Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành phục vụ quản trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Z179

128 42 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 18:34

1 of 128 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI KIM THỊ HIỀN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH PHỤC VỤ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÍ Z179 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN HÀ NỘI - 2017 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG – XÃ HỘI KIM THỊ HIỀN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH PHỤC VỤ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHÍ Z179 Chuyên ngành: Kế toán Mã số : 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGHIÊM VĂN LỢI HÀ NỘI - 2017 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành phục vụ quản trị doanh nghiệp Cơng ty TNHH thành viên khí Z179” cơng trình nghiên cứu tơi, với hướng dẫn thầy giáo PGS.TS Nghiêm Văn Lợi Các số liệu nêu luận văn trung thực nguồn gốc rõ ràng Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Kim Thị Hiền kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 LỜI CẢM ƠN Qua thời gian nghiên cứu lý luận thực tế, tác giả hồn thành luận văn thạc sỹ kế tốn với đề tài “Kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành phục vụ quản trị doanh nghiệp Công ty TNHH thành viên khí Z179” Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS Nghiêm Văn Lợi, tận tình hướng dẫn, quan tâm giúp đỡ, bảo đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp tác giả hoàn thiện Luận văn Tác giả xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy cô, anh chị bạn bè dìu dắt, giúp đỡ khóa học Xin cảm ơn gia đình bè bạn, người ln khuyến khích giúp đỡ tác giả hồn cảnh khó khăn Ngoài tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh chị em đặc biệt anh chị phòng kế tốn tài Cơng ty TNHH thành viên khí Z179 cung cấp số liệu để tác giả hoàn thành luận văn Trong q trình thực khó tránh khỏi khiếm khuyết, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy, giáo bạn đọc để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Tác giả Kim Thị Hiền kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 I MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT V DANH MỤC BẢNG BIỂU VI DANH MỤC SƠ ĐỒ VII Chương 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 Lý chọn đề tài…………………………………………………………………1 Tổng quan nghiên cứu………………………………………………………… Mục tiêu nghiên cứu………………………………………………………………8 Đối tượng phạm vi nghiên cứu……………………………………………… Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………………9 Kết cấu luận văn…………………………………………………………… Chương 2: SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PHỤC VỤ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT11 2.1 Khái quát chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị doanh nghiệp 11 2.1.1 Chi phí sản xuất yêu cầu thơng tin chi phí sản xuất phục vụ quản trị doanh nghiệp .11 2.1.2 Tính giá thành đáp ứng yêu cầu quản trị chi phí sản xuất phục vụ quản trị doanh nghiệp .12 2.1.3 Tổ chức thu thập thơng tin chi phí theo u cầu quản trị doanh nghiệp 14 2.2 Phân loại chi phí sản xuất theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp 14 2.2.1 Phân loại chi phí sản xuất theo hình thái 15 2.2.2 Phân loại chi phí theo khoản mục chi phí 17 2.2.3 Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố 18 2.2.4 Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với thời kỳ xác định lợi nhuận 18 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 II 2.2.5 Phân loại chi phí sử dụng kiểm tra định 19 2.3 Tập hợp chi phí sản xuất phục vụ tính giá thành sản phẩm 20 2.3.1 Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 20 2.3.2 Kế tốn chi phí sản xuất 22 2.4 Tính giá thành sản phẩm 34 2.4.1 Phân loại giá thành 34 2.4.2 Đối tượng tính giá thành 36 2.4.3 Đơn vị tính giá thành kỳ tính giá thành 37 2.4.4 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 38 2.5 Kế toán chi phí sản xuất giá thành sản phẩm theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp 42 2.5.1 Báo cáo kiểm sốt chi phí phục vụ việc đánh giá trách nhiệm quản lý 44 2.5.2 Phân tích biến động chi phí phục vụ quản trị chi phí 44 KẾT LUẬN CHƯƠNG 46 Chương 3: THỰC TRẠNG KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PHỤC VỤ QUẢN TRỊ TẠI CƠNG TY TNHH MTV KHÍ Z179 47 3.1 Tổng quan Công ty TNHH thành viên khí Z179 .47 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 47 3.1.2 Sản phẩm Công ty .50 3.1.3 Tổ chức máy quảnCông ty .51 3.1.4 Tổ chức máy kế tốn Cơng ty .54 3.1.5 Các sách kế tốn áp dụng Cơng ty .57 3.2 Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty 58 3.2.1 Đối tượng kế tốn chi phí sản xuất 58 3.2.2 Kế tốn chi phí ngun vật trực tiếp .60 3.2.3 Kế tốn chi phí nhân công trực tiếp 62 3.2.4 Kế tốn chi phí sản xuất chung .63 3.2.5 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất 67 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 III 3.2.6 Đánh giá sản phẩm dở dang .67 3.2.7 Tính giá thành sản phẩm 68 3.3 Đánh giá thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành Cơng ty TNHH thành viên khí Z179 .70 3.3.1 Ưu điểm 70 3.3.2 Các bất cập hạch tốn chi phí tính giá thành sản phẩm theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp công ty .71 KẾT LUẬN CHƯƠNG 74 Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PHỤC VỤ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY TNHH MTV KHÍ Z179 .75 4.1 Sự cần thiết, nguyên tắc u cầu hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH thành viên khí Z179 75 4.1.1 Sự cần thiết phải hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo yêu cầu quản trị doanh nghiệp 75 4.1.2 Nguyên tắc hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất giá thành sản phẩm phục vụ quản trị doanh nghiệp 76 4.1.3 Yêu cầu việc hoàn thiện 76 4.2 Một số giải pháp hoàn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị doanh nghiệp .78 4.2.1 Hoàn thiện việc phân loại chi phí phục vụ quản trị doanh nghiệp .78 4.2.2 Hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất .81 4.2.3 Hồn thiện phân bổ chi phí sản xuất chung 85 4.2.4 Hồn thiện cơng tác tính giá thành sản phẩm 86 4.2.5 Hồn thiện báo cáo chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị doanh nghiệp 86 4.3 Kiến nghị 94 4.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 94 4.3.2 Kiến nghị doanh nghiệp .95 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 IV KẾT LUẬN CHƯƠNG 97 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 V DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CPNCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPSXC Chi phí sản xuất chung GTGT Giá trị gia tăng KPCĐ Kinh phí cơng đoàn KHTSCĐ Khấu hao tài sản cố định NVL Nguyên vật liệu NVLTT Nguyên vật liệu trực tiếp SXC Sản xuất chung SXKD Sản xuất kinh doanh TK Tài khoản TNHH Trách nhiệm hữu hạn TV Một thành viên kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 10 of 128 VI DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Định mức nguyên vật liệu cho sản phẩm bánh côn xoắn 59 Bảng 4.1 Bảng phân loại chi phí 80 Bảng 4.2 Bảng tổng hợp báo cáo kiểm sốt chi phí NVL 88 Bảng 4.3 Bảng tổng hợp báo cáo kiểm sốt chi phí NCTT 88 Bảng 4.4 Bảng tổng hợp báo cáo kiểm sốt chi phí SXC .89 Bảng 4.5: Báo cáo tình hình thực chi phí NVL TT 91 Bảng 4.6 Báo cáo tình hình thực chi phí nhân cơng trực tiếp 92 Bảng 4.7: Báo cáo tình hình thực chi phí sản xuất chung .92 Bảng 4.8: Báo cáo so sánh giá thành thực tế giá thành dự toán 93 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 114 of 128 Phụ lục 03 Đơn vị: Công ty TNHH MTV Khí Z179 Địa chỉ: Km 12, QL1A, Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN Mẫu số 02 – VT Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014của Bộ trưởng BTC PHIẾU XUẤT KHO Nợ TK 621 Số : 46 TK 152 Họ tên người nhận hàng: Nguyễn Thảo My Lý xuất kho: Phục vụ sản xuất Xuất kho: kho công ty Số lượng Tên quy cách,nhãn STT hiệu, phẩm chất vật tư Thép 18TTX Mã ĐVT số Kg Yêu cầu 600 Thực Đơn giá Thành tiền xuất 600 32.662 19.597.200 19.597.200 Tổng cộng (Bằng chữ: Mười chín triệu năm trăm chín bảy nghìn hai trăm đồng) Ngày 04 tháng 12 năm 2016 Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 115 of 128 Phụ lục 12: Hóa đơn GTGT: HĨA ĐƠN M Mẫu số: 01 GTKT- 3LL GIÁ TRỊ GIA TĂNG GU/2011B Liên 2: Giao khách hàng 0000256 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Họ tên người bán hàng: Công ty TNHH MTV xăng dầu KV1 Mã số thuế: 0101780863 Địa chỉ: Số Nguyễn An Ninh, Hai Bà Trưng Hà Nội Số tài khoản: 010210000459258 Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Đông Đô Điện thoại: 043 45830945 Họ tên người mua hàng: Hoàng Anh Tú Tên đơn vị: Công ty TNHH thành viên khí Z179 Mã số thuế: 0105382003 Địa chỉ: Km 12, quốc lộ 1A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Hà Nội Số tài khoản:102010000638032 Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt nam – Chi nhánh Nam Hà Nội Hình thức tốn: TM Đơn STT Tên hàng hóa, dịch vụ A B C Dầu Diesel Lít vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền 3=1x2 130.000.000 Cộng tiền hàng : Thuế suất GTGT: 3.749.600 3.749.600 10% Tiền thuế GTGT: Tổng cộng tiền toán: 374.960 4.124.560 Số tiền viết chữ: bốn triệu trăm hai mươi tư nghìn, năm trăm sáu mươi đồng./ Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị ( Kỹ, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Cần kiểm tra, đối chiếu lập, giao nhận hóa đơn) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 116 of 128 Phụ lục 13: Phiếu Chi Đơn vị: Công ty TNHH MTV Khí Z179 Địa chỉ: Km 12, QL1A, Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN Mẫu số 02 –TT Ban hành theo TT số 200/2014/TTBTC Ngày 22/12/2014của Bộ trưởng BTC PHIẾU CHI Ngày 31 tháng 12 năm 2014 Quyển số: 12 Số: 25489 TK Nợ: 627, 133 TK Có: 111 Họ tên người nhận tiền: Lê Thùy Linh Địa : Công ty TNHH MTV xăng dầu KV1 - Số Nguyễn An Ninh, Hai Bà Trưng, Hà Nội Lý chi:Thanh toán tiền mua dầu Diesel Số tiền: 4.124.560đ (viết chữ: bốn triệu trăm hai mươi tư nghìn năm trăm sáu mươi đồng) Kèm theo: chứng từ gốc Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng ( Đã ký) ( Đã ký) Người lập (Đã ký) Người nhận (Đã ký) Thủ quỹ (Đã ký) Đã nhận đủ số tiền (viết chữ): bốn triệu trăm hai mươi tư nghìn năm trăm sáu mươi đồng + Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): + Số tiền quy đổi: kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 117 of 128 Phụ lục 04 Đơn vị: Công ty TNHH MTV Khí Z179 Địa chỉ: Km 12, QL1A, Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN Mẫu số S03a -DN Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014của Bộ trưởng BTC SỔ NHẬT KÝ CHUNG Từ ngày 01/01/2016 đến ngày: 31/03/2016 (Trích) Đơn vị tính: VNĐ Chứng từ NTGS SH Đã ghi sổ Diễn giải NT STT dòng SHTK ĐƯ Số trang trước chuyển sang 01/12/2016 01/12/2016 Số phát sinh Nợ 48.090.098.182 √ 01 6278 2.400.000 Thuế GTGT khấu trừ √ 02 1331 40.000 Thanh toán tiền chi phí kiểm định maý thiết bị VT √ 03 1111 PN 154, 01/03/2017 Nhập thép 18TTX Công ty TNHH Thép Mạnh Hoa HĐ00198212 Thuế GTGT √ 04 152 182.907.200 √ 05 1331 18.290.720 Nhập thép 18TTX Công ty TNHH Thép Mạnh Hoa √ 06 331 Xuất vật tư cho sản xuất bánh côn xoắn (PX bánh côn) √ 04 621 19.597.200 Xuất vật tư cho sản xuất bánh côn xoắn (PX bánh côn) √ 05 152 PC 1615 04/12/2016 PXK 46 01/12/2016 Thanh toán tiền chi phí kiểm định maý thiết bị VT √ 48.090.098.182 640.000 201.197.920 19.597.200 …… Tổng cộng NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên) 147.374.595.821 KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) 147 374 595 821 Ngày 31 tháng 12 năm …2016 GIÁM ĐỐC CÔNG TY (Ký, họ tên) Phụ lục 05 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 117 of 128 118 of 128 Đơn vị: Cơng ty TNHH MTV Khí Z179 Địa chỉ: Km 12, QL1A, Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN Mẫu số 38 – DN Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014của Bộ trưởng BTC Ngày tháng GS Chứng từ SH NT SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản: 621 – Phân xưởng bánh côn Từ ngày: 01/12/2016 đến ngày: 31/12/2016 TK Số phát sinh Diễn giải đ/ư Nợ Số dư Nợ Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ … 04/12/2016 PX46 …… 06/12/2016 PX59 31/12/2016 PKT 119 31/12/2016 PKT 119 04/12/2016 Xuất vật tư cho sản xuất đơn hàng Z133 …… 06/12/2016 Xuất vật tư cho sản xuất đơn hàng TMT … 31/12/2016 K/c chi phi tính giá thành SP đơn hàng Z133 K/c chi phi tính giá thành SP đơn 31/12/2016 hàng TMT Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên) 152 19.597.200 152 80.600.669 56.891.988 76.489.188 123.099.019 203.699.688 1.412.709.687 964.601.025 154 448.108.570 154 964.601.025 1.412.709.595 1.412.709.595 KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) Ngày …31 tháng …12 năm …2016 GIÁM ĐỐC CÔNG TY (Ký, họ tên) Phụ lục 06 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 118 of 128 119 of 128 Đơn vị: Công ty TNHH MTV Khí Z179 Địa chỉ: Km 12, QL1A, Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN Mẫu số S03b – DN Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014của Bộ trưởng BTC SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản: 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Từ ngày: 01/12/2016 đến ngày: 31/12/2016 Ngày tháng GS Chứng từ SH Diễn giải NT 04/12/2016 04/12/2016 PX46 PX 47 04/12/2016 04/12/2016 06/12/2016 PX 59 06/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 PKT119 PKT119 PKT 119 PKT 119 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ … Xuất vật tư cho sản xuất đơn hàng Z133 Xuất vật tư cho sản xuất đơn hàng XCT … Xuất vật tư cho sản xuất đơn hàng TMT …… K/c chi phi tính giá thành SP đơn hàng Z133 K/c chi phi tính giá thành SP đơn hàng MCM K/c chi phi tính giá thành SP đơn hàng TMT K/c chi phi tính giá thành SP đơn hàng XCT … Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên) NKC Trang STT Số phát sinh TK đ/ư Nợ 231 231 04 11 152 152 19.597.200 9.617.965 233 02 152 80.600.669 312 312 312 312 14 15 16 17 154 154 154 154 448.108.570 16.812.111 964.601.025 36.189.844 2.465.711.550 KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) Ngày 31 tháng 12 năm 2016 GIÁM ĐỐC CÔNG TY (Ký, họ tên) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 119 of 128 2.465.711.550 120 of 128 Phụ lục 07 Đơn vị: Công ty TNHH MTV Khí Z179 Địa chỉ: Km 12, QL1A, Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN Mẫu số 01-LĐTL Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014của Bộ trưởng BTC BẢNG CHẤM CÔNG Tháng 12 năm 2016 Phân xưởng: Bánh côn STT Họ tên Đoàn Ngọc Tú Lê Văn Đàn Bùi Đinh Cường Bùi Khắc Việt Nguyễn Văn Đắc ……… 11 NguyễnVăn Hoàng Người chấm công Cấp bậc lương …… Tổng số ngày công Ngày tháng X X X X X x x x x x X X X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X X X X X … … … … … … … … … … … … 27 x x x x x 28 x x x x x 29 x x x x x 30 x x x x x … … … … … … … … … … … … … … X x x x x x … … x x x x x x x x x Phụ Trách phận x Chỉ huy phân xưởng kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 120 of 128 26 30 30 28 27 24 121 of 128 Phụ lục 08 Đơn vị: Công ty TNHH MTV Khí Z179 Địa chỉ: Km 12, QL1A, Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN Mẫu số S38 – DN Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014của Bộ trưởng BTC SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản: 622 - Chi phí nhân cơng trực tiếp phân xưởng bánh Từ ngày: 01/12/2016 đến ngày: 31/12/2016 Ngãy tháng GS Chứng từ SH NT TK đ/ư Diễn giải Số phát sinh Nợ Số dư Nợ Số dư đầu kỳ 31/12/2/16 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 PKT120 PKT125 PKT125 PKT125 PKT125 PKT129 31/12/2016 PKT 131 31/12/2016 PKT 131 31/12/2/16 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 Số phát sinh kỳ Tiền lươg công nhân SX TT đơn hàng Z133 KPCĐ công nhân SX TT đơn hàng Z133 BHXH công nhân SX TT đơn hàng Z133 BHYT công nhân SXTT đơn hàng Z133 BHTN công nhân SX TT đơn hàng Z133 Tiền lương CNSX TT đơn hàng TMT 31/12/2016 K/c chi phí tính giá thành SP đơn hàng Z133 31/12/2016 K/c chi phí tính giá thành SP đơn hàng TMT 334 3382 3383 3384 334 154 154 Cộng số phát sinh NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên) 42.553.000 43.404.060 51.063.600 52.340.160 52.765.690 133.685.390 209.491.355 42.553.000 851.060 7.659.540 1.276.590 425.530 80.919.700 52.765.720 156.725.635 156.725.635 209.491.355 209.491.355 KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) Ngày 31 tháng 12 năm 2016 GIÁM ĐỐC CÔNG TY (Ký, họ tên) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 121 of 128 122 of 128 Phụ lục 09 Đơn vị: Cơng ty TNHH MTV Khí Z179 Địa chỉ: Km 12, QL1A, Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN Mẫu số S03b – DN Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014của Bộ trưởng BTC SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản: 622 - Chi phí nhân cơng trực tiếp Từ ngày: 01/12/2016 đến ngày: 31/12/2016 Ngày tháng GS Chứng từ Ngày NKC Trang STT Diễn giải Số 31/12/2/16 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 …… 31/12/2016 PKT120 PKT125 PKT125 PKT125 PKT125 PKT129 31/12/2/16 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ Tiền lương công nhân SX TT đơn hàng Z133 KPCĐ công nhân SX TT đơn hàng Z133 BHXH công nhân SX TT đơn hàng Z133 BHYT công nhân SXTT đơn hàng Z133 BHTN công nhân SX TT đơn hàng Z133 Tiền lương CNSX TT đơn hàng TMT PKT 130 31/12/2016 Lương nhân công TTSX đơn hàng TXM 31/12/2016 31/12/2016 PKT 131 PKT 131 31/12/2016 31/12/2016 K/c chi phí tính giá thành SP đơn hàng Z133 K/c chi phí tính giá thành SP đơn hàng TMT … Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên) KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) 235 235 235 235 235 235 Số phát sinh TK đ/ư Nợ 01 02 03 04 05 06 334 3382 3383 3384 334 42.553.000 851.060 7.659.540 1.276.590 425.530 80.919.700 235 17 334 45.992.895 236 236 09 10 154 154 52.765.720 156.725.635 755.056.423 755.056.423 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 GIÁM ĐỐC CÔNG TY (Ký, họ tên) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 122 of 128 123 of 128 Phụ lục 10: Đơn vị: Công ty TNHH MTV Khí Z179 Địa chỉ: Km 12, QL1A, Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN Mẫu số 02 – VT Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014của Bộ trưởng BTC PHIẾU XUẤT KHO Nợ TK 627 Số : 123 TK 152 Họ tên người nhận hàng: Phân xưởng bánh côn Lý xuất kho: Phục vụ sản xuất Xuất kho: kho công ty Số lượng Tên quy cách,nhãn STT hiệu, phẩm chất vật tư Mã ĐVT số Dầu Vanell C350 lít Yêu cầu 451 Thực Đơn giá Thành tiền xuất 451 44.453,43 Tổng cộng 20.046.202 20.046.202 (Bằng chữ: trăm sáu mươi tám nghìn chín trăm hai ba đồng) Ngày 28 tháng 12 năm 2016 Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 124 of 128 Phụ lục 11 Đơn vị: Công ty TNHH MTV Khí Z179 Địa chỉ: Km 12, QL1A, Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN Mẫu số S38 – DN Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014của Bộ trưởng BTC SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản: 627 - Chi phí sản xuất chung - Phân xưởng bánh côn Từ ngày: 01/12/2016 đến ngày: 31/12/2016 Ngày tháng GS Chứng từ SH NT 28/12/2016 PXK123 28/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 PKT134 PKT134 PKT134 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 PKT136 PKT136 31/12/2016 31/12/2016 TK đ/ư Diễn giải … Xuất dầu cho PX bánh côn … Khấu hao nhà xưởng – PX bánh côn Khấu hao phương tiện vận tải T12/2016 Khấu hao máy móc thiết bị T12/2016 K/c chi phí tính giá thành SP đơn hàng Z133 K/c chi phí tính giá thành SP đơn hàng TMT Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ Số phát sinh Nợ Số dư Nợ 152 20.046.202 110.046.202 214 214 214 39.159.400 1.228.600 3.587.600 160.080.101 161.308.701 164.896.301 283.975.600 154 154 283 975.600 90.076.475 193.899.125 283 975.600 193.899.125 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên) KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) GIÁM ĐỐC CÔNG TY (Ký, họ tên) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 124 of 128 125 of 128 Phụ lục 14 Đơn vị: Cơng ty TNHH MTV Khí Z179 Địa chỉ: Km 12, QL1A, Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN Mẫu số S03b – DN Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014của Bộ trưởng BTC SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản: 627 - Chi phí sản xuất chung Từ ngày: 01/12/2016 đến ngày: 31/12/2016 Chứng từ Ngày 01/12/2016 28/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 … 31/12/2016 31/12/2016 Số PC615 01/12/2016 … PXK123 28/12/2016 PKT134 PKT134 PKT134 PKT136 PKT136 NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên) Diễn giải 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 … 31/12/2016 31/12/2016 NKC Trang STT TK đ/ư Số phát sinh Nợ Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ Mua dầu Diesel dùng cho phân xưởng phụ tùng 210 11 111 3.749.600 Xuất dầu cho PX bánh côn 233 09 152 20.046.202 Khấu hao nhà xưởng – PX bánh côn Khấu hao phương tiện vận tải T12/2016 Khấu hao máy móc thiết bị T12/2016 236 236 236 03 04 05 214 214 214 39.159.400 1.228.600 3.587.600 K/c chi phí tính giá thành SP đơn hàng Z133 K/c chi phí tính giá thành SP đơn hàng TMT Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ 238 238 16 17 154 154 KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) 710.007.582 90.076.475 193.899.125 710.007.582 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 GIÁM ĐỐC CÔNG TY (Ký, họ tên) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 125 of 128 126 of 128 Phụ lục 15 Đơn vị: Công ty TNHH MTV Khí Z179 Địa chỉ: Km 12, QL1A, Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN Mẫu số S38 – DN Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014của Bộ trưởng BTC Ngày tháng GS Chứng từ SH NT 31/12/2016 PKT 141 31/12/2016 PKT 141 31/12/2016 PKT 141 31/12/2016 PNK612 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN Tài khoản: 154 - Chi phí SXKD dở dang đơn hàng Z133 Từ ngày: 01/12/2016 đến ngày: 31/12/2016 TK Số phát sinh Diễn giải đ/ư Nợ Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ Kết chuyển CP SX tính giá thành đơn hàng Z133 Kết chuyển CP SX tính giá thành đơn hàng Z133 Kết chuyển CP SX tính giá thành đơn hàng Z133 Nhập kho thành phẩm đơn hàng Z133 Nợ 2.167.989.019 621 448.108.570 622 52.765.720 627 90.076.475 Cộng số phát sinh Số dư cuồi kỳ NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên) Số dư 3.247.237.582 KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) 2.746.363.292 3.194.471.862 3.247.237.582 3.247.237.582 3.247.237.582 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 GIÁM ĐỐC CÔNG TY (Ký, họ tên) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 126 of 128 127 of 128 Phụ lục 16 Đơn vị: Cơng ty TNHH MTV Khí Z179 Địa chỉ: Km 12, QL1A, Xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, HN Mẫu số S03b – DN Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014của Bộ trưởng BTC SỔ CÁI TÀI KHOẢN Tài khoản: 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Từ ngày: 01/12/2016 đến ngày: 31/12/2016 Ngày tháng GS Chứng từ Ngày Diễn giải NKC Trang STT Số TK đ/ư Số dư đầu kỳ 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 PKT 141 PKT 141 PKT 141 PNK612 PKT 141 PKT 141 PKT 141 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 31/12/2016 NGƯỜI LẬP BIỂU (Ký, họ tên) Số phát sinh kỳ Kết chuyển CP SX tính giá thành đơn hàng Z133 Kết chuyển CP SX tính giá thành đơn hàng Z133 Kết chuyển CP SX tính giá thành đơn hàng Z133 Nhập kho thành phẩm đơn hàng Z133 Kết chuyển CP SX tính giá thành đơn hàng TMT Kết chuyển CP SX tính giá thành đơn hàng TMT Kết chuyển CP SX tính giá thành đơn hàng TMT …… Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, họ tên) 238 238 238 238 238 238 238 11 12 13 14 15 16 17 621 622 627 Số phát sinh Nợ 10.149 761 500 448.108.570 52.765.720 90.076.475 3.247.237.582 621 622 627 1.267.019.917 154.091.182 172.098.019 13.930 775.555 13.910.368.555 4.170 168.500 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 GIÁM ĐỐC CÔNG TY (Ký, họ tên) kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 127 of 128 128 of 128 Phụ lục 17: Bảng tính giá thành sản phẩm tháng 12/2016 – Đơn đặt hàng Z133 Chỉ tiêu Chi phí NVL TT CP SX DD đầu kỳ CP SXPS kì 2.167.989.019 448.108.570 Chi phí NCTT 198.098.981 Chi phí SX chung Tổng cộng CP SX DD cuối kỳ Tổng giá thành Giá đơn vị 2.616.097.589 532.220 52.765.720 250.864.701 50.173 290.198.817 90.076.475 380.275.292 76.055 2.656.286.817 590.950.765 3.247.237.582 658.448 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Page 128 of 128 ... 2: Cơ sở lý luận kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành doanh nghiệp sản xuất Chương 3: Thực trạng kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành phục vụ quản trị doanh nghiệp Cơng ty TNHH thành viên khí. .. CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN CHI PHÍ SẢN XUẤT, TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM PHỤC VỤ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 2.1 Khái quát chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phục vụ quản trị doanh nghiệp. .. THÀNH SẢN PHẨM PHỤC VỤ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CƠNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ Z179 .75 4.1 Sự cần thiết, nguyên tắc u cầu hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Cơng ty TNHH thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành phục vụ quản trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Z179, Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành phục vụ quản trị doanh nghiệp tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Z179

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay