đánh giá pisa ban hoan chinh

29 51 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 20:05

nội dung đầy đủ về đánh giá Pisa gồm khái niệm, nguyên tắc, quy trình thực hiện, cách đánh giá, đối tượng áp dụng, cách ra đề, các ưu nhược điểm của phương pháp, ví dụ, các số liệu thực nghiệm, kết quả đạt được, Việt Nam đã được những gì khi tham gia Pisa I TỔNG QUAN VỀ PISA 1.1 PISA gì? Là chương trình đánh giá học sinh quốc tế, viết tắt PISA (tiếng Anh:Programme for International Student Assesment), tập hợp nghiên cứu Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD- Organization for Economic Cooperation and Development), nhằm tìm kiếm số đánh giá tính hiệu – chất lượng hệ thống giáo dục nước tham gia, qua rút học sách giáo dục phổ thơng PISA thực theo chu kì năm lần (bắt đầu từ năm 2000) Đối tượng đánh giá học sinh độ tuổi 15, độ tuổi kết thúc giai đoạn giáo dục bắt buộc hầu hết quốc gia (15 năm tháng đến 16 năm tháng – độ tuổi PISA) PISA hướng vào trọng tâm sách, thiết kế áp dụng phương pháp khoa học cần thiết để giúp phủ nước tham gia rút học sách giáo dục phổ thông 1.2.Những quốc gia tham gia PISA Tất nước thành viên OECD, với số quốc gia đối tác khác Kỳ đánh giá năm 2000 có 43 nước tham gia, năm 2003 có 41 nước, năm 2006 có 57 nước năm 2009 có 67 nước Đơng Nam Á có nước Thailand, Indonesia tham gia từ năm 2000, Singapore từ năm 2009, Việt Nam tham gia năm 2012 Theo nhận định nhiều chuyên gia, PISA khảo sát tin cậy kiến thức kỹ học sinh song đứng trước thách thức lớn lần Việt Nam tham gia PISA 1.3 Việt Nam tham gia PISA Mục đích Việt Nam tham gia PISA: – Bước tích cực hội nhập quốc tế giáo dục; – So sánh “mặt bằng” giáo dục quốc gia với giáo dục quốc tế; – OECD đưa kết phân tích đánh giá sách giáo dục quốc gia đề xuất thay đổi sách giáo dục cho quốc gia; – Góp phần đổi bản, tồn diện giáo dục đào tạo: học tập quốc tế đánh giá chất lượng giáo dục, đổi kĩ thuật phương pháp đánh giá, đưa cách tiếp cận dạy – học, thi đánh giá Viêt Nam bắt đầu tham gia PISA từ đợt đánh giá năm 2012, theo mẫu học sinh lấy nước Việc chọn mẫu nghiêm ngặt, theo phương pháp chọn ngẫu nhiên nhờ phần mềm ban quản lý PISA OECD cung cấp giám sát Kết học sinh Việt Nam qua lần tham gia chương trình PISA biểu diễn bảng sau (trong ô số trước thứ hạng, số sau điểm số): Nă m Toán Khoa học Đọc hiểu 2012 17 ↔ 511 ↔ 528 19 ↔ 508 2015 22 ↔ 495 ↔ 525 32 ↔ 487 1.4 Đối tượng đánh giá Học sinh độ tuổi 15 (được định nghĩa xác từ 15 tuổi tháng đến 16 tuổi tháng) theo học chương trình phổ thơng giáo dục thường xuyên Một tỷ lệ học sinh chọn theo mẫu ngẫu nhiên, không phân biệt học lớp nào, chọn để tiến hành đánh giá, nhiên quốc gia tham gia chọn tỷ lệ cao tỷ lệ chung PISA thấy cần có phân tích chi tiết tình hình giáo dục nước 1.5 Đặc điểm Pisa PISA có số đặc điểm sau: a, Quy mơ PISA lớn có tính toàn cầu Qua khảo sát đánh giá, nước thuộc khối OECD có nhiều quốc gia đối tác khối OECD đăng ký tham gia b, PISA thực đặn theo chu kì (3 năm lần) tạo điều kiện cho quốc gia theo dõi tiến giáo dục việc phấn đấu đạt mục tiêu giáo dục c, Cho tới PISA khảo sát giáo dục chuyên đánh giá lực phổ thông học sinh độ tuổi 15, độ tuổi kết thúc giáo dục bắt buộc hầu hết quốc gia PISA trọng xem xét đánh giá số vấn đề sau: Chính sách cơng (public policy) Các phủ, nhà trường, giáo viên phụ huynh muốn có câu trả lời cho tất câu hỏi "Nhà trường chuẩn bị đầy đủ cho người trẻ tuổi trước thách thức sống người trưởng thành chưa?", "Phải số loại hình giảng dạy học tập nơi hiệu nơi khác?" "Nhà trường góp phần cải thiện tương lai học sinh có gốc nhập cư hay có hồn cảnh khó khăn khơng?", Năng lực phổ thơng (literacy) Thay kiểm tra thuộc theo chương trình giáo dục cụ thể, PISA trọng việc xem xét đánh giá lực học sinh việc ứng dụng kiến thức kĩ phổ thơng vào tình thực tiễn Ngồi xem xét đánh giá khả phân tích, lí giải truyền đạt cách có hiệu kiến thức kĩ thơng qua cách học sinh xem xét, diễn giải giải vấn đề Học tập suốt đời (lifelong learning) Học sinh học tất thứ cần biết nhà trường Để trở thành người học tập suốt đời có hiệu quả, ngồi việc niên phải có kiến thức kĩ phổ thơng họ phải có ý thức động học tập cách học Do PISA tiến hành đo lực thực học sinh lĩnh vực Đọc hiểu, Tốn học Khoa học, đồng thời tìm hiểu động cơ, niềm tin vào thân chiến lược học tập hỏi học sinh 1.6 Mục đích PISA - Cung cấp liệu so sánh nhằm giúp nước cải thiện sách kết giáo dục - Đo lường hiểu biết khả giải vấn đề sống hàng ngày học sinh - Khảo sát mối quan hệ việc học học sinh yếu tố khác để hiểu rõ khác biệt kết nước nước 1.7 Khái niệm lực PISA Thuật ngữ lực (literacy) PISA bao hàm hai khái niệm kiến thức kỹ Một mục tiêu PISA xác định mức độ mà học sinh tuổi 15 kích hoạt quy trình nhận thức giúp họ tận dụng kiến thức kỹ đọc hiểu, toán học, khoa học tích lũy trường học vào bối cảnh, tình thực đời sống 1.7.1 Những lực đánh giá chương trình PISA - Là kiến thức, kỹ thiết yếu chuẩn bị cho sống xã hội đại - Các lĩnh vực lực phổ thông sử dụng PISA bao gồm: + Năng lực toán học + Năng lực đọc hiểu + Năng lực khoa học  Năng lực toán học  Năng lực toán học thể nhóm (cấp độ): + Nhóm 1: Tái (lặp lại) + Nhóm 2: Kết nối tích hợp + Nhóm 3: Tư tốn học, khái qt hóa nắm tri thức tốn học ẩn dấu bên tình kiện  Các bối cảnh, tình để áp dụng tốn học liên quan tới vấn đề sống cá nhân hàng ngày, vấn đề cộng đồng toàn cầu  Năng lực đọc hiểu  Là lực hiểu, sử dụng phản hồi lại ý kiến cá nhân sau đọc văn bản, nhằm mục đích nâng cao kiến thức  Năng lực đọc hiểu xác định ba phương diện: + Thu thập thông tin + Phân tích, lí giải văn + Phản hồi đánh giá  Năng lực khoa học  Nhận biết vấn đề khoa học: đòi hỏi học sinh nhận biết vấn đề mà có thẻ khám phá cách khoa học, nhận nét đặc trưng chủ yếu việc ngiên cứu khoa học  Giải thích tượng cách khoa học: Học sinh áp dụng kiến thức khoa học vào tình cho, mơ tả, giải thích tượng cách khoa học dự đoán thay đổi;  Sử dụng chứng khoa học, lí giải chứng để rút kết luận II Quy trình thực PISA Xác định mục đích cần đánh giá Xác định đối tượng đánh giá chọn mẫu học sinh để đánh giá Chuẩn bị tổ chức thực Xác định nội dung, phương pháp đánh giá Xây dựng công cụ đánh giá Xây dựng ma trận công cụ Viết câu hỏi Thử nghiệm cơng cụ đánh giá Phân tích, đánh giá câu hỏi Sửa chữa, hoàn thiện cơng cụ sử dụng cho khảo sát thức Tiến hành đánh giá Nhập liệu xử lý liệu Xây dựng báo cáo kết Tổng kết đợt đánh giá đề xuất giải pháp cải tiến Lựa chọn câu hỏi tốt đưa vào ngân hàng câu hỏi Các công cụ đánh giá PISA: - Các đề thi (bắt buộc cho nước) - Phiếu hỏi học sinh (bắt buộc cho nước) - Phiếu hỏi Nhà trường (hiệu trưởng trả lời; bắt buộc cho nước) - Phiếu hỏi phụ huynh (tự chọn, VN không đăng ký tham gia) - Kỳ 2012 khơng có phiếu hỏi giáo viên - Kỳ 2015 có phiếu hỏi giáo viên (tự chọn, VN khơng đăng ký tham gia) III Các nguyên tắc chung đánh giá Về độ tuổi học sinh, kỳ thi PISA đánh giá lực đọc hiểu, toán học, khoa học học sinh độ tuổi tuổi từ 15 tuổi tháng đến 16 tuổi tháng tính đến thời điểm bắt đầu giai đoạn đánh giá, theo học hình thức đào tạo (trừ học sinh dạy học nhà – home-schooled) Do vào độ tuổi này, học sinh phần lớn nước OECD hoàn thành bậc giáo dục phổ cập Về phương thức đánh giá, không giống phương thức đánh giá trường học, PISA có cách tiếp cận rộng việc đánh giá kiến thức, kỹ năng, thái độ học sinh PISA hướng tới đánh giá học sinh lực sử dụng kiến thức vào giải nhiệm vụ thách thức thường nhật Kỳ thi không đánh giá kiến thức học sinh mơn học cụ thể, mà đánh giá lực suy luận sử dụng kiến thức học môi trường Cách tiếp cận bao quát thực tiễn giúp PISA phản ánh kịp thời thay đổi chương trình học Cụ thể hơn, phương thức đánh giá PISA dựa mơ hình học tập suốt đời; đó, việc tích lũy kiến thức kỹ cần thiết để thích nghi giới ln thay đổi q trình diễn suốt đời – khơng bó hẹp phạm vi trường học Về nội dung đánh giá, PISA tập trung vào điều mà học sinh độ tuổi 15 cần cho tương lai đánh giá lực học tập suốt đời học sinh thơng qua q trình học sinh sử dụng kiến thức học trường để giải vấn đề đời sống,… IV Nguyên tắc đo lực PISA Dưới nguyên tắc đo ba lực đánh giá tất kì thi PISA Nguyên tắc đo lực đọc hiểu: PISA dựa hai nguyên tắc là: 1) Đảm bảo bao quát nội dung đọc mục đích đọc học sinh, nhà trường; 2) Sắp xếp nội dung mảng lực đọc cho tập có độ khó phân bố đồng Nguyên tắc đo lực toán học: Để đo lực toán, PISA nhấn mạnh vào nguyên tắc phù hợp thực tế Trọng tâm đánh giá nhấn mạnh vào tình nội dung ... trình thực PISA Xác định mục đích cần đánh giá Xác định đối tượng đánh giá chọn mẫu học sinh để đánh giá Chuẩn bị tổ chức thực Xác định nội dung, phương pháp đánh giá Xây dựng công cụ đánh giá Xây... đạt mục tiêu giáo dục c, Cho tới PISA khảo sát giáo dục chuyên đánh giá lực phổ thông học sinh độ tuổi 15, độ tuổi kết thúc giáo dục bắt buộc hầu hết quốc gia PISA trọng xem xét đánh giá số vấn... đưa kết phân tích đánh giá sách giáo dục quốc gia đề xuất thay đổi sách giáo dục cho quốc gia; – Góp phần đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo: học tập quốc tế đánh giá chất lượng giáo dục, đổi kĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá pisa ban hoan chinh, đánh giá pisa ban hoan chinh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay