tin học trong công nghệ hóa expander

66 32 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 16:03

LOGO Đề tài EXPANDER   GVHD : Th.s Trịnh Hoài Thanh SV thực : Nhóm Expander Expander Group Contents 1.1 1.2 LÝ THUYẾT ỨNG DỤNG Giới thiệu Cơ sở lý thuyết 2.1 Ứng dụng 2.2 Ứng dụng VÍ DỤ 3.1 Mô PRO/II 3.2 Chạy phần mô 3.3 Kết luận Expander Lý thuyết Expander 1.1 Giới thiệu EXPANDER: Thiết bị giải nén sử dụng cơng nghệ hóa học với mục đích làm giảm áp suất làm tăng thể tích lưu chất Quá trình thường thực nhiệt độ thấp ‚ vai trò:nguồn lạnh quy trình sản xuất Expander 1.2 Cơ sở lý thuyết Quá trình thiết bị EXPANDER giống COMPRESSOR: trình đẳng entropi bậc đơn PRO/II tính tốn q trình tảng: phương trình trạng thái Soave-Redlich-Kwong Expander Phương trình trạng thái Soave-Redlich-Kwong 1949: dựa phương trình Van der Waals Nhược điểm: + Chỉ ứng dụng với thể lỏng + Khơng thể tính tốn xác cân lỏng – Expander Thể khí: Expander Phương trình Redlich-Kwong  1972: Soave làm xác phân tử khác Expander Phương trình Redlich-Kwong 10 Expander 52 Expander 53 Expander 54 Expander 55 Expander 56 Expander 57 Expander 58 Expander 59 Expander 60 Expander 61 Expander 62 Expander 63 Expander 3.3 Kết quả: PAGE-6 cho kết quả: 64 Expander 3.3 Kết quả: PAGE P-5 cho ta kết hoạt động EXPANDER: 65 LOGO Expander 66 ... phương trình trạng thái Soave-Redlich-Kwong Expander Phương trình trạng thái Soave-Redlich-Kwong 1 949 : dựa phương trình Van der Waals Nhược điểm: + Chỉ ứng dụng với thể lỏng + Khơng thể tính tốn... phần: - Ethane: 50% - Propane: 50% + Áp suất sau giải nén 100 psia + Hiệu suất đoạn nhiệt: 100% 14 Expander Các bước thực hiện: Chọn hệ đơn vị: Menu  Input  Units of Measure 15 Expander Các... sang xanh dương đậm Click nút Generate Report: 20 Expander 21 Expander 22 Expander 23 Expander 24 Expander 25 Expander 26 Expander Các bước thực hiện: Kết quả: Ta nhận thấy điểm có trạng thái
- Xem thêm -

Xem thêm: tin học trong công nghệ hóa expander, tin học trong công nghệ hóa expander, 2 Cơ sở lý thuyết, 1 Mô phỏng trên PRO/II, 2 Chạy phần mềm mô phỏng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay