quan tri hoc tao dong luc cho nhan vien lam viec tot

26 70 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 16:09

slide về một số nội dung của quản tri học, sự khác nhau giữa managing, leading, coaching, làm thế nào để tạo văn hóa giao tiếp cởi mở cho nhân viên, kỹ năng lãnh đạo nhóm, người lãnh đạo nhóm thành công TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI SEMINAR MÔN QUẢN TRỊ HỌC Nhóm thực hiện: Nhóm – Tổ 4 Hà Nội - 2018 Dương Thị Thúy Ngân Lê Thị Phương Thảo Đào Thị Thùy Nguyễn Thị Tuyết Nhung Ngô Thị Xuân Thu Nghệ Nghệ thuật thuật hay hay quá trình trình tác tác động động đến đến con người người để để họ họ tự tự nguyện nguyện và phấn phấn đấu đấu đạt đạt được các mục mục tiêu tiêu của tổ tổ chức chức LÃNH ĐẠO Sự dẫn dẫn đường, đường, chỉ lối lối con Sự người đi tới tới mục mục đích đích chung chung người hệ hệ thống thống Chỉ Chỉ dẫn, dẫn, điều điều khiển, khiển,ra lệnh lệnh và đi trước trước NHÂN TỐ LEADING MANAGING COACHING Giai đoạn bắt đầu - 2009 LEADING Visionary Giai đoạn 2010 - 2015 Giai đoạn 2015 - Pha chế sản xuất: Thuốc theo đơn, thuốc dùng ngoài, dịch truyền, pha thuốc ung thư Đảm bảo thuốc vật tư cho đối tượng, toán cho đối tượng (hành đảm bảo) MANAGING Focused on planning Hoạt động dược lâm sàng QUẢN LÝ CỦA CÁC TRƯỞNG BAN Nhân viên Hoạt động chuyên môn COACHING BAN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ ? Leading:Tầm nhìn chiến lược ngắn hạn, dài hạn Managing: Thiết lập kế hoạch với mục đích Coaching: Giám sát hỗ trợ Tạo động lực làm việc cho nhân viênĐộng lực - Vai trò ý nghĩa: Động lực làm việc ảnh hưởng lớn tới công việc người lao động theo cách tích cực tiêu cực Động lực làm việc coi chất xúc tác mạnh người lao động - Phân loại: +Nội động lực: thiên cảm giác bên người lao động thỏa mãn, thử thách hay thành cơng có họ thực cơng việc + Ngoại động lực: thường yếu tố mang tính vật chất (tiền bạc, lợi ích kinh tế, danh vọng, địa vị, quyền lực v.v CÁCH QUẢN LÝ CỦA LÃNH ĐẠO KHOA DƯỢC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN LÀM VIỆC HIỆU QUẢ Lắng nghe mối quan tâm nhân nhân viên Tạo không gian làm việc hiệu CÁCH QUẢN LÝ CỦA LÃNH ĐẠO KHOA DƯỢC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN LÀM VIỆC HIỆU QUẢ Giảm thiểu mức độ stress nhân viên Nâng cao kỹ nhân viên Thúc đẩy tinh thần tạo động lực cho nhân viên 6.Để cho nhân viên trao đổi bày tỏ quan điểm dễ dàng Khuyến khích nỗ lực, thành cơng nhân viên CÁCH QUẢN LÝ CỦA LÃNH ĐẠO KHOA DƯỢC THÚC ĐẨY NHÂN VIÊN LÀM VIỆC HIỆU QUẢ Cân sống-công việc nhân viên Tạo môi trường làm việc động 10 Đưa phản hồi hữu ích NGƯỜI LÃNH ĐẠO LÀM THẾ NÀO ĐỂ TẠO VĂN HÓA GIAO TIẾP CỞI MỞ CHO NHÂN VIÊN VĂN HÓA GIAO TIẾP CỞI MỞ Lắng nghe ý kiến nhân viên Xây dựng mơi trường giao tiếp an tồn Sử dụng nhiều phương pháp giao tiếp Thân thiện, quan tâm, thăm hỏi nơi làm việc nhân viên LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN VIÊN Ý kiến dù hay khơng tránh khỏi thiết sót  Lắng nghe đóng góp nhân viên đánh giá lựcnhân  Giao tiếp chiều: lắng nghe phản hồi XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIAO TIẾP AN TỒN  Gương mẫu nói bạn mong muốn nhân viênCho nhân viên biết họ nói lỗi lầm hỏi câu hỏi họ khơng bị phán xét hay kỷ luật Khuyến khích nhân viên giao tiếp thường xuyên, trung thực Phần thưởng để động viên, khuyến khích nhân viên phát biểu ý kiến SỬ DỤNG NHIỀU PHƯƠNG PHÁP GIAO TIẾP Giao tiếp thường xuyên với nhân viên theo cách họ muốn nhiều phương thúc giao tiếp: email, nhắn tin, điện thoại, họp nhóm… THÂN THIỆN, QUAN TÂM, THĂM HỎI NƠI LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Dành thời gian đến thăm, hỏi han lắng nghe nhân viên nơi làm việc họ TEAMWORK Kỹ lãnh đạo nhóm • • • • • Lắng nghe Phản hồi Thuyết phục Giám sát Hỗ trợ TEAMWORK M lãnh đạo nhóm hiệu M2 M1 Tạo động lực Hình mẫu 4M M4 Ra định M3 Quản lý trình làm việc TEAMWORK M lãnh đạo nhóm hiệu Đảm bảo thành viên cam kết hướng mục tiêu Nói nghe hiệu Ứng xử phù Có khen thưởng phù hợp Giúp nhóm giải hợp Chứng minh lực vấn đề Điều chỉnh công việc, trách nhiệm cho phù Học tự trao dồi kỹ lãnh đạo hợp Phản hồi thời gian 4M Đảm bảo người chia sẻ thông tin để định Tổ chức nhóm tốt Lắng nghe ý kiến, tranh luận để định Hiểu điểm mạnh, điểm yếu thành viên Giải thích định Giúp giải vấn đề liên quan Theo dõi giám sát để Đảm bảo định truyền đạt đến người nâng lên khả TV Phân bổ nguồn lực hiệu TEAMWORK NGƯỜI LÃNH ĐẠO NHÓM THÀNH CƠNG • • • • • • Đáng tin cậy Biết lắng nghe Giao tiếp tốt Chính trực Khả tạo dựng niềm tin Quảntốt Trên cương vị lãnh đạo khoa dược, với công việc ngày nhiều, số lượng nhân viên biến động, đồng chí ln lãnh đạo đạo khoa hồn thành tốt cơng việc giao Đồng chí ln gương sáng cho người noi theo, lắng nghe ý kiến người, ứng xử phù hợp với người Đồng chí người giao tiếp tốt, trực, ln tạo niềm tin cho cán nhân viên tồn khoa Đồng chí người quản lý tốt: - Luôn thấu hiểu nhân viên: Biết điểm mạnh, điểm yếu nhân viên để phân công cơng việc cụ thể Xác định vai trò trách nhiệm cách rõ ràng: + Ban đảm bảo thuốc đảm bảo kịp thời thuốc, hóa chất cho đối tượng bệnh nhân, khơng để tình trạng thiếu thuốc + Ban hành chính, kiểm nghiệm: ban tham mưu cho huy khoa, trì hoạt động khoa, làm công tác đấu thầu, theo dõi bổ sung thầu… + Ban dược lâm sàng: + Ban pha chế: - - Khuyến khích động viên nhân viên hồn thành tốt nhiệm vụ: khen thưởng cho đồng chí hồn thành tốt việc đảm bảo thuốc cho bệnh nhân ghép tạng… - Đào tạo: Luôn tạo điều kiện cho đồng chí nâng cao trình độ chun mơn trình độ khác: tiếng anh, tin học… Chúng em xin trân trọng cảm ơn! ... đầu - 20 09 LEADING Visionary Giai đoạn 20 10 - 20 15 Giai đoạn 20 15 - Pha chế sản xuất: Thuốc theo đơn, thuốc dùng ngoài, dịch truyền, pha thuốc ung thư Đảm bảo thuốc vật tư cho đối tượng, to n... • Lắng nghe Phản hồi Thuyết phục Giám sát Hỗ trợ TEAMWORK M lãnh đạo nhóm hiệu M2 M1 Tạo động lực Hình mẫu 4M M4 Ra định M3 Quản lý trình làm việc TEAMWORK M lãnh đạo nhóm hiệu Đảm bảo thành... thoả  Sự đánh giá công nhận thân mãn nhu cầu khác - - Nhu cầu tồn Nhu cầu quan hệ Nhu cầu phát tri n người  Sự thú vị, đa dạng, sáng tạo thách thức cảu công việc đảm nhận  Vị công việc  Cơ
- Xem thêm -

Xem thêm: quan tri hoc tao dong luc cho nhan vien lam viec tot, quan tri hoc tao dong luc cho nhan vien lam viec tot, XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG GIAO TIẾP AN TOÀN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay