nghiên cứu môn học marketing căn bản

20 82 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/04/2018, 15:21

Đề tài: Nghiên cứu một môn học cụ thểđề tài này thuộc môn phương pháp nghiên cứu khoa học của trường đại học thương mại. Trên đây là bản slide chi tiết do sinh viên chuyên ngành marketing nghiên cứu và thực hiện.Mọi chi tiết cụ thể các bạn có thể liên hệ để tìm hiểu thêm PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI THẢO LUẬN Nhóm – Lớp học phần 17365CRE0111 Thành viên nhóm: Nguyễn Thị Mai Hồng Đàm Thị Huế Lê Tuấn Hưng Đinh Thị Diêu Hồng Nguyễn Thị Hồi Ngũn Thị Hờng Ngũn Thị Hương Nguyễn Thị Huệ Nhóm – 17365CRE011 ĐỀ TÀI THẢO LUẬN Lựa chọn học phần Marketing bản, tổng quan vấn đế nghiên cứu thiết kế kế hoạch nghiên cứu cho vấn đề xác định phương pháp định tính Nhóm – 17365CRE011 MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG KẾT LUẬN Nhóm – 17365CRE011 LỜI MỞ ĐẦU Học phần: MARKETING CĂN BẢN Nhóm – 17365CRE011 NỘI DUNG CHƯƠNG 1: Giới thiệu khái quát học phần Marketing CHƯƠNG 2: Phân tích thực trạng học phần Marketing CHƯƠNG 3: Giải pháp Nhóm – 17365CRE011 Chương 1: Giới thiêu khái quát học phần Marketing Khái niệm học phần chương học phần 2.Đặc điểm học phần Nhóm – 17365CRE011 Khái niệm chương học phần Marketing ngành học mẻ phát triển nhanh với nhiều thay đổi quan điểm, hướng tiếp cận, phương pháp nhiên cưu hình thành nhiều trng phái khác Chính vậy, việc học tốt mơn Marketing tảng cần thiết để nghiên cứu sâu Nhóm – 17365CRE011 Chương trình học bao gồm 10 chương Giới thiệu khái quát marketing Chính sách sản phẩm Mơi trường marketing Chính sách giá Hệ thống thơng tin nghiên cứu marketing doanh nghiệp Chính sách phân phối Thị trường hành vi mua thị trường Chính sách xúc tiến Chiến lược chung marketing doanh nghiệp 10 Xu phát triển marketing Nhóm – 17365CRE011 ĐẶC ĐIỂM HỌC PHẦN: - Nặng lý thuyết, có ính logic - Khó hình dung khơng biết sâu chuỗi kiến thức, lấy ví dụ minh họa - Có tính ứng dụng cao Nhóm – 17365CRE011 CHƯƠNG 2: Phân tích thực trạng học phần Marketing Vai trò học phần Marketing Phân tích thực trạng giảng dạy học tâp học phần Nhận xét thực trạng Nhóm – 17365CRE011 VAI TRÒ CỦA HỌC PHẦN MARKETING 1.1 Vai trò sinh viên Cung cấp kiến thức tảng Marketing Nhân biết lĩnh vực khác Marketing, từ có định hướng phát triển nghề nghiệp sau Nhạy bén việc phát hoạt động marketing diễn sống Nhóm – 17365CRE011 VAI TRỊ CỦA HỌC PHẦN MARKETING 1.2 Vai trò xã hội Có nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng Tránh lãng phí nguồn lực, tiền bạc, ( kiến thức marketing có tính ứng dụng cao) Nhóm – 17365CRE011 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CỦA HỌC PHẦN 2.1 Thực trạng giảng dạy Giảng viên giảng dạy thu hút, lấy nhiều ví dụ sinh động Cách tính điểm thông minh, khoa học Đề tài thảo luân sát với thực tế Giảng viên góp ý, nhân xét ưu nhược điểm cho nhóm Có buổi chia sẻ Marketing từ chuyên viên Cấu trúc kiểm tra đa dạng sát với đề thi Nhóm – 17365CRE011 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP CỦA HỌC PHẦN 2.2 Thực trạng học tập Nhiều sinh viên chủ động học tập, ham học hỏi Điểm tiêu cựctập trung Thiếu Tích cực tham gia thảo luận Đến muộn, trốn học Thái độ tôn trọng giáo viên Làm việc riêng Điểm tích cực Nhóm – 17365CRE011 NHẬN XÉT VỀ THỰC TRẠNG ƯU ĐIỂM HẠN CHẾ  Giáo  Có tương tác tốt sinh viên giáo viên  Giáo viên tạo điều kiện tốt cho việc học hỏi sinh viên trình thiếu nhiều ví dụ minh họa thực tế  Vẫn tồn số thành phần cá biệt Nhóm – 17365CRE011 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP Giảng viên đưa câu hỏi mở →gợi mở tư duy, sáng tạo sinh viên Giáo trình cần bổ sung nhiều ví dụ, cập nhật xu hướng marketing Sinh viên có thái độ học tập tích cực hơn, đặt mục tiêu học tập, tránh trình trạng học để qua mơn Nhóm – 17365CRE011 KẾT LUẬN Nhóm – 17365CRE011 TỔNG KẾT Giới thiệu học phần Thực trạng Phân tích Kết luân CẢM ƠN BẠN ĐÃ LẮNG NGHE ... 17365CRE011 LỜI MỞ ĐẦU Học phần: MARKETING CĂN BẢN Nhóm – 17365CRE011 NỘI DUNG CHƯƠNG 1: Giới thiệu khái quát học phần Marketing CHƯƠNG 2: Phân tích thực trạng học phần Marketing CHƯƠNG 3: Giải... Chương 1: Giới thiêu khái quát học phần Marketing Khái niệm học phần chương học phần 2.Đặc điểm học phần Nhóm – 17365CRE011 Khái niệm chương học phần Marketing ngành học mẻ phát triển nhanh với... Nguyễn Thị Huệ Nhóm – 17365CRE011 ĐỀ TÀI THẢO LUẬN Lựa chọn học phần Marketing bản, tổng quan vấn đế nghiên cứu thiết kế kế hoạch nghiên cứu cho vấn đề xác định phương pháp định tính Nhóm – 17365CRE011
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu môn học marketing căn bản, nghiên cứu môn học marketing căn bản, Chương 1: Giới thiệu khái quát về học phần Marketing căn bản., CHƯƠNG 2: Phân tích thực trạng của học phần Marketing căn bản

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay