compressor thiết bị nén khí

32 47 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 15:37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP HCM KHOA KỸ THUẬT HĨA HỌC BỘ MƠN CƠNG NGHỆ THỰC PHẨM Đề tài: Compressor Buổi thực hành: 16h - Chiều thứ Nhóm: 03 SVTH : Nguyễn Thị Hồng Hạnh Đào Thị Trà Mi 60600645 60601457 Trương Ngọc Hiếu 60600716 Lê Thị Hồng Như 60601710 Trần Thị Ngọc Oanh Nguyễn Xuân Phú 60601731 60701814 PHẦN 1: LÝ THUYẾT TỔNG QUAN A LÝ THUYẾT VỀ COMPRESSOR       COMPRESSOR - THIẾT BỊ NÉN KHÍ Những thơng tin chung Các mơ hình phát triển compressor Hệ số truyền khối tương quan Phương trình cân vật chất lượng Đồ thị cân pha Quá trình giải I THƠNG TIN CHUNG:  Máy nén cấp mơ giai đoạn nén đẳng entropy  Đầu điều kiện làm việc định hiệu trình đoạn nhiệt trình nén đa biến  Điều kiện đầu vào định áp suất đầu ra, tỉ số áp suất, điều kiện làm việc, hiệu suất dựa vào đường cong p-v  Máy nén nhiều cấp mơ cách liên kết máy nén cấp II NHẬP LIỆU VÀ SẢN PHẨM:  Vận hành với dòng nhập liệu hỗn hợp nhiều thành phần  Có nhiều dòng sản phẩm đầu  Những hỗn hợp sản phẩm cho phép bao gồm: hơi, lỏng, hỗn hợp hơi, lỏng kết hiển thị cửa sổ Product Phases III PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH COMPRESSOR:  áp suất thể tích biểu có mối quan hệ:  P*Vn= khơng đổi Với n= k= cp/cv,, với khí thực n>k  Mối quan hệ áp suất enthalpy:  Độ biến thiên enthalpy trình đoạn nhiệt: ∆ Had= H2- H1  Enthalpy thực tế đầu H3 tính theo cơng thức: H3= ∆ Hac + H1  Các giá trị điểm giá trị đầu máy nén  Cơng máy nén tính theo cơng thức:  Phương pháp tính tốn ASME:  n - hệ số đẳng entropy S V1: thể tích đầu vào V2: thể tích đầu điều kiện entropy đầu vào  Công suất  Công đa hướng:  Hiệu suất:  Phương pháp tính tốn GPSA:  Tính tốn theo q trình đoạn nhiệt:  Trong đó: Z1 Z2: tác nhân nén đầu vào đầu T1: nhiệt độ đầu vào  Nếu tỉ số nén nhỏ giá trị đặt người dùng không thỏa mãn: , k: hệ số đoạn nhiệt  Ta có mối liên hệ:  Hiệu suất:  Nếu tính theo mã ngựa cơng suất là: IV Q TRÌNH GIẢI QUYẾT:  Sơ đồ quy trình dung phần mềm Pro/II: V NHẬP DỮ LIỆU VÀ CHỌN THUẬT TOÁN: Nhập liệu:  Chỉ cần nhập phần giá trị cần thiết, thơng số lại tính tốn chạy chương trình  Nếu kiện vần thiếu, có màu đỏ, cần bổ sung kiện đến chuyển sang màu xanh chạy chương trình Chọn thuật tốn:  PRO II tự động ước lượng công cụ IEG dựa thông số cung cấp IEG sử dụng thuật toán lặp Chemdist PRO II  Phương pháp: Bước 1: Tạo dựng sơ đồ q trình (Thiết bị dòng)  Bước 2: Xác định danh mục chất thành phần  Dòng nhập liệu bao gồm CH4, NH3  Click chuột vào biểu tượng phân tử benzene thành phần ô màu đỏ công cụ để chọn chất Vì khơng có vùng file bị viền đỏ biểu thị mục bổ sung, click chuột vào nút bấm OK để thoát cửa sổ  Bước 3: Xác định phương pháp nhiệt động  Bước 4: Thiết lập liệu dòng Bước 5: Thiết lập liệu thiết bị  Click đơi (chuột) vào biểu tượng thiết bị nén khí cửa sổ nhập liệu thiết bị  Nhập hiệu suất đoạn nhiệt thiết bị nén khí 80% vùng Efficiency or Temperature Specification  Bước 6: Chạy mô  Sau thiết lập hệ thống xong, ấn nút run để chạy mô  Kết hiển thị sau:  Kết luận:  Với hiệu suất 80%, áp suất hoạt động 2600 kPa, máy nén khí nén nồng độ NH từ 2000 kmol xuống 0.5141 kmol, nồng độ CH4 từ 1980 kmol xuống 0.4859 kmol, giảm thể tích lớn  Máy nén khí thiết bị phổ biến máy lạnh, tốn máy nén khí liên quan tới toán máy lạnh cơng nghệ hóa học Việc giải tốn máy nén PRO/II thực nhanh chóng đơn giản, thuận tiện cho q trình tính tốn Ví dụ 2:  Trong máy lạnh, môi chất NH3 sau qua thiết bị bốc có nhiệt độ -50 C, áp suất at, qua máy nén để nâng lên áp suất 50 at Tính: cơng suất máy nén, với hiệu suất nén 86%., nhập liệu NH3 với lưu lượng 20 kmol/h Sử dụng PRO/II tương tự ví dụ để giải tốn trên: ... vào biểu tượng thiết bị nén khí cửa sổ nhập liệu thiết bị  Nhập hiệu suất đoạn nhiệt thiết bị nén khí 80% vùng Efficiency or Temperature Specification  Bước 6: Chạy mô  Sau thiết lập hệ thống... 2600 kPa, máy nén khí nén nồng độ NH từ 2000 kmol xuống 0.5141 kmol, nồng độ CH4 từ 1980 kmol xuống 0.4859 kmol, giảm thể tích lớn  Máy nén khí thiết bị phổ biến máy lạnh, tốn máy nén khí liên quan...PHẦN 1: LÝ THUYẾT TỔNG QUAN A LÝ THUYẾT VỀ COMPRESSOR       COMPRESSOR - THIẾT BỊ NÉN KHÍ Những thơng tin chung Các mơ hình phát triển compressor Hệ số truyền khối tương quan Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: compressor thiết bị nén khí, compressor thiết bị nén khí, PHẦN 1: LÝ THUYẾT TỔNG QUAN, PHẦN 2: TÌM HIỂU ỨNG DỤNG COMPRESSOR TRONG PRO/II, III. BÀI TOÁN ÁP DỤNG:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay