Hồ sơ tổ chức sự kiện cầu hôn đám cươi the best day of live

38 45 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 16:56

Đây là hồ sơ về sự kiện cầu hôn đám cưới độc nhất vô nhị mang tên The best day of live, hồ sơ bao gồm toàn bộ quy trình tổ chức, cách thức thực hiện,..Dựa trên hồ sơ này, cá nhân hoặc tập thể, hay tổ chức đều có thể tổ chức một sự kiện hấp dẫn như vậy.Hồ sơ được thực hiện bởi các thành viên của nhóm 11, lớp 56DL1, dưới sự hướng dẫn của cô Kim Liên. Trƣờng Đại Học Nha Trang Khoa Kinh Tế | Bộ Môn Quản Trị Du Lịch Môn Quản Trị Sự Kiện - Hội Nghị TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA 2016-2017 Ngành Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Lữ Hành HỒ TỔ CHỨC SỰ KIỆN CẦU HÔNĐÁM CƢỚI “ THE BEST DAY OF LIFE ’’ Sinh viên Lớp 56 DL-1 | Nhóm Giảng viên Phan Thị Kim Liên Trƣờng Đại Học Nha Trang phankimlien@ntu.edu.vn MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU HỒ NHÓM NỘI DUNG - MỤC ĐÍCH SỰ KIỆN 2.1 Nội dung 2.2 Mục đích PHÂN TÍCH SWOT VÀ 5W+H 3.1 Strengths - Điểm mạnh 3.2 Weaknesses - Điểm yếu 3.3 Opportunities - Cơ hội 3.4 Threats - Thách thức 3.5 5W+H DỰ TRÙ NGÂN SÁCH KỊCH BẢN CHƢƠNG TRÌNH 10 THIết kế 13 6.1 Thiệp mời 13 6.2 Quảng bá 15 6.3 Phiếu giữ xe 16 6.4 Trang phục cô dâu rể 16 6.5 Sâu khấu 17 6.6 Quà tặng 19 6.7 Thực đơn 20 nội quy thủ tục hành 21 7.1 Quy định cho nhân viên tổ chức kiện 21 7.2 Quy định quản lí tổ chức kiện 21 7.3 Tờ trình 22 Kế hoạch tổ chức 23 8.1 Kế hoạch chuẩn bị sân khấu 23 8.2 Kế hoạch đón tiếp khách 24 8.3 Kế hoạch tổ chức cầu hônđám cƣới 25 8.4 Kế hoạch tổ chức trò chơi 27 8.5 Kế hoạch tổ chức nhảy flashmob 28 8.6 Kế hoạch tổ chức tiệc 29 8.7 Kế hoạch chuẩn bị MC 30 8.8 Kế hoạch chuẩn bị hậu cần 31 8.9 Khung nhạc chƣơng trình 33 QUẢN TRỊ RỦI RO 34 Tài liệu tham khảo 38 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 4.1: Dự đoán ngân sách cho kiện “The best day of life “ (đơn vị: 1000 đồng) Bảng 5.1 : Kịch kiệnThe best day of life “ 10 Bảng 5.2 : Thông tin liên hệ bên liên quan 13 Bảng 8.1.1: Kế hoạch chuẩn bị sân khấu 23 Bảng 8.1.2: Thông tin thành viên chuẩn bị sân khấu 24 Bảng 8.2.1: Kế hoạch đón tiếp khách 24 Bảng 8.2.2: Thông tin thành viên tiếp đón khách 25 Bảng 8.3.1: Kế hoạch tổ chức cầu hôn 25 Bảng 8.3.2: Thông tin thành viên tham gia tổ chức cầu hôn 26 Bảng 8.4.1: Kế hoạch tổ chức trò chơi 27 Bảng 8.4.2: Thông tin thành viên tham gia vào tổ chức trò chơi 27 Bảng 8.5.1: Kế hoạch tổ chức nhảy flashmob 28 Bảng 8.5.2: Thông tin thành viên tham gia tổ chức nhảy flashmob 28 Bảng 8.6.1: Kế hoạch tổ chức tiệc 29 Bảng 8.6.2: Thông tin thành viên tham gia vào tổ chức tiệc 29 Bảng 8.7.1: Kế hoạch chuẩn bị MC 30 Bảng 8.7.2: Thông tin thành viên tham gia chuẩn bị MC 30 Bảng 8.8.1: Kế hoạch chuẩn bị hậu cần 31 Bảng 8.8.2: Thông tin thành viên tham gia chuẩn bị hậu cần 32 Bảng 8.9: Khung nhạc tổ chức kiện 33 Bảng 9.1: Dự đoán rủi ro hƣớng giải 34 Bảng 9.2: Kế hoạch chuẩn bị giải rủi ro 37 HỒ NHÓM STT Họ tên Email Số điện thoại duonghunghn29@gmail.com 093 220 7030 ponngox29@gmail.com 090 193 9831 Trinhtrinh79@gmail.com 0167 328 1173 01 Đặng Thị Huệ 02 Vũ Hoàng Trúc Nhi 03 Khổng Lê Trinh Trinh 04 Nguyễn Hoàng nguyenhoangta111@gmail.com 0122 563 2106 05 Trƣơng Thi Yến Hằng hang.truong.92798@gmail.com 098 610 5372 06 Nguyễn Hiển Long hienlong6496@gmail.com 090 574 8089 07 Nguyễn Thị Hƣơng Giang huonggiang56ntu@gmail.com 0169 4900 460 08 Trần Thị Mỹ Lanh lahtrantran96@gmail.com 0163 675 2163 09 Trƣơng Tuấn Kiệt tuankiettruong96@gmail.com 10 Nguyễn Thị Nhƣ Ý nhuynguyen257@gmail.com 11 Nguyễn Thị Mỹ Trinh trinhnguyendk96@gmail.com 097 126 8310 0122 254 6701 0169 705 6865 NỘI DUNG - MỤC ĐÍCH SỰ KIỆN 2.1 Nội dung - Tên kiện: The best day of life Sự kiện: CầuĐám cƣới Nhân vật chính: + Chú rể: Dƣơng Thanh Tú + Cô dâu: Đỗ Thu Hà - Số lƣợng khách tham dự: + Dự đám cƣới: 100 khách ( gia đình hai bên ngƣời đƣợc mời ) - Thời gian - địa điểm: + Thời gian : 17h00 ngày 25/6/2017 + Địa điểm: Amiana Resort - Đơn vị tổ chức: Công ty tổ chức kiện Unlimited + Slogan: Sáng tạo không giới hạn + Địa chỉ: Số Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Thọ, Nha Trang 2.2 Mục đích -Yêu đƣợc yêu niềm hạnh phúc lớn lao đời ngƣời, quà quý sống ban tặng cho chúng ta.Tuy nhiên, để tìm đƣợc tình u đích thực cho thân mình, thật điều không dễ dàng -Cặp đôi Thanh Tú Thu Hà nhƣ vậy, họ có năm dài yêu thƣơng trải qua thăng trầm tình yêu sống.Và ngày hôm nay, hai cảm thấy yêu thƣơng vừa đủ để tiến tới nhân, Tú bí mật tổ chức kế hoạch vơ độc đáo với ƣớc muốn Hà đồng ý trở thành ngƣời phụ nữ quan trọng đời -Đây vừa kết trọn vẹn tình yêu vừa khởi đầu tốt đẹp sống gia đình, đánh dấu trang đời PHÂN TÍCH SWOT VÀ 5W+H 3.1 Strengths - Điểm mạnh - Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, có trách nhiệm cao công việc, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, thắc mắc khách hàng - Công ty có uy tín tổ chức kiện Đã tổ chức đƣợc nhiều kiện lớn, nhỏ khác - Có sáng tạo với nhiều ý tƣởng lạ phù hợp thị hiếu khách hàng - Các nhân viên cơng ty có mối quan hệ rộng, thuận lợi PR& Marketing 3.2 Weaknesses - Điểm yếu - Nhân viên trẻ nhƣng chƣa có nhiều kinh nghiệm - Vốn đầu tƣ lớn 3.3 Opportunities - Cơ hội - Có lợi nhuận lớn - Học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm - Có thêm nhiều quan hệ hợ tác khách hàng thuận lợi phát sinh - Có hội để quảng bá rộng rãi hình ảnh cơng ty 3.4 Threats - Thách thức - Có nhiều đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, trực tiếp - Thời tiết xấu ảnh hƣởng đến kiện tổ chức - Những sai sót nảy sinh q trình chuẩn bị thiếu kinh nghiệm 3.5 5W+H  Why - Sau năm yêu thƣơng trải qua không khó khăn,Tú định bí mật tổ chức cầu hôn Hà Với mong muốn Hà chấp nhận trở thành ngƣời phụ nữ tuyệt vời đời - Quảng bá hình ảnh cơng ty tổ chức kiện Unlimited tích lũy thêm kinh nghiệm  What - Sự kiện mang tên “ The best day of life” - Là buỗi lễ cầu hôn- đám cƣới - Khách mời ngƣời thân,bạn bè cô dâu rể Đây kiện hứa hẹn đầy thú vị bất ngờ không dâu,chú rể mà khách tham dự  Where - Sự kiện tổ chức Resort Amiana với số lƣợng khách 100 ngƣời phù hợp với sức chứa resort  When - Sƣ kiện tổ chức vào ngày 25/6/2017 lúc 17h00 – 22h00 khu nghỉ dƣ ng Amiana Resort  Who - Chú rể : Đào Thanh Tú - Cô dâu : Đỗ Thu Hà - Khách VIP: MC Nguyên Khang - Vũ công : 20 ngƣời - Diễn viên : 30 ngƣời - Dự đám cƣới: 100 khách (Là ngƣời đƣợc phát thiệp mời) - Đơn vị tổ chức: Công ty kiện Unlimited  How - Các hoạt động kiện: + Vũ công nhảy điệu nhạc cầu hôn + Chú rể trao nhẫn cầu hôn cô dâu + Tổ chức trò chơi cho dâu rể ngƣời tham dự + Tặng quà - Hình thức tổ chức: + Tại bãi biển ( tiệc trời ) + Tiệc buffet DỰ TRÙ NGÂN SÁCH Bảng 4.1: Dự đoán ngân sách cho kiện “The best day of life “ (đơn vị: 1000 đồng) Nội dung Chi phí Trang phục 719,000 Cơ dâu ( váy ) 350,000 Chú rể ( vest ) 114,000 Bà sui ( áo dài ) 90,000 Ông sui ( vest ) 45,000 STT Phù dâu ( váy ) Phù rể ( vest ) 120,000 Kỹ thuật thiết kế 655,000 Âm & Ánh sáng 250,000 Chụp ảnh cƣới 200,000 Làm video 5,000 Trang trí ( hoa,nến, bảng gỗ ) 200,000 Nhân viên 300,300 10 Bảo vệ ( ngƣời ) 15,000 11 Y tế ( ngƣời ) 1,000 12 Thợ chụp ảnh, quay phim ( ngƣời ) 60,000 13 Lễ tân ( ngƣời ) 600 14 Trang điểm 10,000 15 MC Nguyên Khang 80,000 16 Công nhật ( ngƣời ) 500 17 Đồn vũ cơng( 20 ngƣời ) 100,000 18 Diễn viên quần chúng ( 30 ngƣời) 6,200 19 Tiền bồi dƣ ng ( MC, vũ công diễn viên ) 26,000 20 Nhân viên vệ sinh 1,000 In Ấn 7,100 21 Thiệp (110 ) 6,600 22 Poster 500 23 Chi phí dự trù 100,000 24 Phí đặt cọc (Nhà hàng Ngọc Trai + Amiana resort ) 150,000 25 Quà ( quà tặng khách mời + phần thƣởng chơi trò chơi ) 1,500 TỔNG CHI PHÍ 1,932,900 KỊCH BẢN CHƢƠNG TRÌNH Bảng 5.1 : Kịch kiệnThe best day of life “ THỜI GIAN CHƢƠNG TRÌNH 17h10 -17h30 Cơ dâu rể ăn tối bờ biển Amiana dƣới ánh nến lãng mạn hòa với tiếng đàn Violon 17h40 -17h50 Dàn cảnh rể bị đuối nƣớc Lanh bố trí 30 ngƣời dƣới bãi biển giả vờ làm du khách tập trung lại khu vực xảy tai nạn nhằm che tầm nhìn dâu Trong lúc dâu, rể ăn.Đúng 17h40 Hằng hiệu cho b khoảng tầm 10 tuổi giả vờ bị đuối nƣớc bãi biển Mẹ b cầu cứu ngƣời giúp em b bị đuối nƣớc nhƣng du khách dƣới bãi biển bơi Chú rể khoảng cách gần chủ động cứu em b bị đuối nƣớc Lúc rể cứu em b lên bờ 30 ngƣời đứng xung quanh giả vờ xem tình hình em b Lanh hiệu cho nhân viên khu resort tắt tất hệ thống chiếu sáng khu resort Lúc lợi dụng đám đơng đứng dƣới biển Hằng nhanh chóng đƣa rể di chuyển đến phòng thay đồ resort Sau đó, có số ngƣời đám đông thông báo rể bị đuối nƣớc Cô dâu hoang mang, sợ hãi Đúng lúc nhạc bật lên, hát dâu thích “ Until you, My love ’’ Ngay sau đó, quản lí Amiana resort xuất hiện, dẫn di chuyển đến sân khấu 18h00 – 18h20 Bất ngờ đƣợc h lộ Hồng bí mật dẫn khách đến sân khấu cầu để khách chứng kiến khoảnh khắc lãng mạn Lanh hiệu cho phận kĩ thuật mở hát “ We found in love” đồn vũ cơng (10 nam, 10 nữ) xuất mặc đồ bikini, biểu diễn vũ điệu bơi nghệ thuật vơ nóng bỏng hồ bơi khu resort nhằm làm tƣơi mát tháng hè nóng nực Lanh bố trí hai thiên thần tung hoa vào hồ bơi nhằm tăng tính lãng mạn có kết hợp hài hòa nƣớc xanh của hồ với màu hoa hồng đỏ vô bật Khi gần kết thúc điệu nhảy, phận kĩ thuật chiếu th ng ánh đèn sân khấu vào ngƣời rể rể tiến phía sân khấu cầu hôn cô dâu Video đƣợc mở lên Video dựa theo ý tƣởng phim “ Up” nhạc hát “ Remember when”.Video làm trình từ lúc gặp g đến lúc bắt đầu yêu trải qua khó khăn hai ngƣời Video vẽ lên viễn cảnh tƣơng lai hai ngƣời già lòng giữ trọn tình u với đối phƣơng 10 Bảng 8.1.2: Thơng tin thành viên chuẩn bị sân khấu STT Họ Tên Tổng phụ trách Nguyễn Hoàng Phụ trách phận Trƣơng Tuấn Kiệt Nguyễn Hiển Long Trợ giúp sân khấu Lê Thanh Bình Bùi Minh Sơn Trợ giúp trang thiết bị Nguyễn Chí Đạt Số điện thoại Email 0122 563 2106 nguyenhoangta111@gmail.com 097 126 8310 090 574 8089 tuankiettruong96@gmail.com hienlong6496@gmail.com 0167 328 1173 098 570 4439 Lethanhbinh0209@gmail.com minhsonmonster@gmail.com 0168 990 321 Chidat77@gmail.com 8.2 Kế hoạch đón tiếp khách Bảng 8.2.1: Kế hoạch đón tiếp khách Thời gian Nội dung Địa điểm Ngƣời phụ trách Tuyển chọn lễ tân ( nam nữ ) 15/6/2017 - nam lễ tân đứng sảnh để hƣớng dẫn lối cho khách Công ty - nữ lễ tân bàn lễ tân ( khu vực sân khấu ) để tặng quà hƣớng dẫn khách viết lời chúc mừng lên tâm bảng gỗ Hoàng: 0122 563 2106 nguyenhoangta111@gmail.com Lên danh sách lễ tân đƣợc chọn 17/6/2017 Tập hợp lễ tân đƣợc chọn Cơng ty Hồng Cơng ty Hồng Cơng ty Hồng Cơng ty Hồng Lễ tân đón khách Resort Amiana Hồng Bí mật dẫn khách đến sân khấu lễ bãi biển Resort Amiana Hoàng Lập bảng thông tin số điện thoại liên lạc Chuẩn bị trang phục 19/6/2017 22/6/2017 24/6/2017 25/6/2017 (17h30) 25/6/2017 (18h00) Sắp xếp vị trí hƣớng dẫn lễ tân cách đón tiếp khách Tập hợp lần cuối Tổng duyệt chƣơng trình Gọi điện nhắc nhở, kiểm tra việc thực 24 Bảng 8.2.2: Thơng tin thành viên tiếp đón khách STT Họ Tên Số điện thoại Email Tổng phụ trách Nguyễn Hoàng 0122 563 2106 nguyenhoangta111@gmail.com Nguyễn Kim Ngân 090 357 4567 kimngansocute@gmail.com Đào Thị Hạnh 090 357 4560 Hanhdao111@gmail.com Nguyễn Minh Nhật 0188 321 787 Nhatminhnguyen@gmail.com Lễ tân 8.3 Kế hoạch tổ chức cầu hônđám cƣới Bảng 8.3.1: Kế hoạch tổ chức cầu hôn Thời gian Nội dung Địa điểm Kỹ thuật Lên ý tƣởng cho cầu hônđám cƣới 12/6/2017 13/6/2017 Thỏa thuận thống ý tƣởng với bên rể Tuyển chọn diễn viên quần chúng ( 30 ngƣời ) Thuê vũ công ( 20 ngƣời) Ngƣời phụ trách Lanh: 0163 675 2163 Công ty lahtrantran96@gmail.com Công ty (Facebook, zalo ) Hằng Công ty Lanh 14/6/2017 Gặp g trƣởng đoàn ngƣời đại diện để phổ biến kịch 18/6/2017 Kiểm tra tiến độ thực công việc 20/2/2017 Tập hợp tổ chức tổng duyệt Công ty Hằng 22/6/2017 Tổng duyệt lần cuối Công ty Lanh 25/6/2017 Kế hoạch chi tiết cho cầu hôn ngày 25/6/2017 (17h10-17h30) Lanh, Hằng Bờ biển Amiana resort K o đàn Violin Nến trang trí bàn ăn Hằng Cơ dâu rể ăn tối bờ biển 25 Amiana 25/6/2017 (17h40-17h50) 25/6/2017 Chú rể giả vờ bị đuối nƣớc Quản lý xuất trấn an cô dâu Bờ biển Amiana resort Tắt đèn Cơ dâu tiến phía sâu khấu Đèn sân khấu đƣợc bật lên Đoàn vũ công xuất nhảy hồ bơi Nhạc (18h00-18h20) Sân khấu Lanh,Hằng Video đƣợc mở lên 25/6/2017 (18h20-19h00) 25/6/2017 (19h15) Lanh,Hằng Nhạc Nhạc Chú rể xuất hiện, cầu hôn cô dâu, trao nhẫn cắt bánh Hồ bơi Amiana resort Cơ dâu vào phòng thay đồ di chuyển sang sân khấu tiệc Phòng thay đồ resort Lanh,Hằng Đèn chiếu vào ngƣời rể Hằng Bảng 8.3.2: Thông tin thành viên tham gia tổ chức cầu hôn Họ Tên STT Số điện thoại Email Tổng phụ trách Trần Thị Mỹ Lanh 0163 675 2163 lahtrantran96@gmail.com 098 610 5372 hang.truong.92798@gmail.com 0167 328 1177 Tonhu@gmail.com Phó phụ trách Trƣơng Thị Yến Hằng Trƣởng đồn vũ cơng Tố Nhƣ Đại diện nhóm diễn viên quần chúng Nguyễn Lê Duy 0168 828 543 Duyhandsome@gmail.com 26 8.4 Kế hoạch tổ chức trò chơi Bảng 8.4.1: Kế hoạch tổ chức trò chơi Thời gian 15/6/2017 Nội dung Địa điểm Lên ý tƣởng tổ chức trò chơi Ngƣời phụ trách Trinh: 0169 705 6865 Công ty trinhnguyendk96@gmail.com Công ty Trinh,Nhƣ Ý Công ty Nhƣ Ý Resort Amiana Trinh Công ty Trinh Resort Amiana Trinh,Nhƣ Ý Xây dựng thống kịch bản, luật chơi, phần thƣởng Trò chơi ”Tâm đầu ý hợp” 17/6/2017 Trò chơi ”Trót lƣ i đầu mơi” Trò chơi ”Sức mạnh đàn ơng” 19/6/2017 Liên hệ với MC phần kịch bản, thời lƣợng, giải thích trò chơi Liên hệ với tổ hậu cần để chuẩn bị quà dụng cụ 21/6/2017 Tổng duyệt lại chƣơng trình 24/6/2017 Kiểm tra lại dụng cụ - MC phổ biến trò chơi 25/6/2017 (19h20-19h50) - Cơ dâu, rể ngƣời tham gia trò chơi -Trao phần thƣởng Bảng 8.4.2: Thông tin thành viên tham gia vào tổ chức trò chơi Họ Tên STT Số điện thoại Email Tổng phụ trách Nguyễn Thị Mỹ Trinh 0169 705 6865 trinhnguyendk96@gmail.com 0122 254 6701 nhuynguyen257@gmail.com Phó phụ trách Nguyễn Thị Nhƣ Ý 27 8.5 Kế hoạch tổ chức nhảy flashmob Bảng 8.5.1: Kế hoạch tổ chức nhảy flashmob Thời gian Nội dung Địa điểm Ngƣời phụ trách Lên ý tƣởng nhảy flashmob 12/6/2017 Trao đổi ý tƣởng với rể, thống ý kiến Công ty Tìm hiểu tiết mục nhảy flashmob tƣơng tự youtube Nhi: 090 193 9831 ponngox29@gmail.com Chọn ngƣời nhảy mẫu 14/6/2017 Lập bảng thông tin liên lạc ngƣời nhảy mẫu Tập hợp thành viên tham gia nhảy (bạn bè cô dâu, rể ) : 20 ngƣời Công ty Nhi, Lanh Thống tiết mục văn nghệ, trang phục 15/6/2017 Tập nhảy lần Phòng tập Lanh 20/6/2017 Tập nhảy lần Phòng tập Lanh 21/6/2017 Cắt nhạc, ch p qua USB giao cho phận âm Nhi Công ty “ Mashup Marry you - Một nhà ’’ 22/6/2017 Tổng duyệt 25/6/2017 Nhắc nhở, kiểm tra Công ty Nhi, Lanh Nhi Bảng 8.5.2: Thông tin thành viên tham gia tổ chức nhảy flashmob Họ Tên STT Số điện thoại Email Tổng phụ trách Vũ Hoàng Trúc Nhi 090 193 9831 ponngox29@gmail.com 0163 675 2163 lahtrantran96@gmail.com 090 357 4569 Hanhdungdancer.pro@gmail.com Phó phụ trách Trần Thị Mỹ Lanh Nhảy mẫu Phùng Thị Hạnh Dung 28 8.6 Kế hoạch tổ chức tiệc Bảng 8.6.1: Kế hoạch tổ chức tiệc Thời gian Nội dung Địa điểm 18/6/2017 -Liên hệ với nhà hàng Ngọc Trai -Lên thực đơn ăn, trang trí bàn tiệc Cơng ty 20/6/2017 Ký hợp đồng với nhà hàng 22/6/2017 Thuê lao động công nhật (số lƣợng ngƣời) Ngƣời phụ trách Nhi: 090 193 9831 ponngox29@gmail.com Nhà hàng Ngọc Trai Huệ (Giám đốc) Công ty Trinh Trinh 23/6/2017 Kiểm tra tiến độ thực công việc nhà hàng, bổ sung thiếu sót có ( thiếu nguyên vật liệu chế biến ăn, thay khác) Nhà hàng Ngọc Trai Nhi 24/6/2017 Tập trung phục vụ công nhật để phổ biến thời gian, địa điểm, quy cách phục vụ Cơng ty Nhi Trang trí, set up bàn tiệc Resort Amiana Trinh Trinh -Nhận ăn từ nhà hàng, kiểm tra số lƣợng, dụng cụ ăn -Bảo quản thức ăn Resort Amiana Nhi, Trinh Trinh Dự tiệc Resort Amiana Nhi, Trinh Trinh 25/6/2017 (8h00-14h00) 25/6/2017 (16h30) 25/6/2017 (20h00-21h00) Bảng 8.6.2: Thông tin thành viên tham gia vào tổ chức tiệc STT Họ Tên Tổng phụ trách Vũ Hoàng Trúc Nhi Phó phụ trách Khổng Lê Trinh Trinh Lao động công nhật Đào Mộng Diễm Nguyễn Thu Trang Lê Thu Phƣơng Nguyễn Minh Trí Đỗ Trí Dũng Số điện thoại Email 090 193 9831 ponngox29@gmail.com 0167 328 1173 Trinhtrinh79@gmail.com 090 357 4569 090 737 7777 0166 231 2341 098 505 4421 090 123 1091 DaoDiemkpop@gmail.com Tranghotteen.ntu@gmail.com Lphuongntu@gmail.com Tri.94@gmail.com Dungpro.ntu@gmail.com 29 8.7 Kế hoạch chuẩn bị MC Bảng 8.7.1: Kế hoạch chuẩn bị MC Thời gian Nội dung Địa điểm 9/6/2017 Lập bảng để lấy thông tin liên lạc MC Công ty Liên hệ với MC Nguyên Khang 11/6/2017 Ký hợp đồng với MC G i kịch chƣơng trình cho MC Ngƣời phụ trách Giang: 0169 4900 460 huonggiangntu56@gmail.com Huệ Công ty (Giám đốc) 14/6/2017 Thống nội dung nói Cơng ty Giang 17/6/2017 Tập dẫn chƣơng trình lần Cơng ty Giang 19/6/2017 Tập dẫn chƣơng trình lần Cơng ty Giang 21/6/2017 Tổng duyệt Công ty Giang 23/6/2017 Theo d i tiến độ thực công việc Công ty Giang 25/6/2017 MC có mặt buổi lễ Resort Amiana Giang Bảng 8.7.2: Thông tin thành viên tham gia chuẩn bị MC STT Họ Tên Số điện thoại Email Tổng phụ trách Nguyễn Thị Hƣơng Giang 0169 4900 460 huonggiangntu56@gmail.com Đoàn Nguyên Khang 090 357 4579 Nguyenkhang.vpop@gmail.com MC 30 8.8 Kế hoạch chuẩn bị hậu cần Bảng 8.8.1: Kế hoạch chuẩn bị hậu cần Thời gian Nội dung Địa điểm Ngƣời phụ trách Chọn ngƣời thực công việc hậu cần: - In ấn giấy tờ chuẩn bị cho kiện: ngƣời - Thiếp kế thiệp, poster : ngƣời - Quay phim, chụp ảnh : ngƣời - Trang phục, make up: ngƣời - Đạo cụ tổ chức trò chơi (bánh que, bút lơng, giấy ) 10/6/2017 - Chuẩn bị quà tặng khách (100 quạt giấy ), phần thƣởng ( cặp đồng hồ ), quà cho cô dâu rể ( vali cặp ) Công ty Long: 090 574 8089 hienlong6496@gmail.com - Nhân viên y tế : ngƣời - Vệ sinh : ngƣời - Bảo vệ : ngƣời Lập bảng lấy thông tin thành viên Liên lạc với thành viên 12/6/2017 15/6/2017 Gặp g thành viên trao đổi trực tiếp để thống công việc Kiểm tra tiến độ công việc ( thiệp mời poster làm xong ) Giải phát sinh trình chuẩn bị Công ty Long Công ty Long, Giang 18/6/2017 Kiểm tra tình trạng chuẩn bị dụng cụ, quà tặng, trang phục Công ty Giang 20/6/2017 Kiểm tra bổ sung thiếu sót Cơng ty Long, Giang 25/6/2017 Đảm bảo thứ đƣợc chuẩn bị chu đáo vận chuyển đến resort Resort Amiana Long 31 Bảng 8.8.2: Thông tin thành viên tham gia chuẩn bị hậu cần Họ Tên STT Số điện thoại Email Tổng phụ trách Nguyễn Hiển Long 090 574 8089 hienlong6496@gmail.com 090 357 4567 Huonggiangntu56@gmail.com 090 357 4511 Phongfreelancer79@gmail.com 090 737 199 Thanhphongpro.stylist@gmail.com Phó phụ trách Nguyễn Thị Hƣơng Giang Designer Trần Vũ Phong Nhà thiết kế Chung Thanh Phong Quay phim, chụp ảnh Hồ Tấn Tài 0168 234 7973 Taiho.pro@gmail.com Nguyễn Ngọc Hải 091 234 6031 Nghai.blue@gmail.com 091 241 6311 Thuhuong.bv79@gmail.com Nhân viên y tế Trịnh Thu Hƣơng Nhân viên vệ sinh Nguyễn Thanh Đà 0169 222 3367 Ngthanhda.123@gmail.com Đỗ Trịnh Phong 091 891 3211 Phongdo.handsome@gmail.com Nhân viên bảo vệ 10 Nguyễn Lƣơng Duy 0163 345 6318 Duy.coolboy@gmail.com 11 Nguyễn Thế Khôi 091 241 5502 Khoinguyen.ntu@gmail.com 12 Đào Trần Nguyên 0167 909 4354 Nguyenpro.79@gmail.com 13 Nguyễn Thanh Sang 0168 560 341 Thanhsang.No1@gmail.com 14 Đào Quốc Đại 092 349 9099 Daoquocdai.99@gmail.com 32 8.9 Khung nhạc chƣơng trình Bảng 8.9: Khung nhạc tổ chức kiện STT Đoạn nhạc Bài hát Frist of day Violin All of you K o đàn violin Wedding dress This love River flows in you Nhạc Nhạc Nhạc dance Nhạc Nhạc video Until you My love We found in love Love me like you What make you beautiful Remember when Thinking of you Beautiful in white Nhạc Marry you Nhạc nhảy flashmob Một nhà Beat Yêu (Min ST 319) Nhạc Nhạc chơi trò chơi Spectre Gianna A time for us Good time Nhạc Nhạc trao giải Faraway Nhạc Cannon D’ in major Nhạc various lúc ăn Butterfly Waltz Nhạc Nhạc kết thúc chƣơng trình Break 33 QUẢN TRỊ RỦI RO Bảng 9.1: Dự đoán rủi ro hướng giải Khả Tên rủi ro Hƣớng giải - Chƣơng trình kết thúc - Rút ngắn số phần quan trọng muộn dự kiến kịch Chạy th chƣơng trình - Thời tiết xấu: có mƣa, - Theo d i dự báo thời tiết liên tục, liên hệ gió lớn trung tâm khí tƣợng để biết tình hình Chuẩn bị khách Cao Phụ trách Huệ Huệ - Khách mời có ngƣời - Lập bảng chi tiết khách mời họ thân kèm thƣờng Dự phòng bàn ghế ngồi cho khách phát sinh Nhi - Khơng đủ chỗ đậu xe Hồng -Trẻ em bị lạc - Liên hệ trƣớc bãi đổ xe, thuê trọn chỗ, phát phiếu giữ xe cho ngƣời tham dự - Thông báo cho ban tổ chức để MC thông báo lại - Bộ phận an ninh kiểm sốt ngƣời vào tiệc từ nhiều phía Lƣơng Duy Lƣơng Duy - An ninh không tốt: lợi - Đội an ninh hoạt động tích cực, liên hệ dụng đông ngƣời để với công an, đô thị để đƣợc hổ trợ có trộm cắp, gây náo loạn cố lớn Cao - Kí kết hợp đồng với nhà hàng có uy tín -Ngộ độc thực phẩm -Hoạch định ngân sách cần thực tế, cập nhật giá thị trƣờng Liệt kê chi tiết chi phí mục, chi phí phát -Chi phí phát sinh nhiều sinh Cần có phận chuyên trách mảng so với dự kiến tài Tất hàng hố mua phải có hố đơn r ràng Huệ Trinh Trinh 34 -Trao đổi kí hợp đồng khoản bồi thƣờng với bên cung cấp thời gian giao hàng Với mạt hàng dễ dàng bảo quản -Nhà cung cấp khơng nên giao ƣớc sẵn hợp đồng giao hàng hạn Huệ - Dụng cụ âm thanh, ánh - Th thiết bị trƣớc lắp đặt sáng gặp trục trặc: loa bị - Dự trù thêm loa, micro, cục pin nghẹt, micro hết pin, hƣ - Có nhân viên kỹ thuật s a chữa sau hỏng, đèn hỏng - Chuẩn bị dự phòng máy phát điện/ nến - Máy phát điện gặp trục trặc: máy bị hƣ hỏng, hết - Có nhân viên kỹ thuật thơng thạo máy phát điện nhiên liệu chừng - Mua nhiên liệu nhiều gấp 1,5 lần dự tính - Thống có mặt vũ đồn Gọi điện thoại kiểm tra, thúc giục Hoàng, Long, Kiệt -Ngƣời đƣợc th nhảy đến muộn khơng - Có ngƣời thực tiết mục nhiêu đến Trung bình - Các dụng cụ trang trí, - Chuẩn bị nhiều dụng cụ set up, trang trí dự tính set up bị hỏng bất ngờ Lanh - Có ngƣời q khích -Với khách mời: thơng báo thiệp mời nói lúc mời Với cơng chúng: tăng gặp ngƣời tiếng cƣờng an ninh Nhi - Có đội ngũ an ninh túc trực suốt - Thất tài sản chƣơng trình Để đề phòng ngƣời lạ trà trộn tổ chức vào khách tham dự có thiệp mời dự đám cƣới - Khách để quên tài sản - Nhắc nhở ngƣời tự giữ trang bảo quản tài sản Giang Trinh Trinh - Khách thông báo tài sản - Giao tài sản cho MC thơng báo cho khách mời để họ nhận lại Ổn định an ninh, liên hệ MC xem có giữ tài sản khơng - Qn, thiếu vật dụng Team hậu cần phải làm checklist chi tiết thƣờng xuyên cập nhật theo yêu cầu buổi lễ Trƣớc chƣơng trình phải kiểm tra kĩ checklist Lƣơng Duy Hiển Long 35 - Sân khấu, phòng tiệc - Kiểm tra kỹ lƣ ng nhiều lần trƣớc hoạt hƣ hỏng, sập đổ động - Cô dâu, rể đến - Hẹn trƣớc ngày chơi điểm hẹn muộn - CD CR đến tổ chức - Kiểm tra sau vừa lắp đặt Chạy th - Máy tính khơng kết nối máy chiếu đƣợc với máy chiếu - Có sẵn USB máy tính khác kết nối - Nhảy flashmob có - Khuyên ngƣời sức khỏe không tốt ngƣời bị ngất xỉu không nên tham gia - Trẻ em bị ngất Thấp Chú rể Lanh Thu Hƣơng - Có phận y tế chăm sóc - Các xe chở dụng cụ -Set up tốc hành trang trí, set up đến -Thiết kế phòng tiệc đơn giản muộn - Có phƣơng án dự bị MC phụ đƣợc phân - MC bận đột xuất công nắm r kịch MC nhƣ dẫn chƣơng đƣợc luyện tập để thay kịp thời trình trình diễn kiện - Hợp đồng với nhà hàng đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp Bên tổ chức, gia đình đứng xin lỗi khách - Nhân viên phục vụ làm đổ đồ ăn thức uống lên khách -Phải ln có vật dụng dự phòng cho trang phục kim, chỉ, nút… - Phục trang bị lỗi, rách Kiệt Trinh, Trinh Huệ Huệ Hằng - Thuê dự phòng trang phục -Phải thƣờng xuyên làm việc với MC kịch - MC đọc cụm từ quan - Trong chƣơng trình phải có phƣơng tiện Giang 36 trọng, sai tên bố mẹ liên lạc với MC để điều chỉnh kịp thời cô dâu rể/ cô dâu, - Diễn tập trƣớc để hạn chế lỗi sai rể Bảng 9.2: Kế hoạch chuẩn bị giải rủi ro Thời gian Nội dung Rủi ro thời gian tổ chức 3/6/2017 - Lập kịch dự phòng - Rút ngắn số phần quan trọng kịch Rủi ro hoạch định ngân sách Địa điểm Amiana resort Công ty Phụ trách Huệ 0932 207 030 duonghunghn29@gmail.com Huệ Trinh Trinh 0167 328 1173 Trinhtrinh79@gmail.com 3/6/2017 6/6/2107 - Lập phận thƣ kí, kế tốn - Thống kê tồn chi phí chuẩn bị cho kiện, chi phí phát sinh -Nắm r tổng số vốn chƣơng trình - Ƣớc lƣợng chi phí cho kiện Công ty Trinh Trinh Rủi ro tiết mục nhảy 3/6/2017 12/6/2017 14/6/2017 - Lập danh sách tiết mục thay - Liên hệ đội trƣởng vũ đoàn -Thống tiết mục nhảy, trang phục Nhi 090 193 9831 ponngox29@gmail.com Nhi Công ty Nhi Rủi ro an ninh trật tự 18/6/2017 25/6/2017 - Tập hợp đội trật tự để phổ biến rủi ro an ninh xảy ra, cần ý - Nhắc nhở đội trật tự giám sát kiện chặt chẽ - Giám sát lại khu vực diễn kiện nhắc nhở trẻ em, ngƣời lớn có tình trạng trật tự Long: 090 574 8089 hienlong6496@gmail.com Công ty Long Amiana resort Long 37 Tài liệu tham khảo http://www.lahava.vn/blog/bst-ao-cuoi-dep-2016-bong-benh-va-lang-man/ http://www.asos.com/asos-wedding-skinny-suit-in-sage-green-stretch-linencotton/grp/15288?iid=7314091&sgid=15288&clr=Sagegreen&cid=21809&pgesize=36&pge=0&tot alstyles=724&gridsize=3&gridrow=6&gridcolumn=1 http://www.asos.com/selected-homme-wedding-skinny-suit-ingreige/grp/15416?sgid=15416&clr=Greige&cid=21809&pgesize=36&pge=0&totalstyles=724&grid size=3&gridrow=9&gridcolumn=3 https://www.pinterest.com/pin/321233385902608207/ https://www.ivivu.com/blog/2015/02/cac-resort-dep-nhu-mo-noi-sao-viet-to-chuc-dam-cuoi/ http://ngoctrairestaurant.com/ https://www.slideshare.net/EmilyCus/kch-bn-chi-tit-cho-event-m-ci http://www.freepik.com/index.php?goto=2&searchform=1&k=posters&type=&is_selection=&is_pr emium=&color=&order https://www.canva.com/design/DACTNnsJCfM/d2L9JIre5Zcn8oMR8c4MPA/edit http://blissvn.com/vi/Blog/Article/kinh-nghiem-to-chuc-dam-cuoi https://www.zazzle.com/whimsical_beach_wedding_invitation-256089923541761811 38 ... MỤC ĐÍCH SỰ KIỆN 2.1 Nội dung - Tên kiện: The best day of life Sự kiện: Cầu hôn – Đám cƣới Nhân vật chính: + Chú rể: Dƣơng Thanh Tú + Cơ dâu: Đỗ Thu Hà - Số lƣợng khách tham dự: + Dự đám cƣới:... cơng ty tổ chức kiện Unlimited tích lũy thêm kinh nghiệm  What - Sự kiện mang tên “ The best day of life” - Là buỗi lễ cầu hôn- đám cƣới - Khách mời ngƣời thân,bạn bè cô dâu rể Đây kiện hứa... xin ph p Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang cho ph p tổ chức kiện với nội dung nhƣ sau : Tên kiện : Sự kiện cầu hôn- đám cƣới The best day of life” Thời gian : 17h00 – 22h00 Thứ ngày 25 tháng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hồ sơ tổ chức sự kiện cầu hôn đám cươi the best day of live, Hồ sơ tổ chức sự kiện cầu hôn đám cươi the best day of live

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay