Bước đầu ứng dụng phần mềm QGIS xây dựng các bản đồ nguy cơ ngập cho thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình

44 23 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 18:26

1 of 128 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Khoa Nơng – Lâm - Ngư  BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QGIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ NGẬP CHO THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI – TỈNH QUẢNG BÌNH Họ tên sinh viên chịu trách nhiệm chính: Lê Văn Thành Ngành học: Quản lý tài nguyên môi trường Khóa học: 2013-2017 Khoa: Nơng - Lâm - Ngư Quảng Bình, năm 2016 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Khoa Nông – Lâm – Ngư  BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QGIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ NGẬP CHO THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI – TỈNH QUẢNG BÌNH Thuộc nhóm ngành khoa học:Nơng – Lâm – Mơi trường Họ tên: Lê Văn Thành Ngành học: Quản lý tài ngun mơi trường Khóa học sinh viên: 2013 - 2017 Nhóm sinh viên thực đề tài: Lê Văn Thành Trương Thị Thu Hương Trần Thị Thúy Ngân Phạm Thị Hồng Phượng Nguyễn Thanh Tâm Trần Thị Thu Thảo Giảng viên hướng dẫn: Th.s Hoàng Anh Vũ Quảng Bình, năm 2016 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu, xây dựng triển khai đề tài nhận nhiều quan tâm giúp đỡ giảng viên Hoàng Anh Vũ thầy cô giáo khoa Nông – Lâm – Ngư Trong thời gian thực báo cáo kết đề tài kiến thức hạn chế nhiều bỡ ngỡ nên khó tránh khỏi điều sai sót Do vậy, chúng tơi mong lời góp ý q thầy cơ, để rút kinh nghiệm cho đề tài Chúng xin chân thành cảm ơn! kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 LỜI CAM ĐOAN Đề tài: “Bước đầu ứng dụng phần mềm QGIS xây dựng đồ nguy ngập cho thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình” Chúng tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng chúng tơi, số liệu kết nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học trung thực, dựa sở nghiên cứu lý thuyết tham khảo tài liệu liên quan Đề tài chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Lịch sử vấn đề nghiên cứu 2.1 Trên Thế Giới 2.2 Trong nước .3 Mục tiêu nghiên cứu .4 Đối tượng nghiên cứu .4 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp điều tra thực địa 6.2 Phương pháp thu thập liệu 6.3 Phương pháp thống kê, xử lý số liệu thu thập .5 6.4 Phương pháp GIS đồ NỘI DUNG 12 CHƯƠNG 1: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU 12 1.1 Điều kiện tự nhiên .12 1.1.1 Vị trí địa lý 12 1.1.2 Địa hình 13 1.1.3 Khí hậu 13 1.1.4 Thủy văn 14 1.2 Điều kiện kinh tế, xã hội .14 1.2.1 Kinh tế 14 1.2.2 Tình hình dân số lao động 15 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM QGIS 17 2.1 Lịch sử phát triển QGIS 17 2.2 Định nghĩa phần mềm QGIS 17 2.3 Các thành phần QGIS 17 2.4 Chức QGIS 19 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ NGẬP LỤT CHO 22 THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 22 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 3.1 Kịch nước biển dâng cho khu vực ven biển thành phố Đồng Hới 22 3.2 Bước đầu xây dựng đồ nguy ngập nước biển dâng cho thành phố Đồng Hới 24 3.2.1 Thu thập chuẩn bị liệu 24 3.2.2 Mơ hình hố mực nước biển dâng 24 3.2.3 Xây dựng đồ ngập lụt 25 3.2.4 Thể ngập lụt 26 3.3 Kết xây dựng đồ ngập lụt 26 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 29 Kết luận 29 Kiến nghị 29 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ Bảng 3.1 Kịch nước biển dâng biến đổi khí hậu cho khu vực 23 Biểu đồ 3.1 Kịch nước biển dâng cho khu vực 24 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình Sơ đồ bước xây dựng đồ ngập Hình Thêm lớp vector Hình Trình chọn hệ tọa độ tham chiếu Hình Công cụ google satellite Hình 5.Tạo lớp liệu Hình Nhập kiểu thuộc tính liệu sơng ngòi Hình Cơng cụ chỉnh sửa số hóa Hình Thực số hóa sơng ngòi Hình Phần mềm Google Earth Hình 10 Cơng cụ lưới nội suy Hình 12 Cơng cụ trích xuất Hình 13 Thuộc tính trình cắt 10 Hình 14 Cơng cụ trích xuất đường bình độ 10 Hình 15: Cơng cụ trình biên tập in ấn 11 Hình 16: Trình biên tập đồ 11 Hình 1.1 Hình ảnh thành phố Đồng Hới 12 Hình 2.1 Hình ảnh QGIS Desktop 17 Hình 2.2 Hình ảnh QGIS Brower 18 Hình 2.3 Hình ảnh QGIS Server 18 Hình 2.4 Hình ảnh QGIS Web Client 19 Hình 2.5 Hình ảnh QGIS on Android 19 Hình 3.1 Kịch nước biển dâng cho khu vực ven biển Việt Nam 22 Hình 3.2: Kết sau số hóa thủy văn 25 Hình 3.3 Kết số hóa độ cao 25 Hình 3.5 Kết tạo đường bình độ 26 Hình 3.6 Bản đồ nguy ngập thành phố Đồng Hới ứng với kịch nước biển dâng 25cm 27 Hình 3.7 Bản đồ nguy ngập thành phố Đồng Hới ứng với kịch 27 nước biển dâng 70cm 27 Hình 3.8 Bản đồ nguy ngập thành phố Đồng Hới ứng với kịch 28 nước biển dâng 1m 28 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag of 128 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH KHOA NƠNG - LÂM – NGƯ  -THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN Năm học 2015 -2016 Thông tin chung - Tên đề tài: Bước đầu ứng dụng phần mềm QGIS xây dựng đồ nguy ngập cho thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình - Nhóm sinh viên thực hiện: Lê Văn Thành Trương Thị Thu Hương Trần Thị Thúy Ngân Phạm Thị Hồng Phượng Nguyễn Thanh Tâm Trần Thị Thu Thảo - Lớp: ĐH Quản lí Tài ngun mơi trường K55 Khoa: Nơng - Lâm - Ngư - Sinh viên năm thứ: ba - Giảng viên hướng dẫn: Ths Hoàng Anh Vũ Mục tiêu đề tài Mục tiêu đề tài bước đầu ứng dụng phần mềm QGIS làm công cụ xây dựng đồ nguy ngập cho thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình theo dự báo kịch biến đổi khí hậu Bộ Tài Nguyên Môi Trường nhằm phục vụ cho công tác quản lý địa phương kịp thời đưa giải pháp ứng phó với tình hình nước biển dâng tương lai Kết nghiên cứu Đề tài bước đầu tìm hiểu nghiên cứu trình thực ứng dụng phần mềm QGIS làm công cụ xây dựng đồ nguy ngập cho thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Đề tài thể biến động mực nước biển thành phố Đồng Hới Từ xây dựng đồ nguy ngập cho thành phố Đồng Hới kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 10 of 128 Tính sáng tạo QGIS phần mềm mã nguồn mở, miễn phí, sử dụng nhiều hệ điều hành khác nhau, phần mềm đời muộn sử dụng rộng rãi cộng đồng GIS, sinh viên dễ dàng tiếp cận sử dụng Việc xây dựng đồ nguy ngập cho thành phố Đồng Hới thể tổng quát hóa đối tượng, phạm vi bị ảnh hưởng nước biển dâng Sử dụng phần mềm QGIS để xây dựng đồ nguy ngập cho thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình giúp cho cơng tác quản lý địa phương dễ dàng việc dự báo thiên tai để kịp thời đưa giải pháp ứng phó với tình hình nước biển dâng Đóng góp đề tài - Về mặt khoa học: Đề tài giúp hiểu rõ bước việc ứng dụng phần mềm QGIS vào việc xây dựng đồ nguy ngập cho thành phố Đồng Hới Đề tài tư liệu để phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập sinh viên - Về mặt thực tiễn: Áp dụng phần mềm QGIS vào việc xây dựng đồ nguy ngập giúp cho công tác quan sát mực nước biển qua năm để dự báo thay đổi mực nước tương lai gần, từ tăng khả cảnh báo, dự báo nâng cao khả ứng phó, giảm thiểu Ngày tháng năm 2016 Sinh viên chịu trách nhiệm (ký, họ tên) Lê Văn Thành kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 30 of 128 Hình 2.4 Hình ảnh QGIS Web Client -QGIS on Android:Được xây dựng để làm việc với thiết bị Android Hình 2.5 Hình ảnh QGIS on Android Với tính đầy đủ hỗ trợ tốt cộng đồng người dùng toàn Thế Giới, QGIS xem lựa chọn tối ưu so với phần mềm ứng dụng GIS thương mại vốn tốn xây dựng phát triển hệ thống GIS [10] 2.4 Chức QGIS - Xem liệu nhiều định dạng khác mà không cần chuyển đổi qua định dạng liệu chung Các định dạng hỗ trợ bao gồm:  Spatially-enabled tables views sử dụng PostGIS, SpatiaLite MS SQL Spatial, Oracle Spatial, định dạng vector hỗ trợ thư viện OGR, bao gồm ESRI shapefiles, MapInfo, SDTS, GML 19 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 31 of 128  Raster định dạng ảnh hỗ trợ thư viện GDAL (Geospatial Data Abstraction Library), GeoTIFF, ERDAS IMG, ArcInfo ASCII GRID, JPEG, PNG  GRASS raster vector từ GRASS  Các liệu không gian trực tuyến OGC Web Services, bao gồm WMS, WMTS, WCS, WFS, WFS-T - Khảo sát liệu biên tập đồ với giao diện người dùng thân thiện nhiều công cụ hỗ trợ :  QGIS browser  On-the-fly reprojection  DB Manager  Map composer  Overview panel  Spatial bookmarks  Annotation tools  Identify/select features  Edit/view/search attributes  Data-defined feature labeling  Data-defined vector and raster symbology tools  Atlas map composition with graticule layers  North arrow scale bar and copyright label for maps  Support for saving and restoring projects -Tạo, quản lý, chỉnh sửa xuất liệu vài định dạng khác : OGR GRASS vector layers, shapefiles,geocode images, GPX format, OpenStreetMap, spatial database tables, attribute tables, georeferenced images, dxf - Phân tích liệu khơng gian sở liệu không gian định dạng khác hỗ trợ OGR Hiện QGIS hỗ trợ phân tích vector, sampling, geoprocessing, geometry cơng cụ quản lý database Ngồi ra, bạn sử dụng cơng cụ GRASS với 400 module hỗ trợ khác nhau, làm việc với Processing Plugin, cơng cụ phân tích liệu khơng gian địa lý mạnh mẽ QGIS phát triển GDAL, SAGA, GRASS, fTools … - Xuất liệu đồ lên Internet 20 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 32 of 128 QGIS sử dụng WMS, WMTS, WMS-C, WFS, WFS-T client, WMS, WCS WFS server Ngồi đưa liệu lên Internet cách sử dụng webserver UMN MapServer GeoServer - Bổ sung chức QGIS việc cài đặt phát triển plugins Các plugin có sẵn QGIS bao gồm : Coordinate Capture (Capture mouse coordinates in different CRSs) DB Manager (Exchange, edit and view layers and tables; execute SQL queries) Dxf2Shp Converter (Convert DXF files to shapefiles) eVIS (Visualize events) fTools (Analyze and manage vector data) GDALTools (Integrate GDAL Tools into QGIS) Georeferencer GDAL (Add projection information to rasters using GDAL) GPS Tools (Load and import GPS data) GRASS (Integrate GRASS GIS) 10 Heatmap (Generate raster heatmaps from point data) 11 Interpolation Plugin (Interpolate based on vertices of a vector layer) 12 Metasearch Catalogue Client 13 Offline Editing (Allow offline editing and synchronizing with databases) 14 Oracle Spatial GeoRaster 15 Processing (formerly SEXTANTE) 16 Raster Terrain Analysis (Analyze raster-based terrain) 17 Road Graph Plugin (Analyze a shortest-path network) 18 Spatial Query Plugin 19 SPIT (Import shapefiles to PostgreSQL/PostGIS) 20 Topology Checker (Find topological errors in vector layers) 21 Zonal Statistics Plugin (Calculate count, sum, and mean of a raster for each polygon of a vector layer) Ngồi plugin có sẵn, QGIS có nhiều plugin phát triển cộng đồng người dùng toàn Thế Giới Các plugin tìm thấy cài đặt Plugins Repository Bên cạnh đóQGIS cung cấp mơ hình thư viện, giúp phát triển thêm phần mở rộng sử dụng ngôn ngữ lập trình C++ Python.[10] 21 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 33 of 128 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ NGẬP LỤT CHO THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI 3.1 Kịch nước biển dâng cho khu vực ven biển thành phố Đồng Hới Các kịch phát thải khí nhà kính lựa chọn để tính tốn, xây dựng kịch nước biển dâng cho Việt Nam kịch phát thải thấp (kịch B1), kịch phát thải trung bình nhóm kịch phát thải trung bình (kịch B2) kịch phát thải cao nhóm kịch phát thải cao (kịch A1FI) Theo kịch biến đổi khí hậu nước biển dâng 2012 ba kịch nước biển dâng biến đổi khí hậu xây dựng cho khu vực ven biển Việt Nam, bao gồm: (1) Móng Cái đến Hòn Dấu (2) Hòn Dấu đến Đèo Ngang (3) Đèo Ngang đến Đèo Hải Vân (4) Đèo Hải Vân đến Mũi Đại Lãnh (5) Mũi Đại Lãnh đến Mũi Kê Gà (6) Mũi Kê Gà đến Mũi Cà Mau (7) Mũi Cà Mau đến Hà Tiên Hình 3.1 Kịch nước biển dâng cho khu vực ven biển Việt Nam 22 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 34 of 128 Kịch nước biển dâng xây dựng cho khu vực từ Đèo Ngang đến Đèo Hải Vân có ven biển thành phố Đồng Hới ứng với kịch phát thải trung bình (B2).[2] Mực nước biển dâng tương đối cho khu vực xây dựng theo mực nước dâng trung bình tồn cầu tương lai mực nước dâng khứ bao gồm cảsố liệu quan trắc từ trạm hải văn từ vệ tinh theo phương trình tuyến tính Các đánh giá cho thấy hệ số tương quan mực nước biển dâng trung bình toàn cầu với mực nước biển dâng khứ phân tích từ số liệu vệ tinh số liệu thực đo tương ứng 0,45 0,54 Trên sở đó, kịch mực nước biển dâng tương đối cho khu vực ven biển thành phố Đồng Hới với kịch trình bày tương ứng trongbảng3.1,biểu đồ 3.1đưa kịch nước biển dâng Trong 50 năm đầu kỷ, mực nước biển dâng với tốc độ chậm so với 50 năm sau kỷ Tới kỷ 21, mực nước biển dâng vào khoảng 23cm -25cm Vào cuối kỷ, mực nước biển dâng biến đổi khí hậu cao cho khu vực ven biển thành phố Đồng Hới 60cm -71cm Bảng 3.1 Kịch nước biển dâng biến đổi khí hậu cho khu vực[2] Năm Kịch B2 (Trung bình) 2020 8-9 2030 12 - 13 2040 17 - 19 2050 23 - 25 2060 30 - 33 2070 37 - 42 2080 45 - 51 2090 52 - 61 2100 60 - 71 ( Nguồn:Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam Bộ Tài nguyên môi trường, Hà Nội 2012) 23 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 35 of 128 Biểu đồ 3.1 Kịch nước biển dâng cho khu vực 80 Mực nước biển 70 60 50 40 30 Cận 20 Cận 10 2000 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 Năm 3.2 Bước đầu xây dựng đồ nguy ngập nước biển dâng cho thành phố Đồng Hới Khi nước biển dâng lên, khu vực có độ cao thấp mực nước biển dâng bịngập phải đảm bảo điều kiện khu vực phải tiếp giáp với biển có kết nối với biển, khu vực có độ cao thấp mực nước biển dâng nằm sâu đất liền kết nối với biển khơng bị ngập Việc xây dựng đồ ngập theo mức ngập khác phần quan trọng để xác định phạm vi ảnh hưởng ngập nước biển dâng chuẩn bị cho trình đánh giá tác động biến đổi khí hậu tỉnh ven biển Các bước xây dựng đồ gồm: 3.2.1 Thu thập chuẩn bị liệu Chuẩn bị liệu: - Dữ liệu shp hành tỉnh Quảng Bình từ chuyển sang liệu hành thành phố Đồng Hới phần mềm QGIS - Xây dựng liệu số hóa đồ lập sở liệu thủy văn điểm độ cao Lựa chọn kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng: - Dựa vào kịch biến đổi khí hậu nước biển dâng 2012 Bộ Tài nguyên môi trường biên soạn 3.2.2 Mô hình hố mực nước biển dâng Mỗi đồ cho khu vực cụ thể xây dựa giá trị mực nước áp dụng toàn vùng thể đồ Mực nước xác định mực nước dâng theo kịch biến đổi khí hậu cho vùng Về bản, 24 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 36 of 128 phương pháp “nâng bề mặt nước” theo giá trị lựa chọn Cách tiếp cận sử dụng phổ biến xây dựng đồ ngập lụt nước biển dâng 3.2.3 Xây dựng đồ ngập lụt - Kết sau thực số hóa CSDL từ phần mềm QGIS: Hình 3.2: Kết sau số hóa thủy văn Hình 3.3 Kết số hóa độ cao Hình 3.4 Kết nội suy điểm độ cao 25 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 37 of 128 Hình 3.5 Kết tạo đường bình độ 3.2.4 Thể ngập lụt Các lớp thông tin nhập vào hệ thống GIS sử dụng để thể đồ ngập xác định phạm vi ảnh hưởng lên khu vực ven biển, đồ trình bày theo quy định đồ chuyên đề ban hành 3.3 Kết xây dựng đồ ngập lụt Chúng lựa chọn chạy số kịch nước biển dâng kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng 2012 cho thành phố Đồng Hới Kết sau: 26 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 38 of 128 Hình 3.6 Bản đồ nguy ngập thành phố Đồng Hới ứng với kịch nước biển dâng 25cm Theo kịch biến đổi khí hậu nước biển dâng khu vực thành phố Đồng Hới năm 2050 , mực nước biển dâng 25 cm theo kết thể đồ hình 3.6 ta thấy có khoảng 7,413 thành phố Đồng Hới có nguy bị ngập (chiếm khoảng gần 0,047% tổng diện tích tồn thành phố) Hình 3.7 Bản đồ nguy ngập thành phố Đồng Hới ứng với kịch nước biển dâng 70cm Theo kịch biến đổi khí hậu nước biển dâng khu vực thành phố Đồng Hới năm 2100, mực nước biển dâng 70 cm theo kết thể đồ hình 3.7 ta thấy có khoảng 27,843ha thành phố Đồng Hới có nguy bị ngập (chiếm khoảng gần 0,178% tổng diện tích tồn thành phố) 27 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 39 of 128 Hình 3.8 Bản đồ nguy ngập thành phố Đồng Hới ứng với kịch nước biển dâng 1m Theo kịch biến đổi khí hậu nước biển dâng khu vực thành phố Đồng Hới năm 2050 - 2100, mực nước biển dâng 1m không nằm kết kịch 2012 tài ngun mơi trường kết thể đồ hình 3.8 có khoảng 163,521 thành phố Đồng Hới có nguy bị ngập ( chiếm khoảng gần 1,05% tổng diện tích tồn thành phố) Theo kết thể đồ hình 3.6 hình 3.7, hình 3.8 ta thấy mực nước biển dâng 25cm - 1m số khu vực ven sông Nhật Lệ, nhánh sông Ba - Đa khu vực ven biển thành phố có nguy bị ngập Nếu mực nước biển ngày dâng cao có khả vùng thấp trũng thành phố có nguy bị ngập Bước đầu ứng dụng phần mềm QGIS thể cho kết mực nước biển dâng khu vực hệ thống sông ven biển thành phố Đồng Hới vùng có nguy bị ngập 28 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 40 of 128 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình nghiên cứu: “Bước đầu ứng dụng phần mềm QGIS xây dựng đồ nguy ngập cho thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình”, chúng tơi rút số kết luận sau: Các đồ nguy ngập biến đổi khí hậu xây dựng cho khu vực thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình cách sử dụng phần mềm QGIS dựa kết kịch năm 2012 Bộ Tài nguyên môi trường Theo kịch phát thải (B2) tới kỷ 21, mực nước biển dâng vào khoảng 23cm -25cm Vào cuối kỷ, mực nước biển dâng biến đổi khí hậu cao cho khu vực ven biển thành phố Đồng Hới 60cm -71cm Nước biển dâng cản trở trực tiếp lũ thoát biển làm cho mực nước sơng sơng Nhật Lệ, sơng Long Đại, sơng Kiến Giang, kênh Phóng Thủy, nâng cao gây ngập diện rộng nguy hiểm chỗ làm kéo dài thời gian ngập Lũ sớm tương lai cao thời gian thoát lũ dài gây ngập úng ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống sản xuất, đặc biệt hoạt động nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản ven biển, nhiều sở hạ tầng hệ thống giao thông, tiêu nước, thủy lợi khơng phù hợp Kiến nghị Việc xây dựng đồ ngập theo mức ngập khác theo kịch Bộ Tài nguyên Môi trường dự báo công việc quan trọng, nhằm xác định vùng có nguy ngập làm sở cho trình quy hoạch, quản lý có biện pháp ứng phó kịp thời biến đổi khí hậu nước biển dâng Đề tài dừng lại việc thử nghiệm QGIS, cơng cụ GIS có khả phân tích, thể dâng cao mực nước làm ngập vùng đất thấp ven sông ven biển theo cao trình địa hình Việc dự báo khả ngập phải xét đến yếu tố khí tượng, thủy văn, thổ nhưỡng, mà đề tài chưa xét đến Vì vậy, để kết ứng dụng tốt cần có nghiên cứu tiếp theo, xét thêm yếu tố ảnh hưởng khác cần có số liệu đồng Trong q trình nghiên cứu đề tài chúng tơi có gặp số khó khăn như: - Q trình tiếp cận với phần mềm QGIS + Đây phần mềm với sinh viên, chưa có nhiều tài liệu hướng dẫn chi tiết cách sử dụng phần mềm 29 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 41 of 128 + Thời gian làm đề tài ngắn, bị giới hạn chưa có thời gian để tính tốn diện tích ngập lụt khu vực + Các đồ sử dụng nhiều sai số + Q trình phân tích, xử lý liệu khó khăn phần mềm mã nguồn mở có nhiều thiếu sót chưa khắc phục - Thiếu trang thiết bị phục vụ cho trình nghiên cứu - Thiếu nguồn tài liệu tham khảo 30 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 42 of 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Tài nguyên môi trường, (2008), Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với Biến đổi khí hậu,Hà Nội [2] Bộ Tài ngun mơi trường, (2012),Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam,Nxb Tài nguyên – môi trường đồ Việt Nam, Hà Nội [3] Bộ Tài nguyên môi trường,(2011), Kịch biến đổi khí hậu nước biển dâng cho thành phố Cần Thơ, Hà Nội [4] Bộ Tài nguyên môi trường, (2009), Kịch biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam, Nxb Tài nguyên – môi trường đồ Việt Nam, Hà Nội [5] UBND thành phố, (2014), Báo cáo tổng hợp [6] Viện Khoa học khí tượng thủy văn mơi trường, Trung tâm Tư vấn khí tượng thủy văn mơi trường,(2009), Xây dựng kịch Biến đổi khí hậu nước biển dâng ba thành phố: Đà Nẵng, Quy Nhơn Cần Thơ, Hà Nội [7] Hồng Thái Bình cs,(2011),Tạp chí khoa học tự nhiên cơng nghệ 26, (3S), (285-294) [8] Nguyễn Đức Lývà cs,(2013), Khí hậu thuỷ văn tỉnh Quảng Bình, NxbKhoa học Tự nhiên, Hà Nội [9] Susmita Dasgupta cs, (2007), Bài nghiên cứu Chính sách Ngân hàng Thế Giới 4136 [10] http://www.viettutorial.vn/tin-tuc/Gioi-thieu-phan-mem-ma-nguon-moQuantum-GIS-9.html [11] http://www.energy.ca.gov/2009publications/CEC-500-2009-014/CEC-5002009-014-F.PDF 31 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 43 of 128 PHỤ LỤC HÌNH ẢNH kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag 44 of 128 kho tai lieu -123doc-doc-luan an - luan an tien si -luan van thac si - luan van kinh te - khoa luan - tai lieu -Footer Pag ... HỌC QUẢNG BÌNH Khoa Nơng – Lâm – Ngư  BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG PHẦN MỀM QGIS XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGUY CƠ NGẬP CHO THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI – TỈNH... tài bước đầu tìm hiểu nghiên cứu trình thực ứng dụng phần mềm QGIS làm công cụ xây dựng đồ nguy ngập cho thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Đề tài thể biến động mực nước biển thành phố Đồng Hới. .. ngập cho thành phố Đồng Hới thể tổng quát hóa đối tượng, phạm vi bị ảnh hưởng nước biển dâng Sử dụng phần mềm QGIS để xây dựng đồ nguy ngập cho thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình giúp cho cơng tác
- Xem thêm -

Xem thêm: Bước đầu ứng dụng phần mềm QGIS xây dựng các bản đồ nguy cơ ngập cho thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình, Bước đầu ứng dụng phần mềm QGIS xây dựng các bản đồ nguy cơ ngập cho thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay