MÁY NÉN (COMPRESSOR)

20 64 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 15:57

Báo cáo Tin học CNHH & TP Đề tài : MÁY NÉN (COMPRESSOR) Sinh viên thực Ngô Tú Anh Nguyễn Quốc Cường Trần Thanh Kiều Lưu Hồng Mẫn Nguyễn Ngọc Anh Phương Nguyễn Thị Ngọc Thanh Vũ Phương Thanh 60600058 60600262 60601176 60601454 60601836 60602184 60602192 LOGO NỘI DUNG BÁO CÁO Tóm tắt lý thuyết Mô phỏng PRO/II Ví dụ Ứng dụng PV n = const Tóm tắt lý thuyết • Quan hệ áp suất (P) với thể tích (V) theo công thức PV = const n Với n – số mu • Đờ thị Mollier • Hiệu śt đoạn nhiệt = 100%, thay đổi enthalpy đoạn nhiệt ∆H ad = H − H • Hiệu suất đoạn nhiệt < 100%, thay đổi enthalpy thực tế ∆H ac = H ad ì ad Enthalpy cua dong thực H3 = H1 + ΔHac • Cơng śt đẳng entropy GHPad = ΔHad * 778 * F / 33000 GHPac = ΔHac * 778 * F / 33000 = GHPad * γad HEADad= ΔHad * 778 Trong đó: GHP – công suất, hP H – enthalpy, BTU/lb F – tốc độ dòng nguyên liệu, lb/min HEADad – áp suất đoạn nhiệt, ft 33000 – hệ số chuyển đổi từ đơn vị ft-lb/min sang đơn vị hP Mô phỏng PRO/II  Product Phases Sản phẩm có thể bao gồm       pha pha lỏng nước cặn lỏng nặng hỗn hợp (hơi lỏng) rắn  Calculational Method  Có phương pháp tính toán để lựa chọn    ASME Power Test Code 10 GPSA Engineering Data Book Tỉ số nén  Aftercooler  Sau quá trình nén ta có thể làm nguội dòng sản phẩm cách thiết lập nhiệt độ sau làm nguội (bắt buộc), độ giảm áp suất (không bắt buộc)  Pressure, Work or Head Specification  Tùy theo liệu của dòng nhập liệu, các thông số cho dạng số hay đặc tuyến  Trong trường hợp số liệu cho có liên quan đến đặc tuyến công suất, có thể thay đổi     tốc độ vận hành tốc độ cài đặt áp suất nén tối đa dung sai hội tụ tương đối  Efficiency or Temperature Specification  Số liệu cho dạng số, đặc tuyến đơn, đặc tuyến đa Ví dụ Dữ liệu dòng khí nhập liệu Cấu tử Kg mol/h Cấu tử Kg mol/h Nitrogen 181 i-Pentane 953 CO2 1920 n-Pentane 1633 Methane 14515 Hexane 1542 Ethane 9071 BP 135 11975 Propane 7260 BP 260 9072 i-Butane 770 BP500 9072 n-Butane 1810 Cấu tử KL phân tử (g/mol) Tỉ trọng Nđộ chuyển pha (0C) BP 135 120 0.757 135 BP 260 200 0.836 260 BP 500 500 0.95 500 Áp suất = 450 kPa Nhiệt độ = 450C • Kết – Dòng sản phẩm đỉnh S2 có thành phần pha 100%  máy nén hoạt động ổn định – Cấu tử BP500 hoàn toàn bị tách khỏi hỗn hợp, nằm dòng sản phẩm lỏng S6 – Sau qua Aftercooler các thơng sớ của dòng khí nén không thay đổi  dòng S2 không có cấu tử nặng có thể ngưng tụ 600C Ứng dụng  Cân vật chất lượng  Tìm thơng số dòng nhập liệu  Xác định thông số của máy nén  Tối ưu hóa : suất, cơng suất hàm kinh tế (giá cả, chi phí…) LOGO ... để lựa chọn    ASME Power Test Code 10 GPSA Engineering Data Book Tỉ số nén  Aftercooler  Sau quá trình nén ta có thể làm ng̣i dòng sản phẩm cách thiết lập nhiệt độ sau làm nguội... phần pha 100%  máy nén hoạt đợng ởn định – Cấu tử BP500 hồn toàn bị tách khỏi hỗn hợp, nằm dòng sản phẩm lỏng S6 – Sau qua Aftercooler các thơng sớ của dòng khí nén khơng thay đởi... đặc tuyến công suất, có thể thay đổi     tốc độ vận hành tốc độ cài đặt áp suất nén tối đa dung sai hội tụ tương đối  Efficiency or Temperature Specification  Số liệu cho
- Xem thêm -

Xem thêm: MÁY NÉN (COMPRESSOR), MÁY NÉN (COMPRESSOR)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay