ĐỀ ÔN TẬP KỲ II VẬT LÝ 10-04

2 63 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 18:17

ĐỀ ÔN KỲ II-02-10-08-2017 Câu Điền từ cho sẵn vào chỗ trống “Muốn cho vật có trục quay cố định trạng thái cân bằng, tổng có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải tổng có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ A mômen lực B hợp lực C trọng lực D phản lực Câu Các dạng cân vật rắn là: A Cân bền, cân không bền B Cân không bền, cân phiếm định C Cân bền, cân phiếm định D Cân bền, cân không bền, cân phiếm định Câu Chọn đáp án Điều kiện cân vật có mặt chân đế giá trọng lực A phải xuyên qua mặt chân đế B không xuyên qua mặt chân đế C nằm mặt chân đế D trọng tâm mặt chân đế Câu Dạng cân nghệ sĩ xiếc đứng dây : A Cân bền B Cân không bền C Cân phiến định D Không thuộc dạng cân Câu Khi chế tạo phận bánh đà, bánh ôtô người ta phải cho trục quay qua trọng tâm A chắn, kiên cố B làm cho trục quay bị biến dạng C để làm cho chúng quay dễ dàng D để dừng chúng nhanh cần Câu Hai người dùng gậy để khiêng cỗ máy nặng 1000N Điểm treo cỗ máy cách vai người thứ 60cm cách vai người thứ hai 40cm Bỏ qua trọng lượng gậy Mỗi người chịu lực bằng: A Người thứ nhất: 400N, người thứ hai: 600N C Người thứ 500N, người thứ hai: 500N B Người thứ 600N, người thứ hai: 400N D Người thứ nhất: 300N, người thứ hai: 700N Câu Khi vận tốc vật tăng gấp hai A gia tốc vật tăng gấp hai.B động lượng vật tăng gấp hai C động vật tăng gấp hai.D vật tăng gấp hai Câu Trong ôtô, xe máy chúng chuyển động thẳng đường, lực phát động trùng với hướng chuyển động Công suất chúng đại lượng không đổi Khi cần chở nặng, tải trọng lớn người lái A giảm vận tốc số nhỏ B giảm vận tốc số lớn.C tăng vận tốc số nhỏ D tăng vận tốc số lớn Câu Xe A có khối lượng 1000 kg , chuyển động với vận tốc 60 km/h; xe B có khối lượng 2000kg , chuyển động với vận tốcvận tốc 30km/h Động lượng của: A xe A xe B.B không so sánh C xe A lớn xe B D xe B lớn hớn xe A Câu 10 Một vận động viên có khối lượng 70kg chạy hết quãng đường 180m thời gian 45 giâyĐộng vận động viên là: A 560J B 315J C 875J D 140J Câu 11 Một xe có khối lượng m = 100 kg chuyển động lên dốc, dài 10 m nghiêng so với đường ngang Lực ma sát Công lực kéo F (Theo phương song song với mặt phẳng nghiêng) xe lên hết dốc là: A 100 J.B 860 J.C 5100 J.D 4900J Câu 12 Phương trình trạng thái khí lí tưởng: A số B pV~T C số D.= số Câu 13 Hệ thức sau phù hợp với định luật Bôilơ - Mariốt? A B C D p ~ V Câu 14 Quá trình sau có liên quan tới định luật Saclơ A Qủa bóng bị bẹp nhúng vào nước nóng, phồng lên cũ.B Thổi khơng khí vào bóng bay C Đun nóng khí xilanh hở.D Đun nóng khí xilanh kín Câu 15 Một bình chứa lượng khí nhiệt độ 27 0C áp suất 2.105 Pa Nếu áp suất tăng gấp đơi nhiệt độ khối khí : A.T = 300 0K B T = 540K C T = 13,5 0K D T = 6000K Câu 16 Người ta cung cấp cho khí xilanh nằm ngang nhiệt lượng J Khí nở đẩy pit-tơng đoạn 5cm với lực có độ lớn 20N Độ biến thiên nội khí : A 1J B 0,5J C 1,5J D 2J Câu 17 Câu nói đặc tính chất rắn kết tinh khơng đúng? A Có thể có tính dị hướng có tính đẳng hướng.B Khơng có nhiệt độ nóng chảy xác định C Có cấu trúc tinh thể.D Có nhiệt độ nóng chảy xác định Câu 18 Câu không A Sự bay trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy bề mặt chất lỏng B Q trình chuyển ngược lại từ thể khí sang thể lỏng ngưng tụ Sự ngưng tụ bay xảy đồng thời C Sự bay q trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy bên bề mặt chất lỏng D Sự bay chất lỏng xảy nhiệt độ Câu 19 Khi đổ nước sơi vào cốc thuỷ tinh cốc thuỷ tinh hay bị nứt vỡ, cốc thạch anh khơng bị nứt vỡ vì: A Cốc thạch anh có thành dày B Thạch anh cứng thuỷ tinh C Thạch anh có hệ số nở khối nhỏ nhiều thuỷ tinh D Cốc thạch anh có đáy dày Câu 20 Nước mưa không lọt qua lỗ nhỏ vải bạt A Vải bạt dính ướt nước C Vải bạt khơng bị dinh ướt nước B Lực căng bề mặt nước ngăn cản không cho nước lọt qua lỗ nhỏ bạt D Hiện tượng mao dẫn ngăn cản không cho nước lọt qua lỗ bạt Câu 21 Vào ngày mùa hè, nhiệt độ 350C miền bắc miền nam nước ta miền nóng hơn? Vì sao? A Miền nam, độ ẩm miền nam lớn hơn.C Miền bắc, độ ẩm miền bắc nhỏ B Miền nam, độ ẩm miền nam nhỏ D Miền bắc, độ ẩm miền bắc lớn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÔN TẬP KỲ II VẬT LÝ 10-04, ĐỀ ÔN TẬP KỲ II VẬT LÝ 10-04

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay