Tin học trong công nghệ hóa học và thực phẩm

45 27 0
  • Loading ...
1/45 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 15:46

Trường ĐH Bách Khoa TP HCM Khoa Kỹ Thuật Hóa Học Bộ mơn Q trình & Thiết Bị Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm GVHD: Trịnh Hồi Thanh Nhóm sinh viên thực ( Thực hành chiều thứ 7-nhóm 1) Distillation Thành viên nhóm: 1.Võ Ngọc Cẩm 2.Kim Thị Doan 3.Nguyễn Thị Thùy Dung 4.Lê Bảo Hoàng Long 5.Lê Cao Nhiên 6.Đặng Thị Thu Sương 7.Lê Triền Thảo 8.Trần Minh Thái Tổng quan PRO/II PRO/II phần mềm công ty SIMSCI Phần mềm PRO/II phần mềm mô trợ giúp kỹ sư cơng nghệ hố học, dầu khí, polimer… Tổng quan PRO/II bước sử dụng PRO/II Vẽ sơ đồ quy trình sản xuất Định rõ thành phần Lựa chọn phương thức tính tốn nhiệt động Định rõ dòng nhập liệu Cung cấp điều kiện cho qui trình Chạy mơ Xem kết Giới thiệu Distillation Distillation đơn vị mơ q trình chưng cất PRO/II sử dụng nhằm mục đích mơ tính tốn q trình chưng cất chất cơng nghiệp hóa dầu khí Distillation Thuật tốn tính tốn: Thuật tốn Inside Out Thuật tốn Chemdist Thuật toán Eldist Thiết bị ứng dụng Thiết bị ứng dụng: Chọn Distillation từ bảng PFD, sau nhấp vào hình mơ phỏng: Thiết bị ứng dụng Khi hộp thoại column configulation xuất hiện: Number of Theoretical Trays: số mâm lý thuyết Condenser Reboiler: tương ứng với thiết bị ngưng tụ nồi đun Thiết bị ứng dụng Các ứng dụng khác: Thiết lập điều kiện tính tốn: nhấp đúp vào biểu tượng distillation màng hình mơ Algorithm: cho phép lựa chọn thuật tốn để tính tốn cho q trình chưng cất ( mặc định ban đầu InsideOut) Thiết bị ứng dụng Các ứng dụng khác: Number of Stages: số mâm lý thuyết thiết bị Number of Iterations: số vòng lặp cần thực hiện, thơng thường số vòng lặp lớn mức độ xác cao, trình xử lý chậm Ví dụ Tính tốn sơ tháp chứng cất: Ví dụ Tính tốn sơ tháp chứng cất: Ví dụ Tính tốn sơ tháp chứng cất: Ví dụ Tính tốn sơ tháp chứng cất: Kết quả: Ví dụ Tính tốn sơ tháp chứng cất: Kết quả: Ví dụ Tính tốn sơ tháp chứng chưng cất Nhập thơng số cần nhập, chạy lại lần nữa, ta có vị trí đĩa nhập liệu tối ưu số Ví dụ Tính tốn sơ tháp chứng cất Bổ sung thiết bị hồi nhiệt thiết bị gia nhiệt vào hệ thống Ta xác định nhiệt độ đầu thiết bị gia nhiệt 96 độ C Nhiệt độ dòng sản phẩm đáy sau khỏi nhiệt độ 70 độ C Ví dụ Tính tốn sơ tháp chứng cất Kết quả: Ví dụ Tính tốn tối ưu q trình: Ta coi lợi nhuận đạt = Thu nhập từ việc bán sản phẩm thu - chi phí lượng (chi phí nồi đun) Với: C1 = giá benzen = $4/gal C2 = giá toluen = $3.62/gal C3 = chi phí nồi đun = $10/kj lượng cung cấp Như vậy: PROFIT = C1*P(1) + C2*P(2) - C3*P(3)*3600/1000 Cách thiết lập thơng số cho caculator sau: Ví dụ Tính tốn tối ưu q trình: Cách thiết lập thơng số cho caculator sau: Ví dụ Tính tốn tối ưu q trình: Cách thiết lập thơng số cho caculator sau: Ví dụ Tính tốn tối ưu q trình: Chạy mơ kết quả: Ví dụ Tính tốn tối ưu q trình: Chạy mơ kết quả: Kết luận Kết luận: Nhờ cơng cụ mơ phỏng, việc tính tốn tra bảng giảm nhiều Vấn đề thứ nhất, từ đầu đến cuối, ta thao tác số đĩa lý thuyết mà chưa đưa vào hiệu suất đĩa chưa thao tác số đĩa thực Vấn đề thứ hai việc sử dụng cơng cụ shortcut Vấn đề thứ ba mơ hình nhiệt động Distillation ... sau: sản phẩm đỉnh có 1% khối lượng C4, sản phẩm đáy có 2% khối lượng C3 Hãy xác định: Chỉ số hồi lưu Năng suất nhiệt thiết bị đun sôi lại thiết bị ngưng tụ Lưu lượng sản phẩm đỉnh sản phẩm đáy... Triền Thảo 8.Trần Minh Thái Tổng quan PRO/II PRO/II phần mềm công ty SIMSCI Phần mềm PRO/II phần mềm mô trợ giúp kỹ sư cơng nghệ hố học, dầu khí, polimer… Tổng quan PRO/II bước sử dụng PRO/II... nghiệp hóa dầu khí Distillation Thuật tốn tính tốn: Thuật toán Inside Out Thuật toán Chemdist Thuật toán Eldist Thiết bị ứng dụng Thiết bị ứng dụng: Chọn Distillation từ bảng PFD, sau nhấp vào
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học trong công nghệ hóa học và thực phẩm, Tin học trong công nghệ hóa học và thực phẩm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay