tạo cho trẻ khơng gian xanh, để ngày trẻ tự chăm sóc xanh, giáo dục trẻ biết yêu đẹp Qua hoạt động kích thích trẻ yêu lao động, tạo tình cảm trẻ với giới tự nhiên, gần gũi thân mật, trở thành thói quen trẻ Để tạo cảnh quan sân trường, trước học thường cho trẻ nhặt rác, để tạo môi trường đẹp Trong trường tơi có sọt rác, sau nêu tiêu chuẩn bé ngoan xong, thường nhắc nhở, động viên trẻ sau ăn quà vặt nên vứt rác vào thùng rác để giữ vệ sinh chung trẻ thực tốt, sau hoạt động tạo xé dán lớp khơng mảnh giấy vụn rơi xuống sàn Tơi thiết kế góc riêng với tiêu đề “ Bé với hành vi đẹp” Để phục vụ cho góc tơi thường xun sưu tầm thay đổi nhiều loại tranh ảnh khác có nội dung lễ giáo theo tháng Những tranh ảnh phải phong phú, đa dạng, hình ảnh vẽ, xé dán từ nguyên vật liệu thiên nhiên phế liệu mang tính thiết thực gần gũi trẻ * Môi trường lớp học Tôi ý tạo cảnh quan phạm phòng học, đồ dùng đồ chơi xếp, gọn gàng, ngăn nắp, góc riêng biệt kệ góc tơi làm mới, để hấp dẫn trẻ, tạo cảm giác thích thú ln mong muốn xếp ngăn nắp Đặc biệt góc lễ giáo lớp thiếu biện pháp hữu hiệu việc giáo dục lễ giáo cho trẻ, lẽ trẻ có đặc điểm dễ nhớ lại mau quên Song, trẻ trực quan hình ảnh gương tốt qua thơ, chuyện trẻ dễ tiếp thu, dễ phân biệt việc làm tốt, việc làm xấu Để có kết tốt giáo dục lễ giáo cho trẻ, đầu năm học lên kế hoạch giáo dục lễ giáo cho trẻ theo tháng Góc lễ giáo thường để ngồi cửa sổ để phụ huynh dễ nhìn, biết kế hoạch chăm sóc nhà trường để có hướng nhắc nhở Ở góc tơi sưu tầm tranh ảnh có nội dung giáo dục lễ giáo dán vào cho trẻ xem, kèm theo thơ hay nội dung phù hợp với hình ảnh, thời gian rảnh tơi cho trẻ đến xem trò chuyện, đàm thoại với trẻ hành vi văn minh Hằng tháng lên kế hoạch chủ đề lễ giáo thay tranh ảnh thơ có nội dung phù hợp với chủ đề tháng Ngồi ra, tơi sưu tầm tranh truyện, sách báo nhi đồng có hình ảnh nội dung lễ giáo làm album có nội dung hình ảnh phù hợp với trẻ, để đến hoạt động góc trẻ góc học tập mở xem Đối với góc tuyên truyền tơi dành góc để tun truyền giáo dục lễ giáo cho phụ huynh nắm, từ phụ huynh trọng đến việc giáo dục lễ giáo cho trẻ lúc nhà Từ việc áp dụng với biện pháp trẻ lớp trở nên ngoan thực cách tự nhiên Biện pháp 3: Lồng ghép giáo dục lễ giáo vào hoạt động giáo dục Lồng ghép nội dung giáo dục lễ giáo vào hoạt động giáo dục có nhiều ưu nhằm hình thành cho trẻ thói quen, hành vi có văn hố Các nội dung giáo dục lễ giáo cho trẻ tích hợp vào hoạt động chương trình chăm sóc giáo dục trẻ * Đối với hoạt động âm nhạc: Với hát cảnh vật , vật, thiên nhiên, tình cảm người …tơi tranh thủ lồng ghép giáo dục cháu Ví dụ: Qua hát: “Cháu yêu bà” Tơi trò chuyện với trẻ gia đình trẻ, tình cảm bé người thân u gia đình ngược lại Từ tơi giáo dục trẻ biết u thương, kính trọng ơng bà người thân gia đình Khi hát cho trẻ nghe điệu dân ca, giáo dục trẻ phải biết giữ gìn nâng niu sản phẩm có vùng quê Mỗi điệu dân ca mang dáng dấp quê hương Giáo dục trẻ yêu quy điệu dân ca quê hương * Với hoạt động làm quen với tác phẩm văn học: Mang nội dung với ý nghĩa thiết thực gần gũi với sống tốt, hay Ví dụ: Khi kể cho cháu nghe câu chuyện “Chú vịt xám” Tôi đàm thoại với trẻ nội dung câu chuyện Cho trẻ nhận xét xem vịt xám bị lạc? Từ tơi nhấn mạnh liên hệ giáo dục trẻ biết lời cha mẹ… Hay qua câu truyện “Đôi bạn tốt” giáo dục cho trẻ biết quan tâm giúp đỡ bạn bè gặp khó khăn hoạn nạn thơng qua tình tiết chân vịt có màng dẫm dí đất, gà không bới giun đuổi vịt đối lập lại với hành động gà, gà bị cáo đuổi vịt lại cứu gà thoát chết Sau gà tỏ ân hận việc làm với vịt Rồi sau hai bạn chơi với thân thiết Câu truyện giáo dục trẻ cách nhẹ nhàng mà sâu sắc tình đồn kết, giúp đỡ bạn bè gặp khó khăn hoạn nạn… Sau cô giáo dạy xong, trẻ giơ tay xin kể cho cô nghe việc giúp đỡ bố mẹ như: trơng coi em nhỏ, quét nhà, cho gà ăn, phụ bố mẹ cơng việc lặt vặt vừa sức trẻ… Vì mà học sinh động lôi y trẻ hẳn lên rõ rệt * Với hoạt động vận động : Tôi lồng ghép giáo dục trẻ siêng thể dục, tập đặn giúp thể khoẻ mạnh, thơng qua trẻ có tính kỷ luật không chen lấn, không xô đẩy bạn chơi… Tương vậy, hoạt động giáo dục lồng ghép giáo dục lễ giáo h phù hợp, nhẹ nhàng Nhờ vào môn học cô giáo rút hình ảnh , đức tính …điển hình để giáo dục cháu biết u q, lễ phép với người lớn, ông bà, cha mẹ, biết yêu thương em nhỏ, biết vui buồn, biết điều tốt nên làm, điều xấu nên tránh, biết thiện, ác, đoàn kết với bạn bè, yêu thiên nhiên, yêu cảnh đẹp, gần gũi với người xung Biện pháp 4: Phối kết hợp với phụ huynh việc giáo dục lễ giáo cho trẻ Muốn chăm sóc giáo dục lễ giáo cho trẻ độ tuổi mầm non đạt hiệu việc kết hợp với phụ huynh điều kiện tốt để trẻ phát triển cách hồn thiện mặt Vì mà gặp gỡ trao đổi với phụ huynh đón trả trẻ kiến thức chăm sóc giáo dục lễ giáo Tơi cho : mẹ nhà cô giáo trường – cô giáo người mẹ nhà trẻ Nếu kết hợp hai người mẹ chặt chẻ chắn đứa trẻ có phẩm chất tốt đẹp, ngoan ngoãn lễ phép biết quan tâm giúp đỡ lẫn Để việc kết hợp với phụ huynh tốt thường xuyên gặp gỡ trao đổi với phụ huynh nhằm để tìm hiểu nắm bắt ngun nhân, hồn cảnh gia đình cháu để có biện pháp giáo dục kịp thời phù hợp với trẻ Đối với trẻ có hồn cảnh đăc biệt gặp riêng phụ huynh để tường tận rõ ràng, đưa mục tiêu giáo dục đắn để với gia đình giải phần vướng mắt nhận thức trình dạy dỗ trẻ Ví dụ: Như trường hợp nhà có con, lại cháu đích tơn gia đình nên ơng bà, bố mẹ cháu nng chiều, mà cháu nghịch 10 ngợm, muốn Nếu khơng khơng học … Khi mà trẻ quen với nng chiều khơng thể sớm chiều làm thay đổi mà phụ huynh giáo phải kết hợp cách kiên trì, nhẫn nại dành nhiều thời gian để nhắc nhở, khuyên bảo, dùng biện pháp nêu gương tốt, bình cờ …Dần dần trẻ hiểu đòi hỏi mong muốn sai, từ cháu thay đổi tính nết Tơi thường trao đổi vào buổi họp phụ huynh để đưa phương pháp giáo dục trẻ phù hợp Trong gia đình bố mẹ gương sáng cho trẻ noi theo, trẻ độ tuổi mẫu giáo bé – kinh nghiệm sống ít, trẻ bắt chước xấu lẫn tốt, trẻ tiếp thu nhiều trí thức, kĩ năng, kĩ xảo, thói quen đặc điểm phẩm chất nhân cách hình thành chủ yếu gia đình; gia đình cần phải củng cố xây dựng cho bầu khơng khí tâm lí, thuận lợị, lành mạnh, vui tươi, đầm ấm, thương yêu để phát triển thể chất lẫn tinh thần cho tốt hơn, tạo sở vững cho trẻ vững vàng bước vào năm học Ngồi ta tơi trao đổi với phụ huynh tháng thông qua sổ liên lạc tiến cháu để phụ huynh kịp thời nắm bắt Qua thời gian trẻ lớp tiến rõ rệt xưng hô lễ phép, biết xin lỗi, biết cảm ơn, lịch giao tiếp Như vậy, việc kết hợp gia đình nhà trường quan trọng để chăm sóc giáo dục trẻ vấn đề khơng có người lớn bỏ qua Vì trẻ em chóng nhớ, mau qn lớp có giáo, nhà có mẹ Trẻ học đôi với hành, phải kết hợp sống hàng ngày không để trẻ tuỳ tiện việc làm IV.KIỂM NGHIỆM: Sau biện pháp nghiên cứu tìm biện pháp để giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi, nhận thấy đề tài thiết thực việc giáo 11 dục kiến thức nói chung giáo dục lễ giáo cho trẻ nói riêng Khi đưa đề tài vào sử dụng nhận thấy chất lượng giáo dục lễ giáo lớp tăng lên rõ rệt Tôi hiểu nhận thức đắn nội dung giáo dục lễ giáo cho trẻ Qua Nội dung đánh giá Tổng số trẻ kết đầu năm học kết cuối năm lớp đạt sau: Kết đầu năm Đạt Số cháu Biết chào hỏi, xưng hô 32 lễ phép Biết xin lỗi, biết cảm ơn 32 Biết giữ gìn, cất đồ chơi nơi quy định Biết giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường Biết nhường nhịn, giúp đỡ bạn Trẻ mạnh dạn, tự tin giao tiếp 32 Kết cuối năm Không đạt % Số % cháu Không Đạt Số cháu đạt % 25 78% 22% 32 100% 20 62% 12 38% 32 21 66% 11 34% 32 100% 100% 32 20 63% 12 37% 32 32 19 59% 13 41% 32 32 17 53% 15 47% 32 Số cháu % 100% 100% 100% Qua kết năm học, thấy trẻ ngoan hơn, lễ phép hơn, trẻ hình thành thói quen vệ sinh văn minh, biết chào hỏi có khách đến, biết trao nhận hai tay, biết quan tâm giúp đỡ bạn bè, giáo, bố mẹ, khơng nói tục, đánh bạn, kính trọng giáo người lớn Các bậc phụ huynh có chuyển biến rõ lời ăn tiếng nói, phong cách quan tâm ngày nhiều đến em C KẾT LUẬN Bài học sư phạm: Giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo vấn đề vô quan trọng Vì thân tơi khơng ngừng nổ lực, ln đúc kết cho số kinh nghiệm giảng dạy để trẻ độ tuổi Mẫu giáo mà áp 12 dụng trình giảng dạy trường bước đạt kết Qua việc áp dụng biện pháp vào thực tế giảng dạy trường Bản thân rút số kinh nghiệm sau: - Cô giáo phải thật gương sáng để trẻ noi theo, giàu tình u thương, ln thận trọng hành vi mình, thân thiện yêu thương để tạo tâm lý thoả mái cho trẻ thực tốt hành vi hoạt động giao tiếp, nhằm giúp trẻ bước hình thành nhân cách cho trẻ - Gi¸o viên phi nm c c im tâm sinh lý ca tr mu giỏo Quan tâm n tng cá th v hiu c mt s tâm t nguyn vng riêng bit trẻ lu«n t«n trọng trẻ từ hót trẻ vào c¸c hoạt động c¸ch tự nguyện - Giáo viên nng ng linh hot sáng to ging dy Tìm hiu ti liu t hc t nâng cao tr×nh độ nhiều h×nh thức Bởi kiến thức ca mt giáo viên mm non không chuyên sâu phải đa dạng, phong phó đóng nghĩa Để chóng ta cã thể đ¸p ứng phần muôn thc mc ca tr th -Bit khai thác tiềm tiềm ẩn trẻ khơi gợi tim nng ó phát trin Không ch lm dùng chi trc quan sinh ng m giáo viên phi tạo giảng tốt, thiết thực, phï hợp với trẻ kÝch thÝch tß mß tr Bên cnh nhng bi ging thông thng cng cần tạo giảng điện tử để tạo điều kiện cho trẻ tiếp xóc với c«ng nghệ th«ng tin - Cần hiểu đặc điểm tÝnh cht công vic, hon cnh gia ình cng nh vic quan t©m phụ huynh đến việc rèn lễ giáo cho tr t ó tìm c cách tip cn ph huynh cô thng nht mt phng pháp, ni dung dạy trẻ 13 - Gia đình trẻ thật mái ấm đầy tình thương, bố mẹ gương sáng mẫu mực hành vi ứng xử, chăm sóc, tinh thần trách nhiệm trẻ - Phải thường xuyên thực nêu gương kể chuyện hàng tuần tổ chức văn nghệ để động viên tinh thần trẻ - Bên cạnh mơi trường cảnh quan sư phạm góp phần hình thành cho trẻ hành vi văn minh để hoàn thiện nhân cách tốt đẹp truyền thống người Việt Nam phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội cách tự nguyện Kiến nghị * Đối với phụ huynh Cần phối hợp chặt chẽ với giáo viên việc giáo dục lễ giao cho trẻ Cần làm gương cho trẻ noi theo quan tâm giao dục trẻ nơi, lúc * Đối với nhà trường -Trường mầm non tạo điều kiện sở vật chất góp phần nâng cao điều kiện học tập, phong phú nội dung hoạt động Trên “Môt số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 3-4 tuổi trường mầm non Phúc Thịnh ”.trong năm học 2013-2014 mong góp ý hội đồng khoa học nghành để sáng kiến tơi hồn thiện tốt năm học Tôi xin chân thành cảm ơn.! XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Phúc Thịnh, ngày 08 tháng năm 2014 ………………………………………………… Tôi xin cam đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người ………………………………………………… khác ………………………………………………… Người viết ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………… Trịnh Thị Lừng 14 15
- Xem thêm -

Xem thêm: Renkynangsong trinhthilung MNPhucThinh ngoclac, Renkynangsong trinhthilung MNPhucThinh ngoclac

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay