Tại sao Việt Nam cần phải chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa

17 55 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 19:42

Tại sao Việt Nam cần phải chuyển từ nền kinh tế kếhoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thịtrường định hướng Xã Hội Chủ NghĩaTại sao Việt Nam cần phải chuyển từ nền kinh tế kếhoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thịtrường định hướng Xã Hội Chủ NghĩaTại sao Việt Nam cần phải chuyển từ nền kinh tế kếhoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thịtrường định hướng Xã Hội Chủ NghĩaTại sao Việt Nam cần phải chuyển từ nền kinh tế kếhoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thịtrường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Đề tài 2: Tại sao Việt Nam cần phải chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ? Nhóm 1:  GVHD: Cơ Đào Thị Bích Hồng Thành viên nhóm: Ngơ Chánh Phúc : 51102603 Ngơ Hồng Phương : 51104460 Lại Ngọc Tuân : 51104466 Nguyễn Văn Bảo Chinh : 51100378 Lớp Đường lối cách mạng đảng cộng sản Việt Nam Thứ - Tiết 9-10-11-12 Đề tài 2: Tại sao Việt Nam cần phải chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung  quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ? Theo bạn để đảm bảo tính định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thì trường  ở Việt Nam hiện nay cần phải làm gì? BÀI LÀM I – Lý cần thiết chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng XHCN Đặc điểm kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp (Thời bao cấp 1976 – 1986) a Định nghĩa: Thời bao cấp là tên gọi được sử dụng tại Việt Nam để chỉ một giai  đoạn mà hầu hết sinh hoạt kinh tế diễn ra dưới nền kinh tế kế hoạch hóa, một  đặc điểm của nền kinh tế theo chủ nghĩa cộng sản. Hàng hóa khơng được mua  bán tự do trên thị trường mà do nhà nước phân phối theo chế độ tem phiếu,  khơng được phép vận chuyển tự do hàng hố từ địa phương này sang địa  phương khác. Phân phối hàng hóa, hạn chế trao đổi bằng tiền mặt. Chế độ hộ  khẩu được thiết lập trong thời kỳ này để phân phối lương thực, thực phẩm theo  đầu người. Lương đơi khi cũng được trả bằng hiện vật b Cơ chế quảnkế hoạch hóa tập trung, quan liêu bao cấp ­ Thứ nhất, Nhà nước quản lý kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính dựa trên hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh áp đặt cho các doanh nghiệp  Nhà nước giao chỉ tiêu kế hoạch, cấp phát vốn, vật tư cho doanh nghiệp  Doanh nghiệp giao nộp sản phẩm cho nhà nước Lỗ  nhà nước bù Lãi  nhà nước thu ­ Thứ hai, các cơ quan hành chính can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ­ Thứ ba, quan hệ hàng hóa ­ tiền tệ bị coi nhẹ, quan hệ hiện vật là chủ yếu ­ Thứ tư, bộ máy quản lý cồng kềnh, quan liêu c Chế độ bao cấp thực hình thức chủ yếu: Bao cấp qua giá: Nhà nước quyết định giá trị tài sản, thiết bị, vật tư, Hàng hóa thấp  hơn giá trị thực của chúng nhiều lần so với giá thị trường. Hạch tốn kinh tế chỉ là  hình thức Bao cấp qua chế độ tem phiếu: phân phối vật phẩm tiêu dùng cho cán bộ, cơng  nhân viên theo định mức qua tem phiếu. Tem phiếu với mức giá khác xa so với giá  thị trường  Tiền lương thành lương hiện vật thủ tiêu động lực kích thích người lao động, phá  vỡ ngun tắc phân phối theo lao động Bao cấp theo chế độ cấp phát vốn nhưng khơng có chế tài ràng buộc trách nhiệm đối với các đơn vị được cấp vốn => Tăng gánh nặng đối với ngân sách, sử dụng vốn kém hiệu quả => Nảy sinh cơ chế “xin­cho” d kinh tế thời bao cấp: Những câu vè dưới đây nói lên giá trị của những mặt hàng trong thời bao cấp: Nhất gạo nhì rau Tam dầu tứ muối Thịt thì đi đuối Cá biển mất mùa Đậu phụ chua chua Nước chấm nhạt thếch Mì chính có đếch Vải sợi chưa về Săm lớp thiếu ghê Cái gì cũng thiếu  “Thời bao cấp khơng có thị trường tự do về bn bán cũng như về trao đổi các mặt hàng,  cụ thể như lạc [đậu phụng] chỉ để lại vừa đủ làm giống cho vụ sau. Người sản xuất khơng  tiêu dùng là tốt, người trồng lạc khơng ăn lạc, khơng dùng lạc để làm kẹo hay luộc để bán … Đối với nơng sản dùng để chế biến thực phẩm cho nhân dân thì nhà nước phải quản lý chặt  chẽ trên thị trường, khơng để ai bn bán kiếm lời” Nhận xét: ­ Thời kì bao cấp đã thủ tiêu cạnh tranh, kìm hãm tiến bộ khoa học ­ cơng nghệ, khơng kích  thích tính năng động, sáng tạo của các đơn vị sản xuất, kinh doanh… ­ Coi thị trường là một cơng cụ thứ yếu bổ sung cho kế hoạch. Khơng thừa nhận sự tồn tại  của nền kinh tế nhiều thành phần; lấy kinh tế quốc doanh và tập thể là chủ yếu, muốn xố  sở hữu tư nhân và kinh tế cá thể, tư nhân  Kinh tế trì trệ, khủng hoảng e Con người: Chế độ bao cấp ngồi việc khiến người dân lúc nào cũng đói còn hủy hoại những giá trị đạo đức căn bản của con người. Trong Cát bụi chân ai, Tơ Hồi kể lại: “Ở một cửa hàng  ăn rất sang hồi ấy, những chiếc đĩa đựng bánh ngọt phải bắt vít xuống mặt bàn. Một sự thực nhiều người tuổi tơi còn nhớ: các qn mậu dịch giải khát (kể cả cà phê) loại tầm tầm cũng  “thống nhất” đục một lỗ thủng các thìa nhơm để đánh dấu. Vì sao ư, đơn giản lắm, vì sợ ăn  cắp…”  Quả thật, trong xã hội bao cấp, càng ngày nạn ăn cắp càng phổ biến, dù chỉ là ăn cắp vặt.  Ăn cắp bởi q thiếu thốn và cũng bởi ăn cắp q nhiều nên khơng bị coi là hành động xấu  nữa. ‘Cái khó khơng bó cái khơn’, nhưng chỉ là ‘khơn vặt’ theo kiểu ‘đói ăn vụng, túng làm  liều’ Chính sách em học đã thơng Chỉ vì túng thiếu xin ơng ít nhiều Thời bao cấp, xã hội bị phân hóa. Đó là điều nghịch lý trong xã hội chủ nghĩa vốn hướng  đến một Thế giới Đại đồng. Số liệu ghi trong cuốn Kinh tế Việt nam 1945­2000: “Trong khi người dân thường mỗi tháng chỉ được 150 gram thịt, thì cán bộ cao cấp được  6kg, tức là bốn chục lần nhiều hơn. Và tính ra chênh lệch là 100 đồng. Ngồi ra còn thuốc  lá, chè, đường, sữa, len dạ, cũng tạo ra khoản chênh lệch khoảng 100 đồng nữa” Nhiệt tình cách mạng của cán bộ thời kháng chiến ngày nào giờ chỉ xoay quanh vấn đề…  ăn. ‘Ăn’ được hiểu theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, người ta ‘ăn’ theo nhiều kiểu, tùy vào  cấp bậc, địa vị: Cán bộ cao ăn cung cấp Cán bộ thấp ăn chợ đen Cán bộ quen ăn cổng hậu Thời bao cấp, xe hơi ở Hà Nội rất hiếm, nên chỉ cần nhìn một chiếc ‘xe con’ đi qua  người ta biết ngay cán bộ cấp nào ngồi trong đó. Xe Pobeda, và sau này là Vonga màu đen, dành cho  cấp bộ trưởng trở lên. Các thứ trưởng và cấp tương đương đi những chiếc nhỏ  hơn, loại Moskovits f Lực lượng sản xuất:      Ruộng đất, tư liệu, cơng cụ sản xuất đều bị nhà nước thu gom đưa vào các hợp  tác xã. Các hoạt động sản xuất đều diễn ra tập trung, mệnh lệnh. Làm theo khả năng nhưng hưởng theo nhu cầu( người làm người khơng đều được hưởng như nhau)  chính điều này khơng phát huy được hết năng lực sản xuất của người lao động.  Khơng có hình thức sở hữu tư nên người lao động khi làm việc khơng có sự cạnh  tranh trong sản xuất của cải; họ khơng có cảm giác làm ra của cải cho chính mình g Quan hệ sản xuất: Tại miền Nam, đồng bằng sơng Cửu Long vốn là vựa thóc nhưng trong thời bao cấp  chính sách ‘ngăn sơng cấm chợ’ khơng cho phép nơng sản được xuất tự do ra khỏi địa  phương. Tất cả đều được nhà nước ‘thu mua’ với hàm ý ‘vừa tịch thu, vừa mua lại’ Dưới mắt người nơng dân đó là hình thức ‘mua như cướp’ theo ‘giá nghĩa vụ’ hoặc ‘giá  khuyến khích’… Ngược lại, đến khi nhà nước bán cho người tiêu dùng, họ ‘bán như cho’,  người mua có cảm tưởng được cửa hàng… bố thí chứ khơng thực sự là đi mua với đồng  tiền của mình! Tóm lại: Sau thời kì cách mạng giải phóng đất nước 1975 thời kì phát triển kinh tế đất nước ta chọn chế độ bao cấp cho thời kì Chính chế độ phủ đen lên đất nước ta trải dài từ Bắc đến Nam kiềm hãm phát triển kinh tế hội khiến cho kinh tế trì trệ, khủng hoảng kéo dài, đời sống người túng quẫn, đạo đức ngày suy thối… Chính lẽ mà thời kì cần cách mạng: cách mạng kinh tế - cách mạng để đổi Và Đại hội VI – 1986 đáp ứng mong mỏi ĐẶC ĐIỂM CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XHCN (Thời kì đổi 1986 đến nay) a Định Nghĩa: Đổi Mới là một chương trình cải cách kinh tế và một số mặt xã hội  do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng vào thập niên 1980. Chính sách Đổi Mới  được chính thức thực hiện từ Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần VI, năm  1986 Đổi Mới về kinh tế được thực hiện trước tiên. Trong những năm đầu thế kỷ 21, Việt  Nam mới bắt đầu thực hiện Đổi Mới trên các mặt khác: xã hội, chính trị, tư duy, cơ chế, văn  hóa  Tuy nhiên chính trị khơng có những thay đổi nhiều so với Kinh tế b Các đặc trưng - kinh tế thị trường định hướng XHCN kiểu tổ chức kinh tế trình lên chủ nghĩa hội (CNXH) từ nước nông nghiệp lạc hậu, kinh tế phát triển Kiểu tổ chức kinh tế nhằm nhanh chóng đưa nước ta đạt đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” - Là một nền kinh tế hỗn hợp, nghĩa là vừa vận hành theo cơ chế thị trường, vừa có  sự điều tiết của nhà nước. Các quy luật khách quan của nền kinh tế thị trường được  tơn trọng, các mạch máu kinh tế và các ngành trọng yếu (khai mỏ, ngân hàng, quốc  phòng ) được nhà nước quản lý. Các thơng lệ quốc tế trong quản lý và điều hành  kinh tế được vận dụng một cách hợp lý. Nền kinh tế chịu sự chi phối của các quy luật kinh tế xã hội chủ nghĩa - Là một nền kinh tế đa dạng các hình thức sở hữu, nhưng khu vực kinh tế nhà  nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế, kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể ngày  càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế. Đất đai thuộc sở hữu tồn dân.  Các thành phần kinh tế vận động theo định hướng chung theo khung khổ pháp luật nhà nước XHCN - Là nền kinh tế phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững và chủ động hội nhập kinh  tế thành công - Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN mơ hình kinh tế “mở” với bên với bên ngồi Tồn nhiều hình thái kinh tế - hội, hoạt động chế thị trường không chịu tác động quy luật kinh tế thị trường nói chung, mà chịu chi phối quy luật kinh tế đặc thù phương thức sản xuất chủ đạo - Việc phân phối được thực hiện chủ yếu theo kết quả lao động và theo hiệu quả kinh  tế, đồng thời theo cả mức đóng góp vốn. Chú trọng phân phối lại qua phúc lợi xã hội Việc phân bổ các nguồn lực vừa được tiến hành theo hướng nâng cao hiệu quả, vừa theo hướng giúp thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các địa phương. Phát triển  kinh tế gắn với tiến bộ, cơng bằng xã hội; cơng bằng xã hội được chú ý trong từng  bước, từng chính sách phát triển - Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ mơi trường - Các tổ chức chính trị­xã hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp và nhân dân được khuyến  khích tham gia vào q trình phát triển kinh tế Tóm lại: Nền kinh tế thị trường hội chủ nghĩa khắc phục nhược điểm kinh tế bao cấp đưa kinh tế nước ta khỏi khủng hoảng, trì truệ Cho phép kinh tế vận động theo quy luật kiểm sốt nhà nước đảm bảo tính XHCN Kinh tế mở phát triển đa phương giúp kinh tế phát triển nhanh, hội nhập Thừa nhận kinh tế nhiều thành phần tạo điều kiện cho cạnh tranh lành mạnh phát huy sức mạnh người II – GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẢM BÁO TÍNH ĐỊNH HƯỚNG XHCN TRONG NỀN KT VIỆT NAM A Nội dung tính định hướng XHCN KT Việt Nam đảng kinh tế thị trường từ đại hội VI đến đại hội VIII  Một là, kinh tế thị trường thành tựu phát triển chung nhân loại  Hai là, KTTT tồn khách quan thời kỳ độ lên CNXH  Ba là, cần thiết sử dụng KTTT để xây dựng CNXH nước ta Đặc điểm kinh tế thị trường:  Chủ thể kinh tế có tính độc lập (có quyền tự chủ SX, kinh doanh; lỗ, lãi tự chịu)  Giá cung-cầu điều tiết, hệ thống thị trường phát triển đồng  Nền kinh tế có tính mở cao vận hành theo quy luật KTTT (giá trị, cung-cầu, cạnh tranh)  Hệ thống pháp quy kiện toàn quản lý vĩ mô Nhà nước đảng kinh tế thị trường từ đại hội IX đến đại hội XI  Về mục đích: thực “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; giải phóng mạnh mẽ LLSX khơng ngừng nâng cao đời sống nhân dân  Về phương hướng: Phát triển KT với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần KT, phát huy tối đa nội lực để phát triển kinh tế Kinh tế NN giữ vai trò chủ đạo  Về định hướng XH phân phối: Thực tiến bộ, công XH bước sách phát triển; tăng trưởng KT gắn với phát triển XH, văn hóa, giáo dục-đào tạo Phân phối chủ yếu theo kết LĐ, hiệu kinh tế; phúc lợi XH; mức đóng góp vốn nguồn lực khác  Về quản lý: Phát huy vai trò làm chủ XH nhân dân; vai trò quản lý, điều tiết kinh tế NN lãnh đạo Đảng B Giải pháp đảm bảo tính định hướng XHCN KT Việt Nam  Giải pháp tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của nhà nước Nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với kinh tế thị trường ở Việt Nam vẫn đang là một u cầu khách quan và cấp bách. Để thực hiện u cầu này, cần thực hiện mét sè giải pháp sau đây: * Tiếp tục hồn thiện hệ thống pháp luật về kinh tế Trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành nhiều bộ  luật, luật, pháp lệnh để  đáp ứng u cầu đổi mới kinh tế. Tuy nhiên, đến nay hệ  thống pháp luật kinh tế  của Việt Nam còn thiếu và chưa đồng bộ, thường phải sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung * Đẩy mạnh cải cách hành chính Cải cách tổ chức bộ máy các cấp tõ trung ương đến địa phương theo hướng tinh gọn, có hiệu lực, hiệu quả, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm Cải cách cơng cụ  và chế  độ  cơng chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức trong sạch, tinh nhuệ Cải cách thủ tục hành chính theo hướng thống nhất, cơng khai, minh bạch, đơn giản, kiên quyết xóa bỏ  các thủ  tục hành chính gây phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân và các doanh nghiệp Tất cả  nỗ  lực đó nhằm xây dựng mét nền hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả  theo hướng xây dựng mét Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam  Giải pháp nâng cao vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam Để  củng cố  và phát huy vai trò chủ  đạo của kinh tế  Nhà nước, Nhà nước cần chú trọng trước hết đến việc làm cho nền kinh tế  phát triển nhanh và bền vững, trong đó phải sớm khắc phục tình trạng kém hiệu quả  của mét bộ  phận Doanh nghiệp Nhà nước bằng cách: ­ Đẩy mạnh đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Doanh nghiệp Nhà nước. Muốn vậy, trước hết phải kiên quyết xố bỏ  bé chủ  quản, để  các Doanh nghiệp Nhà nước hồn tồn tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tự chịu trách nhiệm về lỗ, lãi và đóng góp cho NSNN theo luật định. Các Bộ chỉ thực hiện việc quản lý Nhà nước theo phảp luật, khơng can thiệp vào cơng việc sản xuất, kinh doanh của các Doanh nghiệp Nhà nước ­ xúc tiến mạnh mẽ việc cổ phần hố nhiều Doanh nghiệp Nhà nước, thực hiện chế độ “đồng sỡ hữu”, “chế độ quản lý dân chủ” và chế  độ tham gia phân phối lợi nhuận của tất cả các thành viên. Đối với các Doanh nghiệp có tầm quan trọng đối với quốc tế, dân sinh, Nhà nước có thể giữ lại khơng cổ phần hố, cũng phải đổi mới theo hướng dân chủ hố ­ Ngồi ra để  đưa Doanh ngiệp Nhà nước phát triển mạnh mẽ  cần phải có một đội ngũ cán bộ quản lý giá, cơng nhân lành nghề, chế độ  quản lý dân chủ và có hiệu quả. Việc bổ nhiệm các chức danh quản lý nên thơng qua chế độ thi tuyển để chọn người có đạo đức, phẩm chất, có chun mơn, nghiệp vụ  giái và bên cạnh đó phải có chế  độ  đãi ngộ  đối với nhân tài. Thực hiện cơ chế  để  cơng nhân tham gia quản lý và giám sát các hoạt động của Doanh nghiệp, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Doanh nghiệp phải được cơng khai hố, minh bạch hố 3. Giải pháp tăng cường quan hệ phân phối trong nền KTTT định hướng XHCN Để  đảm bảo tiến bộ  xã hội, thực hiện cơng bằng trong nền kinh tế  thị  trường theo định hướng XHCN   Việt Nam, khi q trình thực hiện phân phối trong nền KTTT định hướng XHCN, chúng ta cần phải thực hiện tốt hơn ngun tắc phân phối chủ  yếu theo kết quả lao động và hiệu quả kinh tế, đồng thời phân phối theo mức đóng góp vốn và các nguồn lực khác vào q trình trên, xem đây là ngun tắc phân phối phù hợp với điều kiện cụ thể của thời kỳ q độ lên chủ nghĩa Xã hội ở nước ta Việc phân phối theo kết quả  lao động và hiệu quả  kinh tế  được xem là chủ  yếu và đặt   vị  trí hàng đầu của cơng bằng xã hội vì chính lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả  mới thực sự  là nguồn gốc quan trọng nhất tạo ra mọi của cải cho xã hội. Nhưng ngồi phân phối theo lao động, việc phân phối theo mức đóng góp vốn và các nguồn lực khác vào sản xuất, kinh doanh còng phải được coi là cơng bằng Đồng thời Nhà nước cần có chính sách điều tiết thu nhập giữa những người tham gia vào q trình sản xuất, kinh doanh sao cho người lao động khơng bị nhà Tư bản bóc lột q mức mà có thu nhập xứng đáng với giá trị  hao phí sức lao động đã được xã hội thừa nhận Ngồi việc phân phối cho những người trực tiếp tham gia vào q trình sản xuất,  kinh doanh như đã đề cập ở trên, ở tầm quản lý vĩ mơ, Nhà nước XHCN còn cần phải thi  hành chính sách phân phối lại thơng qua các sắc thuế và phúc lợi xã hội. Các sắc thuế này  một mặt tạo nguồn thu cho NSNN và phân bổ các khoản chi tõ ngân sách Nhà nước cho  đầu tư phát triển và cho tiêu dùng, mặt khác nó góp phần phân phối lại thu nhập giữa các  tầng lớp dân cư. Còn đối với phúc lợi xã hội nên mở rộng chính sách này ra thành chính  sách an sinh xã hội bao gồm: Chính sách ưu đãi Xã hội, chính sách bảo hiểm xã hội, chính  sách trợ cấp xã hội, chính sách cứu tế xã hội và chính sách tương trợ xã hội … 4.Thực qn sách kinh tế nhiều thành phần Trước đây khi xây dựng kinh tế kế hoạch, xố bỏ kinh tế thị trường, chúng ta đã thiết lập một cơ cấu sở hữu đơn giản với hai hình thức là sở hữu tồn dân và sở hữu tập thể. Vì  vậy, khi chuyển sang kinh tế hàng hố vận hành theo cơ chế thị trường, cần phải đổi mới cơ cấu sở hữu cũ, bằng cách đa dạng hố các hình thức sở hữu, điều đó sẽ đưa đến hình  thành những chủ thể kinh tế độc lập, có lợi ích riêng, tức là khơi phục một trong những cơ  sở của kinh tế hàng hố Trên cơ sở đa dạng hố các hình thức sở hữu, thực hiện nhất qn, lâu dài chính  sách phát triển nền kinh tế hàng hố nhiều thành phần. Lấy việc phát triển sức sản xuất,  nâng cao hiệu quả kinh tế­ xã hội, cải thiện đời sống nhân dân làm mục tiêu quan trọng để  khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất kinh  doanh. Theo tinh thần đó tất cả các thành phần kinh tế đều bình đẳng trước pháp luật, đều  được khuyến khích phát triển Trong những năm tới cần phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước. Muốn vậy  cần tập trung nguồn lực phát triển có hiệu quả kinh tế nhà nước trong những lĩnh vực trọng  yếu của nền kinh tế, sắp xếp lại khu vực doanh nghiệp nhà nước, thực hiện tốt chủ trương  cổ phần hố và đa dạng hố sở hữu đối với những doanh nghiệp mà Nhà nước khơng cần  nắm 100% vốn. Xây dựng và củng cố một số tập đồn kinh tế mạnh trên cơ sở các tổng  cơng ty nhà nước, có sự tham gia của các thành phần kinh tế. Đẩy mạnh việc đổi mới kỹ  thuật, cơng nghệ trong các doanh nghiệp nhà nước. Thực hiện chế độ quản lý cơng ty đối  với tất cả các doanh nghiệp kinh doanh có vốn của Nhà nước, doanh nghiệp thực sự cạnh  tranh bình đẳng trên thị trường, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh Phát triển kinh tế tập thể dưới nhiều hình thức đa dạng, trong đó hợp tác xã là nòng  cốt. Nhà nước cần giúp đỡ hợp tác xã về đào tạo cán bộ, xây dựng phương án sản xuất,  kinh doanh, mở rộng thị trường. Thực hiện tốt việc chuyển đổi hợp tác xã theo Luật hợp tác  Khuyến khích kinh tế tư nhân (bao gồm kinh tế cá thể, tiểu chủ và kinh tế tư bản tư  nhân) phát triển ở cả thành thị và nơng thơn. Nhà nước tạo điều kiện và giúp đỡ kinh tế cá  thể, tiểu chủ phát triển có hiệu quả. Phát triển kinh tế tư bản nhà nước dưới các hình thức  liên doanh, liên kết giữa kinh tế tư nhân trong và ngồi nước; tạo điều kiện để kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi hướng vào mục tiêu phát triển các sản phẩm xuất khẩu, tăng khả năng  cạnh tranh, gắn thu hút vốn với thu hút cơng nghệ hiện đại 5. Đẩy mạnh cơng nghiệp hố, hiện đại hố, ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học  ­ cơng nghệ; trên cơ sở đó đẩy mạnh phân cơng lao động xã hội Phân cơng lao động xã hội là cơ sở chung của sản xuất và trao đổi hàng hố. Vì vậy, để phát triển kinh tế hàng hố, phải đẩy mạnh phân cơng lao động xã hội. Nhưng sự phát  triển của phân cơng lao động xã hội do trình độ phát triển của lực lượng sản xuất quyết  định, cho nên muốn mở rộng phân cơng lao động xã hội, cần đẩy mạnh cơng nghiệp hố,  hiện đại hố đất nước để xây dựng cơ sở vật chất ­ kỹ thuật của nền sản xuất lớn hiện đại Con đường cơng nghiệp hố, hiện đại hố của nước ta cần và có thể rút ngắn thời  gian so với các nước đi trước, vừa có những bước tuần tự, vừa có bước nhảy vọt, gắn  cơng nghiệp hố với hiện đại hố, tận dụng mọi khả năng để đạt trình độ tiên tiến, hiện đại  về khoa học và cơng nghệ; ứng dụng nhanh và phổ biến hơn ở mức độ cao hơn những  thành tựu cơng nghệ hiện đại và tri thức mới, từng bước phát triển kinh tế tri thức Cùng với việc trang bị kỹ thuật và cơng nghệ hiện đại cho các ngành, các lĩnh vực  của nền kinh tế trong q trình cơng nghiệp hố, hiện đại hố, tiến hành phân cơng lại lao  động và phân bố dân cư trong phạm vi cả nước, cũng như ở từng vùng, từng địa phương;  hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý cho phép khai thác tốt nhất các nguồn lực của đất nước,  tạo nên sự tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững của tồn bộ nền kinh tế 6. Hình thành và phát triển đồng bộ các loại thị trường Trong nền kinh tế thị trường, hầu hết các nguồn lực kinh tế đều thơng qua thị trường  mà được phân bố vào các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế một cách tối ưu. Vì vậy, để  xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng ta cũng  phải hình thành và phát triển đồng bộ các loại thị trường. Trong những năm tới chúng ta cần phải: ­ Phát triển thị trường hàng hóa và dịch vụ. Thu hẹp những lĩnh vực Nhà nước độc  quyền kinh doanh; xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý giá.  Phát triển mạnh thương mại trong nước, tăng nhanh xuất khẩu, nhập khẩu ­ Phát triển vững chắc thị trường tài chính, bao gồm thị trường vốn và thị trường tiền  tệ theo hướng đồng bộ, có cơ cấu hồn chỉnh. Mở rộng và nâng cao chất lượng thị trường  vốn và thị trường chứng khốn ­ Phát triển thị trường bất động sản, bao gồm thị trường quyền sử dụng đất và bất  động sản gắn liền với đất ­ Phát triển thị trường sức lao động trong mọi khu vực kinh tế. Đẩy mạnh xuất khẩu  lao động, đặc biệt là xuất khẩu lao động đã qua đào tạo nghề ­ Phát triển thị trường khoa học và cơng nghệ trên cơ sở đổi mới cơ chế, chính sách  để phần lớn các sản phẩm khoa học cơng nghệ trở thành hàng hóa 7. Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại Trong điều kiện hiện nay, chỉ có mở cửa kinh tế, hội nhập vào kinh tế khu vực và thế  giới, mới thu hút được vốn, kỹ thuật và cơng nghệ hiện đại để khai thác tiềm năng và thế  mạnh của đất nước nhằm phát triển kinh tế Khi mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại phải qn triệt ngun tắc bình đẳng, cùng có lợi, khơng can thiệp vào cơng việc nội bộ của nhau. Mở rộng kinh tế đối ngoại theo hướng  đa phương hố và đa dạng hố các hình thức kinh tế đối ngoại Hiện nay, cần đẩy mạnh xuất khẩu, coi xuất khẩu là trọng điểm của kinh tế đối ngoại Giảm dần nhập siêu, ưu tiên nhập khẩu tư liệu sản xuất để phục vụ sản xuất. Tranh thủ mọi  khả năng và bằng nhiều hình thức thu hút vốn đầu tư trực tiếp của nước ngồi, việc thu hút  vốn đầu tư nước ngồi cần hướng vào những lĩnh vực, những sản phẩm có cơng nghệ tiên  tiến, có tỷ trọng xuất khẩu cao. Việc sử dụng vốn vay phải có hiệu quả để trả được nợ, cải  thiện được cán cân thanh tốn. Chủ động tham gia tổ chức thương mại quốc tế, các diễn  đàn, các tổ chức, các định chế quốc tế một cách có chọn lọc với bước đi thích hợp 8. Giữ vững sự ổn định chính trị, hồn thiện hệ thống luật pháp Sự ổn định chính trị bao giờ cũng là nhân tố quan trọng đầu tiên để phát triển. Nó là  điều kiện để các nhà sản xuất kinh doanh trong nước và nước ngồi n tâm đầu tư. Muốn  giữ vững sự ổn định chính trị ở nước ta hiện nay cần phải giữ và tăng cường vai trò lãnh  đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước, phát huy  quyền làm chủ của nhân dân Hệ thống pháp luật đồng bộ là cơng cụ quan trọng để Nhà nước quản lý nền kinh tế  hàng hố nhiều thành phần. Nó tạo ra hành lang luật pháp cho hoạt động kinh tế, buộc các  doanh nghiệp chấp nhận sự điều tiết của Nhà nước 9. Xố bỏ triệt để cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, hồn thiện cơ chế quản  lý kinh tế của Nhà nước Việc xố bỏ triệt để cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, hình thành đồng bộ và vận  hành có hiệu quả cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước có ý nghĩa hết sức quan  trọng đối với sự phát triển kinh tế hàng hố ở nước ta Để nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý của Nhà nước, cần nâng cao năng lực  của các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp, thực hiện cải cách nền hành chính quốc  gia. Nhà nước thực hiện định hướng sự phát triển kinh tế; có hệ thống chính sách nhất qn để tạo mơi trường ổn định và thuận lợi cho hoạt động kinh tế; hạn chế, khắc phục những  mặt tiêu cực của cơ chế thị trường. Nhà nước thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước  về kinh tế và chức năng chủ sở hữu tài sản cơng, khơng can thiệp vào chức năng quản trị  kinh doanh để các doanh nghiệp có quyền tự chủ trong sản xuất, kinh doanh. Nhà nước sử  dụng các biện pháp kinh tế là chính để điều tiết nền kinh tế, chứ khơng phải là mệnh lệnh.  Vì vậy, phải tiếp tục đổi mới và hồn thiện chính sách tài chính, chính sách tiền tệ, chính  sách tiền lương và giá cả III – THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC SAU 30 NĂM ĐỔI MỚI A Về phát triển kinh tế Đất nước khỏi khủng hoảng, kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng nhanh Giai đoạn 1986 - 1990: Đây giai đoạn đầu công đổi Kết thúc kế hoạch năm (1986 - 1990), công đổi đạt thành tựu bước đầu quan trọng: GDP tăng 4,4%/năm; tổng giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình qn 3,8 - 4%/năm; cơng nghiệp tăng bình quân 7,4%/năm, sản xuất hàng tiêu dùng tăng 13 -14%/năm; giá trị kim ngạch xuất tăng 28%/năm Việc thực tốt ba chương trình mục tiêu phát triển lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng hàng xuất phục hồi sản xuất, tăng trưởng kinh tế, kiềm chế lạm phát, Giai đoạn 1991 - 1995: Đất nước khỏi tình trạng trì trệ, suy thối Nền kinh tế tiếp tục đạt thành tựu quan trọng: khắc phục tình trạng trì trệ, suy thối, tốc độ tăng trưởng đạt tương đối cao, liên tục toàn diện, hầu hết tiêu chủ yếu vượt mức: GDP bình qn tăng 8,2%/năm; giá trị sản xuất cơng nghiệp tăng 13,3%/năm; nông nghiệp tăng 4,5%/năm; lĩnh vực dịch vụ tăng 12%/năm; tổng sản lượng lương thực năm (1991 - 1995) đạt 125,4 triệu tấn, tăng 27% so với giai đoạn 1986 - 1990 Hầu hết lĩnh vực kinh tế đạt nhịp độ tăng trưởng tương đối “Nước ta khỏi khủng hoảng kinh tế - hội nghiêm trọng kéo dài 15 năm, số mặt chưa vững chắc, song tạo tiền đề cần thiết để chuyển sang thời kỳ phát triển mới: đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước” Giai đoạn 1996 - 2000: Đây giai đoạn đánh dấu bước phát triển quan trọng kinh tế thời kỳ mới, đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Mặc dù chịu tác động khủng hoảng tài - kinh tế khu vực (giai đoạn 1997 - 1999) thiên tai nghiêm trọng xảy liên tiếp, đặt kinh tế nước ta trước thử thách khốc liệt, nhiên, Việt Nam trì tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 1996 - 2000 đạt 7%; đó, nơng, lâm, ngư nghiệp tăng 4,1%; công nghiệp xây dựng tăng 10,5%; ngành dịch vụ tăng 5,2% “Nếu tính giai đoạn 1991 - 2000 nhịp độ tăng trưởng GDP bình quân 7,5% So với năm 1990, GDP năm 2000 tăng hai lần” Giai đoạn 2001 - 2005: Sự nghiệp đổi giai đoạn vào chiều sâu, việc triển khai Chiến lược phát triển kinh tế - hội 2001 - 2010 Kế hoạch năm 2001 - 2005 mà Đại hội IX Đảng thông qua đạt kết định Nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao, theo hướng tích cực, năm sau cao năm trước GDP tăng bình quân 7,5%/năm, riêng năm 2005 đạt 8,4%; đó, nơng nghiệp tăng 3,8%; công nghiệp xây dựng tăng 10,2%; ngành dịch vụ tăng 7% Riêng quy mô tổng sản phẩm nước kinh tế năm 2005 đạt 837,8 nghìn tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 1995 GDP bình quân đầu người khoảng 10 triệu đồng (tương đương 640 USD), vượt mức bình quân nước phát triển có thu nhập thấp (500 USD) Từ nước thiếu ăn, năm phải nhập từ 50 vạn đến triệu lương thực, Việt Nam trở thành nước xuất gạo lớn giới Năm 2005, Việt Nam đứng thứ giới xuất hạt tiêu; đứng thứ hai mặt hàng gạo, cà phê, hạt điều; thứ cao su;… Cùng với tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mơ trì, bảo đảm ổn định trị, hội, quốc phòng an ninh, bước đầu phát huy nhiều lợi đất nước, vùng ngành; cải cách thể chế kinh tế, bước hoàn thiện chế sách quản lý hệ thống điều hành; cải cách nâng cao hiệu hoạt động hệ thống tài chính, tiền tệ; phát triển nguồn chất lượng lao động, khoa học công nghệ;… Giai đoạn 2006 - 2010: Nền kinh tế trì tốc độ tăng trưởng khá, tiềm lực quy mô kinh tế tăng lên, nước ta khỏi tình trạng phát triển, từ nhóm nước thu thập thấp trở thành nước có thu nhập trung bình (thấp) GDP bình quân năm đạt 7% Mặc dù bị tác động khủng hoảng tài suy thối kinh tế tồn cầu (từ cuối năm 2008), thu hút vốn đầu nước vào Việt Nam đạt cao Tổng vốn FDI thực đạt gần 45 tỷ USD, vượt 77% so với kế hoạch đề Tổng số vốn đăng ký tăng thêm ước đạt 150 tỷ USD, gấp 2,7 lần kế hoạch đề gấp lần so với giai đoạn 2001 - 2005 Tổng vốn ODA cam kết đạt 31 tỷ USD, gấp 1,5 lần so với mục tiêu đề ra; giải ngân ước đạt khoảng 13,8 tỷ USD, vượt 16% GDP năm 2010 tính theo giá thực tế đạt 101,6 tỷ USD, gấp 3,26 lần so với năm 2000 Trong năm 2011, phục hồi kinh tế sau khủng hoảng tài tồn cầu chậm, song mức tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7%/năm, thấp kế hoạch (7,5% - 8%), đánh giá cao bình quân nước khu vực Như vậy, vòng 20 năm (1991 - 2011), tăng trưởng GDP Việt Nam đạt 7,34%/năm, thuộc loại cao khu vực Đơng Nam Á nói riêng, châu Á giới nói chung; quy mơ kinh tế năm 2011 gấp 4,4 lần năm 1990, gấp 2,1 lần năm 2000 (thời kỳ 2001 - 2011 bình quân đạt 7,14%/năm) Năm 2012, GDP tăng 5,03% so với năm 2011 Mức tăng trưởng thấp mức tăng 5,89% năm 2011, bối cảnh kinh tế giới gặp khó khăn mức tăng trưởng hợp lý Về sản xuất nông, lâm nghiệp thủy sản ước tính tăng 3,4% so với năm 2011; công nghiệp tăng 4,8% so với năm 2011 Chỉ số giá tiêu dùng năm 2012 tăng 6,81% Đầu phát triển tăng 7% so với năm trước 33,5% GDP Xuất, nhập hàng hóa tăng 18,3% (10) Kim ngạch xuất vượt qua mốc 100 tỷ USD, tỷ lệ kim ngạch xuất, nhập so với GDP năm 2011 đạt xấp xỉ 170%, đứng thứ giới Vốn FDI tính từ 1988 đến tháng 7-2012 đăng ký đạt 236 tỷ USD, thực đạt 96,6 tỷ USD Vốn ODA từ 1993 đến cam kết đạt gần 80 tỷ USD, giải ngân đạt 35 tỷ USD (11) Nhìn chung, ngành, lĩnh vực kinh tế có bước phát triển khá, phát triển ổn định ngành nông nghiệp, sản xuất lương thực bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; sản phẩm công nghiệp phát triển ngày đa dạng phong phú chủng loại, chất lượng cải thiện, bước nâng cao khả cạnh tranh, bảo đảm cung cầu kinh tế, giữ vững thị trường nước mở rộng thị trường xuất khẩu; trọng đầu phát triển số ngành công nghiệp mới, cơng nghệ cao; khu vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng ổn định Sự phục hồi đạt mức tăng trưởng tạo sở vững để trình thực kế hoạch năm (2011 - 2015) năm sau đạt kết vững Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa, gắn sản xuất với thị trường Về cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa Tỷ trọng nơng nghiệp GDP giảm dần, năm 1986 46,3%, năm 2005 20,9%, năm 2010 20,6%; cấu trồng trọt chăn ni chuyển dịch theo hướng tiến bộ, tăng tỷ trọng sản phẩm có suất hiệu kinh tế cao, sản phẩm có giá trị xuất Tỷ trọng công nghiệp xây dựng tăng nhanh liên tục với thiết bị, công nghệ ngày đại: năm 1988 21,6%, năm 2005 lên 41% Tỷ trọng khu vực dịch vụ tăng từ 33,1% năm 1988 lên 38,1% năm 2005 Nơng nghiệp có biến đổi quan trọng, chuyển từ độc canh lúa, suất thấp thiếu hụt lớn, sang đủ dùng nước, xuất gạo với khối lượng lớn, đứng thứ hai giới, góp phần vào an ninh lương thực quốc tế; xuất cà phê, cao su, hạt điều, hạt tiêu, thủy sản với khối lượng lớn đứng thứ hạng cao giới Các ngành dịch vụ phát triển đa dạng hơn, đáp ứng ngày tốt nhu cầu sản xuất đời sống: ngành du lịch, bưu viễn thơng phát triển với tốc độ nhanh; ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, vấn pháp lý; có bước phát triển theo hướng tiến bộ, hiệu Thực có kết chủ trương phát triển kinh tế nhiều thành phần, phát huy ngày tốt tiềm thành phần kinh tế Kinh tế nhà nước xếp, đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả, tập trung vào ngành then chốt lĩnh vực trọng yếu kinh tế Cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước đổi bước quan trọng theo hướng xóa bao cấp, thực mơ hình cơng ty, phát huy quyền tự chủ trách nhiệm doanh nghiệp kinh doanh Kinh tế nhân phát triển mạnh, huy động ngày tốt nguồn lực tiềm nhân dân, động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế Năm 2005, khu vực kinh tế nhân đóng góp khoảng 38% GDP nước Kinh tế có vốn đầu nước ngồi có tốc độ tăng trưởng tương đối cao, trở thành phận cấu thành quan trọng kinh tế quốc dân; cầu nối quan trọng với giới chuyển giao công nghệ, giao thơng quốc tế, đóng góp vào ngân sách nhà nước tạo việc làm cho nhiều người dân Thể chế kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa hình thành, kinh tế vĩ mô ổn định Trải qua 25 năm đổi mới, hệ thống pháp luật, sách chế vận hành kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa xây dựng tương đối đồng Hoạt động loại hình doanh nghiệp kinh tế nhiều thành phần máy quản lý Nhà nước đổi bước quan trọng Với chủ trương tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, quan hệ kinh tế Việt Nam với nước, tổ chức quốc tế ngày mở rộng Việt Nam tham gia Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), thực cam kết Khu vực mậu dịch tự ASEAN (AFTA), Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, gia nhập Tổ chức Thương mại giới (WTO), Đến nay, Việt Namquan hệ thương mại với 200 nước vùng lãnh thổ, ký 90 hiệp định thương mại song phương với nước, tạo bước phát triển quan trọng kinh tế đối ngoại Thể chế kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa tiếp tục xây dựng hoàn thiện; chủ trương, đường lối đổi Đảng tiếp tục thể chế hóa thành luật pháp, chế, sách ngày đầy đủ, đồng hơn; môi trường đầu tư, kinh doanh cải thiện; yếu tố thị trường loại thị trường tiếp tục hình thành, phát triển; kinh tế nhiều thành phần có bước phát triển mạnh Việc kiện tồn tổng cơng ty, thí điểm thành lập tập đoàn kinh tế nhà nước đạt số kết Giai đoạn 2006 - 2010, số doanh nghiệp tăng 2,3 lần, số vốn tăng 7,3 lần so với giai đoạn 2001 - 2005 Doanh nghiệp cổ phần trở thành hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh phổ biến B Về phát triển mặt hội Thực tiến công hội, đời sống đại phận dân cư cải thiện rõ rệt Thành công bật, đầy ấn tượng qua 25 năm thực đổi mới, phải kể đến việc giải có hiệu mối quan hệ tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa; thực tiến công hội; hội phát triển mở rộng cho thành phần kinh tế, tầng lớp dân cư, khuyến khích, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo nhân dân GDP bình qn đầu người tính USD theo tỷ giá hối đoái Việt Nam năm 1988 đạt 86 USD/người/năm - nước thấp giới, tăng gần liên tục năm sau đó, giai đoạn 2005 - 2010 đạt 1.168 USD/người/năm, nước ta khỏi nhóm nước thu thập thấp để trở thành nước có thu nhập trung bình (thấp) Trong lĩnh vực lao động việc làm: Từ năm 1991 đến năm 2000, trung bình năm nước giải cho khoảng - 1,2 triệu người lao động có cơng ăn việc làm; năm 2001 - 2005, mức giải việc làm trung bình năm đạt khoảng 1,4 - 1,5 triệu người; năm 2006 - 2010, số lại tăng lên đến 1,6 triệu người Công tác dạy nghề bước phát triển, góp phần đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 10% năm 1990 lên khoảng 40% năm 2010 Cơng tác xóa đói giảm nghèo đạt kết đầy ấn tượng Theo chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ đói nghèo giảm từ 30% năm 1992 xuống khoảng 9,5% năm 2010 Còn theo chuẩn Ngân hàng giới (WB) phối hợp với Tổng cục Thống tính tốn, tỷ lệ nghèo chung (bao gồm nghèo lương thực, thực phẩm nghèo phi lương thực, thực phẩm) giảm từ 58% năm 1993 xuống 29% năm 2002 khoảng 17% năm 2008 Như vậy, Việt Nam “hoàn thành sớm so với kế hoạch toàn cầu: giảm nửa tỷ lệ nghèo vào năm 2015”, mà Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs) Liên hợp quốc đề (14) Tại Hội thảo quốc tế với tiêu đề Xóa đói, giảm nghèo: Kinh nghiệm Việt Nam số nước châu Á Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức Hà Nội vào tháng 6-2004, Việt Nam đánh giá nước có tốc độ giảm nghèo nhanh khu vực Đông Nam Á Sự nghiệp giáo dục có bước phát triển quy mơ, đa dạng hóa loại hình trường lớp từ mầm non, tiểu học đến cao đẳng, đại học Năm 2000, nước đạt chuẩn quốc gia xóa mù chữ phổ cập giáo dục tiểu học; dự tính đến cuối năm 2010, hầu hết tỉnh, thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học sở Tỷ lệ người lớn (từ 15 tuổi trở lên) biết chữ tăng từ 84% cuối năm 1980 lên 90,3% năm 2007 Từ năm 2006 đến nay, trung bình năm quy mô đào tạo trung học chuyên nghiệp tăng 10%; cao đẳng đại học tăng 7,4% Năm 2009, 1,3 triệu sinh viên nghèo Ngân hàng sách hội cho vay với lãi suất ưu đãi để theo học Hoạt động khoa học cơng nghệ có bước tiến đáng ghi nhận Đội ngũ cán khoa học công nghệ (bao gồm khoa học hội, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật) góp phần cung cấp luận khoa học phục vụ hoạch định đường lối, chủ trương, sách đổi Đảng Nhà nước; tiếp thu, làm chủ ứng dụng có hiệu cơng nghệ nhập từ nước ngồi, lĩnh vực thơng tin - truyền thông, lai tạo số giống trồng, vật ni có suất cao, thăm dò khai thác dầu khí, xây dựng cầu, đóng tàu biển có trọng tải lớn, sản xuất vắc-xin phòng dịch, bước đầu có số sáng tạo cơng nghệ tin học Cơng tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có tiến Bảo hiểm y tế mở rộng đến khoảng gần 60% dân số Các số sức khỏe cộng đồng nâng lên Tỷ lệ tử vong trẻ em tuổi giảm từ 81% năm 1990 xuống khoảng 28% năm 2010; tỷ lệ trẻ em tuổi suy dinh dưỡng giảm tương ứng từ 50% xuống khoảng 20% Cơng tác tiêm chủng mở rộng thực hiện, nhiều dịch bệnh hiểm nghèo trước toán khống chế Tuổi thọ trung bình người dân từ 63 tuổi năm 1990 tăng lên 72 tuổi Chỉ số phát triển người (HDI) tăng đặn liên tục suốt thập kỷ qua: từ 0,561 năm 1985 tăng lên 0,599 năm 1990; 0,647 năm 1995; 0,690 năm 2000; 0,715 năm 2005 0,725 năm 2007 (16) Nếu so với thứ bậc xếp hạng GDP bình quân đầu người xếp hạng HDI Việt Nam năm 2007 vượt lên 13 bậc: GDP bình quân đầu người xếp thứ 129 tổng số 182 nước thống kê, HDI xếp thứ 116/182 Điều chứng tỏ phát triển kinh tế - hội nước ta có xu hướng phục vụ phát triển người, thực tiến công hội số nước phát triển có GDP bình qn đầu người cao Việt Nam Như vậy, tổng quát số phát triển người (HDI) nước ta đạt ba vượt trội: số tăng lên qua năm; thứ bậc HDI tăng lên qua năm; số thứ bậc tuổi thọ học vấn cao số kinh tế Tóm lại, sau gần 30 năm thực đổi mới, Việt Nam đạt nhiều thành tựu to lớn, toàn diện Cùng với tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mơ trì, mặt: trị, hội, quốc phòng an ninh bảo đảm ổn định Trong có thành tựu đáng khích lệ thực tiến cơng hội gắn bó chặt chẽ với tăng trưởng kinh tế, phát triển nguồn lao động chất lượng lao động, khoa học cơng nghệ Thành tựu ngày khẳng định lãnh đạo đắn Đảng nhân tố định thành công đổi mới, khích lệ, động viên nhân dân tiếp tục hưởng ứng, góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định trị - hội, tiếp tục thúc đẩy nghiệp đổi toàn diện đất nước với bước tiến cao Thành tựu nước khu vực đối tác có quan hệ với Việt Nam thừa nhận xem thuận lợi xu hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam./ VII – KẾT LUẬN: Như thấy cách mạng thứ – cách mạng đổi bước đầu giành thắng lợi khẳng định đường đổi đất nước ta hoàn toàn đắng; kinh tế phát triển, mặt đất nước đổi hoàn toàn minh cho Trên bước đầu thành cơng tồn nhiều yếu kém; tỉ lệ cơng nghiệp hóa thấp, tỉ lệ thất nghiệp cao, phát triển chưa bền vững… Đây đề cần phải nhìn nhận nghiêm túc khắc phục để đưa nước ta tiến lên đường XHCN cách vững Tài liệu tham khảo: http://www.tapchicongsan.org.vn/ http://vi.wikipedia.org/ http://voer.edu.vn/m/kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-chu-nghia-o-viet-nam/bed84028 http://khotailieu.com/luan-van-do-an-bao-cao/khoa-hoc-xa-hoi/kinh-te-chinh-tri/nhungnhan-to-dam-bao-tinh-dinh-huong-xhcn-cua-nen-kttt-dinh-huong-xhcn-o-nuoc-ta.html ...Đề tài 2: Tại sao Việt Nam cần phải chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa ? Theo bạn để đảm bảo tính định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thì trường ... Theo bạn để đảm bảo tính định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thì trường ở Việt Nam hiện nay cần phải làm gì? BÀI LÀM I – Lý cần thiết chuyển từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng. .. điểm kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp (Thời bao cấp 1976 – 1986) a Định nghĩa:  Thời bao cấp là tên gọi được sử dụng tại Việt Nam để chỉ một giai  đoạn mà hầu hết sinh hoạt kinh tế diễn ra dưới nền kinh tế kế hoạch hóa,  một 
- Xem thêm -

Xem thêm: Tại sao Việt Nam cần phải chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Tại sao Việt Nam cần phải chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa, Đặc điểm kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp, Giải pháp tăng cường quan hệ phân phối trong nền KTTT định hướng XHCN, A. Về phát triển kinh tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay