Tin học trong công nghệ hóa học và thực phẩm

60 31 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 15:44

I Giới Thiệu Phần Mềm ProII PROII là phần mềm của công ty SIMSCI, dẫn đầu trong lĩnh vực mô phỏng công nghệ từ năm 1967. Công ty SIMSCI là thành viên của Intelligent Automation Division, thuộc công ty Invensys. (địa chỉ website: http:www.simsciesscor.com ) hoạt động trong lĩnh vực điều khiển tự động, cung cấp các phần mềm ứng dụng trong công nghệ lọc hoá dầu, thực phẩm, năng lượng,…Phần mềm PROII là phần mềm mô phỏng trợ giúp các kỹ sư công nghệ hoá học, dầu khí, Polimer…Từ việc tách ra dầu và khí đến những quy trình chưng cất, PROII kết hợp những tài nguyên dữ liệu của thư¬ viện thành phần hóa học rộng lớn và ph¬ương pháp dự đoán thuộc tính nhiệt động tiên tiến nhất. PROII là công cụ tính toán dễ dàng các cân bằng vật chất và năng lượng, nhằm mô phỏng quy trình ở trạng thái ổn định; theo dõi, tối ưu hóa, cải thiện năng suất…Có thể vào trang chủ PROII để biết chi tiết về phần mềm,cách dùng và nhiều hổ trợ khác,có thể đăng kí mua bản PROII.II 7 bước sử dụng phần mềm PROII Sự mô phỏng kết quả tới Desktop được thực hiện qua 7 buớc:1)Vẽ sơ đồ qui trình sản xuất: Lựa chọn hoạt động đơn vị thích hợp từ PROII từ những biểu tượng thích hợp, trỏ vào nút biểu tượng, kích chuột, và thả đơn vị trong phạm vi hoạt động bằng cách kích lần nữa. Xác định rõ những dòng bằng cách chọn nút STREAM, kích chuột cho đầu vào và ra mỗi đơn vị công nghệ. 2)Định rõ những thành phần: Kích nút biểu tượng những thành phần để vào một danh sách tất cả các thành phần trong quá trình. Chọn từ hơn 1,700 thành phần đuợc xây dựng trong cơ sở dữ liệu của SIMSCI bằng cách đánh vào tên thành phần hoặc lựa chọn từ danh sách đuợc xác định trước đó. 3) Lựa chọn những phương thức Tính toán Nhiệt động: Kích nút sơ đồ pha để chọn những phương thức nhiệt động từ danh sách những phương thức thường sử dụng, khái quát hóa, phương trình trạng thái, phương thức chất lỏng hoạt động, và những gói dữ liệu đặc biệt. 4) Định rõ những dòng được nhập liệu: Nhấn đúp vào mỗi dòng nhập liệu ngoài để cung cấp dữ liệu dòng (lưu luợng chảy, thành phần, nhiệt độ, áp suất). 5) Cung cấp những điều kiện cho qui trình Nhấn đúp vào mỗi biểu tượng đơn vị hoạt động trong sơ đồ qui trình sản xuất, và cung cấp dữ liệu (những vùng dữ liệu đuợc phác thảo màu đỏ). Khi nhập dữ liệu quá trình, vùng dữ liệu thay đổi màu từ đỏ đến xanh. 6) Chạy mô phỏng Một lần bạn cung cấp tất cả dữ liệu đuợc yêu cầu và không còn nhìn thấy những vùng đỏ, vậy là bạn sẵn sàng để chạy sự mô phỏng 7) Xem kết quả: Sau khi chạy xong quá trình mô phỏng, bạn có thể xem lại những kết quả và xếp thành bảng sử dụng báo cáo đ¬ể in mặc định hoặc trực tiếp trong Excel.III Sơ đồ một quy trình dùng phần mềm PROII IV Nhập dữ liệu và chọn thuật toán 1) Nhập dữ liệu:Khi nhập dữ liệu cần chú ý đến tính hợp lý các thông số công nghệ thực tế, do thiết bị có thể bị hư hỏng và cho kết quả sai mà không biết.Chương trình muốn hội tụ các thông số phải tương ứng và hài hoà với nhau. Một thông số không hợp lý làm quá trình tính toán không hội tụ làm không biết nguyên nhân.Quá trình nhập dữ liệu chỉ cần nhập một phần các giá trị cần thiết, các thông số còn lại được tính toán khi chạy chương trình. Thông số được chia ra làm 3 loại:•Thông số không đổi: là thông số giữ cố định trong suốt quá trình tính toán như áp suất, nhiệt độ, lưu lượng dòng trích ngang…•Thông số ước lượng : là thông số phải khai báo hoặc không cần khai báo tuỳ ý. Đối với thông số này, bộ tính toán xem như là giá trị đầu của thuật toán lặp, kết quả tính toán có thể khác so với giá trị ước lượng ban đầu. Tuy nhiên kết quả ước lượng phải gần kề với giá trị kết quả thì chương trình mới hội tụ.•Thông số không cung cấp: là thông số không cần nhập, được phần mềm qui định.Khi nhập xong dữ liệu vào, ô thông số chuyển sang màu xanh. Nếu dữ kiện vẫn còn thiếu thì ô có màu đỏ và cần bổ sung cho khi nào chuyển sang màu xanh thì mới được chạy chương trình. 2) Chọn thuật toán: Trong quá trình lặp, PRO II cần các giá trị ban đầu của thông số, từ đó PRO II tự động ước lượng bằng công cụ IEG dựa trên các thông số đã cung cấp. IEG chỉ được sử dụng hai thuật toán lặp IO và Chemdist trong PROII. Khi mô phỏng quá trính chưng cất dầu mỏ thì IO thường được sử dụng vì giải nhanh và phù hợp cho các hệ Hydrocacbon. Phương pháp tính lặp IO (insideoutside): chia công việc tính toán thành hai vòng lặp, vòng lặp nội và vòng lặp ngoại.Vòng lặp nội PROII giải các phương trình của cột chưng cất: phương trình cân bằng vật chất, cân bằng nhiệt và điều kiện biên. Vòng lặp nội dùng phương pháp tính gần đúng nên xác định các biên số rất nhanh. Sau khi vòng lặp nội đã hội tụ (sai số giữa hai lần lặp đạt yêu cầu) thì PROII chuyển sang tính vòng lặp ngoại. Tại vòng lặp ngoại, sẽ tính các giá trịi như K (độ bay hơi tương đối ), H (enthalpy) dựa trên kết quả vòng lặp nội về thành phần, nhiệt độ. Việc tính toán các phương trình nhiệt động có thể chiếm tới 80% thời gian tính toán vì đây là các phương trình phức tạp về thành phần và áp suất.PROII chia làm hai vòng lặp nội và ngoại để giảm số lần giải các phương trình nhiệt động, trong đó có vòng lặp nội tính toán gần đúng. Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ PRO/II I - Giới Thiệu Phần Mềm Pro/II PROII phần mềm công ty SIMSCI, dẫn đầu lĩnh vực mô công nghệ từ năm 1967 Công ty SIMSCI thành viên Intelligent Automation Division, thuộc công ty Invensys (địa website: http://www.simsci-esscor.com ) hoạt động lĩnh vực điều khiển tự động, cung cấp phần mềm ứng dụng công nghệ lọc hoá dầu, thực phẩm, lượng,… Phần mềm PRO/II phần mềm mô trợ giúp kỹ sư cơng nghệ hố học, dầu khí, Polimer…Từ việc tách dầu khí đến quy trình chưng cất, PRO/II kết hợp tài nguyên liệu thư viện thành phần hóa học rộng lớn phương pháp dự đốn thuộc tính nhiệt động tiên tiến PRO/II cơng cụ tính tốn dễ dàng cân vật chất lượng, nhằm mơ quy trình trạng thái ổn định; theo dõi, tối ưu hóa, cải thiện suất… Có thể vào trang chủ PRO/II để biết chi tiết phần mềm,cách dùng nhiều hổ trợ khác,có thể đăng kí mua PRO/II II - bước sử dụng phần mềm PROII Sự mô kết tới Desktop thực qua buớc: 1) Vẽ sơ đồ qui trình sản xuất: Lựa chọn hoạt động đơn vị thích hợp từ PRO/II từ biểu tượng thích hợp, trỏ vào nút biểu tượng, kích chuột, thả đơn vị phạm vi hoạt động cách kích lần Xác định rõ dòng cách chọn nút STREAM, kích chuột cho đầu vào đơn vị công nghệ 2) Định rõ thành phần: Kích nút biểu tượng thành phần để vào danh sách tất thành phần trình Chọn từ 1,700 thành phần đuợc xây dựng sở liệu SIMSCI cách đánh vào tên thành phần lựa chọn từ danh sách đuợc xác định trước GVHD Trịnh Hồi Thanh Trang Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm 3) Lựa chọn phương thức Tính tốn Nhiệt động: Kích nút sơ đồ pha để chọn phương thức nhiệt động từ danh sách phương thức thường sử dụng, khái qt hóa, phương trình trạng thái, phương thức chất lỏng hoạt động, gói liệu đặc biệt 4) Định rõ dòng nhập liệu: GVHD Trịnh Hoài Thanh Trang Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm Nhấn đúp vào dòng nhập liệu ngồi để cung cấp liệu dòng (lưu luợng chảy, thành phần, nhiệt độ, áp suất) 5) Cung cấp điều kiện cho qui trình GVHD Trịnh Hồi Thanh Trang Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm Nhấn đúp vào biểu tượng đơn vị hoạt động sơ đồ qui trình sản xuất, cung cấp liệu (những vùng liệu đuợc phác thảo màu đỏ) Khi nhập liệu trình, vùng liệu thay đổi màu từ đỏ đến xanh 6) Chạy mô GVHD Trịnh Hồi Thanh Trang Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm Một lần bạn cung cấp tất liệu đuợc u cầu khơng nhìn thấy vùng đỏ, bạn sẵn sàng để chạy mô 7) Xem kết quả: Sau chạy xong q trình mơ phỏng, bạn xem lại kết xếp thành bảng sử dụng báo cáo để in mặc định trực tiếp Excel GVHD Trịnh Hoài Thanh Trang Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm III - Sơ đồ quy trình dùng phần mềm PRO/II IV - Nhập liệu chọn thuật toán 1) Nhập liệu: Khi nhập liệu cần ý đến tính hợp lý thông số công nghệ thực tế, thiết bị bị hư hỏng cho kết sai mà khơng biết.Chương trình muốn hội tụ thơng số phải tương ứng hài hồ với Một thơng số khơng hợp lý làm q trình tính tốn khơng hội tụ làm khơng biết ngun nhân Q trình nhập liệu cần nhập phần giá trị cần thiết, thơng số lại tính tốn chạy chương trình Thơng số chia làm loại:  Thông số không đổi: thơng số giữ cố định suốt q trình tính tốn áp suất, nhiệt độ, lưu lượng dòng trích ngang…  Thông số ước lượng : thông số phải khai báo không cần khai báo tuỳ ý Đối với thơng số này, tính tốn xem giá trị đầu thuật toán lặp, kết tính tốn khác so với giá trị ước lượng ban đầu Tuy nhiên kết ước lượng phải gần kề với giá trị kết chương trình hội tụ  Thông số không cung cấp: thông số không cần nhập, phần mềm qui định Khi nhập xong liệu vào, ô thông số chuyển sang màu xanh Nếu kiện thiếu ô có màu đỏ cần bổ sung cho chuyển sang màu xanh chạy chương trình 2) Chọn thuật tốn: Trong q trình lặp, PRO II cần giá trị ban đầu thông số, từ PRO II tự động ước lượng cơng cụ IEG dựa thông số cung cấp IEG sử dụng hai thuật toán lặp I/O Chemdist PRO/II Khi mơ q trính chưng cất dầu mỏ I/O thường sử dụng giải nhanh phù hợp cho hệ Hydrocacbon Phương pháp tính lặp I/O (inside/outside): chia cơng việc tính tốn thành hai vòng lặp, vòng lặp nội vòng lặp ngoại.Vòng lặp nội PRO/II giải phương trình cột chưng cất: phương trình cân vật chất, cân nhiệt điều kiện biên Vòng lặp nội dùng phương pháp tính gần nên xác định biên số nhanh GVHD Trịnh Hoài Thanh Trang Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm Sau vòng lặp nội hội tụ (sai số hai lần lặp đạt u cầu) PRO/II chuyển sang tính vòng lặp ngoại Tại vòng lặp ngoại, tính giá trịi K (độ bay tương đối ), H (enthalpy) dựa kết vòng lặp nội thành phần, nhiệt độ Việc tính tốn phương trình nhiệt động chiếm tới 80% thời gian tính tốn phương trình phức tạp thành phần áp suất PRO/II chia làm hai vòng lặp nội ngoại để giảm số lần giải phương trình nhiệt động, có vòng lặp nội tính tốn gần Lưu đồ tính tốn phương pháp I/O Khi chương trình khơng hội tụ, có nhiều nguyên nhân dẫn đến không hội tụ: Thông số đầu vào khơng xác, kiện bị thiếu q chặc chẽ nên khơng thực Do mơ hình không hợp lý không đủ số mâm lý thuyết, thuật tốn chọn sai, tính tốn tính chất khơng phù hợp… Do thông số mặc định cho phần mềm khơng thích hợp: q trình hội tụ khơng đủ số vòng lặp nên khơng có đáp số, cần phải tăng thêm số vòng lặp tối đa cho phép giảm hệ số “damping” Sai số khắc khe, khó đạt … V - Kiểm tra độ tin cậy kết Khi phân tích kết thấy mơ hình tính tốn phù hợp qui trình thực tế kiểm tra độ tin cậy kết tính tốn cách : o Thay đổi tính tốn tính chất (phải phù hợp với hệ mô phỏng) o Thay đổi cấu tử giả dòng nhập liệu o Khi tăng số cấu tử giả mà kết tính tốn chênh lêch khơng đáng kể phải lấy kết xác Nói chung bước kiểm tra độ tin cậy khơng thiết phải thực khơng có mối nghi ngờ VI - Một số công cụ hỗ trợ Bộ phận ngưng tụ: Sản phẩm đỉnh từ tháp có phận ngưng tụ tương tự sản phẩm từ reflux accumulator drum GVHD Trịnh Hoài Thanh Trang Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm Việc lựa chọn phận ngưng tụ tuỳ thuộc vào yếu tố:Thành phần,Nhiệt độ bay hơi, nhiệt độ làm việc, nhiệt độ lạnh, độ giảm nhiệt độ lạnh Bộ phận đun lại(nồi đun lại) -Thường tự mặc định dạng tiêu chuẩn(kettle):được xây dựng dựa suất mâm đáy tháp với sản phẩm cân lỏng sản phẩm đáy -Đối với thuật toán I/O I/O mở rộng, ta dùng dang sau: nồi đun lại có điều chỉnh lưu lượng ồi đun lại không điều chỉnh lưu lượng -Đối với thuật tốn khác dùng nồi đun lại tiêu chuẩn Lưu ý: -Những nồi đun lại có điều chỉnh lưu lượng(nồi đun lại đưa dòng lại bồn chứa nồi đun chảy tràn vào bồn chứa sản phẩm) tương tự nồi đun khơng điều chỉnh lưu lượng mục đích mơ tạo mẫu -Các cài đặt thermosiphon nồi đun: +Thành phần dòng lỏng hồi lưu nồi đun + Nhiệt độ dòng hồi lưu + Nhiệt độ thay đổi qua nồi đun + Tốc độ quay vòng nồi đun Bộ phận làm nóng, làm mát: -Các phận kèm với máy bơm, suất âm dùng để trình làm mát, suất dương cho trình làm nóng Khơng có giới hạn số lượng phận -Đối với phận làm nóng, làm mát, cần khai báo thơng số sau: số mâm, tên, suất(có dấu phù hợp) GVHD Trịnh Hồi Thanh Trang Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm PHẦN 2: DISTILLATION I/Giới thiệu: Distillation đơn vị mơ q trình chưng cất PRO/II sử dụng nhằm mục đích mơ tính tốn q trình chưng cất chất cơng nghiệp hóa dầu khí II/ Ngun lý tính tốn: Cơ sở tính tốn cho thiết bị: Giả sử: - Thiết bị ngưng tụ đỉnh tháp thiết bị ngưng tụ hoàn toàn thành lỏng nhiệt độ tsôi - Thiết bị đun sôi đáy tháp không làm thay đổi thành phần hỗn hợp - Nguyên liệu đưa vào tháp nhiệt độ sôi - Không có mát nhiệt Cân vật chất : Cho toàn tháp: F= D+W Cho thiết bị ngưng tụ: G1=D+L0 Cho cấu tử dễ bay hơi: F.xF=D.xD+W.xW Cho đoạn luyện: G.y+L0.xL0=G1.y1+L.x GVHD Trịnh Hoài Thanh Trang Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm GVHD Trịnh Hồi Thanh Trang 10 Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm Bước 7: Chạy phân tích kết Sau nhập đầy đủ kiện cần thiết, ta nhấn vào nút run (mũi tên tam giác) để chương trình phân tích kiện vừa đưa vào Nếu tóan hội tụ lưu đồ tòan màu xanh dương hình sau: GVHD Trịnh Hồi Thanh Trang 46 Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm Tương tự vậy, ta thay đổi kiện tóan để có (Chọn cách phương pháp đơn giản đồ án thường hay làm) GVHD Trịnh Hoài Thanh bảng sau: Trang 47 Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm Vẽ đồ thị liên hệ N(R+1) R Từ ta chọn tỷ số hồi lưu thích hợp ứng với N(R+1) > Theo đồ thị, ta chọn R/Rmin = số đĩa lý thuyết tương ứng đĩa, vị trí mâm nhập liệu mâm số 2/ Tính tóan sơ tháp chưng cất: GVHD Trịnh Hoài Thanh Trang 48 Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm Thay shortcut thiết bị chưng cất hình vẽ với số đĩa lý thuyết đĩa vị trí mâm nhập liệu Nhập ví trí đĩa nhập liệu vào lượng sản phẩm đỉnh (dự đóan để làm giá trị khởi tạo ban đầu cho pro/ii tính tóan mà thơi) GVHD Trịnh Hồi Thanh Trang 49 Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm Nhập specification tương tự thiết bị shortcut Nhập đầy đủ thơng số thiếu thiết bị chưng cất vào bắt đầu chạy chương trình Ta kết sau: GVHD Trịnh Hồi Thanh Trang 50 Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm Trích dẫn GVHD Trịnh Hồi Thanh Trang 51 Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm Như ta tính tóan lựa chọn đường kính tháp đoạn chưng đoạn cất, số chóp mâm, khỏang cách mâm, nhiều thơng số khác mà pro/ii tính tóan Để xác định vị trí đĩa nhập liệu tối ưu, ta đưa thêm cơng cụ optimizer vào mơ hình để thực việc tính tóan vị trí đĩa nhập liệu thích hợp cho nhiệt cung cấp cho nồi đun thấp GVHD Trịnh Hoài Thanh Trang 52 Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm Hình vẽ thơng số cần nhập vào cho optimizer Từ đó, chạy lại optimizer lần nữa, ta có vị trí đĩa nhập liệu tối ưu là: Trích dẫn 3/ Bổ sung thiết bị hồi nhiệt thiết bị gia nhiệt vào hệ thống: Trong phần trước, ta xác định vị trí mâm nhập liệu mâm thứ (từ đếm xuống) Vì vậy, lưu đồ ta thay đổi lại vị trí mâm nhập liệu Dựa vào phân bố nhiệt độ mâm, ta có nhiệt độ nhập liệu cần gia nhiệt vào khoảng 95 - 96 độ C Vẽ lưu đồ quy trình cơng nghệ sau: GVHD Trịnh Hồi Thanh Trang 53 Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm Ta xác định nhiệt độ đầu thiết bị gia nhiệt 96 độ C Nhiệt độ dòng sản phẩm đáy sau khỏi nhiệt độ 70 độ C Sau đó, chạy kết phân tích ta lượng nhiệt cần thiết cung cấp cho thiết bị gia nhiệt lượng nhiệt trao đổi thiết bị hồi nhiệt thông số khác tính chất dòng GVHD Trịnh Hồi Thanh Trang 54 Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm 4/ Tính tóan tối ưu q trình: Trong phần II, ta tính tóan vị trí đĩa nhập liệu dựa việc tối thiểu hóa chi phí nồi đun Tuy nhiên, để q trình thiết kế có tính kinh tế, đạt lợi nhuận cao, ta cần phải cân đối chi phí cần tiêu hao cho q trình lợi nhuận thu Dựa vào đó, ta tính tóan tối ưu hóa q trình với hàm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận đạt Trong ví dụ này, ta coi lợi nhuận đạt = Thu nhập từ việc bán sản phẩm thu - chi phí lượng (chi phí nồi đun) Với: C1 = giá benzen = $4/gal C2 = giá toluen = $3.62/gal C3 = chi phí nồi đun = $10/kj lượng cung cấp Như vậy: PROFIT = C1*P(1) + C2*P(2) - C3*P(3)*3600/1000 Cách thiết lập thông số cho caculator sau: GVHD Trịnh Hoài Thanh Trang 55 Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm Thiết lập parameter GVHD Trịnh Hoài Thanh Trang 56 Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm Thiết lập constant Để kết hợp với công cụ optimizer, ta làm sau: Như vậy, ta thiết lập xong thơng số cần thiết cho q trình tối ưu Bây giờ, việc cuối nhấn nút Run toolbar để chương trình phân tích cho kết GVHD Trịnh Hồi Thanh Trang 57 Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm Trích dẫn GVHD Trịnh Hồi Thanh Trang 58 Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm 5/ Kết luận: Như vậy, ta thực qua số bước công việc thiết kế tháp chưng cất Có thể nói, nhờ cơng cụ mơ phỏng, cơng việc tính tóan tra bảng tra giảm nhiều nhờ có sở liệu lớn mà pro/ii cung cấp cho Tuy nhiên, nhiều vấn đề chưa giải Vấn đề cần phải đề cập đến, từ đầu đến cuối, ta thao tác số đĩa lý thuyết mà chưa đưa vào hiệu suất đĩa chưa thao tác số đĩa thực Vấn đề thứ hai việc sử dụng công cụ shortcut Cần phải đọc kỹ trường hợp sử dụng shortcut để kết mô phù hợp Vấn đề thứ ba mơ hình nhiệt động Việc chọn mơ hình nhiệt động nói quan trọng bậc việc tính tóan mơ q trình Để lựa chọn mơ hình nhiệt động phù hợp ta tham khảo tài liệu kèm chương trình mơ tài liệu khác có liên quan Một vấn đề mà ta khơng thể tính tóan thơng qua pro/ii tính tóan kết cấu thiết bị (bề dày thiết bị, kết cấu ống chảy truyền, ống nhập liệu, ) lại phần quan trọng đồ án mơn học Mặc dù vậy, trình bày bước khởi đầu tốt cho việc tìm hiểu chương trình mơ cách sử dụng chúng GVHD Trịnh Hoài Thanh Trang 59 Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm MỤC LỤC Phần 1: Tổng quan Pro/II I/ Giới thiệu phần mềm Pro/II II/ bước sử dụng phần mềm Pro/II III/ Sơ đồ quy trình dùng phần mềm Pro/I IV/ Nhập liệu chọn thuật toán V/ Kiểm tra độ tin cậy kết VI/ Một số công cụ hỗ trợ Phần 2: Distillation I/ Giới thiệu: II/Ngun lý tính tốn III/ Thuật tốn tính tốn IV/ Thiết bị ứng dụng Distillation tính tốn V/ Ví dụ 1/Ví dụ 2/Ví dụ GVHD Trịnh Hồi Thanh 1 9 10 10 10 16 26 42 42 51 Trang 60 ... Hoài Thanh Trang Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm GVHD Trịnh Hoài Thanh Trang 10 Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm GVHD Trịnh Hồi Thanh Trang 11 Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm GVHD Trịnh... hóa học thực phẩm GVHD Trịnh Hồi Thanh Trang 12 Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm GVHD Trịnh Hoài Thanh Trang 13 Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm III/ Thuật tốn tính tốn: Đối với hầu hết hệ,... với sản phẩm đỉnh), dạng pha (Phase) sản phẩm, lưu lượng GVHD Trịnh Hoài Thanh Trang 25 Tin học cơng nghệ hóa học thực phẩm dòng sản phẩm (Rate), cung cấp thơng tin lưu lượng cho dòng sản phẩm,
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học trong công nghệ hóa học và thực phẩm, Tin học trong công nghệ hóa học và thực phẩm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay